Storno podmínky tábora VIDEOCAMP 2015
Storno poplatky (odstupné) jsou nemilé pro obě strany, jak pro Vás, kteří jste se
přihlásili, ale z nečekaných důvodů nemůžete jet, tak pro ZR Games, s.r.o., která má
pro Vás rezervované ubytování, jídlo a musely být zaplaceny zálohy třetí straně.
Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem, pro které
tábory děláme především. V případě, že uhradíte cenu za letní dětský tábor a
následně vznikne situace, kdy se dítě nemůže
tábora zúčastnit, máte právo od smlouvy odstoupit s následujícími podmínkami:
Při
Při
odstoupení od smlouvy do 10.dubna, činí odstupné 500 Kč.
odstoupení od smlouvy do 4. týdnů od nástupu na Vámi zvolený turnus, činí
odstupné 30% z ceny tábora, vrátíme Vám 70% z ceny tábora.
Při odstoupení od smlouvy do 2. týdnů od nástupu na Vámi zvolený turnus, činí
odstupné 60% z ceny tábora, vrátíme Vám 40% z ceny tábora.
Při zrušení pobytu dítěte později než 2. týdny od nástupu na Vámi zvolený turnus,
činí odstupné 75% z ceny tábora, vrátíme Vám 25% z ceny tábora.
Nárok na odstoupení od smlouvy zaniká 1 den přede dnem nástupu dítěte na tábor.
Odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: odstupné činí 100% z ceny tábora.
Při vyloučení dítěte z tábora pro nekázeň: odstupné činí 100% z ceny tábora.
Veškeré úhrady vyřizujeme po skončení letních táborů. Vratnou částku poukážeme
na účet objednatele nejpozději do 30.09.2015.
Download

Storno podmínky tábora VIDEOCAMP 2015