Kontakty
Kontaktní informace o provozovateli
vzdělávacího zařízení „ Pekařova škola“
PROFIMIX SVIJANY s.r.o.
SÍDLO, VÝROBA A CENTRÁLNÍ SKLAD
Příšovice 280, Příšovice 463 46
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
tel.: +420 485 100 920
fax: +420 226 015 850
[email protected]
www.pekaruvmlyn.cz
PROFIMIX SVIJANY je certifikována
dle norem ČSN EN ISO 22000:2006
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
MAREK VÁŠA
tel.: +420 604234612
email: [email protected]
VÝVOJOVÝ TECHNOLOG
JAN KRIEGER
tel.: +420 733384118
email: [email protected]
VEDOUCÍ LABORATOŘE
VERONIKA HAVELKOVÁ
tel.: +420 725751396
email: [email protected]
Pekařova škola
Vzdělávací zařízení pro praktickou i teoretickou
výuku v oblasti pekařských technologií
Základní parametry:
PROVOZNÍ TECHNOLOG
PAVEL FIEDLER
tel.: +420 606076574
email: [email protected]
plocha školícího střediska: 75 m2
kapacita:
8 osob
datum otevření:
březen 2013
náklady na vybudování:
více než 5,5 MCZK
s podporou evropského fondu pro regionální rozvoj
PROVOZNÍ TECHNOLOG
ZDENĚK BOHM
tel.: +420 602442529
email: [email protected]
hlavní dodavatelé:
Pekass s.r.o. / pekařské technologie
O.K. SERVIS BioPro s.r.o. / laboratorní technika
Slavoj MB spol. s.r.o. / stavba
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO OBLAST MORAVY
Emka plus s.r.o.
www.emkaplus.cz
odborná spolupráce – výukové moduly:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
doc. Ing. Marie Hrušková CSc.
Školící středisko Profimix
5.2 SS 02/7430
Dodavatelé
pekařských
technologií:
MIWE GmbH, SRN
kombinovaná horkovzdušná a etážová
pec s programováním
programovací kynárna s retardérem
a zamražováním
Diosna GmbH, SRN
hnětače Diosna SP 12 pro paralelní
pekařské testy
Castel MAC SpA, ITA
šokové mražení, programování a sonda
pro měření teploty v jádru výrobku
dodavatelé
laboratorní
techniky:
CHOPIN, FRA
MixolabChopin - komplexní analýza těst
v teplotním režimu
Přístroj hodnotí kvalitu lepkové
i škrobové složky v mouce a chování těsta
v teplotních režimech
STABLE MICRO SYSTEMS, VB
Volscan 600 – precizní měření objemu
a tvaru výrobků
Stanovování a porovnávání parametrů
hotových výrobků
Petrotest, SRN
Gravitační penetrometr PNR 12
Zařízení pro hodnocení měkkosti střídy
pekařských výrobků
Charakteristika
vzdělávání:
Odborné vzdělávací moduly:
1. Závislost parametrů finálních
produktů a meziproduktů na
parametrech surovin
2. Závislost parametrů těsta na
parametrech surovin
3. Závislost parametrů finálních
produktů na parametrech surovin
s využitím technologie přerušeného
kynutí
4. Bezpečnost potravin, HACCP,
školení BOZP a PO, informační
a komunikační technologie,
angličtina
Jedná se o názornou praktickou
i teoretickou výuku o pekařských
technologiích a surovinách, zakončenou
ověřujícím testem. Po absolvování
vzdělávacích modulů obdrží studenti
příslušný certifikát
Co se u nás pekaři NaučÍ:
Znalost jakostních parametrů klíčových
surovin
Optimální parametry surovin pro danou
pekařskou technologii
Analýza mouk, její hodnocení a využití
výsledků měření v praxi
Metody hodnocení kvality pekařských
výrobků
Funkční suroviny, jejich charakteristika
a optimální využití
Kvasy a fermentované produkty
Moderní pekařské technologie (přerušené
kynutí, zamražování atd.)
Optimální příprava těst při znalosti
vstupních surovin
Chování těst při pekařské výrobě –
hodnocení pomocí přístroje Mixolab
Teoretické vzdělávání bude vždy vhodně
kombinováno a praktickým, tak aby vždy
došlo k ověření pekařským pokusem
a objektivnímu hodnocení.
Download

Pekařova škola