Sebeléčení Zvukem
Dům Sebléčení Brno
Sebeléčení a léčení Zvukem
Zveme Vás na pravidelný program Sebeléčení Zvukem. Zvuk a Vibrace jako nedílná součást našeho života a prostředí může
výrazně ovlivnit náš zdravotní a psychický stav.
Zvuk a Vibrace nás významně ovlivňují jak na fyzickém těle, tak v energetických strukturách, ale také ovlivňují naše životní
prostředí. V programu se seznámíme s praktickým energetickým dopadem zvuků a vibrací na náš zdravotní stav a možnostmi
úprav a využití pro zlepšení zdraví. Prožijeme si řadu zvuky a vibrace řady muzikoterapeutických nástrojů ,jako velké gongy,
kříšťálové a tibetské mísy, didgeridoo, djembe, zvonkohry, kalimby, dešťové hole, šamanské bubny a další.
Lektoři:
Josef Červienka alias Jočer - podprahový energetický specialista, léčitel, lektor, hravý tvůrce nových efektivních metod
práce v rozsáhlém programu Sebeléčení. Kromě odborných profesních kvalit své žáky učí životnímu stylu Sebeléčení a přitom
zábavnou a hravou formou. Neustále intenzivně pracuje na svém osobnostním rozvoji a na rozvoji programu Sebeléčení. Předává
neúnavně dál stále nové poznatky a zkušenosti v oblasti sebeléčení a léčení a koncepce člověka nové epochy, člověka
energetického.
Muzikoterapie - Jaroslav Galáš, průvodce krajinou zvuků a energií na nástroje hudební to mnohé.
Sebeléčení Zvukem je určeno:
Sebeléčení Zvukem je určeno všem zájemcům o Sebeléčení a léčení Jočer. Zúčastnit se může kdokoli, kdo má zájem a chuť
získat nové poznatky v oblasti energetického biorytmického Sebeléčení a Léčení Zvukem. Je pro všechny zájemce kteří chtějí
vylepšit své zdraví a zkvalitnit svůj život.
Obsah Sebeléčení Zvukem:
- Průvodní energetické cvičení Jočer
- Praktická prožitková relaxační část s terapeutickými hudebními nástroji
- Praktické možnosti, individuální energetický rozbor, doporučení pro praktický život
- Možnosti zvýšení zdraví, radosti a kvality života pomocí Zvuku a Vibrací
Místo konání: středa 26. listopadu 2014, Dům Sebeléčení Brno, Husitská 8a/1762, Brno
Začátek : začínáme v 17.15, konec 20.30. Na Muzikoterapii si prosím přineste vlastní karimatky a spacák
Cena: 250 Kč
Přihláška: Máte-li zájem o náš program, vyplňte a odešlete prosím přihlášku na [email protected]
Bližší informace o kurzech, seminářích, přednáškách můžete získat na:
telefonním čísle: +420608 712 557, [email protected], webech: www.sebeleceni.com, www.sebeleceni.eu
E-shop: www.sanoteka.cz
Na Vaši účast se těší Josef Červienka a Jaroslav Galáš
Download

Sebeléčení Zvukem Dům Sebléčení Brno