TERMÍN SOUSTŘEDĚNÍ: 5. – 10. července 2015
MÍSTO KONÁNÍ:
BULY ARÉNA Kravaře - Hotelový a sportovní komplex - www.bulyarena.cz
Kostelní 360/28747 21 – Kravaře – Kouty
PRO KATEGORIE ROČNÍKU: 2002 a mladší
KAPACITA: 30 míst (hokejisté), 30 míst (fotbalisté)
NA SPOLUPRÁCI SE TĚŠÍ TÝM HOKEJOVÝCH A FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ:
HOKEJ:
Hlavní trenér hokejového soustředění
Bc. Konečný Lubomír
Trenér SpS mládeže VHK Vsetín
Mobil: +420 725 623 191
Email: [email protected]
FOTBAL:
Hlavní trenér fotbalového soustředění
Kučerňák Roman
Pozvaní trenéři: Luděk Krayzel (HC RT Torax Poruba),
Daniel Tesařík (VHK Vsetín), Hromada Petr (VHK Vsetín)
a další …
Pozvaní trenéři: Petr Navláčil, Jakub Eliáš a další …
Mobil: +420 739 841 721
Email: [email protected]
ěmec,
N
j
e
ř
d
n
O
e
c
tace!
ské reprezen
kejový obrán
ho
ků Če
Pozvánv sí opuřčaijsanél době jedním ze stabilních člán
který je
- HOCKEY
O KEMPU LK
OVÉH
CENA HOKEJ
(vče
4x denně a
o stravování
níh
vání, celoden
ledu, ubyto
tně pronájmu
- 7 650 Kč
č
PU - 5 950 K ho režimu)
M
E
K
O
H
É
V
LO
denně a pitné
CENA FOTBA
stravování 4x
ího
ání, celodenn
v
(včetně ubyto
USTŘEDĚNÍ:
O
S
M
A
R
G
O
PR
jisti
a ledě – hoke
n
k
in
n
é
tr
ě
n
listi
•2x den
hřišti – fotba
a
n
k
in
n
é
ti)
tr
ě
•2x denn
listi + hokejis
a
tb
o
(f
é
n
č
le
éninky spo
řů
•1x denně tr
éninky branká
•Speciální tr
erních cvičení
h
a
r
e
h
u
o
é aktivity form
ční cvičení
a
•Volnočasov
x
la
re
a
í
c
a
v
•Protaho
•Aquapark
Y:
A PŘIHLÁŠK
Í
C
A
M
R
O
F
VÍCE IN
ey.cz
www.lkhock
u)
pitného režim
Download

plakat kravare - Hokejové tréninky mládeže