Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Obchodní akademie a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15
Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Národního odboje 17,
Pařížská
Telefonní číslo na ústřednu:
Čís. dv.
112
112
111
113
115
116
118
UP3
Linka
201
202
203
208
205
204
207
206
Kabinet
studijní odd.
ředitel
zást. ředitele
zást. ředitele
mzdová účtárna
ekonomický úsek
IT
120
209 románské jazyky
104
210 TV
101
221 ČJ
208
214 NJ
212
214
215 AJ l.
216 společenské vědy
201
217 AJ ll.
310
218 přírodní vědy
315
219 účetnictví
305
301
220 grafické předměty
211 ekonomika
212 školník
213 jídelna
Střekov
475 316 811
Jméno
Vargasová Mína
Kramulová Zuzana
Ing. Jireš Roman
Mgr. Andrenacciová Stáňa
Mgr. Adámková Petra
Holubová Marcela
Tomášková Lenka
Mgr. Mráčková Jana
Mgr. Semančik Marek
Mgr. Novotná Kosová Ivana
Mgr. Krejčová Lucie
Mgr. Suchý Václav
Mgr. Pohlová Mirka
Mgr. Mařík Zdeněk
Mgr.Štítkovcová Michaela
Mgr. Becková Ywetta
Mgr. Tvrdíková Andrea
Mgr. Kadavá Zuzana
Mgr. Štěpánková Ivana
Mgr. Běhounek Aleš
Mgr. Hefertová Šárka
Mgr. Hájková Jaroslava
Mgr. Burdová Jitka
Mgr. Bürgermeisterová Blanka
Mgr. Kopuncová Magdalena
Ing. Babická Blanka
Ing. Smrčková Dana
Mgr. Drahošová Václava
Ing. Potměšilová Dana
Ing. Hrdina František
Ing. Celer Čeněk
Moravec Viliam
Novotná Helena
Mgr. Přibylová Štěpánka
Chlapec Jaroslav
Mgr. Sklenář Václav
Mgr. CulekTomáš
PhDr. Ivancová Marie
Lic. Jetmarová Martha
Mgr. Šimková Soňa
Mgr. Kovařík David
Mgr. Petlák Robin
Mgr. Heralová Eva
Mgr. Dalihodová Marcela
Mgr. Pospíšilová Lucie
Mgr. Gissyová Lucie
Mgr. Lukášková Hana
Mgr. Zítková Renáta
Mgr. Voleníková Kateřina
Mgr. Zítková Radka
Mgr. Heller Lukáš
Ing. Maxová Radka
Ing. Lupoměská Jaroslava
Ing. Pohořský Tomáš
Ing. Mládková Radka
Telefonní číslo na ústřednu:
Poschodí
1. 475 316 811
1. 475 316 812
1. 475 316 813
1. 475 316 818
1. 475 316 815
1. 475 316 814
1. 475 316 817
1. 475 316 816
1.
475 316 819
1.
475 316 820
1.
2.
2.
2.
219
221
116
203 ředitel
302 zást. ředitele
306 TV
238
211
214
313 CR
220 výchovné poradenství
309 AJ
223
308 NJ, ČJ, D
314
303 EKO, UCE
415
304 IT, M,TV
126
130
312 správce
307 kuchyň
475 316 824
475 316 825
475 316 826
2.
475 316 827
3.
475 316 828
3.
475 316 829
3.
3.
475 316 830
475 316 821
Př.
domeček
Čís. dv. Linka
Kabinet
224
301 studijní odd.
475 316 823
475 316 831
Jméno
Srbová Věra
Ing. Jireš Roman
Mgr. Přibylová Štěpánka
Mgr. Pohlová Mirka
Mgr. Hefertová Šárka
Mgr. Gissyová Lucie
Mgr. Lukášková Hana
Mgr. Drahošová Václava
Mgr. Petlák Robin
Lic. Jetmarová Martha
Mgr.Štítkovcová Michaela
PhDr. Ivancová Marie
Mgr. Tvrdíková Andrea
Mgr. Zítková Renáta
Mgr. Novotná Kosová Ivana
Ing. Mládková Radka
Ing. Potměšilová Dana
Mgr. Kovařík David
Mgr. Mráčková Jana
Srbová Věra
Valachová Ilona
Poschodí
1. 475 316 831
Mgr. Kovařík David
Mgr. Suchý Václav
Mgr.Pospíšilová Lucie
Mgr. Štěpánková Ivana
Mgr. Mařík Zdeněk
Mgr. Krejčová Lucie
Mgr. Becková Ywetta
Mgr. Dalihodová Marcela
Mgr. Heralová Eva
Ing. Celer Čeněk
Mgr. Heller Lukáš
Mgr. Šimková Soňa
Čuřík Josef
1. 475 316 813
1. 475 316 832
Př. 475 316 836
1.
1.
1.
475 316 839
1.
475 316 838
2.
475 316 833
1.
475 316 834
Př.
Př. 475 316 837
Download

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové