Základní škola profesora Zdeňka Matějčka
Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace
Tel. 476 706 164, www.zsdysmost.cz e-mail: [email protected]
Pod záštitou České společnosti „Dyslexie“
pořádá konferenci
Termín konání: 19. 03. 2014
Místo: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka
Most, Zdeňka Štěpánka 340
Téma konference: Spolupráce rodiny a školy
8.00 – 9.45 hod. ukázkové hodiny, rodič v roli učitele nebo asistenta pedagoga na 1. i 2.stupni,
výuka na téma rodina, rodinné vztahy, rodinný rozpočet
Přehled ukázkových hodin viz. příloha
10.00 hod. hlavní část konference – přednáška Prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.
profesora psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Zabývá se především pedagogickou psychologií. Od roku 2003 je prorektorem Univerzity
Karlovy a v roce 2013 byl Fakultou humanitních studií navržen na úřad rektora.
10.45 hod. diskuze
11.30 hod. vystoupení Doc. Olgy Zelinkové, předsedkyně České společnosti DYSLEXIE
12.00 hod. prohlídka školy
13.30 hod. občerstvení
14.00 hod. ukončení konference
Těšíme se na shledání s Vámi
PhDr. Hana Ajmová
ředitelka školy
Přihlášky na konfrenci a konkrétní hodiny prosím zasílejte na e-mail: [email protected]
Ukázkové hodiny: 19.3.2014
Téma: spolupráce rodičů a školy
1. hodina = 8.00 – 8.45 hod.
2. hodina = 9.00 – 9.45 hod.
Třída: 8.B
Třída: 7. A
Učebna: třída 8.B
Učitel: Mgr. Irena Kondrová
Rodič: /
Předmět: ČJ – rodinné vztahy
Téma: Rodina jako téma při výuce ČJ
Učebna: třída 7. A
Učitel: Bc. Monika Nosková
Rodič: Michaela Kovářová v roli
asistenta pedagoga
Předmět: Ma
Téma: slovní úlohy, numerické
počítání
Třída: 6.A
Třída: 8.A
Učebna: jazyková laboratoř
Učitel: Ing. Pavlína Větrovcová
Mgr. Lenka Umlaufová
Rodič: /
Předmět: AJ
Téma: Rodina
Učebna: třída 8. A
Učitel: Mgr. Kateřina Vrchotová
Rodič: /
Předmět: Brainstorming
Téma: Rodinný rozpočet
Třída: 1. A
Třída: 1. A
Učebna: třída 1. A
Učitel: Mgr. Soňa Müllerová
Rodič: Gabriela Procházková v roli
učitele
Předmět: matematika s pohybovou
aktivitou
Téma: Sčítání, odčítání, číselná osa
Učebna: třída 1. A
Učitel: Mgr. Soňa Müllerová
Rodič: Gabriela Procházková v roli
asistenta pedagoga
Předmět: ČJ/ psaní
Téma: Upevňování tvarů a grafémů
písmen
Download

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most, Zdeňka Štěpánka