CURRICULUM
VITAE
OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení
Titul
Rodinný stav
Aneta Jirschiková
Bc.
Svobodná
Národnost
Česká
Věk
27 let
Datum narození
Místo narození
5. května 1987
Liberec
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Trvalé bydliště
Přechodné bydliště
Mobilní telefon
E-mail
Lučany nad Nisou 249, 468 71 Lučany nad Nisou
Fričova 1048/8, 500 02 Hradec Králové
+420 733 562 602
[email protected]
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Období
Název instituce
2011 – 2014
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Fakulta
Obor
Filozofická
Angličtina se zaměřením na překlad a tlumočení,
navazující magisterské studium
Období
2007 - 2011
Název instituce
Fakulta
Obor
Specializace
Dosažená kvalifikace
Poznámka
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu (FIM)
Management cestovního ruchu
Anglický jazyk
Bakalář (Bc.)
Státní zkouška z anglického jazyka s vyznamenáním
Absolutorium s vyznamenáním
Vynikající studijní výsledky
BC. ANETA JIRSCHIKOVÁ
CURRICULUM VITAE
Období
Název instituce
Město stát
Fakulta
Specializace
Poznámka
Období
Název instituce
Město, stát
Fakulta
Obor
Poznámka
Období
Název instituce
Specializace
Poznámka
01/2010 – 06/2010
Wenzao Ursuline College of Languages
Kaohsiung, Taiwan (Čínská republika)
Filozofická, ekonomická
Anglický jazyk, francouzský jazyk, čínský jazyk
Získání mezinárodního certifikátu z čínského jazyka
01/2009 – 06/2009
Université Paul Verlaine
Méty, Francie
Filozofická, ekonomická
Francouzský jazyk, anglický jazyk, ekonomie, právo
Vynikající výsledky ve francouzském jazyce, získání
certifikátu o absolvování dlouhodobého jazykového
kurzu
2003 – 2007
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a obchodní akademie, Jablonec nad Nisou
Zahraniční obchod, anglický jazyk, německý jazyk
Vynikající studijní výsledky, reprezentace školy
v krajských kolech anglické a německé olympiády,
maturitní zkouška s vyznamenáním
STUDIJNÍ POBYTY
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
Období
Název instituce
Město, stát
Fakulta
Specializace
Poznámka
Období
01/2010 – 06/2010
Wenzao Ursuline College of Languages
Kaohsiung, Taiwan (Čínská republika)
Filozofická, ekonomická
Anglický jazyk, francouzský jazyk, čínský jazyk
Získání mezinárodního certifikátu z čínského jazyka
01/2009 – 06/2009
Název instituce
Město, stát
Université Paul Verlaine
Méty, Francie
Fakulta
Filozofická, ekonomická
Obor
Poznámka
Francouzský jazyk, anglický jazyk, ekonomie, právo
Vynikající výsledky ve francouzském jazyce,
získání mezinárodního certifikátu o absolvování
dlouhodobého jazykového kurzu
BC. ANETA JIRSCHIKOVÁ
CURRICULUM VITAE
Období
05/2006 – 06/2006
Název instituce
Město, stát
Webový kontakt
Beteilungs- und Betrieb Gesellshaft
Bautzen, Něměcko
http://www.bb-bautzen.de/
Hlavní pracovní
náplň
Práce v městském informačním středisku, zajištění
kompletní kancelářské agendy, komunikace s klienty
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
ODBORNÉ PRAXE
Období
Vykonávaná funkce
2013-2014
Překladatelka, tlumočnice (AJ-ČJ, ČJ-AJ)
Hlavní pracovní náplň
Kompletní zajištění písemné i ústní komunikace se
zahraničními klienty, překlad právních dokumentů,
korektury překladů, lokalizace webových stránek,
tlumočení přes telefon
Název zaměstnavatele
Finnet Holding a.s.
Adresa zaměstnavatele
Webový kontakt
Období
Vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň
Název poskytovatele praxe
Adresa poskytovatele praxe
Webový kontakt
Období
Vykonávaná funkce
Křenová 306/40, 602 00 Brno
http://www.finnet-holding.cz
06/2012 – 12/2012
Externí překladatelka a korektorka
Vypracování překladatelských zakázek z AJ-ČJ
a ČJ-AJ, korektury textů, hlavní oblasti: právo,
ekonomie, management, cestovní ruch, literární překlad,
využití moderních CAT nástrojů
Jazyková agentura Skřivánek, s. r. o.
U Jordánka 265/11, 682 01 Vyškov
http://www.skrivanek.cz/cz/
01/2012 – 06/2012
Lektorka anglického jazyka
Hlavní pracovní náplň
Výuka anglického jazyka pro skupiny i jednotlivce,
využití moderních výukových materiálů a postupů,
úroveň studentů A1-B2, individuální přístup, vysoce
pozitivní reference
Název zaměstnavatele
Jazyková škola Oxford, s.r.o.
Adresa zaměstnavatele
Webový kontakt
Palachovo nám. 620/1, Olomouc
http://www.jazykove-sluzby.eu
BC. ANETA JIRSCHIKOVÁ
CURRICULUM VITAE
Období
Vykonávaná funkce
12/2010 – 06/2011
Lektorka anglického jazyka
Hlavní pracovní náplň
Skupinová, firemní i individuální výuka anglického
jazyka, kurzy obchodní a odborné AJ, využití moderních
výukových materiálů a postupů, úroveň studentů A1-B2
individuální přístup, vysoce pozitivní reference
Název zaměstnavatele
Jazyková škola Miramare
Adresa zaměstnavatele
Webový kontakt
Období
Vykonávaná funkce
Třída ČSA 287, Hradec Králové
http://www.jsmiramare.cz
09/2010 – 12/2010
Lektorka anglického jazyka
Hlavní pracovní náplň
Skupinová a firemní výuka anglického jazyka,
kurzy odborného jazyka, využití moderních výukových
materiálů a postupů, individuální přístup, vysoce
pozitivní reference
Název zaměstnavatele
Jazyková agentura Metis
Adresa zaměstnavatele
Webový kontakt
Období
Vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň
Název zaměstnavatele
Adresa zaměstnavatele
Webový kontakt
Lány na Důlku 74, 533 31 Pardubice
http://www.agenturametis.cz
09/2009 – 12/2009
Lektorka francouzského jazyka
Překladatelka francouzského jazyka
Individuální výuka francouzského jazyka,
vypracování odborných překladů (ČJ-AJ, AJ-ČJ)
Jazyková škola Krch Education
Gebauerova 1422, Labská Kotlina II, Hradec Králové
www.krcheducation.cz
JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI
Porozumění
Cizí jazyk
Mluvení
Psaní
Poslech
Čtení
Ústní
interakce
Samostatný
ústní projev
Anglický jazyk
C1
C2
C2
C2
C2
Francouzský jazyk
B2
B2
B2
B2
C1
Německý jazyk
B2
B2
B2
B2
B2
Italský jazyk
A2
A2
A2
A2
A2
Čínský jazyk
A1
A1
A1
A1
A1
BC. ANETA JIRSCHIKOVÁ
CURRICULUM VITAE
CERTIFIKÁTY A LICENCE
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Čínský jazyk
Řidičský průkaz
Cestovní ruch
Mezinárodní jazyková zkouška City and Guilds C1
Všeobecná státní zkouška
Jazykový kurz na získání certifikátu CAE
Certifikát o absolvování dlouhodobého jazykového kurzu
v zahraničí
Mezinárodní certifikát o absolvování dlouhodobého
jazykového kurzu v zahraničí se složením zkoušek
Skupina B
Certifikovaný průvodce po ČR (specializace AJ-ČJ)
DALŠÍ ZNALOSTI
A DOVEDNOSTI
Odborné překlady a
tlumočení
Práce v překladových
studiích
Lokalizace webových
stránek
Obchodní korespondence
Počítačové znalosti a
dovednosti
Překlady v kombinacích AJ-ČJ a ČJ-AJ, tlumočení
konsekutivní, simultánní, z listu, po telefonu
SDL Trados, MemSource, MemoQ, WordFast,
WordFast Pro
Včetně zajištění kvalitního převodu digitálního
obrazového materiálu
V českém, anglickém a německém jazyce
Microsoft Office (Microsoft Word, Excel,
Power Point) - pokročilá znalost
Adobe Photoshop - základní znalost
OSOBNÍ VLASTNOSTI
Cílevědomost
Flexibilita
Komunikativnost
Organizovanost
Perfekcionismus
Pracovitost
Přátelskost
Touha po dosažení cíle a co nejlepších výsledků
Vytrvalost
Vysoká motivovanost
BC. ANETA JIRSCHIKOVÁ
CURRICULUM VITAE
ZÁJMY A AKTIVITY
Astrofyzika, mikrokosmos, makrokosmos
Cestování a poznávání cizích kultur (Asie)
Četba (historické a společenské romány, sci-fi,
fantasy literatura)
Překlad literárních textů
Studium cizích jazyků (především AJ a FJ)
Religionistika (křesťanství, buddhismus, tradiční
náboženství Čínské republiky)
Rozvíjení všeobecných znalostí a obecného přehledu
(pansofie)
Sociální a kulturní antropologie
Psychologie
Sport (jízda na kole, běh, plavání)
BC. ANETA JIRSCHIKOVÁ
CURRICULUM VITAE
Download

Jirschiková - WordPress.com