illmod Trio+
Pro moderní
montáž oken
illmod Trio+
Nejlepší komprimovaná
páska na trhu. Nejrychlejší řešení pro
montáž oken
illmod Trio+ je kompresní páska
s chemickou impregnací, která je
primárně určena k utěsňování tzv.
připojovacích spár při montáži
otvorových výplní. Zajišťuje dokonalé
utěsnění spár splněním požadavků
vyplývajících z technické normalizační
informace TNI 74 60 77 Okna a vnější
dveře - Požadavky na zabudování.
illmod Trio+ v plné míře nahrazuje
konvenční třístupňový těsnicí systém
založený na třech nezávislých vrstvách:
exteriér/ tepelný izolant/ interiér,
z technického pohledu paropropustná
fólie/ PUR pěna/ parobrzdící fólie.
Páska, jako jeden materiál, poskytuje
identickou funkčnost na stejném
principu. Díky speciální chemické
impregnaci je navíc trvale UV stabilní
a zároveň ekologická.
Páska illmod Trio+ je vhodná
především na stavebně připravená
rovná ostění jak u novostaveb tak
rekonstrukcí. Je nezbytná u pasivních
a nízkoenergetických domů
a dřevostaveb.
2
Multifunkční
Páska je vyráběna ve velikostech
S, M, L a XL a deklarována pro
čtyři KATEGORIE POUŽITÍ.
Po více než 3 letech úspěšného prodeje illmodu Trio, první těsnicí pásky
typu „all in one“ oblíbené zejména
pro svou bezkonkurenční rychlost
aplikace, přichází nyní druhá generace tohoto produktu.
Komplexní utěsnění
jedním produktem.
Ať už v pasivních domech, v novostavbách, při rekonstrukcích
nebo jako náhrada za polyuretanovou pěnu, nabízí illbruck
TP652 illmod Trio+, ve srovnání
s jinými páskami nekompromisní
vlastnosti.
Díky své modifikované konstrukci
umožňuje TP652 illmod Trio+ použití
pásky ve více šířkách spár.
Příklad: Využití illbruck TP652 Trio+ o velikosti M
Kategorie p
1. Pasivní a nízk
getické domy
TP652 illmod Trio+ začíná tam,
kde illmod Trio končí.
TP652 illmod Trio+ nejen kombinuje tři produkty v jednom, ale nabízí řešení pro
utěsnění spár šírky 6–66 mm. Páska je vyráběna ve velikostech S, M, L, XL, a tak
se snadno přizpůsobí vašim potřebám. Místo čtyř minut, které byste strávili instalací tří produktů na metru spáry, stačí nyní jen jedna minuta a jeden produkt.
TP625 illmod Trio+ dosa
maximálním stlačení vla
vhodných pro použití v
úsporných budovách a
Příklad: Využití illbruck TP 652 Trio+ o velikosti M
• UV stabilní
• vodotěsný do
600 Pa
vzduchotěsný
(třída 4 dle DIN EN 12
• maximálně tepelně iz
• vysoká úspora energie
• dobrá zvuková izolace
• vysoce
1. Pasivní a nízkoenergetické domy
2. Běžná výstavba
3. Rekonstrukce
4. Tepelná izolace
U
M
8– 15
8 – 18
8 – 21
8 –33
illbruck
illmod T
Šířka spáry a příslušné aplikace
Velikost
Pasivní a nízkoenergetické domy
Pasivní a nízkoenergetické
S
6–10
domy
M
8–15
L
10–20
Běžná výstavba
XL
15–30
Rekonstrukce
Tepelná izolace
Běžná
S výstavba
6 –106–12
8–18
M
8 –15
6 –12
8 –18
6 –1415–36
8 –21
6 –22
8 –33
10–24
Rekonstrukce
L
6–14
10 –20
8–21
TepelnáXL
izolace
6–22
15
–30
Hloubka pásky
Velikost
58/66/77/88
S
8–33
58/66/77/88
M
10–28
10–45
58/66/77/88
L
15–42
10 –28
15–66
58/66/77/88
XL
10 – 45
15 – 66
10 –24
15 –36
10 – 45
trio_1.indd 2-3
3
+
+
+
+
+
+
+
anovou pěnu, nabízí illbruck
P652 illmod Trio+, ve srovnání
jinými páskami nekompromisní
astnosti.
• vodotěsný do 600 Pa
• vysoce vzduchotěsný
Kategorie použití
1. Pasivní
a nízko2. Běžná výstavba
3. Rekonstrukce
Kategorie
použití
4. Tepelná izolace
energetické domy
Rychlé a nízkoener –
1. Pasivní
Multifunkční
getické domy
Jedendomy
výrobek místo tří –
á tam, Pasivní a nízkoenergetické
Komplexní utěsnění spáry
bezkonkurenční rychlost
illmod
dosahuje při
• UVTrio+
edním produktem.
aplikace.
TP652 illmod Trio+ dosahuje přiTP625
maxistabilní
maximálním
stlačení do
vlastností
• vodotěsný
1050 Pa
málním stlačení vlastností vhodných
vhodných•pro
použití
v energeticky
vysoce
vzduchotěsný
pro použití v energeticky úsporných
úsporných (třída
budovách
a bytech.
4 dle DIN
EN 12 207)
budovách a bytech.
ikosti M
M
Hloubka pásky
(mm)
58/66/77/88
58/66/77/88
58/66/77/88
58/66/77/88
• maximálně tepelně izolující
• UV
stabilní
• vysoká
energie 8 –33
8 – 18
8 –úspora
21
8– 15
Velikost
Šířka spáry
• vodotěsný
do 600
Pa izolace
• dobrá
zvuková
(mm)
• vysoce vzduchotěsný
6-10
8-15(třída 4 dle DIN EN 12 207)
10-20
• maximálně tepelně izolující
15-30
S
Kategorie použitíM
a
3. Rekonstrukce
L
XL
4. Tepelná izolace
Pasivní
a nízkoener
–
Rychlé
Šířka
spáry a příslušné
getické Běžná
domy výstavba
energie
Běžnáizolace
výstavba
3. Rekonstrukce
Exteriér
Exteriér
Rekonstrukce
Tepelná izolace
Nejlepší
volba proŠířka
rekonstrukci,
kde
Hloubka pásky
Velikost
spáry
TP652 illmod
Trio+ se přizpůsobí
• uzavírá všechny spáry – bez ohledu
Nejlepší volba pro rekonstrukci, kde poslouží
TP652
illmod
Trio+
Ukončovací
lišta KZS
6–14
6–22spár
nejrůznějším
šířkám
a to tak
58/66/77/88
S
6–10 illbruck TP610
na nerovnosti,
není
nutné
poslouží TP652 illmod Trio+ k bezillmod
Eco používat
k
bezpečnému
utěsnění
všech
spár,
kvalitně,
že
výsledek
8–21
8–33 splňuje stan58/66/77/88
M
8–15
maltu
pečnému utěsnění všech spár, včetně
včetně skrytých instalací, jako žáddartní
na kvalitní
10–28požadavky
10–45
58/66/77/88 • vodotěsný
L
10–20
skrytých instalací,
jako žádná jiná
ná jiná páska. do 300 Pa
a trvanlivé utěsnění.
15–42
páska.
15–66
Hloubka pásky
• UV stabilní
(mm)
• vodotěsný
do 600
58/66/77/88
58/66/77/88
• vzduchotěsný
Pa
illbruck TP652
XL
15–30 3 dle
vzduchotěsný
(třída
DIN EN 21 207)
Šířka spáry
• uzavírá
všechny
• tepelně
izolujícíspáry – bez
(mm)
58/66/77/88
Velikost
S
M
L
207)
XL
6–14
8–21
10–28
15–42
58/66/77/88
(třída 4 dle
DINTrio+
EN 21
illmod
58/66/77/88
• tepelně izolující
Interiér
• dobrá zvuková izolace
Tepelná izolaceExteriér
ka pásky
Velikost
/77/88
S
/77/88
M
/77/88
L
/77/88
XL
Šířka spáry
ohledu na nerovnosti, není nutné
používat maltu
• vodotěsný do 300 Pa
illbruck TP652
illmod Trio+
• vzduchotěsný
(třída 3 dle DIN EN 21 207)Interiér
• tepelně izolující
Velikost
Exteriér
Šířka spáry
• pro spáry
S illbruck
do 66ME500
mm 6–12
šířky
Díky svým6–10
ideálním
vlast- 58/66/77/88
illbruckdilatačním
TP610
TwinAktiv
illmod Eco
•
tepelně
izolující
nostem slouží
TP652
illmod
Trio+
jako
8–15
58/66/77/88
M
8–18
• trvalá dilatace spár
výborná alternativa
PUR pěny.
10–20
58/66/77/88
L
10–24
15–30
Hloubka pásky
(mm)
58/66/77/88
58/66/77/88
58/66/77/88
58/66/77/88
58/66/77/88
Velikost
S
M
L
XL
XL
15–36
Šířka spáry
(mm)
6–22
8–33
10–45
15–66
illbruck TP652
illmod Trio+
illbruck TP652
illmod Trio+
Interiér
4
•
Hloubka pásky
3
Exteriér
TP652 illmod Trio+ se přizpůsobí
nejrůznějším šířkám spár
a to lišta
takKZS
Ukončovací
Flexibilní
kvalitně, že výsledek splňuje standartní požadavky na kvalitní
Aplikaceutěsnění.
je možná za
a trvanlivé
každého počasí a teploty.
N
p
k
vč
n
• UV
•
stabilní
• vodotěsný do 600
• vzduchotěsný
Pa
•
•
Interiér
4.•
3. Rekonstrukce
Velikost
Pasivní a nízkoBěžná výstavba
Rekonstrukce
Tepelná
izolace
Exteriér
Jeden výrobek
místo
tří –
TP652 illmod Trio+ se přizpůsobí
energetické domy
bezkonkurenční
rychlost6–10se přizpůsobí6–12
• UV stabilní
spárlišta
a KZS
to tak
Sdosahuje
6–14šířkám
6–22
TP652
illmod Trio+
nej-nejrůznějším
25 illmod Trio+
při
Ukončovací
aplikace.různějším
Flexibilní
•
kvalitně,
že
výsledek
splňuje
vodotěsný
do
600
Pa
šířkám
spár
a to
tak
kvalitně,
M vlastností
8–15
8–18
8–21
8–33 stanximálním stlačení
•
dartní
požadavky
na
kvalitní
vzduchotěsný
že
výsledek
splňuje
standardní
požadných pro použití
v energeticky
L
10–20
10–24
10–28
10–45
Aplikace
(třídautěsnění.
4 je
dlemožná
DIN ENza
2115–66
207)
davky
na
a trvanlivé utěsnění.
orných budovách
a kvalitní
bytech.
XL
15–30
15–36 a trvanlivé15–42
• tepelně počasí
každého
izolující a teploty.
• dobrá zvuková izolace
V stabilní
Hloubka pásky
Šířka spáry • UV stabilní
8 – 21
8 –33Velikost
(mm)
dotěsný do 600(mm)
Pa
• vodotěsný do 600 Pa
58/66/77/88
S
6–12
soce vzduchotěsný
• vzduchotěsný
58/66/77/88
M
8–18
illbruck
TP652
da
4
dle
DIN
EN
12
207)
(třída 4 dle DIN
EN
21 207)
58/66/77/88
L
10–24
trio_1.indd 2-3
illmod Trio+
58/66/77/88
15–36
aximálně tepelně
izolující XL
• tepelně izolující
soká úspora energie
• dobrá zvuková izolace Interiér
brá zvuková izolace
2. Běžná výstavba
Rekonstrukce
2. Běžná výstavba
TP652
(třída 4 dle DIN ENillbruck
21 Trio+
207)
illmod
• tepelně izolující
• dobrá zvuková izolace
• vysoká úspora
• dobrá zvuková
aplikace
2.
(třída 4 dle DIN EN 12 207)
maximálně tepelně izolující
• vysoká úspora energie
• dobrá zvuková izolace
•
Interiér
Exteriér
Nejlepší
volba
pro rekonstrukci,
kde
Certifi
kované
Hloubka pásky
Velikost
Šířka spáry
poslouží
TP652
illmod
Trio+
58/66/77/88
S
6–10
illbruck
TP610
k bezpečnému utěsnění
všech
spár,
illmod
Eco
58/66/77/88
M
8–15
včetně
skrytých
instalací,
jako
žádSplňuje nejvyšší nároky na
58/66/77/88
L
10–20
ná jiná
páska.
vodotěsnost,
vzduchotěsnost
58/66/77/88
XL
15–30
a vynikající tepelnou izolaci
spáry.
• uzavírá všechny spáry – bez
ohledu na nerovnosti, není nutné
používat maltu
• vodotěsný do 300 Pa
illbruck TP652
• vzduchotěsný illmod Trio+
(třída 3 dle DIN EN 21 207) Interiér
• tepelně izolující
Dík
vla
Trio
pěn
• pr
• te
• tr
4. Tepelná izolace
Exteriér
Díky
svým
dilatačním
Hloubka
pásky ideálním
Velikost
Šířka spáry
vlastnostem
slouží
TP652
illmod
58/66/77/88
Sillbruck ME500
6–12
TwinAktiv
Trio+
jako
výborná
alternativa
PUR
58/66/77/88
M
8–18
pěny.
H
5
5
58/66/77/88
L
10–24
5
58/66/77/88
XL
15–36
5
• pro spáry do 66 mm
• tepelně izolující
• trvalá dilatace spár
šířky
illbruck TP652
illmod Trio+
Interiér
Hloubka pásky
Velikost
58/66/77/88
S
Exteriér
Šířka spáry
illbruck6–14
TP600
illmod 600
8–21
Hlo
58/
58/66/77/88
M
58/66/77/88
L
10–28
58/
58/66/77/88
XL
15–42
58/
illbruck TP652
illmod Trio+
illbruck TR450
Okenní lišta Interiér
Interiér
58/
TP652
illmod Trio+
Technická specifikace
Tepelná vodivost
Multifunkční
Kvalitní utěsnění připojovací spáry
otvorových výplní jedním produktem.
Rychlé
Jeden materiál nahrazující materiály pro
3-stupňové utěsnění připojovací spáry
(typicky ext. fólie – pěna – int. fólie).
Flexibilní
Aplikace je možná za každého počasí
a teploty.
Certifikované
Splňuje nejvyšší nároky na
vodotěsnost, vzduchotěsnost a vynikající tepelnou izolaci spáry.
5
DIN 52 612
Součinitel prostupu tepla U
- hloubka okna 60 mm
- hloubka okna 70 mm
- hloubka okna 80 mm
λ = 0,048 W/m . K
0,8 W/(m2 . K)
0,7 W/(m2 . K)
0,6 W/(m2 . K)
Vzduchová neprůzvučnost ve spáře
15 mm
EN ISO 717-1
51 dB (jednostranně
omítnutá špaleta)
Těsnost proti přívalovému dešti
EN 1027
1050 Pa
tremco illbruck s. r. o.
Slezská 2525/113
130 00 Praha 3 • ČR
T.+420 296 565 333
F.+420 296 565 300
[email protected]
www.tremco-illbruck.cz
Download

illmod Trio+ Pro moderní montáž oken