Program
1.
D. Veselá:
10. F. Emonts:
Kateřina Krpatová, klavír
11.
Budka
Greensleeves
A. Mirek:
Ve sváteční den
Šimon Šrámek, akordeon
hrají a zpívají děti z PHV
2.
Lidová:
12. Dvě lidové písně
Cibulenka
Veronika Veselá, lesní roh
Dita Veselá, klavír
Jan Novotný, zobcová flétna
Štěpán Křepinský, zobcová flétna
Ludmila Mildeová, klavír
13. Traditional:
3.
4.
Lidová píseň
J. Kuchválková:
S. Bethmann:
Old Mac Donald
Apolenka Bártová, kytara
Magdaléna Bártová, kytara
Ukolébavka
Viola Vlachová, housle
Jindřiška Kuchválková, klavír
14. P. Harris:
Dance of the Elegant Elephant
Adam Králíček, klarinet
Otakar Zieris, akordeon
15. E. de Gambarini:
Tamburín
Dětský bál
Erik Černohous, spinet
5.
6.
A. Michajlov:
W. A. Mozart:
I. Korenevskaja:
Pluj moje růže dál a dál
Agáta Šlechtová, zobcová flétna
Ludmila Mildeová, klavír
Menuet
Deštík
Anna Melicharová, klavír
7.
8.
9.
16. J Suchý/J. Šlitr:
Kočka na okně
Berta Elisabeth Hochmanová, zpěv
Zdeňka Grossová, klavír
17. L. van Beethoven:
Dva tance
Tereza Mašková, housle
Miloslava Zdvihalová, klavír
Dvě lidové písně
P. Skoumal:
H. J. Krumpfer:
Ondřej Veselý, violoncello
Dita Veselá, klavír
18. Z. Hůla:
Čtyři drobnosti – Andante
Kristina Sobotková, hoboj
Jiří Kožnar, klavír
Eliška Bednářová, zpěv
Zdeňka Grossová, klavír
19. S. Majkapar:
I. Berkovič:
Pastýřek
Variace na ruskou lidovou píseň
Matěj Hostinský, klavír
20. A. Lindsay:
Nocturne
Včelí medvídci
2 variace na píseň C. Ph. E. Bacha
Jaroslav Müller, trubka
Otakar Tvrdý, klavír
Lucie Krátká, altový saxofon
Slavomír Fidra, klavír
21. S. Mach:
Allegro moderato
Bohumila Novotná, housle
Miloslava Zdvihalová, klavír
22. J. Newton:
Základní umělecká škola
a Sdružení rodičů a přátel
ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925
Amazing grace
Harmonie Junior
Vystupují žáci ze tříd:
Jitky Bláhové (č. 13), Ivany Čížkové (č. 10), Romana Faltyse (č. 9, 22),
Slavomíra Fidry (č. 20), Zdeňky Grossové (č. 8, 16), Evy Kolaříkové (č. 4,
11), Jiřího Křenka (č. 18), Jindřišky Kuchválkové (č. 3), Evy Kulichové
(č. 15), Martina Maroula (č. 12), Davida Matouška (č. 7), Ludmily Mildeové
(č. 2, 5), Evy Prorokové (č. 14), Inny Tolmačové (č. 6, 19),
Miloslavy Zdvihalové (č. 17, 21)
Navštivte i na další koncerty ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925:

26. 5. 2014, 17:00 a 19:00 hodin, Východočeské divadlo
Taneční koncerty

28. 5. 2014, 18:00 hodin, Společenský sál radnice
Koncert Heroldova kvarteta

2. 6. 2014, 17:00 hodin, Divadlo 29
Závěrečné vystoupení LDO

5. 6. 2014, 18:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ
Smyčcový koncert

12. 6. 2014, 18:00 hodin, Zámek Pardubice
Koncert v Kapli Tří králů

16. 6. 2014, 18:00 hodin, Radnice
Koncert absolventů

18. 6. 2014, 18:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ
Večer filmových melodií Zdeňky Grossové
KONCERT
PRO RODIČE
S DĚTMI
Čtvrtek 22. května 2014, 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ
Download

Kliknutím si zobrazíte celý program koncertu.