INFEKČNÍ SÉROLOGIE
Virologie
IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAV Y
K DIAGNOSTICE
KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV)
ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgG a IgM v lidském séru,
plazmě nebo mozkomíšním moku
Souprava EIA TBEV Ig je určena ke stanovení protilátek všech tříd v lidském a zvířecím séru
(kromě myší)
Úvod
Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění, jehož původce řadíme mezi arboviry do čeledi Flaviviridae. Jedná se o nákazu s přírodní ohniskovostí. Rezervoárem viru jsou drobná i větší lesní zvířata a přenašečem různá vývojová stádia klíšťat. Člověk se nejčastěji
nakazí po přisátí (i krátkodobém) infikovaného klíštěte, výjimečně požitím tepelně nezpracovaného infikovaného mléka. Nejvíce
hlášených případů klíšťové encefalitidy je v létě a na podzim. Manifestní onemocnění mívá často dvoufázový průběh. Po inkubační době
(3-14 dní) nastupují nespecifické chřipkové příznaky (horečka, bolesti hlavy a svalů, malátnost). Následuje několikadenní zlepšení stavu
a poté dochází k rozvoji neurální fáze nemoci (prudké bolesti hlavy, poruchy vidění, zvracení, malátnost, meningeální příznaky, postižení
hlavových nervů, parézy končetin). Akutní fáze klíšťové encefalitidy trvá 1-3 týdny. Těžší průběh, často i s trvalými následky, lze pozorovat
u seniorů.
Diagnostika onemocnění:
Pro diagnostiku onemocnění je důležitá anamnéza, klinický obraz a výsledky laboratorních testů.
Vzhledem ke krátkému trvání viremické fáze není přímý průkaz antigenu pro diagnostiku onemocnění vhodný.
Sérologie, spolu s biochemickým a cytologickým vyšetření likvoru jsou v laboratorní diagnostice klíšťové encefalitidy klíčové.
Diagnostický význam jednotlivých tříd protilátek
IgM:
IgG:
Marker akutní infekce
Anamnestické nebo postvakcinační protilátky
Mohou přetrvávat až 10 měsíců
Přetrvávají dlouhodobě (několik let), zajišťují ochranu vůči
další infekci
Stanovení avidity umožňuje přesnější určení fáze onemocnění
Protilátková odpověď
Infekční a postinfekční protilátková odpověď
Akutní infekce
Prodromální stádium
Inkubační doba
Titr protilátek
IgG
IgG avidita
Hraniční
IgM
2
4
6
8
3
Dny
4
5
Měsíce
6
1
2
Čas
Roky
Protilátky třídy IgM lze detekovat počátkem neurální fáze onemocnění. Nejvyšších titrů dosahují po 2-6 týdnech. Mohou přetrvávat až 10
měsíců. Nástup tvorby protilátek třídy IgG je paralelní s tvorbou IgM nebo může být o několik dnů opožděn.
Postvakcinační protilátková odpověď
AU/ml
200
180
Titr protilátek
160
IgG
140
IgG avidita
120
100
80
60
40
20
Hraniční
1
1. dávka
2
2. dávka
3
4
5
6
Měsíce
7
Použití souprav
Průkaz onemocnění klíšťovou encefalitidou
Kontrola účinnosti očkování proti klíšťové encefalitidě
8
9
11
12
3. dávka
2
3
Roky
Čas
Princip testu
Pracovní postup
Soupravy EIA TBE Virus IgG a IgM jsou založeny na sendvičovém
typu ELISA metody.
Sandwich ELISA
HRP
HRP
Anti-Hu IgG
Krok č.
Kroky testu
1
Ředění vzorků
2
Inkubace 10 min. při 37 °C
3
Dávkování kontrol a ředěných vzorků 100 µl
4
Inkubace 30 min. při 37 °C
5
Odsátí a promytí jamek 5 krát
6
Dávkování Konjugátu 100 μl
7
Inkubace 30 min. při 37 °C
8
Odsátí a promytí jamek 5 krát
9
Dávkování substrátu (TMB-Complete) 100 μl
séra/plazmy (1+100)
blank = 100 µl Ředicího roztoku vzorků
Anti-Hu IgM
IgG
IgM
Ag
Ag
Mikrotitrační destička
Souprava EIA TBEV Ig je založena na kompetitivním typu ELISA
metody.
Kompetitivní ELISA
včetně blanku
včetně blanku
10
Inkubace 15 min. při 37 °C
11
Dávkování Zastavovacího roztoku 100 μl
12
Fotometrické měření při 450 nm
včetně blanku
EIA TBEV Ig má jiný EIA protokol (celkový čas testu 2,5 hodiny).
HRP
Anti-Mouse Ig
IgM
Myší Anti-TBEV
Antigeny
Purifikovaný a inaktivovaný nativní antigen viru klíšťové
encefalitidy
Uživatelský komfort
IgG
Komponenty v pracovním ředění
Barevně odlišené reagencie
Zaměnitelnost komponent
Ag
Ag
Ag
Ag
Barevně značené stripy s odlamovacími jamkami
CUT-OFF kontrola
Mikrotitrační destička
Semikvantitativní hodnocení výsledků (Index pozitivity-IP)
Kvantitativní hodnocení IgG protilátek (AU/ml)
Možnost převodu na VIEU/ml (Institut virologie Vídeň)
Výhody souprav
Interpretace výsledků
Vysoká diagnostická účinnost
Dobrá reprodukovatelnost
Vysoká dynamika testů
Identický pracovní postup
Celková doba vyšetření 1,5 hodiny
Možnost kvantitativního stanovení (EIA TBE Virus IgG)
IgM
IgG
Hodnocení
+
+
–
–
–
+
+
–
akutní infekce (velmi časné stádium)
Aviditní test (EIA TBE Virus IgG + avidity)
akutní infekce
anamnestické nebo postvakcinační protilátky
negativní výsledek
Charakteristiky souprav
Ředící roztok vzorků obsahuje RF sorb (EIA TBE Virus IgM)
Vhodné pro otevřené automatické systémy
Možnost nezávislé verifikace (CKS)
Komplexní zákaznický servis
ELISA
Diagnostická
citlivost
Diagnostická
specifita
EIA TBE Virus IgG
98,7 %
97,7 %
EIA TBE Virus IgM
96,6 %
98,9 %
EIA TBEV Ig
95,7 %
95,7 %
Klinická data
Akutní infekce – titr protilátek IgM a IgG, avidita IgG
IgM titr protilátek
IgG titr protilátek
6
6
IgG avidita
100
5
4
4
3
80
70
Index avidity (IA) %
5
Index pozitivity (IP)
Index pozitivity (IP)
90
3
2
2
1
1
60
50
40
30
20
10
0
0
vzorky (n=47)
0
vzorky (n=47)
vzorky (n=47)
INFEKČNÍ SÉROLOGIE
Objednací údaje
ELISA
CFT
Kód
Název soupravy
TBG096
EIA TBE Virus IgG
TBGa96
Kód
Název soupravy
96
TBEKF1
TBEV – KF – Ag lyophil. (1 ml)
EIA TBE Virus IgG + avidity
96
KFAs00
KF – AMBOCEPTORset (0,5 ml)
TBM096
EIA TBE Virus IgM
96
KFAs01
KF – AMBOCEPTORset (1 ml)
TBE096
EIA TBEV Ig
96
KFC001
KF- COMPLEMENT (1 ml)
xxxTLN
xxxTLP
CKSTLX negativní
(dle seznamu na www.testlinecd.cz)
CKSTLX pozitivní
(dle seznamu na www.testlinecd.cz)
Počet testů
3,5 ml
3,5 ml
Kontakt
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křižíkova 68
612 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 549 121 205 (237, 238)
Fax: +420 541 243 390
E-mail: [email protected]
www.testlinecd.cz
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. je držitelem certifikátů ISO
9001:2008 a ISO 13485:2003.
Download

TBEV - TestLine Clinical Diagnostics sro