STAVEBNICOVÉ ODSAVAČE SOS
STAVEBNICOVÉ PRŮMYSLOVÉ A DÍLENSKÉ
VYSAVAČE
Modifikace:
SOS 102.1.VP
SOS 102.3.VP
SOS 102.1.V
SOS 102.3.V
PRO ČISTÝ VZDUCH A ÚSPORU TEPLA NA PRACOVIŠTÍCH
1994
Jakost dodávek
certifikována
Zlatá medaile
WELDING - BRNO
Příslušenství: SOS 102.-.V
SOS 102.-.VP
SOS 202.6.VP
ŠIMKO s.r.o.
CZECH REPUBLIC
1993
1. máje 2000, 547 01 Náchod
Tel/fax: 491 424 280-81
E-mail: [email protected]
www.ekosimko.cz
Výrobce si vyhrazuje právo změn daných vývojem výrobkové základny
Šetří za Vás
lady
Vaše plíce i nák
SOS 302.6.VP
Příslušenství: SOS
SOS
SOS
SOS
202.6.V
202.6.VP
302.6.V
302.6.VP
MSV BRNO
Zvláštní uznání
ISO 9001
UNIVERZÁLNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
PRO ODSÁVÁNÍ ŠKODLIVIN
SOS 101.-.S
Modifikace:
SOS 102.1.S
SOS 102.2.S
SOS 102.3.S
SOS
SOS 202.-.S
Modifikace:
SOS 202.1.S
SOS 202.2.S
minimální provozní náklady • nulové ztráty tepla • mobilnost • nízká hmotnost • jednoduchá obsluha • univerzální použití • mimořádně dlouhá životnost filtrů a jejich snadná
UNIVERZÁLNÍ STAVEBNICOVÉ ODSAVAČE
PRO SVAŘOVÁNÍ
SOS 302.-.SH
Modifikace:
SOS 302.1.S
SOS 302.2.S
Modifikace:
SOS 302.1.SH
SOS 302.2.SH
Rozvaděče RZ
SOS 102.1.SH
SOS 102.2.SH
SOS 102.3.SH
se samonosnou hubicí
Rozbočky RB
SOS 202.1.SH
SOS 202.2.SH
Regulační klapka RK 2
Šířka (cm)
Délka (cm)
Hmotnost (kg)
Filtr 1. stupeň
5,5 230 112
32
32
32
x
32
26
3 kapsový
filtr RUNO
PES,
pl = 0,5 m2
6 kapsový
filrt FIAB
pl = 1,0 m2
70
SOS 202.1.S
2400 380
23
80
5,8 400 116
45
45
45
x
45
46
5 kapsový
filtr RUNO
PES,
pl = 1,1 m2
9 kapsový
filrt FIAB
pl = 2,0 m2
70
45
x
45
72
5 kapsový
filtr RUNO
PES,
pl = 1,1 m2
9 kapsový
filrt FIAB
pl = 2,0 m2
70
55
x
55
72
6 kapsový
filtr RUNO
PES,
pl = 1,7 m2
12 kapsový
filrt FIAB
pl = 3,2 m2
74
55
x
55
95
6 kapsový
filtr RUNO
PES,
pl = 1,7 m2
12 kapsový
filrt FIAB
pl = 3,25 m2
74
6 kapsový FITEVIG 500,VIKAFIL, FIAB FLP 3,
pl = 1,0 m2
OBJEMOVÝ
CARBOTEX
17,5 nebo
30,1 dm3
70
9 kapsový FITEVIG 500,VIKAFIL, FIAB FLP 3,
pl = 3,2 m2
OBJEMOVÝ
CARBOTEX
34,4 nebo
60,7 dm3
70
8 kapsový FITEVIG 500,VIKAFIL, FIAB FLP 3,
pl = 3,5 m2
OBJEMOVÝ
CARBOTEX
51,4 nebo
90,7 dm3
74
SOS 202.1.SH
1 - Bez regulace
2 - Regulace výkonu, doběhu, spouštění
elektromagnetickým polem svářecího proudu
3 - Regulace výkonu
4 - Bez regulace
6 - Regulace skoková
Z Á K L A D N Í S LOŽ E N Í V YS AVA Č Ů :
Skříň agregátu - filtrační mezikus - lapač nečistot s cyklonem - podvozek se
sběrací lištou nebo bez.
2400 380
23
80
5,8 400 118
45
71
SOS 302.1.S
3600 550
23
80
5,8 400 117
55
55
SOS 302.2.S
SOS 302.1.SH
3600 550
23
80
5,8 400 118
55
81
SOS 302.2.SH
SOS 102.1.B
SOS 102.3.B
SOS 102.4.B
105
1200 200
23
40
5,8 230
32
32
122
SOS 202.1.B
105
2400 380
23
80
5,8 400
SOS 202.6.B
45
45
122
106
SOS 302.1.B
3600 550
23
80
5,8 400
55
55
124
H O S P O DÁ R N Ý N Á K U P
- d í l e n s k á s o u p r av a
SOS 102.1.V
1200 200
23
40
5,8 230
93
32
32
SOS 102.3.V
SOS 102.1.VP
1200 200
23
40
5,8 230 110
62
72
SOS 102.3.VP
32
x
32
24
27
45
x
45
43
55
x
55
55
47
62
N
A
A
N
A
POUŽITÍ
svařování
svařování-centrální
odsávání pro
až 3 pracoviště
N
svařování
A
N
A
svařování-centrální
odsávání pro
až 5 pracovišť
N
svařování
A
N
A
N
N
A
24
6 kapsový filtr
FITEVIG
500/VE
pl = 0,7 m2
70
32
x
32
41
6 kapsový filtr
FITEVIG
500/VE
pl = 0,7 m2
70
32
x
32
Regulace výkonu
Výška (cm)
40
M O D I F I K A C E S K Ř Í N Ě A G R E G ÁT U
SOS - - - . - . -
Hladina hluku (dBA)
Jmen. proud (A)
23
Filtr 2.+3. stupeň
Průměr sání (mm)
1000 200
Jmen. napětí (V)
Max. podtlak (kPa)
SOS 102.1.S
SOS 102.2.S
SOS 102.3.S
Max. hodnoty průtoku
vzduchu m 3 h -1-앐10%
Skříň agregátu - filtrační mezikusy - lapač nečistot s cyklonem.
Vzduchový okruh oddělen od elektromotoru. Výdech a sání u SOS 101 trubkou, u SOS 202, 302 mřížkou nebo trubkou.
Filtry jsou kapsové konstrukce na pružinách pro likvidaci aerosolů a prachů
do 0,3μm, buď jenom mechanické nebo mechanicko-chemické pro likvidaci ozonu, NxO, pachů. Přefiltrovaný vzduch se vrací zpět do prostoru nebo
může být vyveden hadicí mimo něj.
ODSAVAČ
TYP
Příkon (W)
Z Á K L A D N Í S LOŽ E N Í O D S AVA Č Ů :
Průřez filtr. modulu (cm)
*
TECH N ICKÝ POPIS
N
N
A
N
A
B broušení
B/P pájení
B broušení
B/P pájení
B broušení
B/P pájení
dílenský
úklid
čištění
strojů
dílenský
úklid
čištění
strojů
SOS 202.6.V
2400 380
23
50
11,5 230 126
71
67
45
x
45
66
9 kapsový filtr
FITEVIG
500/VE
pl = 1,5 m2
70
A
úklid,
čištění
strojů
SOS 202.6.VP
2400 380
23
50
11,5 230 126
82
81
45
x
45
72
9 kapsový filtr
FITEVIG
500/VE
pl = 1,5 m2
70
A
úklid hal
čištění strojů
SOS 302.6.V
3600 550
23
5,8 400 129
81
77
55
x
55
83
6 kapsový
FITEVIG
500/VE
pl = 1,7 m2
74
A
úklid,
čištění
strojů
5,8 400 129
92
90
55
x
55
89
6 kapsový
FITEVIG
500/VE
pl = 1,7 m2
74
A
úklid hal
čištění strojů
50
65
50
SOS 302.6.VP
3600 550
23
65
regenerace • hospodárný nákup • možnost dodatečného při-
lu případně jenom filtru) • vhodný pro jednosměnné provo-
kupování modulů dle měnících se potřeb • možnost změny
zy • možnost regulace výkonu • neobvyklá univerzálnost po-
použití odsavače (znamená jenom změnu filtračního modu-
užití a tím nahrazení několika účelových odsavačů i vysavačů
PŘÍSLUŠENSTVÍ
STAVEBNICOVÉ ODSAVAČE
PRO BROUŠENÍ (PÁJENÍ)
SOS 102.-.B
SOS 302.-.B
Modifikace:
SOS 102.1.B
SOS 102.3.B
SOS 102.4.B
V1
Hořák pro sváření s
odsáváním škodlivin
EKO 160-200-400
SOS 202.-.B
Modifikace:
SOS 202.1.B
SOS 202.6.B
SH 7
Modifikace:
SOS 302.1.B
SOS 302.6.B
V2
SH 6
V3
Příslušenství
pro broušení
a pájení
Aktivní filtry
V9
M2
Stavebnicové pracovní
stoly odsávací EKO ST
SH 5
V 10
V8
Kontejner
s cyklonem
Download

STAVEBNICOVÉ ODSAVAČE SOS