POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A KONZERVACI SVAŘOVANÝCH MŘÍŽEK A PRVKŮ ZÁBRADLÍ
Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI
ÚVOD
Svařované mřížky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, vyznačují se vysokou trvanlivosti a estetikou. Povrch
svařovaných mřížek je ještě dodatečně upraven antikorozní pasívní vrstvou.
Jestli při běžném používání dojde k zašpinění mřížek (atmosférické vlivy, chemické, lidské atd.) a vnikne
nutnost čištění, je níže uvedeno, jak postupovat při zachování antikorozivních vlastností nerez oceli včetně
estetického vzhledu :
DOPORUČENÍ
Z důvodu zachování antikorozních vlastností nerez oceli včetně estetického vzhledu náleží:
•
Chránit svařované mřížky z nerez oceli před kontaktem s černou ocelí tak, aby nedošlo k znečištění
rezavějícími částmi ocele (koroze):
o
hlavně před třískami pocházejících z procesu leštění, vrtání event. svařování – typické při
montážních pracích nebo při různých opravách,
o
•
nikdy nepoužívat ocelových kartáčů – ručních nebo elektrických.
Chránit svařovanou mřížku před znečištěním jako jsou barvy, stěrky na budově, montážní lepidla,
čerstvé maltové směsi, maziva – hlavně lepidla různých typů, které stěžují jejich odstranění.
•
Chránit svařovanou mřížku před mechanickým poškozením.
Poškození vzhledu poškrábáním je nemožné resp. velice problematické k odstranění.
•
Svařované mřížky nemohou být samovolně upravovány.
ČIŠTĚNÍ A KONZERVOVÁNÍ
•
Po montážních pracích a před umytím se doporučuje stlačeným vzduchem svařované mřížky
ofoukat od hrubších částí špíny a pak omýt teplou vodou s mýdlem a nebo jemným čističem (na
mytí nerezového nádobí).
•
Je zakázáno používat agresívních látek obsahujících chlór, kyselinu solnou, sůl, bělící
prostředky apod. – v případě použití takového prostředku mřížku okamžitě očistit (opláchnout
čistou vodou).
•
Při mytí používat měkkých tkanin (flanel, švédská utěrka), které jsou určeny pro takovýto účel, aby
nedošlo k přenosu nečistot na nerezavějící materiál a hlavně částeček pocházejících z černé oceli.
•
Po umytí dostatečně opláchnout čistou vodou.
Při používání tlakové vody dodržovat vzdálenost při čištění min. 30 cm.
Strona 1/2
•
Při konečném oplachu vodou je nutné používat vodu, která neobsazuje různé minerály, aby se
zabránilo vzniku skvrn (map) a vodou vzniklých pramínků a zároveň vytřít do sucha.
•
Suchý povrch se doporučuje zakonzervovat konzervačním prostředkem určeným pro nerezavějící
ocel a leštění provádět pomocí měkké látky (flanel, švédská utěrka).
•
Případné stopy otisků palců je možné odstranit pomocí alkoholu – lihu nebo acetonem.
Likvidace znečištění po barvách, lacích, lepidlech, zednických pracech – malta atd. je problematické a mohou
způsobit trvalé stopy na svařovaných panelích (mřížkách)
Druh
Odstranění
znečištění
Očistit
Barvy, laky
rozpouštědlem pro danou barvu, používat při očištění měkké nylonové
štětce. Rozpuštěnou barvu zachytit do připravené látky, aby nedošlo k dalšímu
znečištění jiné plochy. Nepoužívat žádné škrabáky.
Omýt opatrně alkoholem, acetonem nebo jiným rozpouštědlem při použití měkkých
Maziva, oleje
stíracích látek (flanel, švédská utěrka) a zcela čistých rozpouštědel z důvodu
nevytvoření skvrn tzv. map.
Snažit se znečištěné místo očistit před zaschnutím, ale v případě zaschnutí je
Zednické malty,
zakázáno používat pro očištění ostrých předmětů. Nepoužívat běžných čistících
lepidla atd.
prostředků, které jsou agresívní při použití na nerez ocel. Je možné pro očištění
použít zředěné kyseliny fosforové (max. do 10%) pak očistit zředěným amoniakem
a čistou vodou.
Po odstranění skvrn provést standardní mycí procedůru.
POZOR: PŘI KONZERVAČNÍCH PRACÍCH
S ROZPOUŠTĚDLY, KYSELINAMI A JINÝMI AGRESÍVNÍMI
PROSTŘEDKY JE NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, KTERÉ JSOU UVEDENY NA OBALECH
DANÉHO PROSTŘEDKU.
Zpracoval : Jerzy Czerna
Strona 2/2
Download

Pokyny pro čištění nerez. zábradlí