4 CESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY
Katalog ventilů
Alfaco s.r.o.
420 465 473 005-6
www.alfaco.cz
[email protected]
ALFACO s.r.o.
465 473 005-6
[email protected]
www.alfaco.cz
Účel použití
Čtyřcestné elektromagnetické ventily jsou určeny k obrácení směru průtoku par chladiva v systémech s odtáváním
výparníku – chladiče vzduchu horkými parami chladiva. Typický příklad jsou tepelná čerpadla vzduch – voda, u kterých
se teplo odebírané ze vzduchu převádí na vyšší teplotní hladině do vody určené obvykle k vytápění. Jiný příklad využití
jsou klimatizační zařízení s celoročním provozem, kde se v letním období využívá chladicí režim a v zimním období topný
provoz. Čtyřcestné ventily se využívají i v běžných chladicích okruzích, kde je námraza na chladiči vzduchu v chlazeném
prostoru odstraňována obrácením smyslu proudění chladiva a ohřevem chladiče horkými parami z výtlaku příslušného
kompresoru.
Princip činnosti ventilu
Čtyřcestný elektromagnetický ventil má jedno vstupní hrdlo, které je spojeno s výtlakem kompresoru, jedno hrdlo, které
ústí do sacího potrubí kompresoru a dvě hrdla, která střídají svojí činnost – jedno hrdlo je vždy střídavě připojeno ke
vstupujícím nebo vystupujícím parám chladiva. Činnost popisují obrázky :
Hlavní částí čtyřcestného ventilu je střídací část s přesuvníkem, který je ovládán tlakem par chladiva v závislosti na
řídícím elektromagnetickém ventilu. Elektromagnetický ventil má dvě polohy, ovládané cívkou. Bez napětí je veden sací
tlak – nízký tlak do levého konce střídací části (levý obrázek), přičemž v pravé části je tlak vyšší a přesuvník propojí sací
potrubí s levým hrdlem – výměník připojený k levému hrdlu pracuje jako výparník a výměník připojený k pravému hrdlu
jako kondenzátor. Pod napětím je veden sací tlak – nízký tlak do opačné - pravé komory střídací části (pravý obrázek),
přičemž v levé části je tlak vyšší a přesuvník propojí sací potrubí s pravým hrdlem – výměník připojený k pravému hrdlu
pracuje jako výparník a výměník připojený k levému hrdlu jako kondenzátor.
Provedení ventilů
Čtyřcestné ventily pokrývají široký rozsah chladicích výkonů soustavy, jsou určeny pro všechna nehořlavá a nejedovatá
chladiva a pro různá napájecí napětí. Pro stejný výkon ventilu je k dispozici řada různých provedení s různými průměry
připojovacích hrdel a i s různým uspořádáním vývodů.
HP = hrdlo připojené k výtlaku kompresoru
S.E. = hrdlo připojené k sacímu potrubí kompresoru
ALFACO s.r.o.
465 473 005-6
[email protected]
www.alfaco.cz
Přehled základní řady ventilů
Jmenovité údaje jsou uvedeny při podmínkách : sytá teplota vypařovací +7,2 °C, podchlazení 5 K, přehřátí 5 K, teplota kondenzační 54,4 °C,
tlaková ztráta při průchodu ventilem 14 kPa
ALFACO s.r.o.
465 473 005-6
Přehled vyšší výkonové řady ventilů
* bez montážní konzoly
[email protected]
www.alfaco.cz
ALFACO s.r.o.
465 473 005-6
[email protected]
www.alfaco.cz
Přepočet vlastností ventilů na jiné provozní podmínky.
Výkon ventilu v kW min/max
Qn
Typ
R 410A R 134A
V0-406050-100
1,6/3,8 1,2/2,4
V1-408050-100
1,8/5,9 1,4/3,9
V1-408060-100
1,8/5,9 1,4/3,9
V1-406060-100
1,8/5,9 1,4/3,9
V1-406050-100
1,8/5,9 1,4/3,9
V1-406050-200
1,8/5,9 1,4/3,9
V1-406060-200
1,8/5,9 1,4/3,9
V2-408060-100
3,1/7,7 2,5/4,9
V2-408060-200
3,1/7,7 1,7/3,5
V2-408060-100
3,1/7,7 1,7/3,5
V2-410060-300
4,5/8,7 3,2/5,6
V2-410060-400
4,5/8,7 3,2/5,6
V3-410080-700
4,5/10,8 3,5/8
V3-412080-800
4,5/12,2 3,5/8
V6-412080-157
4,5/24
3,2/15
V6-414100-100
4,5/24
3,2/15
V6-414080-100
4,5/24
3,2/15
V6-414120-100
4,5/24
3,2/15
V10-414080-100
13/42
9,8/26
V10-414120-100
13/42
9,8/26
V10-414140-400
13/42
9,8/26
V10-414100-100
13/42
9,8/26
V10-418140-100
13/47
9,8/30
V10-418120-100
13/47
9,8/30
V10-414120-200
19/42
14/26
V10-4180M0-200 19/47
14/30
V10-418100-200
19/47
14/30
V10-418120-200
19/47
14/30
V10-418140-200
19/47
14/30
V12-4220T0200
26/59
19/37
N15 C00S
16/62
12/41
N20 C00G
17/82
14/54
N20 C10G
17/82
14/54
N20 C11G
17/82
14/54
N30 C00G
26/122
20/81
N30 C10G
26/122
20/81
N40 C10G
35/163 27/108
N50 C10G
35/204 27/135
Způsob výpočtu výkonu při jiných podmínkách :
R 404A
1,3/2,5
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
2,1/5,7
2,1/5,7
2,1/5,7
3,1/7,8
3,1/7,8
4,3/8,8
4,3/8,8
5,5/16,1
5,5/16,1
5,5/16,1
5,5/16,1
8,3/27,5
8,3/27,5
8,3/27,5
8,3/27,5
8,3/31
8,3/31
10/28
10/31
10/31
10/31
10/31
23/44
14/45
16/60
16/60
16/60
20/81
20/81
27/108
27/135
R 507
1,3/2,5
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
1,5/2,9
2,1/5,7
2,1/5,7
2,1/5,7
3,1/7,8
3,1/7,8
4,3/8,8
4,3/8,8
5,5/16,1
5,5/16,1
5,5/16,1
5,5/16,1
8,3/27,5
8,3/27,5
8,3/27,5
8,3/27,5
8,3/31
8,3/31
10/28
10/31
10/31
10/31
10/31
23/44
14/45
16/60
16/60
16/60
20/81
20/81
27/108
27/135
R 407 C
1,3/3,0
1,4/4,6
1,4/4,6
1,4/4,6
1,4/4,6
1,4/4,6
1,4/4,6
2,8/6,3
1,8/5,2
1,8/5,2
3,8/7,0
3,8/7,0
3,6/9,8
3,6/10,3
3,8/19
3,8/19
3,8/19
3,8/19
11/33
11/33
11/33
11/33
11/37
11/37
17/33
17/37
17/37
17/37
17/37
23/47
16/54
17/72
17/72
17/72
26/109
26/109
35/145
35/181
R 22
1,4/3,1
1,4/3,5
1,4/3,5
1,4/3,5
1,4/3,5
1,4/3,5
1,4/3,5
2,6/7
2,6/5,6
2,6/5,6
3,5/8,8
3,5/8,8
3,5/9,8
3,5/10,5
3,5/19,3
3,5/19,3
3,5/19,3
3,5/19,3
10,5/29,9
10,5/29,9
10,5/29,9
10,5/29,9
10,5/33
10,5/33
16/30
16/33
16/33
16/33
16/33
22/46
15/53
16/70
16/70
16/70
26/106
26/106
35/141
35/181
Qo = K . Qn (kW)
Opravný faktor "K"
vypařovací teplota °C
kondenzační teplota °C
+ 60
+ 55
+ 50
+ 45
+ 40
+ 35
+ 30
+ 25
+ 20
+ 10
1,03
0,97
0,92
0,88
0,84
0,81
0,76
0,74
0,71
0
1,42
1,31
1,25
1,19
1,14
1,11
1,04
1,01
0,96
-10
1,71
1,62
1,53
1,47
1,39
1,34
1,27
1,23
1,18
-20
2,19
2,08
1,97
1,88
1,79
1,72
1,64
1,58
1,51
-30
2,79
2,63
2,49
2,39
2,27
2,19
2,07
2,01
1,92
-35
3,38
3,21
3,12
3,05
2,91
2,79
2,65
2,53
2,39
ALFACO s.r.o.
465 473 005-6
[email protected]
www.alfaco.cz
Cívky pro ventily
Cívky pro elektromagnetické ventily jsou rozlišeny i barevně, aby nemohlo dojít k záměně napájecího napětí.
Cívky LDK mají samostatný kabel
typ
LDK-11
LDK-31
LDK-41
LDK-73
LDK-83
barva
červená
černá
zelená
žlutá
oranžová
napětí
24 V AC
120 V AC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
síť
spotřeba
50/60Hz
5/4 W
délka připojovacího kabelu
1,2 m
-
10
Cívky LDL mají kabel vyvedený pevně z tělesa cívky
typ
LDL-11
LDL-31
LDL-41
barva
červená
černá
zelená
napětí
24 V AC
120 V AC
230 V AC
síť
spotřeba
délka připojovacího kabelu
50/60Hz
5/4 W
1,2 m
Technické údaje
Nejnižší rozdíl tlaků pro reverz
Nejvyšší rozdíl tlaků pro reverz
Nejvyšší provozní přetlak verze V
Nejvyšší provozní přetlak verze N
Destrukční přetlak
verze V
Destrukční přetlak
verze N
0,15 MPa
3,04 MPa
4,68 MPa
4,17 MPa
17,23 MPa
16,70 MPa
Velké ventily řady VH
Nejnižší rozdíl tlaků pro reverz
Nejvyšší rozdíl tlaků pro reverz
Nejvyšší provozní přetlak
Destrukční přetlak
0,34 MPa
2,25 MPa
3,30 MPa
16,50 MPa
Nejvyšší provozní teplota
Nejnižší napájecí napětí
Nejvyšší napájecí napětí
120 °C
0,85 jmenovitého
1,1 jmenovitého
Download

Katalog ctyrcestnych ventilu Ranco