o.s.
2012
Výroční zpráva
MAS Podještědí
o. s .
Sídlo:
Proseč pod Ještědem 89,
463 43 Český Dub
IČ: 266 60 016
Název SPL :
Zlepšení kvality života životního
prostředí v Podještědí II
Registrační číslo MAS :
07/002/411100/451/000074
Ing. Jiří Sameš -předseda
MAS PODJEŠTĚDÍ o.s.
31.12.2012
1
1.
1.
2.
OBSAH :
OBSAH :.................................................................................................... 2
SEZNAM ČLENŮ MAS PODJEŠTĚDÍ ...................................................................... 4
SEZNAM ČLENŮ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS, PROGRAMOVÝ VÝBOR- SOUKROMÝ SEKTOR ..14
SEZNAM ČLENŮ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS, PROGRAMOVÝ VÝBOR- VEŘEJNÝ SEKTOR .....16
SEZNAM ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS- SOUKROMÝ SEKTOR .......................................18
SEZNAM ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS- VEŘEJNÝ SEKTOR ..........................................19
3.
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST .................................................................................... 21
MAPA ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS V ROCE 2012 ............................................................21
4.
ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ÚZEMÍ .............................................................. 22
CELKOVÝ POČET OBYVATEL: ....................................................................................22
CELKOVÁ ROZLOHA UCHAZEČSKÉHO ÚZEMÍ: .................................................................22
CELKOVÁ HUSTOTA OBYVATEL V UCHAZEČSKÉM ÚZEMÍ: ...................................................22
ÚDAJE O OBCÍCH (SČÍTÁNÍ 2011): ...........................................................................22
5.
6.
7.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS ....................................................................... 25
SLOŽENÍ ORGÁNŮ MAS ................................................................................ 26
HLAVNÍ AKTIVITY V ROCE 2012 ........................................................................ 27
2
Ještěd - Dominantní symbol Podještědí
3
2. SEZNAM ČLENŮ MAS PODJEŠTĚDÍ
Seznam členů/partnerů MAS k 31.12.2012
57
Celkový počet členů MAS:
Subjekty zastupující soukromý sektor:
Název subjektu
FO/PO
54 %
Sídlo/adresa trvalého
bydliště
IČ/datum
narození
Zástupce subjektu
pro MAS
Bílá 33
1. Agro bílá, a.s.
PO
463 43 Český Dub
Oblast
působení
ekonomická
25937154
Sameš Jiří, Ing.
Brodský Štěpán,
Ing.
ekonomická
45114111
Doubravová
Alena
ekonomická
65635035
25414119
Švehla Karel
(zemědělství)
Postavení a funkce v MAS
předseda rady MAS
tel :724264242
2. Brodský Štěpán –
Farma Václavice
FO
Václavice 21
463 34 Hrádek nad Nisou
tel: 724270717
3. Doubravová Alena
FO
Chotyně 288
463 34 Hrádek nad Nisou
tel: 777 587 555
Proseč pod Ještědem 1
4. DTZ Liberec, s.r.o.
PO
463 43 Český Dub
(zemědělství)
(zemědělství)
ekonomická
(zemědělství)
člen rady MAS
člen výběrové komise MAS
člen MAS
tel: 602 331 200
4
Zdislava 145
5. Horník Tomáš, Ing.
FO
463 53 Křižany
14970112
Horník Tomáš,
Ing.
ekonomická
člen rady MAS
tel: 774 259 303
6. Hrádek potřebuje
změny!, o.s.
PO
Anglická 121
463 34 Hrádek nad Nisou
jiná
26587254
Půta Martin
(životní
prostředí)
Hyklová
Štěpánka
ekonomická
70921393
tel : 602 490 016
7. Hyklová Štěpánka
FO
Křižany 26
463 53 Křižany
tel: 607 586 164
8. Janovská o.p.s.
PO
Janov nad Nisou 520
468 11 Janov nad Nisou
(zemědělství)
člen MAS
člen výběrové komise MAS
jiná
2549881
Jelínek David
(kultura, živ.
prostředí)
člen výběrové komise MAS
13913000
Kopecký Dušan
ekonomická
člen rady MAS
22893601
Mgr. Tereza
Rafoth
Mikásek
František
ekonomická
47803215
70218463
Neumann Petr,
Ing.
ekonomická
tel: 739 057 898
Žibřidice24
9. Kopecký Dušan
FO
463 53 Křižany
tel: 482411471
10. O.S. Stopy v krajině
FO
Světlá pod Ještědem 40
Svobody 49
11. Mikásek František
FO
463 43 Český Dub
jiná
(zemědělství)
člen MAS
člen výběrové komise MAS
tel:603956687
12. Neumannová
Kamila, Mgr.
FO
Hlavice 15
463 48 Všelibice
774839021
člen rady MAS
5
13. Partnerství pro
obnovu řemesel na
venkově-POŘES
PO
14. Brána Trojzemí
PO
26668742
Mlčoch Petr
jiná(živ.
prostředí,
sociální)
člen MAS
28717708
Štrupl Vít
jiná
člen MAS
70904707
Ing. Romana
Cermanová
jiná
člen MAS
11416564
Jan Melichar
ekonomická
Člen MAS
22868011
Jiří Vaněček
jiná
člen MAS
44224249
Kamenský Josef
jiná
člen MAS
86723316
Timulák Jiří
tel:774359073
Horní nám. 7
15. Družení pro obnovu
SH a zámku Grábštejn
Zdislava 145
463 53 Křižany
Hrádek nad Nisou
Lidická 321
PO
Hrádek nad Nisou
Hlavice 80
16. Jan Melichar
17.Sdružení rodičů a
přátel školy při Základní
škole a Mateřské škole
Rynoltice
18. Tělocvičná jednota
SOKOL Proseč p.
Ještědem
19. Timulák Jiří
FO
463 48 Všelibice
Rynoltice 200, 463 55
PO
tel: 485172186,
602212452
PO
463 43 Proseč pod
Ještědem
tel: 485 147 431
FO
Zlatá Výšina 572
463 34 Hrádek nad Nisou
Pražská 187
FO
člen kontrolního výboru MAS
29 let
Tel: 777232054
20. Michal Trojan
ekonomická
28717708
Michal Trojan
25000764
Erlebach Robert,
Ing.
ekonomická
člen MAS
Hodkovice nadMohelkou
21. Zemědělská farma
KEK s.r.o.
PO
Rozdvojená 22
463 12 Liberec, provoz
Jeřmanice
ekonomická
(zemědělství)
člen MAS
6
Tel :
602131282,482779001
22. DRUŽSTVO BOREK
Všelibice 66
463 48 Všelibice
PO
Pytloun Josef,
Ing.
740721/2582
Kurucz Otakar
ekonomická
Rechcígel Pavel,
Ing.
ekonomická
48290378
26647851
Ing. Miloš Vajner
ekonomická
24688096
Mrklas Radomil
Ing.
Samešová Jana
Ing.
ekonomická
63157489
44224982
Němec Vilém Ing.
jiná
Tel: 776 831 220, 485
148 844, 458 148 827
23. Kurucz Otakar
FO
Lidická 24
463 43 Český Dub
ekonomická
47285931
(zemědělství)
člen MAS
člen MAS
Tel :724 173 269
24. REAGRO spol. s r.o.
PO
Starý Dub 1
463 43 Český Dub
Tel: 485 147 213
25. Golf Club Ještěd
FO
26. MEMOART, o.p.s.
PO
Rozstání 5
Rozstání 5
Tel: 777 104 491
27.Ing. Jana Samešová
FO
Roveň 31,46348
Všelibice
Tel: 724352982
28. Sportovní klub
Hlavice ,o.s.
PO
Hlavice 83, 463 48
Všelibice
(zemědělství)
ekonomická
(zemědělství)
člen výběrové komise MAS
člen MAS
člen MAS
člen MAS
člen MAS
Tel: 606683962
7
29. Ing. Jiří Brodský
FO
Pražská 161, 250 81
Nehvizdy
16554680
Brodský Jiří Ing.
66198828
Suk Jan Judr.
66678731
Řehořková Jana
Ing.
66660998
Miloš Herman
Tel :724270717(Štěpán)
FO
Tel: 602364596
31. Ing.Jana Řehořková
FO
Dolní Vítkov 50,
Chrastava
Tel: 776 132 343
Bílý Kostel 184
32. EKOFARMA
FO
Tel: 721 312 192
(zemědělství)
ekonomická
Jitrava 34, Rynoltice
30. Judr. Jan Suk
ekonomická
(zemědělství)
ekonomická
(zemědělství)
ekonomická
(zemědělství)
člen MAS
člen MAS
člen MAS
člen MAS
46 %
8
Subjekty zastupující veřejný sektor:
Název subjektu
1. Město Český Dub
2. Město Hrádek nad
Nisou
Sídlo
MěÚ Český Dub
Nám. B. Smetany 1
463 43 Český Dub
Tel : 485 147 051
MěÚ Hrádek nad Nisou
Horní nám. 73
463 34 Hrádek nad Nisou
IČ
Zástupce subjektu
pro MAS
Oblast
působení
Postavení a funkce v MAS
00262722
PaedDr. PhDr.
Miler Jiří, Ph.D.
jiná
člen MAS
00262854
Půta Martin
jiná
člen rady MAS
00262552
Chlouba
František, Ing.
jiná
člen kontrolního výboru MAS
00525511
Šmaus Petr
jiná
člen MAS
00262668
Pospíšil František
jiná
Tel: 482 411 400
3. Město Rychnov u
Jablonce n. Nis.
MěÚ Rychnov u Jablonce n. N.
Husova 490
468 02 Rychnov u Jablonce n.
N.
Tel: 483 388 254
4. Obec Bedřichov
OÚ Bedřichov
č.p. 218
468 12 Bedřichov
Tel : 483 380 163
5. Obec Bílá
OÚ Bílá
č.p. 76
463 43 Český Dub
Tel: 602 101 433, 482 727 061
místopředseda rady MAS
9
6. Obec Bílý Kostel nad
Nisou
OÚ Bílý Kostel nad Nisou
č.p. 206
463 31 Chrastava
00672106
Formánek Jiří,
Ing.
jiná
člen MAS
Tel: 485 143 418
7. Město Hodkovice nad
Mohlekkou
Nám. T. G. Masaryka 1
00262820
Antonín Samek
jiná
člen MAS
8. Obec Hlavice
OÚ Hlavice
č.p. 54
463 48 Všelibice
Tel: 776 831 220, 485 148 962
00672050
Pytloun Miroslav
jiná
člen výběrové komise MAS
00672033
Mlejnecká Jana
jiná
předseda výběrové komise
MAS
00262358
David Daniel,
Mgr.
jiná
00831395
Kořínek Jiří
jiná
člen MAS
00262943
Honsejk Václav
jiná
člen MAS
9. Obec Chotyně
OÚ Chotyně
č.p. 163
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel: 724 179 805, 482 345
607/8
10. Obec Janov nad
Nisou
OÚ Janov nad Nisou
č.p. 520
468 11 Janov nad Nisou
místopředseda rady MAS
Tel: 483 380 084
11. Obec Janův Důl
OÚ Janův Důl
č.p. 75
463 52 Osečná
Tel: 724 179 388, 485 179 190
12. Obec Křižany
OÚ Křižany
č.p. 80
463 53 Křižany
Tel: 485 178 061
10
13. Obec Kryštofovo
Údolí
OÚ Kryštofovo Údolí
č.p. 166
460 02 Liberec 2
00671991
Svačinka
Pravoslav, Ing.
jiná
člen výběrové komise MAS
14.Obec Jeřmanice
OÚ Jeřmanice
Pastevní 274
463 12 Jeřmanice
46744959
Ing. Karel Černý
jiná
člen MAS
15. Obec Mníšek
Tel: +420485145189
OÚ Mníšek
Oldřichovská 185
463 31 Chrastava
00263001
Slezák Roman
jiná
člen MAS
00831433
Müller Jaroslav
jiná
člen MAS
Tel: 725071046, 724179437
Tel: 482725080,724179353
OÚ Nová Ves
16. Obec Nová ves
Nová Ves čp. 213,
463 31 Chrastava
tel : 482720110, 724 179 354
17. Obec Oldřichov
v Hájích
OÚ Oldřichov v Hájích
č.p.151
463 31 Chrastava
Tel: 724179355
00481483
Tichý Jaromír
jiná
18. Obec Proseč pod
Ještědem
OÚ Proseč pod Ještědem
č.p.89
463 43 Český Dub
tel: 606255928
00679141
Švehlová Jana
jiná
člen MAS
00832332
Choutka Václav
Bc.
jiná
člen MAS
19. Obec Pulečný
OÚ Pulečný
č.p. 26
468 02 Rychnov u Jabl. n. N.
předseda kontrolního výboru
MAS
Tel: 483 388 296
11
20. Obec Rádlo
OÚ Rádlo
č.p. 252
468 03 Rádlo
Tel: 483 388 093
00262544
Ing. Miroslav
Šikola
jiná
člen výběrové komise MAS
21. Obec Rynoltice
OÚ Rynoltice
č.p. 199
463 55 Rynoltice
00263168
Guttmannová Eva
jiná
člen MAS
22. Obec Světlá pod
Ještědem
OÚ Světlá pod Ještědem
Hodky 48
463 43 Český Dub
Tel: 485 179 279
00263192
Sluka Tomáš,
Ing.
jiná
člen rady MAS
00263303
Čermák Jaroslav
jiná
člen MAS
00481491
Rašínová
Vladislava
jiná
člen MAS
46744941
Ivanová Běla Ing.
jiná
člen MAS
23. Obec Všelibice
24. Obec Zdislava
OÚ Všelibice
Všelibice 65
463 48 Všelibice
Tel:
OÚ Zdislava
č.p. 3
463 53 Křižany
Tel : 724 179 358, 485 178 172
25. Obce Dlouhý Most
OÚ Dlouhý Most
č.p. 193
463 12 Liberec
tel: 485 149 017
12
13
SEZNAM ČLENŮ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS, PROGRAMOVÝ VÝBOR- SOUKROMÝ SEKTOR
Název MAS: Místní akční skupina Podještědí, o.s.
Celkový počet členů programového výb. MAS:
Subjekty zastupující soukromý sektor:
Název subjektu
FO/PO
9
56%
Sídlo/adresa trvalého bydliště
IČ/datum
narození
Zástupce
subjektu pro MAS
Bílá 33
1. Agro bílá, a.s.
PO
463 43 Český Dub
25937154
Sameš Jiří, Ing.
45114111
Brodský Štěpán,
Ing.
14970112
Horník Tomáš,
Ing.
Oblast
působení
ekonomická
(zemědělství)
Postavení a funkce v MAS
předseda rady MAS
tel :724264242
2. Brodský Štěpán –
Farma Václavice
FO
Václavice 21
463 34 Hrádek nad Nisou
tel: 724270717
ekonomická
(zemědělství)
člen rady MAS
Zdislava 145
3. Horník Tomáš, Ing.
FO
463 53 Křižany
ekonomická
člen rady MAS
tel: 774 259 303
14
4. Neumannová
Kamila, Mgr.
FO
Hlavice 15
463 48 Všelibice
70218463
Neumann Petr,
Ing.
ekonomická
člen rady MAS
13913000
Kopecký Dušan
ekonomická
člen rady MAS
tel: 774839021
Žibřidice24
5. Kopecký Dušan
FO
463 53 Křižany
tel: 482411471
15
SEZNAM ČLENŮ ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS, PROGRAMOVÝ VÝBOR- VEŘEJNÝ SEKTOR
Název MAS: Místní akční skupina Podještědí, o.s.
9
Celkový počet členů programového výb. MAS:
44%
Subjekty zastupující veřejný sektor:
Název subjektu
Sídlo
IČ
Zástupce subjektu
pro MAS
00262668
Pospíšil František
jiná
místopředseda rady MAS
00262854
Půta Martin
jiná
člen rady MAS
00262358
David Daniel,
Mgr.
jiná
místopředseda rady MAS
Oblast
působení
Postavení a funkce v MAS
OÚ Bílá
1. Obec Bílá
č.p. 76
463 43 Český Dub
Tel: 602 101 433, 482 727 061
2. Město Hrádek nad
Nisou
MěÚ Hrádek nad Nisou
Horní nám. 73
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel: 482 411 400
3. Obec Janov nad
Nisou
OÚ Janov nad Nisou
č.p. 520
468 11 Janov nad Nisou
16
Tel: 483 380 084
OÚ Světlá pod Ještědem
4. Obec Světlá pod
Ještědem
Hodky 48
463 43 Český Dub
00263192
Sluka Tomáš,
Ing.
jiná
člen rady MAS
Tel: 485 179 279
17
SEZNAM ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS- SOUKROMÝ SEKTOR
Název MAS: Místní akční skupina Podještědí, o.s.
Celkový počet členů výběrové komise MAS:
Subjekty zastupující soukromý sektor:
Název subjektu
1. Doubravová
Alena
FO/PO
FO
9
56%
Sídlo/adresa trvalého bydliště
Chotyně 288
463 34 Hrádek nad Nisou
IČ/datum
narození
Zástupce subjektu
pro MAS
Oblast
působení
Postavení a funkce v MAS
65635035
Doubravová
Alena
ekonomická
člen výběrové komise MAS
70921393
Hyklová
Štěpánka
ekonomická
člen výběrové komise MAS
47803215
Mikásek
František
ekonomická
člen výběrové komise MAS
tel: 777 587 555
2. Hyklová
Štěpánka
FO
Křižany 26
463 53 Křižany
tel: 607 586 164
Svobody 49
3. Mikásek
František
FO
463 43 Český Dub
tel:603956687
4. Janovská o.p.s.
PO
Janov nad Nisou 520
468 11 Janov nad Nisou
tel: 739 057 898
jiná
2549881
Jelínek David
(kultura, živ.
prostředí)
člen MAS
18
5. REAGRO spol.
s r.o.
PO
Starý Dub 1
463 43 Český Dub
48290378
Rechcígel Pavel,
Ing.
ekonomická
člen výběrové komise MAS
Oblast
působení
Postavení a funkce v MAS
Tel: 485 147 213
SEZNAM ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS- VEŘEJNÝ SEKTOR
Název MAS: Místní akční skupina Podještědí, o.s.
9
Celkový počet členů MAS:
44%
Subjekty zastupující veřejný sektor:
Název subjektu
Sídlo
IČ
Zástupce subjektu
pro MAS
19
OÚ Hlavice
č.p. 54
1. Obec Hlavice
463 48 Všelibice
00672050
Pytloun Josef,
Ing.
jiná
člen výběrové komise MAS
00672033
Mlejnecká Jana
jiná
předseda výběrové komise
MAS
00671991
Svačinka
Pravoslav, Ing.
jiná
člen výběrové komise MAS
jiná
člen výběrové komise MAS
Tel: 776 831 220, 485 148 962
2. Obec Chotyně
OÚ Chotyně
č.p. 163
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel: 724 179 805, 482 345
607/8
3. Obec Kryštofovo
Údolí
OÚ Kryštofovo Údolí
č.p. 166
460 02 Liberec 2
Tel: 725071046, 724179437
Cvrček Jaroslav
do 27.5.2011
OÚ Rádlo
4. Obec Rádlo
č.p. 252
468 03 Rádlo
00262544
Branda Pavel od
27.5.2011
Tel: 483 388 093
20
3. ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
MAPA ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI MAS V ROCE 2012
21
4. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ÚZEMÍ
Celkový počet obyvatel:
Rok
Počet obyvatel
1991
31 001
2001
32 538
2012
37 346
Celková rozloha uchazečského území:
Km2
436,19
Celková hustota obyvatel v uchazečském území:
Rok
Počet
obyvatel/km2
1991
70,10
2001
73,58
2012
85,62
Údaje o obcích (aktuální stav 31.12.2012):
Celkový počet obcí v uchazečském území:
Obec
27
Počet obyvatel
Rozloha v km2
Hustota obyv/km2
1. Bedřichov
330
24,26
2. Bílá
881
26,36
33,42
3. Bílý Kostel nad Nisou
916
25,73
35,60
2799
22,57
124,01
5. Dlouhý Most
792
4,44
178,38
6. Hlavice
226
8,27
27,33
4. Český Dub
13,60
22
7. Hodkovice nad Mohelkou
2790
13,50
8. Hrádek nad Nisou
7642
48,54
9. Chrastava
6239
27,46
10. Chotyně
955
9,04
1367
14,70
12. Janův Důl
153
4,55
33,63
13. Jeřmanice
474
4,37
108,47
14. Kryštofovo Údolí
349
17,32
20,15
15. Křižany
824
28,55
28,86
16. Mníšek
1451
25,40
57,13
17. Nová Ves
822
12,34
66,61
18. Oldřichov v Hájích
709
16,25
43,63
19. Proseč pod Ještědem
333
8,30
40,12
20. Pulečný
377
6,00
62,83
21. Rádlo
749
9,65
77,62
2683
12,26
23. Rynoltice
766
17,71
24. Světlá pod Ještědem
943
13,19
71,49
25. Šimonovice
949
7,19
131,99
26. Všelibice
534
18,44
28,96
27. Zdislava
293
9,80
29,90
11. Janov nad Nisou
22. Rychnov u Jablonce nad
Nisou
206,67
157,44
227,20
105,64
92,99
218,84
43,25
V územní působnosti MAS Podještědí k 31.12. 2012 lze z uvedené tabulky vysledovat:
Obcí/městem s nejvyšším počtem obyvatel je Hrádek nad Nisou.
Obcí s nejmenším počtem obyvatel je Janův Důl.
23
Obcí s největší rozlohou je Hrádek nad Nisou.
Obcí s nejmenší rozlohou je Jeřmanice.
Obcí s nejvyšší hustotou obyvatelstva je Chrastava.
Obcí s nejnižší hustotou obyvatelstva je Bedřichov.
pozn. Data se vztahují k 31.12.2012.
24
5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS
Valná hromada
- Místní akční skupina
Rada občanského sdružení
(Programový výbor)
Statutární zástupce
MAS-předseda
Monitorovací výborkontrolní výbor
Výběrová komise
Manažer
Asistentka
místopředseda MAS
Účetní
místopředseda MAS
Integrovaná pracovní
skupina
Pracovní skupina
Českodubsko
Pracovní skupina
Křižansko
Pracovní skupina
Císařský kámen
Pracovní skupina
Hrád.-Chrastavsko
Místní aktéři - Předkladatelé projektů
- subjekty působící v Podještědí
25
6. SLOŽENÍ ORGÁNŮ MAS
RADA
Jiří Sameš -předseda (statutární zástupce MAS)
Daniel David - místopředseda
František Pospíšil - místopředseda
Jan Sedlák
Tomáš Horník
Petr Neumann
Josef Horinka
Štěpán Brodský
Tomáš Sluka
KONTROLNÍ A MONITOROVACÍ VÝBOR
Jaromír Tichý - předseda
František Chlouba
Jiří Timulák
VÝBĚROVÁ KOMISE
Jana Mlejnecká - předsedkyně
Miroslav Šikola
Alena Doubravová
David Jelínek
Štěpánka Hyklová
František Mikásek
Josef Pytloun
Pavel Rechcígel
Pravoslav Svačinka
PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou pětičlenné. Pracovních skupin je pět.
Jedna je integrující (Karel Švehla (DTZ Liberec, s.r.o.), Jaroslav Cvrček (Rádlo), Martin Půta
(Hrádek nad Nisou), Miroslav Těšina (živnostník), František Pospíšil (Bílá)) a projednává
souhrnné informace a problematiku rozvoje z jednolitých lokalit MAS.
Jsou zřízeny čtyři lokální skupiny Českodubsko (František Pospíšil (Bílá), Jaroslav Čermák
(Všelibice), Josef Kamenský(Sokol), PeadDr. Jiří Miler Ph.D.(Český Dub), Ing. Petr
Neumann (Dům jógy v Hlavici)), Křižansko(Jan Zitko (živnostník), Josef Bartoš (živnostník),
Stanislav Kučera (Stará Dáma s.r.o.), Miroslav Těšina (živnostník), Ing. Tomáš Horník
(živnostník)),
Hrádecko-Chrastavsko(Martin Půta (Hrádek nad Nisou), Ing. Pravoslav
Svačinka (Kryštofovo Údolí), Jana Mlejnecká(Chotyně), Jaroslav Jiránek (živnostník), Jiří
Timulak (živnostník)), Císařský kámen Jaroslav Cvrček (Rádlo), Antonín Samek (Hodkovice
nad Mohelkou), Mgr. Daniel David (Janov nad Nisou), Ing. František Chlouba (Rychnov u
Jablonce nad Nisou)), které projednávají a formulují lokální problematiku a přenáší informace
směrem dolů. Členem pracovní skupiny mohou být i nečlenové MAS působící v územní
působnosti MAS.
Pracovní skupiny ustanovuje programový výbor.
Pracovní skupiny v roce 2012 se spolupodílely na tvorbě a aktualizaci fichí.
Manažer:
Ing. Jitka Tvrzníková
Asistentka :
Jana Švehlová
Účetní a daňový poradce :
Ing. Radka Fischer
7. HLAVNÍ AKTIVITY V ROCE 2012
V roce 2012 byly aktualizovány všechny Fiche, které MAS vyhlašuje a poslány ke schválení.
Od 3. května do 4. června byla vyhlášena 8. výzva. Alokovaná částka prostředků pro 8.
Výzvu dosáhla 6 412 504,- Kč. Přihlášeno bylo 8 projektů v celkové hodnotě dotace 4
759 778,-Kč, Dne 21.6.2012 posuzovala a bodovala hodnotitelská komise MAS Podještědí
předložené projekty. Hodnotitelská komise se sešla v počtu 7 členů. Komise doporučila ke
spolufinancování 7 z předložených projektů v celkové částce dotace 4 510 478,- Kč. Komise
sestavila seznam doporučených projektů podle bodovacích kritérií. Přidělené body za
jednotlivé fiche byly přepočteny procentuálním vyjádřením a projekty byly seřazeny
sestupně. Následně dne 22.6.2012 rada MAS Podještědí odsouhlasila závěry hodnotitelské
komise a doporučila vybrané projekty ke spolufinancování. Byla zastavena administrace
projektu Sdružení pro obnovu a oživení SH Grabštejn a jeho okolí z důvodů nesplnění kritérií
přijatelnosti – SH Grabštejn i přilehlý park je národní kulturní památka, dotace se na NKP z
PRV neposkytují. Rada MAS převedla nevyčerpaný objem prostředků do další výzvy na rok
2013.
Dne 23.8.2012 se konala Valná hromada MAS Podještědí, která zvolila do Rady MAS Mgr.
Jana Sedláka.
Rada se scházela na jednání pravidelně 1x měsíčně.
MAS Podještědí uzavřela smlouvu o uplatnění certifikované metodiky zpracované v rámci
řešení výzkumného projektu č. QH82249 se společností GaREP, spol. s r.o. Cílem uplatnění
27
metodiky je posílit rozvojové efekty venkovských mikroregionů a podpořit efektivnější
uplatnění nástrojů rozvoje venkova, optimalizovat nastavení vnitřních mechanismů
spolupráce, zlepšit efekty spolupráce venkovských obcí, posílit schopnosti obcí řešit
rozvojové problémy s využitím spolupráce. Metodika je určena pro využití dobrovolnými
svazky obcí, místními akčními skupinami venkovskými obcemi a případně dalšímu formami
spolupráce ve venkovském prostoru. Metodika reaguje na nedoceněný význam spolupráce
ve venkovském prostoru a rezervy ve fungování jednotlivých forem spolupráce se zapojením
veřejné správy.
MAS se účastnila setkání NS MAS v Rumburku, dále setkání MAS Libereckého kraje
v Mimoni a v Jiřetíně pod Bukovou, v Jilemnici, v Sobotce a ve Frýdlantě, 2 zástupci MAS –
manažerka Ing. Jitka Tvrzníková a místopředseda MAS František Pospíšil se zúčastnili
semináře v Koberovech k novele zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Byli jsme spolupořadatelem 1. hasičských vepřových hodů. Byla zde provedena ukázka
postupu pravé zabíjačky a ochutnávka zabíjačkových pochoutek a výrobků.
Zúčastnili jsme se výstavy Regiony v Lysé nad Labem v únoru 2012, Manažerka MAS se
zúčastnila
a propagovala MAS Podještědí na výstavě Země Živitelka v Českých
Budějovicích.
V závěru roku 2012 byl aktualizován SPL a byla přidána 1 Fiche – Přidávání hodnoty
potravinářským výrobkům v Podještědí. Tato fiche byla přidána do SPL na základě
konzultací s žadateli, kteří projevili zájem dále zpracovávat místní produkci. 9.Výzva bude
vyhlášena v nejbližším možném termínu v 1. Q roku 2013 po schválení fichí, tak aby mohla
být administrována v únorovém/březnovém kole příjmu žádostí.
V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé výzvy vyhlášené do roku 2012
Stručný přehled výzev, které MAS Podještědí o.s. vyhlásila během let 2008 – 2012
1. výzva








Vyhlášení výzvy: 19. srpna 2008
Příjem žádostí: od 26.srpna do 26. září 2008, 12:00 hod.
Alokace: 6 739 434,- Kč
V 1. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Vybráno: 6 projektů
28
Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Fiche 1
Štěpán Brodský
Rekonstrukce topení porodny prasnic
Fiche 7
Mgr.K. Neumannová
Oprava objektu tělocvičny pro sportovní vyžití v areálu
Dům jógy v Hlavici
Fiche 8
Město Hrádek nad
Nisou
Rekonstrukce chodníku Liberecká ulice
Obec Hlavice
Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Hlavice
Obec Chotyně
Oprava povrchů komunikací v obci Chotyně
Obec Všelibice
Úprava veřejného prostranství a přístupové komunikace
v obci Všelibice
29
2. výzva






Vyhlášení výzvy: 19. ledna 2009
Příjem žádostí: od 10. února do 17. února 2009, 12:00 hod.
Alokace: 4 000 000,- Kč.
Ve 2. výzvě byly přijímány projekty pro fiche:
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Vybráno: 5 projektů
Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Fiche 8
Obec Bílá
Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Bílá
Město Hrádek nad
Nisou
Rekonstrukce parku na Dolním náměstí – Hrádek n.N.
Obec Janov nad Nisou
Janov nad Nisou – Oprava komunikace v Loučné n. N.
Obec Křižany
Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Křižany
Obec Světlá pod
Ještědem
Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Světlá
pod Ještědem
Pozn.Žadatelé Obec Bílá a křižany odstoupily od realizace projektu.
30
3. výzva











Vyhlášení výzvy: 7. května 2009
Příjem žádostí: od 1. června do 15. 06. 2009, 12:00 hod.
Alokace: Nebyla stanovena.
Ve 3. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí
Fiche 6 Podpora venkovské turistiky v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí
Fiche 11Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
Vybráno: 6 projektů
Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Fiche 1
Ing. Jana Samešová
Rekonstrukce hájenky na stáj pro koně se seníkem
Ing. Jiří Brodský
Třídící ulička pro dobytek
31
Fiche 7
Ing. Jana Samešová
Rekonstrukce hájenky na penzion v k.ú. Modlibohov
Fiche 9
Sportovní klub Hlavice
o.s.
Oprava Sportoviště SK Hlavice
POŘES
Knihovna školy obnovy venkova - Zdislava
Podještědský F.C.
Český Dub
Vybavení ubytovacího a školícího zařízení
Podještědský F.C.Český Dub
Pozn. U žadatele Podještědský F.C.Český Dub ukončena administrace projektu SZIF.
32
Aktuální výzvy vyhlášené v roce 2009 s dopadem do roku 2010 a nebo vyhlášené
v roce 2010 s dopadem do roku 2011
4. výzva








Vyhlášení výzvy: 18. listopadu 2009
Příjem žádostí: od 1. prosince 2009 do 22.ledna 2010, 12:00 hod.
Alokace: cca 5 000 000,- Kč.
Ve 4. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Vybráno: 5 projektů
Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Celkové výdaje
projektu v Kč
Dotace v Kč
Porodna prasnic – výměna
technologií
1 615 200,-
807 600,-
Integrovaná plocha – parkování
automobilů, motocyklů a kol
včetně dřevěného zastřešení,
Zdislava
2 023 163,-
1 011 581,-
Obec Bílá
Zlepšení dopravní
infrastruktury a vzhledu obce
Bílá
1 322 748,-
1 009 881,-
Obec Dlouhý
Most
Zlepšení dopravní
infrastruktury a vzhledu obce
Dlouhý Most
1 370 077,-
1 027 557,-
Obec
Chotyně
Zpevněné plochy, opěrné zdi
(komunikace) v rámci výstavby
Domu s pečovatelskou službou
v Chotyni
3 056 478,-
1 793 155,-
9 387 666,-
5 649 774,-
Fiche 1
Ing. Štěpán
Brodský
Fiche 7
Ing. Tomáš
Horník
Fiche 8
CELKEM 4. VÝZVA
33
5. výzva








Vyhlášení výzvy: 1. dubna 2010
Příjem žádostí: od 10. května 2010 do 31. května 2010, 12:00 hod.
Alokace: cca 4 000 000,- Kč.
V 5. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 2 Lesnická technika
Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
34
 Vybráno: 5 projektů
Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Celkové výdaje
projektu v Kč
Dotace v Kč
Ing. Štěpán
Brodský
Nákup lesnické techniky
1 560 000,-
650 000,-
Les, dřevo,
služby, Křižany
s.r.o.
Lesní vyvážecí vlek za traktor
428 000,-
180 000,-
Rozšíření infrastruktury na
golfovém areálu Ještěd
2 135 300,-
1 069 650,-
Římskokatolická
farnost Křižany
Restaurování vitráží kostela
Sv. Maxmiliána v Křižanech
488 800,-
439 920,-
Římskokatolická
farnost Dlouhý
Most
Rekonstrukce střechy kostela
Sv. Vavřince v Dlouhém
Mostě
820 000,-
738 000,-
5 432 100,-
3 077 570,-
Fiche 2
Fiche 7
MEMOART
o.p.s.
Fiche 11
CELKEM 5. VÝZVA
35
6. Výzva
Vyhlášení výzvy: 1. července 2010
Příjem žádostí: od 16. srpna 2010 do 30. září 2010, 12:00 hod.
Alokace: cca 1 700 000,- Kč.
V 6. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 3 Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí
Fiche 4 Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Fiche 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí
Fiche 10 Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách v
Podještědí
 Fiche 12 Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí
 Vybrány: 2 projekty









Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Celkové výdaje
projektu v Kč
Dotace v Kč
Úprava veřejného prostranství
a přístupové cesty ke kostelu
v obci Kryštofovo Údolí
1 038 242,-
781 681,-
Víceúčelové sportovně –
společenské centrum obce
Hlavice
1 469 156,-
1 104 867,-
2 507 398,-
1 886 548,-
Fiche 8
Obec
Kryštofovo
Údolí
Fiche 9
Obec Hlavice
CELKEM 6. VÝZVA
36
Výzva administrovaná v roce 2011
7. Výzva
Vyhlášení výzvy: 1. prosince 2010
Příjem žádostí: od 1. prosince 2010 do 31. ledna 2011, 12:00 hod.
Alokace: cca 6 000 000,- Kč.
V 7. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
Fiche 2 Lesnická technika
Fiche 3 Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí
Fiche 4 Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí
Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí
Fiche 6 Podpora venkovské turistiky v Podještědí
Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
Fiche 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí
Fiche 10 Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách
v Podještědí
 Fiche 11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
 Fiche 12 Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí
 Vybráno: 8 projektů














Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Celkové výdaje
projektu v Kč
Dotace v Kč
Rekonstrukce střechy kravína
1 195 200,-
498 000,-
Oprava hlavní budovy Domu
Jógy v Hlavici
2 254 669,-
1 127 334,-
Obnova kostelního náměstí
540 000,-
405 000,-
Fiche 1
REAGRO spol.
s r.o.
Fiche 7
Mgr. Kamila
Neumannová
Fiche 8
Město Rychnov
u J. n. N.
37
Obec Janův
Důl
Zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obce
Janův Důl
1 189 662,-
895 246,-
Obec Všelibice
Oprava veřejného prostranství
a místní komunikace v obci
Všelibice - Budíkov
1 661 180,-
1 248 885,-
Janovská o.p.s.
Janov nad Nisou – výstavba
sportovišť pro místní oddíly
1 775 701,-
1 598 130,-
Podještědský
F.C. o.s.,
Český Dub – u
projetku byla
ukončena
administrace
z důvodu
veřejné
podpory
Instalace kogenerační
jednotky v podještědském
sportovním areálu v Českém
Dubu
1 408 800,-
1 056 600,-
SRPŠ
Rynoltice
Školní družina ZŠ Rynoltice
619 334,-
557 400,-
10 644 546,-
7 386 595,-
Fiche 9
CELKEM 7. VÝZVA
Výzva administrovaná v roce 2012
8. Výzva
 Vyhlášení výzvy: 3. Května 2012
 Příjem žádostí: 31.5.2012 od 8:00 - do 17:00 ( Liberec)
4.6.2012 od 8:00 - do 12:00 ( Proseč pod Ještědem )
 Alokace: 6 412 504,- Kč.
 V 8. výzvě byly přijímány projekty pro následující fiche:
 Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí
 Fiche 2 Lesnická technika
 Fiche 3 Zvýšení společenské hodnoty lesů v Podještědí
 Fiche 4 Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí
 Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí
 Fiche 6 Podpora venkovské turistiky v Podještědí
 Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí
 Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí
 Fiche 9 Občanské vybavení a služby v Podještědí
 Fiche 10 Diverzifikace ekonomických aktivit v občanské vybavenosti a službách
v Podještědí
 Fiche 11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí
 Fiche 12 Rozvoj lidských zdrojů v Podještědí
 Vybráno: 7 projektů
38
Schválené projekty
Žadatel
Název projektu
Celkové
výdaje
projektu v Kč
Dotace v Kč
Ing. Štěpán
Brodský
Rekonstrukce společných
kotců, chov prasnic
1 980 000,-
990 000,-
JUDr. Jan Suk
Nákup zemědělské techniky
1 813 200,-
755 500,-
Nákup lesnické techniky v
Podještědí
1 040 000,-
435 000,-
Naučná stezka po stopách
Karolíny Světlé
942 000,-
820 800,-
IQ Klub - nová atraktivita
cestovní destinace pod
Ještědem
688 400,-
346 200,-
Bezdrátový místní informační
systém s funkcí varovného
systému obyvatelstva
712 438,-
505 078,-
Rekonstrukce vytápění,
zateplení a podlahy v
tělocvičně obce Bílá
877 200,-
657 900,-
8 053 238,-
4 510 478,-
Fiche 1
Fiche 2
IMPEX
BOHEMIA
s.r.o.
Fiche 6
"Stopy v
krajině"
Fiche 7
MEMOART,
o.p.s.
Fiche 8
Město
Hodkovice nad
Mohelkou
Fiche 9
Obec Bílá
CELKEM 8. VÝZVA
39
Zpráva předsedy MAS Ing. Sameše
Vážené dámy, vážení pánové,
předkládám vám zprávu o činnosti MAS Podještědí za rok 2012. Ke 31.12.2012 mělo naše MAS 57 členů,
z toho 25 obcí (44%) a 32 členů z neziskového sektoru (56%), z toho 23 soukromých subjektů a 9 neziskových
organizací.
Hlavní činností v roce 2012 bylo rozdělení dotačních prostředků v programu SPL. 3.5.2012 byla vyhlášena
8. výzva s celkovou alokací 6 412 000 Kč. Bylo vyhlášeno všech 12 fischí. Bylo vybráno 7 projektů v celkovém
objemu dotace
4 510 000 Kč. Zbylé prostředky ve výši 1 902 000 Kč byly převedeny do 9. výzvy, která se začala připravovat
v prosinci roku 2012 a vyhlášena byla 3.1.2013. V této výzvě byl celkový objem alokace 6 916 000 Kč. Do této
výzvy se přihlásilo 28 projektů v celkovém objemu dotací 15 228 000 Kč, což je dvojnásobný převis. V této
výzvě bylo vybráno 14 projektů v celkovém objemu 6 916 000 Kč.
V květnu 2013 byla vypsána 10. výzva o celkovém objemu 2 600 000 Kč, která se v současné době
vyhodnocuje. Celkový objem žádostí činil 5 727 000 Kč. Tímto jsou veškeré dotační prostředky SPL za období
2006-2013 vyčerpány a za toto období MAS rozdělila prostředky v celkovém objemu 48 mil. Kč.
V průběhu roku proběhly celkem tři kontroly SZIF na hospodaření MAS před proplacením uznatelných
nákladů. Provedené korekce byly ze strany SZIF minimální. V roce 2012 se podařilo získat na činnost MAS
prostředky z LK ve výši 254.000.-.tis Kč, které byly využity na činnost MAS mimo rámec SPL. Po počátečních
problémech s financováním MAS Podještědí, lze nyní konstatovat , že finanční situace MAS Podještědí je
stabilizovaná.
V roce 2012 začala práce na Integrované strategii rozvoje území MAS Podještědí (ISRÚ). Tuto strategii je
povinná zpracovat každá MAS, spolupracujeme na ní s Libereckým krajem (ARR). Tato strategie musí být
zpracována do podzimu letošního roku a schválena zastupitelstvy všech obcí v územní působnosti MAS
Podještědí do 31.12.2013.
V dubnu 2012 jsme se zúčastnili konference NS MAS v Rumburku a také jsme se zúčastnili čtyř setkání
MAS LK.
Výsledek hospodaření MAS za rok 2012 je ztráta 137 000 Kč. V této ztrátě není započteno proplacení
nákladů od SZIF za 3. etapu roku 2012, tj. období říjen – prosinec ve výši 324 000 Kč. Tyto náklady byly
proplaceny v únoru 2012, takže reálný výsledek hospodaření za rok 2012 je 187 000 Kč zisku. Za roky 20112012 byla čerpána dotace od LBK na činnost mimo SPL ve výši 254 000 Kč, která byla zúčtována v únoru 2013.
Rada MAS pracovala v tomto období ve složení, které bylo zvoleno v roce 2011. Jelikož člen naší rady p.
Martin Půta, starosta Hrádku n.N. byl na podzim roku 2012 zvolen hejtmanem LK, došlo ke kooptaci nového
člena rady pana Josefa Horinky, nového starosty Hrádku n.N. Výběrová komise i kontrolní výbor pracovaly po
celé funkční období ve stejném složení.
Jelikož je letošní valná hromada volební, chtěl bych poděkovat všem členům rady, výběrové komise a
kontrolního výboru, jakož i všem členům z práci v tomto funkčním období a popřát nově zvoleným členům
rady, VK a KV mnoho zdaru v další práci, která jistě nebude jednoduchá, jelikož není zřejmé, jak bude
probíhat počátek nového šestiletého cyklu od roku 2014 do roku 2020.
V Proseči 27. června 2013
Ing. Jiří Sameš
Zpráva Kontrolního výboru
Kontrolní výbor zkontrolovala členskou základnu MAS Podještědí o.s., zda je zachován poměr soukromých a
veřejnoprávních subjektů. MAS má 57 členů, z toho 25 obcí (44%) a 32 členů z neziskového sektoru (56%),
z toho 23 soukromých subjektů a 9 neziskových organizací.
Dále se kontrolní výbor při svém zasedání zabýval kontrolou hospodaření.
Stav pokladny k 31. 12. 2012 činil 25 036,-, stav běžného účtu u ČS a.s., činil 203 797,65 Kč. Pohledávky
nebyly evidovány. Je evidován závazek ve výši 300.000,-- Kč vůči Libereckému kraji. Výše členských příspěvků
činila 27.000 Kč.
Kontrolní výbor neshledal nedostatky ve vedení účetnictví a hospodaření se svěřenými prostředky.
Jaromír Tichý
Předseda kontrolního výboru
41
Download

Výročni_zprava_za_rok_2012