Download

Vliv změny teploty a vlhkosti horninových vzorků na měření napětí