Vítězové jednotlivých ročníků
1998 LK Jan Kříž - Hosín
Trap Josef Pavel –Dobříš
1999 LK Roman Sedmík –Humpolec
Trap Václav Špaček-Jeníkovice
2000 LK Václav Koubek-Kolín
Trap Jindřich Henych-Mladá Boleslav
2001 LK Lubomír Chylík- Bosonohy
Trap Jaroslav Moravec-Solnice
2002 LK Radek Chalupník- Bučina
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Trap Leopold Mlýnek-Mělník
LK Radek Chalupník-Bučina
Trap Josef Pavel-Dobříš
LK Radek Chalupník-Bučina
Trap Václav Špaček-Jeníkovice
LK Vojtěch Budík-Jírová
Trap Jaroslav Moravec-Solnice
LK Radek Chalupník-Dvořiště
Trap Leopold Mlýnek-Ústí n.L
LK Radek Chalupník-Dvořiště
Trap Jaroslav Moravec-Solnice
LK Ondřej Valenda- Bělečko
Trap Jaroslav Moravec-Solnice
LK Radomír Prokop- Mněteš
Trap Jaromír Zapletal- Zlín
LK Radomír Prokop-Mněteš
Trap Václav Špaček- Jeníkovice
LK Ondřej Valenda- Bělečko
Trap Miroslav Jabůrek- Hradec Králové
LK Rostislav Mareš- Straškov
Trap Jaroslav Moravec-Solnice
2013 LK Ondřej Valenda- Bělečko
Trap Pavel Bulík- Dolní Kralovice
Okresní myslivecký spolek Hradec Králové
ve spolupráci
okresním mysliveckým spolkem Pardubice
pořádají
17. ročník Memoriálu Miloše Šejnohy
v disciplině Lovecké kolo a veřejný závod na TRAPU
sobota 4.října 2014
střelnice Hůrka v Pardubicích
Organizační výbor:
Další ustanovení:
Ředitel závodu: Jiří Červinka
Závod se koná za každého počasí, dle platného Střeleckého řádu ČMMJ
Hlavní rozhodčí: ing. Vlastimil Zrůst
Technické zabezpečení:Josef Kurča
Dispečink:
Vlaďka Kolářová
Technická služba: členové SK OMS
střeliva.
pro mysliveckou sportovní střelbu a těchto propozic.
Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po
ukončení položky, v níž nastala dotyčná událost s vkladem Kč 200,-.
Na střelnici je zajištěno občerstvení, parkování vozidel a prodej
Střelcům se zakazuje požívat alkoholické nápoje po dobu střeleb.
Střelcům nebude umožněno střílet obě discipliny.
Rozsah závodu:
Lovecké kolo:
Trap:
3x20 terčů + finále
3x25 terčů + finále
Vklady:
discipliny.
Lovecké kolo:
600,- Kč
Trap:
750,- Kč
Trénink položka LK:
80,- Kč
Trénink položka Trap: 100,- Kč
Každá disciplina je dotována věcnými cenami a první tři střelci
každé dategorie obdrží pohár.
Účastníkům závodu se zvláště připomíná bezpečné zacházení se
zbraněmi a maximální disciplinovanost při jejich použití.
Zápis do závodů je možný do odstřílení první položky každé
Na střelištích a v jejich bezprostřední blízkosti se zapovídá
používání mobilních telefonů.
Vyhlášení výsledků proběhne do 30.minut po ukončení střeleb
Časový rozvrh:
Trénink - celotýdenně po dohodě s kanceláři OMS Pardubice- 466 263 411
4.10.2014 zápis do závodu 7.30 – 8.30 hodin
slavnostní zahájení 8.30 hodin
zahájení střeleb 8.45 hodin
Finále se účastní prvních šest závodníků v kategorii Trap a LK.
Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn
Organizační výbor touto cestou děkuje všem firmám za sponzorské dary
Download

Okresní myslivecký spolek Hradec Králové ve spolupráci okresním