Blahopřejeme!
Děkujeme, že jste si vybrali herní sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless. Nyní si budete
moci na svém PC nebo Mac® užívat legendární kvalitu zvuku značky Sound Blaster.
Sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless disponují proslavenou kvalitou zvuku zajišťovanou
týmem Sound Blaster, a představují proto prvotřídní herní sluchátka vybavená bezdrátovou
technologií nové generace. Sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless vám poskytují plný,
nekomprimovaný herní zvuk vylepšený technologií SBX Pro Studio zajišťující neuvěřitelně realistický a
prostorový zvuk.
Požadavky na systém
Minimální požadavky
l
l
l
l
Intel® Pentium™ IV – 1,6 GHz nebo ekvivalentní procesor značky AMD/Mac
512 MB RAM pro systém Windows® Vista®
port USB 1.1 nebo USB 2.0
32bitový nebo 64bitový systém Microsoft® Windows 8; 32bitový nebo 64bitový systém Windows
7; 32bitový nebo 64bitový systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 1 nebo novější;
32bitový nebo 64bitový systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo novější; systém
Mac OS® X 10.5.8 nebo novější
Doporučené požadavky
Intel Core™ 2 Duo 2,0 GHz nebo rychlejší
1 GB RAM
l Internetové připojení nutné ke stažení ovladačů a aplikací dostupných pro tento produkt
l 600 MB volného místa na pevném disku
Poznámka:
l
l
Z důvodů změn v programu se mohou doporučené systémové požadavky pro software a
aplikace časem měnit.
Blahopřejeme! 1
Další nápověda
Nejnovější informace a produkty společnosti Sound Blaster naleznete na adrese
www.soundblaster.com. Tyto webové stránky obsahují též informace o možnostech zakoupení
produktů, odborné pomoci a nejnovějších aktualizacích softwaru.
Použití funkce Creative Software AutoUpdate
Nalezení, stažení a instalace aktualizací produktů Creative je nyní jednodušší a rychlejší díky
webovému systému Creative Software AutoUpdate.
Pokud se k systému Creative Software AutoUpdate připojujete přes síť Internet, zanalyzuje webový
server váš počítačový systém a určí, jaký operační systém, jazyk a produkty Creative se v systému
nachází.
Jakmile bude analýza dokončena, zobrazí se seznam relevantních aktualizací softwaru pro připojené
produkty. Soubory lze poté stáhnout a nainstalovat.
Chcete-li se o systému Creative Software AutoUpdate dozvědět více, navštivte adresu
www.soundblaster.com/support.
Poznámky:
Uživatelé, kteří použijí systém Creative Software AutoUpdate poprvé, mohou být vyzváni, aby
potvrdili stažení komponenty prohlížeče požadované pro analýzu systému. Ověřte, že je tento
obsah podepsán společností Creative Labs, Inc., a klikněte na tlačítko Ano.
Všechny vaše produkty značky Creative by měly být připojeny a nainstalovány v počítači, na
kterém je systém Creative Software AutoUpdate spuštěný.
Blahopřejeme! 2
Stručný pohled na vaše sluchátka
Herní sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless
1
1 – Nastavitelný pásek na hlavu
2 – Odnímatelný mikrofon s odstraňováním rušení
2
1 – Kontrolka LED ztlumení mikrofonu 2 – Konektor mikrofonu
3
1
4
2
3 – Kolečko na ovládání hlasitosti
4 – LED tlačítko napájení
5 – Mikro port USB pro nabíjení
5
Bezdrátový vysílač USB
1 – Tlačítko připojit
1
2
2 – Kontrolka LED připojení
Stručný pohled na vaše sluchátka 3
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage
Wireless
V této části vám vysvětlíme jak používat sluchátka a provádět následující:
l
Nastavení sluchátek pro použití
l
Nastavení hlasitosti
l
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless
l
Manuální spojení
l
Možnosti použití
Nastavení sluchátek pro použití
Krok 1 : Nabijte je
Sluchátka můžete začít používat bez nutnosti nastavení, stačí je připojit k počítači prostřednictvím
napájecího kabelu. Sluchátka se nabíjí i během používání. Berte ale na vědomí, že se sluchátka
nenabijí zcela, pokud vynecháte níže popsaný prvotní proces nabíjení.
Poznámka:
Doporučujeme nejdříve nabít sluchátka nejméně po dobu osmi hodin, a teprve poté je poprvé
použít. Připojte sluchátka k počítači prostřednictvím kabelu Mikro USB-USB a nechte je během
počátečního nabíjení vypnutá. Kontrolka LED napájení bliká při nabíjení bíle a po dokončení
nabíjení zhasne.
Poznámka:
Stiskněte a podržte LED tlačítko napájení po dobu tří sekund, čímž sluchátka vypnete.
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless 4
Krok 2: Připojte k počítači bezdrátový vysílač
Poznámka:
Budete-li požádáni o ovladače zvuku, klikněte na Storno.
Krok 3: Zapněte sluchátka
Stiskněte LED tlačítko napájení na sluchátkách, čímž sluchátka zapnete.
Vaše sluchátka se bez nutnosti nastavení automaticky spojí s bezdrátovým vysílačem. Díky tomu se
budete moci pohodlně a volně pohybovat ve vzdálenosti až 10 metrů (30 stop) od vysílače.
Poznámka:
Ve výchozím nastavení není třeba provádět manuální spojení. Potřebujete-li provést manuální
spojení sluchátek (např. používáte-li nový bezdrátový vysílač nebo v případě chyby bezdrátové
komunikace), přečtěte si pokyny v části Manuální spojení.
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless 5
Krok 4 : Nastavte výchozí zvukové zařízení (POUZE operační systémy Mac)
1. Přejděte na System Preferences (Požadavky systému) a klikněte na Sound (Zvuk).
2. Vyberte možnost „Sound Blaster Tactic(3D) Rage Wireless“ v obou záložkách Output (Výstup)
a Input (Vstup).
Krok 5: Noste je
Upravte si pásek na hlavu tak, aby vám souprava lehce spočívala na hlavě. Neutahujte příliš.
Krok 6 : Stáhněte na nainstalujte software
Sluchátka jsou nyní připravena k použití. Zvuk a hlas ale můžete vylepšit prostřednictvím volitelného
softwarového balíku, který lze stáhnout a nainstalovat do počítače. Doporučujeme, abyste si tento
software stáhli a nainstalovali, díky čemuž budete moci plně využít všechny funkce, kterými jsou vaše
sluchátka vybavena.
Pro systém Windows
1. Prostřednictvím standardního webového prohlížeče navštivte adresu
www.creative.com/soundblaster/products/gaming a vyhledejte softwarový balík pro operační
systém Windows určený pro váš produkt.
2. Stáhněte si tento balík na svůj místní pevný disk.
3. Vyhledejte a spusťte softwarový balík.
4. Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
5. Po zobrazení výzvy počítač restartujte.
6. Aplikaci spustíte kliknutím na Start > Programy nebo Všechny programy > Creative
> Sound Blaster Tactic(3D) > Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel.
Pro systém Mac
1. Prostřednictvím webového prohlížeče navštivte adresu
www.creative.com/soundblaster/products/gaming a vyhledejte softwarový balík pro operační
systém Mac určený pro váš produkt.
2. Stáhněte si tento balík na svůj místní pevný disk.
3. Stažený soubor dekomprimujete dvojitým kliknutím.
4. Dvakrát klikněte na dekomprimovaný soubor DMG.
5. Dvakrát klikněte na ikonu Instalovat a dokončete instalaci dle následných pokynů na obrazovce.
6. Spusťte aplikaci Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel ze složky Applications >
Creative > Sound Blaster Tactic(3D).
Další podrobnosti o softwaru a nejrůznějších funkcích, které nabízí, naleznete v části Jak používat
software.
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless 6
Nastavení hlasitosti
Kolečko na ovládání hlasitosti na sluchátkách slouží k úpravě hlasitosti sluchátek
na přiměřenou úroveň. Hlasitost můžete upravovat též prostřednictvím softwaru
nebo zabudovaného nastavení hlasitosti na počítači.
UPOZORNĚNÍ:
Neposlouchejte ve sluchátkách hlasitý zvuk po příliš dlouhou dobu, mohlo by to
vést k poškození vašeho sluchu.
Používání sluchátek během nabíjení
V používání sluchátek můžete pokračovat i během nabíjení. Připojte bezdrátový vysílač a kabel Mikro
USB-USB k různým portům USB na počítači. Kontrolka LED napájení bude během nabíjení pomalu
blikat. Jakmile se nabíjení dokončí, začne kontrolka LED trvale svítit.
Stav baterie lze kontrolovat též prostřednictvím kontrolky baterie v pravé dolní části aplikace Sound
Blaster Tactic(3D) Control Panel. Podrobnosti o softwaru naleznete v části Jak používat software.
Poznámka:
Sluchátka nelze používat během úvodního osmihodinového nabíjení.
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless 7
Manuální spojení
Vaše sluchátka jsou bez nutnosti nastavení automaticky spojena s bezdrátovým vysílačem, se kterým
byla dodána. V některých situacích (např. při použití nového bezdrátového vysílače, pokud dojde k
chybě připojení atd.) ale můžete potřebovat provést spojení sluchátek a vysílače manuálně. Postup při
manuálním spojování je následující:
Krok 1: Aktivujte režim spojení na sluchátkách
Stiskněte a podržte tlačítko ztlumení mikrofonu na sluchátkách po dobu tří sekund. Kontrolka LED
připojení začne rychle blikat.
Krok 2: Aktivujte režim spojení na vysílači
Stiskněte a podržte tlačítko připojení na bezdrátovém vysílači USB po dobu tří sekund. Kontrolka LED
připojení na vysílači začne rychle blikat.
Krok 3: Úspěšné spojení
Jakmile budou sluchátka a vysílač spojeny, kontrolka LED připojení na obou zařízeních přestane blikat
a rozsvítí se.
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless 8
Možnosti použití
Hraní her
Sluchátka jsou vybavena nejnovějšími technologiemi a softwarem, které se zaměřují na zlepšení
zvuku ve hrách. Technologie SBX Pro Studio přenese vaše herní zážitky na vyšší úroveň a umožní vám
slyšet i ty nejjemnější zvukové nuance! Další podrobnosti o nejrůznějších efektech technologie SBX
Pro Studio a jejich nastavení naleznete v části Jak používat software
Obnovení zvukových efektů ve hrách prostřednictvím Creative ALchemy
Při přehrávání zvuku prostřednictvím DirectSound® 3D dochází na systémech Windows 7 a Windows
Vista ke změnám v architektuře zvuku, hra ztrácí některé podněty z prostředí a hráč se tak nemůže do
hry dostatečně ponořit.
Chcete-li tyto efekty obnovit a plně si užít zvuk hry, proveďte následující kroky:
Aktivujte režim kompatibility systému Windows XP
1.
2.
3.
4.
Přejděte do složky, kde je hra nainstalovaná.
Pravým tlačítkem klikněte na ikonu pro spuštění hry a vyberte možnost Vlastnosti.
Vyberte záložku Kompatibilita a zaškrtněte pole Režim kompatibility.
Klikněte na rozevírací nabídku Režimu kompatibility a vyberte možnost Windows XP (Service
Pack 2), poté klikněte na OK.
Aktivujte hru v aplikaci Creative ALchemy
1. Klikněte na Start > Programy nebo Všechny programy > Creative > ALchemy
> Creative ALchemy. Hra by měla být automaticky vyhledána a měla by se objevit v levém
sloupci.
2. Vyberte hru a klikněte na ikonu „>>“, čímž hru přesunete do pravého sloupce.
3. Zavřete aplikaci.
Při spuštění hry byste měli slyšet původní zvukové efekty.
Poznámka:
Pokud aplikace hru nenalezne, proveďte následující:
– Přejděte do složky, kde je hra nainstalována.
– Pravým tlačítkem klikněte na ikonu pro spuštění hry a vyberte možnost „Spustit jako
správce“.
– Ukončete aplikaci a znovu spusťte Creative ALchemy. Hra by se nyní měla objevit v levém
sloupci.
Komunikace prostřednictvím protokolu VoIP
Se sluchátky si můžete užívat fantastický zvuk i v oblíbených aplikacích VoIP, jako je např. Ventrilo®
a TeamSpeak®. Řeč členů svého týmu uslyšíte čistě a i oni jasně uslyší vás – čímž ve hrách pro více
hráčů získáte taktickou výhodu.
Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless 9
Jak používat software
Pro sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless byl vyvinut specializovaný software, který
zajišťuje další zlepšení jejich zvukového a hlasového vstupu a výstupu. Softwarový balík podporuje
řadu operačních systémů včetně:
Windows 8, Windows 7, Windows Vista
Mac OS X 10.5.8 nebo novější
Chcete-li svá sluchátka plně využít, doporučujeme, abyste si tento software stáhli a nainstalovali do
počítače.
l
l
Poznámky:
Některé aplikace jsou dostupné pouze v určitých operačních systémech. Chcete-li se o
jednotlivých aplikacích dozvědět více, nahlédněte do příslušné online nápovědy.
Instalace a odinstalace – systém Windows
Pro operační systém Windows jsou součástí softwarového balíku následující aplikace:
l
l
l
l
l
l
Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel
Creative Software AutoUpdate
Online registrace produktu
Creative ALchemy
Host OpenAL
Ovladač Creative
Instalace
Poznámky:
Ujistěte se, že je produkt připojený k počítači, na kterém je instalace prováděna.
1. Prostřednictvím standardního webového prohlížeče navštivte adresu
www.creative.com/soundblaster/products/gaming a vyhledejte softwarový balík pro operační
systém Windows určený pro váš produkt.
2. Stáhněte si tento balík na svůj místní pevný disk.
3. Vyhledejte a spusťte softwarový balík.
4. Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
5. Po zobrazení výzvy počítač restartujte.
Jak používat software 10
6. Aplikaci spustíte kliknutím na Start > Programy nebo Všechny programy > Creative
> Sound Blaster Tactic(3D) > Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel.
Tento software obsahuje konfigurace, které vám pomohu ovládat základní funkce produktu, a zajistí
vylepšení softwaru s cílem zvýšit výkon produktu. Kliknutím na jednotlivé panely nabídky rozevřete
dostupné konfigurace.
Odinstalace
Pokud je třeba provést odinstalaci (např. z důvodů aktualizace), proveďte následující kroky.
1. Klikněte na Start > Ovládací panely > Odinstalovat program.
2. Vyberte možnost Sound Blaster Tactic(3D) .
3. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.
Objeví-li se dialogové okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Pokračovat.
4. Klikněte na tlačítko Ano.
5. Po zobrazení výzvy počítač restartujte.
Jak používat software 11
Instalace a odinstalace – systém Mac
Pro operační systém Mac jsou součástí softwarového balíku následující aplikace:
l
l
l
l
Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel
Registrace produktu
Creative Uninstaller
Ovladač Creative
Instalace
Poznámky:
Ujistěte se, že je produkt připojený k počítači, na kterém je instalace prováděna.
1. Prostřednictvím webového prohlížeče navštivte adresu
www.creative.com/soundblaster/products/gaming a vyhledejte softwarový balík pro operační
systém Mac určený pro váš produkt.
2. Stáhněte si tento balík na svůj místní pevný disk.
3. Stažený soubor dekomprimujete dvojitým kliknutím.
4. Dvakrát klikněte na dekomprimovaný soubor DMG.
5. Dvakrát klikněte na ikonu Instalovat a dokončete instalaci dle následných pokynů na obrazovce.
6. Spusťte aplikaci Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel ze složky Applications >
Creative > Sound Blaster Tactic(3D).
Tento software obsahuje konfigurace, které vám pomohu ovládat základní funkce produktu, a zajistí
vylepšení softwaru s cílem zvýšit výkon produktu. Kliknutím na jednotlivé panely nabídky rozevřete
dostupné konfigurace.
Odinstalace
Pokud je třeba provést odinstalaci (např. z důvodů aktualizace), proveďte následující kroky.
1.
2.
3.
4.
Klikněte na Applications > Creative > Creative Uninstaller.
Vyberte produkty Creative, které si přejete odinstalovat.
Klikněte na tlačítko Odinstalovat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jak používat software 12
Jak používat aplikaci Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel
Ve zbytku této kapitoly naleznete vysvětlení jak používat aplikaci Sound Blaster Tactic(3D) Control
Panel k zobrazení a úpravě nejrůznějších funkcí sluchátek Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless. Níže
uvedené příklady a kopie obrazovek jsou ze systému Windows. Uživatelské rozhraní pro ostatní
operační systémy se může mírně lišit.
Správa profilů
Aplikace Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel je vybavena sadou
předkonfigurovaných profilů odpovídajících různým potřebám, např.:
l
l
l
l
Střílečka z pohledu první osoby
Akční a dobrodružné hry
Simulátory řízení
Strategie v reálném čase
Chcete-li aktivovat určitý profil:
1. Kliknutím na hlavní panel aplikace „Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel“
se zobrazí hlavní obrazovka softwaru.
2. Klikněte na šipku dolů a vyberte ze seznamu požadovaný profil.
Chcete-li aktivní profil upravit a změny uložit:
1. Projděte si ostatní možnosti nabídky aplikace Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel a upravte
konfigurace dle potřeby.
2. Vraťte se do hlavního rozhraní a klikněte na možnost [Uložit], čímž uložíte stávající nastavení
aktivního profilu.
Chcete-li aktivní profil odstranit, klikněte na tlačítko [Odstranit].
Profily můžete též sdílet s přáteli a dalšími hráči prostřednictvím funkcí [Import] a [Export].
Poznámka:
Taktické profily pro systémy Windows a Mac nejsou navzájem kompatibilní.
Jak používat software 13
Úprava avatara na displeji
Avatara na displeji ovládacího panelu můžete změnit na vámi vybraný obrázek.
Stačí jen dvakrát kliknout na stávajícího avatara a zvolit obrázek ze seznamu.
Úprava hlasitosti
Změnu hlasitosti provedete prostřednictvím ukazatele hlasitosti sluchátek nebo
mikrofonu.
Ztlumení sluchátek anebo mikrofonu lze aktivovat či deaktivovat kliknutím na
příslušné ikony.
Konfigurace obecného nastavení
Můžete měnit jazykové nastavení nebo obnovovat nastavení na výchozí hodnoty.
Klikněte na ikonu
možnost.
v pravém horním rohu rozhraní a vyberte ze seznamu příslušnou
Jak používat software 14
Zlepšení zvuku – technologie SBX Pro Studio
Technologie SBX Pro Studio zlepšuje výstup zvuku vašeho produktu prostřednictvím softwarových
optimalizací. Technologii SBX Pro Studio nakonfigurujete kliknutím na možnost nabídky „SBX Pro
Studio“ na levé straně.
1. Kliknutím na zaškrtávací pole vedle jednoho nebo více dostupných zlepšení je aktivujete.
2. Upravte úroveň jednotlivých zlepšení, která mají být použita.
3. Kliknutím na ikonu
spustíte přehrávání videa, které konfigurace otestuje.
4. Pokud je třeba, znovu nastavení upravte.
Technologie SBX Pro Studio obsahuje několik vylepšení pro filmy a hry, které sledování filmů a hraní
her posunou na další úroveň. Patří sem:
l
l
l
l
l
SBX Crystalizer – obnovuje přirozený dynamický rozsah, který se ztrácí při kompresi hudebních souborů (iTunes a MP3). Díky tomu zní hudba tak skvěle, jak umělci původně zamýšleli, a
zvyšuje se realističnost filmů a her.
SBX Surround – vytváří virtuální prostorové zvukové kanály, s jejichž pomocí zlepšuje
přirozenou hloubku a prostorovost zvuku. Vy si tak hru či film lépe užijete. Stereofonní nebo
vícekanálový obsah bude znít, jako kdyby přicházel ze všech stran. Hlasy zůstávají uprostřed a
je zachováno původní vyvážení a zabarvení zvuku.
SBX Bass – nahrazuje chybějící tóny na nízké frekvenci, díky čemuž je zvuk důraznější, a vy si
jej můžete lépe užít. Zákazníci již nemusí tolerovat nedostatečné basy v reproduktorech, protože technologie SBX Bass dramaticky zlepšuje zvuk, a to i tehdy, nemáte-li k dispozici
subwoofer. SBX Dialog Plus – zdůrazňuje hlasy ve filmech, dialogy jsou čistší, díky čemuž posluchač slyší
rozhovor i tehdy, hraje-li na pozadí filmová hudba nebo nachází-li se posluchač v hlučném prostředí.
SBX Smart Volume – zaměřuje se na problémy s náhlými změnami úrovně hlasitosti během
přehrávání a mezi skladbami. Neustále automaticky měří hlasitost a inteligentně používá
zesílení a zeslabení ke kompenzaci veškerých změn.
Jak používat software 15
Zlepšení mikrofonu – VoiceFX™
Chcete-li konfigurovat nastavení VoiceFX, klikněte na možnost nabídky „VoiceFX“ na levé straně.
1. Funkci aktivujete zaškrtnutím políčka VoiceFX.
2. Z rozevírací nabídky vyberte předvolbu VoiceFX a klikněte na [Test]. Promluvte do mikrofonu a
poslouchejte svůj hlas se zvolenou předvolbou VoiceFX.
3. Prostřednictvím posuvníků níže změňte nastavení VoiceFX dle potřeby. Otestujte, a pokud je
třeba, znovu upravte.
4. Kliknutím na [Uložit] uložíte upravené nastavení jako novou předvolbu. Kliknutím na [Odstranit] aktivní předvolbu odstraníte.
Poznámka:
Výchozí seznam předvoleb VoiceFX nelze odstranit.
Jak používat software 16
Nastavení ekvalizéru
Ekvalizéry vám umožňují filtrovat nejrůznější zvukové frekvence a ovládat tak barvu vysílaného
zvuku. Aplikace Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel je vybavena řadou předvoleb ekvalizéru, které
vám pomohou snadno zvolit různá zabarvení zvuku. Přednastavení ekvalizéru lze též modifikovat nebo
přidávat manuálně.
Chcete-li zobrazit rozhraní s nastavením ekvalizéru, vyberte z nabídky možnost „Ekvalizér“. Chceteli předvolbu ekvalizéru použít a upravit:
1. Zaškrtněte pole EQ a aktivujte tak použití ekvalizéru.
2. Z rozevírací nabídky vyberte předvolbu, kterou si přejete použít.
3. Prostřednictvím svislého posuvníku vyberte požadovanou úroveň.
4. Kliknutím na [Uložit] uložíte změny aktivní předvolby nebo vytvoříte předvolbu novou.
Chcete-li odstranit jakoukoli předvolbu ekvalizéru vytvořenou uživatelem, vyberte ji z rozevírací
nabídky a klikněte na [Odstranit].
Poznámky:
Výchozí předvolby ekvalizéru nelze smazat.
Jak používat software 17
Úprava podsvícení a motivu
Posvícení sluchátek Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless podporuje až 16 milionů barev, díky čemuž
si podsvícení můžete nastavit tak, aby byla vaše sluchátka zcela jedinečná. Požadovanou barvu lze
vybrat prostřednictvím aplikace Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel.
Rozhraní zobrazíte výběrem možnosti „SB Prism“ z nabídky.
1. Klikněte na možnost „Vybrat barvu RGB“ a prostřednictvím níže uvedeného výběru barev zvolte
barvu LED vašich sluchátek.
2. Z rozevírací nabídky vyberte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí přejde podsvícení LED do klidového režimu.
3. Prostřednictvím dvou posuvníků upravte nastavení intenzity a pulsace LED.
Jak používat software 18
Technické parametry
Možnosti připojení
l
Jeden stereofonní konektor o průměru 3,5 mm (1/8") pro odnímatelný mikrofon
Rozhraní
l
l
l
Nekomprimovaná bezdrátová technologie 2,4 GHz
Bezdrátový vysílač USB ke spojení se sluchátky
Mikro port USB pro nabíjení
Rádiová frekvence
l
l
l
l
Provozní radiofrekvenční rozsah: 2 405.35 – 2 477.35 MHz
Provozní radiofrekvenční dosah: až 10 metrů (30 stop) při použití uvnitř místnosti
Počet radiofrekvenčních kanálů: 37
Výkon radiofrekvenčního vysílače: 0 dBm (obvyklé)
Technologie SBX Pro Studio
l
l
l
l
l
SBX Crystalizer
SBX Surround
SBX Bass
SBX Dialog Plus
SBX Smart Volume
Technické parametry 19
Řešení potíží
Jaké významy mají nejrůznější stavy kontrolek LED?
Sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless a bezdrátový vysílač USB jsou vybaveny
nejrůznějšími kontrolkami LED, které označují stav zařízení. Všechny kontrolky LED, jejich možné
stavy a příslušná vysvětlení naleznete v tabulce níže:
Kontrolky LED na sluchátkách
Kontrolka LED
Kontrolka LED napájení
Stav
Pomalu bliká (bíle)
Nabíjení
Svítí (bíle)
Sluchátka jsou zapnutá.
Pokud je ke sluchátkům připojen
napájecí kabel, označuje tento
stav také dokončení nabíjení.
Rychle bliká (bíle) a ze
sluchátek vychází tiché
pípání
Sluchátka jsou téměř vybitá.
Nabijte svá sluchátka.
Nesvítí
Sluchátka jsou vypnutá.
Pokud je ke sluchátkům připojen
napájecí kabel, označuje tento
stav také dokončení nabíjení.
Rychle bliká
Je aktivován režim spojení.
Sluchátka hledají kompatibilní
bezdrátový vysílač, se kterým by
se mohla spojit
Svítí
Sluchátka jsou spojena s
příslušným bezdrátovým
vysílačem
Svítí (červeně)
Mikrofon je ztlumený.
Nesvítí
Ztlumení mikrofonu je vypnuto.
Kontrolka LED připojení
Kontrolka LED ztlumení
mikrofonu
Popis
Vysílač USB
Kontrolka LED připojení
Rychle bliká (bíle)
Je aktivován režim spojení.
Vysílač vyhledává kompatibilní
sluchátka ve svém rozsahu.
Pomalu bliká (bíle)
Vysílač USB není spojen s
žádnými sluchátky.
Svítí (bíle)
Vysílač USB je spojen se
sluchátky.
Řešení potíží 20
Interní zvuková čipová sada je zřejmě v rozporu se zařízením Sound Blaster Tactic3D
Rage Wireless.
Vypněte interní zvukovou čipovou sadu vašeho počítače. Podrobnosti najdete v dokumentaci
k základní desce vašeho počítače.
Ze sluchátek nevychází žádný zvuk.
Zkontrolujte následující:
l
l
l
l
Sluchátka a vysílač jsou zapnuté.
Baterie sluchátek je dostatečně nabitá.
Nastavení hlasitosti v aplikaci Sound Blaster Tactic(3D) Control Panel a systémový zvuk jsou
správně nastaveny a nejsou ztlumeny.
Nedochází k hardwarovému konfliktu mezi sluchátky a jiným periferním zařízením.
Při přehrávání zvuku dochází k oříznutí/zkreslení.
Váš počítačový systém by měl používat režim vysokého výkonu. Možná bude třeba deaktivovat
veškeré funkce úspory energie.
Některé funkce jsou v určitých hrách deaktivovány.
Ve hrách využívajících zvukové moduly DirectSound3D či OpenAL mohou být některé funkce zvuku
automaticky deaktivovány. Cílem je vyhnout se zkreslení zvukových podnětů z prostředí, které jsou
ve hře přítomné. Tyto funkce budou automaticky znovu povoleny, jakmile hru ukončíte.
Dochází k elektronickému rušení s jinými bezdrátovými zařízeními.
Proveďte následující kroky:
l
l
l
l
Nastavte kanál bezdrátového směrovače LAN na Auto, 1 nebo 11. Jak to provést najdete v uživatelské dokumentaci vašeho směrovače.
Neumisťujte vysílač do blízkosti jiných zařízení (např. bezdrátových směrovačů), která vysílají
bezdrátové signály.
Neumisťujte vysílač do blízkosti velkých kovových ploch.
Pokud bezdrátově přenášíte hudbu, vyhněte se velkým přenosům souborů po bezdrátovém internetu nebo přes Bluetooth. Nepoužívejte sluchátka během intenzivních přenosů souborů.
Do mých sluchátek není přenášena hudba.
Zkontrolujte následující:
l
l
Vysílač a sluchátka jsou zapnuté.
Vysílač a sluchátka jsou navzájem spojeny.
Řešení potíží 21
Bezpečnostní informace
Následující informace vám umožní bezpečně používat váš produkt a snížit riziko úrazu elektrickým
proudem, zkratu, poškození, požáru, poškození sluchu atd. Při nevhodné manipulaci může
záruka na produkt pozbýt platnosti. Další informace naleznete v přiloženém záručním
listu.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Přečtěte si tyto pokyny.
Uchovejte si tyto pokyny.
Řiďte se veškerými výstrahami.
Řiďte se veškerými pokyny.
Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
Čistěte pouze suchým hadříkem.
Neblokujte žádné větrací otvory. Produkt instalujte v souladu s pokyny.
Neinstalujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, výfuky klimatizace,
sporáky či jiná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
Nevystavujte produkt teplotám mimo rozsah teplot 0 až 40
(32 až 104 °F).
Produkt neprorážejte, nerozmačkávejte ani nevhazujte do ohně.
Produkt neumisťujte do blízkosti silně magnetických předmětů.
Nevystavujte produkt nadměrné síle ani úderům.
Chraňte kabely před skřípnutím a zajistěte, aby na ně nikdo nestoupal, obzvláště pak v blízkosti
zástrček, zásuvek a bodu, kde vychází ze zařízení.
Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolkem specifikovaným
výrobcem nebo prodávaným se zařízením. Pokud používáte vozík, buďte při přesunu kombinace
vozíku a zařízení opatrní, aby při převrácení nedošlo ke zranění.
Odpojte zařízení během bouřek nebo pokud je delší dobu nepoužíváte.
Produkt nedemontujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
Veškerý servis musí provádět autorizovaní a kvalifikovaní servisní pracovníci. Servis
je vyžadován, pokud bylo zařízení jakkoli poškozeno, např. byl poškozen napájecí kabel, došlo k
vylití tekutiny nebo zapadnutí objektů do zařízení, pokud bylo zařízení vystaveno dešti nebo
vlhkosti, pokud zařízení nepracuje správně nebo pokud došlo k jeho pádu.
VÝSTRAHA: Chcete-li snížit riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte
produkt vodě nebo vlhku. I pokud je produkt odolný proti vlhkosti, neponořujte jej do vody ani
jej nevystavujte dešti.
Sluchátka
l
l
l
Při používání vodivých přístrojů (například sluchátek) v těsné blízkosti CRT televizorů nebo CRT
monitorů může monitor nebo televizor vyslat elektrostatický výboj. Tento výboj můžete pocítit
jako úder statickou elektřinou. Třebaže je tento elektrostatický výboj obvykle neškodný, je
vhodné se při používání sluchátek vyhnout kontaktu s CRT zařízeními.
Neposlouchejte prostřednictvím sluchátek hlasitý zvuk po příliš dlouhou dobu, protože by mohlo
dojít k poškození vašeho sluchu. Uživatelé z USA naleznou více informací na adrese
www.hei.org.
Neposlouchejte své zvukové zařízení příliš hlasitě při řízení, jízdě na kole nebo při přechodu
vozovky, obzvláště v dopravní špičce nebo vzniknou-li na vozovce takové podmínky, které by
mohly bránit bezpečnému cestování. Doporučujeme zákazníkům, aby při používání tohoto
zařízení na vozovce dbali nejvyšší opatrnosti.
Bezpečnostní informace 22
Jak se vyhnout poškození sluchu
Budete-li poslouchat zvuk ve sluchátkách příliš Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless hlasitě, může
hrozit trvalá ztráta sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Časem si totiž můžete zvyknout
na hlasitost, která se vám může zdát normální, ale která může poškozovat váš sluch. Pokud vám
začne zvonit v uších nebo začnete špatně rozumět řeči, přestaňte poslouchat zvuk prostřednictvím
sluchátek a nechte si zkontrolovat sluch. Čím vyšší hlasitost, tím rychleji hrozí poškození sluchu.
Odborníci radí, abyste svůj sluch chránili následovně:
l
l
l
Omezte množství času, po který prostřednictvím Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless
sluchátek posloucháte hlasitý zvuk.
Nezvyšujte hlasitost, abyste přehlušili hlučné prostředí.
Pokud neslyšíte, jak lidé ve vašem okolí mluví, snižte hlasitost.
Chcete-li pøedejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobì pøíliš hlasitý
zvuk.
Zabudovaná baterie
l
l
l
Nesnažte se vyjmout zabudovanou baterii.
Produkt je třeba zlikvidovat v souladu s místními ekologickými předpisy. Potřebujete-li vyměnit
baterii, obraťte se na oblastní středisko podpory. Informace o servisu produktů naleznete na
adrese www.creative.com.
Nevystavujte přílišným teplotám, např. slunci, ohni atd.
UPOZORNĚNÍ: Vyměníte-li baterii za nevhodný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
UPOZORNĚNÍ
POKUD POUŽÍVANOU BATERII VYMĚNÍTE ZA NEVHODNÝ TYP, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE DLE POKYNŮ. Bezdrátové zařízení
l
l
l
Signály bezdrátového zařízení o krátké vlnové délce mohou ovlivnit provoz jiných
elektronických a lékařských přístrojů.
V oblastech, kde je používání těchto zařízení zakázáno, zařízení vypněte. Nepoužívejte zařízení
ve zdravotnických zařízeních, na palubách letadel, u benzínových pump, v blízkosti
automatických dveří, automatických požárních poplachových zařízení nebo u jiných automaticky
řízených zařízení.
Uchovávejte toto zařízení nejméně 20 cm od kardiostimulátorů a jiných zdravotnických zařízení.
Rádiové vlny mohou mít vliv na provoz kardiostimulátorů a jiných zdravotnických zařízení.
Bezpečnostní informace 23
IMPORTANT — A LIRE AVEC ATTENTION
Ecouter de manière prolongée, à un très haut volume sonore de la musique (au dessus de 80
decibels), aumoyen d'un casque ou d'écouteurs, peut entraîner une détérioration irreversible et
définitive de vos facultés auditives. L’usage répété et habituel d’un casque ou d’écouteurs à un niveau
de volume sonoretrop élevé peut donner l'impression à l'utilisateur que le volume sonore émis par
l’appareil n'est pas suffisant. L’utilisateur sera tenté d’augmenter, petit à petit, son réglage habituel,
risquant ainsi d'atteindre un niveau dangereux pour ses oreilles. Afin de protéger votre santé, et vos
oreilles, veillez à maintenir le volume de la sortie casque de votre appareil à un niveau adapté et à
interrompre son utilisation régulièrement et particulièrement si des symptômes, comme des troubles
de l'ouïe, se manifestent.
N'utilisez pas le casque ou les écouteurs pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout
autre véhicule motorisé, afin d'éviter tout accident de le circulation. En outre, il est interdit dans
certains pays d'utiliser un casque ou des écouteurs en conduisant. Il peut être également dangereux
d'écouter à volume élevé tout en marchant, spécialement aux passages piétons. Soyez toujours
extrêment prudent et cessez d'utiliser cet appareil dans les situations présentant des risques
d'accident.
Evitez d'utiliser le casque ou les écouteurs à volume élevé. Les médecins spécialistes de l'audition
déconseillent une écoute continue à volume trop élevé. Si vous percevez un sifflement dans les
oreilles, réduisez le volume ou cessez l'écoute.
Maintenez un volume d'écoute modéré. Vous pourrez ainsi entendre les sons extérieurs et être attentif
aux gens qui vous entourent.
Votre produit Creative accompagné des écouteurs fournis, est conforme à la règlementation française
concernant les baladeurs musicaux (Arrêté du 24 Juillet 1998). Les caractéristiques techniques de ces
écouteurs se trouvent dans le manuel en ligne et/ou sur le site internet de Creative. Si vous choisissez
d'utiliser un autre casque ou d'autres écouteurs, veuillez vous assurer au préalable que leurs
caractéristiques techniques soient les mêmes.
срок эксплуатационнoй долговечности
В соответствии с законодательством Российской Федерации компания Creative устанавливает
для данного товара срок службы 2 года. Указанный срок – это период времени, в течение
которого компания Creative гарантирует возможность использования продукции в соответствии с
ее назначением. Кроме того, во время этого срока компания Creative гарантирует:
(i) безопасность товара, (ii) возможность выполнения его ремонта и получения технической
поддержки, (iii) поставку запасных частей. Однако установление срока службы не означает
автоматического бесплатного предоставления технической поддержки и обслуживания. Эти
виды услуг предоставляются бесплатно только в течение гарантийного периода в соответствии с
гарантийными обязательствами.
Bezpečnostní informace 24
Informace o právních předpisech
Notice for the USA
FCC Part 15: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if no installed and used in accordance with instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
l
Reorient or relocate the receiving antenna.
l
Increase the separation between the equipment and receiver.
l
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two
conditions:
l
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
CAUTION: To comply with the limits of the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules, this device must be installed with computer equipment certified to comply with Class B limits.
All cables used to connect to the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation
with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television
reception.
MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device
could void the user's authority to operate the device.
Federal Communication Commission (FCC) Radiation Exposure
Statement
(For USB transmitter - GH0220A)
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This
transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
(For Headset - GH0220B)
Power is so low that no RF exposure calculation is needed. This equipment should be installed and
operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Informace o právních předpisech 25
Notice for Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes canadiennes NMB-003 et CNR-210.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard.
Operation is subjected to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Le matérial ne peut étre source D’interférences et
2. Doit accepter toutes les interférences reques, Y compris celles pouvant provoquer un
fonctionnement indésireable.
CANADIAN CLASS B STATEMENT: This digital device does not exceed the Class B limits for radio
noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment statement
entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Department of Communications.
Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils
numeriques de Class B prescrites dans la norme sur le materiel brouilleur. “Appareils Numeriques,”
NMB-003 edictee par le ministre des Communications.
MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device
could void the user's authority to operate the device.
Toute modification non approuvé explicitement par le fournisseur de licence de l’appareil peut
entraîner l’annulation du droit de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Informace o právních předpisech 26
Soulad s předpisy Evropské unie
Tento produkt vyhovuje následujícím směrnicím:
Směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
Směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek.
Produkty napájené ze sítě určené pro evropský trh vyhovují směrnici 2006/95/ES o
elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí a směrnici
2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků
spojených se spotřebou energie.
Komunikační/bezdrátové radiofrekvenční produkty určené pro evropský trh
vyhovují směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních.
UPOZORNĚNÍ: Aby toto zařízení vyhovovalo evropské certifikaci CE , musí být nainstalováno
společně s počítačovým vybavením s certifikací CE, které vyhovuje omezením třídy B.
Veškeré kabely používané k připojení tohoto zařízení musí být stíněné, uzemněné a nesmí být delší
než tři metry. Provoz s necertifikovanými počítači nebo nevhodnými kabely může mít za následek
rušení jiných zařízení nebo nežádoucí účinky na produkt.
MODIFIKACE: Jakékoli změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny společností
Creative Technology Limited či jednou z jejích přidružených společností, mohou mít za následek
zneplatnění záruky a záručních práv uživatele.
SMĚRNICE OEEZ 2002/96/ES
Použití symbolu OEEZ značí, že tento produkt nelze považovat za domácí odpad.
Správnou likvidací produktu přispějete k ochraně životního prostředí. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto produktu získáte od místních úřadů, od firmy, která u
vás zajišťuje odvoz odpadků, nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
SMĚRNICE 2006/66/ES O BATERIÍCH
Tento produkt obsahuje lithium-iontovou/polymerovou baterii, která by měla být
vyjímána pouze v autorizovaném recyklačním středisku. Recyklací tohoto produktu v
místním autorizovaném recyklačním středisku nebo v místě nákupu zajistíte, že bude
baterie vyjmuta a recyklována odděleně.
Informace o právních předpisech 27
Ukraine RoHS Statement
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
Notice for Australia / New Zealand
Complies with the requirements of the ACMA Radiocommunications
(Electromagnetic Compatibility) Standard 2008.
Notice for Korea
B급 기 기
(가 정 용 방 송 통 신 기 자 재 )
이 기 기 는 가 정 용 (B급 ) 전 자 파 적 합 기 기 로 서 주 로 가 정 에 서 사 용 하 는 것 을 목 적 으 로 하
며 ,모 든 지 역 에 서 사 용 할 수 있 습 니 다 .
Turkey RoHS Statement
EEE Yönetmeligine Uygundur
Notice for Singapore
Complies with
IDA Standard
DB00148
Informace o právních předpisech 28
Notice for Japan
Recycling Rechargeable Battery
Li-ion
Lithium rechargeable battery is a resource that can be recycled.
l
l
For recycling of embedded lithium rechargeable batteries inside Creative products, please do
not attempt to remove the battery from the device. For recycling information and instruction,
please go to Creative Media KK customer support at http://jp.creative.com/support/contact/
For recycling of replaceable (removable_ lithium rechargeable batteries:
l
l
l
It is recommended to remove the rechargeable batteries when t hey are fully
discharged.
Precaution needs to be taken on metal parts of the battery by covering them with
isolation materials such as scotch tape.
Refer to the homepage of JBRC for information on recycling and recovery of
rechargeable batteries and supporting shops. (http://www.jbrc.com/).
Vietnam RoHS Statement
This product is in compliance with Circular 30/2011/TTBCT of the Ministry of Trade of the Socialist
Republic of Vietnam (“Circular”), it does not contain the following substances in concentration greater
than the Maximum Limit value as specified in the Circular.
Substance
Maximum Limit (ppm) 1, 2
l
lead
1000
l
mercury
1000
l
cadmium
100
l
hexavalent chromium
1000
l
polybrominated biphenyls (PBB)
1000
polybrominated diphenyl ethers
(PBDE)
1000
l
1 Maximum Limit does not apply to applications exempted from the Circular.
2 Maximum Limit refers to concentration by weight in homogeneous materials.
Informace o právních předpisech 29
Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit a ze strany společnosti Creative
Technology Ltd. nejsou závazné. Žádnou část této příručky není bez písemného svolení společnosti
Creative Technology Ltd. dovoleno reprodukovat ani přenášet v žádné formě a žádnými prostředky, ať
už elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopií a pořizování záznamů, bez ohledu na účel
takového počínání.
© 2012 Creative Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. Creative, logo Creative, Sound Blaster,
logo Sound Blaster, Tactic3D, SBX a SBX Pro Studio a Creative ALchemy jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Creative Technology Ltd. v USA anebo v dalších zemích.
Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Mac
OS je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků. Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Na použití tohoto produktu se vztahuje omezená záruka na hardware. Skutečný obsah balení se může
mírně lišit od zobrazeného. Software dostupný pro tento produkt se nesmí používat odděleně od
hardwaru. Před použitím softwaru musíte souhlasit s tím, že budete vázáni podmínkami příslušné
licenční dohody pro koncového uživatele.
Informace o právních předpisech 30
Download

Jak používat sluchátka Sound Blaster Tactic3D Rage