ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Česká společnost pro nové materiály a technologie
Inženýrská akademie ČR
Odborný program
13. česko-slovenská konference
PŘÍNOS METALOGRAFIE PRO ŘEŠENÍ VÝROBNÍCH
PROBLÉMŮ
Lázně Libverda
17. – 19. červen 2014
13. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů
17. – 19. červen 2014, Lázně Libverda
Pondělí 16. června 2014
16:00 – 20:00
Registrace
Úterý 17. června 2014
8:30 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 12:35
Registrace
Zahájení konference
Odborný program
(10:05) 1. Podpora výzkumu a vývoje v ČR a postavení TAČR
Petr Zuna
(10:35) 2. Vznik stvolových vycezenin v pojetí Vladimíra Košeleva
Jan Hučka
(10:50) 3. Účinok interkritického kalenia na vlastností ocelí valcovaných za tepla a za studena
Gejza Rosenberg - Iveta Sinaiová - Ľuboš Juhár
(11:05) 4. Various approaches to accelerated carbide spheroidization of 54SiCr steel
Ludmila Kučerová - Hana Jirková - Bohuslav Mašek
(11:20) 5. Identification of carbides in sub-zero treated Vanadis 6 ledeburitic steel
Jana Ptačinová - Mária Dománková - Mária Hudáková - Peter Jurči - Pavel Bílek
(11:35) 6. Influence of heat treatment conditions on properties of high-speed P/M steel
Vanadis 3
Jana Sobotová - Martin Kuřík - Jiří Cejp
(11:50) 7. Mikrostruktura nástrojové oceli ČSN 41 9552 po kryogenním zpracování a její vliv na
odolnost vůči opotřebení
Dagmar Jandová - Pavel Šuchmann - Jana Nižňanská
(12:05) 8. Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of
Selected Steels for Heavy Forgings
Jakub Horník - Petr Zuna - Jaroslav Málek - Tomáš Jetmar - Josef Kasl - Miroslava Matějová František Jandoš
(12:20) 9. Effect of sample thickness on thoughness of slab surface zone for IF and microalloyed steels
Margita Longauerová - Mária Fedorová - Jaroslav Duška - Mária Huráková - Svätoboj Longauer - Jana
Konrádyová
12:35 – 13:30
13:30 – 15:15
Oběd
Odborný program
(13:30) 10. Novel Trends in the Development of Metallic Materials for Medical Implants
Dalibor Vojtěch - Jiří Kubásek - Jaroslav Čapek - Iva Pospíšilová
(14:00) 11. Contribution to the phase analysis of MAR M-247 superalloy
Petr Jonšta - Irena Vlčková - Zdeněk Jonšta - Božena Pohorná
(14:15) 12. The influence of Ge on the properties of Mg alloys
Jan Šerák - Tomáš Kovalčík - Dalibor Vojtěch - Pavel Novák
(14:30) 13. The influence of oxygen on mechanical properties of Ti35Nb6Ta alloy
František Hnilica - Jaroslav Málek - Jaroslav Veselý
2
13. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů
17. – 19. červen 2014, Lázně Libverda
(14:45) 14. Metallographic Aspects of Rheocasting
Vlastimil Bryksí - Barbora Bryksí Stunová
(15:00) 15. Vplyv obsahu Al a tepelného spracovania na mikroštruktúru zliatin ZnAl
Margita Longauerová - Miroslav Glogovský - Marek Vojtko
15:15 – 15:45
15:45 – 17:15
Přestávka
Odborný program
(15:45) 16. Dependence of NiTi alloy microstructure on the conditions of powder metallurgy
production
Pavel Novák - Hynek Moravec - Jiří Vystrčil - Jan Adámek - Jaromír Kopeček -Tomáš František
Kubatík
(16:00) 17. Structure of nanocrystalline nickel prepared by powder metallurgy
Alena Michalcová - Petra Svobodová - Ivo Marek - Dalibor Vojtěch - Tomáš František Kubatík
(16:15) 18. Využití světelné mikroskopie k hodnocení lomové houževnatosti slinutých karbidů
Zbyněk Špirit - Antonín Kříž
(16:30) 19. .......... Corrosion resistance of Inconel 625 and austenitic steel M41 after laser claddings
Stanislav Němeček - Lukáš Fidler - Pavla Fišerová
(16:45) 20. Microstructure of Cr2N-11Ag nanocomposite thin film deposited on Vanadis 6 tool
steel
Pavel Bílek - Peter Jurči - Ľubomír Čaplovič - Mária Hudáková - Jana Ptačinová
(17:00) 21. Využití metalografie při charakterizaci procesu bezproudého niklování
Petr Kosár - Martin Zmrzlý - Jaromír Wasserbauer
19:30 – 24:00
Neformální setkání v penzionu Protěž
3
13. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů
17. – 19. červen 2014, Lázně Libverda
Středa 18. června 2014
8:30 – 10:30 Odborný program
(8:30) 22. Assessment of the causes of indicated defects in forgings
Jiří Švejcar - Lenka Klakurková - Karel Stránský - Zdeněk Spotz - Ladislav Čelko
(9:00) 23. Analysis of coupling segment of belt conveyor
Lenka Klakurková - Ladislav Čelko - Martin Juliš - David Jech - Jiří Švejcar
(9:15) 24. Chain segment analysis
David Jech - Lenka Klakurková - Pavel Doležal - Ladislav Čelko - Jiří Švejcar
(9:30) 25. Analysis of Post-Machining Defects in AlSi7Mg0.6 Alloy Castings
Tomáš Podrábský - Martina Julišová - Martin Juliš
(9:45) 26. Analysis of Cracked Spring Washer for Sleeper-Rail Joints
Zina Pavloušková - Ondřej Man - Miroslava Horynová - Ladislav Čelko - Jiří Švejcar
(10:00) 27. Defects in tool steels for dies
Jana Míšková - Petr Martínek - Pavel Podaný
(10:15) 28. Failure Analysis of the Turbine Rotor 20 MW
Josef Kasl
10:30 – 11:00
12:00 – 12:45
Přestávka
Odborný program, přednášky a prezentace firem
(11:00) 29. Materiálová analýza a stanovenie mechanizmov poškodzovania rúrok kotlových
sústav
Jaroslav Duška - Lucia Hrabčáková - Alica Mašlejová
(11:15) 30. Detection crack in the production shaft of gearbox
Jan Holec - Martin Morávek - Jiří Cejp
(11:30) 31. Vplyv mikrošruktúrnych heterogenít na vývoj lokálnych deformácií a rozmer
plastickej zóny pred čelom rastúcich trhlín
Gejza Rosenberg - Iveta Sinaiová
(11:45) 32. Enhancing Corrosion Resistance of Chromium-Nickel Stainless Steel Equipment
Petr Martínek - Jana Míšková - Pavel Podaný
(12:00) F1 Prezentace firmy Nikon
Zdeněk Rudel
(12:15) F2 Prezentace firmy KEYENCE INTERNATIONAL
František Jakubec
12:45 – 13:30
Oběd
14:00 – 18:00
Výlet
19:00 – 24:00
Společenský večer
4
13. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů
17. – 19. červen 2014, Lázně Libverda
Čtvrtek 19. června 2014
8:30 – 10:30 Odborný program
(8:30) 33. Metallographic Evaluation of Surface Integrity
Antonín Kříž
(9:00) 34. Application of Stereological Relations for the Characterization of Porous Materials via
Microscopic Image Analysis
Tereza Uhlířová - Eva Gregorová - Willi Pabst
(9:15) 35. Iontové odprašování pasivní vrstvy korozivzdorné oceli pro XPS
Tomáš Chára - Jakub Tkacz - Martin Zmrzlý
(9:30) 36. Kvantifikace porezity litých Al slitin metalograficky a vířivými proudy na obrobených
plochách
Břetislav Skrbek
(9:45) 37. Metalografická a akustická analýza spékaných kluzných vrstev
Břetislav Skrbek
(10:00) 38. Metallographic Examination of Carburized Blasting Wheel
Antonín Kříž
(10:15) 39. Vplyv vodíka na porušovanie a vzhľad lomu zvarových spojov žiarupevných ocelí
pre energetické zariadenia po ťahovom namáhaní pri teplote okolia
Juraj Blach - Ladislav Falat
10:30 – 11:00
11:00 – 12:45
Přestávka
Odborný program
(11:00) 40. SUMMARY OF STRUCTURE ANALYSES IN EXPERIMENTAL WELDS FOR REPAIR
WELDING VVER 1000
Miroslava Matějová - Dagmar Jandová - Josef Kasl
(11:15) 41. Laser Welding of High-Strength CP Steels: Dissimilar Welds
Jan Kašpar - Stanislav Němeček
(11:30) 42. Metallurgy of fine grain steels
Jaroslav Brabec - Jiří Janovec - Petr Ducháček
(11:45) 43. Heterogeneous welded joints (T23-T92; 15CH1M1F-P91)
Petr Ducháček - Jiří Janovec
(12:00) 44. Microstructure investigation of IN713LC creep specimens
Jiří Zýka - Irena Andršová - Karel Hrbáček
(12:15) 45. Influence of microstructural changes creep resistant steel after long-term creep
tests on the shape of the polarization curves
Jana Sladká - Dagmar Jandová - Eva Chvostová
(12:30) 46. Material degradation of steam pipe elbow after long-term exposu
Lenka Pekařová - Zdeněk Kuboň
12:45 – 12:50
12:50 – 14:00
Zhodnocení konference, závěr
Oběd
5
13. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů
17. – 19. červen 2014, Lázně Libverda
Zúčastněné firmy
NIKON spol. s r.o.
www.nikon.cz
[email protected]
ARSENAL s.r.o.
www.mikroskopy-arsenal.cz
[email protected]
měřící technika-morava
www.mt-m.eu
[email protected]
6
Download

Program konference 2014 (.pdf) - Přínos metalografie pro řešení