185644
Nová stavba
Centrální Budova pražské záchranné služby Praha - Troja
Typ:
Zdravotnický
Nový charakter:Administrativa, Bydlení, Zdravotnictví, Veřejné objekty
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Bytové domy, byty, Podzemní a
nadzemní garáže
Alokace:
Praha 8 - Troja
Kraj starý:
Hl. město Praha
Kraj nový:
Hl. město Praha
Okres:
Praha hl.m.
Velikost:
Hodnota: 450.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 4.kvartál 2014
Do: 2.kvartál 2016
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba centrální budovy záchranné služby, zastavěná plocha 2 950 m2, administrativní prostory, stravovací provoz, sociální zázemí, ubytování pro
zaměstnance, výtahy, garáže, servis a mycí linka záchranářských vozů, parkovací plochy, termín realizace je spíše odhadem, přesný termín závisí na investorovi
KONTAKTY:
Investor:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí XXX
110 00 Praha 1
Projektant stavby:
236 001 XXX
236 004 XXX
[email protected]
www.praha-mesto.cz
BOMART spol. s r.o.
Ohradní 1159/65
140 00 Praha 4
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Proběhne výběrové řízení do podzimu roku 2014.
VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH
STAVEB, a.s.
Podolské nábřeží 1124/2
147 00 Praha 4
220 400 XXX
[email protected]
http://www.bomart.cz/cs/uvod
241 409 XXX
XXX
web nezjištěn
3. týden 2014, záznam č. 1 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
304299
Nová stavba, Nová stavba a rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér,
Rekonstrukce - exteriér, zateplení, Přístavba, nástavba
Dostavba Mezifakultní centrum environmentálních věd
ČZU Praha 6, II. etapa
Typ:
Školský vzdělávací
Nový charakter:Vzdělávání a výzkum
Podcharakter: Vysoké školy, akademie a university
Alokace:
Praha 6 – Suchdol
Kraj starý:
Hl. město Praha
Kraj nový:
Hl. město Praha
Okres:
Praha hl.m.
Velikost:
Hodnota: 316.45 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba nové budovy Mezifakultního centra environmentálních věd Zemědělské univerzity Kamýcká, přestavba stávajícího spojovacího krčku mezi hlavní
budovou provozně ekonomické fakulty a objektem poslucháren, rozšíření stávajícího krčku, dostavba II. NP
KONTAKTY:
Investor:
Česká zemědělská univerzita v
Praze
Kamýcká XXX
165 21 Praha-Suchdol
Projektant stavby:
234 381 XXX
234 382 XXX
[email protected]
www.czu.cz
DOMY spol. s r.o.
Politických věznů 1597/19
110 00 Praha 1
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Proběhne výběrové řízení do konce října roku 2013
HVH LEGAL advokátní kancelář
s.r.o.
Husinecká 808/5
130 00 Praha 3
3. týden 2014, záznam č. 2 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
222 241 XXX
222 245 XXX
603 810 XXX
[email protected]
www.domycz.com
222 510 XXX
222 510 XXX (fax)
[email protected]
www.hvhlegal.cz
310891
Nová stavba
Tiskárenská Výrobní hala Eclipse Praha - Uhříněves
Typ:
Průmyslový
Nový charakter:Administrativa, Veřejné objekty, Lehký průmysl, Skladování
- logistika
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Parkoviště, Tiskárny, Ostatní lehký
průmysl, Skladovací plochy, stavby a haly
Alokace:
Praha - Uhříněves
Kraj starý:
Hl. město Praha
Kraj nový:
Hl. město Praha
Okres:
Praha hl.m.
Velikost:
Hodnota: 100.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba nové tiskárenské výrobní haly v areálu společnosti, hala o rozloze 11 300m2, výrobní a skladové prostory, kanceláře, parkovací stání
KONTAKTY:
Investor:
Eclipse, a.s.
U Nákladového nádraží XXX
130 00 Praha 3 - Strašnice
Projektant stavby:
283 012 XXX
283 012 XXX (fax)
[email protected]
www.eclipse-print.com
Bc. Ondřej Turek
Hybernská 1012/30
110 00 Praha 1
606 654 XXX
[email protected]
web nezjištěn
ve spolupráci s Ing.Mandou
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 3 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
185901
Nová stavba
Polyfunkční centrum U Dubu Finep Praha Modřany
II.etapa
Typ:
Multifunkční
Nový charakter:Bydlení, Obchod
Podcharakter: Bytové domy, byty, Prodejny, obchody, maloobchod
Alokace:
Praha 12 - Modřany
Kraj starý:
Hl. město Praha
Kraj nový:
Hl. město Praha
Okres:
Praha hl.m.
Velikost:
Hodnota: 300.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: II.pololetí 2014
Do: I.pololetí 2016
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba bytových domů, obchodních plochy, nadzemní podlaží parkovací plochy parkovacího stání, 13 NP, výtahy, železobetonová konstrukce, sadové a terénní
úpravy
KONTAKTY:
Investor:
FINEP CZ a.s.
Václavské nám. XXX
110 00 Praha 1
Projektant stavby:
224 474 XXX
224 475 XXX
[email protected]
http://www.finep.cz
Projektant stavby:
Architektonický ateliér HÉTA, spol.
s r.o.
Ortenovo nám. 2/890
170 00 Praha 7
B U I L D I N G , spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20
130 00 Praha 3
224 815 XXX
224 815 XXX
[email protected]
http://www.building-sro.cz
Dodavatel stavby:
266 712 XXX
266 712 XXX (fax)
www.aaheta.cz
Proběhne výběrové řízení do léta roku 2014.
Studie proveditelnosti
3. týden 2014, záznam č. 4 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
284011
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Nástavba a Rekonstrukce Bytový dům CC Real Praha 6 Hradčany
Typ:
Bytový
Nový charakter:Bydlení
Podcharakter: Bytové domy, byty
Alokace:
Praha 6 - Hradčany
Kraj starý:
Hl. město Praha
Kraj nový:
Hl. město Praha
Okres:
Praha hl.m.
Velikost:
Hodnota: 4.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 3.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
nástavba stávajícího bytového domu, přístavba výtahové šachty při severní, dvorní fasádě, navýšení počtu bytových jednotek o dvě nové jednotky v podkroví,
rekonstrukce suterénu, další jiné úpravy
KONTAKTY:
Investor:
CC Real, s.r.o.
Revoluční XXX
110 00 Praha 1
Projektant stavby:
222 325 XXX
[email protected]
http://www.ccreal.cz/
CC Real, s.r.o.
Revoluční 1963/6
110 00 Praha 1
222 325 XXX
[email protected]
http://www.ccreal.cz/
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 5 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
244695
Rekonstrukce, Nová stavba a rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér,
Přístavba, nástavba
Rekonstrukce Administrativní budova Havlíčkovo
náměstí Praha 3
Typ:
Administrativní
Nový charakter:Administrativa, Veřejné objekty
Podcharakter: Radnice, městské a obecní úřady, Parkoviště
Alokace:
Praha 3
Kraj starý:
Hl. město Praha
Kraj nový:
Hl. město Praha
Okres:
Praha hl.m.
Velikost:
Hodnota: 175.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce administrativní budovy, zděný objekt, rekonstrukce oken, vnitřní stavební práce, rekonstrukce interiéru 1.NP, rozšíření kapacity o dvorní přístavbu,
ve které budou umístěny i parkovací stání, termín realizace je spíše odhadem, přesný termín závisí na investorovi
KONTAKTY:
Investor:
Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí XXX
130 00 Praha 3
Projektant stavby:
222 116 XXX
222 116 XXX
[email protected]
www.praha3.cz
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno-střed
Dodavatel stavby:
Architektonická studie:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
APS PROJEKT PRAHA s.r.o
Pískovcová 732/16
190 00 Praha 9
3. týden 2014, záznam č. 6 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
543 422 XXX
543 422 XXX
603 230 XXX
[email protected]
www.intar.cz
284 821 XXX
602 308 XXX
[email protected]
http://www.apsprojekt.cz/
311169
Nová stavba
Prodejna a Bourárna masa Maletická farma Maletice
Typ:
Obchodní
Nový charakter:Obchod, Potravinářství, Veřejné objekty
Podcharakter: Prodejny, obchody, maloobchod, Jatka a zpracování masa,
Parkoviště
Alokace:
Protivín
Kraj starý:
Jihočeský
Kraj nový:
Jihočeský
Okres:
Písek
Velikost:
Hodnota: 10.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
novostavba prodejny a bourárny masa, místnost pro zrání masa, administrativní a sociální zázemí, parkovací stání, terénní a sadové úpravy, přesný termín
zahájení výstavby závisí na přidělení dotací
KONTAKTY:
Investor:
Maletická farma s.r.o.
Velké náměstí XXX
397 01 Písek
Projektant stavby:
382 212 XXX
[email protected]
web nezjištěn
Kadaně Luboš, Ing.
Podsrp 527
386 01 Strakonice
383 323 XXX
608 054 XXX
[email protected]
http://www.k-projekt.eu
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013.
3. týden 2014, záznam č. 7 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
1926
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce Sladovna Písek VI.etapa
Typ:
Multifunkční
Nový charakter:Kultura
Podcharakter: Výstavní a koncertní budovy, Divadla a kina, kulturní
domy, Knihovny, archivy, Muzea, galerie, Sociální centra,
poradny, volnočasové aktivity
Alokace:
Písek, Velké nám. 114
Kraj starý:
Jihočeský
Kraj nový:
Jihočeský
Okres:
Písek
Velikost:
Hodnota: 2.0 mil. Kč
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 3.kvartál 2014
Poznámka:
další etapa komplexní rekonstrukce Lapidária, okresní archív, divadelní sál, galerie, městský archiv, vnitřní i vnější úpravy, související stavební práce, přesné
využití objektu zatím v jednání
KONTAKTY:
Investor:
Město Písek
Velké náměstí XXX
397 01 Písek
Projektant stavby:
382 330 XXX
382 330 XXX
[email protected]
www.mesto-pisek.cz
ADLATUS spol. s r.o.
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013
3. týden 2014, záznam č. 8 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
386 357 XXX
386 353 XXX
[email protected]
web nezjištěn
90661
Velikost:
Hodnota: 20.0 mil. Kč *
Nová stavba
ČOV Záhoří
Typ:
Jiný
Nový charakter:Vodní stavby
Podcharakter: ČOV a kanalizace
Alokace:
Záhoří
Kraj starý:
Jihočeský
Kraj nový:
Jihočeský
Okres:
Písek
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba čistírny odpadních vod včetně doprovodných stavebních a technologických objektů včetně kanalizační přípojky a přípojky vody, terénní úpravy
KONTAKTY:
Investor:
Obec Záhoří
Horní Záhoří XXX
398 18 Záhoří
Projektant stavby:
382 284 XXX
724 181 XXX
[email protected]
http://www.zahori.cz
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 00 Praha 4
261 102 XXX
261 102 XXX
261 215 XXX (fax)
[email protected]
http://www.sweco.cz/
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení léta roku 2014
3. týden 2014, záznam č. 9 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
260350
Nová stavba, Demolice
Bytový dům STAVO INVEST České Budějovice
Typ:
Bytový
Nový charakter:Bydlení
Podcharakter: Bytové domy, byty
Alokace:
České Budějovice
Kraj starý:
Jihočeský
Kraj nový:
Jihočeský
Okres:
České Budějovice
Velikost:
Hodnota: 8.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba bytového domu, 3NP, 13 bytových jednotek, byt v 1.NP využíván společností, stavba z materiálu Heluz 44, sedlová střecha s krytinou KM Beta, plastová
okna, před zahájením stavby demolice stávající budovy s kancelářemi společnosti, sadové a terénní úpravy
KONTAKTY:
Investor:
STAVO INVEST CB s. r. o.
Hraniční XXX
370 06 České Budějovice
Projektant stavby:
387 312 XXX
[email protected]
http://stavoinvestcb.cz/
ZVÁNOVEC a.s.
Rudolfovská tř. 597
370 01 České Budějovice
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 10 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
387 222 XXX
387 221 XXX
[email protected]
www.zvanovec.cz
239887
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce OÚ Čížová
Typ:
Administrativní
Nový charakter:Administrativa
Podcharakter: Radnice, městské a obecní úřady
Alokace:
Bošovice u Čížové
Kraj starý:
Jihočeský
Kraj nový:
Jihočeský
Okres:
Písek
Velikost:
Hodnota: 4.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce budovy obecního úřadu, zateplení obvodového pláště, výměna oken, výměna topného systému, nová fasáda, další vnější úpravy, související
stavební práce, přesný termín zahájení realizace závisí na přidělení dotace
KONTAKTY:
Investor:
Obec Čížová
Čížová XXX
398 31 Čížová
Projektant stavby:
382 279 XXX
[email protected]
http://www.cizova.cz
Ing.arch. VOKURKA VRATISLAV
Vratislavova 296
397 01 Písek
382 271 XXX
607 105 XXX
[email protected]
web nezjištěn
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do léta roku 2014
3. týden 2014, záznam č. 11 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
240950
Nová stavba
Budova LAMBDA Rousínov u Vyškova
Typ:
Průmyslový-administrativní
Nový charakter:Administrativa, Těžký průmysl, Skladování - logistika
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Strojírenství, kovovýroba,
Skladovací plochy, stavby a haly
Alokace:
Rousínov u Vyškova
Kraj starý:
Jihomoravský
Kraj nový:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Velikost:
Hodnota: 15.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba nové budovy pro potřeby společnosti, zděná budova, výrobní, skladové a administrativní prostory, výrobna laboratorních přístrojů, sociální zázemí,
sadové a terénní úpravy, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
LAMBDA CZ, s.r.o.
Lozíbky XXX
614 00 Brno-sever
Projektant stavby:
545 579 XXX
732 329 XXX
[email protected]
http://www.lambda-instruments.com/?
pages=czech
PETERKA BOHUSLAV Ing.
Josefy Faimonové 2231/16
628 00 Brno 28
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 12 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
736 750 XXX
736 750 XXX
XXX
web nezjištěn
287559
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér
Rekonstrukce Výtahy Domy Městská část BrnoVinohrady
Typ:
Bytový
Nový charakter:Bydlení
Podcharakter: Bytové domy, byty
Alokace:
Brno-Vinohrady
Kraj starý:
Jihomoravský
Kraj nový:
Jihomoravský
Okres:
Brno-město
Velikost:
Hodnota: 20.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce 12 kusů stávajících osobních výtahů a modernizace 3 kusů stávajících osobonákladních výtahů v bytových domech, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí XXX
602 00 Brno-střed
Projektant stavby:
542 171 XXX
542 174 XXX
[email protected]
www.brno.cz
Ing. František Šenkyřík
Podpěrova 518/6
621 00 Brno-Medlánky
545 242 XXX
[email protected]
www.senkyrik.cz
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do léta roku 2014
3. týden 2014, záznam č. 13 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
228328
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce OÚ Vyskytná
Typ:
Administrativní
Nový charakter:Administrativa
Podcharakter: Radnice, městské a obecní úřady
Alokace:
Vyskytná
Kraj starý:
Jihomoravský
Kraj nový:
Vysočina
Okres:
Pelhřimov
Velikost:
Hodnota: 5.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 3.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce budovy obecního úřadu, zateplení obvodového pláště, výměna topného systému, nová fasáda, rekonstrukce střechy - oprava krovů, nová střešní
krytina, kompletní rekonstrukce vnitřních prostor - elektroinstalace, rozvody vody, podlahy, sociální zázemí, termín realizace je spíše odhadem, přesný termín
závisí na investorovi
KONTAKTY:
Investor:
Obec Vyskytná
Vyskytná XXX
394 05 Vyskytná
Projektant stavby:
565 395 XXX
723 816 XXX
[email protected]
http://www.vyskytna.cz
Rybář Jaroslav, Ing.
Mysletín 39
396 01 Mysletín
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení na jaře roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 14 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
315 622 XXX
[email protected]
www.rybar-melnik.cz
310808
Velikost:
Hodnota: 15.0 mil. Kč *
Nová stavba
Jizerská OPS Bedřichov
Typ:
Zdravotnický
Nový charakter:Bydlení, Sport, Veřejné objekty
Podcharakter: Bytové domy, byty, Rekreační objekty, Sportovní areály,
kempy, Podzemní a nadzemní garáže
Alokace:
Bedřichov u Jablonce n.N.
Kraj starý:
Severočeský
Kraj nový:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Termín realizace:
Od: 3.kvartál 2014
Do: 2.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba budovy společnosti na stadionu Bedřichov, zděná budova, dřevěné obložení, sociální zazemí, koupelny, wc, ubytování pro 10 osob, sály, podzemní
garáže, související sadové a terénní úpravy
KONTAKTY:
Investor:
JIZERSKÁ, o.p.s.
Bedřichov XXX
468 12 Bedřichov
Projektant stavby:
483 380 XXX
733 366 XXX
XXX
http://jizerskaops.cz/cz/zima/o-
Ing.arch. Skalická Jitka
Pod Kynastem 5005/50
466 02 Jablonec nad Nisou
724 089 XXX
[email protected]
web nezjištěn
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 15 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
124306
Nová stavba
Hotelový komplex Raisova Luxembourg Jablonec nad
Nisou
Typ:
Multifunkční
Nový charakter:Administrativa, Restaurace a ubytovací služby, Veřejné
objekty
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Hotely, penziony a motely,
Restaurace, Parkoviště
Alokace:
Raisova
Kraj starý:
Severočeský
Kraj nový:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Velikost:
Hodnota: 45.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba hotelového komplexu, zděný objekt, plastová okna, výtah, ubytovací prostory, stravovací zázemí, sociální zázemí, administrativní prostory, související
stavební práce, parkovací stání, sadové a terénní úpravy
KONTAKTY:
Investor:
Luxembourg Invest a.s.
Marešova XXX
198 00 Praha 14
Projektant stavby:
603 165 XXX
[email protected]
www.l-s.cz
UNION . ARCH spol. s r.o.
Tovaryšský vrch 1358/3
460 01 Liberec (nečleněné město)
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013.
3. týden 2014, záznam č. 16 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
488 102 XXX
[email protected]
http://www.unionarch.cz/
136
Nová stavba
Lázeňský komplex Wellness Centrum Všeň u Turnova
Typ:
Multifunkční
Nový charakter:Sport, Zdravotnictví, Restaurace a ubytovací služby,
Veřejné objekty
Podcharakter: Fitness a relaxační centra, Ozdravná zařízení, lázně a
sanatoria, Ubytovny, horské chaty, Parkoviště
Alokace:
Všeň u Turnova
Kraj starý:
Severočeský
Kraj nový:
Liberecký
Okres:
Semily
Velikost:
Hodnota: 700.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba lázeňského komplexu, čtyřhvězdičkový hotel, 138 pokojů, 78 apartmánů, restaurace 200 míst, vnitřní a venkovní bazény s minerální teplou vodou,
wellness, fitness centrum, tenisové kurty, 167 parkovacích stání pro hotel, 192 stání pro veřejnost, lokalita Lavička, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
Wellness Centrum Všeň, a.s.
Na Hřebenkách XXX
155 00 Praha 5
Projektant stavby:
221 412 XXX
[email protected]
www.vsen.cz
Ing. arch. Martin KOTÍK
Žitná 2
120 00 Praha 2
221 412 XXX
602 226 XXX
[email protected]
www.omicron-k.cz
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do podzimu roku 2013
3. týden 2014, záznam č. 17 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
288096
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce Tělocvična ZŠ Mládí a Sportovní areál
Orlová - Lutyně
Typ:
Sportovně rekreační
Nový charakter:Sport
Podcharakter: Tělocvičny, Sportovní areály, kempy, Hřiště
Alokace:
Orlová - Lutyně
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Velikost:
Hodnota: 7.1 mil. Kč
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 3.kvartál 2014
Poznámka:
kompletní rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu a rekonstrukce podlahy v tělocvičně v základní škole Mládí č.p. 726, související stavební
práce, terénní a sadové úpravy, přesný termín zahájení realizace závisí na přidělení dotace
KONTAKTY:
Investor:
Město Orlová
Osvobození XXX
735 14 Orlová
Projektant stavby:
733 531 XXX
602 456 XXX
[email protected]
www.mesto-orlova.cz
Ing. Eduard Přívara
Matrosovova 31
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013
3. týden 2014, záznam č. 18 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
596 624 XXX
603 875 XXX
[email protected]
http://www.bstyl.cz
99911
Velikost:
Hodnota: 300.0 mil. Kč *
Nová stavba
Wellness centrum Jeseník
Typ:
Sportovně rekreační
Nový charakter:Administrativa, Sport, Restaurace a ubytovací služby,
Veřejné objekty
Podcharakter: Bazény, koupaliště, loděnice, Fitness a relaxační centra,
Restaurace, Jídelny, kuchyně, Parkoviště
Alokace:
Jeseník
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Olomoucký
Okres:
Jeseník
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba komplexu wellnesscentra, krytý plavecký bazén, krytý rekreační bazén, dětský krytý bazén, 2 tobogány, 2 vířivky, parní lázeň, finská sauna, aroma
sauna, solárium, masáže, stravovací provoz, dvě etapy realizace, sadové a terénní úpravy, parkovací stání
KONTAKTY:
Investor:
Město Jeseník
Masarykovo nám. XXX
790 01 Jeseník
Projektant stavby:
584 498 XXX
XXX
[email protected]
www.mujes.cz
CENTROPROJEKT a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
576 011 XXX
576 011 XXX
604 296 XXX
[email protected]
www.centroprojekt.cz
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 19 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
183352
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Modernizace Fotbalový Stadion Karviná
Typ:
Sportovně rekreační
Nový charakter:Sport
Podcharakter: Sportovní areály, kempy, Hřiště
Alokace:
Karviná
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Velikost:
Hodnota: 120.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2015
Do: 1.kvartál 2016
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, šatny, sociální zázemí, liniové podzemní stavby ve stávající městské infrastruktuře, snížení divácké kapacity
stadionu pro 3500 diváků, modernizace sociálního zázemí, nová plastová okna, parkovací stání, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
Statutární město Karviná
Fryštátská XXX
733 01 Karviná
Projektant stavby:
596 387 XXX
596 387 XXX
[email protected]
www.karvina.cz
COPLAN Projekt s.r.o.
Jetelová 3255/9a
106 00 Praha 10
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Proběhne výběrové řízení na přelomu I. a II. poloviny roku 2014.
Ministerstvo Financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1 - Malá Strana
3. týden 2014, záznam č. 20 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
244 463 XXX
244 466 XXX
603 503 XXX
244 463 XXX (fax)
[email protected]
www.coplan.cz
257 041 XXX
257 042 XXX (fax)
[email protected]
www.mfcr.cz
289933
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce Objekt CMTF UP Olomouc
Typ:
Školský vzdělávací
Nový charakter:Památky, církev a obřadnictví, Vzdělávání a výzkum
Podcharakter: Historické a památkově chráněné budovy, Vysoké školy,
akademie a university
Alokace:
Olomouc
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Velikost:
Hodnota: 60.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 3.kvartál 2014
Do: 2.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce části objektu CMTF v ulici Univerzitní 22, kulturní nemovitá památka, přestavba stávajícího schodiště s vložením výtahu, vnitřní rozvody, vytápění,
zdravoinstalace a výměna dveřních výplní, další úpravy, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského XXX
779 00 Olomouc
Projektant stavby:
585 631 XXX
585 631 XXX
[email protected]
www.upol.cz
BP projekt, s. r. o.
Havlíčkova 234/1
757 01 Valašské Meziříčí
571 751 XXX
602 789 XXX
[email protected]
www.bpprojekt.cz
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014
3. týden 2014, záznam č. 21 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
244823
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce ZŠ 277 Přerov
Typ:
Školský vzdělávací
Nový charakter:Vzdělávání a výzkum
Podcharakter: Školský 1 - jesle, MŠ, ZŠ
Alokace:
Přerov
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Velikost:
Hodnota: 2.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce prostor budovy základní školy, částečné zateplení obvodového pláště, částečná výměna oken, nová fasáda, další vnější úpravy, výměna rozvodů,
související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská XXX
750 11 Přerov
Projektant stavby:
581 268 XXX
581 268 XXX
[email protected]
www.mu-prerov.cz
RotaGroup s.r.o.
Radyňská 488/8
326 00 Plzeň 2-Slovany
Dodavatel stavby:
Probíhá výběrové řízení do ledna roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 22 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
223 008 XXX
724 072 XXX
[email protected]
www.rotagroup.cz
301123
Nová stavba
Školící středisko HOPAX Červenka
Typ:
Školský vzdělávací
Nový charakter:Vzdělávání a výzkum
Podcharakter: Školící centra, Zasedací místnosti a posluchárny
Alokace:
Červenka
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Velikost:
Hodnota: 50.0 mil. Kč
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
Poznámka:
výstavba školícího centra společnosti, zděný objekt, inženýrské sítě, přípojky, kanalizace, rozvody tepla a vody, terénní a sadové úpravy, související stavební
práce, termín realizace závisí na finanční situaci společnosti
KONTAKTY:
Investor:
HOPAX s.r.o.
Nádražní XXX
784 01 Červenka
Projektant stavby:
585 341 XXX
[email protected]
www.hopax.cz
STAVOPROJEKT ŠUMPERK, spol.
s r.o.
Lidická 2567/56
787 01 Šumperk
583 215 XXX
777 215 XXX
[email protected]
http://www.stavoprojekt-su.cz/
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013
3. týden 2014, záznam č. 23 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
285050
Nová stavba, Nová stavba a rekonstrukce, Přístavba, nástavba, Demolice
Centrum technických izolací ROCKWOOL Skřečoň
Typ:
Průmyslový
Nový charakter:Administrativa, Lehký průmysl, Skladování - logistika
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Ostatní lehký průmysl, Skladovací
plochy, stavby a haly
Alokace:
Skřečoň
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Velikost:
Hodnota: 100.0 mil. Kč
Termín realizace:
Od: 4.kvartál 2013
Do: 2.kvartál 2014
Poznámka:
vybudování nového centra technických izolací na výrobu minerální vlny - odstranění stávajících, nevyhovujících a nevyužívaných hal pro umístění vnějších
skladovacích ploch, vybudování nové skladovací plochy pro přesun skladovacích kapacit z centrálního skladu., umístění první výrobní linky na výrobu broušených
potrubních pouzder CIR3 do stávajícího centrálního skladu, přeložka lapolu, západní přístavba stávající budovy centrálního skladu, což vyvolá zrušení vlečky a
železniční nakládací rampy, přeložku čerpací stanice PHM a přeložení skladovacích kapacit suroviny (kamene) a výrobků (kapacita cca 2 000 m2), jižní přístavba
haly nového centrálního skladu, administrativní budova, zpevněnévnější skladovací plochy na místě demolovaných budov,severní přístavba haly BOH2 - výroba
drátěných rohoží WM
KONTAKTY:
Investor:
ROCKWOOL, a.s.
Cihelní XXX
735 31 Bohumín
Projektant stavby:
596 094 XXX
[email protected]
http://www.rockwool.cz
Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Ing. Hrnčárek
597 464 XXX
728 710 XXX
[email protected]
www.technoprojekt.cz
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Proběhne výběrové řízení do konce podzimu roku 2013
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 558 877 XXX
733 612 XXX
28. října 1495
558 877 XXX (fax)
738 01 Frýdek-Místek
[email protected]
www.hpfm.cz
3. týden 2014, záznam č. 24 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
304066
Nová stavba
Hala MAXBIKE Ostrava - Svinov
Typ:
Multifunkční
Nový charakter:Administrativa, Obchod, Skladování - logistika
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Prodejny, obchody, maloobchod,
Skladovací plochy, stavby a haly
Alokace:
Ostrava - Svinov
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava
Velikost:
Hodnota: 40.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba montážně skladovací haly na montáž kol pro cyklistiku, administrativní část, dvoupodlažní skladový prostor s užitnou výškou 3,70 m v každém podlaží,
jednopodlažní skladový prostor s užitnou výškou rovněž 3,70 m, kancelářské, zasedací, sociální, šatnové a technické prostory, komunikace a zpevněné plochy,
oplocení, reklamní pylon
KONTAKTY:
Investor:
MAXBIKE s.r.o.
Svatoplukova XXX
703 00 Vítkovice
Projektant stavby:
596 782 XXX
739 631 XXX
[email protected]
http://www.maxbike.cz/
Projektant stavby:
JEARING, spol. s r.o.
K pískovně 410
735 41 Petřvald u Karviné
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 558 877 XXX
733 612 XXX
28. října 1495
558 877 XXX (fax)
738 01 Frýdek-Místek
[email protected]
www.hpfm.cz
Dodavatel stavby:
596 227 XXX
731 162 XXX
[email protected]
web nezjištěn
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013
3. týden 2014, záznam č. 25 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
259105
Rekonstrukce, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce Adminisrativní budova Q TECH Libina
Typ:
Administrativní
Nový charakter:Administrativa
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem
Alokace:
Libina
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Velikost:
Hodnota: 5.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 4.kvartál 2013
Do: 3.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce administrativní budovy společnosti, energetický neúsporný objekt, zateplení obvodového pláště, výměna oken za plastová, 2NP
KONTAKTY:
Investor:
Q TECH s.r.o.
Troubelice XXX
783 83 Troubelice
Projektant stavby:
585 054 XXX
585 054 XXX (fax)
[email protected]
http://qtech.cz/
SUPRING spol. s r.o.
Jesenická 1772/65
787 01 Šumperk
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce podzimu roku 2013
3. týden 2014, záznam č. 26 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
583 280 XXX
602 723 XXX
[email protected]
www.supring.cz
311318
Nová stavba
Inovační Centrum QTH INNOVATION EUROPE Zlatníky
Typ:
Průmyslový-administrativní
Nový charakter:Vzdělávání a výzkum
Podcharakter: Laboratoře, výzkum, technické a zkušeb. ústavy, genetika
Alokace:
Zlatníky - Hodkovice
Kraj starý:
Středočeský
Kraj nový:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Velikost:
Hodnota: 88.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba středočeského inovačního centra Zlatníky -Hodkovice, cílem je vybudování vědecko-technického parku evropského významu, vědeckotechnický park a
podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologií a navazující průmyslovou zónu
KONTAKTY:
Investor:
QTH INNOVATION EUROPE spol. s
r.o.
Vrchlického XXX
150 00 Praha 5
Projektant stavby:
739 938 XXX
739 938 XXX
[email protected]
qth.kvalitne.cz
VEJVODA BL, spol. s.r.o.
Hauptova 594
156 00 Praha-Zbraslav
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014
eNovation s.r.o.
Štěpánská 621/34
110 00 Praha 1
Zástupce investora:
Architektonická studie:
JUDr. Jakub Schmitz, advokát
Malá Štěpánská 1932/3
120 00 Praha 2
775 615 XXX
[email protected]
www.schmitz-partner.cz
SVANY s.r.o.
Františka Křížka 1392/23
170 00 Praha 7
257 923 XXX
257 922 XXX
[email protected]
www.vejvoda.cz
222 523 XXX
800 190 XXX
724 995 XXX
[email protected]
www.enovation.cz
233 375 XXX
252 543 XXX
602 585 XXX
XXX
web nezjištěn
3. týden 2014, záznam č. 27 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
294700
Nová stavba
Bytová výstavba Poděbradské předměstí Geosan Group
Choťánky
Typ:
Bytový
Nový charakter:Bydlení, Veřejné objekty
Podcharakter: Bytové domy, byty, Komplexy bytových domů, Komplexy
RD, Parkoviště
Alokace:
Choťánky
Kraj starý:
Středočeský
Kraj nový:
Středočeský
Okres:
Nymburk
Velikost:
Hodnota: 300.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 2.kvartál 2019
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
zástavba lokality rodinnými domy v návaznosti na sousední obec, počet parkovacích míst 221, s rezervou 236, 3 vila domy každý 30 bytových jednotek, řadové
domy, bytové domy, komerční objekty, napojení na inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zpevněné plochy, sadové úpravy
KONTAKTY:
Investor:
Geosan Group a.s.
U Nemocnice XXX
280 02 Kolín
Projektant stavby:
321 734 XXX
246 006 XXX
[email protected]
www.geosan-group.cz
Ing. Petr Adamec
K cihelně 313/41
190 15 Praha-Satalice
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014
GEOSAN OMEGA a.s.
Karlovo nám. 28/559
120 00 Praha 2
3. týden 2014, záznam č. 28 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
724 362 XXX
[email protected]
web nezjištěn
222 232 XXX
222 232 XXX
[email protected]
http://www.geosan-development.cz/cs/
prodejci
165003
Nová stavba
Centrální Budovy Nemocnice Náchod I. etapa
Typ:
Zdravotnický
Nový charakter:Zdravotnictví, Infrastruktura, Veřejná prostranství, Veřejné
objekty
Podcharakter: Silnice, dálnice, Chodníky, cyklostezky, Parky, lesoparky,
dětská hřiště, Mobiliáře, Nemocnice, polikliniky, Parkoviště
Alokace:
Náchod
Kraj starý:
Východočeský
Kraj nový:
Královéhradecký
Okres:
Náchod
Velikost:
Hodnota: 60.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: II.pololetí 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba centrální budovy nemocnice, I. etapa, demolice několika budov, přípravné práce pro stavbu, komunikace, parkovací stání, inženýrské sítě, sadové a
terénní úpravy
KONTAKTY:
Investor:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova XXX
547 01 Náchod
Projektant stavby:
491 601 XXX
491 601 XXX
[email protected]
www.nemocnicenachod.cz
HELIKA, a.s.
Beranových 65
199 00 Praha 18
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Probíhá výběrové řízení do prosince roku 2013.
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové
281 097 XXX
281 097 XXX
[email protected]
www.helika.cz
495 817 XXX
495 817 XXX
[email protected]
www.kr-kralovehradecky.cz
3. týden 2014, záznam č. 29 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
301417
Nová stavba
Transformace DSS Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád
Typ:
Sociální
Nový charakter:Bydlení, Sociální zařízení
Podcharakter: Sociální byty, Ústavy sociální péče
Alokace:
Slatiňany I - Slatiňany - Škrovád
Kraj starý:
Východočeský
Kraj nový:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Velikost:
Hodnota: 11.02 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba dvojbytového domu v souvislosti s transformací Domova sociálních služeb, 1NP, nepodsklepený zděný objekt, okna plastová, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
Pardubický kraj
Komenského náměstí XXX
530 02 Pardubice I
Projektant stavby:
466 026 XXX
[email protected]
www.pardubickykraj.cz
INTERPLAN - CZ, s.r.o.
Purkyňova 2836/79a
612 00 Brno-Královo Pole
Dodavatel stavby:
Probíhá výběrové řízení do 29.10.2013
3. týden 2014, záznam č. 30 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
541 597 XXX
602 515 XXX
[email protected]
www.interplan.cz
294738
Rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér
Rekonstrukce Historická budova Ústav Hluchoněmých
Hradec Králové
Typ:
Školský vzdělávací
Nový charakter:Sociální zařízení, Kultura, Vzdělávání a výzkum
Podcharakter: Sociální centra, poradny, volnočasové aktivity, Školský 1 jesle, MŠ, ZŠ
Alokace:
Hradec Králové
Kraj starý:
Východočeský
Kraj nový:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Velikost:
Hodnota: 5.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 3.kvartál 2014
Do: 1.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu hluchoněmých, dnes objekt využíván jako školský, kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, nová kanalizace,
odpady, další jiné úpravy
KONTAKTY:
Investor:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí XXX
500 03 Hradec Králové
Projektant stavby:
495 817 XXX
495 817 XXX
[email protected]
www.kr-kralovehradecky.cz
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
společnost s ručením omezeným
(s.r.o.)
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové
495 545 XXX
603 180 XXX
[email protected]
http://www.atelier11.cz/
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do léta roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 31 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
270556
Nová stavba
Dodavatelský park Czech Industrial Development Solnice
Typ:
Průmyslový-administrativní
Nový charakter:Administrativa, Skladování - logistika
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Skladovací plochy, stavby a haly
Alokace:
Solnice
Kraj starý:
Východočeský
Kraj nový:
Královéhradecký
Okres:
Rychnov nad
Kněžnou
Velikost:
Hodnota: 100.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba dodavatelského parku, výstavba jedné ze tří plánovaných hal, skladová a montážní hala, železobeton v kombinaci s ocelovou konstrukcí, opláštění ze
sendvičových ocelových panelů, skladové a montážní prostory, kancelářské zázemí, retenční nádrž, zpevněné manipulační plochy, sadové a terénní úpravy
KONTAKTY:
Investor:
Projektant stavby:
Czech Industrial Development s.r.o. 606 649 XXX
[email protected]
K vodojemu XXX
http://www.cidevelopment.cz
150 00 Praha 5
RotaGroup s.r.o.
Radyňská 488/8
326 00 Plzeň 2-Slovany
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení na jaře roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 32 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
223 008 XXX
724 072 XXX
[email protected]
www.rotagroup.cz
304065
Nová stavba
Skladová hala s administrativním zázemím CYKLOMAX
Srch
Typ:
Jiný
Nový charakter:Administrativa, Skladování - logistika
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Skladovací plochy, stavby a haly
Alokace:
Srch
Kraj starý:
Východočeský
Kraj nový:
Pardubický
Okres:
Pardubice
Velikost:
Hodnota: 30.0 mil. Kč
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
Poznámka:
výstavba skladové haly, společnosti, administrativní objekt, dva nepodsklepené, dvoulodní halové monobloky obdélného půdorysného tvaru s prosvětlením z části
fasádními okny a střešními světlíky, 42,4 x 25,9 m, office budova hliníková okna, střecha mírně skloněná, sociální zázemí, do budoucna se počítá s rozšířením
areálu a navýšením kapacity skladových ploch o objekt SO 05 o velikosti 50,7 x 18 m a zastavěné plochy 930 m2, nosnou konstrukcí železobetonový montovaný
skelet
KONTAKTY:
Investor:
CYKLOMAX, spol.s.r.o.
Bělohorská XXX
169 00 Praha 6
Projektant stavby:
466 944 XXX
466 944 XXX
737 215 XXX
[email protected]
http://www.cyklomax.cz/
ARCHAPLAN s.r.o.
Bratří Štefanů 973/63a
500 03 Hradec Králové - Slezské
Předměs
498 651 XXX
608 963 XXX
[email protected]
http://www.archaplan.cz/
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013.
3. týden 2014, záznam č. 33 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
205031
Rekonstrukce, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce Exterier Kostel Staré Buky
Typ:
Historický
Nový charakter:Památky, církev a obřadnictví
Podcharakter: Historické a památkově chráněné budovy, Kostely, kláštěry,
kaple, fary
Alokace:
Staré Buky
Kraj starý:
Východočeský
Kraj nový:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Velikost:
Hodnota: 4.5 mil. Kč
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2015
Poznámka:
rekonstrukce exteriéru kostele, obnova historické fasády, restaurátorské práce, další vnější úpravy, související stavební práce, přesný termín zahájení realizace
závisí na přidělení dotace a na financích
KONTAKTY:
Investor:
Obec Staré Buky
Prostřední Staré Buky XXX
542 43 Staré Buky
Projektant stavby:
499 898 XXX
[email protected]
http://www.starebuky.cz
Ing. Miloš Kudrnovský
5. května 2196
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013.
3. týden 2014, záznam č. 34 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
737 325 XXX
[email protected]
web nezjištěn
208931
Rekonstrukce, Rekonstrukce - exteriér, zateplení
Rekonstrukce MŠ Kyselka
Typ:
Školský vzdělávací
Nový charakter:Vzdělávání a výzkum
Podcharakter: Školský 1 - jesle, MŠ, ZŠ
Alokace:
Kyselka
Kraj starý:
Západočeský
Kraj nový:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Velikost:
Hodnota: 10.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 4.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce budovy základní školy, zateplení obvodového pláště, výměna oken za plastová, nová fasáda, související stavební práce, přesný termín zahájení
realizace závisí na přidělení dotace
KONTAKTY:
Investor:
Obec Kyselka
Radošov XXX
362 72 Kyselka
Projektant stavby:
353 941 XXX
[email protected]
http://www.obeckyselka.cz
Klícha Jan, Ing.
Vrchlického 95
356 01 Sokolov
731 937 XXX
603 909 XXX
[email protected]
http://www.expresprojekt.webuje.cz/
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do jara roku 2014.
3. týden 2014, záznam č. 35 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
188362
Nová stavba
Regionální Centrum odpadů Karlovy Vary Vintířov
Typ:
Průmyslový
Nový charakter:Veřejné objekty, Lehký průmysl
Podcharakter: Parkoviště, Skládky, sběrné dvory
Alokace:
Karlovy Vary, Vintířov
Kraj starý:
Západočeský
Kraj nový:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Velikost:
Hodnota: 600.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 02/2014
Do: 06/2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba regionálního centra na zpracování odpadů, třídění odpadů, závod, mechanická a biologická úprava, sociální zázemí, plastová okna, sadové a terénní
upravy, parkovací stání
KONTAKTY:
Investor:
Sokolovská uhelná a.s.
Staré náměstí XXX
356 01 Sokolov
Investor:
352 461 XXX
[email protected]
http://www.suas.cz/
Projektant stavby:
ARCADIS Bohemiaplan s.r.o.
Částkova 1977/73
301 00 Plzeň 2-Slovany, Východní
Předmě
Sokolovská uhelná a.s.
Staré náměstí XXX
356 01 Sokolov
352 461 XXX
[email protected]
http://www.suas.cz/
Dodavatel stavby:
371 411 XXX
377 240 XXX (fax)
[email protected]
http://www.arcadisbp.cz/index.php/cs/
homepage/
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013.
3. týden 2014, záznam č. 36 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
250271
Nová stavba
Skladovací hala Vojenské Lesy a statky ČR, Dolní
Lomnice
Typ:
Průmyslový
Nový charakter:Skladování - logistika
Podcharakter: Skladovací plochy, stavby a haly
Alokace:
Hradiště
Kraj starý:
Západočeský
Kraj nový:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Velikost:
Hodnota: 10.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 1.kvartál 2014
Do: 3.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
realizace výstavby ocelové haly určené pro skladování a opravy lesnických zařízení, obdélníkový půdorys 42,3 x 11,3 m, sedlová střecha, sadové a terénní
úpravy, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou XXX
160 00 Praha 6
Projektant stavby:
220 405 XXX
220 405 XXX
[email protected]
www.vls.cz
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6
220 405 XXX
220 405 XXX
[email protected]
www.vls.cz
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení do zimy roku 2013
3. týden 2014, záznam č. 37 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
304215
Nová stavba
Centrum obchodu a služeb FUERTES DEVELOPMENT
Sušice - II- etapa
Typ:
Obchodní
Nový charakter:Obchod, Veřejné objekty
Podcharakter: Obchodní, nákupní centra, Parkoviště
Alokace:
Sušice
Kraj starý:
Západočeský
Kraj nový:
Plzeňský
Okres:
Klatovy
Velikost: 2069
Hodnota: 50.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 2.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
2.etapa výstavby centra obchodu a služeb, objekt Retail - více obchodních jednotek, přízemní nepodsklepená hala o rozměrech 99 x 35 m, plochá střecha,
plastová okna, napojení na inženýrské sítě, parkovací stání, související stavební práce
KONTAKTY:
Investor:
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.
Tleskačova XXX
664 34 Kuřim
Projektant stavby:
541 243 XXX
604 239 XXX
[email protected]
http://www.fuertes.cz
AMEC s.r.o.
Křenová 184/58
602 00 Brno-střed, Trnitá
Dodavatel stavby:
Zástupce investora:
Proběhne výběrové řízení do konce roku 2013
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.
Tleskačova 1660
664 34 Kuřim
Roman Baur
3. týden 2014, záznam č. 38 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
543 428 XXX
543 428 XXX
[email protected]
http://www.amec.cz/
541 243 XXX
604 239 XXX
[email protected]
http://www.fuertes.cz
264258
Rekonstrukce, Nová stavba a rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér,
Rekonstrukce - exteriér, zateplení, Přístavba, nástavba
Přístavba Smuteční síň Hořice
Typ:
Jiný
Nový charakter:Památky, církev a obřadnictví
Podcharakter: Historické a památkově chráněné budovy, Obřadní síně,
krematoria, hřbitovy, kolumbária
Alokace:
Hořice
Kraj starý:
Západočeský
Kraj nový:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-jih
Velikost:
Hodnota: 2.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 3.kvartál 2014
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
rekonstrukce a přístavba smuteční síně, rozšíření stávající budovy, památkově chráněná budova, rekonstrukce historických omítek, vnitřní a vnější úpravy, zděný
objekt, související stavební práce, přesný termín zahájení realizace závisí na přidělení dotace a na financích
KONTAKTY:
Investor:
Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad XXX
508 01 Hořice
Projektant stavby:
493 655 XXX
492 105 XXX
[email protected]
www.horice.org
Ing. Milan Pour
Haklova 1317
508 01 Hořice
605 531 XXX
[email protected]
http://www.ingmilanpour.cz/
Dodavatel stavby:
Proběhne výběrové řízení na počátku roku 2014
3. týden 2014, záznam č. 39 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
165700
Nová stavba
Depozitní sklad Národní památkový ústav Hodolany
Typ:
Průmyslový-administrativní
Nový charakter:Administrativa, Kultura, Skladování - logistika
Podcharakter: Kanceláře a sídla firem, Sociální centra, poradny,
volnočasové aktivity, Skladovací plochy, stavby a haly
Alokace:
Hodolany
Kraj starý:
Severomoravský
Kraj nový:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Velikost:
Hodnota: 9.0 mil. Kč *
Termín realizace:
Od: 2.kvartál 2014
Do: 2.kvartál 2015
*) Odhad hodnoty
Poznámka:
výstavba objektu archeologického depozitního skladu, lehká montovaná ocelová konstrukce, jednopodlažní, skladová část, administrativní část, nízká sedlová
střecha, související stavební práce, sadové a terénní úpravy
KONTAKTY:
Investor:
Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí XXX
118 00 Praha 1
Projektant stavby:
257 010 XXX
XXX
[email protected]
www.npu.cz
IDOP Olomouc, akciová společnost 585 706 XXX
585 706 XXX
Řepčínská 234/82
602 571 XXX
779 00 Olomouc, Řepčín
[email protected]
www.idop.cz
Dodavatel stavby:
FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/1
787 01 Šumperk
583 310 XXX
[email protected]
www.fortex-ags.cz
3. týden 2014, záznam č. 40 © AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec 460 01
Download

Centrální Budova pražské záchranné služby Praha