čtrnáctideník Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha - Systému výroby řepky
Květy olejnin
aktuální informace najdete na www.spzo.cz
ročník XVIII.
Číslo 6
ISSN 1213 - 1989
Marketingové informace
Snížené dovozy a pokles zásob olejnin v EU má
za následek pokles lisování řepky, sóji a
slunečnice.

Světová produkce řepky by se měla v roce
2013/14 zvýšit meziročně o 1,6 milionů tun,
což je 2,6 % a při nízkých zásobách řepky ve
světě a EU je to produkce nedostatečná, která
nebude tlačit ceny řepky dolů.

Cena řepky MATIF na květen končí a
poslední týdny znamenaly mírné zvýšení ceny
na burze na 12.300 - 12.400 Kč/t, ale takovéto
a vyšší ceny byly již v červenci 2012. Cena
řepky MATIF na srpen stále stabilní.

Upřesňující odhady produkce řepky v EU
pro rok 2013 se pohybují v rozmezí 19,9 - 20,3
mil. tun, což je sice určité navýšení, ale pro
zpracování řepky v EU opět nedostatečná
produkce, protože případné importy řepky z
Australie a Ukrajiny budou problematické.

Polsko očekává navýšení produkce o 300 tis.
tun (loni zaorávky) a v ČR očekáváme opět
mírné zvýšení produkce (cca 100 tis. tun).
duben 2013
Ing. Martin Volf, SPZO

Německo se v roce 2013 stane opět největším
producentem řepky (5,4 mil. tun), ve Francii
dojde k poklesu produkce o 275 tis. tun na
5,17 mil. tun (snížená plocha o 100 tis. ha), ale
největší pokles produkce o 600 tis. tun
pravděpodobně zaznamená Anglie, kde byly
problémy se setím již na podzim (vydatné
deště).

Ceny sóji, sójových šrotů i všech čtyř
hlavních olejů nadále mírně klesají.
Zveme vás na Polní kázání spojené
s přehlídkou porostů máku
Termín
Okres
9.5.
HK
Penzion u sv. Jána,
Svobodné Dvory, Hradec Králové
Labris s.r.o.
Ing. Hrdina
777 757 985
10.5.
TR
Pivovar Dalešice
Agrochema Studenec
Ing. Šaroun
777 757 988
Místo konání
Spolupořadatel
Začátky v 930 hodin, od 900 prezence
Program:
 Aktuální informace - Ing. Jiří Čtvrtečka, Ing. Roman Hrdina
 Regulace plevelů v máku - Ing. Karel Klem, Ph.D.
 Výživa a hnojení máku - Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
 Choroby máku - Ing. Karel Říha
 Ochrana máku proti škůdcům - Ing. Jan Kazda, CSc.
 Prohlídka porostů máku
Garant
Mobil
Zveme vás na Polní kázání spojené
s přehlídkou odrůdových pokusů řepky SPZO
Termín Okres
Místo konání
7.5.
BN
Kultúrny dom Libichavy
14.5.
BV
Orlovna, Telnice
15.5.
SY
Klub Tyjátr, Svitavy
16.5.
KR
Kulturní dům, Prusínovice
*21.5.
KH
22.5.
Spolupořadatel
MVL Agro s.r.o.,
Bánovce nad Bebravou
Agro MONET a.s.
Moutnice
Sylan a.s,
Hradec nad Svitavou
AGROVA a.s.
Prusinovice
Garant
Mobil
Ing. Pomikala
421 902 843 530
Ing. Petrucha
777 757 986
Ing. Hrdina
777 757 985
Ing. Petrucha
777 757 986
!!!POZOR ZMĚNA MÍSTA!!! Agro Podlesí a.s.,
bramborárna v Č. Janovicích Červené Janovice
Ing. Zeman
777 757 981
BE
Kulturní dům Otročice
ZD Čechtice
Ing. Šaroun
777 757 988
23.5.
KL
Staročeská hospoda, Řisuty
Agra Řisuty s.r.o.
Ing. Zeman
777 757 981
24.5.
TA
administrativní budova
družstva ve Stádleci
ZD Opařany
Ing. Markytán
777 757 982
28.5.
JI
Kulturní dům Sedlejov
ZD Sedlejov
Ing. Šaroun
777 757 988
29.5.
NJ
Středisko účelových činností
Kunín
Ing. Sypták
777 757 987
30.5.
PR
Motorest ZD Kokory
Ing. Sypták
777 757 987
31.5.
CR
Kulturní dům Bylany
VFU Brno,
ŠZP Nový Jičín
ZS Pobečví,
Rokytnice u Přerova
Družstvo Agricola
Bylany
Ing. Hrdina
777 757 985
5.6.
JH
K + K Břilice
Ing. Markytán
777 757 982
6.6.
KT
Měcholupská a.s.
Ing. Kokaisl
777 757 983
7.6.
PS
Kulturní dům Dobříč
ZD Dobříč
Ing. Čech
777 757 993
12.6.
CV
restaurace U svatého
Václava, Vysočany (u Lažan)
AGROCOM
Hrušovany spol. s r.o
Ing. Čech
777 757 993
13.6.
JC
jídelna AGRO Žlunice a.s.
AGRO Žlunice a.s.
Ing. Dědek
777 757 984
19.6.
JI
restaurace Dobronín
ACHP Jihlava
Ing. Šaroun
777 757 988
restaurace Svatý Hubert,
Dunajovice
budova Měcholupské
zemědělské a.s., Předslav
Začátky v 930 hodin, od 900 prezence
Program:
 Informace z regionu
 Odrůdová problematika řepky
 Aktuální marketing olejnin
 Aktuality v ochraně a zakládání porostů
 Prohlídka odrůdových pokusů SPZO
*!!!POZOR ZMĚNA MÍSTA!!! 21.5. není polní kázání ve Slovči, ale v Červených Janovicích
Strana 2
Květy olejnin 6/2013
PŘEDPOKLAD
VÝSKYTU
CHOROB
V OBDOBÍ KVĚTU
POROSTŮ V ROCE 2013 A MOŽNOSTI OCHRANY
Ing. Jaromír Šaroun SPZO, s.r.o.
Období květu řepky je dobou, kdy
provedením nebo vynecháním fungicidní a
insekticidní ochrany můžeme rozhodnout o
zhodnocení či odepsání všech investic doposud do
porostů vložených.
Letošní průběh klimatických podmínek byl
velice specifický. Po prvních náznacích příchodu
jara na počátku března se opět vrátilo chladné,
skoro zimní počasí se sněžením. V teplejších
oblastech republiky došlo k poškození některých
porostů, a to hlavně ranějších odrůd nebo na
teplejších expozicích pozemků, kde došlo
k probuzení porostů, počátku růstu a následnému
poškození
vzrostných
vrcholů
následným
průběhem počasí s nízkými nočními teplotami
v období
regenerace
rostlin.
V kombinaci
s následným vlhčím počasím pak došlo k napadení
těchto poškozených porostů plísní šedou.
Napadení plísní šedou, podobně jako u plísně
zelné, která je od podzimní vegetace přítomná
v hojné míře v porostech Moravy, je však převážně
lokální záležitostí. Přesto ale bude vyžadovat
odlišný přístup k ošetření v období květu na těchto
lokalitách, kde tyto choroby mohou způsobit
v období dozrávání šešulí značné problémy.
Nejzávažnějším
houbovým
patogenem
období květu je však bezesporu hlízenka obecná
(Scerotinia sclerotiorum). Její sekudární (tedy
obvyklý) výskyt v porostech, proti kterému lze
aplikací fungicidů zasáhnout, je ale podmíněn
vývojem počasí provázející porosty:
1-
V období cca týden před květem
porostů, případně v jeho počátku.
Zdrojem sekundární infekce jsou apotecia,
plodničky houby, která pro svůj vývoj
potřebují teploty nad 15 °C a dostatečnou
vlhkost.
2-
V období květu a opadu korunních
plátků. Spory houby zachycené na
rostlinných částech mají jen omezenou
životaschopnost a ke svému vyklíčení
potřebují teplotu a vhodné živné médium,
kterým jsou korunní plátky společně
s pylem zachycené na vlhkých rostlinách.
Důležitý je tedy teplý a vlhký průběh
počasí v období opadu květů.
Z tohoto důvodu je výskyt této choroby
výrazně ročníkovou záležitostí. To vyplývá i
z výsledků
bonitací
výskytu
chorob
na
poloprovozních pokusech s fungicidy, uvedených
Graf č. 1: Výskyt chorob na kontrolách PP-fungicidy 2008 - 2012
9 - bez napadení, 1 - maximální napadení
9,0
8,5
8,0
7,5
2008
7,0
2009
6,5
2010
6,0
2011
5,5
2012
5,0
průměr
4,5
4,0
Phoma
Strana 3
Sclerot.
Botryt.
Altern.
Vertic.
Erysiph.
Peronos.
Květy olejnin 6/2013
v grafu č. 1. (hodnoceno stupnicí 0 - 9 ÚKZÚZ).
Vysoký infekční tlak byl zaznamenán v roce 2008,
a podobně tomu bylo i letech 2004-5. Naopak v
roce loňském, při výrazně suchém průběhu jara,
byla infekce hlízenky na historicky nejnižším
stupni výskytu a její nástup byl velice pozdní.
Vzhledem k již masívnímu používání
fungicidů na bázi strobilurinů s dlouhou dobou
účinnosti v období květu, jsou škody způsobené
hlízenkou minimální. Problémem posledních
ročníků je však rozvoj chorob, napadajících
v pozdním období dozrávající šešule, především
plíseň šedá (Botrytis cinerea) a hlavně plíseň zelná,
která v posledních ročnících nadělala značné
problémy.
Jaký můžeme předpokládat vývoj
chorob v letošním roce?
V oblastech, kde se plíseň zelná vyskytovala
v porostech ve zvýšené míře již podzimních
měsících, lze předpokládat její vyšší výskyt i na
šešulích v období dozrávání. Podmínkami, které
její rozvoj podporují, jsou kromě teploty i časté
zvlhčení a osychání porostů. To je v letních
měsících častými rosami zajištěno. V těchto
případech pak bude účinnější ošetření přípravky
obsahujícími azoxistrobin.
vlhkostí, naplňují jednu z podmínek výskytu
hlízenky v porostech. Hlavní slovo však bude mít
průběh počasí v květnu, který však v současné
době lze jen těžko předpokládat.
Cílem letošního ošetření porostů v období
květu by mělo být co možná nejvíce protáhnout
dobu účinnosti fungicidů do období tvorby šešulí a
jejich dozrávání. To znamená ošetřit porosty
v plném květu, nejlépe v počátku odkvétání.
Signálem pro zahájení ošetření porostů ale musí
být první vydatnější květnové srážky. Tam kde se
ve větší míře vyskytuje či vyskytovala plíseň šedá,
se ale bude muset ošetřovat dříve, tak aby se
zabránilo jejímu dalšímu šíření, a to i s tím
rizikem, že se plně nepokryje možná doba infekce
hlízenkou.
Portfolio
fungicidních
přípravků
je
v současné době velice pestré a jejich účinnost na
všechna možná rizika infekce v období květu je na
velice dobré úrovni. Dokladem jsou výsledky
poloprovozních svazových pokusů. Ty jsou od
roku 2010 koncipovány jako komplexní ošetření
porostů, tedy od podzimní a jarní regulace růstu až
po ošetření v období květu a to tak, jak je nabízejí
jednotlivá
firemní
doporučení.
Výrazným
kvalitativním posunem v ošetření je zavedení
přípravků na bázi strobirulinů na trh. Jak je vidět
z výsledků pokusů v grafu č. 2, ošetření
Amistarem Xtra a Pictorem po předchozí regulaci
Toprexem, respektive Caryxem, zvýšilo výnos
v průměru posledních dvou let o 17,4 a 16,5 %.
Ale i ostatní varianty ošetření dosáhly velice
zajímavého zvýšení výnosu, zejména pak varianta
využívající speciální smáčedlo Rollwet aplikované
spolu s Bumperem Super či varianta ošetřená
v květu přípravkem Prosaro.
Na lokalitách poškozených jarními mrazy,
s pomrznutými a poškozenými vegetačními
vrcholy nebo jen jednotlivými větevními pupeny
na nich, se většinou vyskytovala v místech tohoto
poškození i plíseň šedá. Přesto, že ve většině
případů bylo provedeno ošetření přípravky
s obsahem carbendazimu, lze předpokládat její
zvýšenou aktivitu i v období dozrávání. Iniciovat ji
budou vyšší vlhkost a teploty, které
v letošních zapojených porostech
Graf č. 2: Výnos po ošetření fungicidy
budou zřejmě zcela běžné.
Obdobný stav se týká i Phomy
lingam. Její infekce je z důvodu
velice dlouhého a teplého podzimu
na vysokém stupni. Rostliny
v současné době vykazují poměrně
časté napadení řapíků listů. Rozvoj
infekce byl na jaře podpořen
vlhkostí a nižšími teplotami, které
bránily včasnému ošetření porostů
triazolovými fungicidy s regulačním
efektem.
Dosavadní průběh počasí, tedy
současné teploty s poměrně vysokou
Strana 4
120
2011/2012 v %
115
110
105
100
95
90
kontrola Prosaro Acanto Bumper Bumper
S
S+Roll
Pictor
Amistar
Xtr
Květy olejnin 6/2013
BEJLOMORKA KAPUSTOVÁ – ŠKŮDCE VYŽADUJÍCÍ
PŘI OCHRANĚ ZVÝŠENOU POZORNOST
Ing. Jan Kazda, CSc., Česká zemědělská univerzita Praha
Hospodářsky
nejvý-znamnější
druhem z čeledi bejlomorkovití v České
republice je
bejlomorka kapustová
(Dasineura brassicae
syn. Dasineura
napi), která škodí na ozimé a jarní řepce a
dalších
brukvovitých
rostlinách
pěstovaných na semeno.
Ochrana proti bejlomorce kapustové
není zdaleka tak jednoduchá jako proti jiným
živočišným škůdcům. Mnoho pěstitelů se
v minulosti přesvědčilo, že jeden postřik
insekticidem někdy v období, kdy řepka
kvete, bez hlubší analýzy dalších souvislostí
účinnou ochranu nezajistí.
Základem úspěšné ochrany je včasná a
správná
determinace
drobné
dvoukřídlé
bejlomorky kapustové a její odlišení od mnoha na
první pohled podobných druhů hmyzu. Nejčastěji
se zaměňuje s užitečným blanokřídlým hmyzem.
Ten však má silně zúžený (tzv. stopkatý) začátek
zadečku, podobný zadečku mravenců nebo vos.
Nohy má proti tělu kratší a častěji po rostlině běhá,
než okolo ní létá. Bývá jednobarevný tmavý.
Bejlomorka má světle příčně pruhovaný
stejnoměrně silný zadeček a relativně dlouhé nohy
proti tělu. Častěji okolo rostlin létá a méně po
rostlinách běhá. Při zvětšení běžnou lupou je možno
vidět zakrnělý 2. pár křídel – tzv. kyvadélka.
Porosty je nejlépe prohlížet mezi 11. – 15.
hodinou za teplého bezvětrného a slunečného dne.
Každý výskyt, přestože může být poměrně nízký
(1 – 3 bejlomorky na květenství), je nutno
považovat za vážné nebezpečí pro budoucí úrodu.
K přesnému určení termínu ošetření se nám
v praxi neosvědčilo smýkání entomologickým
smýkadlem, protože ve velkém množství
Tab. 1: Obsah ligninu v šešulích v procentech – rok 2012
Kontrola
(%)
Atonik
(%)
Rozdíl
Šumperk
malé šešule
5,26
5,66
+7,6
Uhříněves
malé šešule
4,25
4,86
+11,4
Uhříněves
velké šešule
4,18
4,58
+11,0
Strana 5
chyceného hmyzu, je obtížné zjistit bejlomorku.
Nejvíce se osvědčila signalizace letu
bejlomorek pomocí Morickeho misek umístěných
v zóně květů. Bejlomorka se v nich pozná snadněji
než živá v porostu.
Je třeba připomenout, že ohroženy jsou
zejména řídké porosty. Výskyt dospělců v
porostech podporuje také delší období, kdy je
horké suché, slunečné a bezvětrné počasí. Denní
teploty do 15 oC výrazně omezují škodlivost. Delší
období tropických teplot (okolo 30 oC) a sucha
nebezpečí poškození dramaticky zvyšují.
V minulých dvou letech jsme však zjistili, že
toto období nemusí být dlouhé, ale stačí jen 2 – 3 dny
příznivého počasí pro let samiček a může být
vykladeno velké množství vajíček. V roce 2011 jsme
dodatečně vyhodnotili v některých oblastech až 4
termíny kladení, a tedy i nutné ochrany. V praxi je
však takové opakované ošetření nemožné.
V posledních 11 letech byl optimální termín
ošetření 7x na konci květu, jedenkrát na jeho
začátku, jednou nebylo možné určit maximální
výskyt a v letech 2011 a 2012 byl nálet velmi
dlouhý.
Oprava informací ze strany 4/Květy č. 5
Přípravek
Toxicita pro včely
Vaztak Active
Aplikace možná po
skončení letu včel do 23
hodiny
Vaztak 10 EC
Květy olejnin 6/2013
Preventivním opatřením, které se nám opakovaně
osvědčilo je zpevnění šešulí stimulátory růstu na
bázi nitrofenolátů, které jsou aplikovány od
začátku květu do plného květu (BBCH 60 – 65,
začátek růstu prvních šešulí). V našich pokusech
se opakovaně osvědčil například Atonik Pro
v dávce 0,2 l/ha (Atonik v dávce 0,6 l/ha). Dávka
se musí přesně dodržet, vyšší i nižší dávky
účinkují méně spolehlivě. Podobné účinky jsme
pokusně ověřili i u přípravku N-fenol mix
v dávce 0,2 l/ha.
Tab. 2: Registrované přípravky proti bejlomorce kapustové
(březen 2013). Bez souběžných dovozů.
Obchodní jméno
přípravku
Dávkování na
1 ha
OL
Aplikační
(dny)
poznámky
ALFAMETRIN
(alfa-cypermethrin)
0,1 l
49
max. 2x
ALFAMETHRIN ME
(alfa-cypermethrin)
0,2 l
49
max. 2x
0,3l
30
max. 2x
0,15 – 0,2 l
AT
(účinná látka)
V roce 2011 a v roce 2012 bylo průměrně
zjištěno snížení počtu poškozených šešulí BISCAYA 240 OD
larvami bejlomorky od 52,5 % do 23 %. Je (thiacloprid)
třeba zdůraznit, že se na ochranu nepoužil
CALYPSO 480 SC
žádný insekticid.
V roce 2012 byly provedeny i nové
analýzy obsahu ligninu v šešulích. Opětovně
bylo zjištěno zvýšení obsahu ligninu
v ošetřených šešulích přípravkem Atonik.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 1.
V roce 2012 jsme poprvé zaznamenali, že
po aplikaci Atoniku byl zjištěn pozitivní
účinek na zdravotní stav šešulí až do sklizně
porostu, zatímco nejlepší insekticidy měsíc
po aplikaci nebyly již prakticky účinné.
Aplikací nitrofenolátů by mohly být alespoň
částečně chráněny porosty při opakovaných
výskytech bejlomorky, jak jsme je v letech
2011 i 2012 zaznamenali.
(thiacloprid)
DECIS MEGA
(deltamethrin)
0,125 – 0,15 l
DECIS 15 EW
(deltamethrin)
0,4 - 0,5 l
AT
max. 1x
ECAIL ULTRA
(thiacloprid)
0,3 l
30
max. 2x
FURY 10 EW
(zeta-cypermethrin)
0,1 – 0,15 l
KARATE SE ZEON
TECH. 5 CS
(lambda-cyhalothrin)
0,15 l
Spolehlivé je kombinované ošetření
pyretroidy s neonikotinoidy. V ochraně se
osvědčila kombinace insekticidu s olejem
nebo adjuvanty. Tyto varianty jsou
v pokusech nejúčinnější zejména v případě
Strana 6
AT
0,15 l
AT
Od 63 BBCH
do 65 BBCH
max. 4x za
vegetaci
0,15 – 0,18 kg
AT
max. 1x
NEXIDE
(gamma-cyhalothrin)
0,08 l
28
max. 2x
POLECI
(deltamethrin)
0,3 l
AT
PROTEUS 110 OD
(deltamethrin,
thiacloprid)
0,5 – 0,75 l
45
RAPID
(gamma-cyhalothrin)
0,08 l
28
SUMI ALPHA 5EW
(esfenvalerát)
0,2 l
42
VAZTAK ACTIVE
(alfa-cypermethrin)
0,2 l
49
max. 2x
VAZTAK 10 EC
(alfa-cypermethrin)
0,1 l
49
max. 2x
MARKATE 50
(lambda-cyhalothrin)
Registrované přípravky pro sezónu 2013
proti bejlomorce kapustové jsou uvedeny
v tab. 2. Jejich použití je rozdílné podle MOSPILAN 20 SP
skupiny insekticidů.
(acetamiprid)
Zejména pyretroidy je nutné ošetřovat
v době maximálního letu dospělců v porostu.
U pyretroidů je správná volba termínu ošetření
velmi důležitá. U stejného přípravku může
právě termín aplikace rozhodovat o
vynikajícím účinku či o naprostém neúspěchu
v ochraně. Neonikotinoidy působí převážně
proti malým larvám v šešulích. Ošetření by
tedy mělo být provedeno až v době odkvétání.
O úspěchu či neúspěchu ochrany i v případě
aplikace neonikotinoidů rozhoduje často
termín aplikace posunutý o 7 – 14 dní.
max. 1x
max. 2x
Květy olejnin 6/2013
Mospilanu 20SP v kombinaci se smáčedlem
Spartan nebo Biscaya 240 OD. Zajímavá je
registrace přípravku Proteus 110 OD, kombinace
neonikotinoidu
thiaclopridu
a
pyretroidu
deltametrinu v olejové formulaci.
Doporučujeme však maximální obezřetnost
při směsné (tank-mix) aplikaci neonikotinoidů,
fungicidů a dalších pomocných látek. V praxi se
setkáváme s negativními dopady na včelstva, které
sice nehynou, ale mají změněné chování a výrazně
sníženou užitkovost. Vždy bychom měli směsi
aplikovat mimo hlavní dobu letu včel a fungicidy
do směsí raději nezařazovat.
V tab. 3 jsou uvedeny varianty insekticidních
sledů v roce 2012 na čtyřech pokusných lokalitách:
Praha – Uhříněves, Slapy u Tábora, Humpolec a
Šumperk. Druhý termín ošetření byl proveden ve
fázi BBCH 51 – 59 a byl primárně určen na
ochranu proti blýskáčku. V tabulce je uváděn
vzhledem k tomu, že již tato aplikace insekticidů
může mít vliv na první výskyty dospělců
bejlomorky. Třetí termín ošetření ve fázi BBCH
61 – 63 byl použit pro aplikaci přípravků na bázi
nitrofenolátů, případně fungicidů. Čtvrtý termín
ošetření BBCH 65 – 69 byl určen na ochranu proti
bejlomorce, na některých lokalitách by bylo
vhodné provést vzhledem k opakovaným náletům
dospělců bejlomorky ještě pozdnější ošetření, ale
to již v pokusech nebylo provedeno.
Výsledky loňských pokusů 2012 jsou uvedeny
v tab. 4. V tabulce jsou uvedeny průměrné počty
poškozených šešulí. Vzhledem ke zcela odlišnému
výskytu poškozených šešulí larvami bejlomorek
na jednotlivých lokalitách jsou v tabulce výsledky
vyjádřeny ve vztahu ke kontrole (kontrola =
100 %).
Tab. 3: Přehled insekticidních sledů použitých v pokusech v roce 2012
Druhý termín
Třetí termín
Var.
Přípravek
Dávka
1
Kontrola
2
Přípravek
Přípravek
Dávka
----
Kontrola
----
Vaztak 10 EC
0,1 l/ha
Vaztak 10 EC
0,1 l/ha
3
Vaztak ME
0,2 l/ha
Vaztak ME
0,2 l/ha
4
Vaztak ME
0,2 l/ha
Vaztak 10 EC +
Mospilan 20 SP
0,1 l/ha +
0,1 kg/ha
5
Vaztak 10 EC +
Mospilan 20 SP
0,1 l/ha +
0,1 kg/ha
Vaztak ME
0,2 l/ha
6
Vaztak 10 EC +
Mospilan 20 SP
0,1 l/ha +
0,1 kg/ha
Vaztak 10 EC +
Mospilan 20 SP
0,1 l/ha +
0,1 kg/ha
7
Plenum
0,15 kg/ha
Karate Zeon
0,15 l/ha
8
Plenum
0,15 kg/ha
Karate Zeon
0,15 l/ha
9
Plenum
0,15 kg/ha
Decis Mega
0,15 l/ha
10
Plenum
0,15 kg/ha
11
Avaunt 15 EC
0,17 l/ha
Karate Zeon
0,15 l/ha
12
Trebon 30 E
0,15 l/ha
Trebon 30 E
0,15 l/ha
13
Mospilan 20 SP
+ Spartan
0,12 kg/ha +
0,1 %
Sviton Plus +
Paroli
0,2 l/ha + 2 l/ha
Mospilan 20 SP
+ Spartan
0,18 kg/ha + 2 l
14
Rapid
0,08 l/ ha
Sviton Plus +
Topsin SC
0,2 l/ha + 1 l /ha
Rapid + Spartan
0,08 l/ha + 0,1 %
15
Nurelle D
0,6 l/ha
Katate Zeon
0,15 l/ha
16
Plenum
0,15 kg/ha
Biscaya 240 OD
0,3 l/ha
17
Proteus 110 OD
0,75 l/ha
Biscaya 240 OD
0,3 l/ha
18
Dursban Delta
1,75 l/ha
Mospilan 20 SP
0,18 kg/ha
19
Reldan 22 EC
2 l/ha
Mospilan 20 SP
0,18 kg/ha
20
Plenum
0,15 kg/ha
Atonik Pro
0,2 l/ha
Nexide
0,08 l/ha
21
Avaunt 15 EC
0,17 l /ha
Atonik Pro
0,2 l/ha
N-fenol
Dávka
Čtvrtý termín
0,2 l/ha
Aplikace ve 400 l/ha vody.
Strana 7
Květy olejnin 6/2013
Tab. 4: Výsledky pokusů v roce 2012 - uvedeny průměrné počty poškozených šešulí v procentech kontroly
Var.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kombinace
Kontrola
Vaztak 10 EC
Vaztak 10 EC
Vaztak ME
Vaztak ME
Vaztak ME
Vaztak + Mospilan
Vaztak + Mospilan
Vaztak ME
Vaztak + Mospilan
Vaztak + Mospilan
Plenum
Karate
Plenum
Karate Zeon
Plenum
Decis
Plenum
N-fenol
Avaunt
Karate Zeon
Trebon
Karate Zeon
Mospilan + Spartan
Sviton + Paroli
Mospilan + Spartan
Rapid
Sviton + Topsin
Rapid + Spartan
Nurelle
Karate Zeon
Plenum
Biscaya
Proteus
Biscaya
Dursban Delta
Mospilan 20 SP
Reldan
Mospilan 20 SP
Plenum
Atonic Pro
Nexide
Avaunt
Atonic Pro
Uhříněves
Slapy
Humpolec
Šumperk
Průměr
100
100,0
100
100
100,0
55,6
86,0
x
54,5
65,4
46,3
67,0
x
51,5
54,9
30,6
48,0
x
21,2
33,3
50,0
54,0
x
48,5
50,8
38,9
41,0
x
18,2
32,7
x
83,0
41,1
48,5
57,5
x
68,0
61,1
57,6
62,2
x
86,0
62,1
69,7
72,6
79,6
90,0
63,2
x
77,6
52,8
x
29,5
57,6
46,6
65,7
x
25,1
66,7
52,5
26,9
48,0
22,2
x
32,4
31,5
39,0
13,4
x
27,9
77,8
x
29,2
63,6
56,9
x
53,0
16,9
9,1
26,3
x
42,0
11,1
6,1
19,7
56,5
x
49,5
9,1
38,3
62,0
x
52,6
15,2
43,3
70,4
84,0
41,1
x
65,1
66,7
72,0
57,9
x
65,5
© Květy olejnin - tiskovina pro členy Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO)
Ročník XVIII., Květy olejnin č. 6, uzávěrka 26.4.2013
Vydává: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
IČO - 00539406
E-mail: [email protected], tel: 283 099 511, www.spzo.cz
Adresa pro doručování pošty: SPZO, Na Fabiánce 146, 182 00 Praha 8 - Březiněves
Redakční a grafická úprava: Ing. Josef Škeřík, CSc.
Tisk: Garret - Kostelec n. Č. lesy
Odesílatel: SPZO Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
O.P.
ISSN 1213 - 1989
P.P.
124 034/2002
281 63 Kostelec n. Č. lesy
Download

Aktuální číslo ke stažení – Květen 2013