Klimatizační technika
Výhodná služba pro servisy!
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
Ultrazvukový rozprašovač Přístroj ke zkoušení oleje
Opravářská sada
Refresh-o-mat
pro všechny klimatizační hadice o průměru
Objednací číslo
9715 300 082
Objednací číslo
9682 100 130
5.190,–.
5.490,–.
Objednací číslo
9539 070 206
4.890,–.
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
Proč se musí u klimatizačního zařízení provádět pravidelná
údržba?
Uvědomte si, že systém klimatizace je třeba i navzdory vyjádření
některých automobilových výrobců pravidelně podrobovat údržbě:
1. Ročně dojde přirozenou cestou – hadicemi a spoji – ke ztrátě až 10 %
chladiva ze systému. Tím se časem chladicí výkon znatelně sníží.
Strana vysokého tlaku plynu
Strana vysokého tlaku kapaliny
Strana nízkého tlaku kapaliny
Strana nízkého tlaku plynu
2. Chladivo je také nosným médiem pro olej, který se v zařízení nachází.
Tento olej potřebuje klimatizační kompresor na mazání. Pokud se v
systému nachází příliš málo chladiva, hrozí nebezpečí, že kompresor
nebude dostatečně promazán, a tím může dojít k úplnému výpadku
kompresoru.
3. Chladivo přijímá zvenku vlhkost přes hadice a spoje. Část vlhkosti
může pozastavit sušič systému, přičemž se dosáhne nasycení filtru
po maximálně 2 letech provozní doby.
Klimatizace ve voze?
Rychlá údržba – pravidelná údržba.
Výhoda pro řidiče. Výhoda pro servis.
Tři nařízení směrnice 2006/40/CE
Společnost EUROPART s ohledem na užitková vozidla doporučuje:
Každých 6 měsíců: Kontrola klimatizace
• Vizuální kontrola všech součástí
• Kontrola funkce a výkonu
• Výměna vnitřního filtru
• Dezinfekce výparníku (v případě potřeby)
1 x ročně: Servis klimatizace
• Vizuální kontrola všech součástí
• Výměna chladiva
• Kontrola funkce a výkonu
• Kontrola těsnosti
• Výměna vnitřního filtru
• Výměna filtru vysoušeče
• Dezinfekce výparníku (v případě potřeby)
1. Chladivo R134a musí být ve vozidlech nahrazeno chladivem s
hodnotou GWP (Global Warming Potenzial) nižší než 150.
2. Od 1. ledna 2011 musí být v klimatizačních systémech všech nových
vozidel použito chladivo s vlastnostmi uvedenými v bodě 1, aby
mohla získat evropské potvrzení o způsobilosti vozidla k provozu.
3. Od 1. ledna 2017 musí být v klimatizačních systémech všech
vyrobených vozidel použito chladivo s vlastnostmi uvedenými v
bodě 1.
• Žádné omezení při čekání na zařízení s R134a.
• Do roku 2017 bude produkováno milion vozidel s chladivem R134a.
V následujících měsících se začnou vyrábět první vozidla s
novým klimatizačním systémem. Dosud používané chladivo
R134a bude nahrazeno nově vyráběným chladivem R1234yf.
• Servisy potřebují vhodný klimatizační servisní přístroj.
• Do první vlny jsou zahrnuty prodejny automobilů a karosárny
EUROPART.
• Dodatečné vybavení starých přístrojů není v žádném případě
povoleno.
• Technici, kteří budou pracovat s novým zařízením, musí absolvovat
odpovídající školení na klimatizace.
Předpokládaný vývoj nového chladiva R1234YF
Do 2011
Prognóza do roku 2017
Prognóza do roku 2031
2
Vozidla s klimatizací plněnou chladivem R134a
Vozidla s klimatizací plněnou chladivem R1234yf
Zdroj: Dometic WAECO International GmbH
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
62.900,–
Klimatizační servisní přístroj
Konfort 710 R
s modrým LCD displejem 4 x 20 s podsvícením a vysokou světelností, ovládání
databáze a ukládání provedených služeb pomocí SD karty, dvoustupňové podtlakové
čerpadlo, přesnost plnění +/- 15 g, vysoký podíl recyklace (nad 95 %), automatické
vstřikování oleje (časově řízená funkce), 2 ručně řízené ventily pro servisní hadičky,
bez krycího poklopu
Provozní režimy: databáze, ruční provozní režim, moje databáze, vícejazyčné
provedení softwaru, automatická kompenzace délky servisních hadiček, automatické
hlášení údržby, zjednodušená údržba, automatické odvádění kondenzátu
Obsah nádrže 10 kg
Provedení
Předvybaveno pro chladivo R 134a
Oblast použití
Pro osobní a nákladní automobily a hybridní vozidla
S databází nákladních automobilů, osobních automobilů a zemědělských strojů
na kartě SD a příručkou
Objednací číslo
9539 004 080
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Grafická tiskárna
9539 004 026
5.190,00
Papír záznamový
9539 004 027
25,00
Sada hadicových prodloužení, 3000 mm
9870 050 900
1.990,00
Sada dílů pro údržbu (Filtr, olej a těsnicí kroužky)
9539 004 037
1.990,00
Kryt
9539 005 011
990,00
Smlouva TEXPACK pro klimatizační zařízení,
roční předplatné
9539 009 695
3.400,00
Klimatizační servisní přístroj
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Konfort 760 R 2 GAS READY
Barevný displej, dvoustupňové podtlakové čerpadlo s dopravním výkonem 100 l/min,
blokovací mechanismus váhy, podpora několika jazyků, plně automatická recyklace
chladiva
Obsah nádrže 20 kg
od
Oblast použití
Pro osobní a nákladní automobily, malé autobusy a hybridní vozidla
Rozsah dodávky
Kryt
S databází nákladních automobilů, osobních automobilů a zemědělských strojů
na kartě SD a příručkou
89.900,–
Provedení
Objednací číslo
Cena
Předvybaveno pro chladivo R 134a
9539 004 072
89.900,00
Předvybaveno pro chladivo R 1234yf
9539 004 073
129.000,00
Příslušenství
*Dodatečné vybavování příslušenstvím není možné!
Popis
Objednací číslo
Cena
Grafická tiskárna
9539 004 026
5.190,00
Papír záznamový
9539 004 027
25,00
Sada hadicových prodloužení, 3000 mm
9870 050 900
1.990,00
Rozhraní VDC, vč. adaptéru
9870 005 350
11.205,00
Sada dílů pro údržbu (Filtr, olej a těsnicí kroužky)
9539 004 037
1.990,00
Analytický přístroj pro chladivo R 134a a R 1234fy
*9870 007 550
26.550,00
Diagnostický přístroj rozhraní Nano Service Clima vč. rozhraní Bluetooth a softwaru
9539 004 050
19.990,00
Smlouva TEXPACK pro klimatizační zařízení, roční předplatné
9539 009 695
3.400,00
3
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
19.900,–
Souprava na výplach
s chladivem, pro řadu TEXA Konfort Evolution
a řady 600 a 700
k propláchnutí klimatizací, např. po nehodách nebo po poškození kompresoru, pomocí
tohoto systému můžete vyčistit celou klimatizaci chladivem R134A, dojde k vypláchnutí
špon nebo cizích materiálů ze systému a nemůže tak dojít dalšímu poškození
klimatizace
Rozsah dodávky
Přídavná nádrž na 6 litrů s indikační přípojkou, prvky k přemostění, zámek
Spring-Lock a další adaptéry, univerzální adaptér, výměnné kroužky, servisní rozvod
3 m, vnitřní průměr 5 mm pro vysoký průtok
Objednací číslo
9539 004 030
2.790,–
Olejová nádržka
POE pro hybridní oleje
Vyjímatelná nádržka pro klimatizační zařízení Konfort 760 R, 760 R Bus, 770 R, 780 R
Objednací číslo
9539 004 006
2.790,–
Olejová nádržka
PAG pro další druhy oleje dle norem ISO 46, 100, 150
Vyjímatelná/náhradní nádržka pro klimatizační zařízení Konfort 760 R, 760 R Bus,
770 R, 780 R
Objednací číslo
9539 004 007
od
Chladivo
4
Provedení
2.590,–
zálohovaná láhev
Provedení
Obsah
Provedení
Objednací číslo
Cena
pro klimatizace s plněním R134a
12 kg
ocelová láhev
9685 980 249
2.590,00
pro klimatizační zařízení plněná chladivem R1234fy
5 kg
ocelová láhev
9710 000 110
26.890,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
890,–
290,–
Adaptér pro připojení láhve
pro vysokotlakou přípojku
Přístroj k měření tlaku
Určeno ke kontrole, zda je klimatizace naplněna (na straně
nízkého tlaku), vnější kryt v kvalitním provedení odolný proti
nárazům, oplášťování pro dobrý úchop, zobrazení tlaku chladicí
kapaliny za větší časový úsek
Rozsah zobrazení 0–13 barů
Objednací číslo
Objednací číslo
9539 004 090
1885 100 096
3.990,–
Odlučovač utěsňovacího přípravku
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
K přímému přisvorkování mezi klimatizační servisní přístroj a klimatizaci, k
odstraňování zatvrdnutých prostředků na ochranu před UV zářením, utěsňovacích
přípravků a nečistot, spolehlivě odděluje také kapalné utěsňovací přípravky
Rozsah dodávky
olejový filtr, hadice a spojka
Objednací číslo
9682 220 788
1.290,–
Ochranný filtr
Oblast použití
Chrání servisní přístroj před znečištěním prostředkem na vyhledávání netěsností
pomocí UV záření, který tvoří krystaly, je-li delší dobu na vzduchu; odštěpky a
nesprávně použitým utěsňovacím přípravkem.
Objednací číslo
9682 220 780
Příslušenství
Popis
Náhradní filtr
Objednací číslo
Cena
9682 220 781
149,00
5
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
5.490,–
Přístroj ke zkoušení oleje
Ke kontrole kvality oleje, směšovacího poměru mezi olejem a chladivem, kontrastního
prostředku pro vyhledávání netěsností pomocí UV záření obsaženého v systému a ke
zjišťování nečistot v obvodu klimatizačního zařízení vizuální kontrolou odebraného
oleje obsaženého ve zkušebním válci
Rozsah dodávky
Válec ke zkoušení oleje, vysokotlaká hadice vč. spojky a kulového ventilu, nízkotlaká
hadice vč. spojky a kulového ventilu
Objednací číslo
9682 100 130
1
2
3
4
1: čirá kapalina = olej a chladivo s dobrým směšovacím poměrem
2: kalná kapalina = špatný směšovací poměr mezi olejem a chladivem
3: žlutá kapalina = olej, chladivo a prostředek pro vyhledávání netěsností pomocí UV
záření s dobrým směšovacím poměrem
4: červená kapalina = kompresor za dané situace nefunguje správně.
3.290,–
Průzor pro diagnostiku oleje
Odběr vzorku oleje z klimatizačního zařízení bez použití servisního přístroje k údržbě
klimatizačních zařízení, za účelem diagnostiky oleje zaměřené na znečištění, použití
nesprávného druhu oleje, použití utěsňovacího přípravku nebo obsah třísek. Chladivo
a olej proudí filtrem opatřeným průzorem a zachytávajícím částice nečistot.
Rozměry
40 x 30 cm
Objednací číslo
9682 220 650
od
675,–
Hadice
Vnitřní závit 1/4" SAE
dlouhá hadice k dosažení vzdálených přípojek na autobusech (např. střešní
klimatizace), traktorech, železničních vagónech apod., hadice jsou používány místo
sériových hadic na přístrojích k provedení servisu klimatizace
ek je
ěkterých znač
U výrobků n
r!
té
potřebný adap
6
Provedení
typ
Barva
Délka m
Objednací číslo
Cena
nízkotlaká
HS 20 BL
modrá
vysokotlaký
HS 20 RL
červená
6
9682 220 702
1.390,00
6
9682 220 703
1.390,00
nízkotlaká
HS 10 B
vysokotlaká
HS 10 B
modrá
3
9682 220 736
675,00
červená
3
9682 220 737
675,00
Příslušenství
Popis
Adaptér, Přechodový díl 1/4 M na 14 mm M
Objednací číslo
Cena
9682 220 704
129,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
po
179,–
Servisní víčko
Cena/10 ks.
Pro systémy R134a
Balení
10
Provedení
Barva
Objednací číslo
Vysoký tlak
červená
9682 220 623
Nízký tlak
modrá
9682 220 622
po
890,–
Rychlospojka
S adaptérem
Úhel
90°
Povrch Pochromováno
Oblast použití
Téměř pro všechny běžně používané klimatizační servisní přístroje
Provedení
typ
Barva
Vysoký tlak
QCH 134-14
červená
Objednací číslo
9682 220 740
Nízký tlak
QCL 134-14
modrá
9682 220 741
4.290,–
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Startovací souprava pro servis klimatizací
Obsahuje všechny důležité pomůcky k provedení profesionální údržby klimatizace
Rozsah dodávky
Sada o-kroužků, PAG 46, PAG 100, PAG 150, solární teploměr, ochranné rukavice,
brýle chránící před UV zářením, UV lampa, aditivum pro vyhledávání netěsností
pomocí UV záření, celoplošné ochranné brýle, nálepka pro záznam údajů o údržbě
klimatizace
Objednací číslo
9682 220 691
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Ochranné rukavice, Velikost 10
9534 881 410
229,00
Panoramatické ochranné brýle
5145 000 002
149,00
Ochranné brýle, odolné proti poškrábání,
s ochrannou vrstvou proti zamlžování
5162 762 725
149,00
159,–
Servisní nálepka pro klimatizaci
Němčina/angličtina
Rozsah dodávky
Servisní nálepka, 100 ks na roli:
Pozor, utěsňovací přípravek
Vyhledávání netěsností pomocí UV záření
Typ oleje, množství
Chladivo, množství
Datum
Další servis
Speciální pokyny
7
Objednací číslo
9682 220 785
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
Co je dobré vědět o oleji:
Olej PAG
hygroskopický, plně syntetický olej s rozdílnými hodnotami viskozity, určený k použití ve vozidlech se zážehovými a vznětovými
motory a s klimatizačními zařízeními naplněnými chladivem R134a nebo jinými chladivy.
PAG 46 střední viskozita
PAG 100 vysoká viskozita
PAG 150 velmi vysoká viskozita
Tyto oleje jsou používány výrobci vozidel a byla pro ně vydána nezbytná povolení. V klimatizačním zařízení se dokáží dokonale
směšovat s chladivem a díky svým hygroskopickým vlastnostem minimalizují obsah vlhkosti v klimatizačním zařízení. Při
uskladnění a při údržbě klimatizace prováděné prostřednictvím servisního přístroje jsou však spojeny se zvýšenými nároky.
Olejové nádrže klimatizačních zařízení musí být hermeticky uzavřené, aby nehrozilo nebezpečí kontaminace vlhkostí při
uskladnění. Kromě toho musí být klimatizační zařízení vybaveno interním proplachovacím programem, aby se při výměně olejů
zabránilo směšování olejů s různými viskozitami.
Olej PAO
nehygroskopický olej, který je u vozidel s chladivem R134a a některými jinými chladivy možno používat namísto olejů PAG
Tento olej byl vyvinut pro použití v servisních přístrojích pro údržbu klimatizačních zařízení, které nejsou vybaveny hermeticky
uzavíratelnými nádržemi a funkcí vnitřního proplachování. Tyto vícerozsahové oleje jsou mísitelné s různými oleji PAG, nejsou
však hygroskopické a nepohlcují tedy žádnou vlhkost.
Používají se k náhradě malých množství oleje při klasické údržbě klimatizačních zařízení. Je-li však, např. při poškození
kompresoru, třeba provést nahrazení většího množství oleje v klimatizačním zařízení, doporučuje se použití oleje PAG vhodného
pro daný typ chladiva, jelikož někteří výrobci vozidel tyto oleje PAO neschválili.
Olej POE
pro elektrické kompresory klimatizačních zařízení v hybridních vozidlech, pro vozidla s chladivem R134a a některými jinými
chladivy
Důležitou vlastností tohoto oleje je to, že není elektricky vodivý. Tato vlastnost je rozhodující u elektricky poháněných
klimatizačních zařízení v hybridních nebo elektrických vozidlech, jelikož kompresory jsou chlazeny chladivem. Potřebný je interní
proplachovací program servisního přístroje pro údržbu klimatizačních zařízení, aby se zamezilo možnosti směšování různých
olejů.
od
Chladivový olej
typ
Obsah
Provedení
PAG ISO 46
240 ml
PAG ISO 100
240 ml
PAG ISO 150
240 ml
POE SE55
PAO-Oil 68
Objednací číslo
Cena
dóza
0351 213 031
189,00
dóza
0351 213 051
199,00
dóza
0351 213 041
199,00
1l
9682 220 713
495,00
0,5 l
9682 220 707
390,00
820,–
295,–
Kontrastní látka na hledání netěsností
8
189,–
pro servisní přístroje klimatizací s plněním R134a
UV odstraňovač barev
pro cca 33 aplikací
certifikace podle SAEJ 229
Čisticí prostředek na odstraňování přísad pro vyhledávání
netěsností
Obsah
Provedení
250 ml
láhev
Objednací číslo
9686 770 523
Obsah
Provedení
1l
rozprašovací láhev
Objednací číslo
9682 220 709
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
2.075,–
Ruční čerpadlo
pro kartuši TRACER®
k plnění aditiv pro vyhledávání netěsností TRACER® na sací straně klimatizačních
zařízení naplněných chladivem R134a, možnost přesného dávkování přestavováním
vřetena, integrovaný pojistný ventil chránící před přetlakem
Rozsah dodávky
nízkotlaká servisní hadice s rychlospojkou pro klimatizační zařízení plněná chladivem
R134a, 2 kartuše s aditivy, odvzdušňovací adaptér, ruční vřeteno a nálepka s pokyny
Objednací číslo
1885 200 070
Příslušenství
Popis
Náhradní vřeteno
Objednací číslo
Cena
1885 200 071
2.020,00
1.390,–
Vstřikovač chladiva
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Pístový vstřikovač o objemu 15 mm umožňuje vstřikování oleje a aditiv pro
vyhledávání netěsností pomocí UV záření do naplněného klimatizačního zařízení a je
doplnitelný
Objednací číslo
9682 220 789
1.390,–
Souprava UV lamp na vyhledávání netěsností
Spot-Light 450 Nm, s velice jasným světlem LED o výkonu 3 W, vyhledávání
netěsností pomocí UV záření, soustředění UV záření do malého bodu (6 cm ze
vzdálenosti 0,5 m)
Materiál
Hliník
Průměr hlavy
42 mm
Délka
147 mm
Rozsah dodávky
Včetně brýlí na ochranu proti UV záření, v plastovém kufříku
Objednací číslo
9682 220 748
Náhradní díly
Popis
Ochranné brýle
Objednací číslo
Cena
5162 762 725
149,00
9
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
Vyhledávání netěsností chladicích a klimatizačních zařízení pomocí dusíku nebo formovacího plynu
„Je zakázáno doplňovat chladivo do netěsné klimatizace, i kdyby to bylo za účelem vyhledávání netěsností (...). Netěsné místo je
třeba nejprve opravit a teprve poté je možné do zařízení znovu doplnit chladivo.“ (§ 3 odst. 3, ChemKlimaschutzV ze dne
2. července 2008)
Technik musí provést následující: Chladicí a klimatizační zařízení musí být zbaveno tlaku (chladivo je vypuštěno) a pomocí dusíku
nebo formovacího plynu musí být vyhledány netěsnosti.
Vyhledání netěsností pomocí dusíku je snadné a výhodné. Dusík má navíc tu vlastnost, že klimatizační zařízení vysuší.
Následně může být snadno uvolněno do ovzduší. Při vyhledávání netěsností musí být z klimatizačního zařízení samozřejmě
vypuštěno veškeré chladivo. Podtlak v systému se přitom musí pohybovat v rozsahu 5–30 barů (podle údajů výrobce). K dispozici
jsou dvě možnosti (redukční ventil do 20 barů a do 40 barů) lišící se výší nákladů. Pokles tlaku je kontrolován pomocí manometru.
Vyhledávání netěsností pomocí formovacího plynu probíhá podobně jako při použití dusíku. Upozorňujeme, že je vodík (H2)
hořlavý. Z tohoto důvodu používejte pouze formovací plyn s obsahem 95 % dusíku (N2) a 5 % vodíku (H2). Výhoda použití
formovacího plynu oproti dusíku spočívá v tom, že formovací plyn dokážou zaznamenat i naše elektronické přístroje pro
vyhledávání netěsností.
5.990,–
Startovací souprava
pro dusík
Sestává z:
vozíku na tlakové láhve, redukčního ventilu 0–40 bar, přídavného manometru, hadice
o délce 1 800 mm a vysokotlaké rychlospojky
bez láhve s dusíkem
Objednací číslo
9682 220 787
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Lahev s dusíkem (Zálohovaná láhev)
9685 980 253
740,00
Adaptérový díl FC-04 x 04,
Koncovka 1/4" SAE x vnitřní trubkový závit 1/4"
9682 220 755
49,00
Hledač netěsností, 400 ml
9230 000 150
49,00
5.990,–
Startovací souprava
pro formovací plyn
Sestává z:
vozíku na tlakové láhve, redukčního ventilu (0–20 bar), přídavného manometru, hadice
o délce 1 600 mm a nízkotlaké rychlospojky
bez láhve s formovacím plynem
Objednací číslo
9682 220 786
Příslušenství
10
Popis
Objednací číslo
Cena
Lahev s formovacím plynem, Plyn pro
vyhledávání netěsností (Zálohovaná láhev)
9685 980 254
820,00
Adaptérový díl FC-04 x 04,
Koncovka 1/4" SAE x vnitřní trubkový závit 1/4"
9682 220 755
49,00
Hledač netěsností, 400 ml
9230 000 150
49,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
po
5.790,–
Přístroj pro vyhledání netěsností
Automatický elektronický přístroj pro vyhledávání netěsností, s flexibilním čidlem, o
délce 40 cm
Rozměry
172 x 66 x 56 mm
pro chladivo a formovací plyn
K měření množství všech bezpečnostních kapalin, jako jsou např. R134a, R404 a
R407c, a formovacího plynu (5 % H₂, 95 % N₂), s mimořádnou přesností až cca
3 g/rok, reakce na výrazně méně cizích plynů v důsledku zabudování dopravního
čerpadla
Objednací číslo
9682 220 743
pro formovací plyn a hořlavé plyny
Pro formovací plyn (5% H₂, 95% N₂) a hořlavé plyny jako kapalný plyn a zemní plyn, s
mimořádnou přesností až 5 ppm (benzín)
Objednací číslo
9682 220 744
1.930,–
Sada ventilových jader
Pro klimatizace
Obsahuje:
sadu k odstranění ventilových jader TLVC2 a 6 různých typů jader ventilů
Oblast použití
K opravě přípojek klimatizačního servisního přístroje
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Provedení
52 dílů
Objednací číslo
9682 220 615
119,–
Sada k odstranění ventilových jader
Provedení
2cestný
bezpečná výměna netěsných ventilových jader
Objednací číslo
9682 220 614
11
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
5.990,–
Sada pro údržbu klimatizačních zařízení
univerzální
sestavená speciálně pro evropský trh v oboru klimatizačních zařízení
Rozsah dodávky
sestává z asi 650 jednotlivých dílů roztříděných ve 4 úložných krabicích:
- sada 1 obsahující těsnění: 19 různých kovových těsnění, šroubových tažných pružin
a připojovacích plochých těsnění
- sada 2 obsahující uzavírací víčka/ventily: 12 různých uzavíracích víček, 9 sad ventilů
a 5 vstřikovacích ventilů
- sada 3 obsahující o-kroužky 36 různých o-kroužků (celkem 216 kusů)
- sada 4 obsahující o-kroužky 48 různých o-kroužků (celkem 288 kusů)
Objednací číslo
9682 100 100
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Skříňka s náhradními díly Kovová těsnění
9682 100 101
1.590,00
Skříňka s náhradními díly Uzavírací víčka/ventily
9682 100 102
1.790,00
Skříňka s náhradními díly O-kroužky (36 druhů)
9682 100 003
1.090,00
Skříňka s náhradními díly O-kroužky (48 druhů)
9682 100 104
1.690,00
850,–
Sada O-kroužků
Lze použít i při vysokých teplotách, odolnější vůči chemickým prostředkům než
standardní těsnicí O-kroužky, dobrá snášenlivost s oleji a nemrznoucími kapalinami
Oblast použití
K provedení servisních prací na klimatizačních zařízeních
Důležité upozornění:
Při údržbě klimatizace nebo výměně součástí musíte vždy vyměnit O-kroužky,
aby nedošlo k netěsnostem systému použitím starých, porézních nebo
deformovaných O-kroužků!
Provedení
205 dílů, 18 přihrádek
Objednací číslo
9539 070 205
1.990,–
Sada nástrojů k odblokování
Pro klimatizace
12
Určeno k povolení různých typů rychlospojek u klimatizací, vzduchových, olejových a
palivových potrubí
Rozsah dodávky
V plastovém kufříku
Provedení
22 dílů
Objednací číslo
9539 641 050
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
1.990,–
Přístroj k měření teploty a vlhkosti vzduchu
k měření ve vnitřním prostoru vozidel, vhodný pro všechna vozidla, odhaluje příčiny
nesprávně fungujícího klimatizačního zařízení, informuje o tom, zda se naměřená
vlhkost vzduchu shoduje s údajem výrobce a zda je vzduch přiváděný do vnitřního
prostoru dostatečně suchý
Objednací číslo
9682 220 085
Příslušenství
Popis
kuft z umělé hmoty pro testovací přístroje
Objednací číslo
Cena
9682 220 081
249,00
2.290,–
Infračervený teploměr
ThermoPieper
spolehlivě měří povrchové teploty, ke kontrole motoru, katalyzátoru, chladicích,
topných a klimatizačních okruhů, integrovaný laser usnadňuje zacílení na měřený
objekt, s podpůrnou zvukovou signalizací při zjištění poruch souvisejících s teplotou,
jasné podsvícení pozadí a funkční design umožňují pohodlné měření, vybaven
pryžovým pouzdrem zajišťujícím ochranu před nárazy, automatické vypínání
Rozsah měření
-30 bis +650 °C
Rozlišení
0,1-1 °C
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Objednací číslo
9682 220 080
Příslušenství
Popis
kuft z umělé hmoty pro testovací přístroje
Objednací číslo
Cena
9682 220 081
249,00
570,–
Infračervený miniteploměr
Malý příruční infračervený teploměr pro měření teploty dílů motoru, elektrických
spínacích dílů a povrchů
Provedení
s úchytnou smyčkou
Průměr
20 mm
Délka
90 mm
Rozsah měření
-35 bis 230 °C
Rozsah dodávky
Součástí dodávky jsou 2 baterie LR44 (životnost asi 40 hodin při trvalém měření)
Objednací číslo
9539 641 250
13
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
Jako proplachování chladivového okruhu, které se nazývá také „flushing“, se označuje čištění okruhu, při kterém je tento zbavován
škodlivých látek a nečistot. Zejména v případě poškození kompresoru vozidla je propláchnutí chladivového okruhu
nevyhnutelné, jelikož zajistí odstranění zbytků, jakými jsou kovové částice nebo třísky, a zamezí tak opětovnému poškození
nového kompresoru. Proplachování lze provádět různými metodami, mezi které patří proplachování chemickými prostředky,
dusíkem nebo tekutým chladivem.
Proplachování dusíkem je jednoduchý postup. Dosahovaná účinnost čištění je však velmi nízká, jelikož profouknutím potrubí
dusíkem nelze uvolňovat takové nečistoty, jakými jsou například lepkavé usazeniny oleje.
Proplachování chladivem je předepisováno některými výrobci vozidel např. při výměně kompresoru. Při tomto postupu obíhá
potrubím a hadicemi kapalné chladivo o vysoké rychlosti. Účinnost čištění je výrazně lepší než při použití dusíku, avšak doba
přípravy je velmi dlouhá, jelikož je nutno přemostit součásti, které nelze proplachovat a mezi které patří například expanzní ventil,
sušič nebo kondenzátor, a všechna vytvořená spojení musí být tlakově stabilní a odolná proti účinkům chladiva.
Při proplachování rozpouštědly se nechá obíhat rozpouštědlo jednotlivými dílčími úseky klimatizačního zařízení, v nichž se tím
uvolňují usazeniny oleje a vyplachují částice nečistot. Použití je jednoduché, doba přípravy je krátká a výsledek čištění je
vynikající. K dosažení ještě lepšího výsledku čištění se doporučuje použití přístroje k proplachování klimatizačních zařízení, který
umožňuje pulzní oběh čisticího prostředku zařízením. Po provedeném proplachování musí být jednotlivé úseky zařízení dodatečně
vypláchnuty dusíkem, aby se ze zařízení dokonale odstranily zbytky rozpouštědla. Rozpouštědlo může být používáno opakovaně.
Zařízení pro proplachování klimatizací
k proplachování pomocí chemických prostředků
Plně automatická proplachovací stanice je vybavena nádrží o objemu 10 l a je tedy
určena k použití u téměř všech chladicích a klimatizačních zařízení, mimořádná
účinnost díky zabudovanému výkonnému čerpadlu a impulznímu systému, založeno
na univerzálním olejovém základě na bázi PAO, zabudovaný filtr s velkým průzorem
Délka hadice
2 x 1,5 m
Tlak, max.
8 bar
Vstupní napětí
12 V
Obsah nádrže
10 l
Rozsah dodávky
2 ks univerzálních adaptérů, zabudovaná 12 V baterie a nabíječka
23.990,–
Objednací číslo
9682 220 765
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Proplachovací médium, 2 l
9682 220 766
990,00
Sada filtračního síta
9682 220 626
3.490,00
5.990,–
Souprava na výplach
k proplachování pomocí chemických prostředků
základní souprava pro ruční proplachování, proplachovací médium na bázi oleje
nezpůsobuje poškození klimatizačního zařízení, při proplachování se naplní 1 l
proplachovacího média do tlakové nádoby, prostřednictvím dusíku nebo stlačeného
suchého vzduchu se médium vtlačí do součásti a poté se jímá v přiložené nádobě,
hrubé nečistoty se předem zachycují ve filtru
Rozsah dodávky
2 x univerzální adaptér, 1l proplachovací nádoba, 4 l proplachovacího média, filtr,
hadice 1,5 m, nádoba na staré médium, v kufříku
Objednací číslo
9682 220 762
14
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Proplachovací médium 2 l
9682 220 766
990,00
Sada filtračního síta
9682 220 626
3.490,00
Ochrana kompresoru
9682 220 627
1.110,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
7.990,–
Souprava adaptérů
K vyplachování chladivem
Univerzální sada adaptérů k našroubování na potrubí, k profesionálnímu použití
Objednací číslo
9682 220 628
3.490,–
Sada filtračního síta
Pro kompresor
Doplňující ochrana kompresoru před mechanickým poškozením nečistotami (jako
např. šponami)
Rozsah dodávky
20 dílů, zahrnuje vždy síta o velikosti 4 x 3 a kompletní montážní a demontážní
materiál
Objednací číslo
9682 220 626
Příslušenství
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Ochrana kompresoru, Doplnění do sady
Rozsah dodávky
17 dílů, zahrnuje síta o dalších velikostech k ochraně kompresoru před mechanickým
poškozením
Objednací číslo
Cena
9682 220 627
1.110,00
4.350,–
Ultrazvukový přístroj
K čištění klimatizačního zařízení a vnitřního prostoru vozidla, zcela automatický
způsob činnosti, se senzorem k rozpoznávání množství dezinfekčního roztoku,
automatická aktivace alarmu při zjištění nízké hladiny kapaliny, doba trvání servisního
postupu asi 15 minut, připojuje se přímo k zapalovači na cigarety uvnitř vozidla
Napětí
12-14,5 V DC
Objednací číslo
9539 004 002
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Speciální čisticí prostředek, 100 ml
9682 220 731
290,00
Speciální čisticí prostředek, 100 ml, 12 ks.
9539 004 004
2.850,00
15
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
10.590,–
Ultrazvukový rozprašovač
Refresh-o-mat HD
Robustní kryt zařízení v provedení z ušlechtilé oceli, integrovaný transformátor
Výkon rozprašování: cca 383 l/h
Přípojení
230 V stř. / 50 Hz
šířka x výška x hloubka
150 x 280 x 400 mm
Oblast použití
Výkon rozprašování až 400 ml čisticí kapaliny, vhodné k použití i u velkých vozidel,
např. pro autobusy
Objednací číslo
9710 100 250
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Čisticí prostředek pro klimatizační zařízení,
20 x 100 ml
3561 325 423
179,00
Neutralizátor pachů, 100 ml
3561 325 415
169,00
5.190,–
Ultrazvukový rozprašovač
Refresh-o-mat
K čištění a dezinfekci klimatizací a neutralizaci zápachů uvnitř vozidla
Vstupní napětí
230 V AC
šířka x výška x hloubka
138 x 310 x 285 mm
Rozsah dodávky
napájecí díl, hadice, velmi kvalitní kufr
Objednací číslo
9715 300 082
Příslušenství
Popis
16
Objednací číslo
Cena
Čisticí prostředek pro klimatizační zařízení,
20 x 100 ml
3561 325 423
179,00
Neutralizátor pachů, 100 ml
3561 325 415
169,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
9.490,–
11.110,–
Ozonový generátor
Ozonový generátor
obnovuje čerstvý vzduch, vytváří ozón a rozvádí jej ve vnitřním
prostoru vozidla, ozónem jsou hubeny bakterie, plísně a viry a
likvidovány obtížně odstranitelné pachy, doložitelná úspěšnost
např. u kouře/dýmu, pachů pocházejících od plísní nebo zvířat
jakož i benzínu nebo oleje
Rozsah dodávky
napájecí kabely pro napětí 12 V a 230 V
Oxidací s ozónem účinně odstraňuje nepříjemné zápachy,
kompaktní přístroj ve stabilní skříni z ušlechtilé oceli, přípojka k
autobaterii s 12V zapalovačem cigaret a adaptérovou zástrčkou
Oblast použití
Vhodné k odstraňování zápachů ve vozidlech a místnostech
Rozsah dodávky
12V zapalovač cigaret, adaptérová zástrčka, vypouštěcí trubka
Objednací číslo
Objednací číslo
9682 100 110
9710 100 255
630,–
Ozónová čistička vzduchu
pro 12 V zapalovač cigaret uvnitř osobních
automobilů
Zbavuje vnitřní prostor vozidla obtěžujících, nepříjemných
pachů, ideální v kombinaci s čisticím přístrojem Bakto-Ex,
koncentrace ozónu: < 0,03 ppm
Nesmí se používat za jízdy!
Napětí
Výkon
Délka
Průměr
Hmotnost
po
Protizápachová spona
259,–
Cena/12 ks
Pro optimální kvalitu vzduchu v interiéru vozidla, vůně do
klimatizace, k zasunutí přímo do větracích otvorů na palubní
desce
12 V DC
0,6 W
8,4 cm
2,5 cm
30 g
Balení
12
Provedení
Objednací číslo
9682 220 645
Objednací číslo
Vůně „Vanilla“
9682 220 732
Svěží vůně „Sommerbrise“
9682 220 733
17
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
Výkonnost řidičů z povolání závisí zejména na dobré klimatizaci a kvalitním vzduchu v kabině. Předpokladem je
pravidelná výměna vnitřního filtru.
Pravidelnou údržbou se předchází vzniku bakterií a usazování jemných částeček ve výparníku. Prodlužuje se také životnost
ventilátoru. Vzduch tak může proudit bez omezení a je zajištěno rovnoměrné odvětrání vnitřního prostoru kabiny.
Pravidelná výměna vnitřního filtru není důležitá pouze ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, ale i z důvodu ochrany
klimatizace před znečištěním, výparníku před ucpáním.
Dezinfekce klimatizace ztrácí na významu, pokud nejsou vyměněny zanesené filtry.
Podobně jako u vysavače je do kabiny nákladních automobilů a autobusů vháněno každý den s čerstvým vzduchem také velké
množství částeček, jako jsou jemný prach, pyl, dieselové saze a ozón a benzol.
Pokud není použit efektivní vnitřní filtr nebo je filtrace nedostatečná, je koncentrace škodlivých látek v kabině výrazně vyšší než v
okolním prostředí.
Dobře fungující klimatizace a efektivní filtr přispívají v neposlední řadě ke zkrácení prodlev a následnému snížení nákladů.
od
Kabinový filtr
Typ vozidla
Objednací číslo
Porovnávací číslo
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL
9020 047 950
MANN CU 4795
259,00
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL
9020 479 500
MANN CUK 4795
559,00
MAN TGA, F2000
9020 040 110
MANN CU 40 110
239,00
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3
9020 003 855
MANN CU 3855
449,00
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Atego I/II/III
9020 038 690
MANN CU 3869
139,00
Volvo FH II (2002-)
9020 002 184
MANN CU 2184
199,00
od
Kabinový filtr
18
139,–
Cena
99,–
Typ vozidla
Objednací číslo
Porovnávací číslo
DAF LF45 I (-2005)│Renault Midlum I (2000-)
9020 314 074
MANN CU 2303
129,00
Cena
Mercedes-Benz Atego I/II
9020 314 090
MANN CU 5877
165,00
Mercedes-Benz Atego I 1998-2004, Axor I 2001-2004, Axor II 2004-
9020 314 082
MANN CU 4469
165,00
Renault Premium II│Volvo FE (2006-2012), FES 7 62R,
FLL7 II (-2012)
9020 314 035
MANN CU 2101
99,00
Scania G 230-480, P 230-470, R R230-R730
9020 314 085
MANN CU 37 001
165,00
Volvo FH 2005-, FH 12 1992-2005, FH 16 1993-, FM/FMX 2005-
9020 021 840
MANN CUK 2184
490,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
od
640,–
Těsnivo klimatizace
K utěsnění netěsností chladicích a klimatizačních zařízení způsobených korozí, bez
obsahu polymerů, aktivuje se teprve na netěsné straně vlivem výrazného rozdílu tlaků
Popis
Objednací číslo
Cena
Startovací souprava, 3 ks prostředku Kapillar Seal o
objemu 60 ml, 1 injektor UVNJ
9682 220 758
2.390,00
Kapillar Seal, 60 ml Plastová nádrž
9682 220 757
640,00
Kapillar Seal, 250 ml Plastová nádrž
9682 220 759
1.890,00
Injektor, Inline UVNJ
9682 220 760
1.190,00
od
Opravářská sada
k,
vací příprave
o
ň
s
tě
u
ý
v
o
N
nevytvrdne!
1.290,–
Pro vedení chladicích kapalin
Cenově výhodná alternativa k novému vedení chladicí kapaliny, není vyžadováno
použití speciálního nářadí, poškozený kus vedení je vyřezán, následnou montáží
spojky hadice a dotažením převlečné matice vzniká těsné spojení
Rozsah dodávky
1 ks spojky hadice, 2 ks převlečných matic včetně těsnicích kroužků
vhodná pro
Objednací číslo
Cena
1/2" vedení
1885 400 119
1.490,00
3/8" vedení
1885 400 120
1.490,00
5/16" vedení
1885 400 121
1.290,00
5/8" vedení
1885 400 123
1.490,00
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Náhradní díly
Sada těsnicích kroužků
Obsahuje:
vždy 2 těsnicí kroužky na 1/2", 3/8" a 5/16" vedení
Objednací číslo
1885 400 122
Cena
1.190,00
4.890,–
Opravářská sada
pro všechny klimatizační hadice o průměru 8, 10, 12, 16, 18 mm
žádné speciální ani neskladné montážní nářadí, krátké násuvné délky mezi trubkou a
hadicí, možnost vytváření malých poloměrů ve stísněných prostorech, bez nutnosti
ohýbání trubek a tudíž bez nebezpečí jejich poškození, minimální snížení průtoku,
žádné chemické utěsňovací přípravky, pro přesné trubky z hliníku a pozinkované oceli,
pro chladiva R12, R134a a R1234yf
Rozsah dodávky
2 speciální Zn-Ni hadicová hrdla o průměru 8, 10, 12, 16 a 18 mm
2 speciální Zn-Ni závitové spojky o průměru 8, 10, 12, 16 a 18 mm
1 klimatizační hadice o průměru 8, 10, 13 a 16 mm – délka 240 mm
2 zařezávací kroužky o průměru 8, 10, 12, 16 a 18 mm
20 svorek Oetiker s 1 okem a plynulým nastavením, z nerezavějící oceli
1 skříňka na tříděné spojovací součásti
Objednací číslo
9539 070 206
19
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
od
Kompresor klimatizace
3.290,–
Pokud chladivo ucpe systém, je kompresor promazán speciálním olejem. Část oleje
pak obíhá spolu s chladivem klimatizací.
Obrázek odpovídá kódu 9108 506 710
vhodná pro
Objednací číslo
Porovnávací číslo
DAF XF105, CF85 II (2006-)
0351 135 211
DAF 1815581
Cena
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Atego I/II/III
9100 851 061
Mercedes-Benz 541 230 12 11
5.290,00
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II/III, Atego I/II/III
9100 852 050
Mercedes-Benz 541 230 10 11
13.900,00
MAN TGX, TGS, TGA
9108 506 710
MAN 81.61906-6012
3.790,00
MAN TGA│Volvo FH12 08/1993-, FM 09/2005-,
FM9 12/2001-09/2005, FM12 08/1998-09/2005
9100 850 670
Volvo 8191892
3.290,00
Renault Magnum, Premium II
0351 135 191
Renault 5010605063
Renault 5001867206
Scania Serie 4 09/1995-, P/G/R/T 03/2004-
9100 850 749
Scania 1376998
5.460,00
10.590,00
5.990,00
11.540,–
Přístroj ke zkoušení kompresorů
K celoročnímu provádění kontrol funkčnosti všech bezespojkových kompresorů
s externí regulací výkonu, nezávisle na okolní teplotě, výsledek kontroly stavu
kompresoru je, podle typu kompresoru, k dispozici do několika minut
Rozsah dodávky
Kufřík s vložkami z pěnové hmoty k přenášení přístroje, kabel pro připojování k baterii
vozidla, simulátor magnetického ventilu
Objednací číslo
9682 100 120
od
Kondenzátor
2.590,–
Pro klimatizace
Horký chladicí plyn proudí do kondenzátoru. Prostřednictvím vedení a lamel se přitom
uvolňuje teplo do okolí a ochlazením se mění chladicí kapalina na plyn.
Obrázek odpovídá kódu 9100 132 450
20
vhodná pro
Objednací číslo
Porovnávací číslo
Cena
DAF XF105, 10/2005-
0351 029 091
DAF 1629115
3.320,00
Iveco Stralis II AS
9100 402 002
Iveco 41214450
4.390,00
Mercedes-Benz Atego I/II/III 01/1998-
9100 135 500
Mercedes-Benz 970 500 00 54
3.260,00
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3 04/1996-
9100 132 450
Mercedes-Benz 942 500 00 54
3.490,00
MAN TGX, TGS, TGA 04/2000-
0351 300 121
MAN 81.61920-0018
3.690,00
MAN TGM 10/2005-, TGL 04/2005-
0351 029 371
MAN 81.61920-0036
4.990,00
Scania 94/114/124/144/164 09/1995-
9100 272 020
Scania 1354110
Scania 1449757
2.890,00
Scania Série P, G, R, T 03.2004-
0351 307 361
Scania 1446258
2.690,00
Volvo FH II (2002-), FM7 I (-2001), FM9/12 I (-2005)
0351 300 581
Volvo 20515136
Volvo 21086304
2.590,00
Volvo FH II (2002-)
0351 307 311
Volvo 20838901
Volvo 21086300
2.890,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
1
2
3
4
5
Sušák filtru
Pro klimatizace
od
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
Chladivo proudí hygroskopickým filtrem a vytéká z něj ve formě kapaliny. Sušič filtru je
nutné vyměnit jednou za rok (užitková vozidla), nebo pokud dojde k přerušení obvodu
chladicí kapaliny.
449,–
vhodná pro
Obrázek
Objednací číslo
Porovnávací číslo
Cena
DAF XF105
-
0351 192 551
DAF 1698300
570,00
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL 04/2000-
1
0351 197 481
MAN 81.61910-6017
790,00
MAN TGX, TGS, TGA, F2000, L2000, M2000│ 2
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3
9100 802 520
MAN 81.61910-6012,
Mercedes-Benz 000 830 178 3
449,00
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3
3
0351 198 541
Mercedes-Benz 000 830 24 83
3.390,00
Scania R, G, P, 124, 144
4
9100 802 350
Scania 1337496
690,00
Volvo FH II (2002-), FM I/II
5
0351 196 641
Volvo 20490945
490,00
Odparník
Pro klimatizaci
od
Obrázek odpovídá kódu 0351 211 761
2.190,–
vhodná pro
Objednací číslo
Porovnávací číslo
DAF XF105
0351 336 121
DAF 1690708
4.290,00
Cena
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3
0351 211 761
Mercedes-Benz 001 830 49 58
2.190,00
MAN TGA, TGM, TGL
9100 820 221
MAN 81.61920-6032
5.850,00
Dmýchadlo
Vnitřní prostor
Napětí
od
24 V
2.590,–
vhodná pro
Provedení
Objednací číslo
Porovnávací číslo
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3
Dvojitý radiální
9468 308 408
Mercedes-Benz 003 830 05 08
2.590,00
Cena
MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL
s integrovaným regulátorem 0009 158 151
MAN 81.61930-6083
6.790,00
21
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
1
3
5
2
4
od
Viskozní spojka
4.690,–
bez ventilátoru, tepelná
vhodná pro
∅ mm
Obrázek
Mercedes-Benz Axor I, Atego I/II/III, Unimog
203
Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, MK, SK
233
Mercedes-Benz Atego I/II
DAF 95, 95 XF
MAN F 2000
Objednací číslo
Cena
1
1888 000 021
4.690,00
2
1888 000 016
4.890,00
233
3
1888 000 022
5.990,00
203
4
1888 000 029
5.290,00
203
5
1888 000 044
5.490,00
2
1
3
4
6
5
od
6.950,–
Viskozní spojka
elektrická
22
vhodná pro
∅ mm
Obrázek
Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Atego I/II
236
DAF XF 95
233
MAN TGA
MAN TGA
Objednací číslo
Cena
1
1888 000 026
7.990,00
2
1888 000 033
7.850,00
190
3
1888 000 046
6.950,00
236
4
1888 000 047
6.950,00
MAN TGX, TGS, TGA
205
5
1888 000 050
7.280,00
MAN TGA
245
6
1888 000 049
8.780,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
8.950,–
Viskozní spojka
tepelná
vhodná pro
Průměr
Mercedes-Benz O 405, O 407, O 408
630 mm
Objednací číslo
1888 000 010
1
2
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
od
5.690,–
Viskozní spojka
vhodná pro
Provedení
∅ mm
Obrázek
Objednací číslo
Cena
Scania Série P, G, R, T
Elektrické
750
1
1888 000 064
9.990,00
Volvo FH12, FH16, NH12, FL12
Tepelné
750
2
1888 000 068
5.690,00
EUROPART® – silná značka
Společnost EUROPART kromě značek výrobců zvučných jmen nabízí
také program pod vlastní silnou značkou s více než 5 000 díly z různých
sortimentů společnosti EUROPART.
ová
Vaše výhody:
kvalita za
Špičk
nu.
rozumnou ce
Cenově výhodné alternativy při zachování standardů výrobců
originálního příslušenství
Nejvyšší dostupnost na 200 místech v 28 zemích
S námi uspějete i mezi konkurencí
Doplňkové balíčky služeb
23
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
Klimatizační technika pro autobusy
99.900,–
Klimatizační servisní přístroj
AR 700
Plně automatické zařízení k odsávání, recyklaci, vysušení a plnění velkých klimatizací,
používaných například v autobusech nebo vlacích, a všech ostatních klimatizací
plněných chladivem R134a
- Integrovaná databáze
- Plně automatické plnění oleje
EvoBus
- Nejrychlejší plnicí přístroj své doby – 120 kg/h
s povolením
- Velká nádrž na chladivo (40 l / 30 kg)
- Možnost vysokého zatížení váhy – 100 kg
- Zabudovaný počítač se systémem Windows, dotykovým ovládáním a sítí WLAN
- Možnost úpravy pro použití s jinými chladivy, jako jsou např. R404 a R411
Objednací číslo
9682 220 598
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Tiskárna
9682 220 601
4.950,00
Role papíru pro tiskárnu
9682 220 602
39,00
Kryt
9682 220 603
1.490,00
Sada dílů pro údržbu
9682 220 604
1.390,00
po
1.190,–
Magnetický klíč
Nejsnazší a nejrychlejší způsob přestavení elektromagnetických ventilů na ruční
ventily, umožňuje testování elektromagnetických ventilů a usnadňuje tak vyhledávání
vadných ventilů, mimořádně kompaktní rozměry, snadná obsluha a manipulace díky
praktické konstrukci
Konstrukční výška 41 mm
Průměr
41 mm
Oblast použití
Např. při přerušení obvodu kompresoru klimatizace namontované v autobuse
Testovací nástavec nelze použít u elektricky ovládaných elektromagnetických
ventilů.
24
typ
Otvor mm
Objednací číslo
MVOC-10
10
9682 220 770
MVOC-15
15
9682 220 771
MVOC-18
18
9682 220 772
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
Klimatizační technika pro autobusy
490,–
Magnetický klíč
Mini
Cenově výhodná alternativa k běžně používaným magnetickým klíčům
typ
MVOC-16
Konstrukční výška
5 mm
Vnější průměr
27 mm
Vnitřní průměr
16 mm
Objednací číslo
9682 220 774
5.290,–
Startovací souprava pro servis klimatizací
Bus
Obsahuje všechny důležité pomůcky k provedení profesionálního servisu klimatizace.
Rozsah dodávky
Sada těsnicích O-kroužků, panoramatické ochranné brýle, ochranné rukavice,
armatura dusíku, kartuše pro vyhledávání netěsností, plnicí hadice, spojka, ráčnový
klíč, digitální teploměr
Provedení
Objednací číslo
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
9 dílů
9682 220 689
Chladicí strojní olej
590,–
RENISO TRITON SE 55
na bázi syntetických esterů, pro všechny chladicí okruhy, ve kterých se používají
nechlorovaná chladiva jako např. R134a; v závislosti na viskozitě se doporučuje pro
hermetické, polotermické a otevřené pístové a šroubové kompresory; přispívá ke
zvýšení výkonu klimatizace a je doporučován předními výrobci automobilů a
automobilových dílů, nachází mnohostranné využití v soupravách firem
Mercedes-Benz, Neoplan, MAN, EvoBus
Zkontrolovat typ kompresoru!
Obsah
Provedení
1l
dóza
Objednací číslo
9895 720 131
25
Klimatizační technika: Výhodná služba pro servisy!
Chladicí technika pro nástavbová zařízení
19.990,–
Odsávací stanice
Určeno k odsávání všech druhů bezpečnostních chladiv (vyjma hořlavých plynů), jako
jsou například R134a, R22, R407c, R404, a vysokotlakých chladiv (R410a),
mimořádně výkonný bezolejový kompresor 1/2-PS, vybaven funkcí samočištění, která
umožňuje, aby zařízení pokračovalo v práci s jiným druhem chladiva, není možný
suchý režim provozu a práce s chladivem bez obsahu oleje (nový typ chladiva)
Napětí
230 V
Příkon
920 W
Tlak, max.
38,5 bar
Provozní teplota
0-40 °C
Sací výkon: plyn 13,8 kg/h, kapalina 94,2 kg/h.
Objednací číslo
9682 220 610
ání jiných
Možnost dod ení hadic
ed
délek a prov
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Cena
Hadice HS 20 BL, nízkotlaká, 6 m
9682 220 702 1.390,00
Hadice HS 20 RL, vysokotlaký, 6 m
9682 220 703 1.390,00
20.390,–
Plnicí a vakuová stanice
Výkonné vakuové čerpadlo, které dokáže vytvořit při provozním tlaku 70 l/min ve dvou
pracovních krocích výrazný podtlak (požadovaný podtlak 0,02 mbaru), analogový
vakuometr ke kontrole podtlaku, robustní elektronická váha, typ CC 600, maximální
kapacita váhy 80 kg, bloková baterie 9 V, s programovatelnou hmotností plnění a
elektromagnetickým ventilem k řízení množství plnění, upevněno včetně plnicích hadic
v rámu, který lze snadno přepravovat
Napětí
230 V
Příkon
920 W
Tlak, max.
45 bar
Provozní teplota
5-40 °C
Oblast použití
Vhodné pro mobilní a stacionární použití
Rozsah dodávky
Váha, zobrazovací jednotka, podtlakové čerpadlo, přepravní rám, manometr (nízký
tlak, velice nízký tlak, podtlak), červená a modrá plnicí hadice o délce 180 cm
Objednací číslo
26
9682 220 611
Příslušenství
Popis
Recyklační nádrž, 12 kg, k zakoupení, bez zálohy
Objednací číslo
Cena
9682 220 648
2.490,00
Akce platí od 01.04.2014 do 30.09.2014
Chladicí technika pro nástavbová zařízení
8.290,–
Montážní sada
pro potrubní tvarovky Manuli
Rozsah dodávky
- sada nářadí pro montáž potrubních tvarovek Manuli
- nůžky na hadice – jsou potřebné k tomu, aby při stříhání nedocházelo ke
zdeformování plastové trubky zasunuté uvnitř hadice
- montážní kleště k rychlému a bezpečnému uzavírání/uvolňování potrubních tvarovek
Objednací číslo
1885 200 066
Příslušenství
Popis
Náhradní čepel
Objednací číslo
Cena
1885 200 068
2.790,00
190,–
Adaptér zařízení
Pro chladicí a klimatizační zařízení R410a s 1/2" vnějším závitem na standardním
vnějším závitu SAE 1/4" (7/16" UNF)
Objednací číslo
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí do vyprodání zásob. Neručíme za tiskové chyby.
9682 220 722
od
Chladivo
Obsah
Provedení
Provedení
2.990,–
10 kg
ocelová láhev
Zálohovaná láhev
Provedení
Objednací číslo
Cena
pro klimatizační zařízení s chladivem R 404 A
9710 000 105
3.390,00
pro klimatizační zařízení s chladivem R 407c
9710 000 106
2.990,00
pro klimatizační zařízení s chladivem R 410a
9710 000 107
2.990,00
pro klimatizační zařízení s chladivem R 413a
9710 000 108
2.990,00
27
EUROPART CZ s.r.o.
Dopraváků 723
18421 Praha 8
Tel. 283 085 315
Fax 283 085 500
Mobil 602 131 373
Domažlická 138
31800 Plzeň
Tel. 377 963 614
Fax 377 970 744
Mobil 724 060 385
Areál Vesna, Čeperka 306
53215 Pardubice
Tel. 466 044 190
Fax 466 044 180
Mobil 607 252 731
Po-pá 7.00-17.00
So
8.00-12.00
Po-pá 7.00-17.00
So
8.00-12.00
Otevírací doba:
Po-pá 7.00-18.00
So
8.00-12.00
Zařízení pro záznam teplot
690,–
Miniaturní provedení, data jsou vyměňována s počítačem prostřednictvím portu USB,
napájení lithiovou baterií nebo prostřednictvím konektoru USB, načítání a
vyhodnocování dat pomocí dodaného softwaru, možnost uložení až 16 000 záznamů.
Délka
84 mm
Šířka
44 mm
Výška
20 mm
Rozsah měření teploty (vnitřní snímač): -30 °C ~ 60 °C
S přesností: ±1 °C, rozlišení: 0,1 °C
Rozteč záznamu: 10 s ~ 24 h
Baterie: CR2450 3 V, životnost cca 1 rok
Objednací číslo
9682 220 790
Klimatizační
Favoriten Januar/Februar
technika 2014 –
’14
Akce
– Gültig
platí bis
do 30.09.14
28.02.14
Download

Klimatizace