PĚTKA
Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 2/2015
ZDARMA
pro vás
www.ipetka.cz
Blíží se zápisy do mateřských škol
Přehled termínů naleznete na straně 5
Aktuálně:
ROPID
navrhl změny
linek MHD
Aktuálně:
Opravené
pěší zóny
čekají na jaro
Rozhovor:
Vědec a odborník
na životní prostředí
MUDr. Radim Šrám
strana 6
strany 8 a 9
strany 18 a 19
NOVINKY V NOVÉM SMÍCHOVĚ
Objednejte si
PROFI Stylistky
na infostánku nebo na novysmichov.eu/nove-sluzby
DÁRKOVÁ KARTA…
N
AR
H / YE
MONT
Znáte svého partnera opravdu dobře?
Pak nepropásněte šanci zúčastnit se společně našeho soutěžního
odpoledne a vyhrát skvělé valentýnské ceny:
1. cena: romantický týdenní pobyt pro
2 osoby v Peci pod Sněžkou v hotelu
HorizontNNNN v hodnotě 15 000 korun
od cestovní kanceláře Neckermann
2. cena: večeře v Makakiko Running
Sushi v hodnotě 2 000 korun
3. cena: 2 hodiny bowlingu
v Equinoxe i s lahodným koktejlem.
Jestli o vašem partnerovi víte opravdu dost, bude zjišťovat moderátor
akce Petr Rychlý. Věřte, že o zábavu bude postaráno. Všechny
zúčastněné páry se pak mohou těšit na občerstvení kavárny Café
Coffee Day a poukaz na oblíbený Bubble Tea v hodnotě 500 korun. Vše
vypukne v sobotu 14. února v 15 hodin ve druhém patře obchodního
centra vedle Holmes Place.
Do hry se dostane prvních 14 párů, které se dostaví před začátkem
soutěže a přinesou účtenky z nákupů v Obchodním centru Nový
Smíchov v období 9. až 14. února v hodnotě
alespoň 1 400 Kč. Tak neváhejte a přijďte včas,
začínáme v 15:00 a jen prvních 14 párů má
šanci.
Staňte se 15. soutěžním párem a vyhrajte
c e n u S y m p a t i e ! P o s í l e j te r o m a n t i c k é
fotografie se svým partnerem na náš facebook
a sbírejte lajky svých přátel. Fotografie, která
bude mít 13. února nejvíce lajků vyhrává speciální
cenu Sympatie a posouvá pár do soutěže s Petrem
Rychlým bez podmínky nákupů.
Sledujte náš web a facebook pro více informací.
2
X X /X
X
5267
…SE SLUŽBAMI STYLISTKY
VALID
THRU
TRON
ELEC
LY
E ON
IC US
Dárková karta Nového Smíchova udělá radost
vašim blízkým. Stačí ji jednoduše nabít na vámi
zvolenou částku a obdarovaný si sám vybere
dárk y,
odměny a radosti. Více informací na infostánku n e b o e - s h o p u
www.novysmichov.eu/eshop.
21/1
Dárkov ý
poukaz
St ylistka
K dárkové kartě doporučujeme připojit
také poukaz na služby našich stylistek.
Dárkov ý poukaz
Ty umí během krátké chvilky doporučit
pár užitečných pravidel šatníku a vyladit
i m a g e p o dl e t y p u p o s t av y, v k u s u
a charakteru osobnosti. Hodina s Olgou
Oliwyí Soukupovou, Lenkou Hejátkovou, Olgou Rochowanskou
nebo Renatou Dobiášovou je chytrou a dlouhodobou investicí
do lepšího pocitu ze sebe sama. Rezervovat termíny můžete na:
www.novysmichov.eu/profi-stylistka.
Stylistka
PARKOVÁNÍ
Využijte zrekonstruovaných garáží v -3. podlaží pro dlouhodobý
pronájem parkovacího místa. Všechny aktuální informace najdete
na e-shopu a na: www.novysmichov.eu/parking. Také vám rádi
poradíme na e-mailové adrese [email protected] a telefonním
čísle 251 10 10 61. Až do dubna můžete také využít speciální zimní
nabídku pro parkování motocyklu za zvýhodněnou částku 400 Kč
bez DPH na měsíc!
novysmichov.eu
SC-341248/01
VALENTÝN SE BLÍŽÍ. JAK DOBŘE SE ZNÁTE?
RTA
Á KA OV
KOV SMÍCH
R
Á
Ý
D
OV
editorial
Víte, že městská
část Praha 5
komunikuje také
na Facebooku?
Vážení čtenáři,
Stačí se připojit:
www.facebook.com/
UMCPraha5
•
•
•
•
Nejrychlejší informace
Pozvánky na výstavy
Aktuální reportáže TVP5
A mnohé další…
„Jsme tu pro vás
a váš názor nás
zajímá!“
Vedení radnice Prahy 5
Sledujte nás na
Facebook.com/UMCPraha5
před několika týdny jsme představili jasnou vizi o směřování naší městské části a pojmenovali jsme své priority. Vyzdvihoval jsem zejména myšlenku radnice jako otevřeného úřadu. Jsem rád, že se
již „otevřená radnice“ postupně stává realitou. Zásadní proměny se v tomto roce
dočkají také webové stránky úřadu. Považuji za nezbytné, aby si na nich každý
z vás rychle a snadno našel přesně to, co
hledá. Jejich součástí bude „rozklikávací rozpočet“, na kterém včas zveřejníme
veškeré informace a smlouvy. Jako vámi
volení zástupci jsme plně odpovědní vůči svěřenému majetku i fi nancím. V tomto
směru se nám již řada kroků podařila. Více si o tom můžete přečíst na straně 4.
Dalším palčivým problémem, který před
námi stojí, je zajištění bezpečnosti. Píšete
mi, že máte obavy o své děti u škol, při jejich cestě domů i na ulicích. Všechny tyto podněty beru velmi vážně a zaměřím
se na zlepšení bezpečnostní situace v naší městské části. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a občanskými sdruženími chceme také přispět ke vzniku centra
pro bezdomovce ve vytipované odlehlejší lokalitě a zabránit tak jejich sdružování v oblastech pěší zóny Anděl, nádraží
a parků. Naše nové oddělení pro terénní sociální pracovníky bude aktivně monitorovat drogovou scénu v Praze 5. Nepodceňujeme ani velký význam samotné
prevence.
Čtenářská anketa
Vedení radnice záleží na názorech občanů. V pravidelné rubrice
se můžete vyjadřovat k aktuálnímu dění v Praze 5.
Výsledky ankety budou publikovány
na www.praha5.cz a v časopise Pětka pro vás.
Ať už si měsíc únor spojujete s plesovou
sezonou, masopustním veselím, nebo
spíše s pokračováním plnění novoročních
předsevzetí, doufám, že se vám vydaří.
Váš
Radek Klíma,starosta
V lednové Pětce pro vás byla zveřejněna anketní otázka:
Chcete se účastnit jednání výborů a komisí Prahy 5?
24,64 %
Ohodnoťte návrh změn linek MHD, který
představil ROPID (známkujte jako ve škole):
• Známka 1
21,92 %
26,09 %
• Známka 2
27,36 %
• Známka 3
• Známka 4
• Známka 5
• S návrhem změn jsem se dosud neseznámil/a.
• Tato problematika mě nezajímá, MHD nevyužívám.
Hlasujte na www.praha5.cz do 22. února 2015. V případě,
že nemůžete hlasovat na internetu, zanechte svou odpověď
na výstřižku v informačním centru v přízemí budovy radnice
ve Štefánikově ulici 13-15.
Ano, budu se účastnit
pravidelně. 27,36 %
Ne, nemám zájem.
24,64 %
Ano, budu se účastnit
příležitostně. 26,09 %
Nevím, nejsem rozhodnutý. 21,92 %
Na www.praha5.cz hlasovalo od 6. 1. 552 lidí.
3
aktuálně
Starosta Prahy 5 Radek Klíma: „Otevřená radnice znamená
především dostupnost informací pro všechny občany“
Starosta Prahy 5 Radek Klíma a zástupci koalice TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených s podporou České
pirátské strany představili základní kameny nového konceptu „Otevřená radnice“. Dle slov starosty se jedná o proces
změny fungování úřadu i radnice Prahy 5 tak, aby veškerá rozhodování veřejné správy byla pod kontrolou občanů. Ti
získají například plný přístup k materiálům projednávaným v komisích, výborech, radě i zastupitelstvu.
Ihned po nástupu koalice na radnici došlo
k zpřístupnění účasti opozičních zastupitelů na všech výborech a komisích. Následně se všechna jednání těchto poradních orgánů zpřístupnila také občanům
a zástupcům občanských spolků. „Komise vytváří usnesení, která v podstatě
doporučují radě, jak v dané věci rozhodnout. Obdobná situace platí i ve vztahu
mezi usnesením výborů a rozhodnutími
zastupitelstva. Dříve jednání probíhala
za zavřenými dveřmi. Dnes jsou všechna
jednání otevřena i zástupcům veřejnosti,“ vysvětlil starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09). Podle koaliční dohody byla také nabídnuta členství ve výborech
všem zastupitelům, včetně opozice.
Radnice nabídne úplné podklady
na webu a rozklikávací rozpočet
Konkrétní termíny zasedání komisí
a výborů jsou již dnes zveřejněny na současném webu Prahy 5. Vzhledem k jeho
zastaralosti ale radnice řeší novou podobu webových stránek. „Nová struktura bude přehlednější a nabídne všem
občanům jednoduchou cestu k podkladům pro jednání komisí, výborů, rady
i zastupitelstva, a to včetně příloh! Počítáme mimo jiné také s rozklikávacím
rozpočtem, který lidem umožní vyhodnotit, jak městská část hospodaří,“ konstatoval starosta Radek Klíma.
Otevření radnice směrem k občanům je nejdůležitějším pilířem nového
VEŠKERÁ ROZHODOVÁNÍ veřejné správy budou pod kontrolou občanů a lidé se o problémech dozví včas,
například na radnicí pořádaných besedách. Ilustrační foto: Michal Fairaizl
konceptu. Kromě změn na webu se lidé
dočkají i větších možností participace
na tvorbě obsahu ostatních informačních kanálů, například v radničním
magazínu nebo na sociálních sítích.
Druhým pilířem konceptu je větší otevření rozhodovacích procesů
na radnici směrem k zastupitelům, například z řad opozice. „Již nyní jsou
zpřístupněny informace a podklady ze
všech komisí a výborů všem 45 zastupitelům a zaměstnancům úřadu. Každý
tedy může nahlížet do materiálů komisí a výborů, i když není členem těchto
poradních orgánů. Již brzy budou tyto
informace dostupné také veřejnosti,“
doplnil radní Viktor Čahoj (TOP 09),
do jehož gesce „Otevřená radnice“ spadá.
Třetí pilíř tvoří spolupráce s občanskými spolky, neziskovými organizacemi a s ostatními partnery. Radnice
dle slov starosty Radka Klímy již brzy
představí novinky v této oblasti, například možnost vlastního prezentování v rámci radničního časopisu Pětka
pro vás. (red)
Priority konceptu
Otevřená radnice:
Zpřístupnění jednání komisí a výborů pro veřejnost i opozici a zveřejnění termínů jednání na webu
Úplná dostupnost všech podkladů
k jednání komisí, výborů, rady i ZMČ
pro všechny zastupitele, zaměstnance
úřadu i veřejnost
Rekonstrukce webových stránek
s důrazem na dostupnost informací
pro občany i nová podoba intranetu
pro zastupitele a zaměstnance ÚMČ
Nabídnutí radničních informačních
kanálů pro prezentaci místních neziskovek, spolků a sdružení
KONCEPT OTEVŘENÁ RADNICE otevřel jednání radničních komisí a výborů občanům a zástupcům občanských spolků. Ilustrační foto: Michal Fairaizl
4
Transparentní rozhodovací procesy, např. v oblasti zadávání veřejných
zakázek a revize smluvních vztahů
městské části
aktuálně
Ohlédnutí za dobročinnou akcí:
Praha 5 zorganizovala sbírku na pomoc lidem bez domova
Nové vedení Prahy 5 na konci loňského
roku prokázalo, že myslí také na osoby
bez domova. Zorganizovalo pod záštitou
zástupce starosty Jana Smetany (ČSSD)
vánoční sbírku zimního oblečení a dva
dny před Štědrým dnem pak zástupci radnice rozdávali před smíchovským
kostelem sv. Václava potravinovou i materiální pomoc. Na akci spolupracovaly
také neziskové organizace Armáda spásy a NADĚJE. „Spolupráce s neziskovkami je pro nás klíčová. Plánujeme v Praze
5 zřídit sociálněprávní poradenské centrum, kde rozsah podobné pomoci chceme zásadně rozšířit,“ uvedl zástupce
starosty Jan Smetana. (red)
LIDÉ BEZ STŘECHY nad hlavou se kromě oblečení
a přikrývek dočkali také potravinového balíčku
v podobě guláše s pečivem či sekané s bramborovým salátem, které jim servíroval i starosta Prahy 5
Radek Klíma (uprostřed). Foto: Michal Fairaizl
Dny otevřených dveří v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5
Mateřské školy zvou všechny rodiče, kteří se se svými dětmi chystají k zápisu do mateřské školy, na dny otevřených
dveří. Zápisy se uskuteční ve druhé polovině března, přehled jednotlivých školek a kontaktů naleznete v tabulce.
Adresa MŠ, ředitelka, telefon/web
Den otevřených dveří v MŠ
Adresa MŠ, ředitelka, telefon/web
Den otevřených dveří v MŠ
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669,
Mgr. Marie NOVÁ, 251 819 468, www.mskurandove.cz
17. 3. 2015
10.00 – 11.30 hod; 15.00 – 16.30 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
Bc. Marie POLÁKOVÁ, 257 317 686, www.mszelmost.cz
11. a 18. 3. 2015
9.00 – 12.00 hod; 14.00 – 17.00 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830,
Bc. Markéta POLLÁKOVÁ. 251 816 721,
www.skolka-barrandov.estranky.cz
11. 3. 2015
9.30 – 11.00 hod; 14.30 – 17.00 hod
od 9.30-info. schůzka
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
Mgr. Zuzana LEGNEROVÁ, 251 555 724, www.ms-kroupova.cz
18. 3. 2015
9.30 – 11.30 hod; 15.00 – 16.30 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
Olga BRŮČKOVÁ, 251 816 732, www.skolka-pohoda.cz
11.a 18. 3. 2015
8.30 - 11.30 hod; 14.00 - 17.00 hod
Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy,
Chaplinovo náměstí 1/615 (MŠ Renoirova 648) Mgr. Jana FRIČOVÁ,
251 816 720, www.zsbarr.cz
6. a 20. 3. 2015
8.00 – 17.00 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
Mgr. Marie RADOVÁ, 251 816 171, www.ms-treglova.cz
17. 3. 2015 9.00 – 11.00 hod
18. 3. 2015 15.00 – 17.00 hod
Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy
školy 1/430 (MŠ U Tyršovy školy 3), Mgr. Soňa HASENKOPFOVÁ, 235 510
253, www.tyrsova.cz
18. 3. 2015
9.30 – 11.30 hod; 15.00 – 17.00 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90
Iva KOVÁČOVÁ, 251 815 315, www.ms-hlubocepy.cz
9. 3. 2015
9.00 – 16.00 hod
17. 3. 2015
8.00 – 12.30 hod; 15.00 – 17.00 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
Mgr. Dagmar TRČKOVÁ, 257 220 167, www.msklamovka.cz
19. 3. 2015 10.00 – 12.30 hod
info 15.00 – 16.00 hod -prohlídka
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafi cká 13/1060
(MŠ „Školička“ Holečkova 38),
Mgr. Libor ŠRÁMEK, 257 329 382, www.zsgrafi cka.cz
Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná
1117, Mgr. Ludmila MAŠKOVÁ, 257 218 179, www.skolkaduha.cz
17. 3. 2015
9.00 – 11.00 hod; 14.00 – 16.00 hod
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
(MŠ U Santošky 178)
RNDr. Martina ŘÍHOVÁ, 251 001 723, www.santoska.cz
16. 3. 2015
10.00 – 11.30 hod; 15.00 – 17.00 hod
Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
Věra KUDLÁČKOVÁ, 257 215 756, www.skolkaslunecko.cz
18. 3. 2015
10.00 – 11.30 hod; 15.00 – 16.30 hod
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 (MŠ
Nad Laurovou 1983)
Mgr. Lumír SOKOL, 251 550 501, www.zsradlicka.cz
10. 3. 2015
9.15 – 11.30 hod; 15.00 – 16.30 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
Mgr. Naděžda SUCHÁ, 257 221 196, www.msperoutkova.cz
9. 3. 2015
9.00 – 11.00 hod; 15.00 – 16.30 hod
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1090/1
Mgr. Karel ČERMÁK, 257 211 335, www.zsweberova.cz
24. 3. 2015
6.30 – 17.30 hod
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
Bc. Pavla VOCELKOVÁ, 257 216 865, www.msnadpalatou.cz
17. 3. 2015
9.00 – 11.00 hod; 15.00 – 17.00 hod
Základní škola a mateřská škola Praha 5 -Smíchov, Kořenského 10/760
(MŠ 14. října)
Mgr. Libuše DAŇHELKOVÁ, 257 326 120, www.zskorenskeho.cz
24. 3. 2015
10.00 – 11.30 hod; 13.00 – 17.00 hod
Mateřská škola „U Krtečka“ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235,
Bc. Dagmar VÁVROVÁ ČERMÁKOVÁ, 257 221 565,
www.msukrtecka.benjamin.cz
4. 3. 2015
10.30 – 11.30 hod; 15.00 – 16.30 hod
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK , Praha 5
5. 3. 2015
– Hlubočepy, V Remízku 7/919, (MŠ Peškova 963, MŠ Záhorského 887),
9.30 – 11.30 hod; 15.00 – 16.30 hod
Mgr. Milan HOLUB, 251 113 525, www.fzsbarr.cz
5
aktuálně
Základní školství se vrací do Hlubočep! Praha 5
Rada městské části Praha 5 v prosinci schválila otevření prvního stupně
základní školy Pod Žvahovem, a to již od letošního září. Noví radní svým
usnesením naplnili dlouhodobé prosby rodičů o návrat vzdělávání do dolních Hlubočep. Městská část stanovila termíny zápisů dětí do první třídy
a uspořádala také setkání s rodiči ze Žvahova a okolí.
Podmínkou otevření školy je zapsání
17 dětí do první třídy ve školním roce
2015/2016. V případě jejího splnění začne výuka v budově školy Pod Žvahovem č. p. 463 již 1. září letošního roku,
a to formou odloučeného pracoviště ZŠ
a MŠ Kořenského.
„Obnovení školy na Žvahově se ujala ředitelka Základní školy Kořenského Libuše Daňhelková, která je bývalou
učitelkou Základní školy V Remízku.
Její osobnost je pro městskou část velkým příslibem, že se škola Pod Žvahovem stane úspěšnou vzdělávací institucí. Jako krizový manager se v minulosti úspěšně ujala řízení ZŠ Kořenského
a škola pod jejím vedením zdvojnásobila počet svých žáků,“ vyzdvihl spolupráci se současným vedením ZŠ Kořenského radní pro oblast školství Vít
Šolle (KDU-ČSL). „Poskytnu veškeré
úsilí, aby se škola v budově Pod Žvahovem stala dlouhodobou perspektivou
pro generace malých dětí,“ doplnila ředitelka Libuše Daňhelková. Řádný termín zápisu byl stanoven na 20. ledna,
dodatečný termín pak na 10. února mezi 14.00 až 17.00 hod. Oba zápisy se konají v budově ZŠ a MŠ Kořenského, Kořenského 10/760, Praha 5.
Škola splní očekávané standardy
Radnice v rámci zvýšení informovanosti obyvatel dolních Hlubočep uspořádala 14. ledna besedu s veřejností
v tamní mateřské škole. Zájemci, především z řad rodičů, prodiskutovali se zástupci radnice, Odboru školství
a vedení ZŠ Kořenského podrobnosti ohledně fungování školy a jejího bu-
AREÁL ŽVAHOVSKÉ školy od září opět oživí prvňáčci. Ilustračn
Radnice Prahy 5 vyzvala občany k připomínkování ja
Hlavní město Praha a ROPID připravují další významné změny organizace městské hromadné dopravy (MHD). Termín jejich spuštění byl stanoven již na 6. dubna. Velká část aktuálních návrhů změn souvisí s prodloužením trasy metra A do nové stanice Nemocnice Motol. Městská část Praha 5
proto vyzvala občany, aby se do připomínkování aktivně zapojili. Radnice
na základě získaných podnětů zpracovala vlastní stanovisko a bude dále
s autory návrhu změn jednat.
V souvislosti se zprovozněním nového úseku metra A z Dejvic k Nemocnici Motol a rovněž v návaznosti na vývoj metropolitní sítě linek Pražské integrované dopravy dochází k úpravám
autobusových linek v celé dotčené západní části Prahy. Součástí nového návrhu ROPIDu je například zavedení autobusového spojení Dejvic a Smíchova
expresní autobusovou linkou vedoucí Strahovským tunelem, prodloužení
příměstských autobusů od Berouna a
Rudné až k metru A do Motola, což má
ulehčit trase B ze Zličína apod. Konkrétní přehled navrhovaných změn
naleznete na www.ropid.cz. Podle ROPIDu mají aktuální změny reflektovat
6
kromě nové trasy metra také připomínky cestujících a informace ze sledování sítě získané pomocí přepravních průzkumů.
Nesouhlas s omezením
tramvajových linek
„Představený návrh změn MHD vnímáme se smíšenými pocity. Vítáme například zachování autobusové linky 167
v celé trase od Anděla až k motolské nemocnici. Podporujeme také zavedení
rychlé linky č. 118, která znamená historicky nejrychlejší spojení centra Prahy 6 a Smíchova. Zásadně však nesouhlasíme s omezením spojů tramvajových
linek mezi Andělem a sídlištěm Barran-
Ilustrační foto: DPP
dov. Tramvajová trať obsluhuje nejen stále se rozvíjející sídliště Barrandov, ale od
podzimu 2012 jsou k barrandovské trati
vedeny i autobusové linky do okolních
čtvrtí – Hlubočep, Klukovic, Slivence a Holyně,“ komentoval návrh ROPIDu radní Prahy 5 pro oblast dopravy Petr
Hnyk (SZ), podle kterého by se například
omezení tramvajové dopravy na Barrandově dotklo téměř 25 tisíc obyvatel celé
spádové oblasti.
Radnice bude ve vlastním stanovisku požadovat po autorech změn například aktualizaci řešení dopravy v oblasti
Cibulek prodloužením autobusové linky
č. 123, která je v současném návrhu stále
aktuálně
otevřela zápis dětí do školy Pod Žvahovem
doucího zázemí. Vedení městské části
Praha 5 je ujistilo, že škola splní očekávané standardy nejen v oblasti vzdělávání, ale i mimoškolních aktivit a možností trávení volného času dětí.
1. kolo zápisu bylo úspěšné!
Po redakční uzávěrce jsme obdrželi informaci, že v prvním kole zápisu
do školy Pod Žvahovem se zapsalo 19
dětí, podmínka vzniku školy tedy byla
splněna. Druhé kolo se koná 10. února
v budově ZŠ Kořenského. (red)
Výtvarný kroužek pro děti
Ve škole byl v lednu zahájen výtvarný
kroužek, jehož druhý 10dílný běh potrvá
od 2. dubna do 4. června každý čtvrtek
v době od 13.00 do 14.50 h (předškoláci)
a pro školáky od 15.00 do 16.50 h.
Cena je 1200 Kč. Info a přihlášky
na e-mailu: [email protected], nebo
volejte na tel. 777 876 541.
Adresa: Pod Žvahovem 463, Praha 5.
í foto: archiv
arních změn MHD
nevhodně ukončena zastávkou Kavalírka. „Organizátorům MHD v Praze je zapotřebí také vytknout velmi krátký termín pro podání připomínek a následné zavedení změn do provozu. Podobná
situace nastala již v září 2012 a vyvolala
mnoho nespokojenosti,“ zhodnotil proces zavedení změn radní Petr Hnyk.
Vedení městské části Praha 5 proto
v lednu vyzvalo občany, aby se aktivně
zapojili do připomínkování představeného návrhu. Připomínky bylo možné
zasílat Odboru dopravy Úřadu městské
části Praha 5 prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] Návrhem se
zabýval také Výbor pro dopravu, který
je dle jednacích řádů otevřen veřejnosti.
„Obdržené připomínky nám pomohly
upřesnit stanovisko městské části Praha 5. Termín pro jeho odeslání byl stanoven na 6. února, tedy necelé tři týdny
po zveřejnění změn. Bez pomoci občanů by jejich zapracování do defi nitivního návrhu změn linkového vedení
MHD bylo velmi obtížné,“ dodal radní
Petr Hnyk. (red)
Hlubočepský masopust se blíží! Přijďte si
na Žvahov vyrobit originální masku.
Milé maškary! V přízemí žvahovské školy proběhne 5. února od 17 hodin maškarní dílna. Přijďte si vyrobit masopustní masku, ať vás v tradičním
průvodu nikdo nepozná!
S sebou je vhodné si přinést materiál pro výrobu masek, například nepotřebné látky nebo vlnu. Hodit se mohou
i potřeby pro kašírování, chemlonová vlákna a lepidla. „Účastníci řeknou
svoji představu a my jim ji pomůžeme
realizovat,“ vysvětluje výtvarnice Klára Dodds, která výtvarné dílny na Žvahově vede (e-mail: [email protected]).
Pátý ročník tradičního masopustního průvodu se uskuteční v sobotu
7. února. Sraz účastníků proběhne na
Hlubočepském nádraží v době příjezdu vlaku ze Smíchova (odjezd v 13.25 h.,
příjezd do Hlubočep 13.29 h.).
I letos bude pro účastníky průvodu od 16.00 hodin připravena Besední
restaurace ve Slivenecké ulici č. 7, kde
proběhne defi lé dětských masek a volba královny a krále masopustu. „Bude
se tancovat, nejprve při kapele Vrtule 1,
ÚČASTNÍCI masopustu si vyrobí masky v maškarní
dílně. Ilustrační foto: archiv
večer pak nastoupí Soul Collection s
latinskoamerickými rytmy, které nikoho nenechají v klidu. Okolo 22. hodiny přijde DJ Růžový partner,“ přiblížili
program setkání pořadatelé z o.s. Prokopovo. (red)
7
aktuálně
Zrekonstruované pěší zóny na
Léta se o tom mluvilo, měsíce připravovalo a nyní je téměř hotovo. Řeč je
o revitalizaci Barrandova. Povedlo se zrekonstruovat páteřní pěší zónu sídliště, která vede od Tilleho až po Trnkovo náměstí. Celková obnovená plocha
představuje rozlohu více než 11 tisíc m2.
„Klíčové pro projekt bylo získání dotace
z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, konkrétně 22 mil. Kč poskytl Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a necelé dva miliony poskytlo
hlavní město Praha,“ vysvětluje starosta
páté městské části Radek Klíma (TOP 09).
Architekti dbali na původní urbanistické řešení a dispozice. Tento projekt
vycházel mimo jiné i z provedeného
dendrologického průzkumu, ze kterého vyplynula potřeba výměny několika poškozených stromů a jejich náhrada, a přesného zaměření aktuálního stavu všech revitalizovaných lokalit.
Procházka po filmovém pásu
Co všechno se tedy podařilo opravit? Nově se vydláždil povrch celkem
1,5 km chodníků. Asfaltový povrch
těch hlavních se vyměnil za betonovou
dlažbu. Můžete si všimnout, že je provedena ve dvou kontrastních rozdílech,
dle logiky uspořádání. Červená barva je
na hlavních podélných osách, přírodní
šedá na příčném křížení a na chodnících ke vstupům do budov.
Dlážděné plochy jsou doplněny dekorativním prvkem v podobě filmového pásu.
Tento prvek odkazuje na historii celého
území, protože rozkvět zažil Barrandov
ve třicátých letech, kdy se proslavil zdejšími ateliéry, kam se sjížděly osobnosti
českého filmu. Pro zajímavost – základní kámen ateliérů byl položen 23. 11. 1931
a o dva roky později se zde již natáčelo.
Rozložení a trasy chodníků se v zásadě
nezměnily, co je však novou dominantou Trnkova náměstí, je jedinečná vodní
obrazovka, rám se skrápějící vodní clonou, na kterou je možné promítat světelné efekty. Celý systém tak zpříjemní klima v horkých letních měsících a zároveň
dá dětem k dispozici netradiční herní
prvky v podobě vodních mlýnků a stavidel. Na nových stupních vyrovnávající
výškový rozdíl náměstí jsou osazeny lavičky, tím vznikla podoba „amfiteátru“,
ze kterého je možné sledovat vodní prvky a relaxovat. Pozadí amfiteátru tvoří
zvýšené travní plochy, sloužící rovněž
k odpočinku.
„V průběhu projektu byla reflektována
řada připomínek obyvatel. Například byl
zrušen záměr asfaltové stezky po obvodu
Trnkova náměstí, protože měli obyvatelé
obavy z kolizí chodců a dětí na bruslích
a jízdních kolech. Naopak oproti původ-
REVITALIZACE Barrandova obohatila sídliště o dekorativní prvek v podobě fi lmového pásu. Foto: MČ Praha 5
8
Historie projektu Rekonstrukce
pěších zón Barrandov
Rada MČ Praha 5 (RMČ) dne 28. 2. 2012 rozhodla
o zahájení přípravné fáze projektu Rekonstrukce
pěších zón a revitalizace městských parků
Barrandov.
Uskutečněno veřejné výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Výběr dodavatele
schválila RMČ dne 11. 4. 2012. Projektová kancelář
na podzim 2012 dodala projektovou dokumentaci
a položkový rozpočet plánovaných úprav.
Podána žádost o dotaci v rámci výzvy
č. 10 Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost. Projektová žádost byla
nejprve schválena po formální stránce a následně
(dle bodového ohodnocení) zařazena pouze do
zásobníku MHMP.
Dne 18. 11. 2013 obdržela MČ dopis od MHMP s
žádostí o doplnění podkladů pro přidělení dotace
a příslibem přidělení dotace. Odbor servisních
služeb zahájil potřebné kroky v souladu s platnou metodikou Operačního programu Praha
Konkurenceschopnost.
Dne 4. 12. 2013 obdržela MČ Praha 5 od
MHMP návrh textu Smlouvy o financování
projektu v rámci Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost.
Veřejné výběrové řízení na dodavatele stavby.
Uzavření smlouvy o financování s MHMP.
Uzavření smlouvy s dodavatelem – únor 2014.
nímu záměru byl doplněn bezbariérový vstup pro vozíčkáře v jednom z domů
ve Werichově ulici,“ dodal Jan Vyskočil
z Odboru servisních služeb úřadu Prahy 5, který se na řízení projektu podílel. Součástí revitalizace Barrandova by-
aktuálně
Barrandově čekají na jaro
Obnovy se dočkaly také stávající lavičky s betonovými podstavci a veškerá přilehlá zeleň. Dvě hodnotné plastiky od architektů Zdeňka Hölzela a Jana
Kerela byly v roce 2010 z barrandovské pěší zóny odstraněny. Tím zůstalo z původního celku fi lmových děl jen
torzo, čímž lokalita ztratila také část
své identity a historie. Na základě podnětů občanů se obě díla v rámci rekonstrukce vrátila na Barrandov. „Stávalo
se, že vandalové a opilci záměrně mlátili předměty do plastik a budili hlukem obyvatele. Nechali jsme proto dutiny soch naplnit křemičitým pískem,
aby se rezonance utlumily,“ dodal Jan
Vyskočil. (red)
DĚTI mohou využít nová hřiště. Ilustrační foto: MČ Praha 5
la obnova dvou stávajících hřišť. V prostoru křížení pěší zóny vznikla dvě nová
dětská hřiště s rozdělením pro menší
a větší děti. Doplněn byl prostor pro rodiče, kromě míst k sezení umožňuje pří-
mý dohled na hřiště pro nejmenší děti.
To bylo zároveň obehnáno větší bariérou
doplněnou o živý plot. Kolem hřiště pro
starší děti bude nižší plot sloužící především jako bariéra před psy.
Praha 5 se odvolala proti rozhodnutí o umístění
stavby Rezidence Na Zatlance
Co se má postavit?
Rada městské části Praha 5 podala odvolání k nadřízenému orgánu Magistrátu hl. m. Prahy vůči rozhodnutí o umístění stavby developerského projektu „Rezidence Na Zatlance“.
Důvody pro nesouhlas se stavbou až devítipatrových bytových domů jsou podle
Prahy 5 především výška a rozsah stavby a nerespektování charakteru původní zástavby, které by vedlo k závažnému
zásahu do krajinného rázu a architektury
Smíchova. Stavba Rezidence Na Zatlance
by dle vyjádření radnice znamenala také
citelné zhoršení dopravní situace a další navýšení hlukového zatížení v obytné
lokalitě na úpatí parku Mrázovka.
Nová Rada městské části Praha 5 deklarovala zásadní nesouhlas s výstavbou bytového komplexu v centru Smíchova. Toto rozhodnutí přitom vydal
v prosinci 2014 vlastní Odbor stavební
a infrastruktury Prahy 5.
„Odvolací lhůta končí 20. ledna letošního roku, odvolání je tedy včasné. Odvolání vůči rozhodnutí vlastního stavebního úřadu zároveň deklaruje občanům fakt, že nově zvolená samospráva
Prahy 5 se neobává vstoupit do správ-
ních řízení, u kterých existují pochybnosti vůči správnému postupu příslušných orgánů. A to ani v případě orgánů
spadajících pod radnici Prahy 5. Zároveň připravuji v rámci nově utvořeného Odboru územního rozvoje vytvoření celkové koncepci územního rozvoje
Prahy 5, která by jasně vytyčila man-
Projekt stavby Rezidence Na Zatlance (dříve
nazývaný též Rezidence Mrázovka) představuje
záměr výstavby podzemních garáží a obytného
komplexu o 7 nadzemních patrech s několika přesahy do úrovně 9. pater. Objekt počítá s vybudováním 179 bytů s ubytovací kapacitou zhruba 700
obyvatel. Developerem projektu je společnost
CENTRAL GROUP. (red)
tinely, pravidla a vizi Prahy 5 v otázce
jejího rozvoje. Zároveň by minimalizovala výskyt takto předimenzovaných
a naprosto nevhodných projektů výstavby,“ konstatoval Lukáš Budín (SZ),
1. zástupce starosty Prahy 5. (red)
Nedostatky uvedené v odvolání
proti umístění stavby Rezidence Na Zatlance:
Navrhovaný záměr svým měřítkem, výškou, rozsahem a objemem vytváří masivní celek, je v nesouladu s okolní zástavbou a představuje závažný zásah
v dané lokalitě. Zároveň se stavba neobejde bez
vykácení vzrostlých stromů a změn krajinného rázu.
Záměr tak dle radnice porušuje zákon č. 183/2006
Sb., a není v souladu s veřejným zájmem.
Plánovaná stavba se nachází v památkové zóně
Smíchov a neodpovídá struktuře a charakteru
původní zástavby. Projekt je tedy v rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje.
Záměr stavby představuje výrazné dopravní zatížení lokality, překročení hygienických limitů znečis-
tění vzduchu i hluku. Hygienická stanice hl. m. Prahy
požadovala v dubnu 2014 předložení akustické
studie, která ale nebyla ve spise nalezena.
Investor nerespektoval požadavky Rady MČ
Praha 5 stanovené v usnesení ze 7. října 2014 a projektovou dokumentaci neupravil.
Stavba není provázána se stávající občanskou
vybaveností (lékařská péče, školy, školky apod.).
MČ Praha 5 dále upozorňuje na možná legislativní
a procesní pochybení.
Odvolání proti územnímu rozhodnutí podali také
obyvatelé okolních domů, kteří se sdružují ve spolku Zatlanka, z.s.
9
aktuálně
Představujeme vzdělávací instituce zřizované
nabízí ucelený výchovněvzdělávací program
„Sen je pro nás motivem, cestou i cílem zároveň.“ Tak doslova zní část motta
vzdělávacího programu Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II
při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, která patří mezi největší pražské
školy. Tvoří ji dvě samostatné budovy mateřské školy a jedna základní škola.
„Výuka v naší škole se zaměřuje na několik různých oblastí. Díky tomu může každý žák rozvíjet dovednosti, které
jsou mu nejbližší. A nejen rozvíjet. Pestrost úspěchů žáků těší i nás, pedagogy. Například tradiční oblastí je sport,
ze které naši žáci vozí medaile a poháry. Úspěšní jsou i naši hudebníci. Vždyť
koncerty a úspěšné soutěže našeho
sboru Pegas by se za jeho dvacetiletou
existenci těžko spočítaly. Naše informatika je podpořena dobrým technickým zázemím a už také posbírala řadu diplomů. Výuka jazyků je doplněna
řadou zajímavých projektů, například
Edison a Comenius,“ říká ředitel školy
Mgr. Milan Holub.
Na Barrandově nechybí pestrost
Kromě kmenových učeben se standardním vybavením jsou na Barrandově odborné pracovny pro fyziku, chemii, český jazyk, přírodopis, zeměpis
a dějepis. Předměty související s informatikou se učí ve třech počítačových
učebnách. Moderní technikou jsou vybavené i učebny jazyků, pracovna výtvarné výchovy nebo dílna grafi ky
a keramiky. Ke sportovním aktivitám
a výuce tělesné výchovy jsou využívány vlastní sportovní areál, tělocvična,
hala stolního tenisu, posilovna, sauna,
dva squashové kurty a nedaleký plavecký bazén. Od letošního roku se vybavení rozšířilo o hřiště na beach volejbal a plážovou kopanou. Pro výuku
pohybové výchovy a tance slouží zrcadlový sál. K celkovému výčtu je nutno
přidat i hojně vytížený divadelní sál.
Předškolní zařízení hýří aktivitou
MŠ Peškova a MŠ Záhorského se nacházejí blízko sebe v klidné lokalitě
barrandovského sídliště. Přestože obě
předškolní zařízení vycházejí ze společného vzdělávacího programu, každé má vlastní pestrou nabídku akcí
a zájmových aktivit. Nedílnou součástí
práce s dětmi jsou různé projekty, využívání interaktivních tabulí a samo10
zřejmě i nové přístupy k výuce samotné. Už v předškolním zařízení se využívá metoda profesora Hejného k rozvoji
předmatematických dovedností. Velká pozornost se věnuje i předčtenářské
gramotnosti. Nescházejí ani nadstandardní aktivity jako logopedická prevence a péče, screeningové oční vyšetření nebo akce „živý tvor v mateřské
škole“. Na Barrandově se nezapomíná
na rozvoj tělesné zdatnosti už od raného věku. Ti nejmenší se účastní plaveckého výcviku, pilně využívají tělocvičny a navštěvují Prokopské údolí nebo
Chuchelský háj, která jsou pro pohybové aktivity jako stvořená. To vše doplňují pobyty v solné jeskyni a výjezdy
na školu v přírodě.
Přípravné třídy usnadňují
přechod na 1. stupeň
Strach z nástupu do školy? Pokud děti
navštěvují zdejší přípravné třídy, určitě se ho zbaví. Výhodou je malý počet
dětí ve třídě a umístění učeben v prostorách mateřské školy, kde mohou také využívat, kromě interaktivní tabule,
vybavenou zahradu. Zájmové kroužky
poskytuje škola, kam také docházejí
na oběd a do školní družiny. Stejně jako v mateřské škole se i u předškoláků
věnuje pozornost předčtenářské gramotnosti a využívají se prvky z metod
matematiky profesora Hejného. Výhodou přípravných tříd je těsná spolupráce jak s mateřskou, tak se základní
školou.
Unikátní metody pomáhají s učením
Již při nástupu prvňáčků je vidět, že
zde není nouze o nápady. Děti totiž nejdou jen tak do nějaké školy, ale vstupují do Barrandovského království.
První den je pozdraví královská delegace, se kterou se setkají i na slavnostním přivítání a za účasti svých rodičů.
Prvňáčci se učí číst pomocí takzvaného splývavého čtení SFUMATO. Jde nejen o efektivní, ale i o docela zábavnou
metodu výuky. Barrandovská škola má
BARRANDOVSKOU školu navštěvuje přes 1000
žáků. Foto: Jan Krupka
také dobře „našlápnuto“, že se stane
líhní matematiků. Vyučuje se zde metodou prof. RNDr. Milana Hejného, CSc.
Pokračuje spolupráce s Pedagogickou
fakultou Univerzity Karlovy, v jejímž
rámci do školy docházejí vysokoškolští studenti na souvislou praxi. Dále
probíhá spolupráce se společností H-Mat. Díky ní se v červenci uskuteční
na škole letní příměstská škola pro učitele, kteří se zajímají o metodu profesora Hejného. Novinkou je projekt Tandemy, model párové výuky, kdy ve třídě
vyučuje učitel spolu se studentem vysoké školy.
V oblasti cizích jazyků škola dlouhodobě spolupracuje s jazykovou školou
Th reshold Training Associates, která sídlí rovněž na Barrandově. Přímo ve škole jsou organizovány mezinárodně uznávané britské zkoušky
z anglického jazyka City and Guilds.
V rámci volitelných předmětů se žáci učí například správně psát na klávesnici, v kreativně zaměřeném předmětu fi lmová a audiovizuální výchova
dovedně pracují s fotografi í i videem.
S tím tematicky souvisí tradiční výtvarná soutěž Filmová fantazie, kterou
škola vyhlašuje ve spolupráci s městskou částí Prahy 5. Její výsledky jsou
pak vystavené ve školní Galerii Barrandov. (red)
aktuálně
Prahou 5: Fakultní ZŠ a MŠ Barrandov II
INZERCE
ÚNOR:
DELIKATESY
SEVERNÍ ITÁLIE
Stav školství v Praze 5 je
uspokojivý, odbor úřadu
funguje dobře, školy jsou
personálně stabilizované a kapacity jsou až
na výjimky dostačující.
Jindřicha
ř
Plachty 27, Praha 5
Školní budovy prošly za
www.plachta.cz ● www.facebook.com/plachtarestaurant
poslední léta rekonstrukcí
a zateplením. Na druhou stranu, jako rozlehlá městská část máme velký počet
školských zařízení, školství představuje významnou část rozpočtu a máme
stárnoucí učitelské sbory. Plánujeme zachovat všechny stávající základní školy
a nechceme, aby se školství stalo obětí snižování rozpočtů. Rádi bychom měli
úklid
sába
Inzerát 92 x 63 Itálie.indd 1
tak početné třídy, aby se v nich dobře učilo. Na našich školách potřebujeme udržet kvalitní a zkušené učitele a nalákat mladé pedagogy. Budeme i nadále našim
občanům nabízet službu zprovozněných mateřských škol po dobu letních prázdnin. Prostřednictvím spolupráce s našimi partnerskými městy a tím i podporou
výuky cizích jazyků zkvalitníme a zatraktivníme druhý vzdělávací stupeň. A naši
zastupitelé budou aktivními členy školských rad.
Vzhledem k tomu, že žijeme ve složité době, počítá se s rozšířením
školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 5 napojených na pult centrální ochrany městské policie?
V oblasti bezpečnosti školských zařízení a souvisejícího občanského vybavení je aktuálně zpracovávána bezpečnostní analýza jednotlivých školských
objektů ve vlastnictví MČ Praha 5, která vydefinuje bezpečnostní specifika
jednotlivých školských zařízení a lokalit. Již na základě předběžných zjištění je
však patrné, že hlavní ambicí MČ Praha 5 bude realizace funkčního tísňového
systému pro všechna školská zařízení včetně souvisejících prostor.
SC-341794/02
Jaký je aktuální stav
základního školství v
Praze 5 a jaká je vaše
vize v oblasti školství
do budoucnosti?
NEJLEPŠÍ STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ
NA SMÍCHOVĚ
20.1.2015 22:01:47
Potřebujete uklidit? Nemáte čas?
Úklid bytů (od 40 m )
rodinných domů, vil.
volejte
736 666 352
www.uklidsaba.cz
SC- 341500/71
Ptáme se starosty Prahy 5
Radka Klímy
[email protected]
Čtyři otázky pro ředitele školy Mgr. Milana Holuba
Jak vzpomínáte na začátky v této škole?
Do FZŠ Barrandov jsem nastoupil na základě výsledků výběrového řízení
v roce 2005 jako zástupce ředitele pro 2. stupeň. Bylo to rok po sloučení
3. FZŠ a 4. ZŠ Barrandov. Škola měla 1028 žáků a 44 tříd. Před příchodem
do FZŠ jsem pracoval ve školách mimo hlavní město. Sedmnáct let jsem
byl ve škole v Horažďovicích a jeden rok ve Štěchovicích. Po nástupu
do funkce ředitele jsem si vytyčil několik základních úkolů. Za prvé budovat moderní školu, otevřenou novým vzdělávacím trendům, která bude
mít svou vlastní tvář, příjemné klima, bude vstřícná rodičům a bude všemožně podporovat rozvoj žáků nejen nadaných, ale i žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami. Za druhé celé zařízení stabilizovat v ekonomické
a personální oblasti a zajistit dostatečné finanční prostředky pro realizaci
stanovených cílů. A to ze státního rozpočtu, grantů, od zřizovatele a z rozvojových programů. Sem patří i budování moderních výukových prostor.
Je podpora zřizovatele dostatečná?
Naše cíle nejsou zrovna malé, takže bychom je bez podpory zřizovatele těžko uskutečnili. V letech 2006 až 2014 se nám podařilo realizovat
řadu opatření, která postupně vedla k jejich naplnění. Mohl jsem tak
navázat na práci předchozího vedení školy – zvýšení počtu přípravných tříd z jedné na dvě, zvýšení počtu asistentů pedagoga pro žáky
se specifickými poruchami učení ze tří na deset, zřízení pracovního
místa školního psychologa a pokračování spolupráce s Pedagogickou
fakultou Univerzity Karlovy. Vybudovali jsme nové specializované
multimediální učebny pro přírodopis, český jazyk, výtvarnou výcho-
vu a dějepis. Došlo
na modernizaci tří
učeben pro výuku
informatiky včetně
zasíťování celého
areálu školy, učebny
a kabinety nevyjímaje. Osadili jsme
MGR. MILAN HOLUB
herní prvky na školní
zahradě v Záhorského
a v Remízku a rozšířili jsme sportovní areál školy o dva squashové
kurty. Takto bych mohl pokračovat dál.
Co vás akutně trápí?
Nelíbí se nám současné uspořádání vstupů do budovy školy. Zvlášť v době,
kdy se snažíme o zvýšení bezpečnosti žáků a návštěvníků školy. Dále jsou
momentálně nevyhovující hrací plochy na školní zahradě pro 380 žáků
školní družiny a školního klubu. Je třeba opravit také prostory atria školy,
které slouží při pořádání kulturních vystoupení školy a akademií.
Vaše přání do budoucna?
Nepočítám-li rekonstrukci atletické dráhy, která si to po dvaceti
letech zaslouží, tak bychom rádi průběžně doplňovali moderní vyučovací pomůcky a zařízení do všech tříd školy. Stále bude trvat snaha
nás všech nabízet kvalitní předškolní a školní vzdělávání, které zajišťujeme pro děti od 3 do 16 let. Prosíme veřejnost, aby nám držela palce.
11
aktuálně
Představujeme členy nové Rady městské části Praha 5
Třemi vizitkami uzavíráme představování nových členů Rady MČ Praha 5, výkonného orgánu zastupitelstva, kteří
se spolupodílejí na hospodaření a řízení naší městské části.
Jan Smetana, zástupce starosty
Od devadesátých let se aktivně účastním politického života, zvláště v Praze 5. V zastupitelstvu jsem působil
hned po listopadu 1989, pak jsem byl jeho členem v letech 1990–1994 a 2006–2010. Stejně jako v minulých
volebních cyklech, i nyní jsem byl opět zvolen za ČSSD, kterou zároveň v Praze 5 vedu jako předseda obvodu
Prahy 5. Vážím si toho, že po turbulencích minulých let, kdy zastupitelé – i z naší strany – z ryze osobních důvodů přecházeli k jiným politickým subjektům, než za který byli zvoleni, jsou nyní naši sociálně demokratičtí
zastupitelé jednotní a odhodlaní naplnit volební program ČSSD. Vedle jiných jsou našimi hlavními prioritami
sociální politika, dostupné bydlení a rozumné hospodaření městské části Praha 5.
Moje kompetence: sociální politika a veřejný prostor
Proč jste se rozhodl věnovat právě těmto oblastem?
Sociální politika stojí v centru zájmu ČSSD dlouhodobě, je doslova pilířem jejího volebního programu na všech úrovních, tzn. od
úrovně centrální až po obce. Kromě ryze politických aspektů, jako člena ČSSD, mě k sociální oblasti váže i osobní zájem. Měl jsem
možnost se v životě poznat s celou řadu lidí, kteří se – mnohdy
ne vlastní vinou – dostali do velmi složitých životních situací, s
nimiž se jen těžko vyrovnávali. Vždy jsem se jim snažil aktivně
pomáhat. Ze zkušenosti proto vím, jak málo kolikrát stačí k tomu, aby se někomu ulehčilo. Ostatně, velmi negativně vnímám
nakolik je současná společnost zaměřena na úspěch, peníze, kult
mládí a jak málo je věnováno skutečné pomoci osamělým seniorům, bezmocným, mladým rodinám s dětmi... S kvalitou života,
kterou má sociální politika udržovat, úzce souvisí i veřejný prostor. Tato oblast v sobě zahrnuje především úpravu městské zeleně a péči o čistotu ulic. A snad jako každý, i já chci žít v městské
části, která je úhledná a čistá.
Jaké kroky v rámci vašich kompetencí považujete za prioritu?
Obecně vzato chci, aby naše sociální politika byla adresná a
účinná. Hlavním úkolem radnice každé obce je aktivně pomoci
všem občanům, kteří se ne vlastní vinou dostali do tíživé životní
situace. Do poloviny roku bych chtěl otevřít sociálněprávní poradenské centrum, kam by se mohli se svými dotazy lidé obracet.
Měli by zde získat především bezplatnou radu
od právníka v oblasti řešení dluhů (lidé v tzv.
dluhové pasti), sociální pomoci (jakým způsobem požádat o zákonné příspěvky - dávky
s přímou linkou a pomoc s vyřízením na úřadu práce), senioři by pak zde nalezli informace
týkající se problematiky bydlení a nájemného.
V Praze 5 žije více než osmnáct tisíc seniorů,
nemálo jich bojuje o přežití se svými malými penzemi. Především jim by měla sloužit výdejna velmi levných obědů. Mým cílem je, aby naši senioři měli kvalitní oběd za mimořádně příznivou cenu, čímž by se jim alespoň částečně ekonomicky odlehčilo.
Důraz chci klást rovněž na terénní práci našich sociálních pracovnic. Byl bych rád, kdyby se navýšil jejich počet. Jejich práce je nesmírně důležitá, proto chci, aby pozornosti sociálních pracovnic
uniklo jen málo občanů, kteří jejich pomoc potřebují! Obce plní za
stát mnohé úkoly, dobře je to vidět na sociálním odboru, který působnost státu vykonává. I když do jeho působení nelze přímo zasahovat, protože odbor se řídí platnou legislativou. Budu dbát na to,
aby úřednice a úředníci, kteří reprezentují jak stát, tak i náš úřad,
poskytli občanům nejlepší pomoc a byli skutečně profesionální.
Co považujete za nejsilnější a nejslabší stránky městské části Praha 5?
V současnosti považuji za nejsilnější stránku politickou stabilizaci Zastupitelstva MČ Praha 5. Po minulém volebním období, kdy
v zastupitelstvu bylo až třináct klubu, je současná situace přehledná a dělná. To dává naději, že se nám cíle podaří naplnit. Slabou stránkou je ztráta času. Řada věcí už dávno mohla fungovat.
Co byste vzkázal čtenářům Pětky pro vás?
Někdy se může zdát, že radnice je vzdálené a nepřístupné místo.
Není tomu tak! Kdykoliv budete mít pocit, že vám můžeme pomoci, přijďte. Rád se s vámi setkám a rád vám
pomohu. Není důvod mít ostych, či dokonce
strach. To platí samozřejmě nejen pro čtenáře Pětky pro vás, ale pro všechny občany naší
městské části.
Vaše podněty mi můžete psát přímo na e-mail:
[email protected]
Pavel Richter, radní
V Praze 5 bydlím již 25 let. Mé rozhodnutí vstoupit do politiky v roce 2009 pramenilo z dlouhodobé nespokojenosti, jakým bylo město spravováno. V minulém volebním období jsem působil v Zastupitelstvu hlavního města
Praha a téměř 2 roky jsem byl také členem Rady hlavního města Praha. Jsem přesvědčen, že se během působení
TOP 09 ve vedení Prahy podařilo zpřetrhat podstatnou část klientelistických vazeb a Prahu více přiblížit jejím
občanům. Rád bych tímto směrem pokračoval i ve vedení městské části. Do mé gesce v Praze 5 spadá oblast správy majetku a investic.
Ve volném čase sportuji. Často a rád. Snažím se ke sportu vést i své čtyři děti a působím jako trenér malých sportovců v rodinném centru.
Proč jste se rozhodl věnovat se
právě těmto oblastem?
Majetek a investice v městské části znamená především správu a využívání nemovitostí, které jsou jí svěřené do péče. V mém předchozím půso12
bišti v Radě HMP jsem měl i tyto oblasti
v gesci a tudíž zde mohu využívat získané zkušenosti ze samosprávné činnosti. Moje civilní zaměstnání se v minulosti vždy „točilo“ okolo výroby stavebních hmot a investic do realit, jak
v Praze, tak v dalších městech střední
Evropy. Proto i při koaličních vyjedná-
váních jsem nabídl své znalosti k využití.
Jaké kroky v rámci vašich kompetencí
považujete za prioritní?
Jako prioritu považuji vytvoření střednědobého a dlouhodobého plánu nakládání s majetkem městské části. Nepůjde
aktuálně
Vít Šolle, zástupce starosty
Žiji v Praze 5 od narození. Během prosincových návštěv našich základních a mateřských škol jsem si uvědomil,
jak mě do všech lokalit v Praze 5 již někdy okolnosti přivedly a mám je spojeny s osobními vzpomínkami a zážitky. Bylo to příjemné. Velmi milé a podnětné bylo i setkání s ředitelkami a řediteli škol a mnohde s dalšími
zaměstnanci. I v tomto případě se několikrát jednalo o setkání opakované, a to díky mým čtyřem dcerám, které
samozřejmě předškolní a školní zařízení v Praze 5 navštěvovaly. Já sám jsem profesí učitel. S výjimkou dvou let,
kdy jsem působil v Praze 6, jsem doposud pracoval v okrese Praha–západ.
Asi největším mým koníčkem je cestování (nejen do obcí okresu Praha-západ). Poznávat nová místa a navazovat
kontakty po evropských zemích se mi dařilo i v rámci budování zahraničního partnerství ve školách a obcích,
kde jsem působil.
Moje kompetence: školství a občansko-správní záležitosti
Proč jste se rozhodl věnovat právě těmto oblastem?
Školství? První školní rok jsem odučil ještě jako neaprobovaný učitel. To byl školní rok 1982/83. Pak jsem vystudoval
Pedagogickou fakultu UK a po vojně se hned vrátil k dětem.
Působil jsem jako učitel, zástupce ředitele a na dvou školách
jsem zastával funkci ředitele. Rád bych tedy své zkušenosti
z praxe uplatnil ve výkonu funkce člena Rady MČ Praha 5 pro
oblast školství, a spojil tak profesní odbornost se svým celoživotním zájmem o politiku, a to přímo v místě mého celoživotního bydliště.
Jaké kroky v rámci vašich kompetencí považujete za prioritu?
Rád bych jako člen konzervativní strany (KDU-ČSL) uchoval
vše, čemu se daří a co funguje. A v dialogu se školami (to jsou i
rodiče) hledal kontinuální cesty k „přidané hodnotě“ v kvalitě
práce škol, k dostatečné kapacitě škol a k využití potenciálu škol
pro posílení sociální koheze obce (stabilní a harmonické vztahy ve společnosti, pocit sounáležitosti, soudržnosti a spoluodpovědnosti). To vše opět jako člen sociálně orientované strany.
Tedy taková 3 K. Pro kvalitu pedagogické práce škol chci například podpořit další vzdělávání učitelů, dofinancování asistentů
pedagoga ve třídách a poskytnout jistý druh „servisu“ ředitelům škol prostřednictvím odboru školství. Rád bych také pomohl zprostředkovat a podnítit vzájemnou spolupráci a výměnu
zkušeností mezi školami a pedagogy městské části.
Možná je tu ještě čtvrté K. Komunitní potenciál. Školy jsou nejen místem vzdělávání, ale i centrem kulturního, společenského a sportovního života ve svých lo-
kalitách. Svůj význam mají a mohou mít nejen pro děti. I to si
zaslouží podporu městské části.
Co považujete za nejsilnější a nejslabší stránky městské části Praha 5?
Praha 5 je mým bydlištěm, mám to tady rád, je velmi členitá
a má mimořádně rozlehlá přírodní území. To si musíme chránit. Ale vraťme se ke školství. Školy a školky jsou v dobré kondici materiálně i personálně. Je třeba trochu exaktněji přistoupit k plánování kapacit škol ve vztahu k demografickému vývoji. Chtěl bych pomoci k pohodovějšímu přijímacímu řízení do
školek a škol při respektování autonomie škol, práva rodičů na
volbu školy a při dodržení školského zákona. To možná nebude
lehký úkol. Rád bych se o to ale pokusil. Minimálně shromážděním potřebných údajů od jednotlivých škol a z matriky. Čísla
je třeba porovnat pro jednotlivé spádové oblasti a zachytit tendence. Takový vhled do situace zatím chybí.
Co byste vzkázal čtenářům Pětky pro vás?
Rád bych vzkázal rodičům dětí předškolního věku, že v loňském školním roce v Praze 5 našli místo v mateřských školách
téměř všichni uchazeči. Někteří až na odvolání, neboť některé děti jsou rodiči zapsány i do pěti mateřských škol najednou.
Neočekává se, že by se situace měla zhoršit. Někde se v průběhu školního roku místa dokonce uvolnila a
zůstala neobsazena.
A všem citát Jana Amose Komenského:
„Šťastný národ, který má hojnost dobrých
škol a dobrých knih.“ Připojil bych: a také dětí.
Moje kompetence: majetek (investice, byty,
nebytové prostory), sport, zahraniční vztahy
jen o operativní rozhodování, jak naložit s jednou každou konkrétní nemovitostí, ale spíše o vytvoření systému, podle kterého se bude samospráva rozhodovat. Aby tento plán byl kvalitní, je
v první řadě nutné aktualizovat soupisy
stavu a pravdivé ocenění kompletního
majetku, což bohužel zabere nějaký čas.
Co považujete za nejsilnější a nejslabší
stránky městské části Praha 5?
Za nejsilnější stránku považuji význam Prahy 5 pro celé město. Jednak
svou velikostí, ale i historií a geografickou polohou je Praha 5 jednou z nedů-
ležitějších městských částí velké Prahy.
Nejslabší stránku vidím v posledních
letech v častém střídání vedení samosprávy, které logicky nepřispívá koncepčnímu rozvoji a stabilitě v městské
části. Vím, že někteří občané jsou nespokojeni s rozdrobením sil v komunální i celostátní politice, které také ztěžuje rozhodovací procesy. Myslím ale, že
je to logický krok po předchozích „silných“ autoritářských vedeních, která
neunesla svou odpovědnost a důvěru.
Poprosil bych spoluobčany, aby měli
trochu trpělivosti s očekáváním prvních výsledků naší práce a aby se nebáli zapojit se do diskuzí o rozhodování. Naší snahou bude, aby rozhodnutí,
která budeme dělat, byla prospěšná celé městské části a ne jen úzké skupině
bezprostředně dotčených osob.
Co byste vzkázal čtenářům Pětky pro
vás?
13
stalo se
Amatérští řezbáři
se pochlubili
svými výrobky
Akademická sochařka a řezbářka Magdalena Mézlová a desítky jejích žáků a žákyň všeho věku zaplnili Galerii městské části Praha 5 ve Štefánikově ulici při lednové vernisáži výstavy,
prezentující sto prací řezbářského studia Magmé. Přehlídku rukodělných
výrobků zahájil radní pro kulturu Petr
Hnyk (SZ) a navštívil ji i starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09). Kurz řezbářství probíhá v objektu Základní školy Kořenského a další zájemci se
mohou přihlásit na www.rezbarstvi-kurzy.cz. (red)
Sladkou Francii přiblíží taneční soubor Marietta
TANEČNÍ SOUBOR Marietta příkladně reprezentuje nejen KC Prádelna, ale i celou Prahu 5. Foto: KCP
První měsíc nového roku se v Komunitním centru Prádelna nezahálelo. Vedle
několika kulturních a sportovních akcí tu rezidentní taneční soubor Marietta
představil veřejnosti nové hudebnětaneční pásmo. „Nacvičili jsme komponovaný pořad Zpěvy a tance sladké Francie
sestávající z tanečních výstupů, poezie
i hudebních částí. Jedná se o další rozší-
ření našeho repertoáru jinak tvořeného
především Českou besedou a tradičními
americkými country tanci. Zároveň tak
navazujeme na loňský pořad Historická
dvorská taneční tvorba Anglie,“ říká vedoucí souboru Ludmila Prouzová. Soubor Marietta vystupuje na mnoha akcích
a všude úspěšně reprezentuje nejen KC
Prádelna, ale celou Prahu 5. (red)
Čiperná jubilantka si stále bystří mysl
NA VÝSTAVĚ bylo prezentováno sto různých prací.
Foto: Michal Fairaizl
BOŽENĚ ŠILAROVÉ popřála za Prahu 5 vše nejlepší ombudsmanka Marie Sternová. Foto: MČ Praha 5
Ombudsmanka Prahy 5 Marie Sternová (SZ) navštívila paní Boženu Šilarovou z Barrandova, která oslavila 95 let. „Paní Šilarová pracovala celý život
v zemědělství a jejími největšími
koníčky jsou zahrada a luštění
křížovek a osmisměrek. Její elán
a bystrou mysl by mohli závidět
mnohem mladší lidé. Přeji oslavenkyni mnoho zdraví a spokojenosti,“ popřála ombudsmanka.
(red)
Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi
Lednovou Tříkrálovou sbírku uspořádala, jako každoročně, Charita Česká republika.
Skupinky
koledníků,
doprovodné akce i distribuci pokladniček zorganizovaly místní Charity, často ve spolupráci s
farnostmi, školami či různými
mládežnickými organizacemi.
Výtěžek největší dobrovolnické
akce v zemi, která probíhala již
14
popatnácté i na území Prahy 5,
pak putuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně
desetina výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc
do zahraničí. Letos se od dárců
vybralo přes 70 milionů korun.
(red)
Ilustrační foto: archiv
stalo se
Prahu navštívily desetitisíce mladých křesťanů
Možná jste na přelomu roku zaznamenali v Praze 5 zvýšený počet mladých lidí s fotoaparáty a kamerami. Skupinky
mládeže se sdružovaly hlavně před církevními památkami, jako jsou kostely.
Chovaly se slušně, pozornost více méně
nebudily. Přesto se jednalo o velkolepou
akci – evropské setkání mladých Taizé.
Celkem do Prahy zavítalo téměř 30 tisíc
mladých křesťanů z celé Evropy.
Poutníky bylo třeba ubytovat, a jak
říká zastupitel a předseda školského
výboru Prahy 5 Martin Damašek (TOP
09), naše městská část byla v tomto
ohledu velmi vstřícná: „Účastníci setkání bývají ubytováni u obyvatel hostitelského města. My jsme jim ve spolupráci s řediteli škol, kterým tímto
děkuji za spolupráci, nabídli možnost
zázemí v tělocvičnách zdejších základních škol, což nadšeně přivítali.“
Poutníky uchvátily památky
Dopoledne se mladí lidé účastnili
programu v místních farnostech a sborech, odpoledne se pak scházeli ke společným modlitbám a workshopům.
A co se jim v Praze 5 nejvíce líbilo?
Za všechny odpovídá Ivan z Ukrajiny:
„Právě se jdeme podívat na historické
památky. Praha je úžasné město s obrovskou historií a já jsem šťastný, že zde
mohu být. Moc si to tady užívám.“
Kdo tedy chtěl, nenechal si ujít procházku historickým centrem Prahy, pří-
MLADÍ KŘESŤANÉ si také prohlédli naše základní školy a během exkurze zbyla i chvíle na společnou modlitbu.
Foto: Michal Fairaizl
padně zavítal na některý z workshopů, které představovaly aktuální témata, například prokazování větší solidarity
v moderních společnostech, iniciativy
mladých lidí pro boj s chudobou, co můžeme udělat pro větší zapojení lidí s postižením ve společnosti, Evropa v roce
a po roce 2015: jakou budoucnost chceme,
a mnohá další.
„Jsem rád, že mladí lidé k nám přijeli
a mohli jsme je ubytovat i v naší měst-
ské části. Doufám, že se jim u nás líbilo
a opět se do naší metropole někdy vrátí. Rád bych také, aby ve svých modlitbách pamatovali na ty, kteří nežijí v požehnání míru a svobody, aby pamatovali na své bratry a sestry na Ukrajině,
v Iráku či Sýrii. Kéž se z Prahy vrátí
do svých domovů duchovně posilněni a s nově nabytým pokojem,“ popřál
poutníkům zastupitel Martin Damašek.
(red)
Krásu knižní grafiky odhalila Galerie Portheimka
Galerie Portheimka nabídla v lednu další ročník expozice
grafické tvorby. Po reklamní tvorbě 1. republiky, divadelním,
fi lmovém a hudebním plakátu se návštěvníci setkali s tématem knižní grafi ky.
„V tomto oboru bývala naše země skutečnou velmocí. Jména
jako Jiří Rathouský, Libor Fára, Milan Nárožník a mnoho dalších představovala mimořádnou výtvarnou úroveň povyšující knihu nejen na literární, ale i výtvarný artefakt a umělecký
zážitek,“ připomněl radní Petr Hnyk (SZ) na vernisáži výstavy. Čeští výtvarníci uvedené generace navazovali na vynikající tradici meziválečné knižní grafi ky (např. F. Muzika, J. Čapek, J. Štýrský či Toyen). Zvláštní pozornost výstava věnovala nezapomenutelným knižním grafi kám a ilustracím Kamila
Lhotáka. Jeho díla zapůjčila Společnost Kamila Lhotáka, která se podílela na realizaci přehlídky. (red)
INZERCE
PŘEHLÍDKU knižní grafické tvorby zahájil radní Petr Hnyk (v bílém). Foto: Michal Fairaizl
VOLEJTE ZDARMA
SC-341300/38
Prodáváme a pronajímáme
nejvíce nemovitostí na Praze 5
800 888 905
15
inzerce
BYDLENÍ & REALITY
Novela obanského zákoníku uvolnila ruce
nájemníkm – u podnájm zstala pravidla písná
Češi chtějí stále víc bydlet ve vlastním, přesto si stále čtvrtina z nich najímá byt nebo dům. V pronájmu lidé bydlí hlavně ve větších městech, v obcích pod pět tisíc obyvatel žije v nájmu jen 18 procent lidí. Podnájem hledají převážně studenti. Koleje jsou pro ně drahé.
Práv nemožnost zakázat vlastnictví domácích zvíat se po lednu 2014 stala trnem v oku mnoha pronajímatel. Navíc o pítomnosti zvíete ani nemusí vdt. Ne
s každým zvíetem se ale mže
nájemník nasthovat. „Pronajímatel nemže nájemci zakázat
v byt chovat zvíe. Není-li to výslovn ujednáno v nájemní smlouv, nájemce ani nemusí pronajímateli oznámit, že zvíe má. Jediným zákonným omezením je, že
zvíe nesmí psobit pronajímateli
nebo ostatním obyvatelm domu
nepimené obtíže. Za ty je mož-
od skonení nájmu. Pokud v této
lht byt neodevzdá, je pronajímatel oprávnn podat k soudu návrh na vyklizení bytu,“ upozornil
Jií Hartmann.
Ped dluhy na nájemném chrání pronajímatele takzvaná kauce, ta mže být v pípad porušení smlouvy zapotena napíklad
na úhradu nedoplatk i na škody
v byt. Kauce ale nesmí být vyšší než šestinásobek msíního nájmu. „Prodlení nájemce s úhradou nájemného a náklad za služby za alespo ti msíce je možné
hodnotit jako zvláš závažné porušení smlouvy, což je dvod pro
výpov z nájmu bez výpovdní
doby. V krajním pípad se mže
pronajímatel svého nároku domá-
SC-341300/14
Bhem srpna a záí se pravideln
zvyšuje až o ptinu zájem o podnájem. Takový typ bydlení hledají pevážn studenti. „Pronájem
a podnájem bytu jsou v praxi asto
zamovány. Rozdíl je ale podstatný. Nový obanský zákoník poskytuje nájemcm adu jistot a výhod,
které však v podnájemním vztahu
neplatí. V podnájemní smlouv je
napíklad možné zakázat podnikání v byt nebo pítomnost zvíat,
což v nájemní smlouv možné není,“ upozornil Jií Hartmann z advokátní kanceláe Hartmann, Jelínek, Fráa a partnei.
né považovat i vytrvalý štkot
a vytí psa,“ popsal Jií Hartmann.
Kvli hluným nebo nebezpeným domácím mazlíkm mže pronajímatel nájem dokonce
pedasn ukonit. Délka výpovdní doby je zásadn stanovena
na ti msíce. Výjimkou jsou situace, kdy ze strany nájemníka
dojde ke zvláš závažnému porušení smlouvy. „V praxi se bude
jednat zejména o výpovdi z dvodu prodlení s úhradou nájemného, náklad za služby, ale teba i z dvodu poškozování bytu
nebo domu. Výpov nájmu nicmén neopravuje pronajímatele
k vyklizení bytu svépomocí. Nájemce má ze zákona na odevzdání bytu maximáln jeden msíc
16
bydlení a reality
hat u vcn a místn píslušného
soudu,“ vysvtlil Jií Hartmann.
Pokud je naopak vše v poádku a ob strany mají zájem o prodloužení nájmu, nemusí to dlat
písemn. „Nájem se dá prodloužit na základ faktického užívání bytu nájemníkem po dni, kdy
ml nájem bytu skonit. Pokud
nájemce užívá byt po dobu alespo tí msíc po dni, kdy ml nájem bytu skonit, a pronajímatel
ho v tomto období nevyzve, aby
byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu jako díve. Nejvýše ale na dobu dvou let,“
uzavel Jií Hartmann.
O advokátní kanceláři HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA a partneři, www.hjf.cz
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři poskytuje právní služby již od roku 1990, kdy byla založena. Právní zastoupení nabízí na území České republiky prostřednictvím dvou pracovišť v Praze a
Hradci Králové.
Právní služby poskytované advokátní kanceláří jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného. Advokátní kancelář se specializuje zejména na tyto oblasti právních služeb: právo obchodní a korporační včetně oblasti cenných papírů, insolvenční právo, právo občanské včetně práva rodinného a pracovního, nekalá soutěž, reklamní právo a právo duševního vlastnictví, právo trestní, unijní právo a právní vztahy s mezinárodním prvkem, řešení sporů.
Vstupem České republiky do EU – s rozvojem národní, unijní a mezinárodní legislativy a přirozeným vývojem soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů přinášejících potřebu vyšší a specializované právní odbornosti – se jednotliví členové kanceláře zaměřují na některé oblasti právních vztahů, případně vytvářejí
odborné specializované týmy s externími spolupracovníky. To umožňuje při poskytování právních služeb
co nejkvalifikovanější přístup. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři je členem mezinárodní organizace ABL (Alliance of Business Lawyers).
eši neumjí spoit. Do levnjšího bytu ale jít nechtjí
Počet lidí, kteří žijí bez finanční rezervy, v Česku stále roste. Až 30 procent lidí ušetří méně než 10 procent z toho, co vydělají, pětina Čechů nemá finanční rezervu vůbec žádnou. V případě poklesu příjmů se pak tito
lidé snadno dostávají do finančních problémů.
Finanní problémy eší eši nej- njšího bytu. Pro šest procent
astji hledáním nového zamst- ech je ešením pjka. Splátnání, jen 13 procent lidí je ochot- ky ale neplatí každý osmý z nich.
no pesthovat se do nového, lev- „Problémem jsou lidé, kteí nemo-
hou dlouhodob sehnat zamstnání a své výdaje eší prostednictvím pjek. I když si myslím, že
vtšina lidí si stále pjuje s vdomím, že své závazky bude schopna ješt njakým zpsobem splácet, realita je jiná,“ upozornil Jan
Malý, ohlášený spoleník spolenosti VPI CZ, v.o.s. (pet)
Štefánikova 29, Praha 5
volejte zdarma
800 888 905
Pro naše klienty
aktuálně hledáme
Cena: 12 500 000 Kč
Cena: 13 000 000 Kč
Cena: 3 790 000 Kč
P5-Slivenec. Prodej RD 6+1 (166 m2) z r.
2008)/parcela 665 m2/dvojgaráž (33 m2).
P5-Stodůlky. Prodej RD. DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 21. 2. 2015 ve 13-15 h. Tel.: 739 500 572
P5-Smíchov, Nad Popelkou. Prodej světlého
bytu 2+1/š (68 m2)/OV/1.p/ klidná ulice.
Byt ke koupi 1 kk až 3+1
P5-Stodůlky.
Volejte: 739 500 576
Byt ke koupi, cihla
Košíře-Malvazinky-Cibulka-Petřiny.
Volejte: 731 474 546
Byt ke koupi 3kk až 4+1/panel, P5
Luka, Lužiny, Stodůlky, Nové Butovice.
Cena: 3 200 000 Kč
Cena: 7 495 000 Kč
Cena: 2 600 000 Kč
P6-Na Petynce. Prodej bytu 2+1 (62 m2)/
1.nadzemní podlaží/cihový dům.
P10-Pitkovice, Křemenáčova. Prodej RD
5+1 (145 m2)/G/ zahrada (273 m2).
Plz-Kařez. Prodej dvoupatrového rodinného domu s rozlehlým pozemkem (2003 m2).
Volejte: 739 500 563
RD ke koupi
P4-5-6 a v Praze západ.
Volejte: 739 500 572
RD ke koupi
na P5-Slivenec-Radotín.
Volejte: 739 500 572
Cena: 16 000,-/měs+popl.
Cena: 18 000,-/měs+popl.
P5-Smíchov, Jindřicha Plachty. Pronájem
luxus. bytu 3+1 (130 m2)/B/G/sklep/výtah).
P5-Motol, Brdlíkova. Pronájem nebyt.
prost. 4+kk (110 m2) s výlohami/parkování.
P5- Jinonice, rezidence U Kříže. Pronájem
bytu 3+kk(100 m2)/po rek./ 2xWC/B/G.
Byty do pronájmu
na P5 od 1kk až 5+1.
SC-341300/26
Cena: 24 000,-/měs+popl.
Volejte:739 500 566
17
rozhovor
„Výfukové zplodiny nám ničí zdraví ještě př
MUDr. Radim J. Šrám, DrSc. (75), společně s týmem vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR dlouhodobě zkoumá a vyhodnocuje
stav ovzduší v naší zemi a jeho dopad na zdraví lidí v konkrétních regionech.
Držitel v loňském roce udělené záslužné medaile Prahy 5 říká: „Lidé mají
právo vědět, co je nejvíce ohrožuje.“
Martin Dudek
Na úvod rozhovoru by bylo dobré čtenáře
něčím potěšit. Můžete například potvrdit informace o neustále se zlepšujícím
ovzduší v hlavním městě?
Až donedávna jsem si myslel, že se situace v Praze skutečně vyvíjí příznivě.
Když jsme porovnali kvalitu ovzduší
mezi roky 2010 až 2013, došlo z hlediska
znečištění jemnými prachovými částicemi ke zlepšení. Například na Smíchově to byl pokles až o 30 %. To je velice
pozitivní fakt, protože jemné prachové
částice se nám dostávají do dýchacího
ústrojí a vážou se na ně velice škodlivé
látky. Nejhorší z nich je karcinogenní
benzo(a)pyren, který je spojován nejen
se vznikem nádorových onemocnění,
ale rovněž nepříznivě ovlivňuje kvalitu spermií a zvyšuje úroveň genetického poškození (změny na úrovni DNA,
které zvyšují nemocnost, např. výskyt
nádorů). To ostatně potvrdila i studie
na dobrovolnicích z řad městské policie
Praha 5 v letech 2004 a 2007 až 2008.
Takže to dobré je za námi a nyní k nevyslovenému ale…
Méně radostným faktem je zvyšující se
koncentrace zmiňovaného benzo(a)pyrenu. V roce 2010 byl roční průměr 0,9
nanogramu/m3, kdy standard EU a ČR byl
1 nanogram/m3/rok, nyní je jeho hodnota 1,2 ng/m3. Osobně se domnívám, že
ke zvýšení hodnot došlo vinou automobilové dopravy a nekvalitního vozového
parku. Především nedůsledné technické
kontroly nákladních vozidel bych okamžitě začal postihovat. Řadu let posloucháme, jak se zpřísní technické kontroly, ale skutečnost je podle našich naměřených výsledků stále stejná, ba o něco
horší. A co je nepochopitelné, na tuzemském trhu působí řada firem specializujících se na odmontování účinných dieselových filtrů. Toto jednání bych považoval za protizákonnou akci a určitě
bych se přimlouval za výrazný finanční
či právní postih nejen těch, co si odstranění filtrů objednají, ale i těch, co tuto
úpravu na vozidlech provádějí.
18
V dřívějších dobách pražský vzduch také
zamořoval kouř z průmyslových továren
a lokálních topenišť. Představují pro čistotu ovzduší stále nebezpečí?
Co se týká průmyslu, tak ten velké riziko nepředstavuje, příliš ho v Praze už
není. Lokální topeniště jsou v hlavním
městě také již výjimečnou záležitostí,
většina domácností přešla z pevných
paliv na zemní plyn. Jiná situace je za
Prahou. Jako velice nešťastné se ukázalo zvyšování cen zemního plynu, protože v některých lokalitách se lidé raději vrátili k topení pevným palivem
a spalují, co mohou. Dlouhou dobu se
tradovalo, že nejčistší ovzduší je v jižních Čechách, ale podle našich měření
například obyvatelé Prachatic dýchají
dnes horší vzduch než lidé v Praze nebo v Teplicích. Jinou postiženou lokalitou jsou například České Budějovice,
kde mají zastaralou teplárnu. Nejhorší
ovzduší je samozřejmě v Moravskoslezském kraji, kde ho znečišťuje průmysl.
A na podzim pálení listí a odřezků na zahradách…
To nepředstavuje až tak závažný problém, zvláště když je zahradní odpad
suchý a rychle shoří. Něco jiného je,
pokud by na oheň někdo přihodil například plasty, noviny, gumu a další materiály, ze kterých při spalování
unikají škodlivé látky. To je jednak zakázané, a navíc zdraví škodlivé.
A co takové spalovny? Dým z jejich komínů není právě povzbuzující…
Moderní spalovny s účinnými fi ltry na
komínech nepředstavují pro populaci
žádnou zátěž, škodliviny spolehlivě zachytí. Problém není v tom, co spalovna produkuje, ale v nadměrné dopravě
odpadů do spaloven. Ovzduší otravuje
především automobilová doprava.
Jak z toho ven?
Problémy bych řešil po technické
stránce. Nákladní automobily s dieselovými motory, které jsou na Západě
vyráběny přibližně od roku 2011, prakticky neprodukují žádné škodlivé emi-
„STROMY SNIŽUJÍ znečištění ovzduší, a proto buďme vděční z
Martin Dudek
se. A pokud mají například v oblastech
hutí v Belgii nebo v Kanadě koncentrace benzo(a)pyrenu na úrovni Prahy, nevidím důvod, proč by měly být
v Ostravě desetkrát vyšší. Je to všechno
pouze o modernizaci stávajících technologií v těžkém průmyslu.
Je podle vás pravdivé tvrzení, že výfukové emise z vozidel jsou škodlivější než
kouření? Často je tento argument slyšet
od notorických kuřáků…
Zastávám názor, že pokud někdo kouří, škodí si několikanásobně více, než
kdyby dýchal jen znečištěné ovzduší.
Zmínil jste se o škodlivosti benzo(a)pyrenu. Jak se jeho zvýšená koncentrace ještě
podepisuje na našem zdraví?
Například nepříznivě ovlivňuje vývoj
plodu již v prvním měsíci těhotenství,
což se prokázalo teprve nedávno. Jsou-li koncentrace benzo(a)pyrenu vyšší než 3 nanogramy měsíčně, zvyšuje se
nebezpečí takzvané nitroděložní růstové
retardace. Děti se rodí s nízkou porodní
hmotností a mají různé funkční nedostatečnosti, vedoucí ke zvýšené nemocnosti v dětském věku. Funkční nezralost při
narození se pak následně projevuje také
ve vyšším středním věku, kolem 60 let.
rozhovor
řed narozením!“ říká MUDr. Radim J. Šrám
Problém nastává zejména při nahromadění vozidel, což můžeme vidět v ranních a odpoledních hodinách například
na Radlické, Plzeňské, Ostrovského, Vltavské, na Hořejším nábřeží a Strakonické ulici. Automobily kvůli zahuštění provozu nejedou plynule, neustále se
rozjíždějí a brzdí a nečistoty, které z nich
vycházejí, jsou přirozeně intenzivnější.
za každý, který se neporazí,“ říká MUDr. Radim J. Šrám. Foto:
Lidé mají zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. stupně.
Z toho plyne, že co se naindikuje během
těhotenství, to se na našem zdraví odrazí třeba až za 50 let! Proto by těhotné ženy
měly pobývat v co nejčistším prostředí,
nechtějí-li svým dětem způsobit budoucí
zdravotní problémy.
Ale mám-li již děti školou povinné, žijící v zatížené oblasti, co mohu pro jejich
zdraví udělat?
Chcete-li ideální příklad, tak jim především dopřejte 2x ročně školu v přírodě na 14 dní na náklady znečišťovatelů
ovzduší nebo státu. Zajistěte ve školních
jídelnách stravování odpovídající zásadám zdravé výživy a vysvětlujte dětem
principy zdravého životního stylu (=
nekouření, zdravá výživa a pohyb).
Vy sám jste vyrůstal na Cibulkách. Jak
vzpomínáte na dětství?
Můj otec byl lékařem a měl ordinaci
v ulici U Tenisu, odkud jsme často vyráželi na procházky na Vidouli. Proto jsem posléze v již pokročilejším věku považoval za velice nešťastný nápad
Vidouli zastavět. Když se v 60. letech
plánovala budova Meopty, útvar hlavního architekta hl. m. Prahy projektanty přinutil snížit stavbu o jedno patro, aby stavba nebránila přístupu čerstvého vzduchu ze západní části. To však
nebral v potaz bývalý starosta Jančík,
který v roce 2008 plánoval zastavět
Dívčí Hrady a Vidouli. Komise životního prostředí Akademie věd se tehdy proti tomu jednoznačně postavila a
návrh nebyl schválen. Proto mne velmi
překvapilo opětovné obnovení tohoto developerského záměru v roce 2013.
Komise k němu opět vydala nesouhlasné stanovisko.
Myslím si, že bychom si oblastí, kde
máme lesopark, měli velmi vážit. Stromy
snižují znečištění ovzduší, a proto buďme
vděční za každý, který se neporazí.
MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.
vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie
Ústavu experimentální medicíny Akademie
věd ČR a expert WHO, podílející se na přípravě materiálů o vlivu znečištění ovzduší na
genetický materiál dětí
v letech 1991–2013 byl řešitelem řady
národních i mezinárodních projektů, jedním
z nich byl výzkum zdrojů znečištění v okrese
Teplice. Výsledky ukázaly, že za 60–70 %
znečištění jsou zodpovědná lokální topeniště. Vláda na základě výzkumu proto v roce
1994 uvolnila 6 miliard korun na převod
lokálních topenišť z pevných paliv na zemní
plyn, což významně přispělo ke zkvalitnění
ovzduší v pánevních oblastech severních
Čech
od r. 2008 koordinoval rozsáhlý výzkum
znečištění ovzduší na Ostravsku
publikoval více než 350 článků v odborných
časopisech
v roce 2014 mu byla udělena záslužná medaile Prahy 5
DOBROVOLNÍCI z řad městské policie Praha 5
monitorovali na vlastních tělech škodlivost automobilových zplodin. Foto: archiv JŠ
Kam bychom se měli v tuzemsku vydat za
čerstvým vzduchem?
Na Šumavu, do Krkonoš a do Jizerských
hor.
Automobilová doprava patří k největším
znečišťovatelům ovzduší v Praze. Pokud se zaměříme pouze na Prahu 5, které lokality se nejvíce dusí pod výfukovými plyny?
KAŽDODENNÍ REALITA na Hořejším nábřeží - automobily kvůli zahuštění provozu nejedou plynule a nečistoty,
které z nich vycházejí, jsou přirozeně intenzivnější. Foto: Martin Dudek
19
rodina
Vidíte nepořádek? Nahlaste to ihned na radnici!
Úřad městské části Praha 5 přináší
obyvatelům a návštěvníkům nový informační kanál, prostřednictvím kterého můžete radnici ohlásit výskyt nepořádku, černých skládek a dalších
problémů spojených se správou veřejných prostranství. Úředníci všechny podněty vyhodnotí a budou je řešit.
Ohlášení probíhá prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu Prahy 5,
který umožňuje zaslat i fotografi i problémového místa.
Cílem nové služby je nabídnout lidem
jeden souhrnný kanál pro ohlášení nepořádku v Praze 5. Služba zároveň zaručuje, že se podněty dostanou k lidem,
kteří mají správu daného veřejného prostoru v kompetencích. Některé lokality
na území Prahy 5 totiž spravuje radnice,
ale některé spadají například do správy
NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE zlepší a zrychlí úklid
veřejného prostoru. Ilustrační foto: archiv
TSK hlavního města (např. většina silnic). Mnoho míst má také soukromé majitele, kteří odpovídají za pořádek sami.
„Stávalo se, že občan telefonicky ohlásil nepořádek a byl odkázán jinam s tím,
že městská část daný pozemek nemá ve
své správě. Nová služba toto eliminuje.
Naši úředníci písemný podnět předají příslušnému orgánu sami a občan již
nebude muset obvolávat jednotlivé instituce,“ vysvětlil zástupce starosty Jan
Smetana (ČSSD), který má správu veřejného prostranství ve své gesci.
Služba radnici Prahy 5 mimo jiné
usnadní monitorování území a zrychlí reakce úklidových služeb. „Chceme
s obyvateli naší městské části více spolupracovat. Úklid veřejného prostranství je typickou oblastí pro užší spolupráci. Lidé si nepořádku všimnou téměř ihned, a pokud nám jej ohlásí, je to
účinnější než mnohé pravidelné kontroly z naší strany. Radnice díky této
službě získává další mechanismus, jak
účinněji kontrolovat například práci
najatých úklidových fi rem,“ konstatoval zástupce starosty Jan Smetana. (red)
Polívková smršť
zasáhla Anděl
Senioři dostanou více poukázek na zlevněný
vstup do barrandovského aquaparku
P o c t i vé jídlo je
důležitou
součástí prevence vzniku
m noha
onemocnění, včetně mozkových příhod. Proto se ti nejlepší kuchaři rozhodli připravit své oblíbené
polévky, které můžete ochutnat do 1.
února v prostorách pěší zóny Anděl.
Máte jedinečnou příležitost okusit polévky od takových kuchařů jako jsou
Roman Paulus, Dita P., Filip Sajler, Ondřej Slanina, Radek Kašpárek, Tomáš
Kalina a další. Na správnou nutriční
hodnotu a složení jednotlivých polévek
bude dohlížet dietoložka Kateřina Cajthamlová. Patronem celé akce je Vladimír Polívka. S polívkovou smrští se nejen dobře najíte, ale zároveň podpoříte
provoz centra odborné péče pro osoby
po mozkové příhodě a úrazech hlavy
ERGO Aktiv.
Pokud si polévku nedáte, podívejte se na www.polivkovasmrst.cz, kde
najdete všechny recepty, další tipy,
rady a soutěže. Dále se tam dozvíte, jak
funguje samotné centrum ERGO Aktiv
a jak vaše peníze pomáhají. (red)
Systém poskytování poukazů na levnější vstupné pro seniory do Aquaparku
Barrandov má za sebou první vyhodnocení. Zájem z řad seniorů je velký,
radnice navíc zvýšila počet poskytovaných poukazů na dotované vstupné z
původních dvou poukazů na 20/osobu!
Mezi obyvateli Prahy 5 je zhruba 18 tisíc seniorů, z nichž mnoho je z hlediska trávení volného času velmi aktivních.
Radnice dlouhodobě podporuje široké
spektrum služeb pro starší spoluobčany,
například jde o provozování klubů a komunitních center. Cílem je oslovit seniory
s pestrou nabídkou volnočasových aktivit a zvýšit kvalitu života během stáří.
Jednou z forem podpory jsou slevy na
plavání v barrandovském aquaparku,
který provozuje soukromá společnost
AquaDream s.r.o. Koncem loňského roku
uzavřela radnice s provozovatelem aquaparku novou smlouvu, v rámci které provozovatel dodal městské části 6000 kusů
poukazů na zlevněné plavání. Ty jsou nyní nabízeny prostřednictvím informačních center (Štefánikova 13-15, Krškova
807) všem zájemcům z řad obyvatel Prahy 5 starších 60 let.
20
Slevy na plavání i na zákusek
„Dotovaný vstup všech seniorů nejsme
schopni vzhledem k finanční náročnosti zajistit. Plavenky byly v minulosti zdar-
ma, nicméně nyní je provozovatel areálu v
právním sporu s městskou částí Praha 5 a
původní průkazy byly zneplatněny. Hledali jsme proto cestu, jak dotované plavání
zachovat. To se díky nové smlouvě s provozovatelem aquaparku podařilo. V lednu
jsme z opatrnosti zvolili nižší počet vydávaných poukazů na osobu, aby se dostalo opravdu na všechny zájemce. Následně
jsme provedli první vyhodnocení, na jehož základě zvyšujeme počet poukázek na
zlevněné vstupy na 20 na osobu. Nevylučuji, že se tento počet v budoucnu ještě navýší,“ sdělil zástupce starosty a radní pro
oblast sociální Jan Smetana (ČSSD).
Slevové poukazy získají senioři za manipulační poplatek 5 Kč/kus. Poukazy jim
zajistí zlevněné vstupné do Aquaparku Barrandov na 100 minut za 50 Kč. Běžná cena
vstupného je přitom 109 Kč. Senioři mohou
také žádat slevu ve výši 5 Kč na kávu a 5 Kč
na zákusek v občerstvení v areálu Aquaparku, max. 1 hodinu po ukončení plavání.
Poukazy na vstupy mohou lidé uplatnit od
úterý do pátku (mimo státní svátky) v čase
od 13.00 do 15.00 hod. (red)
Kde získat slevu na plavání?
Slevové poukazy získáte za manipulační poplatek
5 Kč v informačních centrech v budově radnice ve
Štefánikově ulici 13-15 a v infocentru polikliniky
Barrandov – Krškova 807.
rodina
Připravuje se v pořadí již IV. ročník Senior akademie
Městská část Praha 5, opět ve spolupráci s Městskou policií
hl. m. Prahy, připravuje v pořadí již IV. ročník Senior akademie, bezplatný cyklus vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality. Zúčastnit se mohou všichni aktivní senioři a osoby zdravotně postižené s trvalým bydlištěm v Praze 5.
Přednášky budou probíhat v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, v 6. patře, každé úterý od
14 hodin v termínu od 3. 3. do 5. 5. 2015.
Maximálně 60 účastníků se zúčastní 10 dvouhodinových
přednášek včetně slavnostního zakončení akademie. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl.
Aktivity v Klubu Královská louka
Výstava únor
Výtvarné práce dětí z NZDM a Klubu matek
z Královské louky
Vernisáž se uskuteční 13. února ve 14.30 hodin.
5. 2. 13.00–15.00 h. Zelený čtvrtek - čaje z exotických
krajin. Povídání o čajích z exotických krajin, obřadech
pití čaje a jejich ochutnávka.
9. 2. 15.00–16.30 h. Cestománie: Malý Tibet - Ladak
12. 2. 13.00–15.00 h. Zelený čtvrtek – beseda a autorské čtení básníka Lubomíra Brožka ze sbírky Paměť
ohně
19. 2. 13.00–15.00 h. Zelený čtvrtek – Kdo neseje,
nesklízí. Chystáme se na Velikonoce. Zasadíme semín-
m. Prahy, přednášky zpestří praktickými ukázkami, promítáním instruktážních fi lmů i diskusemi nad dotazy posluchačů. Účastníci se také budou moci zdarma zúčastnit různých
exkurzí. Po ukončení akademie každý z účastníků obdrží pamětní list o absolvování akademie.
Přihlášky: Jitka Straňáková, tel. 257 000 420, e-mail: jitka.
[email protected] nebo osobně v pondělí a ve středu mezi 8.00 a 18.00 hod. v budově radnice Prahy 5, nám. 14. října
1381/4, v přízemí, kancelář č. 025. Nebo každé úterý a čtvrtek
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod. v prostorách polikliniky Barrandov, Krškova 807, suterén č. dveří BS 034. (red)
ka jarního osení a dalších bylinek.
26. 2. 13.00–14.30 h. Zelený čtvrtek – Čajovna: Únor
bílý, pole sílí. Při čaji si budeme povídat o pranostikách.
Pravidelné aktivity:
Po: 2. 2.; 9. 2.; 16. 2.; 23. 2. Angličtina pro začátečníky
9.00–11.00 h.
Út: 3. 2., 10. 2., 17. 2.; 24. 2. SENzační SENioři – Kurz
práce na PC pro seniory: 1. skupina od 10.00 do 11.00,
2. skupina od 15.00 do 16.00 h. iČajovna pro seniory od
11.00 do 14.00 h.
St: 11. 2.; 18. 2.; 25. 2. 9.45 – 10.45 h. Francouzský
jazyk, 11.00 – 12.00 h. Německý jazyk
St: 4. 2.; 11. 2.; 18. 2.; 25. 2. NZDM – klub pro děti a
mládež. Téma měsíce: Volnočasové aktivity – povídání, výroba barevných náramků z gumiček, výroba
šperků z hmoty FIMO, společenské hry (13.00–17.00
h.). Pomoc s přípravou do školy od 14.00 do 16:30
hodin
Klub matek
6. 2. – povídání o kosmetice s praktickou ukázkou,
13. 2. – vernisáž práce dětí z NZDM a Klubu matek,
20. 2. – výroba šperků z hmoty FIMO,
27. 2. – Pražské památky – beseda o Vyšehradu.
Součástí programu klubu jsou tvořivé dílny pro děti,
pomoc s přípravou do školy, sociální poradenství a
kurz PC gramotnosti pro matky.
Klub seniorů: 12. 2.; 26. 2. 14.00–15.00 h.
Klub Královská louka, U Královské louky 5,
Tel. 775788930 e-mail: [email protected]
Manželé Brázdovi: 60 let na společné cestě manželstvím
Diamantovou svatbu, šedesát let života v dobrém i zlém, oslavili začátkem
ledna manželé Silva a Václav Brázdovi ze Smíchova, kteří po celý společný
život zůstali bydlištěm věrni naší městské části.
Jejich start do manželského soužití jim
bývalý režim příliš neulehčil. Ačkoliv se krátce po sňatku měli nastěhovat
do bytu v celém patře činžovního domu
v Holečkově ulici patřícímu rodičům
pana Brázdy, který měl převzít vedení živnosti v zavedené drogerii ve Vodičkově ulici, dům byl znárodněn a oni
se museli vystěhovat. Zapsali se proto
do bytového družstva a v ulici U Blaženky pomohli vystavět dům se 14 byty. V jednom z nich bydlí dodnes a Silva Brázdová se od roku 1989 stará o jeho
chod a místní nájemníky.
Před narozením jediného dítěte chodili rádi tancovat a bavit se s přáteli. Poté se stali vzornými rodiči a všechen čas
věnovali dceři, rodině a roubené chalupě s kachlovými kamny na Kokořínsku.
Při její renovaci se inspirovali chytrostí a umem původních obyvatel, stavení zachovali v původním stylu, takže je
zapsáno v seznamu chráněných pamá-
tek. Dodnes ho každý víkend navštěvují a vzorně se o chalupu i byt starají.
Oba jako ze škatulky
Manželé Brázdovi prožili v pracovním procesu 60 let. V dobách minulého režimu, kdy museli velmi šetřit, neboť spláceli družstevní byt, měli oba
dvě zaměstnání a paní Silva po nocích
šila, aby ona i dcera Daniela měly hezké a moderní oblečení. Její láska k módě u ní přetrvává dodnes. „Miluji krásné a klasické oblečení i s doplňky, jako
jsou rukavičky, lodičky a kožené kabelky všech barev a stylů. Ale vždy hraje
prim elegance a klasika,“ svěřila se paní
Brázdová, celoživotně vyznávající dvě
jednoduchá pravidla: nejde spát, pokud
není perfektně uklizený byt, a nevyjde
z domu dřív, není-li perfektně upravená. V tomto duchu se stará i o manžela,
ten byt opouští pouze ve vyžehlené košili a koženém saku nebo v bundě a ko-
SILVA A VÁCLAV Brázdovi oslavili diamantovou
svatbu. Foto: Michal Fairaizl
žených botech. Václav Brázda pracoval
jako řidič do svých 80 let. „Teď jsem přes
rok doma a chci si opět najit práci. Nerad
zahálím,“ prozradil vitální senior.
Společně s manželkou nikdy nebyli v žádné politické straně a socialistický režim prošli se slušným oslovováním paní a pane. A i když jim jejich těla občas připomenou, že jim dávno není
dvacet let, nefňukají. Berou život, jaký
je, a snaží se ho svým chováním a jednáním zlepšit. (md, red)
21
rodina
S loutkami
za sněžným mužem
MAM Prostor otevřel MINI školku
Loutkové divadlo Nazdárek TJ Sokol I.
Smíchov, Plzeňská 27, uvádí v neděli
15. února hru „O sněžném muži“. Začátky představení od 14.30 a od 16.00
hodin v sokolovně. Vstupné se nevybírá, programy a šatna zdarma. (red)
Centrum pro aktivní rodiče i jejich děti
MAM Prostor v ulici U Teplárny č. 3 nově
nabízí tři dopolední čtyřhodinové bloky
hlídání ve skupince maximálně 6 dětí
(ve věku cca 14 měsíců až 3 roky – chodící). V příjemném prostředí rodinného
domu mají děti k dispozici plně vybavenou učebnu (hernu), koupelnu, toalety, přebalovací pult, šatnu a vlastní zahradu s herními prvky. Dětem se věnuje pedagog a jeho asistent. Více o MINI
školce na www.mamprostor.cz. (red)
Únorový program Kulturního klubu Poštovka
Přehled akcí KMC Barrandov
Aktivity pro seniory:
Po 2. únor, 17.00 hod.: MAŠKARNÍ REJ. Karneval
v maskách s vystoupení Klauna Ferdy (od 17.30
hod.) se bude konat v sále FZŠ V Remízku.
Vstupenky v předprodeji od 15. ledna v kanceláři
KMC Barrandov.
Út 17. únor, 16.30 hod.: MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
Tradiční průvod v maskách sídlištěm Barrandov,
začátek u vchodu do KMC Barrandov, zakončení
na Tilleho náměstí. Hudební nástroje a dobrou
náladu s sebou.
Připravujeme:
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN – velmi
žádaný kurz o komunikaci a postupech, které
vymezují hranice, podporují zodpovědnost a
sebeúctu a budují dobré vztahy. Probíhat bude
každou středu 17.30–21.00 hod v termínech 8.,
15., 22. a 29. 4., 6., 13. a 20. 5. Cena kurzu je 2 950
Kč, kurz je akreditován MŠMT a zájemci obdrží
certifikát. Přihlášky do 15. března na e-mail: info@
kmcbarrandov.cz.
Čt 12. března, 9.00 – 15.00 hod.: BURZA JARO/
LÉTO 2015 – možnost pro všechny prodat či
nakoupit levné oblečení 0 - 99 let. Přihlášky
k prodeji na e-mail: [email protected], počet
prodejních míst je omezen.
Info na www.kmcbarrandov.cz.
(red)
Út 3., 10., 17., 24. SENzační SENioři – Kurzy PC (9,
10 a 11 hod.)
Út 3., 10., 17., 24. Rehabilitační cvičení (14 hod.)
St 4., 11., 18., 25. Výtvarný kurz (16-18 hod.)
Čt. 5., 12., 19., 26. Svaz důchodců Praha 5 – setkání,
besedy, přednášky (9-11 hod.)
Odpolední aktivity pro děti, mládež a dospělé:
Po, Út, Čt
Kurzy flétny
Po, Út, St, Pá Kurzy klavíru
Po, Út, Čt
Kurzy kytary (elektrická i akustická)
Po, St
Výtvarné kurzy (14 - 18 hod.)
Út
Baletní přípravka pro děti od 3let –
Program Klubu Klamovka
4. 2. 19.30 hod. Druga a Martin Čepelík
Recitál Martina Čepelíka a koncert kapely Druga
(info na www.druga.cz).
Pravidelné aktivity pro seniory:
Po 2., 9., 16. a 23. 2. Cvičení pro seniory s cvičitelkou
Monikou (9–10 h.), vstupné 30 Kč
Po 2., 9., 16. a 23. 2. Španělština pro seniory - začátečníci (9.30–10.30 h.)
Po 2., 9., 16. a 23. 2. SENzační SENioři - Stolní tenis pro
seniory (12–15 h.)
Po 2., 9., 16. a 23. 2. SENzační SENioři – Kurz PC a
digitální technika
22
Výstava:
Do 6. 3. si můžete prohlédnout výstavu Aloise
Chlupa – kresby.
Bližší informace a přihlášky na e-mailu: postovka@
email.cz, nebo na tel. 257 218 932, 602 308 265. (red)
Jedinečná přednáška MUDr. Vilmy Partykové v
ateliéru Klubu Klamovka. Po přednášce jsou možné
konzultace. Kontakt na e-mailu: impuls.praha@
email.cz; 724 556 636. Vstupné: 200 Kč.
6. 2. 19.30 hod. Improzápas KOSA vs. PROGRESKY
Rezervace na webu v sekci O klubu, položka
Rezervace. Vstupenky budou prodávány jen na
základě rezervace. Lístky je možné vyzvednout
v den konání akce (18–19 hod.) v kanceláři Klubu
Klamovka. Vstupné: 70 Kč studenti/ 100 Kč dospělí.
14. 2. 15.00 – 17.00 hod. Masopustní karneval
Další z cyklu výtvarných a rukodělných odpolední pro děti, tentokrát na téma Masopustní rej.
Vyrobíte si krásné masky, zatancujete a zasoutěžíte si! Informace + rezervace (nutná, bez ní nebude
možno se akce účastnit): Gabriela Krejčí, e-mail:
[email protected], tel. 776 171 881.
7. 2. 10.00 hod. Přednáška urinoterapie
a hladovění
Klub Klamovka, Podbělohorská 3, Praha 5,
e-mail: [email protected], tel. 777 925 706.
Programová nabídka Komunitního centra Prádelna
6. 2. Tereza Valášková & Richard Vlasák - „Fantazie“.
Vernisáž výstavy obrazů, kreseb a ilustrací (od 18 h.)
9. 2. „Caro mio ben“ aneb slavné písně a árie.
Aleksandra Konyukovskaya (soprán), Marina
Shcherbakova (mezzosoprán), Čeněk Svoboda
(tenor), Jan Petráček (bas), Barbora Lepšová (klavír) –
koncert vokální hudby, vstup zdarma (od 16 h.)
12. 2. Zazpívejte si s námi – hudební odpoledne (nejen) pro
seniory na téma „ Písničky inspirované vodou“ (od 15 h.)
17. 2. Komunální volby 2014 v Praze 5 aneb co čekat od
nového zastupitelstva? Diskuzní večer, pořádá sdružení Alternativa zdola (od 17 h)
20. 2. Masopustní výtvarná dílna (od 14 h.)
26. 2. Tablet pro seniory – workshop pro stávající i
budoucí majitele tabletů – kapacita omezena, nutno
se předem přihlásit (od 10 h.)
MaJa (15, 16 hod.)
Pěvecký sbor Bach Collegium Praha
(18 – 20 hod.)
St
Balet pro dospělé (19 hod.)
Čt
Cvičení na míčích (19 hod.)
V neděli 8. 2. od 14 do 17 hod. DĚTSKÝ PLES (omezený počet míst – jen na objednání).
Út
1. skupina – úplní začátečníci (12–13 h.); 2. skupina
– začátečníci a mírně pokročilí (13–14 h.); 3. skupina
– začátečníci a mírně pokročilí (14 – 15 h.); 4. skupina
– pokročilá práce s PC a internetem (15–16 h.)
Út 3., 10., 17. a 24. 2. Marietta – taneční soubor seniorů
(9–12 h.)
Út 3., 10., 17. a 24. 2. Angličtina pro seniory - začátečníci (10–11 h.)
Út 3., 10., 17. a 24. 2. Angličtina pro seniory - mírně
pokročilí (11–12 h.)
Út 3., 10., 17. a 24. 2. Klub seniorů Pegas – bridž
(14.30–18 h.)
Út 3., 10., 17. a 24. 2. Beseda – taneční soubor seniorů
(19–21.30 h.)
St 4., 11., 18. a 25. 2. Angličtina pro seniory - pokročilí
(10–12 h.)
St 4., 11., 18. a 25. 2. Zdravotní gymnastika pro seniory
(10–11 h. / 11–12 h.)
St 4., 11., 18. a 25. 2. SENzační SENioři - Kurz PC a
digitální technika
1. skupina – úplní začátečníci (12–13 h.); 2. skupina –
začátečníci a mírně pokročilí (13–14 h.)
St 4., 11., 18. a 25. 2. SENzační SENioři - iKavárna pro
seniory (14–16 h.)
St 4., 11., 18. a 25. 2. SENzační SENioři - Stolní tenis pro
seniory (12–15 h.)
St 4., 11., 18. a 25. 2. Němčina pro seniory (14–15 h.),
vstupné 30 Kč
Čt 5., 12., 19. a 26. 2. Marietta - taneční soubor seniorů
(9–12 h.)
Čt 5., 12., 19. a 26. 2. Angličtina pro seniory - pokročilí
(10–12 h.)
Čt 5., 12., 19. a 26. 2. Konverzace - Angličtina pro seniory (13–14 h.)
Pá 6., 13., 20. a 27. 2. Cvičení pro seniory (9–10 h.)
Pá 6., 13., 20. a 27. 2. Angličtina pro seniory (mírně
pokročilí) (10–11 a 11–12 h.), vstupné 30 Kč
Kapacita kurzů je omezena, zbývají poslední místa,
přihlášky e-mailem: [email protected] nebo
telefonicky: 775 788 098
Galerie Prádelna
Benjamin van Beek - „Praha očima holandského malíře“ - výstava obrazů (do 5. 2.)
Tereza Valášková & Richard Vlasák - „Fantazie“ výstava (od 6. 2.)
Bližší informace a přihlášky na e-mailu:
[email protected] nebo tel.: 775 788 098.
Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Smíchov
www.kcpradelna.cz, e-mail: [email protected],
tel.: 603 289 675 / 775 788 098.
školství
V jinonické škole pomáhají evropské fondy
Díky poskytnutému evropskému grantu na projekt Inkluze přibyli ve třídách Základní waldorfské školy v Jinonicích ve školním roce 2013/14 asistenti pedagoga a s žáky začal pracovat speciální pedagog a dva terapeuti.
ASISTENTI pedagoga pomáhají žákům s výukou. Ilustrační foto: ZWŠ
Na prvním stupni asistenti pomáhají s dokončováním započatých úloh
a s přebytkem energie a se soustředěním některých žáků. Na druhém
stupni pracují s žáky individuálně či
skupinově během výuky mimo třídu. V naprostém tichu se mohou i jinak
neklidné a nesoustředěné děti věnovat
intenzivně školní práci. A protože z nástěnek od lékaře víme, že „TICHO LÉ-
Gymnázium Na Zatlance pražským gymplem roku
V polovině ledna skončil další ročník celorepublikové ankety Gympl roku, ve
které studenti a absolventi hlasováním vybírají nejlepší a nejoblíbenější gymnázium. V rámci hlavního města uspěla i dvě gymnázia z Prahy 5. Smíchovské Na Zatlance obhájilo s drtivým náskokem loňské vítězství a navíc přidalo i 3. místo v rámci
celé České republiky. Radotínské Oty Pavla pak v regionu Praha skončilo těsně pod
stupni vítězů. Kompletní výsledky na www.gymplroku.cz. (red)
Začíná literární soutěž o Cenu Waltera Sernera
Nadační fond Festival spisovatelů Praha vyhlásil 10. ročník literární soutěže
o nejlepší dosud nepublikovanou povídku. Až do 12. února mohou středoškoláci ve věku 15 až 21 let posílat příběhy na téma „SVĚT UVNITŘ MÉ HLAVY“
na e-mail: [email protected] Rozsah soutěžního příspěvku v českém jazyce je jedna
až pět normostran. Vítěze soutěže zvolí odborná porota složená z učitelů tvůrčího psaní z pražské Literární akademie.
ČÍ“, je možné v praxi sledovat, že je to
pravda.
Žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, respektive
se specifickými vzdělávacími potřebami, je věnována pozornost přednostně (dyslexie, dysgrafie, dysortografie
a dyskalkulie). Věnuje se jim speciální
pedagožka.
„Díky projektu využíváme pro naše
žáky i nabídky pohybového a pracovního terapeuta. Pomocí pohybu a práce
se dřevem působí oba terapeuti na rozvoj dětského sociálního cítění a hlavně na rozvoj dnešním způsobem života
tolik pochroumané vůle,“ říká ředitel
školy Pavel Seleši a pokračuje: „Bohužel, projekt v březnu končí. Do konce školního roku budou asistenti, terapeuti a speciální pedagog ve své práci
pokračovat, ale co dál? Jejich práce nese plody, což vidí nejen učitelé, ale také
rodiče a v neposlední řadě hlavně žáci.
Díky projektu Inkluze se k nám do školy dostali noví lidé, pomohli nám dívat
se na některé věci nově a slabí žáci zakusili úspěch. Co víc si můžeme jako
učitelé přát víc? Přeci, aby smysluplné
věci pokračovaly dál!“ (red)
Všichni soutěžící pozvaní na slavnostní ceremoniál získají věcné ceny, k nimž patří: tablety a elektronické čtečky, kurzy tvůrčího psaní, knihy
renomovaných nakladatelství a originální psací potřeby. Škola vítěze získá 100 knih pro svou knihovnu. Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků
soutěže a předávání cen se uskuteční 9.
dubna na Novoměstské radnici v Praze. (red)
Ples plný tance,
šarmu a elegance
Závěrečný ples 9. třídy Základní školy waldorfské v Jinonicích proběhne v
Kulturním centru Domovina v sobotu
14. února. Program, který připravili sami žáci, začíná v 19 hodin. Těšit se můžete na zajímavá předtančení v mnoha stylech a k poslechu a tanci bude hrát živý
desetičlenný orchestr Brand New band.
Do historie třídy dá nahlédnout jedinečné vzpomínkové video a pestře nazdobené tablo, v tombole pak čeká na každého mnoho zajímavých cen, svůj program také již připravuje třídní rocková
kapela. Nikdo si asi nenechá ujít půlnoční překvapení a taneční afterparty, která
vypukne vzápětí. Vstupenky můžete zakoupit u žáků deváté třídy nebo v kanceláři školy u paní Matějčkové. Kulturní
zařízení Domovina naleznete v ulici Na
Maninách (tram 1, 12, 25). (red)
23
inzerce
SC-340734/05
-D]\NRY ĠNROD%ĘH]LQND
9œ8.$-$=<.ĭ%Ùļ1œ&+ @MFKHÈ[email protected]ÖLÈ[email protected]@MBNTYĜSHM@
[email protected]Ö[email protected]@[email protected]@KĜSHM@@QTĜSHM@
i (;27,&.œ&+ [email protected]@GHKĜSHM@@[email protected]@
Ȩ[email protected]È[email protected]@[email protected]@ƥMĜSHM@
[email protected]¤[email protected]@[email protected]@STQDÈSHM@
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
6SHFLDOL]RYDQ¨DG\QDPLFN¨NXU]\SUR
GÚWLPO GHĽVHQLRU\.XU]\YĠHFK¹URYQ¬
Y¼XN\VURGLO¼PPOXY̬PNRQYHU]DFH
SʬSUDYDQD]NRXĠN\
SC-341937/02
SC-341505/04
Přijďte si zacvičit do
TJ Sokol Malá Strana každé
pondělí a středu
od 19-20 hod.
Určeno pro ženy, kterým
záleží na postavě a zdraví!
Mob. 724045315
%ė(=,1.$ [email protected]ÈM¨[email protected]@R¨CK¨B¨M@[email protected]
[email protected]@MHS¸BGSXODBGJTQYĪ
ZZZHMD]\N\F]
WHOHIRQ
ŠATNY
NÁBYTEK NA MÍRU
• JIŽ 15 LET NA TRHU
• KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY A PŘÍZNIVÉ CENY
DÍKY VLASTNÍ VÝROBĚ
• GRAFICKÝ NÁVRH A KALKULACE ZDARMA
DO DVOU DNŮ
Od ú
n
n ov é o r a
sídlo
fi r my
!
• JEDNODUCHÝ 3D ON-LINE NÁVRHÁŘ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
NÁBYTEK NA MÍRU s.r.o.
PŘEDVÁDĚCÍ STUDIA:
PANENSKÉ BŘEŽANY 222,
PRAHA 5, PLZEŇSKÁ 255/163, TEL.: 257 212 414 • [email protected]
PRAHA 7, ARGENTINSKÁ 6, TEL.: 220 876 807 • [email protected]
PRAHA-VÝCHOD, IČ: 242 55 084
SC-341945/02
www.stako.cz • [email protected]
OZNAMUJEME OTEVŘENÍ NOVÉ
GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE
Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme pro Vás od
1.2.2015 otevřeli na Praze 5 zcela novou
gynekoligickou ordinaci. GYN-FEM s.r.o.
Novou ordinaci GynFem naleznete ve 4. patře, Polikliniky Profesora Řeháka, v ulici Stroupežnického 522/18,
Praha 5 - Smíchov, v blízkosti stanice metra „B“ Anděl.
Provoz nové ordinace:
pondělí - čtvrtek 8.00 - 15.00 hodin
TĚŠÍME SE NA VÁS V PŘÍJEMNÉM
KLIMATIZOVANÉM PROSTŘEDÍ
GYN-FEM s.r.o.
SC-341894/01
Váš inzertní poradce
pro časopis
PĚTKA
24
MUDr. Petr Motyčka
pro vás
Pavel
Bendík
tel.: 603 780 189
SC-350016/01
Kontakty:
telefon: 277 010 524
www.gynfem.cz, [email protected]
sport
Na prkně na Vltavě v zimě? Jde to!
Nápad windsurfingu na Vltavě v centru Prahy se zrodil v hlavě jediného
českého profesionálního windsurfaře Tomáše Maliny někdy před dvěma lety,
když se jen tak procházel po nábřeží.
VIDĚT BĚHEM pražské zimy surfaře na vodě, to není právě obvyklé… Foto: Jiří Píša
Ne že by se nikdy před tím na Vltavě nejezdilo. Stačí si vzpomenout na legendární windsurfingový závod Pražský mara-
ton, který se jezdil na Císařské louce, kde
nikdy nefoukalo, ale vždy to byla velká
zábava, nebo na pražské kluky, kteří již
Využijte mateřské dovolené
a staňte se lektorkou aerobiku!
REKVALIFIKAČNÍ KURZ pomůže ženám najít
zajímavou práci. Ilustrační foto: FISAF.cz
V Česku žije podle Ministerstva práce a sociálních věcí na 45 tisíc žen s malým dítětem, které nemohou najít práci. Na rozdíl od zahraničí jim nejsou české firmy ochotny vyjít vstříc flexibilní
pracovní dobou, kratším úvazkem či nabídkou práce z domova. Z této mnohdy
velice tíživé situace by jim mohly pomoci rekvalifikační kurzy. „Populární jsou
v poslední době zejména rekvalifikační kurzy, které jsou poskytovány zdarma a dokážou maminkám zajistit hlídání dětí. Pokud jsou navíc trochu netradiční a vedeny zábavnou formou, ženy to
velmi vítají,“ říká Jana Hubačová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz,
který právě rozjíždí bezplatné rekvalifikační kurzy Instruktor bodystylingu a
Instruktor zdravotní tělesné výchovy se
specializací senioři. Do tohoto projektu
se může přihlásit jakákoliv fyzická osoba,
pečující o závislého člena rodiny, která je
na mateřské dovolené nebo maximálně
dva roky po ní a má trvalé bydliště v Praze. Rekvalifikační kurz v délce 155 vyučovacích hodin nabízí kvalitní vzdělávání se špičkovými fitness odborníky.
Hlídání dětí zajištěno
„Pro mnohé maminky bude ale asi stěžejní informace, že v průběhu školení nemusí mnohdy složitě hledat hlídání pro děti.
Mohou je vzít s sebou a během kurzu se o
ně postaráme,“ podotýká Jana Hubačová.
Kromě hlídání je zajištěno také stravování po celou dobu školení, úhrada poplatku
za vystavení živnostenského listu, zřízení
mezinárodního certifikátu a kurz Základy podnikání ve fitness profesích. (red)
Kontakt:
Jana Hubačová, manažerka vzdělávání
E-mail: jana.hubacova@fisaf.cz
Tel: 777 668 213 (8–16 hod.), Skype: yyanina
několikrát jezdili nedaleko Trojského kanálu.
Tomášovi však šlo o skutečnou jízdu,
a to co nejblíže k centru města. Následoval tedy výběr lokality a jasné rozhodnutí padlo na Hořejší nábřeží, kde
je dobrý přístup do vody, možnost nastrojení materiálu a především nejlepší větrné podmínky. Vzhledem k tomu,
že v Praze obecně ideální vítr téměř
nefouká, čekal Tomáš na den D téměř
dva roky! Tuto zimu se mu čekání konečně vyplatilo. Jeden den s předpovědí na skutečně pořádný vítr. V době,
kdy všichni čekají sníh, balí lyže a vyráží na hory, zavolal Tomáš pražskému fotografu Jirkovi Píšovi a společně vyrazili „provětrat“ prkno a plachtu
na pražskou vltavskou hladinu.
Na otázku, proč to všechno Tomáš
v počasí těsně nad nulou vlastně dělá, odpověděl: „Ten pocit, kdy přišel
správný poryv a já se mohl ve skluzu prohánět mezi výletními parníky
a přitom se dívat na pražská panoramata, stál prostě za to! Celý náš výjezd
na Vltavu se povedl a já si slíbil, že se
na řeku určitě vrátím.“ (red)
Zvládnou pražští
Mustangové vyšší soutěž?
Tým
amerického fotbalu Prague
Mustangs,
který našel domácí
zázemí v areálu SK Motorlet, prošel nedávno významnou transformací. Opustil „sedmičkovou“ soutěž a přešel do
vyšší, „jedenáctkové“, tedy s 11 fotbalisty v poli. Na začátku letošního roku proto
proběhly nábory a celek posílili zkušení
hráči z Brna, Prahy a Liberce. „Ve III. divizi se potkáme s týmy Brno Pitbulls, Bílovice Sígrs, Ústí n. L. Blades, Budweis
Hellboys a Liberec Titans. Se všemi se
dobře známe z minulých sezón a bude
zajímavé sledovat, jak se jednotlivé týmy poperou se změnou herního systému. Na hřišti Motorletu odehrajeme od
dubna minimálně tři zápasy,“ zve funkcionář mužstva a hráč Oldřich Hnátek a
dodává: „V průběhu března také zahájíme nábor hráčů ve věku 16–19 let. Juniorský tým Prague Mustangs podporuje Praha 5, která finančně přispěla na
nákup tréninkového vybavení a hráčských setů. Do budoucna plánujeme zřídit i tým kadetů pro bezkontaktní formu amerického fotbalu, tzv. flag football.“ Info na www.mustangs.cz. (red)
25
inzerce
2. 2. - 1. 3. ZVĚŘINOVÉ HODY
V průběhu února jsou pro Vás připraveny jak klasické pokrmy, tak i speciality
z našich lesů a polí, podávané se skvělým plzeňským pivem nebo lahodným vínem.
Při předložení tohoto inzerátu u nás dostanete 15% slevu na konzumaci zvěřiny!
14. 2. VALENTÝNSKÉ MENU
Ideální čas na příjemně strávený den při dobrém jídle
a pití v Zubajdě s reprodukovanou muzikou.
7. 3. OSLAVA DNE ŽEN
SC-350114/01
Pozvěte svoji ženu, partnerku, milenku a oslavte s ní
příjemný den v Zubajdě s reprodukovanou muzikou.
Pro ženy je připran malý dérek.
Více na: www.hotelumartina.cz/zubajda
INZERCE Zubajda 188x63.indd 1
1/20/15 1:19 PM
Turné k příležitosti 70. výročí
NAŠE PRAHA
Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?
časopis všech Pražanů
osvobození a ukončení 2. světové války
www.nasepraha.cz
HLEDÁME TALENTOVANÉ MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 14 let. V současné době startujeme nový
ambiciózní projekt pro Prahu. Z tohoto důvodu hledáme do našeho týmu pracovité a samostatné kolegy/kolegyně.
EUROPEAN TOUR 2015
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
SC-341912/32
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu
a samostatnost.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat.
Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání.
Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL.
Uživatelskou znalost práce na PC.
NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Průběžné doplňování obchodních
i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci
obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Kvalitní podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.
Kancelář na prestižní adrese v centru Prahy,
100 m od Náměstí Republiky.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na
e-mail: [email protected]
jŠŒ›ŒG”ó›G
ˆ•‹ġ“š’–œG—–š›ˆœf
}Guv}ÏtG
GGGGGyvjlG
GGGGGGGYWX\
ĖG’–•›™–“–ˆ•ïG—™–›Œ•–ïG
•–ïG
“ˆ‹œSG
G œ‰•œ›óG‰Œ¡G—–Š›œG“ˆ‹œSG
ġ
G •ˆGĀ’–™G›œ’–ïG›’ç•ġ
ĖGZG‹Œ••óG—–™ŠŒG‘󋓈G
G ‘ƄG–‹GX_WGrēV‹Œ•
ĖG–‹‰–™•çG’–•¡œ“›ˆŠŒG
G ˆG—ïēŒG
z›™–œ—ŒƄ•Š’GZX_XV[SGw™ˆˆG\
wˆšçƄG’ŒG’•œGj•Œz›ˆ™
SC-341743/03
wvGTGwÇaGXWGTGX_G–‹•
26
^Z`GZ`WG_W_
žžžUš“”‹Œ›UŠ¡
SC-341500/73
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků,
nabídka a prodej reklamy v titulu s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení
jejich dalšího rozvoje pomocí našich medií.Tvorba cenových
nabídek, reporting, běžná administrativa.
zajímavost
Překladatel Libor Piruchta:
„Na riviéru jezdím na Nikolajku!“
Přes 77 let se pohybuje po ulicích a čtvrtích Prahy 5 překladatel Libor Piruchta (84). Původem z Brna se v necelých šesti letech přestěhoval s rodiči
do Prahy a s naší městskou částí již navždy pevně srostl. Pojďme si společně
s ním zavzpomínat na doby velice vzdálené i nedávné.
Otec pana Piruchty původně pracoval v Moravské bance, ale byl přeložen
do metropole, aby vedl finanční hospodaření Lloyd filmu, mladé filmové
společnosti. „Měla dobré snímky, určitě mnozí ze čtenářů znají tituly Muzikantská Liduška, Hordubal nebo Jánošík,“ vyjmenovává Libor Piruchta,
kterému přesun do Prahy příliš nevadil. Po ročním pobytu nedaleko školy Na Zatlance se rodina přestěhovala
do legionářských domů na smíchovský
kopec Černý Vrch a malý Libor si dosyta užil klukovských válek Smíchov versus Košíře. Také byl svědkem zářijové
mobilizace v roce 1938, kdy v Košířích
Na Popelce bylo seřadiště odvedenců.
„Rodiče mého kamaráda Ondry, řezníci, nesli s námi z Černého Vrchu kýbl
sádla a chleby vojákům na posilněnou,“
vzpomíná na projevenou solidaritu.
Po nástupu na Nerudovo gymnázium
zažil na školních chodbách hned dvě
totality. Za protektorátu povinné hajlování před profesorem – udavačem, kterého po válce oběsili, a po únoru 1948
příchod ozbrojených milicionářů. Mezitím však již naprosto a navždy propadl italskému jazyku. „Bylo to jako úder
blesku z čistého nebe. V roce 1943 u nás
vyšla první moderní učebnice italštiny pražského chirurga Růžičky. Koupil
jsem si ji, ve volném čase v ní doslova
ležel a louskal italskou gramatiku. Pak
jsem náhodou uviděl ve Vodičkově ulici cedulku, nabízející její výuku. Státní
zkoušku z italského jazyka jsem složil
v septimě a v oktávě - už jako mimořádný posluchač – jsem chodil na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy,“ říká
Libor Piruchta.
Konec války s trpkou příchutí
Přichází květen 1945. Piruchta starší pomáhá stavět barikádu u kina Zvon
a jeho syn nemůže odtrhnout oči od zabité Němky, ostřelovačky, která měla na svědomí několik životů a nakonec
i ji dostihla kulka. „V paměti mám ošklivou scénu. Z Holečkovy ulice šli ke kasárnám zajatí Němci, vedli je naši gardis-
té. A sem tam se ozval výstřel a nějaký
Němec pak padl mrtvý k zemi. A u mrtvoly hned byli čumilové, kteří se vrhli
na jeho osobní věci v batohu,“ popisuje
s určitou nechutí v hlase a dodává: „Před
očima mám rovněž stavbu podstavce pro
ruský tank č. 23 na Štefánikově náměstí,
na které dřely kolaborantky s oholenými hlavami.“ Libor Piruchta se také, byť
jen krátce, setkal s národním umělcem,
básníkem Fráňou Šrámkem. Ten za druhé světové války na protest proti fašismu nevycházel z domu na Černém Vrchu, o čemž však málokdo věděl. „Nesl
jsem mu nějakou pozvánku. Otevřel mi,
ale choval se jako plaché lesní zvířátko,“
vzpomíná překladatel, který za svoje pracovní vrcholy považuje dvě knihy.
Nejprve tuzemské čtenářské obci jako
první představil spisovatele Carla Leviho a jeho dílo Kristus se zastavil v Eboli,
líčící život jihoitalských vesničanů za fašistické diktatury. A druhou publikaci
o italském revolucionáři Giuseppe Garibaldim sepsal na základě svých dlouholetých poznatků již sám.
Vedle překladů beletrie z italštiny „spáchal“ i dva překlady do italštiny: kratší studii filosofa Kosíka a knihu
akademika V. Knappa Použití kybernetiky v justici. „To byl mnohem větší
překladatelský oříšek než ono filmové
CO BY DUP pro překladatele japonštiny
ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje,“ říká potutelně.
Chybí vzpomínka na kritika Šaldu
„Itálie a Francie se staly mými celoživotními láskami. Jen v Benátkách jsem
byl pracovně a soukromě patnáctkrát,
teď se tam v květnu znovu chystám. Itálie je krásná země se spoustou památek,
byť si místní stěžují, že život je čím dál
těžší. Můj známý například nyní hledá v Praze prostor pro pizzerii a chce se
sem přestěhovat, aby unikl ekonomické krizi,“ říká Libor Piruchta, věnující se do vysokého věku kromě překladu i tlumočení v dalších jazycích. „Jak
říkám, matka latina má všechny dcery
krásné, i rumunštinu,“ tvrdí.
PŘEKLADATEL LIBOR PIRUCHTA napsal knihu
o životě italského revolucionáře Giuseppe Garibaldiho. Foto: Martin Dudek
Prahu 5 již dávno považuje za svůj domov a rád si touláním po našich ulicích
připomíná známé osobnosti. „Jsem fanda vlastivědných názvů a tabulek, které
vzdávaly či vzdávají hold například pánům Einsteinovi, Peroutkovi, Langrovi
a Šrámkovi. Jen mi tu chybí vzpomínka na literárního kritika Šaldu. Jeho posledním bydlištěm byl dům č. 2 v ulici
Na Doubkové, odkud ho v roce 1937 odvezli do Sanopzu na Malvazinkách, kde
zemřel,“ připomíná a čelo se mu trochu
krabatí, když začne mluvit o Újezdu.
„Pětka by měla požádat malostranské
sousedy o čistší Újezd. Kolik tam projde
cizinců k pomníku obětí komunismu
a k lanovce na Petřín a především rohový dům nedaleko tramvajové zastávky je zanedbaný a zdevastovaný,“ říká
Libor Piruchta. Také se nemůže smířit
s developerskými rejdy na území Prahy 5. „Nechápu, jak a proč někdo povolil výstavbu několikapatrových domů
na konci Nikolajky, které vyrostly před
okny stávající vilové zástavby. Respektive asi tuším, Italové na to mají hezké
přísloví: Peníze tlačí vodu i do kopce,“
říká muž, jehož v létě nejčastěji najdete
v zahrádkářské kolonii u zámečku Nikolajka. „Skvěle si zde odpočinu. Je to
moje riviéra, opálím se a moc peněz neutratím,“ loučí se s úsměvem. (md)
27
kultura
Únorové tipy ze Švandova divadla
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ BÅRD BREIEN
vším zní dokonalá hudba Milana Caise,
známého zpěváka skupiny Tata Bojs.
100. repríza
Sarkastická černá komedie s Michalem
Dlouhým v hlavní roli aneb Po dobrém
občas nezmůžete vůbec nic! Protože
když vám do domu vnikne parta pozitivně myslících vozíčkářů, nezbývá než
rozjet mejdan, na kterém nechybí sex,
drogy a rock´n´roll.
V hl. rolích: D. Punčochář, F. Čapka,
K. Frejová, M. Pospíchal, M. Krátká,
R. Jašków, T. Pavelka, Z. Onufráková.
Režie: D. Hrbek.
19. 2. čt - titulky pro neslyšící | 19.00
velký sál | 175 minut
várně… kdekoli, hlavně bez jakýchkoli
zábran. Někteří věřili, že je to jenom hra.
Někteří, že idioti jsou lidi budoucnosti.
Ale co když je to jinak…
V hlavních rolích: K. Cibulková, L. Veselý,
E. Stárková, Z. Onufráková, M. Krátká, F.
Čapka, P. Děrgel, M. Pospíchal. Režie: A.
Petrželková.
BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz
ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
Tomáš Pavelka a Zuzana Onufráková.
Foto: Patrik Borecký
PUTIN A BIĽAK U TREZORU
– VIKTORIE ČERMÁKOVÁ
novinka v repertoáru (premiéra 31. 1.)
Noční groteska o tom, že i Vladimir
Putin chce spát. Ovšem brání mu v tom
tajemné noční návštěvy. Zvláště ta nejnovější – podivně blábolící dědek, který
je z Československa, a přitom se jmenuje
Vasil! A tak musí přijít na řadu osvědčené
judo, prudká slova či střelba.
Koncert pro děti a dospělé v podání
kapely Už jsme doma, přizvaného hosta
Michala Mihoka a Buchet a loutek.
Když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, život či bezdomovec vás zaručeně
přesvědčí o opaku. Situační komedie.
V hlavních rolích: M. Dlouhý, K. Halbich, K.
Frejová. Režie: D. Hrbek.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - VÍT
BRUKNER A BUCHTY A LOUTKY
22. 2. ne | 19.00 | velký sál | 120 minut
Kdesi v hlubokých hvozdech stávala
perníková chaloupka... Pro děti od 3 let.
8. 2. ne | studio
45 minut bez přestávky | 15.00 a 17.00
KLICPEROVO DIVADLO
TŘI MALÁ PRASÁTKA
Tak jak to bylo s těmi prasátky: „Kvííí,
kvííí.“ Pro děti od 3 let.
JEDLÍCI ČOKOLÁDY
– DAVID DRÁBEK
Alena Hrbková
KRAKATIT – KAREL ČAPEK
2. 2. po, 13. 2. pá, 20. 2. pá | 19.00 | studio
26. 2. čt |19.00 | velký sál | 150 minut
IDIOTI - LARS VON TRIER
ROMEO A JULIE – DAVID DRÁBEK PODLE W. SHAKESPEARA
představení s titulky pro neslyšící
Černá komedie dánského skandalisty Larse von Triera. Skupinka lidí se
rozhodne předstírat mentální postižení
na protest proti všemu měšťáckému.
A provokovat: v restauraci, na plo-
11. 2. st | 17.30 |velký sál
www.klicperovodivadlo.cz
Hrají: M. Pospíchal, M. Mejzlík a M.
Krátká. Režie: V. Čermáková
Poutavý příběh o zrádných svodech
vědy i lásky poprvé na divadelním
jevišti. Jedinečná scéna kombinující
kulisu pohyblivého třípatrového činžáku
s projekcemi, úžasné kostýmy navržené
v duchu starých verneovek a nad tím
PĚT RAN DO ČEPICE (PÍSNĚ
KRYSÁKŮ A JEJICH PŘÁTEL)
TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ
NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
JEAN-CLAUDE ISLERT
Láska nebeská při zastávce v Čechách.
Příběh tří sester, které se po smrti otce
stavějí na vlastní nohy. Nabídka čokoládových pralinek obsahuje příchuti
Čechova, Almodóvara i Woodyho Allena,
občas i nějaký ten hollywoodský oříšek.
Michal Dlouhý a Kristýna Frejová. Foto:
28. 2. so | 19.00 | velký sál | 150 minut
PRO DĚTI
www.agenturaappart.cz
7. 2. so – 100. repríza, 24. 2. út | 19.00
velký sál| 100 min. bez přestávky | angl.
titulky
„Jedlíci čokolády“ po deseti letech.
Pokračování osudů tří sester v koktejlu
z lásky, násilí, poťouchlosti a kouzel, jak
to má ve správné romanci být.
12. 2. čt, 23. 2. po | 19.00
velký sál | 140 minut | anglické titulky
HOSTÉ
V hl. rolích: M. Dlouhý, K. Frejová,
K.Halbich, Z. Onufráková, M. Hruška.
Režie: D. Hrbek.
VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA
– DAVID DRÁBEK
Atak na klasický titul světové dramatiky!
27. 2. pá | 19.00 | velký sál | 150 minut
15. 2. ne | studio
40 minut bez přestávky | 15.00 a 17.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
www.ddsp5.cz
POVÍDEJ
„To už je dávno, tak povídej...“. Rebelky a rebelové
souboru KLAP hrají, zpívají
a tančí v retro revue 60.
let.
7. 2. so | studio | 105 minut |
15.00 a 19.00
www.svandovodivadlo.cz
Plzeňská 76. Rezervace: tel.: 604 909 517,
e-mail: [email protected], www.orfeus.cz
Začátky představení: od 19.00 hod.,
otevřeno od 18.00 hodin.
pá. 6. 2. – René de Obaldia: Mopslíkem z lásky
Tři groteskní příběhy prodchnuté bezelstným milostným
vzplanutím, bigamií, nevěrou, trojúhelníkem i sebeláskou
korunuje nečekaně šťastný zločin! Hořkosladké a černohumorné hříčky Zářná dvojčata, Velkovezír a Eduard
a Agrippina francouzského dramatika a básníka nikdy
neztrácí komediálnost, vtip a humor, a čím černější, tím
lépe. Jsou to vždy dva muži a jedna žena, jejichž propletenec, z počátku romantický nebo aspoň snesitelný, se
chtě nechtě mění v truchlohru. Nebohé postavy jsou
vrženy do absurdních situací, aby následně byly nuceny
jednat ještě absurdněji neřkuli ztřeštěněji. Autor si
v těchto jednoaktovkách rád a s lehkostí hraje s jazykem
prostřednictvím hříček, odboček či literárních narážek.
Uvádí Bluud Teátr v režii Štěpána Smolíka.
pá. 13. 2. - A. P. Čechov: Labutí píseň & S. Mrožek:
Kouzelná noc
A. P. Čechov – pro tuto často uváděnou humoresku jsme
zvolili poněkud výstřednější formu osobitého tvaru,
vycházející z žánru divadla u stolu, za stolem, kolem stolu,
na stole, pod stolem a pod. Naše půlčtená verze navíc
28
vylučuje diskontinuitu výkonu našeho principála, a navíc
přenáší inscenační důraz na slovní přetlumočení smyslu
tohoto dramatického šperku.
Slawomir Mrožek – Kromě všech prvků, zdůrazňujících
osamělost jedince v současné společnosti a ztíženou
schopnost dorozumění je ve hře ukryta i jakási posmutnělá poezie člověka, stereotypem života už poněkud okoralého, unaveného, odevzdaného, zaskočeného připomínkou světa, který měl svoji vůni. Přesto jde o veselohru!
V obou komediích jsou v souhrnu k vidění I. Hýsková
(m.o), M. Rotter, R. Vašinka, M. Součková, T. Rychlý, J.
Vaculík. Režie Radim Vašinka.
st. 18. 2. - Vladimír Holan: Dva příběhy (Návrat
a Martin z Orle, řečený Suchoruký)
Reprízou dávného večera zahajujeme, vycházejíce
vstříc návrhu z řad našich diváků, celosezónní cyklus
uvádění poezie v každou třetí středu v měsíci. Dvě
lyricko-epické poémy, básnické povídky, klasika
české poezie (jedinečné uhrančivé dějetvorné
příběhy odehrávající se v dramatu „divadla světa“)
v sugestivní odmythologizované interpretaci Radima
Vašinky, nositele Růže a propagátora osobně zainteresovaného stylu přednesu poezie.
pá. 20. 2. - L. Ferlinghetti, R. Vašinka: Je svět opravdu
báječné místo k narození, kde se dají dělat legrační kousky a milostné kousky a psí kusy…a vonět
ke kytkám a okukovat sochy a dokonce i myslit a líbat
lidi…a tancovat a chodit plavat do řeky a na pikniky…?
Střet, či vlastně spíše setkání, Ferlinghettiova a Havlova
vnímání současného světa, jehož poněkud neutěšený
zmatek ztvárňuje pak Ferlinghettiho komedie, do níž
jsme nainstalovali i kolemjdoucí hypotetické postavy,
nejen Ferlinghettiho a Havla, ale i Ginsberga, Nerudy,
polámaného mravenečka, spolu s tlučením o mříže
a do bubnu, za doprovodu břeskných amerických
pochodů a Radeckého marše. Přítomna bude i vizuálně
narušená Socha Svobody. I s hořící fakulí. Na jevišti
se vyskytují: J. Čemusová, I. Hýsková, M. Rotter, M.
Součková, J. Šourek, R. Vašinka, L. Vašinková a P. Veselý.
V hlavní roli Jan Vaculík . Režie Radim Vašinka.
pá. 27. 2. - A. P. Čechov: Labutí píseň & S. Mrožek:
Kouzelná noc
kultura
Malíř Ondřej Kohout se vrací do Hlubáku
MALÍŘ Ondřej Kohout pracuje ve vídeňském ateliéru. Foto: OK
Únorová výstava Návrat do Hlubáku
představí v Galerii Portheimka průřez tvorbou malíře Ondřeje Kohouta
(* 1953), jehož obrazy jsou inspirovány
sportovním prostředím a zčásti erotikou. Syn spisovatele Pavla Kohouta pů-
OBRAZ s názvem 25 let potom, 130 x 150, olej,
plátno. Foto: OK
vodně vystudoval scénografi i a v minulosti vytvořil několik scén a kostýmů
pro divadla. Svoje obrazy vystavoval
převážně v Rakousku, Německu a Belgii. Ondřej Kohout je jako malíř prý fascinován pohybem a jeho symbolikou.
V rozhovorech přiznává, že ho zajímá
fenomén manipulace. Nakolik se tato „záliba“ otiskuje v obrazech, je spíše otázka, na kterou si mohou odpovědět návštěvníci výstavy, jimž není nutné napovídat. „Vliv prostředí na tvorbu,
alespoň tu mou, je nepopiratelný,“ říká Ondřej Kohout a dodává: „V galerii
představím hlavně díla z posledních let.
A co znamená název výstavy? Hlubákem je myšlen park před Portheimkou,
ve kterém jsem si často v mládí hrával.“
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. února
od 18 hod. a zahájí ji moderátor Jakub
Železný. (red, md)
Akce v našich knihovnách
Barrandov
Ostrovského
2. 2.–2. 3. Výstava Vzdělávacího spolku
uměleckých řemesel PROMĚNY OVČÍHO
ROUNA - plstěné maličkosti, klobouky,
kombinace rouna s dalšími materiály.
11. 2. v 17.00 hod.
Anežka. Svatá Přemyslovna uprostřed
politického a duchovního kvasu 13.
století. Cyklus Jakuba Rychtara Ženy a
muži v českých dějinách.
18. 2. od 12.30 do 16.00 hod. Ukázka plstění a předení na kolovratu.
Smíchov
16. a 19. 2. od 17.00 hod. Papírová pimprlata Kateřiny Boušové hrají pohádku
Kocour v botách.
2. 2. v 17.00 hod. Přemysl Otakar I. Červánky nové doby. Cyklus Jakuba Rychtara Ženy a muži v českých dějinách.
(red)
Čtení připomnělo díla
Josefa Škvoreckého
V kavárně Krásný ztráty proběhl v lednu již čtvrtý ročník Čtení pro Josefa
Škvoreckého. Akci tradičně pořádalo literárně zaměřené Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého (SGJŠ) jako vzpomínku na tohoto významného spisovatele, nakladatele a ochránce
exilových autorů. Gymnázium se mimo jiné profi luje právě výukou předmětu tvůrčí psaní, probíhajícího pod
vedením spisovatele Jiřího Dědečka.
Dvanáctihodinové kulturní setkání se
konalo za přítomnosti řady osobností veřejného života (Daniela Kolářová,
Michal Viewegh, Jiří Menzel, Jiří Dědeček, Otakar Brousek, Pavel Kohout, Tomáš Císařovský, Vladimír Merta či Jiří
Suchý), jež se také aktivně zapojily do
četby. Setkání bylo zpestřeno besedou
s režisérem Jiřím Menzelem a dramatizací Škvoreckého Zločinu v šantánu
třídou 2. J SGJŠ. (red)
AUTORSKÉHO ČTENÍ se zúčastnil také spisovatel
Michal Viewegh. Foto: SGJŠ
Jak se žije
s leasingem a hypotékou?
V Altánu Klamovka se v úterý 3. února od 18 hodin uskuteční vernisáž výstavy Juliany Höschlové s názvem Úlisnost. Absolventka Ateliéru malířství II
Vladimíra Skrepla se zabývá popkulturním znázorněním lidských identit
v masmédiích. Umělost, montáž a křečovitě se usmívající postavy, žijící ve
vztahu s leasingem a hypotékou, jsou
hlavní motivy její monumentální kresby. Výstava je přístupná do 1. března,
otevírací hodiny: so a ne 14-18 h. (red)
29
zdraví
Lidem po operacích, učitelům
i zpěvákům navrací hlas rehabilitace
Ztratit řeč může člověk nejen po zásahu shůry, jako se to stalo biblickému Zachariášovi. Bez hlasu se ocitá především určité malé procento pacientů po operacích krku v oblasti hrtanu, ale potíže mohou mít i lidé, kteří si hlasivky namohli
při výkonu svého povolání. Nemocnice Na Homolce je jedním z několika mála českých zdravotnických zařízení, které nabízí ucelený program hlasové rehabilitace.
FYZIOTERAPEUTKA Zuzana Kučerová při práci. Foto: NNH
Porucha tvorby hlasu může být způsobena jednak mechanicky, tedy různými uzlíky, výrůstky či polypy, jednak zánětlivými chorobami. Někdy mohou být hlasivky poškozeny během operace, či si je
lidé namůžou v práci, což dobře znají učitelé, herci a zpěváci. Právě poslední dvě
skupiny pacientů - ti s problémy po operaci a ti, kteří své hlasivky příliš namáhali - přicházejí, aby znovu nabyli svůj hlas,
na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny pražské Nemocnice Na Homolce.
Prospěšné spojení dvou metod
„Asi 80 procent našich pacientů tvoří lidé s takzvanými pooperačními parézami, neboli s obrnou hlasivkového
nervu. Ostatní jsou zmínění učitelé a
lidé z dalších profesí, kde bývá hlas ne-
ustále přetěžován. A léčíme i poruchy
hlasu vzniklé z psychogenních důvodů,“ vypočítává fyzioterapeutka Zuzana Kučerová, která se svou kolegyní Magdalenou Smílkovou nové pojetí
rehabilitace hlasu na Homolce zavedla. Ta spočívá ve spojení dvou metod:
elektrostimulace a hlasové rehabilitace
a reedukace.
Běžně to probíhá tak, že pacienti s pooperačním poškozením hlasivek docházejí zvlášť na elektrostimulace k fyzioterapeutům a zvlášť, třeba jednou za
měsíc, přijdou k foniatrům. S nimi si
hlas procvičí a odnesou si pokyny, jak
rehabilitovat za pomoci domácích řečových cvičení. „My jsme u nás začaly
provádět oba způsoby rehabilitace současně a přineslo to výsledky. Na soubo-
ru pacientek jsme prokázali, že se počet
elektrostimulací, potřebných k navrácení hlasu, snížil o pět, ze 17 na 12, pokud se k nim současně přidala i hlasová
reedukace,“ říká Zuzana Kučerová.
Pomáhá i přístroj na změření hlasu
Pacienta musí nejprve vyšetřit ORL specialista. Nejcitlivější diagnostickou metodou je laryngostroboskopie, endoskopické vyšetření hrtanu. Pokud je potvrzena
paréza hlasivkového nervu, přechází pacient do péče oddělení Rehabilitace a fyzikální medicíny. Zde je vyšetřen rehabilitačním lékařem a dále putuje do péče fyzioterapeutek, které posoudí kvalitu
hlasu pacienta. „Z Hudební fakulty AMU
máme vypůjčený přístroj na změření
hlasového pole. Je to pro nás i pro pacienta užitečná zpětná vazba, protože na grafech vidíme, jak se hlas díky rehabilitaci
zlepšuje,“ uvádí Zuzana Kučerová.
Každá fyzioterapie hlasu je zahájena
korekcí správného držení těla pacienta,
nácvikem správného dýchání a ošetřením jizev u pooperačních paréz, následuje elektrostimulace poškozené hlasivky. Poté přichází na řadu vlastní rehabilitace a reedukace hlasu. Pacienti
chodí zpravidla třikrát týdně, ze vzdálenějších míst republiky ale mohou dojíždět jen dvakrát nebo jednou týdně.
Celková doba do návratu hlasu se tak
ale prodlužuje. Vzhledem k zdokonalování kombinovaných metod se Na Homolce naopak podařilo léčbu zkrátit.
„Ke zhodnocení hlasu využíváme
výsledků z vyšetření z hlasového pole,
kde sledujeme sílu hlasu v decibelech a
rozsah hlasu v půltónech. Rozhodujícím faktorem k ukončení rehabilitace
jsou nejen výsledky z hlasového pole,
ale i objektivní zhodnocení hlasu pacienta,“ uzavírá Zuzana Kučerová. (red)
Pravidelným cvičením nejen ke zdraví
Senioři, přijďte si zacvičit, aby vás pohyb nebolel! Cviky jsou
snadné, rehabilitační, zaměřené na celý pohybový aparát,
cíleně se zapojují potřebné svalové skupiny. Zaměřují se na
správné dýchání, posílení pánevního dna i na jednotlivé
orgány. Uplatňují se prvky zdravotního čínského cvičení,
které má velmi harmonizující a vyrovnávací účinek a jemně
povzbudí energetická centra.
30
Tělocvičny jsou příznivým prostředím pro přátelská
přijetí nováčků a cvičitelé Senior fitnes vás citlivě provedou
obtížnějšími začátky i počátečními rozpaky. V Praze 5 se na
vás těší cvičitel Jan Šiml, tel. 732 381 138, Fakultní ZŠ Barrandov, V Remízku 7/919, čtvrtek od 10 hodin. Informace o
dalších aktivitách na www.seniorfitnes.cz a e-mail: seniorfi[email protected] (red)
inzerce
L
E
I
DAN
12. 9. 2015
PRAHA
...'Ć) Ć1
-+,[Z!)&0
* ĉĉ&Ýĉ%$Êĉ-ĉZW*
!%$
SC-341912/31
'!,$Æ,ßĉ'!,ãĆ)0
31
historie
V únoru uplyne 70 let od tragického náletu na Prahu
Přibližně 50 amerických „létajících pevností“ krátce po poledni
14. února 1945 začalo bombardovat
Prahu. Letecký poplach byl ohlášen
teprve s dopadem prvních bomb
na lokalitu Farkáň, následky byly
katastrofální.
Nálet přinesl úplnou zkázu dvou domů
v ulici Pod Vysokou (dnes Od Vysoké)
a jednoho domu Na Farkáně III. Těžce poškozeny byly i domy na farkáňském náměstí a v ulicích Na Farkáně
I a II, k lehčímu poškození došlo téměř
u všech dalších nemovitostí v lokalitě.
O život přišlo 13 osob, z toho šest obětí
bylo z rodiny Černických.
Poničen byl i hřbitov Malvazinka,
nálet rovněž zasáhl náměstí s kostelíčkem ve starých Radlicích. Devastující
následky přineslo bombardování takzvanému Fričovu statku. Usedlost, nacházející se ve stráni mezi Radlicemi
a Farkání, byla vymazána z mapy.
Nálet dále pokračoval do oblasti části Podskalí, Nového Města (zcela zničeny Emauzy, poškozeno Karlovo náměstí - Faustův dům a část
nemocnic na náměstí) a do oblasti
Královských Vinohrad, kde byly nej-
čet obětí však není zcela přesný, neboť
další lidé postupně umírali vinou četných zranění.
Josef Lada přišel o dceru
MÍSTNÍ OBYVATELÉ nacházeli na ulicích pozůstatky po leteckém úderu. Foto: archiv HK
větší ztráty na životech. Zahynulo 701
občanů, z toho 92 dětí, zraněno bylo
1184 lidí, z toho 372 těžce. Přesný po-
„Ráno 14. února k nám na Černý
Vrch přijel pekař s pečivem pro místní obchůdek a nabídl kamarádům, že
je sveze do města. Když přijeli k Jiráskovu mostu, začaly padat bomby. Zbořily dům na místě dnešního Tančícího
domu, Emauzy a zabily Evičku, dceru malíře Josefa Lady. Na mostě leželi
mrtví koně s nákladem ze smíchovského Staropramenu. Můj kamarád Mirek
Elsnic se vrátil zdráv, ale týden nepromluvil, byl v šoku,“ zavzpomínal jeden
z pamětníků náletu, překladatel Libor
Piruchta (84) ze Smíchova.
Tragédii na konci války připomíná pomníček na náměstí Na Farkáně (v blízkosti stanice Farkáň ve směru od Waltrovky), na kterém jsou také
uvedena jména zemřelých za 2. světové války, kteří měli k místnímu okolí vztah. K uctění jejich památky se zde
13. února od 17 hod. uskuteční malý pietní akt. Akci za přítomnosti zástupců
MČ Praha 5 pořádá Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně, z. s.
(red)
OBĚTEM NÁLETU z řad našich obyvatel je věnován
pomníček u kostelíčka na konečné tramvaje č. 7
v Radlicích, kde se 14. února od 12.30 hod. odehraje
pietní vzpomínka pořádaná smíchovskými baráčníky.
NÁLET přinesl nejen řadu obětí, ale i velké materiální škody. Foto: archiv HK
32
Foto: Martin Dudek
inzerce
HITY SKUPINY LUCIE -
MUZIKÁL
HUDBA/LIBRETO
KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO
VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY
PREKVAPTE NA VALENTYNA LUCIÍ!
Vezměte svého miláčka na představení muzikálu Lucie a mimo nemalého
množství lásky dostanete ještě slevu 25 %.*
* Slevu lze uplatnit pouze v pokladně Hudebního divadla Karlín, Křižíkova 10, Praha 8. Rezervace na tel. 221 868 666 (pokladna)
a 221 868 444, 777, 999 (obchodní oddělení) nebo emailem na [email protected]
Hlavní mediální partner
www.hdk.cz
SC-341297/77
me
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
ČESKÁ LEGENDA
JE ZPĚT!
MUZIKÁL KARLA SVOBODY,
ZDEŇKA BOROVCE
A RICHARDA HESE
2 15
s ince 1 9 9 5
www.hdk.cz
SC-341297/76
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
me
33
životní prostor
V ulici Na Pláni zůstane zachován obousměrný provoz
O změně dopravního režimu v ulici Na Pláni se rozhodovalo v anketě,
internetovém hlasování a své doporučení poskytli i policisté. Na základě
všech podnětů byla zvolena varianta zachování obousměrného provozu v ul.
Na Pláni s vyznačením vzájemných výhybných prostorů v délce 12 metrů
vždy po cca 100 metrech délky komunikace.
„Až na malé výjimky bude tímto legalizován současný stav i způsob parkování
na komunikaci, přičemž je zde osazována
doporučená rychlost 30 km/hod. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že anketa nepřinesla jednoznačnou preferenci
žádného předkládaného řešení a též to, že
Únor ve Stanici přírodovědců
14. 2. 14.00–15.30 hod. Odpoledne s poníky
Jízda na ponících pro děti od 3 do 10 let, za příznivého počasí, cena jízdy 20 Kč.
21.–28. 2. Lyžařský jarní tábor Janské Lázně
Pro děti od 7 do 18 let. Cena 3300 Kč zahrnuje
dopravu, ubytování v chatě Duncan, stravu, pojištění, pedagogický doprovod s instruktory lyžování, program a výuku lyžování. Záloha na lyžařské
vleky 2200 Kč. Přihlášky a informace na e-mail:
[email protected]
23.–27. 2. Jarní příměstský tábor
Pro děti od 7 do 14 let. Cena 950 Kč zahrnuje
celodenní program 9-16 hod., obědy, pedagogický doprovod, vstupy na akce a herní materiál.
Přihlášky a informace na e-mailu: hrdinova@
ddmpraha.cz.
23.–27. 2. Jarní výtvarný příměstský tábor
Pro děti od 7 do 12 let. Cena 950 Kč zahrnuje celodenní program, výtvarný materiál, lektora.
Přihlášení je možné pouze na celý týden.
Přihlášky a informace na e-mailu: rottova@
ddmpraha.cz.
27. 2. Jarní prázdniny
Kroužky neprobíhají, zahrada bude otevřena
8.00-17.00 hod., skleník út 14.00-17.00 h., st 9.0012.00/14.00-16.00 h., čt 14.00-16.00 h.
Skleník a tropické terárium
Úterý 14.00–18.00, středa 9.00–12.00 / 14.00–
16.00, čtvrtek 14.00–16.00 h.
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč, děti do 1 m –
vstup zdarma.
Zahrada
Pondělí–pátek 8.00–19.00 h., víkend listopad až
březen zavřeno, vstup volný.
Stanice přírodovědců, Drtinova 1a, Smíchov,
tel.: 222 333 860, e-mail: [email protected],
www.priroda.ddmpraha.cz.
Foto: archiv
34
řadové garáže ve svahu mezi ul. Na Pláni
a Xaveriova nejsou orientovány ve směru,
který by umožnil bezproblémový vjezd
a výjezd vozidel,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy MČ Praha 5 Ivan Růžička.
Odbor dopravy ve spolupráci s Policií
ČR zvažoval také řešení ve formě insta-
lace dopravního značení v nejvíce kritizovaném místě, které by zakazovalo zastavení vozidel v dílčím úseku komunikace. Po zhodnocení důvodů, proč byl
dopravní režim v ul. Na Pláni kritizován,
bylo přijato výše uvedené rozhodnutí.
„S návrhem dopravního režimu byl
na svém prvním zasedání seznámen
také Výbor dopravy, který jej vzal
na vědomí. Dovolte nám, abychom
touto cestou poděkovali účastníkům
ankety za vyjádření vlastního názoru,“
dodal vedoucí Růžička. (red)
Průvodci vás bezplatně provedou Prahou
Jako každoročně, i letos Asociace průvodců ČR pořádá u příležitosti Mezinárodního
dne průvodců bezplatné prohlídky Prahy a dalších měst. V Praze se prohlídky budou
konat v sobotu 21. února od 14.00 hodin. Sraz účastníků je před domem U Kamenného
zvonu na Staroměstském náměstí 13. Na prohlídky se není třeba předem hlásit. Letošní trasy povedou ze Staroměstského náměstí na náměstí Republiky. Je jich celkem pět
včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. Info na www.asociacepruvodcu.cz. (red)
Sbírka oblečení pomůže lidem v nouzi
Lidí v tíživé sociální situaci je v Praze 5
mnoho. Mít teplou bundu a ponožky
může být například v zimě pro lidi bez
domova
doslova rozdílem mezi životem a smrtí. Naopak jiní lidé
se často zbavují oblečení, které se jim již nevejde do skříně, či
z něj vyrostly jejich děti. Mnohdy
takový textil končí v odpadcích. Praha 5 proto zahájila jednání o vzájemné
spolupráci s provozovatelem známých
oranžových kontejnerů, které jsou určeny přímo ke sběru textilu pro charitativní účely.
Cílem dohody mezi městskou částí
a provozovatelem kontejnerů například
na Smíchově, Barrandově, v Jinonicích
nebo v Košířích je spolupráce na podpoře sběru oblečení pro potřebné obyvatele Prahy 5. Textil odevzdaný na území
městské části by se díky vzájemné spolupráci měl cíleně dostat k těm nejpotřebnějším občanům Prahy 5.
„Na našem území se v loňském roce
shromáždilo ve speciálních kontejnerech 78 852 kilogramů textilu. Z tohoto
množství je ale zapotřebí vybrat materi-
ál, který odpovídá aktuálním potřebám
lidí z Prahy 5, kteří se ocitli v tíživé situaci. Například v zimě potřebujeme pro
lidi bez domova především teplé prádlo
a zimní bundy, nikoliv ubrusy. Dohoda nám pomůže naše požadavky upřesnit, navíc získáme
pro místní lidi mnohem větší objem oblečení než tomu bylo
dosud,“ vysvětlil princip spolupráce zástupce starosty Jan Smetana (ČSSD).
Spolupráce mezi městskou částí
a sběrnou firmou navíc podpoří místní
neziskové charitativní organizace, které
působí v sociální oblasti. Těm bylo celkově v posledním čtvrtletí loňského roku
poskytnuto 850 kg textilu. Provozovatel
kontejnerů nyní také připravuje zásilku oblečení na Ukrajinu, která bude odvezena v průběhu ledna. Zbylé oblečení,
které už nelze využít, dodává zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše,
co se do kontejnerů dostane.
Pokud jste tedy pod stromečkem našli opět svetr s jelenem, stejné bačkory
či malé tričko, využijte textilní kontejnery s logem Prahy 5, které se již brzy
objeví v ulicích. (red)
„Praha 5 získá
pro osoby v tíživé
situaci mnohem
větší objem oděvů
než dosud“
životní prostor
Po stopách historických památek:
Smíchovská synagoga unikla demolici, je z ní studovna
Jednou z kulturních památek na území naší městské části je i bývalá synagoga z 19. století v ulici Stroupežnického 32. Před téměř 30 lety jen těsně
unikla demolici a dnes slouží především badatelským účelům.
Jednolodní smíchovská synagoga byla
postavena v 60. letech 19. století v novorománském stylu, interiér ve stylu
maurském. Budovy zdobily nástěnné
malby a vitrážová okna. Hlavní sál byl
sklenut devíti klenbami mezi maurskými oblouky na čtyři střední pilíře,
dále zde byla vstupní předsíň a v patře ženská galerie. Na jižní a východní
straně byly dva přístavky sloužící jako zimní modlitebna. Vnitřní dvůr byl
přístupný z ulice i ze synagogy. Vysvěcena byla dne 8. září 1863.
Ze svatostánku skladiště
Před druhou světovou válkou byla přestavěna architektem Leopoldem Ehrmannem, který pracoval pro Židovskou obec, a to v konstruktivistickém
stylu. Vznikly zde tři hranoly různých
proporcí s omítkou z umělého kamene.
Po druhé světové válce již nebyla židovská obec obnovena. Od padesátých
let synagoga chátrala a chvíli dokonce
sloužila jako skladiště náhradních dílů
a ložisek pro ČKD. Podlahu zakryl beton, hlavní loď byla rozdělena přistavěným patrem, vystavěly se nákladní výtahy. Roku 1986 památce hrozí demolice a po sametové revoluci synagoga
připadla pražské židovské obci.
V letech 2003–2005 byla rekonstruována na návrh Ateliéru Znamení čtyř
– architekti, s. r. o., a nově zde vyrostla i studovna a badatelna. V současné
době slouží jako depozitář Židovského
muzea. Na budově jsou zachovány dva
nápisy: Mír a zdar dalekému i blízkému nad hlavním vstupem a hebrejský
v ulici Stroupežnického: Ne mocí ani
ZE SYNAGOGY se na několik let stal sklad náhradních dílů, dnes v ní sídlí depozitář Židovského muzea.
Foto: Martin Dudek
silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin.
(Zdroj: Klub přátel starého Smíchova)
Židovská obec na Smíchově vznikla údajně již kolem poloviny 18. století. Vzhledem k tzv. familiantskému
zákonu (oženit se směl jen nejstarší syn, mladší muž se musel kvůli sňatku vystěhovat) přibývalo obyvatel
velmi pomalu. Na počátku 19. stolení neměla obec vlastní synagogu a využívala modlitebnu v kartounce podnikatele Arona Beera Přibrama. Po zrušení zákona v roce 1849 se začíná uvažovat o výstavbě vlastního chrámu.
První smíchovská synagoga byla postavena u Plzeňské ulice. Při její výstavbě se obec velmi zadlužila a chyběly jí prostředky na údržbu a vybavení. Po šesti letech musela být uzavřena. Situaci vyřešil tehdejší smíchovský
starosta František Ringhoffer. Odkoupil synagogu včetně pozemku, kam hodlal rozšířit svůj podnik, převzal
dluhy židovské obce a nabídl prostředky na výstavbu nové synagogy ve Stroupežnického ulici. (KPSS)
Majitelé psích miláčků, nezapomeňte na poplatek!
MČ Praha 5 upozorňuje všechny držitele psů, že se blíží termín splatnosti
místního poplatku za vašeho čtyřnohého společníka, a to 31. březen. Praha 5
evidovala k 31. 12. loňského roku 3754 poplatníků a 4002 psů.
Jako každoročně budou v první polovině března rozesílány poštovní poukázky všem registrovaným poplatníkům.
Poplatek je možné uhradit na poště,
bezhotovostním převodem nebo hotově v pokladně Úřadu MČ Praha 5, nám.
14. října č. 4, II. patro, č. dv. 201, pokladní hodiny: pondělí a středa 8.00–
12.00 a 13.00-17.45 h., úterý, čtvrtek,
pátek 10.00-12.00 hod.
Při platbách je nutno dodržet variabilní symbol uvedený na poštovní poukázce, aby mohla být platba řádně zaúčtována.
Pokud jste si vědomi opomenutí
ukončení poplatkové povinnosti, například z důvodu změny trvalého pobytu poplatníka, úhynu psa, předání psa
novému držiteli atd., učiňte tak co nejdříve (ještě před zpracováním poštov-
ních poukázek), na odboru občanskosprávním Úřadu MČ Praha 5, oddělení
místních poplatků a pokut, Štefánikova
13, 15, I. patro, č.dv. 104, úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00-18.00 hod.
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu do výše 500 tis. Kč dle § 247a zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném
znění. V případě jakýchkoliv dotazů
se můžete obrátit na referentku Alenu
Pallagyovou, tel. 257 000 535, e-mail:
[email protected]
Povinnost je mít čip či tetování
Dále připomínáme držitelům psů
(poplatníkům místního poplatku ze
psů) platnost obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném zně-
ní, která mimo jiné stanoví nechat psa
chovaného na území hlavního města
Prahy, staršího 6 měsíců, trvale označit
mikročipem, nebo tetováním a zanést
pomocí registrační karty do evidence
chovatelů psů – Magistrát hl. m. Prahy,
odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 112 21 Praha 1.
Nesplněním této povinnosti se držitel
(poplatník) psa dopouští přestupku dle
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Osobní údaje držitele psa, vyplněné
na registrační kartě, by měly být shodné s osobními údaji poplatníka, který
má psa hlášeného k místnímu poplatku
ze psů u Úřadu MČ Praha 5.
Místní poplatek vybírá městská část
a čtvrtinu vybraných peněz odvádí hlavnímu městu. V roce 2014 bylo
vybráno na místním poplatku ze psů
celkem 1.981 tis. Kč. Tato částka je již
po provedeném 25 % odvodu na Magistrát hl. m. Prahy. (red)
35
politikum
Jaký je váš názor na hlavní principy sociální poli
Jarmila Svobodová (TOP 09)
Tatiana Konrádová (SZ)
Sociální politika TOP 09 vychází z principů
konzervativních stran. Stát a další veřejné instituce, včetně obce, by měly lidem vytvářet
takové podmínky a prostředí, aby každý jedinec mohl usilovat o naplnění svých životních
cílů a hodnot. Zároveň však považujeme za nutné posilovat pocit osobní zodpovědnosti každého člověka za vlastní život.
Naše strana má tři hlavní témata, na která se
chce v rámci sociální politiky soustředit. Jako nejdůležitější
vidíme zajištění nízkonákladového bydlení pro seniory, samoživitelky a pro mladé začínající rodiny. Druhým tématem
jsou granty pro organizace, které pomáhají seniorům, osobám se zdravotním postižením, sociálně vyloučeným občanům, národnostním a etnickým skupinám. Dále také podpora organizací, které bojují proti patologickému chování
mladistvých. Třetí oblast zahrnuje úzkou spolupráci s neziskovými organizacemi a církvemi, které mají bohaté zkušenosti v rámci charitativní činnosti, a to především se sociálně vyloučenými občany. Tyto tři oblasti se navzájem doplňují a prolínají a je důležité k nim přistupovat jako k celku.
Uvědomujeme si, že citlivá sociální politika je základním
předpokladem, aby Praha 5 byla příjemnějším místem k žití.
Sociální politiku v Praze 5 realizujeme na principu participace, tedy zapojení veřejnosti do rozhodování. Zejména při řešení sociálních problémů je důležité zapojit dotčené skupiny obyvatelstva. I nadále budou Zelení spolupracovat
s neziskovými organizacemi a odborníky a odbornicemi na daná témata. Zapojíme i širokou
veřejnost, a to formou kulatých stolů a veřejných
debat.
Hlavním principem sociální politiky je prevence, tzn. realizace takových opatření, která budou předcházet vzniku sociálních problémů a patologických jevů, nikoli populistická gesta postavena na represivních opatřeních, která problémy spíše
prohlubují. Například sociálnímu vyloučení a bezdomovectví,
které se týká čím dál většího počtu lidí (seniorů, matek samoživitelek, etnických skupin atd.) lze předejít zřizováním sociálních bytů, nabídkou sociálního poradenství, vznikem nízkoprahových center a azylových domů, posílením terénních služeb a mobilních zdravotních jednotek. Některé z těchto návrhů
už jsou v procesu realizace. Sociální politika musí rovněž reflektovat aktuální výzvy, ať už jde o zmíněné sociální bydlení či
třeba sociální podnikání, které je účinným nástrojem integrace
lidí znevýhodněných na trhu práce.
Zastupitelský klub a regionální organizace TOP 09 Praha 5
Štefánikova 28, 150 00 Praha 5, e-mail: [email protected], www.top09praha5.cz
Klub zastupitelů Strany zelených a České pirátské strany
e-mail: [email protected]
Telefon: +420 257 000 886, www.praha5.zeleni.cz,
https://www.facebook.com/stranazelenychpraha5
Petr Lachnit (ANO)
Jakub Suchel (KDU-ČSL)
V minulém volebním období se podařilo vypracovat a schválit Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb. Jsem přesvědčen, že tento
dokument je dobrým základem pro vytyčení
priorit v této oblasti. Vytváří skutečně reálné
předpoklady pro dlouhodobé fungování vztahu veřejné správy k úkolům v sociální politice.
Měnit se má vždy jen to, co přes dobré úmysly neplní svou funkci. Měnit fungující systém
jen pro samotnou změnu, bez ohledu na možné
dopady, je popření odpovědnosti úřadů vůči občanům. Nahradit systémová řešení bezkoncepčním rozhodováním o
jednotlivostech je pak už jen trestem pro občany. V sociální
oblasti to bourá jistoty, bez kterých se právě ta část populace, jejíž nejenom budoucnost, ale i přítomnost je právě nejvíc
ohrožena ztrátou jistot, dostává do svízelné situace, kdy jsou
materiální problémy výrazně ovlivněny i psychickou zátěží.
Neměňme proto opatření, která plní svůj účel. Pokud se
některé body Střednědobého plánu v praxi neosvědčí, připravme diskusi, která bude hledat nové přístupy a nová řešení. Dokud ale nevymyslíme něco lepšího, nebourejme to
dobré!
Neexperimentujme s tou nejslabší skupinou občanů. To si
ti lidé opravdu nezaslouží.
Křesťanští demokraté se domnívají, že rodina je
základem dobře fungující společnosti. Chtějí podporovat rodiny tak, aby se jejich jednotliví členové mohli na sebe vzájemně spoléhat a stát se mohl opírat o zdravá a tradiční rodinná společenství. Kromě systému sociálních dávek, důchodů
a zaměstnaností, které řeší státní správa, se sociální politika zabývá oblastí bydlení a sociálních
služeb. Jejich fungování může samospráva, a tedy
i MČ Praha 5, ovlivňovat. Jedná se zejména o podporu služeb poskytovaných v nepříznivé sociální situaci (asistenční a pečovatelské služby, odlehčovací a raná péče, azylové
domy, poradny pro oběti násilí, pomoc osobám bez přístřeší atd.).
Většinu z nich provozují neziskové organizace, se kterými může
MČ Praha 5 spolupracovat formou komunitního plánování, konkrétní smluvní zakázky v oblasti sociálního podnikání nebo alespoň finanční podporou nebo zvýhodněným pronájmem. Jejich
činnost chceme podpořit víceletým financováním, a přispět tak
k jejich větší stabilitě. Mezi další důležitou prioritu patří sociální
bydlení. Je nutné neprivatizovat vhodné prázdné byty a ve spolupráci s developery, magistrátem a církvemi podporovat výstavbu nových.
Kontakt:
ANO 2011, Lesnická 1, 150 00 Praha 5, http://praha5.anobudelip.cz
předseda klubu zastupitelů ANO 2011 RNDr. Viktor Cais, tel:603 225 466
e - mail: [email protected]
36
Kontakt:
[email protected]; [email protected]
Adresa kanceláře: Janáčkovo nábřeží 37, Praha 5; Web: http://praha5.kdu.cz
politikum
itiky pro současné volební období 2014-2018?
Marie Ulrichová-Hakenová
(Patrioti P5 a Demokraté Jana Kasla)
Za náš klub nemíníme slibovat nemožné. Protože
se ale dlouhodobě věnujeme problémům stárnoucí
populace, víme, jaké jsou aktuální starosti a zájmy
seniorů. Máme zkušenosti z osobních kontaktů,
poraden a akcí pořádaných MČ Praha 5 nebo v úzké
spolupráci s neziskovými organizacemi. Myslím, že
jsme se naučili naslouchat, a pokud máme možnost,
pro nastalé problémy hledáme řešení.
Říká se „když je vůle, neexistuje, že není řešení“.
Dovolím si dodat: je třeba vycházet z finančních možností, a proto je nutné myslet na dlouhodobé a udržitelné financování.
Seniorům, dle našich zkušeností, chybí dostatek informací o dostupnosti sociálních služeb a povědomí o možnosti výběru podle
svých aktuálních potřeb.
Chceme - i z pozice opozičních zastupitelů - podporovat veškeré formy sociálních služeb pro seniory: docházení pečovatelek
a ošetřovatelek do domácností, stacionáře denní péče, domovy
s pečovatelskou službou a domovy pro seniory. Proto podpoříme
vybudování bydlení pro seniory v historickém Raudnicově domě
v Hlubočepech včetně přilehlého bývalého zdravotního střediska
a obnovení památkově chráněného okolního parku.
Hodláme i dále spolupracovat s komunitními centry, která
v městské části úspěšně rozvíjejí činnost a mezigenerační aktivity.
Setkávání generací, předávání zkušeností a zapojování se do společného programu je obohacující.
Láskyplný život nejen v rodinách přejí Patrioti a Demokraté.
Kontakt :
http://www.65demokratujanakasla.cz/volebni-program-p5/
http://www.facebook.com/demokratejanakaslap5
Jan Smetana (ČSSD)
Sociální politika ČSSD je v městské části Praha 5 základem našeho volebního programu a jsem rád, že ho naší účastí v radě
můžu realizovat.
Naším základním postojem je soucit s těmi, kteří nemohou
uspět v dnešní rvavé a někdy až bezohledné společnosti a právě těm chci pomáhat.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a akční plán pro
rok 2015 je třeba upravit tak, aby odpovídal skutečně slovu komunitní. Je třeba se zbavit formalismů, které se každý rok opakují. Vyvolali jsme diskuzi s občanskou společností a s neziskovým sektorem nad základními principy programu s cílem
naplnit tento plán skutečným obsahem.
Samozřejmě, že je nutné zachovat vše, co v předchozí době bylo
smysluplné a co pomáhalo především našim seniorům: asistenční a pečovatelské služby, odlehčovací péče, pečovatelské domy a byty, komunitní centra jako
je Prádelna, plavenky, jarní a podzimní den seniorů atd. Ale současně je potřeba
daleko více rozvinout oblasti sociálních služeb pro ty nejslabší, na které v minulém období nebyla upřena tolik pozornost. Ať jsou to osoby bez přístřeší, oběti násilí, osamělé matky s dětmi, psychicky nemocní atd.
V politice radnice musí být více zdůrazněn princip pomoci, nikoli represe.
Plánujeme nízkoprahové zařízení pro lidi bez přístřeší mimo centrum Prahy 5,
kde by se mohli vykoupat, byli oholeni a ostříháni s tím, že dojde k převléknutí
do čistého oblečení z veřejných sbírek textilu. Toto nízkoprahové zařízení bude
mít za cíl snížit koncentraci těchto osob z okolí Anděla. Již také probíhá závěrečná
příprava rozmístění mobilní zdravotní jednotky.
Byla vytvořena pracovní skupina pro veřejně prospěšné práce, která chce nastartovat resocializaci především našich dlouhodobě nezaměstnaných občanů prostřednictvím úklidů chodníků, stříhání zeleně atd.
V radě městské části v současné době probíhá debata nad počtem sociálních bytů, které zůstanou v majetku radnice. S tím souvisí koncepce sociálního bydlení.
Část bytů by měla být poskytnuta charitativním organizacím pro tzv. tréninkové
bydlení s cílem vrátit zpět ty, kteří již spadli na skutečné dno života.
Je snaha všechny tyto aktivity spojit s charitou církví, pravidelně se setkávat se
všemi kazateli a faráři na území městské časti a koordinovat jejich a naše sociální služby.
Ve fázi přípravy je zřízení sociálně-právního poradenského centra, na které by se
mohli se svými dotazy lidé obracet. Důraz chceme klást rovněž na terénní práci
našich sociálních pracovníků.
Obecně vzato, sociální politika radnice musí být adresná a účinná.
Kontakt: http://www.cssd-praha5.cz/kontakty
Lucie Vávrová (ODS)
Nová kancelář CSOP sídlí v poliklinice Barrandov
Oblast sociální politiky by měla zůstat nedotčena politickými ambicemi každého, kdo se tohoto rezortu na radnici ujme, a naprosto by neměly být ovlivněny či dokonce měněny principy sociální politiky. V otázkách sociální politiky jde
především o adresné řešení potřeb občanů všech
věkových kategorií, kteří se dostali do nepříznivé situace a obrací se o pomoc. O to více na místě je tu potřeba odbornosti, znalosti prostředí a potřeb našich
obyvatel. Ty se nemění podle volebních období ani podle toho,
kdo na radnici zrovna sedí.
Z letité znalosti prostředí vím, že ne vždy je také sociální
rezort ušetřen politikaření, vyřizování si účtů s politickými předchůdci, či prosazování si nekoncepčních řešení pouze díky tzv. politické moci. Naslibovat líbivá témata a řešení
hlavně před volbami je laciné, ale najít na ně fi nanční prostředky a splnit sliby je věc druhá. Mám na mysli například
naslibované výstavby větších či menších domovů seniorů,
pečovatelských domů, startovacích bytů, konečných řešení
bezdomovců či otázek protidrogové politiky.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) Praha 5, p.o.,
otevřelo novou kancelář v prostorách polikliniky Barrandov,
Krškova 807/21, v suterénu číslo dveří BS 34 (vedle rehabilitace).
Na místě získáte informace od sociální pracovnice pečovatelské služby Mgr. Petry Svobodové a koordinátorky pečovatelské
služby Alice Krahulíkové nejen o pečovatelské službě a o střediscích CSOP, ale také zde můžete uzavřít smlouvu o poskytování
terénní pečovatelské služby. Úřední hodiny jsou každou středu,
vždy od 8.00 hod do 13.00 hod., telefon 251 086 272. (red)
Kontakt:
http://www.odspraha5.cz/
Valentýnské a zabijačkové trhy budou u Anděla
Měsíc únor obohatí pěší zónu Anděl o dva krátkodobé trhy.
Nejprve se v pátek 13. 2. uskuteční Valentýnský. Od 8 do 19 hodin
nakoupíte pro vaše blízké ve více než 30 stáncích různé druhy
květin, pralinek, bonbonů, vín, šperků a spousty dalšího. Na trhu
bude také připraven speciální workshop tým, který zájemce vyfotí a následně ze snímku udělá foto odznak či přáníčko. Na úterý
17. a na středu 18. února je připraven Masopustní farmářský
trh. Začátek je vždy v 8 hodin a stánkaři nabídnou zabijačkové
speciality a další dobroty. Můžete se také těšit jak na kvalitní
farmářské výrobky, tak i na ručně vyráběné šperky, keramiku, přírodní kosmetiku či dřevěné výrobky do kuchyně. Při
teplejším počasí farmáři přivezou kořenovou zeleninu, jablka,
hrušky a možná i čerstvou rychlenou petrželku. (red)
37
servis
KŘÍŽOVKA O CENY
Luštěte a vyhrajte
ProfiSlim24 original®
Vyluštěte správně tajenku
Doplněk stravy
křížovky, tři vylosovaní získají exkluzivní
doplněk stravy ProfiSlim24 Original® v hodnotě 690 Kč
ZDARMA. Obsahuje osvědčený komplex přírodních látek,
který přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti a hubnutí
a díky dvoufázovému dávkování působí po celých 24
hodin. Více informací naleznete na www.artrocentrum.cz.
Tajenku křížovky zasílejte do 20. února 2015 buď
e-mailem na: [email protected] s předmětem
zprávy Křížovka, nebo písemně na adresu: MČ
Praha 5, Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4,
150 22 Praha 5 (na obálku uveďte „Křížovka“).
Tajenka z lednového čísla:
přírodní bázi, dvoufázovým dávkováním
ProfiSlim24 original vyhrávají: Vít Řepa, Ludmila
Dvořáková a Dana Tóthová.
Gratulujeme!
UPOZORNĚNÍ: Výhry jsou připraveny k převzetí
(po prokázání totožnosti) v informačním
středisku a podatelně v budově úřadu
ve Štefánikově ulici 13/15.
INZERCE
ZHUBNĚTE A ODLEHČETE SVÝM KLOUBŮM!
Splňte své předsevzetí a zhubněte s pomocí doplňku
stravy ProfiSlim24 Original®. Poradíme Vám, jak na to!
doplněk stravy
ProfiSlim24 Original®
AKCE 2+1 ZDARMA!
Ušetříte 690 Kč!
Prodejna: ArtroCentrum, Štefánikova 28, Praha 5, PO–PÁ: 9:00–17:30, tel.: 257 312 677. E-shop: www.artrocentrum.cz
38
SC-341716/02
Osvědčená kombinace přírodních látek přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti a hubnutí (zelený čaj, garcinie).
Nabídka platí do 15. 3. 2015.
servis
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Puchmajerova
Praha 5-Jinonice
tel.: 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby, a. s.
Provozní doba:
Po–Pá 8.30–18.00 hod.
(v zimním období do 17.00
hod.), So 8.30–15.00 hod.
Odebíraný odpad:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství
do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad,
odpad z údržby zeleně, kovový
odpad, papír, sklo, plasty,
nápojové kartony, nebezpečné
složky komunálního odpadu,
pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice,
pračky, televize, rádia, sporáky,
počítače, videa…)
Nelze odevzdávat:
nebezpečné složky staveb.
odpadu (např. asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest apod.)
Omezení jednoráz. návozu:
možný vjezd vozidel max.
do 3,5 t
Důležité kontakty pro případ nouze
Policie
Hasiči
Městská policie
Záchranná služba
Evropské tísňové číslo
158
150
156
155
112
Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
PS, a. s.
2. 2. - po
3. 2. - út
4. 2. - st
5. 2. - čt
6. 2. - pá
9. 2. - po
10. 2. - út
11. 2. - st
12. 2. - čt
13. 2. - pá
16. 2. - po
17. 2. - út
18. 2. - st
19. 2. - čt
20. 2. - pá
23. 2. - po
24. 2. - út
25. 2. - st
26. 2. - čt
27. 2. - pá
Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5
Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin
Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část
nemocnice pro dospělé pacienty)
tel. 224 438 590
Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM
(komplex Dětské fakultní nemocnice)
tel. 224 433 652 a 653
Zubní pohotovost
tel. 224 433 659, 652, 653
Pohotovostní lékárna v Praze 5
Provozní doba pro veřejnost: nonstop
tel. 224 435 736
Lékárnu najdete ve vstupním bloku nemocnice Motol (budova ředitelství).
Městská policie Praha 5 a 16
Obvodní ředitelství:
Smíchov, Kobrova 1366
tel. 222 025 360/361
Velká Chuchle, Radotínská 69
tel. 257 220 209
Detašovaná pracoviště:
Barrandov, Krškova 807
tel. 251 550 905
Okrskové služebny:
Slivenec, K Lochkovu 6
Radotín, U Starého stadionu 1379/13
tel. 257 911 780
Lochkov, Cementářská 192
tel.: 257 912 851
Přestupky:
tel. 222 025 355/356
Zbraslav, Žabovřeská 1227
tel.: 257 213 233
Místní oddělení Policie ČR
MOP Smíchov
Na Bělidle 5,
tel. 974 855 700
MOP Košíře
Běhounkova 19, tel. 974 855 710
MOP Stodůlky
V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo
na obvodní ředitelství.
Mukařovského 1985, tel. 974 855 740
MOP Barrandov
Werichova 981, tel. 974 855 720
MOP Radotín
Výpadová 1335, tel. 974 855 730
MOP Zličín
Strojírenská 386, tel. 974 855 770
2. 3. - po
3. 3. - út
4. 3. - st
5. 3. - čt
6. 3. - pá
nám. 14.října x Preslova
Werichova - proti č. 17
Plzeňská x U Zámečnice - parkoviště
V Remízku x Voskovcova
Nový Zlíchov - u separace
Zdíkovská x Libínská
Kováků x Na Zatlance
Zapova - proti č. 12
Devonská - u separací
Hlubočepská x Na srpečku
Pod Šmukýřkou u č. 4
Lumiérů x Barrandovská
Grussova - za separací
Štěpařská x Šejbalové - parkoviště
Švédská č. 4 (popř. Holečkova x Kmochova)
Na Neklance č. 2 (popř. Nad Koulkou 3-5)
Slivenecká x Kosořská
Holubova x Pechlátova
U Malvazinky u č. 24 - vedle separace
Ke Kotlářce č. 14
Pražského u č. 608
Werichova u č. 17
V Břízkách - proti č. 11
U Železničního mostu x Nádražní
Nad Zlíchovem x V Násypu
Štěpařská x Šejbalové - parkoviště
Lumiérů x Barrandovská
U Nikolajky - za stadionem u separace
Geologická - mezi č. 13 a 15
Gabinova - slepá část
U Smíchovského hřbitova x K vodojemu
U Malvazinky č. 24 - u separace
Kroupova x Kutvirtova
Vrchlického x Starokošířská
Devonská - u separace
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Regios, a. s.
6. 2. - 7. 2.
U Nikolajky x Na Březince
Ke Smíchovu - mezi ul. Lipová alej a V Zálesí
13. 2. - 14. 2. Trojdílná x Nad zámečkem
Fráni Šrámka - mezi č. 21 - 28
20. 2. - 21. 2. Nad Koulkou - mezi č. 1 a 5
Grafická x Kobrova - u zátarasů
27. 2. - 28. 2. Nádražní - proti č. 68
V Cibulkách x Na Výši
6. 3. - 7. 3.
U Hrušky - parkoviště
Prachnerova - nad č. 3
Kontejnery společnosti Regios, a. s., hrazené z rozpočtu městské části Praha 5,
budou v roce 2015 přistavovány vždy v pátek nejpozději do 10.00 hodin
a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude probíhat vždy v sobotu
odpoledne, nejpozději v 15.00 hodin.
Měsíčník MČ Praha 5 • periodický tisk územního
samosprávního celku • Registrační číslo: MK ČR E
20262 • MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22
Praha 5 • Tel.: 234 378 111, 257 000 111 • Bezplatná telefonní linka pro občany: 800 800 005
• Fax: 257 325 132 • E-mail: [email protected] 5.cz • www.praha5.cz • Komise mediální
(redakční rada): J. Suchel (předseda), J. Smetana, O. Kreidl, O. Velek, L. Brož, L. Herold,
V. Olmer, M. Sternová, M. Kudrys, V. Petr • Pro vydavatele MČ Praha 5 zpracovává: Strategic
Consulting, s. r. o., Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Redakce: Odd. tiskové ÚMČ
Praha 5 , Martin Dudek • Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři. Zveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. •
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační.
PĚTKA
pro vás
Náklad: 47 000 výtisků • Uzávěrka čísla: 20. ledna 2015 • Titulní foto: Michal Fairaizl •
Datum vydání: 2. 2. 2015 • Elektronická verze na: www.ipetka.cz • Příští číslo vychází 2. 3.
• Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1 • Linka
kontroly distribuce: 257 000 834 (uveďte své jméno, ulici, číslo domu, ZPRACOVATEL JE
DRŽITELEM
aktuální datum a urgované číslo).
CERTIFIKÁTU TUV
39
WWW.HCSPARTA.CZ
11/2/ 2015 od 18.30
15/2/2015 od 15.00
22/2/2015 od 17.00
SC-341347/10
Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz
a Zákaznickém centru Tipsport areny.
Více informací naleznete na www.hcsparta.cz.
Download

Blíží se zápisy do mateřských škol