Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
oddělení ochrany rostlin – VŠÚO Holovousy s.r.o.
Východočeská ovocnářská unie
Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce
Zemědělské družstvo Bašnice
dovolují si Vás pozvat na odborný seminář
OCHRANA OVOCE
PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI
m o t o r e s t M I L O V I C E u Hořic
5. srpna 2014
začátek v 9:00 hodin
Seminář se koná ve spolupráci s firmami:
Program semináře:
ÚTERÝ 5. srpna 2014
8:00 – 9:00 hodin - Prezence účastníků
9:00 hodin - Zahájení
Ing. J. Vácha, ředitel VŠÚO Holovousy s.r.o.
Ovocnářská výroba v ZD Bašnice
Ing. L. Divoký, předseda ZD Bašnice
Problémy v ochraně ovoce proti houbovým chorobám v r. 2014
Ing. J. Kloutvorová, VŠÚO Holovousy s.r.o.
( RO 0612 a infrastruktura OVI)
Ochrana ovoce před živočišnými škůdci v letošním roce
Ing. M. Skalský, VŠÚO Holovousy, s.r.o.
(RO 0612 a infrastruktura OVI)
Podpory v ovocnářství po reformě SZP od r. 2015
Ing. M. Ludvík, OU ČR Holovousy
12:00 hodin -
Přestávka
Ochrana sadů v roce 2014, fungicid Bellis proti skládkovým chorobám
jablek
Ing. D. Musilová, BASF spol. s r.o., Praha
Ochrana sadů v r. 2014 a použití fungicidu Luna Experience proti
skládkovým chorobám jablek
Ing. F. Řezanina, Bayer CropScience, Praha
Ochrana ovocných sadů v letošním roce
Ing. F. Vozár, Syngenta Praha
Diskuse
13:00 hodin - O b ě d
14:00 hodin - Petrovičky - Prohlídka pokusů s různými systémy ošetření jabloní
Předvedení moderních strojů do sadů
Diskuse
15:00 hodin - Ukončení semináře
AKCE SE POČÍTÁ DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU INTEGROVANÉ PRODUKCE
Organizační pokyny:
1. Motorest Milovice je u silnice č. 35 – směr Hradec Králové – Jičín (5 km od Hořic),
doprava možná autobusem z Hořic, Hradce Králové nebo Jičína (autobusová linka Hradec
Králové – Jičín, zastávka přímo před motorestem)
2. Účastnický poplatek na osobu (bude se vybírat při prezenci) :
Spolupořádající firmy
Členové OU ČR, SISPO Holovousy a poradenské služby
Ostatní účastníci
zdarma
100,- Kč
400,- Kč
3. Přihlášky zašlete obratem, nejpozději do 1.8.2014 na adresu:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
HOLOVOUSY 1
případně na e-mail : [email protected]
508 01 HOŘICE
nebo SMS na číslo: 737 630 329 (Uveďte ANO a
jméno a firmu - pokud není shodná se jménem)
Nepřihlášení účastníci nebudou mít zajištěný oběd !
4. Odborný garant : Ing. Jana Kloutvorová
Organizační zajištění : Ing. Václav Ludvík, Ing. Miroslav Lánský
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský HOLOVOUSY s.r.o.
508 01 Hořice
telefon: 493 692 821-3,
fax: 493 692 833,
e-mail: [email protected]
Směr Jičín
Směr Hradec Králové
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
k účasti na semináři „Ochrana ovoce .....“, Milovice 5.8.2014
Příjmení, jméno, titul
Člen OU ČR
ANO
Podnik (celá adresa)
NE
Člen SISPO ANO
Využíváme poradenskou službu odd. ochrany rostlin v r. 2014
NE
ANO
NE
Přihlášky zašlete obratem, nejpozději do 1.8.2014 na adresu:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
HOLOVOUSY 1, 508 01 HOŘICE, případně na e-mail : [email protected]
nebo SMS na číslo: 737 630 329 (Uveďte
ANO a jméno a firmu - pokud není shodná se
jménem)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s