Přehled čerpání náležitostí senátorů dle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čerpání paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů dle § 5, § 6 a § 9 zákona za rok 2011.
Druh náhrady
Víceúčelová
paušální náhrada
na reprezentaci a
stravování při
tuzem. cestách
roční limit 99 600
Kč (před
zdaněním)
senátor
čerpání
Víceúčelová paušální
Naturální plnění - náhrada
náhrada na dopravu podle
prokázaných výdajů za
vzdálenosti obce trvalého
nájem kanceláře a
bydliště nebo senátorské
vybavení PLATBA NA
kanceláře od sídla Senátu
ÚČET PRONAJÍMATELE
roční limit v
rozmezí 248
400-373 200 Kč (před
roční limit v rozmezí zdaněním) 170 400-386 400 Kč
Naturální
plnění náhrada
prokázaných
výdajů za
přechodné
ubytování
REFUNDACE
NA ÚČET
SENÁTORA
Náhrada
prokázaných
Náklady na
výdajů za
služby
Náhrada
odborné a
asistenta
výdajů za
administrativní
senátora
telefonní linky
práce
PLATBA NA
a Internet
REFUNDACE
ÚČET
REFUNDACE
NA ÚČET
DODAVATELE
NA ÚČET
SENÁTORA
SLUŽEB
SENÁTORA
roční limit 204 000 Kč
roční limit roční limit roční limit 155 196 Kč
430 500 Kč
84 000 Kč
limit
čerpání
limit
čerpání
čerpání
čerpání
čerpání
čerpání
Antl Miroslav
99 600
279 600
279 600
254 400
250 750
204 000
155 196
430 500
58 541
Bárek Ivo
99 600
310 800
310 800
254 400
254 400
204 000
155 196
430 500
77 304
Bayerová Marta
99 600
310 800
310 800
290 400
290 400
204 000
155 000
430 500
80 357
Besta Zdeněk 99 600
373 200
373 200
290 400
88 000
J
155 000
430 500
14 534
Bis Jiří
99 600
279 600
279 600
362 400
362 400
204 000
96 000
430 500
43 884
Bratský Petr
99 600
248 400
248 400
386 400
374 160
X
155 196
430 500
84 000
Čáslava Pavel
99 600
279 600
279 600
290 400
290 400
204 000
125 230
429 600
63 291
Čunek Jiří
99 600
373 200
373 200
290 400
290 400
204 000
155 196
430 500
78 512
Dernerová Alena
99 600
279 600
279 600
326 400
132 000
153 000
148 500
420 000
81 626
Dienstbier Jiří
76 083
248 400
190 440
326 400
244 800
X
116 460
329 819
45 669
Doubrava Jaroslav
99 600
279 600
279 600
326 400
326 400
204 000
104 300
430 500
64 451
Doupovcová Hana
99 600
310 800
310 800
290 400
290 328
204 000
155 040
430 500
75 544
Dryml Vladimír
99 600
279 600
279 600
326 400
326 400
159 600
155 194
430 500
83 912
Eybert Pavel
99 600
279 600
279 600
290 400
230 400
204 000
155 196
430 500
58 741
Filipiová Daniela
99 600
248 400
248 400
386 400
386 400
X
155 000
420 875
0
Gawlas Petr
99 600
373 200
373 200
290 400
290 400
204 000
155 100
430 500
84 000
Grulich Tomáš
99 600
248 400
248 400
386 400
386 120
X
155 196
430 500
62 156
Guziana Petr
99 600
373 200
373 200
362 400
359 988
204 000
155 148
428 100
67 782
Hajda Jan
99 600
310 800
310 800
254 400
230 400
204 000
155 196
430 500
67 459
Homolka Václav
99 600
279 600
279 600
326 400
326 400
201 600
154 800
430 500
67 550
Horník Jan
99 600
279 600
279 600
326 400
324 000
204 000
155 005
430 500
57 233
Horská Miluše
99 600
279 600
279 600
326 400
326 400
204 000
155 000
430 500
35 561
Chládek Marcel
99 600
248 400
248 400
254 400
254 400
X
155 000
430 500
68 073
Janeček Miloš
99 600
310 800
310 800
362 400
362 400
159 600
155 196
430 500
71 955
Jermář Jaromír
99 600
279 600
279 600
326 400
326 400
204 000
155 000
430 500
73 091
Jílek Adolf
99 600
310 800
310 800
290 400
290 400
198 000
155 000
427 000
70 877
Jirsa Tomáš
99 600
279 600
279 600
254 400
233 200
182 400
155 196
417 500
40 860
Jonáš Vítězslav
99 600
310 800
310 800
290 400
290 400
204 000
155 168
430 500
73 161
Juránek Stanislav
99 600
310 800
310 800
362 400
351 400
204 000
155 000
430 500
84 000
Juřenčáková Jana
99 600
373 200
373 200
254 400
254 400
165 600
155 000
430 500
68 986
Kapoun Karel
99 600
279 600
279 600
290 400
288 000
J
147 812
430 500
47 889
Kladívko Tomáš
99 600
248 400
248 400
386 400
350 400
X
144 000
430 500
33 445
file:///C|/-/!/0/Nahrady_senatoru_rok_2011_FINAL.htm[28.2.2012 12:23:51]
Korytář Karel
99 600
310 800
310 800
326 400
326 400
204 000
155 000
411 125
72 595
Koukal Václav
99 600
310 800
310 800
254 400
254 400
189 600
152 000
430 500
35 072
Krejča Miroslav
99 600
279 600
279 600
254 400
173 680
204 000
154 829
430 500
75 234
Kubera Jaroslav
99 600
279 600
279 600
326 400
120 000
J
155 196
420 000
16 213
Lajtoch Jiří
99 600
310 800
310 800
326 400
326 400
204 000
153 557
430 500
56 497
Lebeda Pavel
99 600
279 600
279 600
290 400
252 000
192 000
36 000
410 000
54 266
Malý Miloš
99 600
310 800
310 800
290 400
127 636
168 000
149 150
273 000
39 364
Maštalíř Antonín
99 600
373 200
373 200
362 400
299 880
187 000
154 560
420 000
37 250
Nenutil Miroslav
99 600
279 600
279 600
290 400
290 400
204 000
89 500
429 625
82 671
Oberfalzer Jiří
99 600
248 400
248 400
254 400
254 400
168 000
150 000
430 500
73 895
Pakosta Petr
99 600
279 600
279 600
254 400
254 400
204 000
155 196
430 500
69 165
Palas Jaroslav
99 600
310 800
310 800
290 400
290 400
204 000
155 000
429 600
69 277
Paukrtová Soňa
99 600
279 600
279 600
290 400
230 400
170 000
154 596
430 500
18 480
Pešák Milan
99 600
248 400
248 400
386 400
386 400
X
155 160
418 500
66 647
Pospíšil Jiří
99 600
279 600
279 600
326 400
266 292
J
155 148
430 500
28 792
Regec Jozef
99 600
310 800
310 800
254 400
252 000
202 800
154 500
430 500
73 901
Richtrová Eva
99 600
373 200
373 200
326 400
264 000
204 000
151 000
420 000
42 762
Rippelová Jiřina
99 600
279 600
279 600
254 400
254 400
J
155 000
430 500
58 620
279 600
279 600
290 400
265 992
X
152 000
410 500
49 056
J
155 196
430 500
22 169
Řihák Josef
99 600
Sefzig Luděk
99 600
279 600
279 600
254 400
248 400
Sekaninová Božena
99 600
310 800
310 800
290 400
290 316
204 000
155 192
430 500
56 216
Schwarz Zdeněk
99 600
248 400
248 400
386 400
324 000
X
131 100
360 000
57 807
Strnad Jaromír
99 600
279 600
279 600
254 400
241 200
204 000
155 100
429 600
83 817
Sušil Radek
99 600
373 200
373 200
326 400
324 000
204 000
155 160
430 500
84 000
Svoboda Richard
99 600
310 800
310 800
362 400
362 400
J
155 196
430 500
78 081
Sykáček Jaroslav
99 600
279 600
279 600
326 400
290 400
204 000
150 930
430 440
80 546
Šebek Karel
99 600
248 400
248 400
254 400
254 400
144 000
155 027
430 500
44 569
Šilar Petr
99 600
310 800
310 800
254 400
122 400
204 000
155 000
421 600
60 365
Škaloud Miroslav
99 600
248 400
248 400
386 400
384 000
X
155 000
430 500
60 070
Štětina Jaromír
99 600
248 400
248 400
386 400
0
X
143 840
430 500
81 788
Táborský Josef
99 600
279 600
279 600
254 400
155 407
204 000
135 800
429 600
30 018
Terelmešová Dagmar
99 600
279 600
279 600
362 400
242 400
204 000
143 000
430 500
26 731
Tesařík Martin
99 600
310 800
310 800
326 400
326 400
31 752
153 900
420 000
0
Töpfer Tomáš
99 600
248 400
248 400
386 400
326 400
X
154 996
430 500
42 069
Trpák Pavel
99 600
279 600
279 600
290 400
290 400
204 000
155 124
430 500
59 088
Veřovský Otakar
99 600
373 200
373 200
362 400
283 956
J
155 196
430 500
64 147
Vícha Petr
99 600
373 200
373 200
254 400
253 800
204 000
155 080
429 600
37 022
Vlček Václav
99 600
373 200
373 200
326 400
326 400
204 000
153 510
430 500
72 966
0
0
0
290 400
230 400
X
119 000
430 500
30 346
Vrecionová Veronika
99 600
248 400
248 400
254 400
250 400
X
152 000
430 500
73 040
Vystrčil Miloš
99 600
279 600
279 600
326 400
248 432
204 000
155 127
430 500
40 447
Zvěřinová Dagmar
99 600
279 600
279 600
254 400
253 920
204 000
153 120
420 000
0
Žaloudík Jan
99 600
310 800
310 800
182 400
182 400
159 600
155 196
430 500
33 512
Vondra Alexandr
Předseda a místopředsedové Senátu
Čerpání paušálních náhrad, náhrad prokázaných výdajů a naturálního plnění dle § 5, § 6, § 9 a § 10 zákona za rok 2011.
file:///C|/-/!/0/Nahrady_senatoru_rok_2011_FINAL.htm[28.2.2012 12:23:51]
Víceúčelová paušální
náhrada předseda Senátu
58% platové základny, místopředseda Senátu
54% platové základny Náhrada
Naturální plnění prokázaných
Náklady na
- užívání
výdajů za
služby
Náhrada
přiměřeně
odborné a
asistenta
výdajů za
Naturální plnění - náhrada
vybaveného
administrativní
senátora
telefonní linky
prokázaných výdajů za
bytu
práce
PLATBA NA
a Internet
nájem kanceláře a
REFUNDACE
REFUNDACE
ÚČET
REFUNDACE
vybavení PLATBA NA
NA ÚČET
NA ÚČET
DODAVATELE
NA ÚČET
ÚČET PRONAJÍMATELE
SENÁTORA
SENÁTORA SLUŽEB
SENÁTORA
roční limit předsedy Senátu 361 200 Kč,
místopředseda Senátu 336 000 Kč (částky před zdaněním) roční limit v rozmezí 170 400-386 400 Kč
Druh náhrady
roční limit není
zákonem
roční limit roční limit roční limit stanoven
155 196 Kč
430 500 Kč
84 000 Kč
limit
čerpání
limit
čerpání
čerpání
čerpání
čerpání
čerpání
Štěch Milan předseda Senátu
361 200
361 200
254 400
246 000
204 000
89 000
430 500
41 924
Sobotka Přemysl
místopředseda Senátu
336 000
336 000
326 400
326 400
J
155 196
430 500
51 201
Gajdůšková Alena
místopředsed. Senátu
336 000
336 000
326 400
299 920
198 000
152 500
420 000
55 284
Pithart Petr místopředseda Senátu
336 000
336 000
254 400
254 400
X
155 160
430 500
57 880
Palečková Alena
místopředsed. Senátu
336 000
336 000
386 400
210 636
X
155 000
430 500
40 504
Škromach Zdeněk
místopředseda Senátu
336 000
336 000
290 400
254 400
204 000
155 180
429 000
76 255
Poznámky
Nájem kanceláře a vybavení - limit výdajů je dán podle velikosti sídla, ve kterém je kancelář senátora umístěna v rozmezí 170 400 - 386 400 Kč.
Přechodné ubytování - výdaje nečerpají senátoři, kteří mají trvalé bydliště v Praze (v tabulce označeno "X") nebo senátoři, kteří bydlí v ubytovně, zajišťované Kanceláří Senátu (v tabulce označeno "J").
O změně způsobu přechodného ubytování se může senátor rozhodnout kdykoliv v průběhu funkčního období.
Odborné a administrativní práce - výdaje mohou být čerpány nepravidelně v průběhu roku až do výše ročního limitu, který je jednotný pro všechny senátory.
Služby asistentů - jsou propláceny na základě smlouvy mezi senátorem, asistentem a Kanceláří Senátu, roční limit je stejný pro všechny senátory.
Telefonní poplatky (vč. Internetu) - jsou vyúčtovatelné ke konci kalendářního roku, při dodržení jednotného ročního limitu.
Předsedovi Senátu náleží namísto paušálních náhrad na rerezentaci a dopravné víceúčelová paušální náhrada ve výši 58% platové základny,
tj. měsíčně 30 100 Kč, ročně 361 200 Kč.
Místopředsedovi Senátu náleží namísto paušálních náhrad na rerezentaci a dopravné víceúčelová paušální náhrada ve výši 54% platové základny, tj. měsíčně 28 000 Kč, ročně 336 000 Kč.
file:///C|/-/!/0/Nahrady_senatoru_rok_2011_FINAL.htm[28.2.2012 12:23:51]
Download

Přehled čerpání náležitostí senátorů dle zákona č. 236/1995 Sb., ve