Product Guide
Flexalen
www.thermaflex.com
TM
taking care of energy and the environment
2
Obsah
Polybuten.......................................................................................................................... 4
Vlastnosti materiálu......................................................................................................... 5
Flexalen 600 ................................................................................................................... 6 TM
Flexalen 600 dvoutrubní systém s kyslíkovou barierou............................................... 7 TM
Flexalen 600 jednotrubní systém s kyslíkovou barierou.............................................. 8 TM
Tepelně izolační hodnoty Flexalen 600 ........................................................................ 9 TM
Flexalen 600 dvoutrubní systém bez kyslíkové bariery.............................................. 10 TM
Flexalen 600 jednotrubní systém bez kyslíkové bariery............................................ 11 TM
Tepelně izolační hodnoty Flexalen 600 ...................................................................... 12 TM
Flexalen 600 Compact . ............................................................................................... 13
TM
FlexaLink . ..................................................................................................................... 14
TM
Flexalen 1000+ / Tepelně izolační hodnoty Flexalen 1000+ .................................... 15
TM
TM
Flexalen 1000+ dvoutrubní systém............................................................................. 16
TM
Flexalen 1000+ vícetrubní systém............................................................................... 17
TM
Flexalen SL tyče............................................................................................................ 18
TM
Tepelně izolační hodnoty Flexalen SL ....................................................................... 19 TM
Protectube...................................................................................................................... 20
Jednotrubní systém s topným kabelem/ Mediumnosné trubky.................................. 20
Přechody......................................................................................................................... 22
Přírubové spoje............................................................................................................... 23
Fixační objímky............................................................................................................... 24
Prostup zdí . ................................................................................................................... 26
Svařování........................................................................................................................ 27
Provedení výkopu........................................................................................................... 28
Ukončovací manžety...................................................................................................... 29
Objímkový spoj............................................................................................................... 30
Příslušenství.................................................................................................................... 31
Izolační soupravy / Předizolované odbočky.................................................................. 32 Flexalen HT .................................................................................................................. 33
TM
Kalkulátor pro dimenzování potrubí ........................................................................... 34
Veškeré informace zde uvedené, jsou pouze orientační a nejsou právně závazné.
Mohou být bez upozornění změněny.
Sortiment se může v jednotlivých zemích lišit.
3
Polybuten
n Polybuten – ideální materiál
Naše mediumnosné trubky jsou vyrobené z Polybutenu (PB-1),
komerčně používaného vice jak 40 let
 Teplotní rozsah -15° až +95° C
 Svěrné koncové spoje pro malé, jednoduché montáže  Svařování vytváří dokonale homogenní spoj
 Uvnitř potrubí nedochází ke kalcifikaci
 Velmi nízký odpor / tlakové ztráty v důsledku hladkých vnitřních stěn
Svařování elektrotvarovkami
 Vysoká chemická odolnost( také vhodný pro geotermální vody)
 Polybuten je certifikován mezinárodními zkušebnami .
(např. KIWA, CSTB, DVGW) pro pitnou vodu
PB trubky pro rozvody pitné
vody
PB trubky pro rozvody topení
Polyfuzní svařování
Svěrné tvarovky
n Životnost PB trubek
Životnost plastú obecně závisí na provozní teplotě.Údaje
nezbytné pro výpočet životnosti jsou následující:
 Provozní odobí(zimní/letní sezona)
 Doba provozu (v hod.) s provozní telotou
n Chemická odolnost
Polybuten je možné použít jak pro vodu, tak i pro jiná
media.
Protože životnost potrubí závisí na teplotě a mediu, pro
konkrétní použití PB nás prosím kontaktujte. Jsme zakládajícím členem Asociace polybutenových potrubních system (Polybutene Piping Systems Assiciation –
PBPSA)
4
Za předpokladu, že teplota/čas odpovídá běžnému zatížení teplovodní sítě mají trubky předpokládanou životnost
více jak 50 let.
Máte-li zájem o výpočet životnosti v případě konkrétního
projektu, kontaktujte nás.
Vlastnosti materiálu
Vlastnosti materiálu n
Polybutenové trubky
Hustota
Index toku taveniny
Mez průtažnosti
Mez pevnosti v tahu
Mez protažení při přetržení
E-modul pružnosti
Tvrdost Shore D
Vrubová houževnatost
Tažnost
Koeficient teplotní roztažnosti
0,940 g/cm³
0,4 g/10 min
20 N/mm²
35 N/mm²
300%
450 N/mm²
D60
bez lomu
bez poškození
0,13 mm/mK
Polyethylénové opláštění z HDPE
Mez průtažnosti
Mez pevnosti v tahu
Mez protažení při přetržení
E-modul pružnosti
Vrubová houževnatost
Tažnost
Koeficient teplotní roztažnosti
22 N/mm²
32 N/mm²
800%
800 N/mm²
bez lomu
bez poškození
0,13 mm/mK
Polyolefínová izolace
Specifická hmotnost Tepelná odolnost Uzavřená buněčná struktura 30 – 40 kg/m³ -80 – +95 ºC
100%
Polyurethanová izolace
Specifická hmotnost 50 – 80 kg/m³
Teplotní odolnost -40° C – +110 ºC
Uzavřená buněčná struktura 94%
Odolnost tlaku >0,2 N/mm²
Flexibilita plastových trubek
Provozní tlak
při +95°C pro trubky SDR 11 (např. 63 x 5,8)
Materiál
E-modul pružnosti (tuhost) [N/mm²]
Materiál
Max. Provozní tlak [bar / PSI]
PB
450
PB
8 bar (116 PSI) o 33 % vyšší oproti PE-X
PE-X
600
(o 33% vyšší tuhost oproti PB)
PE-X
6 bar (87 PSI)
PP-R
800
(o 78% vyšší tuhost oproti PB)
PP-R
–
te …­
js
Věděli
že je PB extrémně ohebný? .
PB je o 25 % ohebnější oproti PE-X a o 44% oproti PP-R.
5
Flexalen 600
TM
n Flexalen 600
TM
– kompaktní standardní systém
Potrubí pro UT,TV, TČ a thermálni vody až do teploty 95°C
a tlaku 8 barů
l Homogenní spojení izolace a opláštění
l Uzavřená buněčná struktura polyolefínové izolace
l Koeficient tepelné vodivosti polyolefínové izolace
l Homogenní izolce i v případě dvoutrubního provedení
l Plně svařitelný systém
l Zesílené opláštění z HDPE
l Vysoká flexibilita při nízkých teplotách
l Nepřetržitá kontrola kvality výroby prostřednictvím auditů nezávislým .
certifikačním ústavem (KIWA)
l Teplotní rozsah použití -15°C až +95°C
l Splňuje ekologické požadavky na trvale udržitelné stavby
Teplota / Tlak
Dimenze O.D. (vnější průměr) 16 - 110 mm
Teplota
-15° C
0° C
20° C
40° C
60° C
70° C
80° C
90 °C
95° C
Tlak [bar]
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
12 bar
10 bar
9 bar
8 bar
8 bar
Dimenze O.D. (vnější průměr) 125 - 225 mm
6
Teplota
-15 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
95 °C
Tlak [bar]
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
Flexalen 600
TM
dvoutrubní systém s kyslíkovou barierou
Flexibilní, předizolovaný potrubní systém se dvěmi trubkami n
pro topení a tepelná čerpadla
 Homogenní spojení izolace a opláštění
 Vysoká flexibilita
 Dvojice trubek d16 – d63 (O.D.16-O.D.63)
 Pro topení a tepelná čerpadla
 Teplotní rozsah použití -15°C až +95°C
 Plně svařitelný systém
 Splňuje ekologické požadavky na trvale udržitelné stavby
 Vynikající tepelně izolační parametry
Kód výrobku
VS-RH63A2/16
VS-RH90A2/16
VS-RH75A2/20
VS-RH125A2/20
VS-RH125A2/25
VS-RH125A2/32
VS-RH160A2/32
VS-RH160A2/40
VS-RH160A2/50
VS-RH200A2/63
DN
Coul
(“)
Vnější
průměr
opláštění
O.D. [mm]
2 x 12
2 x 12
2 x 15
2 x 15
2 x 20
2 x 25
2 x 25
2 x 32
2 x 40
2 x 50
2x½
2x½
2x½
2x½
2x¾
2x1
2x1
2 x 1¼
2 x 1½
2x2
63
90
75
125
125
125
160
160
160
200
Trubka pro
medium **
O.D.
[mm]
16
16
20
20
25
32
32
40
50
63
I.D.
[mm]
11,6
11,6
14,4
14,4
20,4
26,0
26,0
32,6
40,8
51,4
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
2,2
2,2
2,8
2,8
2,3
3,0
3,0
3,7
4,6
5,8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Minimální
Max.dodávané
radius ohybu
délky* [m]
[m]
0,35
0,35
0,40
0,40
0,60
0,60
0,60
0,80
0,80
1,25
500
500
500
300
300
300
150
150
150
125
Hmotnost
[kg/m]
0,53
0,76
0,69
1,72
1,80
1,90
2,14
2,46
3,00
4,50
*) je možná dodávka jakékoliv délky, zaokrouhlené na celé metry, až do max. uvedené délky
**) Rozměry pro PB trubky odpovídají tlaku 8 barů a teplotě 95°C
Teplota / Tlak
Dimenze O.D. (vnější průměr) 16 - 110 mm
Teplota
-15° C
0° C
20° C
40° C
60° C
70° C
80° C
90 °C
95° C
Tlak [bar]
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
12 bar
10 bar
9 bar
8 bar
8 bar
Dimenze O.D. (vnější průměr) 125 - 225 mm
Teplota
-15 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
95 °C
Tlak [bar]
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
FLEXALEN 600 – tepelné ztráty v souladu s EN15632 n
TM
Tepelné ztráty dvoutrubního potrubí(přívod. potrubí & vratné potrubí)
Kód výrobku
VS-RH63A2/16
VS-RH90A2/16
VS-RH75A2/20
VS-RH125A2/20
VS-RH125A2/25
VS-RH125A2/32
VS-RH160A2/32
VS-RH160A2/40
VS-RH160A2/50
VS-RH200A2/63
20
3,527
3,253
3,608
2,497
2,992
3,826
2,743
3,356
4,374
4,374
Průměrná provozní teplota [°C]
30
40
50
60
70
5,878 8,230 10,581 12,932 15,284
5,421 7,590 9,758 11,926 14,095
6,013 8,418 10,824 13,229 15,634
4,162 5,827 7,492 9,157 10,822
4,987 6,981 8,976 10,971 12,965
6,377 8,928 11,478 14,029 16,580
4,636 6,529 8,421 10,314 12,207
5,680 8,004 10,328 12,652 14,976
7,476 10,579 13,682 16,785 19,887
7,800 11,226 14,652 18,078 21,504
Tepelné ztráty [W/m]
Tepelná vodivost zeminy [W/mK]
80
17,635
16,263
18,039
12,487
14,960
19,131
14,100
17,300
22,990
24,930
Součinitel prostupu tepla povrchem zeminy vůči okolnímu
ovzduší [m².K/W]
1,00 W/m.K
0,0685 m².K/W
Teplota zeminy [°C]
10 °C
Výška krytí [m]
0,8 m
Uvedené hodnoty tepelné ztráty byly naměřeny, vypočítány a ověřeny uznávanými zkušebními ústavy
v souladu s EN 15632. Při předpokládané životnosti
se tyto hodnoty zvýší o 7 – 10%.
7
Flexalen 600
TM
jednotrubní potrubí s kyslíkovou barierou
n Flexibilní, předizolovaný potrubní systém s jednou medium nosnou trubkou pro UT
 Homogenní spojení izolace a opláštění
 Vysoká flexibilita
 Jedna trubka O.D.16 – O.D.125
 Pro topení a tepelná čerpadla
 Teplotní rozsah použití -15°C až +95°C
 Plně svařitelný systém
 Splňuje ekologické požadavky na trvale udržitelné stavby
 Vynikající tepelně izolační parametry
Kód výrobku
DN
Coul
(“)
VS-RH40A16
VS-RH75A16
VS-RH40A20
VS-RH90A20
VS-RH50A25
VS-RH90A25
VS-RH63A32
VS-RH125A32
VS-RH75A40
VS-RH125A40
VS-RH125A50
VS-RH160A50
VS-RH125A63
VS-RH160A63
VS-RH125A75
VS-RH160A75
VS-RH160A90
VS-R200A110
VS-R200A125
12
12
15
15
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
65
65
80
100
100
½
½
½
½
¾
¾
1
1
1¼
1¼
1½
1½
2
2
2½
2½
3
4
4
Trubka pro
medium**
Vnější
průměr
opláštění
O.D. [mm]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
40
75
40
90
50
90
63
125
75
125
125
160
125
160
125
160
160
200
200
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
75
75
90
110
125
11,6
11,6
14,4
14,4
20,4
20,4
26,0
26,0
32,6
32,6
40,8
40,8
51,4
51,4
61,4
61,4
73,6
90,0
102,2
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
2,2
2,2
2,8
2,8
2,3
2,3
3,0
3,0
3,7
3,7
4,6
4,6
5,8
5,8
6,8
6,8
8,2
10,0
11,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,16
0,16
0,20
0,20
0,30
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,70
0,70
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,25
1,50
500
500
500
500
500
500
500
300
500
300
300
150
300
150
300
150
150
110
80
0,25
0,65
0,28
0,78
0,37
0,75
0,58
1,85
0,86
1,98
2,08
2,40
2,43
2,75
2,89
2,97
3,64
5,40
6,38
*) je možná dodávka jakékoliv délky, zaokrouhlené na celé metry, až do max. uvedené délky
**) Rozměry pro PB trubky odpovídají tlaku 8 barů a teplotě 95°C
Teplota / Tlak
Dimenze O.D. (vnější průměr) 16 - 110 mm
Teplota
-15° C
0° C
20° C
40° C
60° C
70° C
80° C
90 °C
95° C
Tlak [bar]
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
12 bar
10 bar
9 bar
8 bar
8 bar
Dimenze O.D. (vnější průměr) 125 - 225 mm
8
Teplota
-15 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
95 °C
Tlak [bar]
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
Tepelně izolační vlastnosti Flexalen 600
Flexalen 600
TM
TM
– tepelné ztráty v souladu s EN15632 n
Tepelné zráty jednotrubního systému
Kód výrobku
VS-RH40A16
VS-RH75A16
VS-RH40A20
VS-RH90A20
VS-RH50A25
VS-RH90A25
VS-RH63A32
VS-RH125A32
VS-RH75A40
VS-RH125A40
VS-RH125A50
VS-RH160A50
VS-RH125A63
VS-RH160A63
VS-RH125A75
VS-RH160A75
VS-RH160A90
VS-R200A110
VS-R200A125
20
1,794
1,102
2,354
1,175
2,344
1,390
2,426
1,411
2,614
1,678
2,072
1,730
2,754
2,109
3,673
2,521
3,204
3,386
4,114
30
3,644
2,239
4,776
2,387
4,758
2,824
4,923
2,863
5,304
3,405
4,203
3,506
5,583
4,273
7,443
5,106
6,489
6,850
8,323
40
5,548
3,412
7,264
3,636
7,241
4,302
7,492
4,357
8,070
5,181
6,393
5,327
8,488
6,491
11,307
7,756
9,855
10,393
12,624
Provozní teplota [°C]
50
7,507
4,620
9,819
4,921
9,793
5,822
10,131
5,892
10,910
7,005
8,641
7,193
11,468
8,764
15,265
10,470
13,299
14,012
17,018
Tepelné ztráty [W/m]
60
9,519
5,862
12,439
6,242
12,413
7,385
12,841
7,469
13,824
8,877
10,947
9,105
14,521
11,090
19,315
13,248
16,823
17,708
21,503
70
11,585
7,140
15,123
7,599
15,100
8,990
15,619
9,086
16,811
10,796
13,311
11,060
17,647
13,470
23,458
16,089
20,425
21,479
26,078
80
13,704
8,452
17,870
8,992
17,853
10,638
18,466
10,743
19,870
12,763
15,732
13,060
20,846
15,904
27,690
18,992
24,104
25,326
30,743
70
21,313
13,616
27,070
14,454
27,078
16,933
27,949
17,134
29,865
20,120
24,375
20,632
31,340
24,725
39,959
29,013
35,759
37,503
44,156
80
25,168
16,099
31,925
17,084
31,950
20,009
32,976
20,234
35,225
23,752
28,760
24,331
36,945
29,149
47,052
34,191
42,113
44,134
51,937
Tepelné ztráty jednotrubního potrubí pro oddělené přívodní & vratné potrubí
Kód výrobku
VS-RH40A16
VS-RH75A16
VS-RH40A20
VS-RH90A20
VS-RH50A25
VS-RH90A25
VS-RH63A32
VS-RH125A32
VS-RH75A40
VS-RH125A40
VS-RH125A50
VS-RH160A50
VS-RH125A63
VS-RH160A63
VS-RH125A75
VS-RH160A75
VS-RH160A90
VS-R200A110
VS-R200A125
20
3,376
2,142
4,316
2,278
4,308
2,672
4,449
2,711
4,762
3,190
3,876
3,286
5,008
3,946
6,426
4,641
5,741
6,040
7,135
30
6,781
4,310
8,658
4,582
8,644
5,373
8,926
5,450
9,550
6,410
7,782
6,599
10,042
7,921
12,866
9,309
11,505
12,102
14,281
Průměrná provozní teplota [°C]
40
50
60
10,279
13,868
17,732
6,542
8,837
11,195
13,106
17,659
22,548
6,953
9,388
11,889
13,091
17,647
22,553
8,150
11,002
13,930
13,516
18,218
23,281
8,262
11,147
14,105
14,457
19,479
24,884
9,713
13,100
16,569
11,786
15,887
20,285
9,991
13,461
17,008
15,195
20,463
26,113
11,987
16,143
20,390
19,442
26,151
33,346
14,082
18,958
23,935
17,390
23,395
29,811
18,280
24,574
31,267
21,558
28,964
36,851
Tepelné ztráty [W/m]
Tepelná vodivost zeminy [W/mK]
Součinitel prostupu tepla povrchem zeminy vůči okolnímu ovzduší
[m².K/W]
1,00 W/m.K
0,0685 m².K/W
Průměrná provozní teplota [°C]
10° C
Tepelné ztráty [W/m]
0,8 m
Uvedené hodnoty tepelné ztráty
byly naměřeny, vypočítány a ověřeny uznávanými zkušebními ústavy
v souladu s EN 15632. Při předpokládané životnosti se tyto hodnoty
zvýší o 7 – 10%.
9
Flexalen 600
TM
dvoutrubní systém bez kyslíkové bariery
n Flexibilní, předizolovaný potrubní systém se dvěma trubkami pro
topení, teplou vodu a termální vody
 Homogenní spojení izolace a opláštění
 Vysoká flexibilita
 Dvojice trubek d16 – d63 (O.D.16-O.D.63)
 Pro topení a teplou vodu
 Teplotní rozsah použití -15°C až +95°C
 Plně svařitelný systém
 Splňuje ekologické požadavky na trvale udržitelné stavby
 Vynikající tepelně izolační parametry
Kód výrobku
VS-RS63A2/16
VS-RS75A2/20
VS-RS125A2/25
VS-RS125A2/32
VS-RS160A2/40
VS-RS160A2/50
VS-RS200A2/63
Trubka pro
medium**
DN
Coul
(“)
Vnější
průměr
opláštění
O.D. [mm]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
2 x 12
2 x 15
2 x 20
2 x 25
2 x 32
2 x 40
2 x 50
2x½
2x½
2x¾
2x1
2 x 1¼
2 x 1½
2x2
63
75
125
125
160
160
200
16
20
25
32
40
50
63
11,6
14,4
20,4
26,2
32,6
40,8
51,4
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
2,2
2,8
2,3
2,9
3,7
4,6
5,8
2
2
2
2
2
2
2
0,35
0,40
0,60
0,60
0,80
0,80
1,25
500
500
300
300
150
150
125
0,53
0,69
1,80
1,90
2,46
3,00
4,50
*) je možná dodávka jakékoliv délky, zaokrouhlené na celé metry, až do max. uvedené délky
**) Rozměry pro PB trubky odpovídají tlaku 8 barů a teplotě 95°C
Teplota / Tlak
Dimenze O.D. (vnější průměr) 16 - 110 mm
Teplota
-15° C
0° C
20° C
40° C
60° C
70° C
80° C
90 °C
95° C
Tlak [bar]
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
12 bar
10 bar
9 bar
8 bar
8 bar
Dimenze O.D. (vnější průměr) 125 - 225 mm
Teplota
-15 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
95 °C
Tlak [bar]
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
n Tepelně izolační vlastnosti Flexalen 600
Flexalen 600 – tepelné ztráty v souladu s EN15632
TM
TM
Tepelné ztráty dvoutrubního potrubí(přívod. potrubí & vratné potrubí)
Kód výrobku
VS-RS63A2/16
VS-RS75A2/20
VS-RS125A2/25
VS-RS125A2/32
VS-RS160A2/40
VS-RS160A2/50
VS-RS200A2/63
10
20
3,527
3,608
2,992
3,826
3,356
4,374
4,374
Průměrná provozní teplota [°C]
30
40
50
60
70
5,878 8,230 10,581 12,932 15,284
6,013 8,418 10,824 13,229 15,634
4,987 6,981 8,976 10,971 12,965
6,377 8,928 11,478 14,029 16,580
5,680 8,004 10,328 12,652 14,976
7,476 10,579 13,682 16,785 19,887
7,800 11,226 14,652 18,078 21,504
Tepelné ztráty [W/m]
Tepelná vodivost zeminy [W/mK]
80
17,635
18,039
14,960
19,131
17,300
22,990
24,930
Součinitel prostupu tepla povrchem zeminy vůči okolnímu
ovzduší [m².K/W]
Teplota zeminy [°C]
Výška krytí [m]
1,00 W/m.K
0,0685 m².K/W
10 °C
0,8 m
Uvedené hodnoty tepelné ztráty byly naměřeny,
vypočítány a ověřeny uznávanými zkušebními
ústavy v souladu s EN 15632. Při předpokládané
životnosti se tyto hodnoty zvýší o 7 – 10%.
Flexalen 600
TM
jednotrubní systém bez kyslíkové bariery
Flexibilní, předizolovaný potrubní systém s jednou mediumnosnou n
trubkou pro topení, teplou vodu a termální vody
 Homogenní spojení izolace a opláštění
 Vysoká flexibilita
 Jedna trubka O.D.16 – O.D.125
 Pro topení a teplou a studenou pitnou vodu
 Teplotní rozsah použití -15°C až +95°C
 Plně svařitelný systém
 Splňuje ekologické požadavky na trvale udržitelné stavby
 Vynikající tepelně izolační parametry
Kód výrobku
DN
Coul
(“)
VS-RS40A16
VS-RS40A20
VS-RS50A25
VS-RS90A25
VS-RS63A32
VS-RS125A32
VS-RS75A40
VS-RS125A40
VS-RS90A50
VS-RS160A50
VS-RS125A63
VS-RS160A63
VS-RS125A75
VS-RS160A75
VS-RS160A90
VS-R200A110
VS-R200A125
12
15
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
65
65
80
100
100
½
½
¾
¾
1
1
1¼
1¼
1½
1½
2
2
2½
2½
3
4
4
Trubka pro
medium**
Vnější
průměr
opláštění
O.D. [mm]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
40
40
50
90
63
125
75
125
90
160
125
160
125
160
160
200
200
16
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
75
75
90
110
125
11,6
14,4
20,4
20,4
26,2
26,2
32,6
32,6
40,8
40,8
51,4
51,4
61,4
61,4
73,6
90,0
102,2
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
2,2
2,8
2,3
2,3
2,9
2,9
3,7
3,7
4,6
4,6
5,8
5,8
6,8
6,8
8,2
10,0
11,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,16
0,20
0,30
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,60
0,70
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,25
1,50
500
500
500
500
500
300
500
300
500
150
300
150
300
150
150
110
80
0,25
0,28
0,37
0,75
0,58
1,85
0,86
1,98
1,21
2,40
2,43
2,75
2,89
2,97
3,64
5,40
6,38
*) Je možná dodávka jakékoliv délky zaokrouhlené na celé metry až do max. uvedené délky
**) Rozměry pro PB trubky odpovídají tlaku 8 barů a teplotě 95°C
Teplota / Tlak
Dimenze O.D. (vnější průměr) 16 - 110 mm
Teplota
-15° C
0° C
20° C
40° C
60° C
70° C
80° C
90 °C
95° C
Tlak [bar]
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
12 bar
10 bar
9 bar
8 bar
8 bar
Dimenze O.D. (vnější průměr) 125 - 225 mm
Teplota
-15 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
95 °C
Tlak [bar]
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
11
Tepelně izolační vlastnosti Flexalen 600
TM
n Flexalen 600 – tepelné ztráty v souladu s EN15632
TM
Tepelné ztráty jednotrubního potrubí
Kód výrobku
VS-RS40A16
VS-RS40A20
VS-RS50A25
VS-RS90A25
VS-RS63A32
VS-RS125A32
VS-RS75A40
VS-RS125A40
VS-RS90A50
VS-RS160A50
VS-RS125A63
VS-RS160A63
VS-RS125A75
VS-RS160A75
VS-RS160A90
VS-R200A110
VS-R200A125
20
1,794
2,354
2,344
1,390
2,426
1,411
2,614
1,678
2,965
1,730
2,754
2,109
3,673
2,521
3,204
3,386
4,114
30
3,644
4,776
4,758
2,824
4,923
2,863
5,304
3,405
6,014
3,506
5,583
4,273
7,443
5,106
6,489
6,850
8,323
40
5,548
7,264
7,241
4,302
7,492
4,357
8,070
5,181
9,145
5,327
8,488
6,491
11,307
7,756
9,855
10,393
12,624
Provozní teplota [°C]
50
7,507
9,819
9,793
5,822
10,131
5,892
10,910
7,005
12,358
7,193
11,468
8,764
15,265
10,470
13,299
14,012
17,018
Tepelné ztráty [W/m]
60
9,519
12,439
12,413
7,385
12,841
7,469
13,824
8,877
15,651
9,105
14,521
11,090
19,315
13,248
16,823
17,708
21,503
70
11,585
15,123
15,100
8,990
15,619
9,086
16,811
10,796
19,024
11,060
17,647
13,470
23,458
16,089
20,425
21,479
26,078
80
13,704
17,870
17,853
10,638
18,466
10,743
19,870
12,763
22,476
13,060
20,846
15,904
27,690
18,992
24,104
25,326
30,743
70
21,313
27,070
27,078
16,933
27,949
17,134
29,865
20,120
33,309
20,632
31,340
24,725
39,959
29,013
35,759
37,503
44,156
80
25,168
31,925
31,950
20,009
32,976
20,234
35,225
23,752
39,265
24,331
36,945
29,149
47,052
34,191
42,113
44,134
51,937
Tepelné ztráty jednotrubního potrubí pro oddělené přívodní & vratné potrubí
Kód výrobku
VS-RS40A16
VS-RS40A20
VS-RS50A25
VS-RS90A25
VS-RS63A32
VS-RS125A32
VS-RS75A40
VS-RS125A40
VS-RS90A50
VS-RS160A50
VS-RS125A63
VS-RS160A63
VS-RS125A75
VS-RS160A75
VS-RS160A90
VS-R200A110
VS-R200A125
20
3,376
4,316
4,308
2,672
4,449
2,711
4,762
3,190
5,327
3,286
5,008
3,946
6,426
4,641
5,741
6,040
7,135
30
6,781
8,658
8,644
5,373
8,926
5,450
9,550
6,410
10,677
6,599
10,042
7,921
12,866
9,309
11,505
12,102
14,281
Průměrná provozní teplota [°C]
40
50
60
10,279
13,868
17,732
13,106
17,659
22,548
13,091
17,647
22,553
8,150
11,002
13,930
13,516
18,218
23,281
8,262
11,147
14,105
14,457
19,479
24,884
9,713
13,100
16,569
16,152
21,751
27,770
9,991
13,461
17,008
15,195
20,463
26,113
11,987
16,143
20,390
19,442
26,151
33,346
14,082
18,958
23,935
17,390
23,395
29,811
18,280
24,574
31,267
21,558
28,964
36,851
Tepelné ztráty [W/m]
Tepelná vodivost zeminy [W/mK]
Součinitel prostupu tepla povrchem zeminy vůči okolnímu ovzduší
[m².K/W]
12
1,00 W/m.K
0,0685 m².K/W
Průměrná provozní teplota [°C]
10° C
Tepelné ztráty [W/m]
0,8 m
Uvedené hodnoty tepelné ztráty
byly naměřeny, vypočítány a ověřeny
uznávanými zkušebními ústavy v sou
ladu s EN 15632. Při předpokládané
životnosti se tyto hodnoty zvýší
o 7 – 10%.
Flexalen 600
TM
Compact
Přehled dimenzí pro teplou vodu n
Kód výrobku
DN
Coul
(“)
VS-RS40A16
VS-RS40A20
VS-RS50A25
VS-RS63A32
VS-RS75A40
VS-RS90A50
12
15
20
25
32
40
½
½
¾
1
1¼
1½
Trubka pro
medium**
Vnější
průměr
opláštění
O.D. [mm]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
40
40
50
63
75
90
16
20
25
32
40
50
11,6
14,4
20,4
26,2
32,6
40,8
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
2,2
2,8
2,3
2,9
3,7
4,6
1
1
1
1
1
1
0,16
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
12,5/25*
12,5/25*
12,5/25*
12,5/25*
12,5/25*
12,5/25*
0,23
0,28
0,37
0,58
0,86
1,35
*) jiné délky dle požadavku
Přehled dimenzí – topení (UT) n
Kód výrobku
DN
Coul
(“)
VS-RH50A25
VS-RH63A32
VS-RH75A40
VS-RH125A50
20
25
32
40
¾
1
1¼
1½
Trubka pro
medium**
Vnější
průměr
opláštění
O.D. [mm]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
50
63
75
125
25
32
40
50
20,4
26,0
32,6
40,8
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
2,3
3,0
3,7
4,6
1
1
1
1
0,30
0,40
0,50
0,70
12,5/25*
12,5/25*
12,5/25*
12,5/25*
0,37
0,58
0,86
2,08
*) jiné délky dle požadavku
Výhody
Použití
 K dispozici jako souprava(obsahující 4 svěrné přechody s vněj.závitem)
 Tepelná čerpadla Vzduch/Voda
 Možnost dodávky dle požadované délky
 Vytápění přístavků, dílen, garáží
 Snadný transport díky nízké hmotnosti a malým rozměrům návinu
 Ohřev bazénů
 Velmi flexibilní polyolefínová izolační pěna  Zahradní sprchy
 Jednoduchá manipulace bez mastku
 Vnitřní rozvody topení
 Výroba za použití obnovitelných zdrojů a 100% recyklovatelný
 Šetrný k životnímu prostředí- bez (H)CFC(freónů)
Technická data n
Popis
Předizolovaný potrubní system pro dodávky teplé vody (OD 16 – OD 50) a topení
(O.D.25 – O.D.50) společně s potrubím, izolací a opláštěním zaručuje výborné izolační hodnoty a
ochranu proti poškození.
Materiál
Mediumnosné potrubí: Polybuten
Izolace: Polyolefínová pěna
Opláštění: HDPE
Teplotní rozsah
až do +95°C
Požární klasifikace
B2
Balení
náviny v délkách 12,5 m a 25 m(jiné délky dle požadavku)
13
FlexaLink
TM
n FlexaLink
Továrně vyrobené předizolované sítě
TM
● Toto řešení umožňuje dodat v rámci návinu potrubí
i paralelní odbočku Flexalink™
● Úspora spojů na stavbě
● 75% redukce času pro montáž
● 10%% vodotěsnost
● Odolnost vůči kalcifikaci
● Velmi nízké tření díky hladkým vnitřním stěnám potrubí
● Vysoká flexibilita
● Vynikající tepelná izolace
● Krátká doba montáže
● Zhotovení na zakázku
n Technické detaily
Mediumnosné
potrubí
Materiál izolace
Opláštění
Standardní délky Polybuten PB
Max.teplota +95°C/8 bar
Certifikovánoto v KIWA
Polyolefínová pěna
Teplotní rozsah -80°C až *95°C
Uzavřená buněčná struktura
Polyetylén (HDPE)
Rozměry 90 mm, 125 mm, 160 mm
Tloušťka stěny 0,9 – 1,3 mm
1m + 5 m hlavní potrubí Flexalen SL™
4m domovní přípojka z potrubí Flexalen
600™
Úpravy délek dle přání
Jednotrubní systém
Hlavní trubka
O.D. [mm]
25
32
40
50
63
75
90
110
Trubka domovní přípojky O.D. [mm]
délka A [m]
délka B [m]
délka C [m]
1
4
5
20
25
32
40
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
o
-
1
4
5
x
x
o
1
4
5
x
x
x
1
4
5
x
x
x
1
4
5
x
x
x
1
4
5
x
x
x
1
4
5
x
x
x
1
4
5
délka A [m]
délka B [m]
délka C [m]
o = volba, x = standard, - = v době publikace není
Dvoutrubní systém
Hlavní trubka
O.D. [mm]
25
32
40
50
63
Trubka domovní přípojky O.D. [mm]
20
25
32
40
o
o
o
o
o
o
o
-
-
1
4
5
-
-
1
4
5
x
x
-
1
4
5
x
x
-
1
4
5
x
x
o
1
4
5
o = volba, x = standard, - = v době publikace není
14
Flexalen 1000+
TM
Flexalen 1000+ multifunkční systém n
TM
 Excelentní flexibita
 Volný pohyb medium nosných trubek
 Jednoduchá instalace
 Montáž dle zákazníkova zadání
 Možnost vícetrubníního vedení
 Bezpečné spoje díky svařování polybutenového potrubí
 Plně kompatabilní s Flexalenen 600™
 Homogenní spojení momedium nosné trubky a izolace
 Polyolefínová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou
 V souladu s budoucími normami
 Splňuje požadavky na trvale udržitelné stavby
Speciální řešení:
Quattro: Kombinace topení a sanity v jednom izolačním
potrubí. Možné je zhotovení i kombinace potrubí, s kabely čidel či topným kabelem.
Výborné tepelně-izolační vlastnosti polybutenového potrubí, vedou ke snížení přenosu tepla trubkami na minimum.
Sanitární potrubí:
Jednotrubní vedení v rozsahu rozměrů O.D.25 – O.D.90
je možné dodat včetně topného kabelu.Dvoutrubní vedení TV s cirkulací se dvěma rozdílnými dimenzemi medium
nosných trubek až do O.D.63.
Flexalen 1000+ odhadované tepelné ztráty n
TM
Kód výrobku
Průměrná provozní teplota [°C]
20
30
40
50
60
70
80
FV+R125…
3,673
7,443
11,307
15,265
19,315
23,458
27,690
FV+R160…
3,204
6,489
9,855
13,299
16,823
20,425
24,104
FV+R200…
4,114
8,323
12,624
17,018
21,503
26,078
30,743
Tepelné ztráty [W/m]
Tepelná vodivost zeminy [W/mK]
Součinitel prostupu tepla povrchem zeminy vůči okolnímu ovzduší
[m².K/W]
1,00 W/m.K
0,0685 m².K/W
Průměrná provozní teplota [°C]
10° C
Tepelné ztráty [W/m]
0,8 m
Uvedené hodnoty tepelné ztráty
byly naměřeny, vypočítány a ověřeny
uznávanými zkušebními ústavy v souladu s EN 15632. Při předpokládané
životnosti se tyto hodnoty zvýší
o 7 – 10%.
15
Flexalen 1000+ dvoutrubní systém
TM
n Flexalen 1000+ dvoutrubní systém
TM
Flexibilní, předizolovaný potrubní system pro dvě mediumnosné trubky s rozdílnými .
dimenzemi pro sanitu (TV s cirkulací)
Sanita – dvoutrubní systém
Vnější
Coul průměr
(“) opláštění
O.D. [mm]
Kód výrobku
DN
FV+RS125A32A25
25
20
1
¾
FV+RS160A40A25
32
20
FV+RS200A50A25
FV+RS200A63A32
Trubka pro
medium**
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
125
32
25
26,2
20,4
2,9
2,3
1
1
0,60
300
1,50
1¼
¾
160
40
25
32,6
20,4
3,7
2,3
1
1
0,80
150
2,60
40
20
1½
¾
200
50
25
40,8
20,4
4,6
2,3
1
1
0,90
125
2,90
50
25
2
1
200
63
32
51,4
26,2
5,8
2,9
1
1
1,00
125
3,35
*) Lze dodat jakékoliv délky zaokrouhlené na celé metry až do uvedené délky.
**) Rozměry PB potrubí odpovídají tlaku 8 barů při teplotě ´95°C, respektive 10 barů +70°C
Teplota/ Tlak
Dimenze O.D. (vnější průměr) 16 - 110 mm
Teplota
-15° C
0° C
20° C
40° C
60° C
70° C
80° C
90 °C
95° C
Tlak [bar]
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
12 bar
10 bar
9 bar
8 bar
8 bar
Dimenze O.D. (vnější průměr) 125 - 225 mm
16
Teplota
-15 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
95 °C
Tlak [bar]
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
Flexalen 1000+ Vícetrubní systém
TM
Flexalen 1000+ Vícetrubní systém n
TM
Flexibilní, předizolovaný potrubní systém s třemi mediumnosnými trubkami pro UT a TV
nebo čtyřmi mediumnosnými trubkami pro UT a TV s cirkulací
Topení /Sanita / Vícetrubni systém
Vnější
Coul průměr
(“) opláštění
O.D. [mm]
Kód výrobku
DN
FV+R160H2/25A25
20
25
20
25
32
20
¾
1
¾
1
1¼
¾
FV+R200H2/40A32
32
25
1¼
1
FV+R200H2/50A25
40
20
FV+R200H2/50A32
Trubka pro
medium**
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
0,8
50
1,95
0,8
50
2,20
0,8
50
2,80
0,8
50
3,00
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
25
32
25
32
40
25
20,4
26,0
20,4
26,0 / 26,2
32,6
20,4
2,3
3,0
2,3
3,0 / 2,9
3,7
2,3
3
2
1
3
2
1
200
40
32
32,6
26,2
3,7
2,9
2
1
0,8
50
3,10
1½
¾
200
50
25
40,8
20,4
4,6
2,3
2
1
0,9
50
3,50
40
25
1½
1
200
50
32
40,8
26,2
4,6
2,9
2
1
0,9
50
3,65
FV+R160H2/25A2/20
20
15
¾
½
160
25
20
20,4
14,4
2,3
2,8
2
2
0,8
50
2,05
FV+R160H2/25A25A20
20
15
¾
½
160
25
20
20,4
14,4
2,3
2,8
3
1
0,8
50
2,10
FV+R160H2/32A25A20
25
20
15
1
¾
½
160
32
25
20
26,0
20,4
14,4
3,0
2,3
2,8
2
1
1
0,8
50
2,35
FV+R200H2/32A32A20
25
15
1
½
200
32
20
26,0 / 26,2
20,4
3,0 / 2,9
2,8
3
1
0,8
50
2,95
FV+R200H2/40A25A20
32
20
15
1¼
¾
½
200
40
25
20
32,6
20,4
14,4
3,7
2,3
2,8
2
1
1
0,8
50
3,15
FV+R200H2/40A32A25
32
25
20
1¼
1
¾
200
40
32
25
32,6
26,2
20,4
3,7
2,9
2,3
2
1
1
0,8
50
3,30
FV+R200H2/50A25A20
40
20
15
1½
¾
½
200
50
25
20
40,8
20,4
14,4
4,6
2,3
2,8
2
1
1
0,9
50
3,65
FV+R200H2/50A32A25
40
25
20
1½
1
¾
200
50
32
25
40,8
26,2
20,4
4,6
2,9
2,3
2
1
1
0,9
50
3,80
FV+R160H2/32A25
FV+R200H2/32A32
FV+R200H2/40A25
160
160
200
200
*) Lze dodat jakékoliv délky zaokrouhlené na celé metry až do uvedené délky.
**) Rozměry PB potrubí odpovídají tlaku 8 barů při teplotě ´95°C, respektive 10 barů +70°C
Teplota / Tlak
Dimenze O.D. (vnější průměr) 16 - 110 mm
Teplota
-15° C
0° C
20° C
40° C
60° C
70° C
80° C
90 °C
95° C
Tlak [bar]
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
12 bar
10 bar
9 bar
8 bar
8 bar
Dimenze O.D. (vnější průměr) 125 - 225 mm
Teplota
-15 °C
0 °C
20 °C
40 °C
60 °C
70 °C
80 °C
90 °C
95 °C
Tlak [bar]
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
8 bar
7 bar
6 bar
5 bar
17
Flexalen SL potrubí v tyčích
TM
n Flexalen SL potrubí v tyčích
TM
Flexibilní, předizolované potrubí v tyčích pro UT a TV s mediumnosným potrubím
z polybutenu (PB) vyráběného v souladu s EN-ISO 15876 pro max. provozní teploty
+95°C a tlaku 8 barů(O.D.63 – O.D.110) resp.+95°C a 5 barů (O.D.125) s polyolefínovou
izolací s uzavřenou buněčnou strukturou a korugovaným opláštěním z polyetylénu.
Kód výrobku
Trubka pro
Vnější
medium
Coul průměr
(“) opláštění O.D.
I.D.
O.D. [mm] [mm]
[mm]
DN
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
A od. H
50
2
160
63
51,4
5,8
1
0,80
6
2,75
F-SL160A75/6 A od. H
65
2½
160
75
61,4
6,8
1
0,80
6
3,05
F-SL160A90/6 A od. H
80
3
160
90
73,6
8,2
1
1,00
6
3,60
F-SL200A110/6
100
4
200
110
90,0
10,0
1
1,25
6
5,40
F-SL200A125/6
100
4
200
125
102,2
11,4
1
1,50
6
6,50
F-SL160A63/6
A ... Sanita (TV), H …Topení(UT)
n Flexalen SL Tyčové potrubí – částečně flexibilní
TM
Částečně flexibilní, předizolované potrubí v tyčích pro topení a sanitu s mediumnosnými trubkami z Polybutenu (PB) vyráběné v souladu s EN-ISO 15876 pro použití do
teplot +95°C a tlaku 5 barů, s izolací z polyurethane (PUR – tvrdá pěna) a opláštěním z
HDPE.
18
Vnější
Coul průměr
(“) opláštění
O.D.. [mm]
Kód výrobku
DN
FV-R250A160/12
150
6
FV-R315A225/5,8
200
8
Trubka pro
medium
Tloušťka
stěny
[mm]
Počet
trubek
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
250
160
130,8
14,6
1
20
11,80
11,7
315
225
184,0
20,5
1
26
5,80
22
Flexalen SL Tyčové potrubí – hodnoty izolace
TM
FLEXALEN SL Tyčové potrubí n
– tepelné ztráty v souladu s EN15632
TM
Tepelné ztráty jedné trubky
Kód výrobku
Provozní teplota [°C]
20
30
40
50
60
70
80
F-SL160_63/6
2,109
4,273
6,491
8,764
11,090
13,470
15,904
F-SL160_75/6
2,521
5,106
7,756
10,470
13,248
16,089
18,992
F-SL160_90/6
3,204
6,489
9,855
13,299
16,823
20,425
24,104
F-SL200_110/6
3,386
6,850
10,393
14,012
17,708
21,479
25,326
F-SL200_125/6
4,114
8,323
12,624
17,018
21,503
26,078
30,743
FV-R250A160
4,319
8,185
12,050
15,916
19,781
23,647
27,512
FV-R315A225
5,540
10,450
15,359
20,269
25,178
30,088
34,997
Tepelné ztráty [W/m]
Tepelné ztráty páru trubek (přívod & zpátečka)
Kód výrobku
Průměrná provozní teplota [°C]
20
30
40
50
60
70
80
F-SL160_63/6
3,946
7,921
11,987
16,143
20,390
24,725
29,149
F-SL160_75/6
4,641
9,309
14,082
18,958
23,935
29,013
34,191
F-SL160_90/6
5,741
11,505
17,390
23,395
29,811
35,759
42,113
F-SL200_110/6
6,040
12,102
18,280
24,574
31,267
37,503
44,134
F-SL200_125/6
7,135
14,281
21,558
28,964
36,851
44,156
51,937
FV-R250A160
7,950
14,827
21,703
28,580
35,457
42,333
49,210
FV-R315A225
9,112
17,707
26,301
34,896
43,491
52,085
60,680
Tepelné ztráty [W/m]
Tepelná vodivost zeminy [W/mK]
Součinitel prostupu tepla povrchem zeminy vůči okolnímu ovzduší
[m².K/W]
1,00 W/m.K
0,0685 m².K/W
Průměrná provozní teplota [°C]
10° C
Tepelné ztráty [W/m]
0,8 m
…­
Víte, že
Uvedené hodnoty tepelné ztráty
byly naměřeny, vypočítány a ověřeny
uznávanými zkušebními ústavy v souladu s EN 15632. Při předpokládané
životnosti se tyto hodnoty zvýší
o 7 – 10%.
PB trubky jsou zcela odolné vůči korozi a jejich předpokládaná životnost je vice
než 100 let*?
*) v závislosti na provozních podmínkách (teplota/tlak)
19
Protectube
Izolační potrubí Protectube může být použito jako univerzální ochrana všech druhů potrubí a kabelů, s všestranným použitím
při řešení problémů jako jsou:
Minimální radius ohybu pro dimenzi 40/23
je pouze 0,15 m.
l Přechody vodních toků v mostních
konstrukcích
l Prostupy pod kolejovými tratěm a
komunikacemi
l Izolace potrubí od vrtů či zemních
kolektorů tepelných čerpadel
l Prostupy budovami
l Prostupy základovými deskami
l a ještě v případě mnoha dalších situací
Pěna je vyrobena z extrudovaného polyolefínu s robustním povrchem jak vnitním,
tak i vnějším
Nabízí ideální tepelnou a mechanickou
ochranu pro citlivá potrubí a kabely.
Izolační pěna byly speciálně vyvinuta spoIzolační pěna byly speciálně vyvinuta společností Thermaflex a je přivařená ke korugovanému opláštění z HDPE, zajišťujícímu
vynikající ochranu jak proti vlhkosti, tak i
mechanickému zatížení.
Díky malé hmotnosti a flexibilitě izolace
Protectube, je vkládání potrubí a kabelů
velmi snadné. Stejmě snadná je pak i případná výměna potrubí a kabelů uvnitř
Protectube.
Vlastnosti
Optimální izolační ochrana je dána
následujícími vlastnostmi:
Protectube je flexibilní a pružné a zároveň
mimořádně robustně potrubí
Lze jej použít při teplotách od -80°C až do
+95°C.
Izolace Protectube je šetrná k životnímu
prostředí a je vyrobena z plně recyklovatelných materialů.
Rozměry
Opláštění
O.D.
[mm]
Izolace
I.D.
[mm]
Délka
[m]
Radius ohybu
[m]
FV+ISR40
40
18/23
100
0,15
FV+ISR50
50
23/28
100
0,20
FV+ISR63
63
30/35
100
0,20
FV+ISR75
75
38/43
100
0,25
FV+ISR90
90
40/45
100
0,30
FV+ISR125
125
63/68
100
0,40
FV+ISR160
160
90/95
100
0,60
FV+ISR200
200
110/115
100
0,80
Kód výrobku
Fyzikální vlastnosti
20
Fyzikální vlastnosti
Součást systému
Technické detaily
Barva
Opláštění
Černá
Odolnost vůči UV
Opláštění
Ano
Teplotní rozsah
Izolace
-80° až +95° C
Odolnost vůči difuzi vodních par
Izolace
> 3.500 µ
Požární klasifikace
Celý systém
B2
ID
OD
Jednotrubní vedení s topným kabelem/mediumnosné trubky
Flexalen jednotrubní vedení s topným kabelem n
proti zamrznutí media
TM
Flexibilní, předizolovaný potrubní system pro studenou vodu. .
Mediumnosná trubka je z polybutenu (PB) s intergovaným topným kabelem.
Trubka pro
medium
Vnější
průměr
opláštění
O.D. [mm]
O.D.
[mm]
I.D.
[mm]
Tloušťka
stěny
[mm]
Minimální
radius
ohybu
[m]
Max.
dodávané
délky*
[m]
Hmotnost
[kg/m]
Kód výrobku
DN
Coul
(“)
FV+RS63A25-FPC
20
¾
63
25
20,4
2,3
0,40
500
0,57
FV+RS75A32-FPC
25
1
75
32
26,2
2,9
0,50
500
0,82
FV+RS75A40-FPC
32
1¼
75
40
32,6
3,7
0,50
500
0,96
FV+RS90A50-FPC
40
1½
90
50
40,8
4,6
0,60
500
1,31
FV+RS125A63-FPC
50
2
125
63
51,4
5,8
0,80
300
2,53
FV+RS125A75-FPC
65
2½
125
75
61,4
6,8
0,80
300
2,99
FV+RS160A90-FPC
80
3
160
90
73,6
8,2
1,00
150
3,74
FV+R200A110-FPC
100
4
200
110
90,0
10,0
1,25
110
5,50
*) zahrnující ELTRACE Traceco 20 - topný kabel.
Max. tepelný výkon při 10°C = 20 W/m
Max. tepelný okruh při počáteční teplotě 5° C = 110 m
Flexalen PB trubky n
TM
Mediumnosné trubky jsou vyrobené z Polybutenu. Používají se pro všechny systémy
Flexalen™ a jsou určeny pro maximální provozní teplotu +95°C při maximálním provozním tlaku 8 barů.
Kód výrobku
max. m
DN
Coul (“)
PB-16A/102M A/ H
102
12
½
PB-20A/102M A/ H
102
15
½
PB-25A/102M A/ H
102
20
¾
PB-32A/102M A/ H
102
25
1
PB-40A/102M A/ H
102
32
1¼
PB-50A/102M A/ H
102
40
1½
PB-63A/102M A/ H
102
50
2
PB-75A/102M A/ H
102
65
2½
A… Sanita (TV + studená voda)
H… Topení (UT)
21
Přechody
n Přechody z plastu na ocel
Výrobek
Popis
BCA-PB
Svěrný fitink
pro PB
BCA-PB
Svěrný fitink
pro PB
RND-TF-PB
Varný přechod
do výkopu
Příruba PB/GF příruba
Přírubové spojení
PB-HV / GF-HV
Šroubení
GF-TFP
Závitový
přechod do
výkopu
Rozměry
Přechod
O.D.16-50
Vnější závit
O.D.63-110
Vnější závit
O.D.25-110
Ocelový varný
konec
O.D.63-225
Příruba
O.D.16-63
Vnitřní nebo
vnější.závit
O.D.25-63
Vnější.závit
Pokládka do
výkopu
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Montáž
Jednoduchábez speciálních
nástrojů
Jednoduchábez speciálních
nástrojů
Polyfuzní
nebo elektrofuzní svařovaní
Polyfuzní nebo elektrofuzní svařovaní(63-110) nebo
sveřování natupo(110-225)
Polyfuzní
svařovaní
Polyfuzní
nebo elektrofuzní svařovaní
n Svěný přechod
Kód výrobku
BCA-PB16/2,2
BCA-PB20/2,8
BCA-PB25/2,3
BCA-PB32/3,0
BCA-PB40/3,7
BCA-PB50/4,6
BCA-PB63/5,8
BCA-PB75/6,9
BCA-PB90/8,2
BCA-PB110/10,0
DN
12
15
20
25
32
40
50
65
80
100
Závit
½
½
¾
1
1¼
1½
2
2½
3
vn.záv 4, vnitř.záv. 3 ½
Mosazný svěrný přechod s
vnějším závitem určený pro
PB
n Kombinovaný přechod
Kód výrobku
PB-HV25/R3/4
PB-HV32/R1
PB-HV40/R5/4
PB-HV50/R6/4
PB-HV63/R2
DN
20
25
32
40
50
Závit
¾
1
1¼
1½
2
Těsnící kroužek z EPDM, vnější závit a
PB hrdlo pro polyfuzní svařování
n Varný přechod na ocelové potrubí
Kód výrobku
RND-TFP-PB25-STE
RND-TFP-PB32-STE
RND-TFP-PB40-STE
RND-TFP-PB50-STE
RND-TFP-PB63-STE
RND-TFP-PB75-STE
RND-TFP-PB90-STE
RND-TFP-PB110-STE
DN
20
25
32
40
50
65
80
100
Závit
¾
1
1¼
1½
2
2½
3
4
Pro polyfuzní nebo elektrofuzní svařovaní s PB trubkami na jednom konci
a pro autogenní(obloukové) svařování
na konci druhém-přechod na ocel
Kód výrobku
PB-AV25
PB-AV32
PB-AV40
PB-AV50
PB-AV63
DN
20
25
32
40
50
Coul (“)
¾
1
1¼
1½
2
Vyrobené z PB pro polyfuzní svařování
s PB trubkami. Kohout se zeleným/červeným výměnným označením.
n Ventily
22
Přírubová spojení
PB-příruba n
Skládá se z lemového nákružku z
PB s plochým nebo intergrovaným
těsněním z EPDM a otočné příruby.
Protipřírubu a šrouby si musí dodat
zákazník.
Kód výrobku
DN
Coul (“)
GF-FLANSCH63
50
2
GF-FLANSCH75
65
2½
GF-FLANSCH90
80
3
GF-FLANSCH110
100
PB-FLANSCH125
100
O.D. 63 -110 mm
4
4
PB-FLANSCH160
150
6
PB-FLANSCH225
200
8
Rozměry přírubového spojení n
L
O.D. 63 -110 mm
O.D. 125 -225 mm
ds
d1
D3
d
D
D2
D1
h
s
H
L
L
O.D. 125 -225 mm
75
90
110
125
160
225
65PN10
80PN10
100PN10
100PN10
150PN10
200PN10
4
4
8
8
8
8
8
M16x85
M16x90
M16x90
M16x95
M16x130
M20x140
M20x160
171
191
206
226
226
296
350
160
180
180
240
295
50PN10
D1 [mm]
D3
D [mm]
H
d
D
D2
D1
Počet děr
Šrouby (nejsou součástí dodávky)
h
d1
Vrtání(otvor) v přrubě (DIN 2501)
63
125
145
L
ds
Vnější průměr trubky d [mm]
s
D2 [mm]
78
92
110
133
135
178
238
D3 [mm]
18
18
18
18
18
22
22
d1 [mm]
90
106
125
150
160
216
268
H [mm]
20
21
21
22
23
28
31
h [mm]
14
15
16
18
25
25
32
ds [mm]
58
69
84
104
123
160
220
s [mm]
5
5
5
6
6
8
8
L [mm]
93
153
167
180
170
200
200
23
Fixační objímky
n Fixační objímky pro dvoutrubní systém
Dvojité objímky s kotevními deskami, závitové trubky a kolena
k fixaci konců PB potrubí.
Kód výrobku
F-RCLAMP2/16
F-RCLAMP2/20-25
Meduimnosná
trubka
O.D. [mm]
Počet trubek
Hmotnost
[kg]
X [mm]
Y [mm]
Z [mm]
16
2
1,41
~175
~326
~48
Rozměry
20, 25
2
1,46
~175
~330/~335
~50/~52
F-RCLAMP2/32
32
2
1,50
~175
~345
~55
F-RCLAMP2/40
40
2
1,54
~175
~360
~57
F-RCLAMP2/50
50
2
1,56
~175
~375
~68
F-RCLAMP2/63
63
2
1,68
~175
~410
~78
n Fixační objímky pro jednotrubní systém
Fixační objímky pro potrubí
O.D.16 – O.D.50, .
O.D.160 – O.D.225
a pro O.D.63 – O.D.125
Meduimnosná
trubka
O.D. [mm]
Počet trubek
Hmotnost
[kg]
X [mm]
Y [mm]
Z [mm]
16
20, 25
32
40
50
160
225
1
1
1
1
1
1
1
1,34
1,36
1,36
1,40
1,40
2,26
2,36
~175
~175
~175
~175
~175
~175
~175
~278
~278/~283
~290
~303
~307
~435
~505
-
Kód výrobku
Meduimnosná
trubka
O.D. [mm]
Počet trubek
Hmotnost
[kg]
X [mm]
Y [mm]
Z [mm]
F-RCLAMP63
63
1
6,10
~175
~420 - 475
-
F-RCLAMP75
75
1
6,50
~175
~435 - 485
-
F-RCLAMP90
90
1
7,00
~175
~455 - 515
-
F-RCLAMP110
110
1
7,60
~175
~485 - 540
-
F-RCLAMP125
125
1
8,00
~175
~485 - 540
-
Kód výrobku
F-RCLAMP16
F-RCLAMP20-25
F-RCLAMP32
F-RCLAMP40
F-RCLAMP50
F-RCLAMP160
F-RCLAMP225
24
Rozměry
Rozměry
Fixační objímky
Díky nepatrnému modulu pružnosti(E-modul) PB potrubí
činí velikost vznikajících dilatačních sil pouze 2% s porovnáním ocelového potrubí. Elasticita trubního vedení
v systému působí jako kompenzátor, takže není třeba
řešit kompenzační smyčky. Pouze na koncích potrubí,
tam, kde přechází na instalaci v domě nebo v místě
napojení ke zdroji tepla, je nezbytné konce PB potrubí
zajistit pevnými body (fixačními objímkami). Tak se .
vyloučí vzájemná deformace potrubí a zároveň budou
zajištěny přechodové fit inky před účinkem tahových a
smykových sil.
FIXAČNÍ OBJÍMKY
FIXACE TRUBEK
Systém
FLEXALEN
Potrubí
uvnitř
budovy
X
Mediumnosné
potrubí
O.D. .
[mm]
X *)
[mm]
max. dilatační síly pro
potrubí**)
[kN]
25
~ 180
0.35
32
~ 180
0.60
40
~ 180
0.90
50
~ 180
1.40
63
~ 180
2.20
75
~ 180
3.00
90
~ 180
4.30
110
~ 180
6.50
125
~ 180
8.30
*) v závislosti na montážních podmínkách
**) teplotní diference dT = 70K
Síly protažení PB trubek
25
8000
32
40
Horizontální uložení potrubí na zdi
(uvnitř kanálu nebo objektu)
7000
Při horizontálním uložení doporučujeme potrubí po celé
délce položit na úhelníky, které jsou upevněné na výložnících vetknutých do zdi (viz obrázek) nebo na kabelové
lávky - zde je třeba potrubí fixovat každý 1 m.
Případné odbočky a samozřejmě i konce potrubí Flexalen
musí být vždy fixovány. 6000
Pro vertikální uložení v šachtách a uvnitř objektů je třeba
vždy fixovat potrubí minimálně každé 4 – 5 m (většinou
každé podlaží) V případě odboček je třeba je použít
vhodné objímky na všech jejich koncích.
63
75
90
Maximální síly [N]
Vertikální uložení potrubí na zdi (uvnitř šachty
nebo uvnitř objektu)
50
110
5000
125
4000
3000
2000
1000
Neizolované polybutenové rozvody
V tomto případě je nezbytné zajistit potrubí před dilatací
a kontrakcí a rovněž zajistit podporu neizolovaných PB
trubek po celé jejích délce (např uložením do žlabů nebo
na kabelové rošty).
Neizolované PB trubky se nesmí vystavovat UV záření.
0
10
20
30
40
50
60
70
Nárůst teploty o x [°C]
25
Prostupy stěnou
Prostupy stěnou potrubí s korugovaným
opláštěním (beztlakové)
Zemina
Prostup zdí
Potrubí Flexalen
Korugované opláštění potrubí Flexalen, společně s rychle tuhnoucím
těsnícím betonem nebo montážní “studnařskou” pěnou, nabízí vodotěsné uzavření prosturu mezi průchodem zdí a opláštěním potrubí. Z
tohoto důvodu již není třeba použití gumových těsnících průchodek.
Vhodné pro spodní vodu bez tlaku a kontaminace.
Těsnící beton
Prstencové těsnící průchodky
pro náročnější požadavky
l robustní gumové segmenty zaručují dlouhou životnost
l pro použití tam kde je vysoká hladina spodní vody .
(pouze pro Flexalen SL s hladkým opláštěním)
l je možno dodat provedení odolné proti olejům, pohonným hmotám rozpouštědlům nebo s požární odolností
l chráněné uložení ve zdi
l ideální i pro dodatečnou montáž
l snadná a rychlá montáž díky segmentové konstrukci
l pozinkované šrouby nebo z nerezové oceli(dle požadavku)
l absorpce rázů, hluku a vybrací
l rozdílné barvy podle použitého kaučuku
Vhodné pro spodní vodu bez tlaku.
Vhodné pro spodní, nekontaminovanou
vodu do tlaku až do 0,5 barů pro potrubí s korugovaným opláštěním a do
3 barů pro potrubí s hladkým opláštěním
Pro použití tam, kde je třeba prostup dokonale zatěsnit.
l použití tam, kde je vysoká hladina spodní vody
l Je možno dodat provedení odolné proti olejům, pohonným hmotám rozpouštědlům nebo s požární odolností
l chráněné uložení ve zdi
l šrouby z nerez oceli
l absorpce rázů, hluku a vybrací
l rozdílné barvy podle použitého kaučuku
Pro použití tam, kde je třeba prostup dokonale zatěsnit.
26
Mediumnosná
trubka
O.D. [mm]
Jádrové
vrtání
[mm]
FV-MD90KB
90
120
FV-MD125KB
125
150
FV-MD160KB
160
200
FV-MD200KB
200
250
FV-MD250KB
250
300
F-WB040B100
40
100
F-WB050B100
50
100
F-WB063B125
63
125
F-WB075B125
75
125
F-WB090B150
90
150
F-WB125B200
125
200
F-WB160B250
160
250
F-WB200B300
200
300
F-WB250B350
250
350
F-WB315B400
315
400
Kód výrobku
Popis
Prostup stěnou pro opláštěné potrubí otvory po
jádrovém vrtání – použitelné pro spodní vodu bez
tlaku
Prostup stěnou pro opláštěné potrubí otvory po
jádrovém vrtání – použitelné pro spodní vodu do
tlaku do 0,5 baru
Svařování
Polyfuzní svařování
(O.D. 16 – 110 mm)
GF-Elekrotvarovkové svařování
(O.D. 16 – 225 mm)
Polybutenové mediumnosné trubky lze momogenně spojovat prostřednictvím fúzního (tavného) svařovaní.
Používají se tyto následující svařovací metody:
 Polyfuzní tvarovkové svařování
(O.D. 16 – O.D. 225 mm)
 GF – elektrotvarovkové svařování
(O.D. 16 – O.D. 225)
 Svařování natupo
(O.D. 110 – O.D. 225 mm)
Svařování natupo
(O.D. 110 – 225 mm)
Je doporučeno, aby montáž, jakož i veškeré svařování PB
trubek provaděla pouze osoba k tomu oprávněná. Vždy
je třeba dodržovat dané pracovní postupy a používat doporučené nástoje a svářecí zařízení.
Kontaktujte pracovníky místního zastoupení vyrobce
systému Flexalen ohledně podrobnějších informací
a vždy v případě požadavku svařovaní natupo.
Dodržujte prosím pokyny pro pokládku a technologické předpisy.
27
Provedení výkopu
Struktura sítě teplovodního potrubí Flexalen
Strukturu sítě teplovodního potrubí určí projektant na
základě pokynů dodaných výrobcem potrubí, platných
norem a individuálních podmínkách v budově
Pískový obsyp musí alespoň 10 cm v každém směru přesahovat potrubí. Zrnitost písku by neměla překročit 3 mm.
Pískový obsyp je nezbytné následně udusat – vzniknou
tak pouze malé vzduchové komůrky - tak se eliminuje
proudění vzduchu kolem potrubí (vysoký odpor proudění
= omezení proudění vzduchu v písku).
Výkop musí být zhotoven dle výše uvedených výkresů.
V místech dopravní zátěže je předepsáno krytí min. 0,8
m zeminy (třída zatížení SLW 60). V místech bez dopravní
zátěže musí být výška krytí min. 0,5 m.
Následné zasypání výkopu se provádí vykopanou zeminou. Ta by neměla obsahovat kamení a hrubozrný štěrk
s malým podílem zeminy. Čím je zemina jemnější, tím menší
je možnost vzniku vzduchových kanálů, které následně
podporují proudění vzduchu nebo vody. Při zasypávání
výkopu je třeba navezenou zeminu postupně po vrstvách
(cca každých 0,2 m) hutnit, aby bylo dosaženo maximálně
momogenního a kompaktního krytí.
OD
OD
OD
OD
Krytí výkopu závisí na lokalitě. V místech vozovky se krytí
tvoří profilem silnice, v místě luk a orné půdy je tvořen
“vrstvou humusu”. V žádném případě se nesmí zásyp
z výkopku dostat do kontaktu s potrubím. Jasné oddělení
vrstev materialu obsypu a následného zásypu vykopanou zeminou tvoří přídavnou barieru přenosu tepla mezi
oběma vrstvami
28
OD
Dodržujte normy a předpisy týkajících se výstavby tras
teplovodního potrubí.
Během výstavby je třeba udržovat výkop suchý. V případě,
že dno výkopu je mokré, nebo se tam stahuje voda,
je třeba před pokládkou vodu z výkopu odvést. To zajistí
zlepšení tepelné izolace teplovodního vedení.
Ukončovací manžety
Ukončovací manžety FLEXALEN n
TM
Gumové ukončovací manžety zajišťují těsnost mezi mediumnosnými trubkami .
a korugovaným opláštěním
Opláštění trubky
O.D.
[mm]
Počet
trubek
Mediumnosné
trubky O.D.
[mm]
Hmotnost
[kg]
VS-MAN40A20-A16
40
1
16, 20
0,025
VS-MAN50A25-A20
50
1
20, 25
0,029
VS-MAN63A32-A16
63
1
16, 20, 25, 32
0,043
VS-MAN75A40-A16
75
1
16, 20, 25, 32, 40
0,075
VS-MAN90A50-A20
90
1
20, 25, 32, 40, 50
0,095
VS-MAN125A75-A32
125
1
32, 40, 50, 63, 75
0,180
VS-MAN160A90-A50
160
1
50, 63, 75, 90
0,220
VS-MAN200A125-A110
200
1
110, 125
0,225
VS-MAN63A2/20-A2/16
63
2
16, 20
0,045
VS-MAN75A2/20-A2/16
75
2
16, 20
0,055
VS-MAN90A2/25-A2/16
90
2
16, 20, 25
0,080
VS-MAN125A2/32-A2/20
125
2
20, 25, 32
0,185
VS-MAN160A2/50-A2/32
160
2
32, 40, 50
0,205
VS-MAN200A2/63
200
2
63
0,225
Kód výrobku
Opláštění
trubky O.D.
[mm]
Počet
trubek
FV+MAN160ML
160
FV+MAN200ML
200
Kód výrobku
Mediumnosné trubky O.D. [mm]
výstup 1
výstup 2
výstup 3
výstup 4
Hmotnost
[kg]
4
25, 32,
40
20, 25,
32
20, 25
20, 25
0.22
4
32, 40,
50, 63
32, 40,
50
25, 32,
40
20, 25,
32
0.40
Ukončovací manžety .
pro jednotrubní systémy
Ukončovací manžety .
pro dvoutrubní systémy
Ukončovací manžety .
pro vícetrubní systémy
Ukončovací manžety pro Flexalen FLEXALEN SL
TM
Kód výrobku
FV-MAN160FL
FV-MAN225FL
– tyče n
Popis
Smršťovací-ukončovací manžety zajišťují těsnost mezi .
mediumnosnými trubkami a hladkým opláštěním
Ukončovací manžety pro tyče
29
Spojování potrubí
n Izolační souprava Flexalen
TM
Izolační souprava pro přímý spoj
Kód výrobku
Opláštění
trubky
O.D.
[mm]
FV-UM40PO
Převlečný nátrubek
Smršťovací
manžeta
Izolace
Hmotnost
[kg]
600
FV-SCHRB63-40
~ ø 30mm x 13mm
0,52
nein
600
FV-SCHRB90-75
~ ø 50mm x 13mm
0,74
ja
700
FV-SCHRB90-75
~ ø 76mm x 13mm
1,02
O.D.
[mm]
Tloušťka
stěny
[mm]
Smrštitelnost
Délka
[mm]
40
~69
3
nein
FV-UM63-50PO
50, 63
~84
3
FV-UM90-75PO
75, 90
~103
3
FV-UM125PO
125
~140
3
ja
700
FV-SCHRB125
~ ø 108mm x 13mm
1,34
FV-UM160PO
160
~177
3
ja
700
FV-SCHRB160
~700x600mm x 20mm
1,78
FV-UM200PO
200
~218
3,5
ja
700
FV-SCHRB225-200
~700x1000mm x 20mm
2,80
n Objímkové spoje pro PB trubky – topení, TV a termální vody
Objímkové spoje pro PB trubky – topení, TV a thermální vody.
Kód výrobku
Coul (“)
GF-EM16
½
GF-EM20
½
GF-EM25
¾
GF-EM32
1
GF-EM40
1¼
GF-EM50
1½
GF-EM63
2
GF-EM75
2½
GF-EM90
3
GF-EM110
4
GF-EM125
4
GF-EM160
6
GF-EM225
8
Popis
Polybutenové tvarovky pro elektrofúzní
svařování pro homogenní spojení trubek
n Výstražná páska
30
Kód výrobku
Popis
FV-WARNBAND
Žlutá, 100 m dlouhá výstražná páska(trojjazyčný tisk)
„Pozor, předizolované potrubí”
Příslušenství
Elektrofúzní koleno 45° Hrdlo/Čep
Elektrofúzní redukce
Elektrofúzní redukovaný T-kus
Elektrofúzní redukce
Elektrofúzní T-kus
Elektrofúzní koleno 90°
Elektrofúzní koleno 45°
Elektrofúzní zátka
Elektrofúzní spojka
Polyfúzní T-kus
Polyfúzní redukce
Polyfúzní koleno 90°
Polyfúzní zátka
31
Izolační soupravy/Předizolované odbočky
n Izolační soupravy
Skořepinová souprava pro T-kus
HS -RED40-125
Rozměry
Vnější
opláštění
O.D. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
125
125, 160, 200
125, 160, 200
125, 160, 200
800
1200
1200
790
400
690
820
690
1x Tuba
1x Tuba
2x Tuba
1x Tuba
40,50, 63,75,90
220
---
---
Kód výrobku
FV-T125HS
FV-T125-200HS
FV-DT125-200HS
FV-W125-200/90HS
Skořepinová souprava pro dvojitý T-kus
Izolace
Lepící tmel
Polyolefín
Izolační páska
Množství Hmotnost
šroubů
[kg]
***
***
ø 114mm / 25mm 25m x 50mm
ø 114mm / 25mm 25m x 50mm
ø 114mm / 25mm 25m x 50mm
---
---
***
33
55
33
***
6
10
5
---
***
***) Bude oznámeno
n Předizolované prefabrikované odbočky
Na požádání Vám můžeme nabídnout následující předizolované odbočky.
32
Předizolovaný T-kus pro dvoutrubní .
systémy
Předizolovaný dvojitý T-kus
Předizolovaný T-kus –etáž
Y-kus (kalhoty) pro přechod z jednotrubního na dvourubní systém
Předizolovaný oblouk (90° nebo, 45°) .
pro dvoutrubní systém
Předizolovaný oblouk (90° nebo, 45°) .
pro jednotrubní systém.
Odbočky na objednávku
Odbočky na objednávku
Odbočky na objednávku
Flexalen HT
TM
FLEXALEN HT n
TM
s korugovanou trubkou z nerez oceli
● Jednotrubní vedení s teplotně vysoce odolnou polyolefínovou izolací
● Ve stabilním a flexibilním polyolefínovém vnějším opláštění
● UV rezistentní opláštění
● Speciálně vyrobené pro solární instalace, pro propojení solárních panelů
s akumulačními nádobami a všude tam, kde teplota media dosahuje trvale.
až +150°C (krátkodobě až +175°C)
Technické detaily n
Korugovaná ocelová trubka VA1.4404 / AISI 316L
Tolerance
Kód výrobku
DN
Coul O.D. I.D.
(“) [mm] [mm] O.D., I.D.
[mm]
FLEXALEN HT ™
Min.
radius
ohybu
[cm]
Max.
provozní
tlak při
20° C
[bar]
Obsah
trubky
[l/m]
Hmotnost
[kg/m]
Min.
radius
ohybu
[cm]
Opláštění
trubky
O.D.
[mm]
Max.
délka
[m]
Tloušťka
izolace
[mm]
VS-HTS50DN16
16
½
21,4 16,3
+/-0,4
2,5
16
0,273
0,4
20
50
500
~13
VS-HTS63DN20
20
¾
26,7 20,4
+/-0,4
3
10
0,43
0,55
20
63
375
~17
VS-HTS75DN25
25
1
31,8 25,4
+/-0,4
3,5
10
0,633
0,76
25
75
250
~20
Příslušenství n
sada fitinek
páska
nástroje(volitelné)
rychlospojky
33
Kalkulátor dimenzí trubek
Možný přenesený výkon potrubím FlexalenTM 600 and 1000+TM (topení) je stejný jako v případě potrubí v tyčích.
DN
12
15
20
25
32
40
50
65
80
100
100
150
200
1/2
1/2
¾
1
1¼
1½
2
2½
3
4
4
6
8
DI
11,6
14,4
20,4
26,2
32,6
40,8
51,4
61,2
73,6
90
102,2
130,8
184,0
DA
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
225
17
27
43
61
89
133
172
282
557
38
60
95
135
196
293
378
619
1226
69
110
173
246
356
533
687
1126
2228
87
137
217
308
445
666
859
1408
2785
104
165
260
370
534
800
1031
1690
3342
121
193
303
432
623
933
1203
1972
3898
Teplotní diference 5 K (např.: 7° C – 12° C)
kW
2
3
6
11
v=1m/s (rychlost proudění)
Teplotní diference 11 K (např.: 82° C – 71° C)
kW
5
7
14
24
v=1m/s (rychlost proudění)
Teplotní diference 20 K (např.: 90° C – 70° C)
kW
9
14
28
44
v=1m/s (rychlost proudění)
Teplotní diference 25 K (např.: 90° C – 65° C)
kW
11
17
35
56
v=1m/s (rychlost proudění)
Teplotní diference 30 K (např.: 90° C – 60° C)
kW
13
21
42
67
v=1m/s (rychlost proudění)
Teplotní diference 35 K (např.: 90° C – 55° C)
kW
16
24
49
78
v=1m/s (rychlost proudění)
Teplotní diference 40 K (např.: 90° C – 50° C)
kW
18
28
56
89
140
220
346
494
712
1066
1375
2253
4456
555
402
300
231
175
140
112
88
75
56
38
510
410
319
274
204
135
595
440
284
v=1m/s (rychlost proudění)
Približná tlaková ztráta:
Pa/m
(1m/s)
1150
900
Pa/m
(2m/s)
Pa/m
(3m/s)
Prosím, použijte následující součinitele
pro schválené vyšší rychlosti proudění.
Nomogram slouží k určení
tlakových ztrát pro potrubí
Flexalen , stejně jako program pro dimenzování trubek na adrese:
www.thermaflex.com.
TM
v=2m/s
faktor: 2
v=3m/s
faktor: 3
Tyto faktory se týkají pouze přenesených
výkonů, nikoliv tlakových ztrát!
34
Poznámky
35
www.thermaflex.com
www.flexalen-sudik.cz
AUSTRIA
THERMAFLEX - FLEXALEN
Rohr- und Isoliersysteme GmbH
Siebenhirtenstrasse 17
1230 Wien
Tel.:+ 43.1.523 26 25.0
Fax: + 43.1.523 26 25.24
E-Mail: [email protected]
www.thermaflex.at
CER
TI
KIWA
B LE
XI
TE FOR FL
CA
E
FI
IN
S
PART A
S
EM
BRL 5609
UL
ST
P R E-
CERTIFIED
SY
AT E
D PIPE
Všechny informace v tomto dokumentu jsou obecné a orientační a nejsou právně závazné. .
Je možné je měnit bez předchozího upozornění.
913123-CZ
Výhradní zastoupení .
pro Českou republiku:
PipeLife –SaniTop, s.r.o.
Náměstí 105
267 53 Žebrák
Tel.: + 420 311 533 437
GSM:+ 420 602 327 554,602 616 277
E-Mail: [email protected]
[email protected]
www.flexalen-sudik.cz
Download

Flexalen-katalog-product guide(8.7.13).pdf