Příjezd + Mini snídaně
8:00 - 9:00
Zhodnocení strategie DYTRON EXPERIENCE prostřednictvím Jednatelů
(Transformace společnosti DYTRON z dodavatele CAD systémů na partnera poskytující komplexní řešení a
služby v oblasti podnikových PLM procesů.)
Josef Svoboda, Jan Vokál (DYTRON CZ)
9:00 - 9:30
Vize 3DEXPERIENCE platformy pro Automotive
Pierre Aumont, Arnaud Goy (Dassault Systèmes)
9:30 - 10:30
Přestávka
10:30 - 11:00
PLM sál
CAD sál
Ohlášená migrace OEM na novou verzi CATIA V56R2014 a její dopady na dodavatele v
automobilovém průmyslu
Živá ukázka systému EXALEAD OnePart
(Zamezování návrhu duplicitních součástek,
snižování nákladů a času na vývoj díky
znovupoužití technické dokumentace)
Zbyněk Nevole, Tomáš Valoušek (DYTRON CZ)
(Plán a termíny migrace, Novinky v CATIA V5-6R2014,
Nutná infrastruktura, Dopady na ostatní aplikace)
Michal Kopecký, Jakub Šmejda (DYTRON CZ)
Zpracování technologické přípravy výroby
(technologické postupy) v ENOVIA V6
Spolupráce CATIA V5, CATIA V6 a 3DEXPERIENCE
platformy
(Technologické postupy, řízení NC kódů, přiřazení
nářadí a přípravků, V/V materiál, předání dat pro
plánování výroby)
Roman Lisičan (TRANSCAT)
11:00 - 13:00
(Příklady přechodu a souběžného používání, případové
studie nasazení)
Michal Kopecký (DYTRON CZ)
Zkušenosti z přechodu ENOVIA SMARTEAM do
ENOVIA V6
SIMULIA – FEM analýzy pro konstruktéry i
specialisty výpočtáře
Milan Havel (IDIADA CZ)
(Popis reálné implementace u dodavatele v
automobilovém průmyslu)
Václav Příborský (DYTRON CZ)
Oběd
13:00 - 14:00
Zabezpečení procesu změnového řízení v prostředí
ENOVIA V6
(Změnové řízení pokrývající automotive T1, T2
dodavatele a ostatní výrobce sériových dílů a zařízení v
různých odvětvích půmyslu)
Vladimír Nagy (DYTRON CZ)
Nástroje a možnosti pro podporu
bezvýkresové výroby
(Základní pravidla-metodika, univerzální formáty,
možnosti CAD prohlížečů)
Michal Kopecký (DYTRON CZ)
Přestávka
CATIA a průmyslový design
František Klučár (DYTRON SK)
14:00 - 15:00
Automatizace pracovních postupů v CATIA
pomocí DYTRON maker
Zdeněk Šmejda (DYTRON CZ)
15:00 - 15:15
Prezentace našich partnerů
Ušetřete 20 minut denně s IFS Aplikací (ERP) - IFS
Lenovo Thinkpad W a ThinkStation – pracovní stanice s legendární Think kvalitou - Lenovo
3D polohovací zařízení pro konstruktéry - 3Dconnexion
15:15 - 16:00
Slavnostní vyhlášení cen (hra EXALEAD)
16:00 - 16:30
Raut
16:30 - 17:00
Zábavný program
Olomouc - zkouška historických zbraní v pevnosti
Praha - Raut na střeše hotelu
17:00-18:00
Download

zde