G74 Delik Delme Çevrimi
Çevrimin Açıklaması
G74 R…
G74 Z… Q… F…
R:Geri çekilme miktarı
Z:Deliğin referansa göre boyu
Q:Gagalama miktarı mikron
olarak
F:Kesme ilerlemesi
Bu çevrim; kısa aralıklarla (kademelerle) ilerlemeli, her kademe sonunda geri
çekilmeli derin delmede “gagalama” tabir edilen tarzda takım hareketleri ile derin
delik delme işlemlerinde kullanılır.
Kesici takım ana komutla verilen miktarda fasılalar ile kesme ilerlemesi yapar, seri
hızda bir miktar geri çekilir, sonra yine kesme hızında aynı kademe miktarı kadar
ilerleme ile operasyona devam eder. Bu çevrim tanımlanan derinliğe ulaşana kadar
devam eder.
Bu çevrim ile kademeli kesme yapıldığı için, derin deliklerde ve işlenmesi zor ola
n malzemelere delik açılmasında verimli bir şekilde kullanılır.
G74 Delik Delme Çevrimli Örnek
Stok Özellikleri
Mil
Çap: 40.000
Boy: 80.000
Program
O7400;
T0404; (Matkap)
G54;
G97 S300 M3;
M8;
G0 Z5;
X0;
G74 R1;
G74 Z-30 Q5000 F0.4;
G0 X200 M5;
Z250 M9;
M30;
G75 Kanal Açma ve Kesme Çevrimi
Çevrimin Açıklaması
G75 R…
G75 X… Z… P… Q… F…
R:Her kademeden sonra geri çekilme
X:Kanalın son bulduğu x koordinatı
Z:Kanalın son bulduğu z koordinatı
P:Her kademedeki dalma miktarı
mikron olarak
Q:-Z yönünde kanal dışında yana
kayma mikron olarak
F:Kesme ilerlemesi
(Z ve Q kullanılmadığında kesme
yapılır.)
G75 Simulasyon
Bu çevrim, kısa aralıklarla (kademelerle) ilerlemeli, her kademe sonunda geri
çekilmeli (gagalama) tarzda takım hareketleri ile dış çapta veya iç çapta kanal işlemeye
veya parça kesmeye yarar. Kesici takım, ana komutta verilen miktarda kesme ilerlemesi
yapar, sonra seri hızda
bir miktar geri çekilir, sonra yine kesme hızında aynı kademe miktarı kadar ilerlem
e ile operasyona devam eder.
Bu çevrim verilen koordinatlara ulaşana kadar devam eder.
G75 Kanal Açma Çevrimli Örnek
Program
O7500;
Stok Özellikleri
T0606;
Mil
G54;
Çap: 40.000
G50 S2000;
Boy: 80.000
G96 S140 M3;
M8;
G0 Z-33;
X44;
G75 R1;
G75 X28 Z-40 P2000 Q2500 F0.4;
G0 X200 M5;
Z200 M9;
M30;
%
G75 ile Kesme Çevrimli Örnek
Program
O7501;
T0606;
G54;
G50 S2000;
G96 S140 M3;
M8;
G0 Z-33;
X42;
G75 R1;
G75 X0 P5000 F0.3;
G0 X200 M5;
Z200 M9;
M30;
%
Stok Özellikleri
Mil
Çap: 40.000
Boy: 80.000
G76 Vida Açma Çevrimi
Çevrim Açıklaması
G76 P…(aabbcc)… Q… R…
G76 X… Z… P… Q… F…
P:(aabbcc)
aa:Finiş pasosunun tekrar sayısı
bb:Vida sonundaki pahın boyu, adımın
katı olarak
cc:Vida profil
açısı(80°,60°,55°,30°,29°,0°)
Q:Minimum talaş derinliği mikron
cinsinden
R:Finiş paso payı
X:Vida diş dibi çapı [diş üstü çapı (0.65xadımx2)]
Z:Vidanın son bulacağı Z koordinatı
P:Diş yüksekliği mikron olarak
(0.65xadım)
Q:İlk paso miktarı mikron ve yarıçap
olarak
F:Vidanın adımı
G76 Simulasyon
G76 Vida Açma Çevrimli Örnek
Stok Özellikleri
Mil
Çap: 40.000
Boy: 80.000
Program
O7600;
T0303; (Vida Kalemi)
G54;
G50 S2000;
G96 S50 M3;
M8;
G0 Z5;
X40;
G76 P020060 Q50 R0.05;
G76 X34.8 Z-34 P2600 Q500 F4;
G0 X200 M5;
Z200 M9;
M30;
%
G32 Kılavuz Çekme Çevrimi
Çevrim Açıklaması
G97 S… M03
G32 Z… F...
M05
G32 Z... M04 F…
Z:Vidanın referansa göre boyu
F:S’nin vida adımına bölümü
S:Devir sayısı
G32 Kılavuz Çekme Çevrimli Örnek
Stok Özellikleri
Delikli Mil
Delik Çapı:10.5
Çap: 40.000
Boy: 80.000
Program
O3200;
G28 U0;
G28 W0;
G54;
T0202; (Kılavuz M12)
G97 M03 S175;
M08;
G00 Z5;
X0;
G32 Z-40 F100;
M05;
G32 Z5 M04 F100;
G28 U0;
G28 W0;
M05
M09;
T0101;
M30;
%
Download

cnc programlama 4