Kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích a jiných zdravotních a sociálních službách
na území Arcidiecéze olomoucké
Biskupský delegát pro pastoraci nemocných
Pomocný biskupský delegát pro pastoraci
nemocných
Koordinátorka nemocničních kaplanů
BYSTŘICE
Centrum pro seniory Zahrada,
POD
o.p.s.
HOSTÝNEM
HOLEŠOV
Centrum pro seniory, p.o.
P. Bohumír Vitásek
P. Doc. Damián Němec, dr, OP
[email protected]
[email protected]
731 402 051
731 402 075
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D
Mgr. et Mgr. Radmila Hošťálková
[email protected]
[email protected]
733 742 046
606 796 271
Mgr. Hana Stejskalová
[email protected]
KROMĚŘÍŽ
Ing. Miroslav Šot,
trvalý jáhen
[email protected]
737 589 283
573 393 085
732 700 606
S. Bc. Marie Ester Kejdová
[email protected]
732 439 077
[email protected]
[email protected]
[email protected]
608 351 744
721 855 791
733 789 731
Vojenská nemocnice Olomouc
Hospic na Svatém Kopečku
Zdeněk Hochman
Mgr. Jan Kvaltin, trvalý jáhen
Mgr. Jana Březinová
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.
S. Mgr. Marie Maňáková, MA.
S. Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková,
koordinátorka NK ve FNOL
ThLic. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
S. Mgr. Zdeňka Anežka Petříková
Mgr. Libuše Calábková
736 239 025
775 696 424
Nemocnice Prostějov,
Martina Studýnková
[email protected]
[email protected]
charita.cz
[email protected]
Roman Nehera
[email protected]
604 472 307
S. Mgr. Anna Marie Goretti Dřímalová
[email protected]
731 619 724
Mgr. Jaroslava Tomčániová
[email protected]
731 405 517
KYJOV
Nemocnice Milosrdných sester
sv. Vincence de Paul
v Kroměříži
Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Nemocnice Kyjov, p.o.
OLOMOUC
Fakultní nemocnice Olomouc
PROSTĚJOV
731 191 402
Středomoravská nemocniční a.s.,
člen skupiny Agel
PŘEROV
ADP SANCO - dům domácí
péče, s.r.o.
Nemocnice Přerov,
Středomoravská nemocniční a.s.,
člen skupiny Agel
SVITAVY
Svitavská nemocnice, a.s.
ŠTERNBERK
Nemocnice Šternberk,
Mgr. Kateřina Grygová
[email protected]
773 994 868
Pavla Chudíková
[email protected]
775 635 508
Mgr. Lenka Topolanová
[email protected]
606 044 869
P. Ján Nepomuk Svoboda, OFM
[email protected]
733 755 882
Ing. František Bílek, Ph.D.
Vít Kadlčík
[email protected]
[email protected]
724 651 321
724 651 295
Mgr. Petr Vrána,
trvalý jáhen
[email protected]
Středomoravská nemocniční a.s.,
člen skupiny Agel
ŠUMPERK
Psychiatrická léčebna
Šternberk, p.o.
Šumperská nemocnice, a.s.,
člen skupiny Agel
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
UHERSKÝ
BROD
VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ
Uherskohradištská
nemocnice, a.s.
Městská nemocnice
s poliklinikou
Uherský Brod, s.r.o.
Nemocnice
Valašské Meziříčí, a.s., člen
skupiny Agel
VIZOVICE
VSETÍN
VYŠKOV
ZLÍN
Nemocnice Milosrdných bratří
Vizovice
Vsetínská nemocnice, a.s.
Mgr. Jiřina Psotová
Mgr. Robert Psota
Mgr. Jan Mokrý
Bc. Marta Koňaříková
Mgr. Jiří Štreit, trvalý jáhen
Nemocnice Vyškov, p.o.
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Mgr. Eva Pastrňáková
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Návštěvy
nemocných
nahlásit
u zdravotních
sester
na odděleních
603 422 652
731 179 490
731 894 043
733 741 582
724 566 700
731 140 734
Download

Kontakty na nemocniční kaplany v nemocnicích a jiných zdravotních