Informační centrum
Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny
Tel.: 583 248 248, e-mail: [email protected], www.iclosiny.cz
Kalendárium 2012
Leden, únor
 Masopustní FAŠANK v Maršíkově
(KD Maršíkov, pořadatel Komise kulturní v Maršíkově)
Březen
 Pátek 16. - 17. 3.2012 = Josefovská zábava v Žárové
(KD Žárová, pořadatel – SDH Žárová, Komise kulturní v Žárové)
 Sobota 24. 3. 2012 – Josefovská zábava v Maršíkově
(KD Maršíkov, pořadatel Komise kulturní v Maršíkově)
Duben

Neděle 8. 4. 2012 = Tradiční velikonoční pochod Maršíkovem s trakaři, řehtačkami a
pomlázkami. Soutěže pro děti, splétání pomlázek, hledání velikonočních vajíček… zábava pro
malé i velké děti, dospělé
(Hřiště a Společenský dům v Maršíkově, pořadatel Obec Velké Losiny- Komise kulturní v Maršíkově)

Sobota 28. 4. 2012 = Velkolosinské pálení čarodějnic, rej čarodějnic a čarodějů na nádvoří
zámku, opět překonání českého rekordu, průvod na farskou zahradu, dětské soutěže,
občerstvení
(Obec Velké Losiny, pořadatel Obec Velké Losiny ve spolupráci s ZŠ Velké Losiny a SDH Velké Losiny)
Květen
 Pátek – neděle 11. – 13. 5. 2012 = Zpěváček Velké Losiny
18. ročník finálové celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní
(Termální lázně Velké Losiny a Ruční papírna Velké Losiny, pořadatel Folklorní sdružení ČR Praha,
234 621 218, www.fos.cz, spoluorganizátor Obec Velké Losiny, www.losiny.cz, Termální lázně Velké
Losiny, Ruční papírna Velké Losiny a. s.)
Červen
 Sobota 2. 6. 2012 = Dětský den
(Obec Velké Losiny, pořadatel Obec Velké Losiny + SDH Velké Losiny a ZŠ Velké Losiny)

Neděle 3. 6. 2012 = Maršíkovská pouť – Maršíkov, tradiční pouť s atrakcemi, prodejními
stánky
(hřiště v Maršíkově, pořadatel Obec Velké Losiny + SDH Maršíkov)
Informační centrum
Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny
Tel.: 583 248 248, e-mail: [email protected], www.iclosiny.cz
 Pátek – neděle 22. – 24. 6. 2012 = Svatojánské slavnosti
10. ročník 3 – denních tradičních slavnosti obce, bohatý kulturní a sportovní program, prodejní stánky
s dobrůtkami, ukázka lidových řemesel, atrakce pro děti, šermíři, besedy o historii obce…
(Hřiště u sportovního areálu, základní škola, kostel sv. J. Křtitele, pořadatel Obec Velké Losiny ve
spolupráci s Římskokatolickou farností, SDH Velké Losiny, TJ Sokol Lázně Velké Losiny, ZŠ Velké
Losiny a Termálními lázněmi Velké Losiny)
Červenec
 Červenec – Srpen = Losinské kulturní léto
Každoroční přehlídka divadelní, hudební tvorby na Zámku Velké Losiny
(nádvoří zámku Velké Losiny, pořadatel f. SCARON Production, s.r.o., Šumperk, www.scarongroup.cz)
 Červenec – Srpen = Velkolosinský velkofilmový minifestival
(nádvoří zámku Velké Losiny, Kino Velké Losiny pořadatel f. SCARON Production, s.r.o., Šumperk,
www.scarongroup.cz)
Srpen
 Sobota – neděle 11. – 12. 8. 2012 = Víkend v Ruční papírně Velké Losiny
Tradiční hrátky s papírem – čerpání papíru, výroba obálek a pečetí, mramorování, výroba vlastních
notýsků, kaligrafie, atrakce a soutěže pro děti, ochutnávka moravských vín, grilované speciality,
valašské frgály, apod.
(Ruční papírna, pořadatel Ruční papírna Velké Losiny a.s., 583 248 433, www.rucnipapirna.cz)
 Pátek - neděle 10. – 12. 8. 2012 = Pekařovská pouť
Tradiční, již devátá pouť do odlehlých vršků Údolí Desné. Nabízí bohatý kulturní program. V den
církevního svátku Nanebevzetí Panny Marie se opět uskuteční setkání flašinetářů, vystoupení
hudebního a folklorního souboru, ukázky lidových řemesel a historických krojů a slavnostní Mše svatá v
nově obnovené pekařovské kapli
(Pekařov u Žárové, pořadatel Obnova kulturního dědictví údolí Desné o. s., Římskokatolická farnost
Velké Losiny, Obec Jindřichov, Penzion Pekařov, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu)
 Sobota 25. 8. 2012 = Rozloučení s prázdninami
Zábavného odpoledne pro děti a mládež
(hřiště u ZŠ, pořadatel SDH Velké Losiny)
Září
 Drakiáda v Maršíkově, tradiční soutěž v pouštění draků, …
(Hřiště a KD v Maršíkově, Obec Velké Losiny - pořadatel Komise kulturní v Maršíkově)
Informační centrum
Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny
Tel.: 583 248 248, e-mail: [email protected], www.iclosiny.cz
Prosinec
 Mikulášská nadílka s čertovskou zábavou
Mikulášská nadílka a zábavný program pro děti, večerní zábava pro dospělé…
(pořadatel Obec Velké Losiny ve spolupráci se Základní školou V. Losiny a SDH V. Losiny)
 Pátek – neděle 14. – 16. 12.2012 = Vánoce v Ruční papírně
Adventní odpočinková návštěva Ruční papírny, kulturní pořady, čerpání papíru a výroba přáníček,
divadelní a hudební vystoupení, prodej dárků, přírodních produktů, květinových vazeb, keramiky,…
bohaté občerstvení – svařené víno, zabíjačka, valašské frgály…
(Ruční papírna, pořadatel Ruční papírna Velké Losiny, a.s., 583 248 433, www.rucnipapirna.cz )
____________________________________________________________________
Celoročně:
 Kino - pravidelné promítání pro děti, mládež a dospělé
(Kde: objekt KINA, Kdy: celoročně každou neděli, pořadatel Obec Velké Losiny, rezervace 602 105 768)
Download

Informační centrum Velké Losiny