A
AK
KTTIIV
VIITTY
YA
AP
PR
RE
EZZE
EN
NTTA
AC
CE
EŠ
ŠK
KO
OLLY
Y
Spolupráce školy s ostatními subjekty - projekty a granty
Výzvy k republikové spolupráci, mezinárodní spolupráce s partnerskými mateřskými
školami i další vzdělávání pedagogů jsou realizovány formou otevřených projektů.
NÁZEV PROJEKTU - GRANTU
GARANT
REALIZÁTOR
Zdravý životní styl
Sportem za zdravím
Běh nás baví
Zdravá 5
Výchova ke zdravé výživě
Výchova ke zdravému
životnímu stylu
Koukají na nás správně
Preventivní program
Aromaterapie
Voněnky
Muzikoterapie
Preventivní program
Kanisterapie
Preventivní program
7x o alergii
Preventivní program
Zdravý zoubek
A- Styl Aréna
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Albert
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Euroregion Nisa
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Prima Vizus
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Viabene
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Dagmar Čemusová
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Interhaf
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Liberecký kraj
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Česká stomatologická
komora
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Bezpečnost - prevence
Bezpečná cesta do školy
Preventivní program
Autobus Beruška
Učíme se s policií
Preventivní program
Bezpečí kolem nás
Preventivní program
Volání o pomoc
Preventivní program
Hoří !!!
Preventivní program
Horští záchranáři
Preventivní program
Sociálně patologické jevy
Preventivní program
Spolupráce s vězeňskou
službou - údržba MŠ
Policie ČR, Liberecký kraj
Dopravní hřiště
Bus Line
Městská policie Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Nadace České pojišťovny
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Záchranná služba Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Hasičský sbor Růžodol
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Horská služba Bedřichov
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Vězeňská služba
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Osobnostní rozvoj - etika
Péče o zvířata v nouzi
Archa
Fond Sidus
Charitativní podpora
nemocnice v Motole
Respektovat a být
respektován
My a senioři
Etika
Nový život - porodnice
ZOO Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Fond Sidus
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Manželé Kopřivovi
Bc. Falová
Kontakt Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Krajská nemocnice Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Veřejně prospěšné práce
Údržba školy a zahrady
Probační a mediační služba
Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Kulturní identita
V hledišti i v zákulisí
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Povídám, povídám pohádku
Naivní divadlo
Divadlo F. X. Šaldy
D. Enochová
Výtvarnému umění na blízku
Galerie Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Velikonoce očima dětí
Statutární město Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Ekologie
Pohodový týden dětí v přírodě
Bedřichov
Mrkvička
Ekoprogramy
Svět včel
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Střevlík
Divizna
Svaz včelařů
ZŠ Kunratická, Jana Modrá
A.S. A.
MŠ „ V zahradě „ Liberec
České lesy
p. Jonáš
ZOO
MŠ „ V zahradě „ Liberec
ZOO
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Svět koní
Jízdárna Růžodol
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Svět rostlin
Botanická zahrada
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Třídím, třídíš, třídíme…
S revírníkem v lese
Od adventu do vánoc
Zdobení vánočního stromku
Pojďte s námi za zvířátky
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Školní zralost
Čtenářská gramotnost
Předmatematická gramotnost
Figurková školička
V září budu školákem
Spolupráce se ZŠ
Od čmárání k písmu
Grafomotorika
Nově a jinak v mateřských
školách
Spolupráce s pedagogicko –
psychologickou poradnou
Týmová spolupráce
Praxe
Knihovna
Spisovatelé
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
ZŠ a ZUŠ Jabloňová,
ZŠ Barvířská, ZŠ U soudu
ZŠ Doctrina
Stabillo
Pavla Žaludová
Vzdělávací centrum Turnov
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Šetření školní zralosti,
konzultace, odpoledne s
rodiči
Střední pedagogická škola
Pedagogické liceum
Gymnázium F. X. Šaldy
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Euroregion, multikultura
Od malička
Česko – německá spolupráce
Projekt jako stavebnice
Česko – německá spolupráce
Krůček po krůčku
Česko – německá spolupráce
Trilingo
Česko – německá spolupráce
Multikultura v MŠ
Tandem Plzeň
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Tandem Plzeň
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Tandem Plzeň
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Euroregion Nisa
MŠ „ V zahradě „ Liberec
CVLK
MŠ „ V zahradě „ Liberec
Download

Zajímají Vás všechy naše projekty?? tak klikni zde