Europass životopis
Osobní údaje
Jméno / Příjmení
Martin Krištof
Adresa
Francouzská 6023/3, 708 00, Ostrava, ČR
Telefon
720 757 457
E-mail
Státní příslušnost
Datum narození
Pohlaví
[email protected]
Česká republika
10.06.1988
Muž
Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Strana 1 - Životopis
Martin Krištof
02/2013 – dosud
Supervizor CC Operations
Odpovědnost za klíčové provozní ukazatele efektivity CC (SL, SLS, Occ, AR, Utilizace).
Vytvoření koncepce muliskilového a multilokalitního řízení provozu (POST, FIX, PRE, SOHO, HVC,
RET, Claims, CIP, COLL) ve třech lokalitách (OV 500+zame, UL 400+zame, externí CC Atento Brno
250+zame). Řízení kapacit, spolupráce s jinými odděleními ve firmě (planning, routing, HR, aj.)
Budování týmu (50% členů týmu je nových, aktivní příprava AC)
Vytvoření pozice datových specialistů podpory provozu: tvorba nových a kontrolních reportů,
konsolidace činností jiných pozic s cílem úspory staff cost, obsluha autodialer.
Vedení týmu a motivace 5ti spec. řízení provozu a 3 datových specialistů podpory provozu
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
Telekomunikace
06/2011 – 01/2013
Specialista řízení provozu CallCentra
Řízení provozu CallCentra retenční jednotky v kombinovaném režimu in/out napříč několika
lokalitami o 200+ zaměstnancích. Zodpovědnost za klíčové ukazatele SL, AR, OCC. Proaktivní a
reaktivní návrhy a opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti, výkonnosti a efektivního vytěžování
callcentra. Přehled o řízení provozu CC Telefonica CZ (1 500+ zaměstnanců). Spolupráce na řízení
kapacit, plánování směn, přístupy do aplikací. Reporting a individuální projekty.
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
Telekomunikace
07/2010 – 05/2011
Supervizor CC Outbound/Inbound Retence
Budování Outbound proaktivních retencí, transformace na Outbound offline retence, transformace
na Inbound retence
Návrhy na zvýšení efektivity práce, korekce provizního sazebníku
Práce na projektech, komunikace s kampaňovým managementem
Rozvoj, řízení a zpětná vazba podřízeným, zodpovědnost za výsledky týmu, administrativní činnost
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
Telekomunikace
02/2010 – 06/2010
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Supervizor CC Outbound TeleSales
Zodpovědnost za prodejní a výkonové výsledky týmu
Rozvoj, řízení a zpětná vazba podřízeným, související administrativní činnost
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
Telekomunikace
02/2008 – 01/2010
Prodejce TeleSales
Aktivní telefonické oslovování zákazníků za účelem prodeje produktů a služeb
Administrativní činnost spojená s prací v call centru
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle
Telekomunikace
Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní
dovednosti
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání, odbornou přípravu
Absolvované kurzy
2003 - 2007
Maturita
Elektronické počítačové systémy
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava, Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava
Sebeřízení (2014, PhDr. Pavel Raška)
Příběh prodává (2014, RNDr. Jaroslav Procházka, Ph.D.)
Základy statistiky (2013, Mgr. Martin Hannsmann)
Řízení výkonu (2013, Mgr. Schlezingerová Renáta)
Manažerské minimum (2013, PhDr. Pavel Raška)
Prohloubení kaučovacích dovedností (2013, PhDr. František Hroník)
Základy projektového řízení (2012, Lucia Fencíková, Markéta Collerová)
MS Excel - Advanced (2012, Tomáš Rosinský)
Manažerské techniky - Výkonové koučování (Ing. Marcel Kubášek)
Manažerské techniky - Základní nástroje ovlivňování výkonnosti týmu (Ing. Marcel Kubášek)
Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk
Český jazyk
Další jazykové znalosti
Porozumění
Sebehodnocení
Evropská úroveň
Poslech
(*)
Mluvení
Ústní interakce
Čtení
Psaní
Samostatný ústní projev
Písemný projev
Němčina
B1
středně pokročilý
B1
středně pokročilý
A2
mírně pokročilý
A2
mírně pokročilý
A2
mírně pokročilý
Angličtina
A2
mírně pokročilý
A2
mírně pokročilý
A2
mírně pokročilý
A2
mírně pokročilý
A2
mírně pokročilý
(*) Společný
Sociální schopnosti a dovednosti
Organizační schopnosti a dovednosti
Strana 2 - Životopis
Martin Krištof
evropský referenční rámec pro jazyky
Bezkonfliktní a zodpovědné jednání
Rychlá adaptace na změny
Vůdčí, komunikační a organizační schopnosti
Samostatnost a vysoká časová flexibilita
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003
Počítačové znalosti a dovednosti
Řidičský průkaz
Strana 3 - Životopis
Martin Krištof
Systematická a analytická schopnost myšlení
Výborná znalost práce na PC.
Výborná znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,)
Dobrá znalost aplikací pro grafický design (Photoshop, Illustrator), návrh www (XHTML, HTML,
CSS, Flash), programování ve webovém prostřední (PHP, MySQL)
Základní znalost programovacích jazyků(C,Delphi, ActionScript, Assembler) a algoritmizace
Cisco networking academy. CCNA 1 - Networking basic
Znalost IT systémů a procesů Telefonica
Skupina B
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003
Download

Profesní EuroPass CV