PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
číslo 301 od 2. 2. do 22. 2. 2015
NOVÝ STANDARD BYDLENÍ – BUTIKOVÝ PROJEKT NA PRAZE 4
Více na www.artdecmichle.cz a na str. 33
ZAOSTŘENO NA
PRAHA 8
Příroda, město i kultura
na dosah!
AKTUÁLNĚ
Jaro plné inspirace.
Jaké veletrhy nevynechat?
PRAHA 9, U PROSECKÉHO KOSTELA
PRAHA 4 - LIBERTY BUILDING
TERASY UNHOŠŤ
www.realcity.cz/rc/ DBCR
www.realcity.cz/rc/ DDQN
www.realcity.cz/rc/ DHD6
Prodej přízemního bytu se zahrádkou, 3+kk,
pl. bytu 82 m2 a zahrada o výměře 72 m2
v Rezidenci U proseckého kostela.
Více info na tel. 224 94 31 05, 722 978 242.
Poslední volné byty ihned k nastěhování,
Liberty Building Praha 4 - Nusle. Vyberte
si SLEVU! Prohlídky každý den. Byty
s terasami a parkovacím stáním v ceně.
Jedinečný developerský projekt v blízkosti
Prahy nabízí nadstandardní moderní bydlení.
Například dvoupodlažní dům 5+kk 129 m²
s pozemkem 279 m².
OPUS
WWW.GEOSAN-DEVELOPMENT.CZ
WWW.TERASY-UNHOST.CZ
od 4 796 875 Kč
4 389 000 Kč
5 340 000 Kč
|
722 978 242
|
800 213 215
|
775 921 677
NOVÁ VÝSTAVBA
Poptávka po nových
bytech roste
129267$9%<ǖ352-(.7<
B
B
7XOLSD7ĵHEHwÈQ
3UDKDŖLŗNRY
6WDURPRGĵDQVN¼5H]LGHQFH
RG.è
3UDKD0RGĵDQ\
=YØKRGQöQÄFHQ\
RG.è
6WDYED]DK¼MHQD
B
C
5H]LGHQFH1D)DUN¼Qö
1RYÄ&KDEU\9LODGRP\$
Praha 5 - Malvazinky
Praha 8 - Dolní Chabry
RG.è
+UXE¼VWDYED
RG.è
9LODGRP\$E\W\LKQHGNQDVWöKRY¼QÈ
BYTY, RODINNÉ DOMY, POZEMKY
NOVOSTAVBA
NOVOSTAVBA
ID:110835
NOVOSTAVBA
ID:111513
.è
)LOPDĵVN¼E\WNNPWHUDV\PDP
]DĵÈ]HQØNXFK\ĥVN¼OLQND[SDUNLQJNOLGQ¼ORNDOLWD
Praha 8 - Dolní Chabry
.è
8-È]G¼UQ\E\WNNPEDONRQPWHUDVD
P]DĵÈ]HQ¼NXFKOLQNDDODUPVNOHSSDUNRY¼QÈ
3UDKD/LEHĥ
ID: 110920
.è
çLK¼NRYDE\WPEDONRQ13]DĵÈ]HQØ
VNOHSPHWURPLQQRY¼IDV¼GD]DWHSOHQÈRNQD
NOVOSTAVBA
ID:102767
.è
95RYLQ¼FKPRGHUQÈE\WNNPVORGŗLÈP
YØKOHGGRYLORYÄè¼VWLSDUNRY¼QÈPHWURQDGRVDK
NOVOSTAVBA
ID:111503
Praha 4 - Lhotka
.è
9]GXwQ¼VDPRVWDWQ¼YLODPYKRGQ¼NHNRPHUèQÈPXY\XŗLWÈLGH¼OQÈSRORKDSDUNRYDFÈFKPÈVW
NOVOSTAVBA
ID:111510
.è
%öŗHFN¼GHVLJQRYö]DĵÈ]HQØPH]RQHWNNP
WHUDV\PJDU¼ŗRY¼VW¼QÈVNOHS
.è
%DUUDQGRYVN¼DWUDNWLYQÈVWDYHEQÈSR]HPHNP)
VHVWDYHEQÈPSRYROHQÈPDSURMHNWHPQDPRGHUQÈYLOX
Info v RK
93ĵÈVWDYXSĵÈMHPQØE\WNNPNU¼VQÄYØKOHG\
WHUDV\PNYDOLWQÈVWDQGDUGJDU¼ŗVNOHSUHFHSFH
3UDKD+0öFKROXS\
.è
5RRVHYHOWRYDSURVWRUQØE\WPSĵÈPØYVWXS
QD]DKUDGXJDU¼ŗUHFHSFHED]ÄQDVDXQDYREMHNWX
ID:111501
.è
+RUQRPöFKROXSVN¼VDPRVWDQØ5'P
DUH¼O*ROIX+RVWLYDĵYROEDLQWHULÄURYØFKSRYUFKʼn
[email protected]
3UDKD%XEHQHè
NOVOSTAVBA
ID:111511
Praha 7 - Holešovice
221 111 999
3UDKD+OXERèHS\
ID:107375
NOVOSTAVBA
ID:111505
3UDKD%ĵHYQRY
Info v RK
/RFKHQLFN¼YLODNNP]DKUDGDP
QDGVWDQGDUGDODUPVRO¼UQÈHOHNWU¼UQD[SDUNRY¼QÈ
NOVOSTAVBA
ID: 111504
Praha 4 - Podolí
Praha 9 - Klánovice
Praha Východ - Klecany
Info v RK
3RGçHUQRXVN¼ORXYLODPYQLWĵQÈED]ÄQ
ƬWQHVVVDXQDWHQLVRYØNXUWSR]HPHNP)
www.lexxus.cz
8YHGHQÄFHQ\MVRXYèHWQö'3+
Praha 5 - Barrandov
ID: 110839
Moderní bydlení
Exkluzivní bydlení
s metrem na dosah
PRAHA 8
| ul. Čumpelíkova
s městem na dlani
PRAHA 5
| ul. Výhledová
tradiční residenční lokalita v blízkosti
dokončeno, ihned k nastěhování
Ďáblického háje
exkluzivní, klidná lokalita
stanice metra v docházkové vzdálenosti
jedinečný výhled na Prahu a Vltavu
originální architektura, rozlehlé střešní terasy
Home Automation v plném rozsahu
vysoké standardy vybavení – francouzská okna,
sauny, whirlpool vany, klimatizace
podlahové vytápění, předokenní žaluzie,
Prokopské údolí a Dívčí hrady v docházkové
příprava pro wellness (whirlpool vany, sauny)
vzdálenosti
www.atrium-kobylisy.cz
www.vyhledova.cz
+420 702 22 00 77
PRAHA | DRÁŽĎANY | REGENSBURG | KOŠICE | BRATISLAVA
www.ctrgroup.cz
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
číslo 301 od 2. 2. do 22. 2. 2015
Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního
světa? Chcete vědět, jak bydlí slavní? Hledáte inspiraci
pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín
o bydlení!
www.realcity.cz/magazin
OBSAH
AKTUÁLNĚ Z REGIONU
5
Jaro plné inspirace.
Jaké veletrhy nevynechat?
ZAOSTŘENO NA: PRAHA 8
6
TIP SPECIALISTY
8
Jan Kašpar (Viva Reality, s.r.o.) - Praha 8
Mgr. Peter Višňovský (LEXXUS a.s.) - Praha 8
PRAHA
7
PRONÁJMY
19
TEXTOVÁ INZERCE A FOTOINZERCE
19
NEBYTOVÉ PROSTORY
20
VÝBĚR Z WWW.REALCITY.CZ
21
prodej RD od 2,5 mil., prodej byty od 3+kk, pronájem bytů 2+kk, 2+1
NOVOSTAVBY A PROJEKTY
27
AKTUÁLNĚ Z NOVÉ VÝSTAVBY
28
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
ZA POUHÉ 3 MĚSÍCE? JE TO MOŽNÉ!
Poptávka po nových bytech roste
Namísto koupě nového bytu se šestadvacetiletý podnikatel Jiří Š. ze
Zlína rozhodl raději pro kompletní rekonstrukci staršího bytu a jeho
transformaci na hnízdečko svých snů. Místo aby šel snadnou cestou
a najal si firmu na klíč, rozhodl se podstoupit celý proces na vlastní pěst.
Více zajímavostí o bleskové kompletní rekonstrukci přinášíme v obsáhlém
rozhovoru s majitelem bytu Jiřím Š. na www.realcity.cz/magazin.
ČASOPIS REALCITY
www.REALCITY.cz
MOBIL REALCITY
nejčtenější časopis s nabídkou realit v ČR
patří mezi TOP nejsledovanější realitní portály v ČR
responzivní design webových stránek
2. 6.
RAVA
číslo
271
2014
. 6. do 2
od 9
SEVERNÍ MORAVA
Í MO
číslo 263 od 6. 10. do 19. 10. 2014
A JIŽN
W
W
W
.R
EA
po Pra Z
ze ha AO
m -výc S
ky
T
pr hod: ŘE
o
N
In
vý Dos O
sp
st
ek A
av tu NA
ce K
bu pn
N
Pod ne TU
O
RD é
en Dev V
vo mov ÁL
Á
er
dy it N
ge elop VÝ
se os Ě
tick eř S
ší tí.
ým i br TA
ří!
Byt ús ojí VB
y po prot A
po rá
dr m i
až .
í!
LC
O NA
EC
TŘEN
ZAOS VÝ LÍSKOV ah!
z
.c
ti
NO
na dos
oda
ká přír
ÁLNĚ .
AKTU prodeji
při
let!
vady
do 5
Skryté možná
lamace
VBA
Rek
a
VÝSTA
ostavb
NOVÁ Nov ovitost
rší nem výběru
vs. sta Výhody
osti
ovit
é nem
nov
ens
Pan
ww
w.r VI
Na
ea ČK
80 bíz
lcit
pe 0– ím
y.c Y již lné 1 e
30 RD
z/r PR
W ve stačerpa 0m 3+ c/ AH
DC
od W
2
nd dlo v 1 až
RN A
3 W.
VÝ
87 FU ard , níz 6+
0 RU u. po koen 1
CH
na
00
Na dla
OD
ho erg po
0 D.
Kč CZ klíč vé eti ze
či top cké mc
k
|
do en tř. ích
ko í, tro B.
nč
Te
en jsk 72
í. la
1 138
01
1
zah
it
.y
u
- 15
ém
st
Z
YT
Y.C
1 125
73
sk
n
fi
e
ív
n
516
ZŠ hri tiš í
a š- í
MŠ
.
w
w
PO
w
PO
NY
HAJA
RD
do
.
AVBA DBDJ
2 až
rc/
VÝST
8 m da, garáž
NOVÁrealci ty.cz/
od 38
ání
c. p. ny, zahra
těhov .
www.
y 4+1,, 2 balko k nas emku
RC
stavb
RDstyl_Real_210x170_NEWdum_01102014.indd
1ena, a poz
- BYST
Novo 2 , terasa
zaháj DPH
98
BRNO
830 mvba již vč.
272 1
MEK
vaný
TE s.r.o. 604
Výsta 14. Cena
POZE rc/DA5H
udržo
ESTA|
NÝ
12/20
ýa
zemREAL
SLUN realci ty.cz/
slunn vé ploše
iny podem.
ECT Kč
íme
www.
CORR 00
nabízek o celkoi polov výhle
zivněpozem koupě rným
4 900 0
Á
ost nádhe
Exklu
ÍNSK
417
2 Možn ta s
stavební
VSET
516
vá
m . lokali
ICE,
731
2435Klidná
ŠTÝŘ rc/DB6R 2 , nová plasto ve
ku.
|
2+1
r. o.
je
m
OV realci ty.cz/
, s.
dy vody,
ní, byt .
CP 56
REAL Kč
www.
ihned
OSTRAVA-KOBLOV
o/5.nové rozvo
AC
000 OSTRAVSKÁ BRÁNA – MOR. OSTRAVA
původ
, 4.patr a, v bytě+ sl. Volné
www.realcity.cz/rc/DDMZ
www.realcity.cz/rc/DEI6
6 200
el.
fasád
,Cihla a
020
POSLEDNÍ BYTY K PRODEJI !!!
Prodej stavebních pozemků v Ostravě2250
okna dy, plyn,
FO
020
Stylové, atraktivní byty v centru města,
Koblově, od 1000 m2, klidné slunné místo.
773
odpa ardu.
200m2 od Masarykova nám.
stand
E s.r.o. |
OFFIC
REAL 000 Kč
WWW.OSTRAVSKABRANA.CZ
WWW.REALITYVEGA.CZ
|
|
1 950
Informace v RK
650 Kč/m²
702 013 507
776 670 840
ww AH
w.r A
Vý
ea Dis sta
lcit KR
Ak po vb
y.c ÁL
ww ce zic a
z/r OV
w.e - Po e 57
c/
4k mo
RO uro zemk k-6 de D69OICE
-de
97 DE
y kk rní
4 VE velopne . ÚR ch
87
jso
pa
6 LO
me u na tro
Kč PM
nt. zat RD vý
EN cz íženy vydách RD
|
T,
DP no .
PR
a.
H .
ww AH
s.
21
72
%.
Prá w.r A
4
ea 4
65
ter vě
lcit Ho aso
7
HO
04
těm dk u doko y.c
9
z/r DK
, lesovičk32 nč
W
c/ OV
m en
DC
Inf W
op y. 2v ý
VS IČ
o W.
v HO ark So ko me
KY
RK
, uk mo zo
DK cyklo r. pa rní ne
t
OV
ste rk m pro171
m
IC
zk s
KY y, dětsk jek 2s
|
-B golf, ým tu Zájižn
D
Prodej
ko
39
BRNAstr. 33
NTRU z a na
Í V CE 8byty.c
DLEN www.d
– BY více na
BYTY ájen -
Víc OM
e O
in V
fo V
na Á
w M
w P
w.v O
ex STA
ta
.c VÍM
z,
te E
l.:
80 ZA
0 2
90 M
0 ĚS
96 ÍC
3
a E
na
st
r.
D8
yl
PR
IT
AH
A
Y.C
A
Z
|V
ST
Ř
Á
Š
ED
PR
N
ÍČ
Ů
EC
V
O
H
Y
D
C
čí
slo
E
29
1 od
SV
11
. 8.
ĚT
do
3
1.
EM
8.
R
20
14
EA
L IT
BRNO
VÁ
L
Š D
OU
HO
LE
TÝ
PR
ŮV
OD
CE
SV
ĚT
EM
RE
AL
IT
2.10.14 9:17
ZAOSTŘENO
NA
14
4.6.20
28
15:55:
OPAVA:
je dobrým místem pro život!
AKTUALITY
NOVÝ JIČÍN
www.realcity.cz/rc/DEI5
Prodej zavedeného hotelu v centru
Nového Jičína s 18 pokoji, restaurací,
barem.
WWW.REALITYVEGA.CZ
|
Informace v RK
776 670 840
Nový občanský zákoník
Ochromí refinancování
hypoték?
NOVÁ VÝSTAVBA
Výrobní firmy
se stěhují do ČR!
VÁŠ DLOUHOLETÝ PRŮVODCE SVĚTEM REALIT
1.indd
271_0
_Brno_
3
od
EU
B
yd
PR
le
1
Obalka
y
y
y
y
3 regionální vydání
300 000 výtisků měsíčně v průměru
750 000 čtenářů celkem
1 600 distribučních míst po celé ČR
y
y
y
y
Responzivní webové stránky
Průměrně 250 000 zacílených návštěv měsíčně
3 000 e-mailů měsíčně směřujících s poptávkou do RK
Více než 80 000 nabídek domů a bytů každý den
y
y
Pohodlné a intuitivní ovládání
bez nutnosti cokoli stahovat a instalovat
Speciální aplikace pro mobilní telefony
a tablety se systémem iOS a Android
Vydavatelství: MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, e-mail: [email protected], IČ: 26447410, DIČ: CZ26447410, www.realcity.cz
Vydání: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, Adresa pobočky: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, tel.: 299 140 314, e-mail: [email protected]
Jednatelka společnosti: Roya Ravanbakhsh, obchodní ředitel: Jiří Šebek, ředitelka pobočky: Ivana Hajšmanová, vedoucí vydání: Barbara Podlahová
Příští vydání vychází:
23. 2. 2015
AKTUÁLNĚ Z REGIONU
JARO PLNÉ INSPIRACE
JAKÉ VELETRHY NEVYNECHAT?
PROČ NAVŠTÍVIT
SPECIALIZOVANÉ VELETRHY
•
Dostanete ucelené
informace o všem, co vás
zajímá, o novinkách na trhu
i o službách, které s oborem
Autor: redakce REALCITY
souvisejí.
•
Zařizujete si nové bydlení? Přemýšlíte o koupi nemovitosti? Ideálním časem pro sbírání
inspirace je jaro, protože se neúprosně blíží celá řada zajímavých veletrhů věnujících se
problematice bydlení. Shrňme si, které byste si neměli nechat ujít.
Snadno se zorientujete
v oblasti nabízených produktů a služeb.
•
Můžete se zúčastnit
zajímavého doprovodného
DŘEVOSTAVBY 2015
Pokud aktuálně uvažujete o moderní dřevostavbě,
pak byste si neměli nechat ujít blížící se veletrh Dřevostavby 2015, jehož 10. ročník se odehraje ve dnech
11. – 14. února na výstavišti v pražských Holešovicích.
Je to zároveň zajímavý tip, jak strávit svátek sv. Valentýna s drahou polovičkou. Možná, že vám přinese více, než jen inspiraci. Dozvíte se zde mimo jiné
o všech možnostech využití dřeva a přírodních materiálů ve stavebnictví, najdete inspiraci nebo dokonce
vhodného projektanta či stavební firmu, která vaše
sny promění ve skutečnost.
FOR HABITAT 2015
19. března se otevřou již tradičně brány PVA EXPO
Praha v Letňanech a uskuteční se zde již 22. ročník
kontraktačně-prodejního veletrhu bydlení, stavby
a rekonstrukcí FOR HABITAT 2015. Spolu s ním se
koná rovněž i populární soubor veletrhů FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR FURNITURE a FOR OFFICE.
Co letos návštěvníkům nabídnou? FOR HABITAT letos proběhne v nové výstavní hale č. 3. Společně se
zde představí i developerský projekt - BYDLENÍ, který
vhodně tematicky doplní letošní zaměření For Habitatu na stavbu, bazény a rekonstrukce. Pořadatelé
slibují účast nejvýznamnějších firem v tomto oboru.
Můžeme prozradit, že jednu z atraktivních expozic,
která zahrnuje dokonce i vzorový dům, si přichystalo
CENTRUM SLUŽEB PRO BYDLENÍ. Celý veletržní areál ovšem nabídne návštěvníkům vše, co k bydlení pa-
programu, který připravují
tří, počínaje stavební parcelou, přes realizaci zahrady,
výběr nábytku až po doladění interiéru dekoracemi.
pro návštěvníky odborníci, projektanti, investoři,
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 2015
Milou a inspirativní společnost bude souboru velethů
na výstavišti dělat i 21. ročník výstavy BYDLENÍ, nové
projekty, jehož je časopis Realcity opět hlavním mediálním partnerem. I pro tento veletrh platí, že se máte
na co těšit. Přinese tradičně pestrou nabídku nových
developerských projektů. Letos se ale také zaměří
na lokality určené pro víkendové bydlení, facility management (přesněji řečeno úklidové a stěhovací společnosti), inteligentní domácnosti a chybět nebude
ani hypoteční poradenství.
Nový koncept zmíněného souboru jarních výstav
věnujících se bydlení se velmi osvědčil a k radosti naší i pořadatelů sklízí úspěch a splňuje všechna
očekávání. Budete mít tak jedinečnou příležitost najít
všechny potřebné informace na jednom místě. Svou
účast potvrdili i takoví velikáni jako Skanska, Ekospol,
CTR Group nebo YIT. Návštěvníkům se tedy v druhé polovině března 2015 opět naskytne příležitost
nalézt všechny informace na jednom místě. Chybět
nebudou ovšem ani úplní nováčci a jejich zajímavé
prezentace. Těšit se můžete i na významné realitní
společnosti a hypoteční a bankovní instituce. Odborníci vám rádi zdarma poradí a vysvětlí vše, co vám dosud nebylo jasné. Získáte možnost nakoupit vybavení
za zvýhodněné veletržní ceny a neocenitelné rady,
které byste jen těžko sháněli vlastní cestou.
stavebníci. Doprovodný
program se většinou týká
nejdůležitějších témat např.
architektury, konstrukcí,
technologií, úspor energií
a financí, potřebných
k realizaci stavby či úpravy
interiéru apod.
•
Uděláte si ucelený přehled
o situaci na trhu, seznámíte
se s možnostmi v rámci realitního trhu a uvidíte nové
trendy, které vás inspirují.
•
Získáte informace o konkrétních cenách a produktech. Můžete získat
i zajímavé veletržní cenové
nabídky.
•
Získáte na jednom místě
osobní kontakty na architekty, kvalitní stavební firmy,
dodavatele apod.
DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE ZDE:
www.drevostavby.eu
www.vystavabydleni.cz
www.forhabitat.cz
www.forfurniture.cz
Více článků a dalších aktualit naleznete na www.realcity.cz/magazin.
www.for-office.cz
www.for-garden.cz
5
ZAOSTŘENO NA: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
PRAHA 8
PŘÍRODA, MĚSTO I KULTURA NA DOSAH!
ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE
Zdroj: wikipedia.org
Nabídka zdejších developerských projektů je velmi pestrá. Pokud se tedy
poohlížíte po novostavbě, určitě bude z čeho vybírat. Některé tipy najdete i na
stránkách našeho časopisu. Stačí zalistovat sekcí Novostavby ve druhé části.
Jestli se o některé městské části dá hovořit jako o rozmanité, je to určitě Praha 8. Lidé, kteří si ji zvolili jako
PRAHA
svůj domov, dobře vědí proč. Oceňují nejen její proměnlivost, ale i strategickou polohu, která láká i mnohé
investory.
Z jihu se dotýká centra Prahy, proto zde najdou útočiště zejména příznivci městského stylu života. Severní část Prahy 8
nabídne svým obyvatelům klidné prostředí a venkovský ráz.
Všude je to blízko. Jak to? Nejen kvůli strategické poloze,
o které jsme hovořili, ale i díky dopravní dostupnosti v podstatě nemusíte řešit, za jak dlouho se dopravíte do centra.
Spojení je zajištěno takřka nepřetržitě.
Podle realitních odborníků nejvíce prodávají zdejší nemovitosti krásné panoramatické výhledy na celou metropoli. Nabídka je velmi bohatá, a tak si můžete skutečně vybrat typ
nemovitosti dle vašeho gusta a nátury, od starší zástavby
s typickým nádechem staré Prahy a velkorysými dispozicemi
bytů až po novostavby v bytových projektech, které splňují
současná nejnáročnější kritéria klientů.
Čas se tu rozhodně nezastavil, ani v těch starších částech
Prahy 8. Díky nové výstavbě se mnohá místa změnila k nepoznání. Výsledkem je také vylepšená infrastruktura. Pokud
se dá hovořit o rekonstrukcích – pak se jich dočkaly dokonce
celé čtvrti. Praha 8 si díky tomu vylepšila svůj kredit a renomé.
Více článků a dalších aktualit naleznete na www.realcity.cz/magazin.
6
Z nechvalně známých čtvrtí jsou dnes moderní lokality pyšnící
se skvělou architekturou a dostatkem volnočasových a rekreačních zón. Nejen díky vracejícím se povodním dostála změny
Troja, Stromovka i další místa v okolí řeky Vltavy. To všechno přispělo k navýšení odpočinkových zón, které představují
pro obyvatele celou řadu možností, jak trávit volný čas. Nejen
příroda, ale i kulturní a společenské vyžití je jednou z priorit
současných mladých rodin.
O tuto stránku je rovněž postaráno. Díky blízkosti do centra
vám neuteče žádná zásadní kulturní událost. Palčivým problémem podobných lokalit, jako je Praha 8, bývá také parkování.
Tady se rozhodně bát nemusíte. Parkovacích zón je zde zatím, na rozdíl od ostatních městských částí přilehlých k centru,
dostatek. Praha 8 je tedy univerzální volbou pro všechny, kdo
hledají přírodu i město na dosah.
Aktuální nabídku nemovitostí najdete také u nás na webu
www.realcity.cz.
Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
„Vždy jsem si přála
vlastní byt“
www.psn.cz
Prodej a pronájem přímo od majitele!
e!
841 600 700/725 753 753
Po – Ne 8:00 –22:00
7
TIP SPECIALISTY
PRAHA 8
Praha 8 je z realitního hlediska
velmi zajímavou a vyhledávanou
lokalitou. Hlavním důvodem
Závěrem mi nezbývá než
podotknout, že Prahu 8 vnímáme
jako kvalitní místo pro život
i podnikání, a je tak trochu i naší
srdeční záležitostí. Naše Praha 7 nám
jistě odpustí…
její oblíbenosti je velmi dobrá
dopravní dostupnost, ale i určitá
pestrost stavebních stylů,
množství kulturních i přírodních
památek a sportovišť.
Jan Kašpar
jednatel společnosti | CEO
VIVA REALITY, s.r.o.
Komunardů 25/1130
170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: +420 220 190 991
GSM: +420 774 957 753
[email protected]
www.vivareality.cz
... více se dozvíte na
www.realcity.cz/magazin
Praha 8 je sice v části pod Rokoskou zatížena větším dopravním ruchem, ale stále se ukazuje, že
je vyhledávaná jak mezi investory a developery,
tak mezi lidmi, kteří hledají nové bydlení. Oblíbené jsou zejména oblasti, kde se podařilo skloubit
dostatek zeleně, klid a luxus a přitom i tolik potřebnou kvalitní občanskou vybavenost a dopravní
dostupnost. Mezi našimi klienty stále evidujeme
značný zájem o koupi bytů, vil a pozemků v okolí
ZOO Praha, zejména v oblasti Velká Skála (Troja)
a v sousedství Ďáblického háje, kde jsme v minulých letech úspěšně realizovali desítky obchodních
případů.
množství. Silná poptávka je jak po již zmiňovaném
bydlení v bezprostřední blízkosti zeleně, tak i například po bytech nebo činžovních vilách v rušnějších částech. Velmi často zaznamenáváme mezi
našimi klienty požadavek po koupi bytů či domů
před kompletní rekonstrukcí (v původním stavu),
kdy je kladen důraz na zachování původních historických prvků. V minulosti poněkud odmítaná sídliště se také vrací do zorného pole našich zákazníků a investorů. Díky kvalitně provedené revitalizaci
panelových domů bývají často právě paneláky našimi klienty preferovány před novějšími stavbami
a developerskými projekty.
Pro celkové zhodnocení lokality z hlediska realitního trhu je třeba podotknout, že poptávek po koupi
i pronájmu nemovitostí v Praze 8 evidujeme velké
PRAHA 8
Mgr.
Peter Višňovský
ředitel
LEXXUS a.s.
V Celnici 1040/5
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 221 111 999
[email protected]
www.lexxus.cz
... více se dozvíte na
www.realcity.cz/magazin
8
Praha 8 na své jižní straně zasahuje téměř do samotného centra (část
Karlína, Libeň) a severním směrem
postupuje přes Palmovku, Střížkov,
Bohnice, Kobylisy, část Troji, Ďáblice
a Chabry.
V rámci Prahy 8 nabízíme jak individuální
Asi největším rozvojem v posledních
letech prochází především zmíněný
Karlín, a to v oblasti rezidenčních
i komerčních nemovitostí. Vzhledem
k blízkosti centra bude pokračovat
zájem o tyto lokality a jejich rozvoj
nadále – např. Rohanské nábřeží,
kde je plánována výstavba administrativních a bytových domů, ve kterých vznikne více než 1 000 nových
bytů, se dočká v příštích letech velice zásadních změn.
parkem, cyklostezkou, mateřskou školkou,
Velká změna čeká také Palmovku.
Výstavba obchodně-administrativního
centra Nová Palmovka s novou radnicí by měla být dokončena na jaře
2016. S tím souvisí i rekonstrukce
výstupu ze stanice metra Invalidovna a celková úprava okolí. Na místě
bývalých školek v těsném sousedství
metra vyroste bytový projekt Karlín Park se 170 byty z naší nabídky.
Z hlediska infrastruktury bude i pro
Prahu 8 klíčové zprovoznění tunelu
Blanka.
nemovitosti, tak i nové projekty - rezidenční
projekt Nové Chabry, který nabízí moderní
a dostupné bydlení 5 minut od metra Kobylisy,
a vytváří nové místní centrum disponující
obchody a dalšími benefity, které lokalita
doposud postrádala.
Nové Chabry
Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
Kompletní nabídku více než 400 nemovitostí naleznete na www.vivareality.cz
220 190 991
774 957 753
PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, DĚLNICKÁ UL.
PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, UL. V HÁJI
PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, UL. U PERGAMENKY
www.realcity.cz/rc/DGDY
Byt 2+1
Byt 2+1 v DV o celkové výměře 60 m2 se nachází ve 4NP/6NP cihlového
domu. Lze bydlet nebo rekonstruovat. Velice dobrá dopravní dostupnost.
134646
2 490 000 Kč
734 204 770
www.realcity.cz/rc/DGDO
Byt 2+kk
K prodeji prostorný byt 2+kk/L/G v OV, 58 m2, který se nachází ve 3. patře
domu s ostrahou a vlastní zahradou.
134620
3 720 000 Kč
773 957 750
www.realcity.cz/rc/DELR
Byt 3+1
Zajímavý byt 3+1, 128 m2 s velkou halou a velmi příjemnou atmosférou.
Koupí tohoto bytu získáte velmi prostorný byt nabízející mnoho úprav.
134365
5 380 000 Kč
773 957 750
PRAHA 9 - PROSEK
PRAHA 4 - CHODOV, UL. JARNÍKOVA
PRAHA 6 - BUBENEČ, GOTTHARDSKÁ UL.
www.realcity.cz/rc/DHBM
Byt 3+1
Krásný a slunný byt 3+1/L, 75 m2 po celkové rekonstrukci. Velmi praktické
dispoziční řešení, neprůchozí pokoje. Dům prošel revitalizací a je ve velmi
134764
dobrém stavu.
3 190 000 Kč
602 789 166
www.realcity.cz/rc/DHCE
Byt 3+kk
Nabízíme k prodeji pěkný byt 3+kk/L, 86m2 v DV, který se nachází v přízemí
panelového domu s výtahem. OC Chodov v pěší dostupnosti.
134785
2 790 000 Kč
773 957 750
www.realcity.cz/rc/DHBN
Byt 4+kk
Exkluzivní nabídka pro náročné! Luxusní byt o výměře 190 m2 s okrasnou
terasou 160 m2. Byt prošel kompletní a velmi nákladnou rekonstrukcí. Klid134784
ná a lukrativní lokalita v sousedství parku Stromovka.
Informace v RK
603 552 911
Zbraslavské nám. 463
Praha 5 – Zbraslav
Email: [email protected]
Specialista na Prahu 5 a Prahu západ
607 200 200
www.1zbraslavska.cz
SLEVA
NOVINKA
ZBRASLAV, PRAHA 5
ZBRASLAV, PRAHA 5
ZBRASLAV, PRAHA 5
ZBRASLAV, PRAHA 5
ZBRASLAV, PRAHA 5
SLAPY, PRAHA - ZÁPAD
RD 4+2 www.realcity.cz/rc/DHBP
Prodej dvougeneračního RD 4+2,
170 m2 na pozemku 446 m2 ve
starší zástavbě, vešk. IS. ZD008469
721 444 000 6 990 000 Kč
RD 4+1 www.realcity.cz/rc/D1FK
RD 4+1/T, G, pozemek 559 m2. Napojen na všechny IS, možnost úpravy
ZD008169
podkroví k bydlení.
724 064 064 4 399 000 Kč
Byt 2+1 www.realcity.cz/rc/DFX9
Prodej bytu 2+1/2 x lodžie, 2 x sklep,
74 m2, plastová okna, zděné jádro,
ZB008486
zděný dům.
721 444 000 2 790 000 Kč
Pozemek www.realcity.cz/rc/DHC6
Prodej st. pozemku 887 m2, vilová
zástavba – klidná lokalita, možno
ZP008477
ihned stavět RD.
4 650 Kč/m²
607 200 200
Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/DE3S
Prodej slunného bytu 3+kk, terasa,
garáž, vestavěné skříně, komora
ZB008457
v bytě, sklep.
724 064 064 5 249 000 Kč
RD 3+1 www.realcity.cz/rc/DHCS
RD 3+1/T, G, na rozlehlém pozemku
2 793 m2, voda, kanalizace, v cenZD008511
tru, u lesa.
721 444 111 4 990 000 Kč
SLEVA
SLEVA
SLEVA
HRADIŠTKO, PRAHA - ZÁPAD
LIPENCE, PRAHA 5
LIBEŘ, PRAHA - ZÁPAD
KUNICE, PRAHA - VÝCHOD
VRANÉ NAD VLTAVOU, P - Z
SLAPY, PRAHA - ZÁPAD
RD 5+kk www.realcity.cz/rc/DHBX
Prodej novostavby RD 5+kk s garáží, 221 m2 na pozemku 1 291 m2,
ZD008496
vodovod, septik.
721 444 000 5 200 000 Kč
Pozemek www.realcity.cz/rc/D411
Prodej pozemku 1 860 m2
s komerčním využitím, zastavěná
ZP008220
plocha 400 m2.
721 444 111 4 700 000 Kč
RD 7+kk www.realcity.cz/rc/DDAI
Prodej RD 7+kk/ 2x G na pozemku
o 1 263 m2. Dobrá dostupnost do
ZD008444
Prahy.
724 064 064 7 450 000 Kč
RD 8+1 www.realcity.cz/rc/DFX3
Prodej hrubé stavby RD 8+1 v obci
Kunice u Prahy s pozemkem 1 121 m2.
ZD008483
607 200 200 3 900 000 Kč
Byt 2+1 www.realcity.cz/rc/DBQX
Prodej bytu 2+1 o 63 m2, po částečné
rekonstrukci, předzahrádka.
ZB008425
724 064 064 2 249 000 Kč
Rekr. obj. www.realcity.cz/rc/DFXJ
Prodej chaty 4+1/B na vlastním
pozemku 572 m2, po rekonstrukci,
část. zděná, vodovod. ZD008488
721 444 111 1 990 000 Kč
9
PRAHA
Projekt Slunec¡ný vršek
www.slunecnyvrsek.cz
mobil: 602 226 156
STAVBA ZAHÁJENA
VIZUALIZACE
VIZUALIZACE
PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/DGXF
Byt o užitné ploše 64 m², balkon, 2. patro. Lokalita: Praha 10 - Hostivař, ulice
Bratislavská. Projekt Slunečný vršek. Cena uvedena vč. DPH.
J1.02.3
3 657 000 Kč
602 226 156
Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/DGXG
Nabízíme k prodeji byt 4+kk s terasou, 6. patro. Projekt Slunečný vršek. Lokalita: Praha 10 - Hostivař, ul. Bratislavská. Cena uvedena vč. DPH.
L2.06.2
5 819 000 Kč
602 226 156
Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/DGXH
Nabízíme k prodeji byt 3+kk, 2. patro, balkon. Užitná plocha 69 m². Lokalita:
Praha 10 - Hostivař, ul. Bratislavská. Projekt Slunečný vršek. Cena uvedena
K1.02.6
vč. DPH.
3 538 001 Kč
602 226 156
VIZUALIZACE
PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
www.realcity.cz/rc/DGXI
Byt 2+kk
Byt 2+kk se nachází v 5. patře, užitná plocha 54 m². Projekt Slunečný vršek,
ul. Bratislavská, Praha 10 – Hostivař. Cena uvedena vč. DPH.
L2.05.2
2 847 000 Kč
602 226 156
www.realcity.cz/rc/DGXJ
Byt 3+kk
Byt 3+kk se nachází ve 3. patře, užitná plocha 75 m². Projekt Slunečný
vršek, ul. Bratislavská, Praha 10 – Hostivař. Cena uvedena vč. DPH.
L1.03.5
4 013 000 Kč
602 226 156
www.realcity.cz/rc/DGXK
Byt 3+kk
Byt 3+kk se nachází ve 2. patře, užitná plocha 72 m². Projekt Slunečný
vršek, ul. Bratislavská, Praha 10 – Hostivař. Cena uvedena vč. DPH.
J1.04.1
4 013 000 Kč
602 226 156
prodej chytrého bydlení
/ byty.trigema.cz / 800 340 350 /
B
B
B
B
SMART BYTY, BYT Č. 1024
SMART BYTY, BYT Č. 1038
SMART BYTY, BYT Č. 624
SMART BYTY, BYT Č. 656
www.realcity.cz/rc/DHCV
Byt 4+kk
Slunný jihozápadní byt 4+kk s balkónem. Prostorný
obývací pokoj s kuchyňským koutem. Dvě koupelny
s umyvadlem, vanou nebo sprchovým koutem. N00170
5 599 367 Kč
800 340 350
www.realcity.cz/rc/DHCX
Byt 4+kk
Jihovýchodní mezonet 4+kk s balkónem, terasou a zelenou střechou v novost. Prostorný obývací pokoj s kuch.
N00217
koutem. Koupelna s umyvadlem a vanou.
8 343 390 Kč
800 340 350
www.realcity.cz/rc/DHCY
Byt 3+kk
Prostorný východní byt 3+kk v novostavbě. Prostorný
obývací pokoj s kuchyňským koutem. Koupelna s vanou,
N00219
toaleta zvlášť.
4 812 153 Kč
800 340 350
www.realcity.cz/rc/DHCZ
Byt 2+kk
Prostorný severovýchodní byt 2+kk s balkónem v novost. projektu Smart byty. Obývací pokoj s kuch. koutem.
N00225
Koupelna s vanou, toaleta zvlášť.
3 446 620 Kč
800 340 350
B
B
B
B
SMART BYTY, BYT Č. 666
SMART BYTY, BYT Č. 822
SMART BYTY, BYT Č. 823
SMART BYTY, BYT Č. 825
www.realcity.cz/rc/DHD1
Byt 2+kk
Prostorný severovýchodní byt 2+kk s balkónem v novost. projektu Smart byty. Prosvětlený obývací pokoj
s kuch. koutem. Koup. s vanou, toaleta zvlášť. N00226
3 498 292 Kč
800 340 350
www.realcity.cz/rc/DHD2
Byt 3+kk
Severozápadní byt 3+kk s balkónem v novostavbě.
Prosvětlený obývací pokoj s kuchyňským koutem.
N00229
Koupelna s vanou, toaleta zvlášť.
4 377 363 Kč
800 340 350
www.realcity.cz/rc/DHD3
Byt 2+kk
Slunný západní byt 2+kk s balkónem v novostavbě.
Prosvětlený obývací pokoj s kuchyňským koutem.
N00230
Koupelna s vanou, toaleta zvlášť.
3 798 125 Kč
800 340 350
www.realcity.cz/rc/DGSQ
Byt 4+kk
Jižní byt 4+kk s balkónem v novostavbě. Prostorný
obývací pokoj s kuch. koutem. Dvě koup. s umývadlem,
N00232
vanou nebo sprch. koutem, toaleta zvlášť.
5 390 952 Kč
800 340 350
10
Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
VAŠE CESTA
K
DOMOVU
y
y
45 REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
310 MAKLÉŘŮ
4 500 NEMOVITOSTÍ
RYCHLEJŠÍ | BEZPEČNĚJŠÍ | VÝHODNĚJŠÍ
Již od roku 1971 pomáhá CENTURY 21 každý den milionům klientů po celém světě úspěšně vyřešit jejich
životní situace. Vaše důvěra a naše odborné znalosti místního trhu jsou zárukou úspěšné spolupráce.
Výběr z nabídky kanceláří CENTURY 21: MALÉ BYTY
www.century21.cz
ODOLENA VODA
KLADNO
SLANÝ
SLANÝ
KLADNO
www.realcity.cz/rc/DHQE
1kk (možno 2kk), 44m2, osobní
vlastnictví, Odolena Voda. Prostor
se nachází ve sníženém přízemí.
725 293 763
445 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH4D
Nabízíme k prodeji pěkný, částečně
zrekonstruovaný byt 1+kk/L, OV,
35m2, Kladno Kročehlavy.
775 680 128
740 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQF
Menší byt ve Slaném. Velkým
benefitem této nabídky je lokalita.
Udržovaný dům.
725 293 136
745 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQG
Prostorný světlý byt 2 + kk o velikos2
ti 50,8 m . Byt se nachází v přízemí
cihlového domu, v ulici Kreibichova.
725 293 547
750 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQH
1+1, 40 m , v žádané lokalitě Kladno Kročehlavy, ul. Wednesbury. Byt
se nachází v 1. NP panel. domu.
725 293 286
790 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH4G
2+1, 41 m2, který se nachází v klidné
obci Netvořice, cca 25 km od Prahy.
Velmi dobré spojení s Prahou.
725 293 828
899 000 Kč
KLADNO
KLADNO
KLADNO
KLADNO
KRALUPY NAD VLTAVOU
SLANÝ
www.realcity.cz/rc/DHQI
Hezký, velmi světlý, cihlový byt 1+1
ve velmi slušném stavu, v OV o podlahové ploše 32 m2.
725 293 285
950 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQJ
Prodej 2+kk,ul. Holandská v OV, 4.
patro. Panelový dům po kompletní
rekonstrukci, nový vstupní vestibul.
725 293 282
970 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQK
Prodej cihlového bytu 2+1, v Kladně
- Centrum, ul. Gen. Klapálka. Tento
byt se nachází v domě o pěti bytech.
603 781 824 1 050 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQL
2+1/L o výměře 48 m2, v ulici
Hřebečská, Kladno - Kročehlavy. Byt
se nachází ve 4. NP/8.
725 293 286 1 100 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQM
2+1, o celkové výměře 53m2, v osobním vlastnictví v Kralupech nad
Vltavou - Lobeček.
725 293 760 1 150 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQN
2 + 1 o celkové ploše 57,2 m2 v centru města Slaný. Byt je po částečné
rekonstrukci.
725 293 546 1 250 000 Kč
ODOLENA VODA
PRAHA 8
ÚVALY
SLANÝ
SLANÝ
SLANÝ
www.realcity.cz/rc/DHQO
Slunný cihlový byt 2+1 o výměře
2
64m v obci Odolena Voda. Byt se
nachází v 2.patře ze tří pater.
725 293 763 1 670 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH4I
V bytě, který je v 1. nadzemním
podlaží (zvýšené přízemí) budovy je
zařízena luxusní koupelna, podlahy.
608 543 422 1 825 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQQ
Světlý byt 2+kk s terasou v obci
Úvaly u Prahy. Byt o velikosti 43 m2
je situován ve 3. patře novostavby.
246 090 246 1 950 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQP
2+kk, cca 57 m2, s garáži
s vyhřívaným vjezdem a sklepní kóji
umístěné v podzemních prostorách.
603 515 443 1 950 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQR
Hezký byt o dispozici 1+kk, cca 66
2
m , s terasou o výměře cca 10 m2 garáž a sklepní kóje není v ceně.
603 515 443 2 150 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH4J
1+kk, cca 56 m2 a terasou o výměře
2
cca 10 m . Byt je v rezidenčního
areálu tvořící 8 obytných domů.
603 515 443 2 150 000 Kč
PRAHA 8
PRAHA 10
PRAHA 6
PRAHA 8
PRAHA 9
PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DBZQ
Byt se nachází v krásném cihlovém
secesním domě u Lyčkova náměstí
v Karlíně.
720 413 001 2 241 200 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQS
69 m a dispozici 2+1 s lodžií v 3.
nadzemním podlaží s výtahem, disponuje krásným výhl. do zeleně.
725 521 554 2 590 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQT
1kk 34 m2 s balkonem 6,5 m2
v novostavbě bytového domu
v lukrativní části Prahy 6 - Dejvice.
725 293 823 2 700 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQU
2+1 po rekonstrukci přímo na metru Palmovka. Byt v osobním vlastictví se nachází ve 2. podlaží.
608 662 147 2 999 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQV
2+kk v novém domě v Letňanech
s jižní orientací. Strategická poloha
zabezp. výbornou dopr. obslužnost.
720 413 001 3 199 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHQX
Byt je díky své poloze vhodný
i ke krátkodobým pronájmům pro
turisty a další návštěvníky Prahy.
725 293 825 3 290 000 Kč
2
NETVOŘICE
2
11
PRAHA
VAŠE CESTA
K
DOMOVU
y
y
45 REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
310 MAKLÉŘŮ
4 500 NEMOVITOSTÍ
RYCHLEJŠÍ | BEZPEČNĚJŠÍ | VÝHODNĚJŠÍ
Již od roku 1971 pomáhá CENTURY 21 každý den milionům klientů po celém světě úspěšně vyřešit jejich
životní situace. Vaše důvěra a naše odborné znalosti místního trhu jsou zárukou úspěšné spolupráce.
Výběr z nabídky kanceláří CENTURY 21: VELKÉ BYTY
www.century21.cz
HOSTOMICE
KLADNO
KRALUPY NAD VLTAVOU
HOLUBICE
ČERNOŠICE
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHR9
3+1 v Hostomicích, tiché a malební
vesničce, vzdálené od Města Dobříš
10km.
602 338 700 1 600 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRA
3+kk v klidné lokalitě Kladno Kročehlavy. Byt o celkové výměře
58m2 je po částečné rekonstrukci.
608 466 333 1 655 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRB
4+1 v osobním vlastnictví o celkové
výměře 124m2, s terasou, dvěma
lodžiemi.
725 293 763 2 220 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRC
3+kk, 82m s balkonem (5m2), OV,
v novostavbě viladomu v klidné
lokalitě obce Holubice - Kozinec.
608 466 333 2 690 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRD
Prodej nových bytů v novostavbě bytového domu v klidné a vyhledávané
lokalitě Černošice.
739 016 616 3 296 644 Kč
www.realcity.cz/rc/DGG5
Byt v OV, 3+1/L, 76 m2. Nachází
se ve druhém patře osmipatrového
panelového domu.
607 000 021 3 350 000 Kč
PRAHA 3
PRAHA 9
SLANÝ
SLANÝ
DOLNÍ BŘEŽANY
SLANÝ
www.realcity.cz/rc/DGGJ
Byt v původním stavu, dispozice
3+1, 84 m2, v 1. NP/5 cihlového
domu s výtahem na Žižkově.
725 293 618 3 490 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRE
3+kk, v klidné lokalitě Praha, Černý
Most. Kolaudace proběhla v r.2008.
Byt je prostorný, slunný 70m2.
602 338 700 3 850 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRF
3+kk, cca 107 m2 + předzahrádka
o výměře 52 m2, s garáži
s vyhřívaným vjezdem a sklepní kóji.
603 515 443 3 850 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRG
3+kk, cca 107 m2, s předzahrádkou
o výměře 52 m2, s garáži
s vyhřívaným vjezdem a sklepní kóji .
603 515 443 3 900 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRH
3+1 o velikosti 78 m2, s oplocenou zahrádkou o velikosti 150 m2,
s vlastním uzamčeným vchodem.
607 000 021 4 100 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRI
3+kk, cca 102 m2, s terasou
o výměře cca 16 m2, s garáži
s vyhřívaným vjezdem a sklepní kóji.
603 515 443 4 100 000 Kč
SLANÝ
PRAHA 10
PRAHA 4
SLANÝ
PRAHA 6
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHRJ
4+kk, cca 120 m2 + předzahrádka
o výměře cca 60 m2, 2 koupelny
(jedna se sprchovu).
603 515 443 4 200 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH27
3+kk na Praze 10 v Pitkovicích
o velikosti 83m2 a předzahrádkou
o velikosti 25m2.
608 543 422 4 200 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRK
Krásný mezonet v klidné části Nuslí.
Ve spodním patře se nachází kromě
předsíně s vestavěnými skříněmi.
734 799 331 4 400 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRL
4+kk, cca 120 m2 na III. NP + 2x
terasa (7,10+7,45 m2) o celkové
výměře 15 m2, s garáži.
603 515 443 4 450 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH29
Byt ( možnost využít i jako nebytový
prostor) v klidné a žádané lokalitě
Prahy 6 v blízkosti metra trasy"A".
725 293 826 4 500 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRM
3+kk o celkové výměrě 89,8 m2,
který se nachází ve druhém patře
činžovního domu ve Slezské ulici.
777 717 729 4 690 000 Kč
PRAHA 10
PRAHA 7
PRAHA 10
PRAHA 9
PRAHA 10
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHRN
Velký byt o velikosti 97,5 m2 se
dvěma lodžiemi o celkové výměře
3,7 m2.
734 799 331 5 350 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH2B
Prodej krásného bytu po rekonstrukci v žádané lokalitě Praha 7 –
Holešovice.
608 543 422 5 355 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRO
4+kk s francouzským oknem
na Praze 10 v Pitkovicích o velikosti
104m2.
608 543 422 5 600 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRP
Obývací pokoj 41 m2, koupelna
s vanou i sprchovým koutem,
2xWC, terasa 16 m2, sklep 6 m2.
736 611 482 5 850 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRQ
4+kk s francouzským oknem
na Praze 10 v Pitkovicích o velikosti
103m2.
608 543 422 5 900 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHRR
3+kk, o velikosti 94 m2 v atraktivní
lokalitě v bezprostřední blízkosti
Anděla, Praha 5, Smíchov.
607 000 021 5 999 000 Kč
12
2
Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
VAŠE CESTA
K
DOMOVU
y
y
45 REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
310 MAKLÉŘŮ
4 500 NEMOVITOSTÍ
RYCHLEJŠÍ | BEZPEČNĚJŠÍ | VÝHODNĚJŠÍ
Již od roku 1971 pomáhá CENTURY 21 každý den milionům klientů po celém světě úspěšně vyřešit jejich
životní situace. Vaše důvěra a naše odborné znalosti místního trhu jsou zárukou úspěšné spolupráce.
Výběr z nabídky kanceláří CENTURY 21: DOMY
www.century21.cz
MILOSTÍN
MŠECKÉ ŽEHROVICE
KLADNO
ZLONICE
NOVÝ KNÍN
LÍSKÝ
www.realcity.cz/rc/DHS4
Obec Milostín, okres Rakovník.
Původně sloužila jako prodejna,
později přestavěna na hostinec.
739 500 080
249 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHS5
Samostatně stojící, nepodsklepený,
patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Konstrukce zděná.
739 500 080
450 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHS6
Prodej rodinného domu, který
se nachází v části obce Kladno Švermov v severní části města.
732 600 100
499 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHS7
Prodej
RD
ve Zlonicích,
ve střediskové obci blízko Slaného.
Jedná se o dva navazující domy.
725 293 136
750 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHS8
Prodej menšího rodinného domu
o dispozici 2+kk ve vyhledávané
lokalitě obce Nový Knín.
725 293 121
790 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHS9
Prodej vesnického domu se stodolou v obcí Líský u Slaného. Celková
plocha pozemku je 619 m2.
725 293 543
799 000 Kč
ZÁSMUKY
PSÁRY
JESENICE
VITICE
ZLONICE
PABĚNICE
www.realcity.cz/rc/DHSA
Prodej samostatného rodiného
domu o dispozici 2+1 (90 m2) se
udržovanou zahradou.
725 293 286
980 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSB
Objekt se nachází v chatové oblasti
v lesích asi 1 km od obce Psáry.
Přízemní podsklepená budova.
739 500 080 1 099 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSC
Rodinný dům 3+1 stojící na pozemku o rozloze 185 m2 v obci Jesenice,
okres Rakovník. Dům má tři vchody.
725 293 286 1 100 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSD
Dům o dispozici 3+kk v obci Dobré
Pole u Vitic. V přízemí se nachází 2
pokoje a koupelna s vanou a wc.
725 293 246 1 250 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSE
Rodinný dům ve střediskové obci
Zlonice, která leží na hlavní trase
Slaný – Litoměřice.
725 293 136 1 290 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSF
Zemědělská usedlost v Paběnicích.
Jedná se o dva domy 3+1 a 1+1,
oba s příslušenstvím.
725 293 246 1 390 000 Kč
HOŘEŠOVICE
KLADNO
DOLNÍ BEŘKOVICE
VINAŘICE
ŘISUTY
HOROMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/DHSG
Rodinný dům 4+kk po částečné
rekonstrukci, který se nachází
na návsi klidné obce Hořešovice.
725 293 121 1 480 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSH
RD 3+1 na pozemku o celkové
výměře 134 m2, ul. Nezamyslova,
Kladno - Kročehlavy.
725 293 286 1 590 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSI
Rodinný domek o dispozici 2+kk
v obci Dolní Beřkovice. Jedná se
o cihlový dům s obyt. pl. 80 m².
725 521 554 1 690 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSJ
Nabízím k prodeji hrubou stavbu
2
RD, 100m , OV, zděná, 2NP, Kladno,
Vinařice - Tuháň.
725 293 285 1 799 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSK
Dvou až tří generační rodinný dům
s třemi byty o dispozici 3+kk (111
m2), 2+1 (68,2 m2) a 1+1 (52,8 m2).
725 521 554 2 190 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSL
Rodinný dům k celkové rekonstrukci
ve středu obce Horoměřice. Jedná
se o jednopodlažní domek.
725 293 985 2 500 000 Kč
KAMENICE
PETROV
NOVÁ VES POD PLEŠÍ
BYSTŘICE
PRAHA 9
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DBI7
Dům v obci Kamenice v části Nová
Hospoda. Tato lokalita je zajímavá
z hlediska umístění.
725 293 178 2 990 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHSM
Rodinný dům v části obce Chlomek,
obec Petrov (okr. Praha – západ).
www.realcity.cz/rc/DHSN
Objekt, s bytovými prostory v NP
a komerčními prostory v PP.
www.realcity.cz/rc/DHSO
Novostavba
rodinného
domu
vTvoršovicích, v těsné blízkosti golf.
hřiště Konopiště (300 metrů).
725 293 981 3 050 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DDLP
Dům v klidné lokalitě Praha 9 Prosek, který je ideální nejen pro
tvůrčí povahy.
725 293 178 3 650 000 Kč
www.realcity.cz/rc/D9SC
Dům v Praze - Kunraticích, městské
části s výbornou dostupností
do centra.
725 293 828 3 790 000 Kč
774 287 732
2 990 000 Kč
739 500 080
2 999 000 Kč
13
PRAHA
VAŠE CESTA
K
DOMOVU
y
y
45 REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
310 MAKLÉŘŮ
4 500 NEMOVITOSTÍ
RYCHLEJŠÍ | BEZPEČNĚJŠÍ | VÝHODNĚJŠÍ
Již od roku 1971 pomáhá CENTURY 21 každý den milionům klientů po celém světě úspěšně vyřešit jejich
životní situace. Vaše důvěra a naše odborné znalosti místního trhu jsou zárukou úspěšné spolupráce.
Výběr z nabídky kanceláří CENTURY 21: POZEMKY
www.century21.cz
HRADIŠTKO
MEZOUŇ
SLANÝ
SVINAŘOV
SVINAŘOV
LIBUŠÍN
www.realcity.cz/rc/DHT3
Pozemky o celkové rozloze 2.672
2
m v katastru obce Hradištko/
Brunšov (u Štěchovic.
608 939 393 informace v RK
www.realcity.cz/rc/DHT4
Prodej
investičních
pozemků
v těsné blízkosti golfového areálu
Albatross.
725 293 935 Informace v RK
www.realcity.cz/rc/DH4V
Prodej zajímavého stavebního
pozemku o velikost 338 m2 v obci
Dolín u Slaného.
725 293 546
330 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH4Z
Pozemek pro stavbu rodinného
domu v obci Svinařov u Kladna.
Pozemek je v krajové části obce.
725 293 136
520 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHT5
Pozemek pro stavbu rodinného
domu v obci Svinařov u Kladna.
Pozemek navazuje na zástavbu.
725 293 136
576 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH51
Prodej
posledních
pozemků
v zástavbě RD v příjemné lokalitě
s výhledem částečně do zeleně.
775 680 128
660 000 Kč
ČISTÁ
SLANÝ
SLANÝ
NOVÁ VES
ZVOLENĚVES
HOROMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/DHT6
Pozemek se starou stodolou
ve Lhotě nedaleko Čisté u Rakovníka.
725 293 281
699 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHT7
Prodej zajímavého stavebního
pozemku o velikosti 983m2 v obci
Dolín u Slaného.
725 293 121
750 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHT8
Prodej pozemku pro bydlení o velikosti 2.419m2, který se nachází
v okrajové části města.
725 293 136
798 270 Kč
www.realcity.cz/rc/DH54
Pěkná rohová stavební parcela
na stavbu RD v lokalitě Staré Ouholice o výměře 1032 m2.
608 466 333
889 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHT9
Stavební pozemek na okraji obce
Zvoleněves, Kladno, o rozloze
1.925m2.
608 466 333
890 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHTA
Stavební parcela o rozměru 507
m2 v osadě Třešňovka v obci
Horoměřice. Mírně svažitý poz.
725 293 286
890 000 Kč
SMEČNO
SÝKOŘICE
MILEŠOV
ŽIŽICE
ZLONČICE
MUKAŘOV
www.realcity.cz/rc/DHTB
Rovný stavební pozemek obdélníkového tvaru o výměře 1000 m2
určeného k výstavbě RD.
725 293 283
960 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHTC
Pozemek pro výstavbu RD v obci
Sýkořice, okr. Rakovník. Jedná se
o svažitý oplocený pozemek.
725 293 286
990 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH57
Pozemek v malebné obci Klenovice
u Orlické přehrady. Rovinatý pozemek o výměře 1870 m2.
725 293 825
990 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHTD
Pozemek k výstavbě rodinného
domu v obci Drnov, která je na strategicky výhodném místě.
725 293 136 1 117 550 Kč
www.realcity.cz/rc/DHTE
Stavební pozemek o celkové
výměře 861m2. Pozemek je ve velmi atraktivní lokalitě v obci Zlončice.
725 293 760 1 341 500 Kč
www.realcity.cz/rc/DH59
Prodej
rovinatého
stavebního
pozemku v obci Srbín - Praha
Východ. Pozemek je zasíťován.
725 293 827 1 592 000 Kč
KAMENICE
HORNÍ BEZDĚKOV
VELKÉ POPOVICE
VYSOKÝ ÚJEZD
VRANÉ NAD VLTAVOU
ZÁLEZLICE
www.realcity.cz/rc/DH5B
Pozemek o celkové výměře 1370
2
m v klidné části obce Těptín v atraktivní lokalitě Prahy východ.
608 543 422 1 600 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHTF
Stavební parcely, 908m2, OV, Horní
Bezděkov - Kladno. Velmi lukrativní
lokalita - nájezd na dálnici.
775 680 128 1 780 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH5C
Pozemek pro stavbu RD v obci Dubiny u Velkých Popovic (okr. Praha
východ).
774 287 732 1 950 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DH5D
Pěkný, rovinatý pozemek, územním
plánem určený pro výstavbu rodinného domu o výměře 945 m2.
774 287 732 1 980 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHTG
Stavební pozemek v klidném
a zeleném prostředí ve Vraném nad
Vltavou. Pozemek je zasíťován.
725 293 825 1 990 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHTH
Pozemek 2882m2 v Zálezlicích (
20 km od Prahy-D8). Velmi klidná
lokalita, příjezdová cesta.
608 466 333 2 118 270 Kč
14
Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
BYDLETE
BEZ KOMPROMISŮ
PRODEJTE ČI PRONAJMĚTE
nemovitost rychle a jednoduše!
Tel: 731 555 555 | www.jrd.cz
PARK HLOUBĚTÍN C
A
A
PARK HLOUBĚTÍN C
PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN,
Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/DHPO
Byt v novostavbě 4+kk v 3.NP 84,5 m² s terasou 6,4 m²,
sklep. Možnost dokoupit garážové stání. Orientace SZV.
Stavba zahájena. Dokončení 12/2015.
4 978 601 Kč
731 555 555
Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/DHPP
Byt v novostavbě 3+kk v 3.NP 70,56 m² s balkonem
6,86 m², sklep. Metro B Hloubětín. Park součástí. Orientace SJ. Dokončení 12/2015. Akční cena.
3 983 753 Kč
731 555 555
ECOCITY I.
A
A
ECOCITY II.
Kontaktujte svoji realitní kancelář
a využijte širokou distribuční síť
časopisu REALCITY.
REALCITY – 1 600 distribučních míst po celé ČR – celkem 300 000 výtisků.
PRAHA 10 - MALEŠICE
PRAHA 10 - MALEŠICE
Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/DBSS
En. pasivní byt 4+kk v novostavbě, 6.NP, 111,07 m²
s terasou 39 m²,orientován na JSZ. Úspora nákladů na
vytápění až 85%. K nastěhování. Akční cena.
9 190 000 Kč
731 555 555
Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/DFKR
En. pasivní byt 3+kk v novostavbě, 3.NP, 69,46 m² s balkonem 5,85 m² orientován na JSV. Úspora nákladů na
vytápění až 85%. Prach. a pyl. filtry. Dokončení 12/2015.
4 597 700 Kč
731 555 555
www.cbre.cz
www.cbreresidential.cz
PRAHA 5 - REZIDENCE DRTINOVA
PRAHA 2 - VINOHRADY–BELGICKÁ
ROKYTNICE - REZIDENCE SHANTI
PRAHA 8 - TROJA
Kanceláře
www.realcity.cz/rc/D91J
Nebyt. jednotka v lukrativní části Smíchova, dispozičně
řešená jako 3+kk, 93,20 m² + zahrada 51,90 m² + sklep
100656
11,70 m²
5 390 000 Kč
774 470 097
Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/DF6N
Moderní byt typu 3+1 o velikosti 77 m² s terasou
(36,2 m²). Jednotka i dům po kompletní rekonstrukci.
100722
Možnost zakoupení park. stání.
7 673 517 Kč
774 470 097
Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/DDD5
Luxusní apartmán v horské rezidenci Shanti. Apartmán
WHITE PEARL 2+kk / 48 m² s terasou 15,7 m², par100576
kovací místo + 150.000 CZK.
2 100 000 Kč
774 470 097
Garáž
www.realcity.cz/rc/DEP3
Prvorepubliková vila o velikosti 407 m² s výhledem na
celou Prahu. Krásná a udržovaná zahrada, venkovní krb,
100566
bazén, garáž.
Informace v RK
774 470 097
PRAHA 2 - VINOHRADY - SLEZSKÁ
PRAHA 2 - VINOHRADY–BELGICKÁ
PRAHA 5 - SMÍCHOV - GRAFICKÁ
PRAHA - HORNÍ JIRČANY
www.realcity.cz/rc/DGE2
Byt 2+kk
Investiční byt 2+1 o velikosti 78 m² s regulovaným
nájmem, dům po kompletní rekonstrukci, u stanice me002412
tra A "Náměstí Míru"
4 490 000 Kč
774 470 097
www.realcity.cz/rc/DDTE
Byt 4+1
Krásný zrekonstruovaný byt 3+1 o velikosti 97 m²
s prostornou terasou (24 m²), nacházející se v 1. patře
100721
cihlového historického domu.
8 872 640 Kč
774 470 097
www.realcity.cz/rc/DCV6
Činžovní dům
Čtyřpatrový cihlový činžovní dům o velikosti 874 m²
před rekonstrukcí. Celkem 13 bytů (z toho 10 typu 1+1
100711
a 3 typu 2+1), sklad a půda.
22 900 000 Kč
774 470 097
www.realcity.cz/rc/DF6M
Dům 7+2
Rodinný dům 7+2/336 m² s prostornou zahradou
a nadstandardním vybavením: 3x koupelna, 2x garáž,
100724
venkovní krb a bazén.
12 490 000 Kč
774 470 097
15
PRAHA
✆ 233 091 011
Česká EuV Commercial s. r. o.
Rozumíme trhu i našim klientům
Licensed Partner of Engel & Völkers Commercial GmbH
Janáčkovo nábřeží 1101/23
150 00 Praha 5
[email protected]
PRAHA, BUBENEČ
PRAHA, PODOLÍ
PRAHA 1, MALÁ STRANA
PRŮHONICE
PRAHA, NA OŘECHOVCE
PRAHA, VINOHRADY
Byt 5+kk www.realcity.cz/rc/DHDD
Prostorný mezonet (191 m²)
v 5. A 6. NP s krásným výhledem
4539II
a možností garáž. stání.
233 091 062 12 500 000 Kč
Dům
www.realcity.cz/rc/DHDF
Prvorepubliková vila v Podolí se 4 byt.
jednotkami (370 m²) s ojedinělým
18672
výhledem na Prahu.
233 091 062 36 500 000 Kč
Byt 5+kk www.realcity.cz/rc/DHDM
Exkluzivní byt ve 4.NP 7+1 (230 m²)
v historickém domě na Malé Straně.
190159
233 091 062 39 000 000 Kč
Byt 4+1 www.realcity.cz/rc/DHDO
Mezonetový byt (120 m²) s velkou
terasou (24 m²) v rodinném domě
s garáž. stáním a sklepem. 130184
233 091 062 7 000 000 Kč
Dům
www.realcity.cz/rc/DFU8
Prvorepublik. vila 13+ 2kk (340m²)
po rek. s mno. pův. prvků. Vhodná
pro sídlo fir., rod. residenci. 13054
233 091 018 Informace v RK
Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/DHDT
Praha, Vinohrady – Byt 3+kk (96 m²)
s terasou (8m²) v 2. NP novostavby
s výtahem, garáž. stáním. 235883
233 091 018 10 500 000 Kč
PRAHA, STARÉ DEJVICE
PRAHA, STRAŠNICE
PRAHA, SMÍCHOV
PRAHA, NUSLE
PRAHA, PROSEK
PRAHA, NOVÉ MĚSTO
Dům
www.realcity.cz/rc/DFU9
Vila (520 m²) po část. rek. se 3 byty:
3+1, 3+1, 1+1 a kom. prostorem.
13041
Byty nutno rek. Garáž.
233 091 018 35 000 000 Kč
Dům 9+kk www.realcity.cz/rc/DHE3
Třípodlažní dům 9+kk (232 m²) po
kompl. rek. s garáží, park. stáním,
13073
suterénem, 2 x terasa.
233 091 018 11 890 000 Kč
Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/DHE5
Byt 3+1 (71,3 m²) v 1.NP s balkonem
(5,2 m²) v his. rezidenci po kopl. rek. do
13074A12
vyššího standardu.
233 091 061 4 855 000 Kč
Byt 5+kk www.realcity.cz/rc/DHE6
Mez. byt 5+kk (294 m²) ve věži
býv. tovární budovy po kompl. rek.
13042
členěný do 2 podlaží.
233 091 061 Informace v RK
Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/DHE7
Byt 3+kk (82,09 m²) v 1. NP novostavby. Interiér bytu ve vysokém
130483Z
standardu. Komora.
233 091 061 5 343 774 Kč
Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/DHKZ
Byt 3+kk (70,74m²) v hist. domě po
kompl. rek.v ital. stylu. Klima., pod21115
lah. vytápění.
233 091 061 11 320 000 Kč
CHCETE VÍCE INFORMACÍ
k vybrané nabídce z časopisu?
16


Z časopisu REALCITY
si vyberte nabídku,
která vás zaujala ...
... zadejte realcode
z časopisu na web
www.realcity.cz ...

... hned získejte více
informací a zdarma
kontaktujte prodejce ...

... pak již jen
spokojeně bydlete!
Přinášíme Vám více možností ve světě realit!
Vaše bezpečná cesta
světem nemovitostí...
Poskytujeme úvěry se splatností až 30 let
Oddlužování nemovitostí, hotovostní půjčky
Vyplácíme Vaše případné dluhy, řešíme exekuce
• Jako jediní na realitním trhu, nabízíme
široké spektrum nadstandartních služeb,
oproti běžné nabídce realitních kanceláří
Využijte této jedinečné akce
ve Vašem okolí
• Vyplatíme Vám zálohu před realizací
prodeje Vaší nemovitosti
• Uhradíme za Vás náklady spojené
s užíváním Vaší nemovitosti
v průběhu prodeje Vaší nemovistosti
• Zaplatíme Váš případný dlužný nájem
• Pomůžeme s vyrovnáním závazků
• Zajistíme případně uhradíme stěhování
či vyklizení Vaší nemovitosti
EXKLUZIVNĚ
PRAHA KOBYLISY
PRAHA ÚVALY
www.realcity.cz/rc/DHTP
Byt 3+1
Prodej bytu 3+1 o výměře 69,3 m2. Byt se nachází v 5.
patře panelového, zrekonstruovaného domu, v klidné
části Ďáblického sídliště v Praze 8.
733 618 577
2 650 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DFNS
Dům 6+2
Prodej dvougeneračního RD 6+2, po částečné rekonstrukci. Užitná plocha cca 441 m2, pozemek cca
443 m2.
733 618 577
4 699 000 Kč
SLEVA
PRAHA 5
STŘÍBRNÁ SKALICE
PRAHA – VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/DHTO
Dům
Exklusivní nabídka prodeje dvougenerační vily z 30 let, ve výborném stavu s výhledem do zeleně. Užitná plocha
2
2
420 m . Plocha pozemku cca 350 m .
www.realcity.cz/rc/DHTQ
Dům
Prode RD, 7 km od Sázavy v klidné části obce, na ulici
V Podhradí. Nemovitost je v původním udržovaném
stavu, zastavěná plocha 220 m2.
733 618 577
1 620 000 Kč
www.realcity.cz/rc/D97V
Pozemek
Exklusivní nabídka sousedících stavebních pozemků
v příjemném prostředí u Benátek nad Jizerou. Jedná se
o rovinaté parcely velikosti 720 - 1818 m2.
733 618 577
1 200 Kč/m²
733 618 577
14 990 000 Kč
Jsme tady pro Vás, neváhejte se na nás obrátit a zjistíte více!
Naše bezplatná linka: 800 321 118
Web: www.rkring.cz - www.ring-pujcky.cz
Kontakt:
Petr Chmela
733 618 577
[email protected]
Reality Invest Group s.r.o.
Senovážné náměstí 1464/6
Praha 1 - Nové Město, 110 00
17
|LUKRATIVNÍ LOKALITA|KOMFORT MODERNÍHO BYDLENÍ|
VEŠKERÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST|ELIŠKY PEŠKOVÉ 1|
ARBESOVA
REZIDENCE
Arbesova rezidence se nachází v klidné části
Prahy 5 Smíchov mezi vrchem Petřínem a břehem
řeky Vltavy, na rohu Arbesova náměstí.
PŘIPRAVUJEME NOVÝ VZOROVÝ BYT
NA PRODEJ:
516 - 2+kk + sklep/72 m2
517 - 3+kk + terasa + sklep/128 m2
lze i spojit 516 + 517 - 5+kk/204 m2
519 - 3+kk + terasa + balkón + sklep/144 m2
Ceny od: 71.500,-Kč/m2
www.arbesova-rezidence.cz
Drtinova
22,
Praha
- Smíchov
DrtinovaDRTINOVA
22,
Praha
5 - 5Smíchov
22
ƻŸ_{ENj_ɴʰŗŎʳǻʳµʳōǣNjɴĨ
Projekt Drtinova
22 22
se se
nachází
TÝŗʏŷəŗá^ȵō
Projekt
Drtinova
nachází
Y OXNUDWLYQt ĀiVWL 6PtFKRY
ƼNjʊ_Řɸ_ȶŎʊNjŸĨȖˠ˨ˣ˟ƼǏs_NjsĨŸŘǣǼNjȖĨOâ
YOXNUDWLYQtĀiVWL6PtFKRY
3ďWLSDWURYi EXGRYD Y EOt]NRVWL
sɮĨĶȖʊÞɚŘâĶŸĨĶÞǼƼǏâŎŸȖĶʊsŞǣĨwĨŸĶŸŘ_ɴ
.LQVNpKR]DKUDG\QDEt]tYHåNHUì
3ďWLSDWURYiEXGRYDYEOt]NROsĶĨsŎ˚ˠˢEɴǼŸɚɸOÌĠs_ŘŸǼsĨ
NRPIRUWPRGHUQtKRE\GOHQt
OsĶĨŸɚȖʐÞǼŘƼĶŸOÌ˚ˠˡ˧ˢʰ˧˟Ŏˡ
VWL.LQVNpKR]DKUDG\QDEt]t
DRTINOVA
ƼŸʊsŎsĨʲˤˡ˟ʰ˟˟Ŏˡ
www.drtinova22.cz
YHåNHUìNRPIRUWPRGHUQtKR
2
1$9ä7,97(=$ġÌ=(1ë9=2529ë%<7
NN]DKUDGDVNOHSP
.Ā NsŘʲˠˤʳ˟˟˟ʳ˟˟˟ʰ˚ħU
22
BYDLENÍ
NOVÉ PROJEKTY
21. SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA
NOVÝCH PROJEKTŮ BYDLENÍ
NNWHUDVDVNOHSP2 .Ā 2
NNWHUDVDVNOHSP
.Ā
NA PRODEJ:
www.vystavabydleni.cz
601 - 3+kk + zahrada + sklep/ 160 m2
19.–22. 3. 2015
509 - 2+kk + terasa + sklep/ 94 m
2
512 - 2+kk + terasa + sklep/ 92 m2
&HQ\RG.ĀP2
www.drtinova22.cz
Bydleni_103,5x133.indd 1
ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY
29:.;<=>;
26.01.15 9:52
Z OBLASTI BYDLENÍ,
REALITNÍHO SVĚTA
A DESIGNU?
?.;:@ABA94C
2"+- "%)'1
)012/"+'*112/"$
2+ % -"'*
* %)"'%+D+'*$
!"
###$%&%"'$"(
18
Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!
www.realcity.cz/magazin
TEXTOVÁ A FOTOINZERCE
PRONÁJMY
NOVÝ BYT
PRAHA 10
1+KK/B
PRAHA 3
37M2
www.realcity.cz/rc/DE4E
K pronájmu nový byt 1+kk - 34 m2
s balkonem 2, 5 m2, který je situován
v 8. NP/10.NP právě dokončené
novostavby
(kolaudace
2014)
v klidné části Hostivaře.
Hledáte
dražby?
PRODEJ BYTU 3+1 PRAHA 3 ŽIŽKOV
www.realcity.cz/rc/DG96
Byt OV3+1, umístěn ve 2.patře
(3.np). Výměra bytu je 85, 8 m2. Okna
orientována převážně jižním směrem, Samotný byt je před rekonstrukcí. Lze financovat hypo.
HLEDÁTE
PRAHA 4
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!
s námi
najdete!
LUXUSNÍ RD 5+KK 15 MIN OD
PRAHY
Třída A
www.realcity.cz/rc/DHCC
K pronájmu částečně zařízená garsoniéra, 21 m2. V koupelně sprchový kout, toaleta je umístěna
samostatně. Lokalita zajišťuje veškerou občanskou vybavenost.
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 734 204 770
8 900 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DGEB
Pronájem RD 5+kk o CP 181 m2
s garáží, velkou zahradou s následným odkupem v Obříství (23km
od Prahy, PID, 15min od metra
Letňany).Nezařízený, k dispozici
IHNED.
GREEN MANDARINE s.r.o.
tel.: 775 987 462
15 000 Kč/měs.
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 773 957 750
35 000 Kč/měs.
HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!
www.realcity.cz/rc/DHBT
Byt 2+kk, 61, 3 m2 s výhledem
do parku, v novém projektu “U
Gymplu”. Výborná dostupnost
do centra Prahy, metro C.
www.ugymplu.cz
tel.: 605 240 126
2 968 500 Kč
SKLONĚNÁ, PRAHA 9
Commco
tel.: 724 270 852
od 4 000 000 Kč
5+KK, 2 BALKONY, PARK.
STÁNÍ, PRAHA 4
www.reporyjevrahradach.cz
tel.: 603 933 909
6 397 100 Kč
www.realcity.cz/rc/DEKZ
Zařízený byt 4+kk (98 m2) + terasy
(11, 5 a 19, 4 m2), komora, vestavěné skříně, plast. okna, venkovní
rolety, dřevěná podlaha, sklep, velká
uzamykatelná garáž.
LEXXUS a. s.
tel.: 737 725 001
6 990 000 Kč
PAŤANKA, PRAHA 6
Třída G
www.realcity.cz/rc/DHBS
Byt 2+kk (45 m2) + balkon (10 m2),
5NP, dřevěná EU okna, dřevěné podlahy, bezpečnostní dveře, parking,
sklep a kuchyňská linka v ceně.
tel.: 737 725 001
3 890 000 Kč
K
ČERVENÉMU
VRCHU,
PRAHA 6
Třída G
www.realcity.cz/rc/DGC5
Byt 3+kk (96 m2) s krásným výhledem do zeleně, balkon, zimní zahrada, 5.NP, obývací pokoj (45 m2), krytý
parking a sklep, budoucí metro
4 min.
LEXXUS a. s.
tel.: 737 725 001
6 900 000 Kč
PRAHA 8
VŘESOVÁ, PRAHA 8
Hledáte
pozemek?
Třída G
www.realcity.cz/rc/DFLN
Zařízený byt 3+kk (83 m2), terasa (14
m2), předzahrádka (38 m2). Bezpečnostní dveře, alarm, bezpečnostní skla, venkovní bez. rolety,
cena vč. sklepa a 2 PS.
s námi najdete!
LEXXUS a. s.
RD STOLÍSTEK, PRAHA-ŘEPORYJE
tel.: 737 725 001
7 100 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/D8FR
Nabízíme k prodeji řadový rodinný
dům Stolístek z projektu Řeporyje
v zahradách. 119 m2, 4+kk, vl. poz.
354 m2. Cena vč.DPH. E-mail:
[email protected]
1. Zbraslavská realitní kancelář
tel.: 721 444 000
5 990 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHDN
Výstavba 3 jedinečných bytových
jednotek v luxusní vilové čtvrti
Klánovice
na
okraji
Prahy
s dostatkem zeleně v podobě největšího lesa na území Prahy.
www.euro-development.cz
tel.: 777 111 471
3 900 500 Kč
Třída G
www.realcity.cz/rc/DHBR
Zařízený byt 3+kk (70, 3 m2) + terasa
(8, 9 m2), laminátová podlaha,
dřevěná Euro okna, V ceně bytu
je sklep a PS, při rychlém jednání
možná sleva.
LEXXUS a. s.
tel.: 737 725 001
4 900 000 Kč
PRAHA 9 - VINOŘ, MODERNÍ
RD 5+KK
www.realcity.cz/rc/DHDG
Za startovací cenu nabízíme moderní
nízkoenergetický dům 5+kk s terasou, jehož dokončení můžete sami
ovlivnit. Jedná se o polovinu
dvojdomu s garáží .
www.euro-development.cz
tel.: 775 921 677
5 107 000 Kč
PRAHA JAHODNICE - 5+KK
134 M2
www.realcity.cz/rc/DHDL
Nabízíme v rámci nového projektu
soubor Jahodnice krajní/rohový, patrový RD 5kk s obytnou plochou
134 m2 na pozemku 362 m2 s parkovácím stáním .
www.euro-development.cz
tel.: 724 657 049
5 987 216 Kč
PRAHA 10
POČERNICKÁ, PRAHA 10
Třída G
www.realcity.cz/rc/DDRS
Atelier (36, 29 m2) a terasa (16,
2
08 m ), bezpečnostní dveře, kuchyňská linka a skříň, venkovní bezpečnostní rolety, plovoucí podlaha,
sklep a parking v ceně.
tel.: 737 725 001
2 450 000 Kč
PRAHA 10 - VRŠOVICE
PRAHA 9 - STŘÍŽKOV, U
GYMPLU
Třída B
www.realcity.cz/rc/D7IJ
Prodej RD 3+1 a 2+1 150 m2 na pozemku 945 m2 ve starší zástavbě.
K rekonstrukci, veškeré IS.
PRAHA 9 - KLÁNOVICE, BYT
3+KK 75 M2
LEXXUS a. s.
www.reporyjevrahradach.cz
tel.: 603 933 909
4 998 000 Kč
ZLIČÍN, PRAHA 5
tel.: 737 725 001
3 400 000 Kč
NEPELOVA, PRAHA 9
PRAHA 6
LEXXUS a. s.
PRUŠÁNECKÁ, PRAHA 5
Třída C
www.realcity.cz/rc/DCTC
Mezonetový byt 2+kk (62, 5 m2), 5.+
6. NP, výtah, obývací pokoj s vybavenou kuchyňskou linkou, ložnicí
a koupelnou, je orientován na jih i západ, výhled na Prahu
www.realcity.cz/rc/DHCG
Nabízíme k prodeji nový rodinný
dům Gazánie z projektu Řeporyje
v zahradách. 137 m2, 5+kk, vlastní
poz. 484 m2. Cena vč.DPH. E-mail:
[email protected]
www.realcity.cz/rc/C8QC
Nové byty a kom.prostor Anděl
na Zatlance Praha 5 Smíchov,
metro, OC, ještě 3 volné byty
46–90 m2, 2–3kk, kanc.prostor
231 m2, sklepy v ceně, garáž
k prodeji, hypo
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO,
UL. V KOLKOVNĚ
PRAHA 9 - STŘÍŽKOV, U
GYMPLU
Třída B
LEXXUS a. s.
BYTY OV CENTRUM SMÍCHOVA
GEOSAN DEVELOPMENT
a.s.
tel.: 800 213 215
6 579 152 Kč
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 603 552 911
15 750 000 Kč
tel.: 724 270 852
od 6 000 000 Kč
RD GAZANIE, PRAHA 5 ŘEPORYJE
GEOSAN DEVELOPMENT
a.s.
tel.: 800 213 215
4 796 875 Kč
www.realcity.cz/rc/CHYG
5+kk, 154 m2, ul. V Horkách,
balkon, lodžie, 2-3np, park. stání,
praktická dispozice, 2 koupelny,
ihned k nastěhování, Liberty Building, BONUS poukaz na kuchyň
www.realcity.cz/rc/DDCF
Unikátní reprezentativní byt v historickém centru Prahy. Mezonetový byt 3+kk se nachází v honosném a perfektně udržovaném
secesním domě.Jedinečná lokalita.
Commco
tel.: 724 270 852
od 2 990 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DDQN
3+kk, 81 m2, ul. V Horkách, balkon,
7np, park. stání, praktická dispozice, ihned k nastěhování, Liberty
Building, BONUS poukaz na kuchyň, poslední volné byty
tel.: 724 270 852
68 000 Kč/m2/měs.
SLAVÍKOVA, PRAHA 2 - VINOHRADY
www.realcity.cz/rc/DGSP
1+kk-4+kk, 28 m2-118 m2, balkony, terasy, předzahrádky, garáž
a sklep v ceně, kom. prostory
291 m2, infrastruktura, MHD, metro, sportoviště, parky, pražský
okruh, hypo možné
www.realcity.cz/rc/C8QB
Nový projekt RD Řepkové pole
Praha 5-Slivenec, 4-5+kk, garáž,
2xkoupelna, 3xWC, pozemek
280-550 m2, zahájen prodej poslední etapy, financování zajištěno
3+KK,81M2, BALKON, PARK.
STÁNÍ, NUSLE
www.realcity.cz/rc/DGDA
Vila v klidném, zeleném prostředí,
blízko MHD, mezinár.škol a letiště,
2 byty á cca 200 m2, 6+1, 2koup.,
šatny, terasa, zahrada a 5+1, 3koupelny, šatny, 4garáže, prádelna
PRAHA 1
NOVÝ BYT.PROJEKT PRAHA
5 NA VIDOULI
Třída C
Commco
REPRESENTATIVNÍ
VILA
PRAHA 6 K PRONÁJMU
Commco
www.realcity.cz/rc/DHCD
Pronajmeme útulný byt 5+kk s terasou, 158 m2, který se nachází
v 5. patře cihlového udržovaného
domu s výtahem. Výborná lokalita
s dobrou dopravní dostupností.
NOVOSTAVBY RD PRAHA 5
Třída C
Kadlec RK s.r.o.
tel.: 737 289 996
3 700 000 Kč
Kadlec RK s.r.o.
tel.: 774 814 380
8 900 Kč/měs.
UMĚLECKÁ, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DGYE
Byt 2+kk, 41 m2 s balkónem,
v novém projektu “U Gymplu”. Výborná dostupnost do centra
Prahy, metro C.
www.ugymplu.cz
tel.: 605 240 126
2 167 500 Kč
www.realcity.cz/rc/DF53
Byt 1+kk po kompl. rekon. bytu a domu. Luxus. zařiz. předměty, nový výtah. Krásné výhledy.
Design Development CZ s.r.o.
tel.: 733 123 400
2 850 000 Kč
PRAHA 10 - VRŠOVICE
www.realcity.cz/rc/DF54
Byt 2+kk s balkonem po kompl. a citlivé rekon. bytu a domu. Krásné výhledy. Nový výtah.
Design Development CZ s.r.o.
tel.: 733 123 400
3 500 000 Kč
19
TEXTOVÁ A FOTOINZERCE
PRAHA - KRÁLOVICE, RD 5+KK
ST. POZEMEK 1030M2 PV ÚVALY
www.realcity.cz/rc/DHDJ
Patrový zděný dům 4kk, nebo 5kk
s výměrou 134 m2 vč. garáže.Ke každému domu/solitéru náleží pozemek
o výměře cca 800 m2.Začátek výstavby léto 2015 .
www.realcity.cz/rc/DHBY
Prodej kompletně zasíťovaného pozemku pro výstavbu rodinného domu
v Úvalech u Prahy. Pouze 200m
od pozemku začíná Klánovický les.
Lze financovat hypo.
www.euro-development.cz
tel.: 724 657 049
5 574 376 Kč
PRODEJ NADSTANDARDNÍ
VILY PRŮHONICE
PRAHA - VÝCHOD
ROZESTAVĚNÝ RD SULICE-ŽELIVEC
www.realcity.cz/rc/DDAY
Rozestavěný RD bungalov Sulice-Želivec, Praha-V., cihla, 4+1, úpravy
možné, UP 120 m2, parcela 718 m2,
všechny inženýrské sítě, stav.plány.dobrý dosah Prahy, hypo možné
Commco
tel.: 724 270 852
2 900 000 Kč
HERINK - RODINNÝ DŮM 5+1,
140 M2
www.realcity.cz/rc/DHDI
Dovolujeme si Vám nabídnout zděný
rodinný dům s dispozicí 5+1 v Herinku u Průhonic s pozemkem
326 m2, aktuálně ve fázi hrubé
stavby . Dokončen do cca 6 měsíců.
www.euro-development.cz
tel.: 775 643 643
3 990 000 Kč
PŘEZLETICE - RODINNÝ DŮM
4+KK
www.realcity.cz/rc/DHDY
Celkem devět moderních a energeticky úsporných řadových rodinných
domů 4+kk až 6+kk s výměrou
107 m2 až 139 m2 se zahradami
219 m2 až 391 m2.
www.realcity.cz/rc/DCCZ
Doporučujeme reprezentativní vilu
7+1+příslušenství v žádané lokalitě Průhonic, pozemek 1237 m2,
Užitná pl. 442 m2. Veškerá občanská vybavenost v místě.
VK Real s.r.o.
NOVOSTAVBA DOMU 3+KK V
UHNOŠTI
www.realcity.cz/rc/DHDC
Nabízíme nové domy za cenu bytu
v Praze, dispozice domu 3+kk s pozemkem. Domy jsou jednopodlažní
moderní bungalovy, aktuálně před
dokončením.
www.euro-development.cz
tel.: 775 921 677
2 998 000 Kč
NOVOSTAVBA RD DOKSY U
KLADNA
Třída B
www.realcity.cz/rc/DEJM
RD 5+1, UP 170 m2, technická
místnost, šatna, půda s úložnou plochou, garáž, pozemek 800 m2,
v centru obce, s krásným okolím,
oploceno, vč.venkovních úprav, hypo
možné
Commco
www.realcity.cz/rc/DA6G
Dokončená
a
zkolaudovaná
novostavba
řadového
domu
v Úvalech. Dům o podl.ploše 117,
5 m2 nabízí dispozici 4+1+pracovna.
Klid, neprůjezdná ulice, v okolí pouze
RD.
Kadlec RK s.r.o.
tel.: 737 289 996
4 950 000 Kč
PRAHA - ZÁPAD
JESENICE - RD 5KK 100M2 SE
ZAHRADOU
www.realcity.cz/rc/DHDK
Nabízíme bytovou jednotku 5kk
100 m2 ve dvoj bungalovu v Jesenici,
ul. Kafková, Praha západ. Klidná lokalita s výbornou dostupností do Prahy.
www.euro-development.cz
tel.: 724 657 049
4 399 000 Kč
HVOZDNICE, PRAHA - ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DBR7
Samostatný RD 3+kk na pozemku
373 m2. Dům určen k rekonstrukci.
1. Zbraslavská realitní kancelář
tel.: 721 444 111
1 700 000 Kč
tel.: 724 270 852
8 400 000 Kč
NYMBURK
NADSTANDARDNÍ RD
DIŠTKO U SADSKÉ
HRA-
www.realcity.cz/rc/DDQL
RD z r.2008, 6+1+kk, UP270 m2,
2xšatna, hala, dvojgaráž, techn.
místnost, 2xkoupelna, zimní zahrada, terasa s krbem, udržovaná zahrada 916 m2, volné ihned, hypo
možné.
Commco
tel.: 724 270 852
5 700 000 Kč
OSTATNÍ ČR
BYT 3+1 V OV BRNO - CENTRUM
tel.: 737 725 001
11 496 000 Kč
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DAIV
Potřebujete rychle peníze za Vaši
nemovitost? Nabídněte nám ji k přímému odkupu.
KOVA Reality tel.: 257 223 322
informace v RK
HLEDÁME POZEMKY (I PROLUKY) V PRAZE
www.realcity.cz/rc/D6T8
vhodné k výstavbě menšího bytového domu. Pouze Praha – mimo
hlavní komunikace. I bez vydaného
ÚR. Více informací v kanceláři.
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 602 789 166
informace v RK
PŘÍMÝ VÝKUP BYTU!
www.realcity.cz/rc/D9D9
Hledáme byt v Praze 7, cca do 80
2
m . Podmínkou je udržovaný cihlový
dům a byt v OV (DV s možností
převodu do OV). Stav bytu není zcela
rozhodující.
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 602 789 166
informace v RK
HLEDÁME POZEMKY V OKOLÍ
PRAHY
www.realcity.cz/rc/D9DD
vhodné k výstavbě RD. Výměra
750 – 1000 m2. Bezproblémový přístup a možnost napojení na inž. sítě
podmínkou.
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 773 957 750
do 2 700 000 Kč
POZEMKY
PRO NAŠE KONKRÉTNÍ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/DDAZ
Stavební pozemky 700 m2 a 900 m2
se severním vjezdem a jihem RD do
zahrady, veškeré inž.sítě vč.telefonu,
příjezd po asfaltové komunikaci,
chodníky 2m
Commco
tel.: 724 270 852
2 300 Kč
LÍŠNICE, PRAHA - ZÁPAD
1. Zbraslavská realitní kancelář
tel.: 721 444 000
1 800 000 Kč
POZEMEK PRO VÝSTAVBU
RD, PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHCT
Prodej rodinného dvojdomu 10+3,
515 m2, 3 bytové jednotky. Pozemek
1494 m2, bazén, pergola s grilem.
www.realcity.cz/rc/DG8O
St. pozemek pro výstavbu RD v ulici
Žehušická, Praha 9 - Újezd nad Lesy.
Pozemek je rovinatý, se vstupem
ze severu a orientací budoucí zahrady jižním směrem.
1. Zbraslavská realitní kancelář
tel.: 721 444 000
8 490 000 Kč
Kadlec RK s.r.o.
tel.: 737 289 996
2 650 000 Kč
www.realcity.cz/rc/D9D6
hledáme činžovní dům v Praze.
Klidné místo mimo frekventované komunikace. Od 5 do 20 byt. jednotek,
obyt. plocha cca do 1.500 m2. Cena
do 30 mil. Kč.
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 602 789 166
do 30 000 000 Kč
VELKÁ SKÁLA – PRAHA 8,
TROJA.
www.realcity.cz/rc/D9DA
Pro mladou rodinu (2+2 děti) urgentně hledáme slunný byt v lokalitě
Velká Skála. Nejlépe 3+1 až 4+1,
může být i přízemí s předzahrádkou
(není podmínkou).
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 773 957 750
do 5 200 000 Kč
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/BZNC
Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m2
s balkónem, cihla, ne přízemí.
KOVA Reality,specialista na
Prahu 5
tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/BZOM
Pro naše prověřené klienty hledáme
byt 3+kk, 4+kk, min. 100 m2 v lokalitě Praha 5. Platba ihned.
KOVA Reality,specialista na
Prahu 5
tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč
PRO NAŠEHO KONKRÉTNÍHO
KLIENTA
SPECIÁL
CELÁ ČR
www.realcity.cz/rc/BZOP
Vypracování smluv dle nového obč.
zák. včetně advokátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovitosti.
te m?
á
ed i dů
l
H č
t
by
KOVA Reality,specialista na
Prahu 5
tel.: 257 223 322
20 000 Kč
KOMERCE
PRAHA 1, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ
www.realcity.cz/rc/DHBK
Nabízíme soubor kanceláří celkem
127 m2 s klimatizací. Klidné prostředí
v centru Prahy. Komplexní služby.
Tel: 224 142 313 a 300.
www.smosk-kcentrum.cz
Správa majetku OS kultury
tel.: 224 142 313
dohodou
PRAHA 1, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ
www.realcity.cz/rc/D9D8
intenzivně hledáme byt 3+1 nebo
4+1, min. 100 m2. Pouze PRAHA 6 –
Dejvice, Bubeneč nebo PRAHA 7 –
Letná, Holešovice. Byt může být i v
horším stavu nebo před rek.
www.realcity.cz/rc/DGSN
Pronajímáme kanceláře a ordinace
od 11 m2 do 30 m2 - lze spojovat
do větších souborů. Klidné prostředí
v centru Prahy. Komplexní služby.
www.smosk-kcentrum.cz
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 603 552 911
do 7 500 000 Kč
Správa majetku OS kultury
tel.: 224 142 313
dohodou
Realitní kancelář
s námi
najdete!
Na Hanspaulce 806, 160 00 Praha 6
[email protected] • www.agsomnium.cz
AG Somnium
Renata Ammannová
✆ 602 212 150
HLEDÁME OBJEKT VHODNÝ K
REKONSTRUKCI
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 602 789 166
informace v RK
STAVEBNÍ POZEMKY DOKSY
U KLADNA
PRO NAŠEHO DLOUHOLETÉHO KLIENTA (CZ)
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 734 756 889
informace v RK
GREEN MANDARINE s.r.o.
tel.: 775 987 462
3 500 000 Kč
1. Zbraslavská realitní kancelář
tel.: 721 444 111
2 990 000 Kč
20
LEXXUS a. s.
www.realcity.cz/rc/D9DE
na bytový dům nebo pozemek
vhodný k výstavbě bytového domu.
Praha a blízké okolí. Dobrá
dostupnost, klidné okolí. Obytná plocha cca do 1.000 m2.
SLAPY, PRAHA - ZÁPAD
PSÁRY, PRAHA - ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DGR4
Atraktivní stavební pozemek o výměře 1856 m2 na nejvyšším místě
Radotína obklopen vilovou zástavbou, veškeré sítě na pozemku.
www.realcity.cz/rc/D4ZL
INVESTICE! Cihlový byt v OV 3+1
v centru Brna o CP 79 m2 s možností
rozšíření, vhodné k pronájmu i pro
kancelář.
www.realcity.cz/rc/DFJH
Prodej
stavebního
pozemku
2
1381 m . Na pozemku chata, studna, septik, el. energie.
www.realcity.cz/rc/DHCU
RD 6+1 na pozemku 559 m2, stavba
k rekonstrukci, přímo v centru obce.
KALABISOVA, PRAHA 5
Třída G
www.realcity.cz/rc/D42T
2+1 až 3+1 v Praze 4. Neprůchozí
místnosti, lodžie (balkon) výhodou.
Ihned k nastěhování, udržovaný dům
(lze i panel.) Cena dle stavu a velikosti
bytu.
POPTÁVKA
KLADNO
www.euro-development.cz
tel.: 775 921 677
4 310 340 Kč
NOVÝ ŘRD 5+KK V ÚVALECH
tel.: 737 780 071
informace v RK
Kadlec RK s.r.o.
tel.: 737 289 996
3 599 000 Kč
URGENTNĚ HLEDÁME 3 BYTY
www.realcity.cz/rc/D431
hledáme byt 1+k nebo 3+1
v novostavbě nebo po kompletní rek.
v ceně do 15.000 Kč/měs. vč.poplatků. Praha – širší centrum. Ihned k nastěhování. Dlouhodobý nájem.
VRCHLABÍ, SLUNEČNÝ VRCH
www.realcity.cz/rc/CYHE
RD 4+2 - 2 apartmány
3+1/balkon, 1+1 se zahradou, 2x kuchyň, 2x koupelna, 2x WC, 2x parkovací stání. Nový slunný, moderně upravený
2
2
2
dům v klidné části obce Vrchlabí. Užitná pl. 160 m , zastavěná pl. 80 m , zahrada 140 m .
Vrchl
602 212 150
4 200 000 Kč
Tel. 608 960 845
www.rk-reality.com
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 733 785 792
do 15 000 Kč/měs.
PRO ČTYŘČLENNOU RODINU
(CZ) HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/D432
byt 3+1 nebo 4+1 v Praze
k dlouhodobému pronájmu. Nezařízený, neprůchozí místnosti podmínkou, balkon, terasa výhodou.
Cena do 15.000 Kč/měs. Blízko
metra „C“.
Viva Reality, s.r.o.
tel.: 733 785 792
do 15 000 Kč/měs.
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DAIU
Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho našim prověřeným
klientům.
KOVA Reality tel.: 257 223 322
2 500 000 Kč
VESTEC, PRAHA ZÁPAD
PRAHA 1, PAŘÍŽSKÁ UL.
Dům
www.realcity.cz/rc/DHDA
Pěkný, prostorný řadový dům 5kk/280 m2 v žádané lokalitě
2
s parcelou 580 m . Moderní kuchyně se spotřebiči v ceně.
Garáž pro 2 auta. Krásná udržovaná zahrada.
77210
608 960 845
8 100 000 Kč
Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/DHDB
Luxusní reprezentativně zařízený rekonstruovaný
2
3+1/130 m ve 2. p. domu po rek., 3 x balkon, vybaven
v zámeckém stylu s orig. nábytkem i materiály. 56248
608 960 845
80 000 Kč/měs.
Výběr z webu www.realcity.cz
prodej RD od 2,5 mil.
PRAHA 4
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHOP
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHOQ
Více z této rubriky
naleznete zde:
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DEVP
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHOR
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHOS
www.realcity.cz/rc/DFPU
Dům, 106 m²
Dům, 90 m²
Dům, 2+1, 67 m²
Dům, 86 m²
Dům, 459 m²
Dům, 159 m²
M&M reality holding a.s.
ARCHER reality, a.s.
PREMIUM REALITY s.r.o.
CENTURY 21 Bonus Praha
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Tel.: 800 100 446
Tel.: 602 107 903
Tel.: 731 100 211
Tel.: 604 955 755
Tel.: 800 100 446
Tel.: 800 100 446
2 650 000 Kč
2 994 000 Kč
2 999 000 Kč
3 499 000 Kč
3 499 000 Kč
3 650 000 Kč
PRAHA 9
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DDLP
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DCLT
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/D9FK
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/D9SC
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DFPT
www.realcity.cz/rc/DHOT
Rohový dům, 79 m²
Řadový dům, atyp., 270 m²
Řadový dům, 3+1, 95 m²
Řadový dům, 56 m²
Dům, 100 m²
Dům, 163 m²
CENTURY 21 Energy
ERA Central
ERA VLTAVÍN
CENTURY 21 Victory
M&M reality holding a.s.
PROKONZULTA , a.s.
Tel.: 725 293 178
Tel.: 777 308 449
Tel.: 602 402 502
Tel.: 725 293 828
Tel.: 800 100 446
Tel.: 608 718 040
3 650 000 Kč
3 700 000 Kč
3 700 000 Kč
3 790 000 Kč
3 900 000 Kč
3 900 000 Kč
PRAHA 10
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHOU
Dům, 300 m²
Duna House
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DGHB
PRAHA 9
PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/DHOV
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHOX
ŘD, 2+1, 90 m², tř. E
Dům, 80 m²
Prague Property, s.r.o.
DUDA SVD a.s.
Tel.: 720 533 089
4 500 000 Kč
PRAHA 4
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/CV75
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/D1FK
www.realcity.cz/rc/DGHD
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DGHI
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/D4QB
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DGHG
www.realcity.cz/rc/D4PU
Dům, 382 m²
Dům, 330 m², tř. F
Dům, 160 m²
Dům, 201 m²
CENTURY 21 - Stejskal
REALITY 5 s.r.o.
CENTURY 21 - Alex
CENTURY 21 - Marina
Tel.: 602 455 221
Tel.: 725 293 755
Tel.: 608 512 503
Tel.: 734 799 329
Tel.: 608 939 393
4 500 000 Kč
4 500 000 Kč
4 690 000 Kč
4 700 000 Kč
4 750 000 Kč
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DGHJ
Dům, 57 m², tř. A
RK Reality IQ a.s.
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/CL22
Dům, 1072 m²
Dům, 5+kk, 271 m²
Řadový dům, 3+1, 75 m²
Dům, 4+1, 171 m²
Řadový dům, 230 m²
M&M reality holding a.s.
RK JUDr. Josef Křen
TIDE REALITY s.r.o.
1. Zbraslavská RK
PARADOX REALITY
Tel.: 724 039 061
Tel.: 800 100 446
Tel.: 603 493 840
Tel.: 602 269 011
Tel.: 724 064 064
Tel.: 731 038 005
3 990 000 Kč
4 200 000 Kč
4 290 000 Kč
4 390 000 Kč
4 399 000 Kč
4 490 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DGHK
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHDH
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHBV
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHDG
www.realcity.cz/rc/DHOY
Řadový dům, 4+kk, 119 m²
Dům, 4+kk, 127 m²
Řadový dům, 4+kk, 151 m²
Řadový dům, 5+kk, 127 m²
Dům, 303 m²
STAV-SV s.r.o.
www.euro-development.cz
www.euro-development.cz
www.euro-development.cz
NAXOS a.s.
Tel.: 774 110 007
Tel.: 603 933 909
Tel.: 775 921 677
Tel.: 775 921 677
Tel.: 775 921 677
4 950 000 Kč
4 979 409 Kč
4 999 000 Kč
5 100 000 Kč
5 107 000 Kč
PRAHA 9
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHOZ
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DGHL
Dům, 4+1, 272 m²
Dům, 100 m²
KUZO Partners s.r.o.
Duna House
Tel.: 602 350 684
5 290 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DAAL
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHP1
Dům, 180 m²
Dům, 140 m²
ARCHER reality, a.s.
AD Internet
Tel.: 777 444 889
Tel.: 602 107 903
5 400 000 Kč
5 499 900 Kč
Tel.: 777 718 355
5 200 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/D4RE
www.realcity.cz/rc/DHP2
Dům, 130 m²
Řadový dům, 5+kk, 127 m²
CENTURY 21 Bonus Praha
www.euro-development.cz
Tel.: 22 700 016
Tel.: 606 836 762
Tel.: 775 921 677
5 500 000 Kč
5 500 000 Kč
5 527 000 Kč
21
Výběr z webu www.realcity.cz
prodej RD od 2,5 mil.
PRAHA 10
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DE4S
Dům, 213 m²
RK Honzík
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/D9FP
Více z této rubriky
naleznete zde:
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHP3
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHP4
PRAHA 9
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHP7
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DEL4
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHP8
PRAHA 5
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DEYH
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/C8QB
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHPB
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DDLS
www.realcity.cz/rc/D7IJ
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHPA
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/D4QL
www.realcity.cz/rc/DEYM
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DAAO
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHPC
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DEYC
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHPD
www.realcity.cz/rc/DHPE
Dům, 5+kk, 142 m²
Rohový dům, 100 m²
Řadový dům, 210 m², tř. C
Řadový dům, 5+kk, 154 m²
Dům, 120 m², tř. C
TIDE REALITY s.r.o.
RE/MAX Reality Plus+
RE/MAX Consult
RK JUDr. Josef Křen
STAV-SV s.r.o.
Tel.: 603 933 909
Tel.: 602 264 956
Tel.: 725 293 491
Tel.: 731 618 328
Tel.: 775 323 649
Tel.: 603 933 909
6 261 060 Kč
6 265 000 Kč
6 290 000 Kč
6 300 000 Kč
6 350 000 Kč
6 355 475 Kč
PRAHA
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHPF
Dům, 126 m²
Ponte reality s.r.o.
Tel.: 733 532 252
5 900 000 Kč
ŘD, 4+kk, 110 m², tř. C
Řadový dům, 4+kk, 102 m²
Dům, 119 m², tř. C
Řadový dům, 4+kk, 142 m²
Dům, 146 m²
Commco
Commco
STAV-SV s.r.o.
TIDE REALITY s.r.o.
ARCHER reality, a.s.
Tel.: 721 444 111
Tel.: 724 270 852
Tel.: 724 270 852
Tel.: 603 933 909
Tel.: 602 264 956
Tel.: 602 107 903
5 990 000 Kč
6 000 000 Kč
6 129 500 Kč
6 220 235 Kč
6 235 000 Kč
6 250 000 Kč
PRAHA 4
Dům, 117 m², tř. C
STAV-SV s.r.o.
Tel.: 222 700 016
5 850 000 Kč
Řadový dům, 5+kk, 151 m²
Dům, 5+2, 300 m²
ERA DOMOV
1. Zbraslavská RK
Tel.: 608 228 366
Tel.: 605 076 583
Tel.: 721 444 000
5 990 000 Kč
5 990 000 Kč
5 990 000 Kč
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/D7IL
www.realcity.cz/rc/DHP6
Dům, 5+1, 220 m²
RealExpert s.r.o.
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHP9
Dům, nespec., 260 m²
Dům, 6+2, 172 m²
Řadový dům, 206 m²
Dům, 134 m²
Prague Property, s.r.o.
Myšák reality
CENTURY 21 Bonus Praha
Duna House
Tel.: 720 533 089
Tel.: 608 964 132
Tel.: 724 919 882
5 900 000 Kč
5 950 000 Kč
5 950 000 Kč
Dům, 4+1, 240 m²
1. Zbraslavská RK
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHP5
Řadový dům, 4+kk, 122 m²
Vila, 5+kk, 139 m²
Dům, 189 m², tř. A
Dům, 140 m²
FINEP CZ a.s.
www.euro-development.cz
RK Reality IQ a.s.
AD Internet
Tel.: 724 593 303
Tel.: 800 500 506
Tel.: 775 921 677
Tel.: 774 110 007
5 600 000 Kč
5 667 612 Kč
5 729 000 Kč
5 800 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHPG
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHPH
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHPI
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHPJ
www.realcity.cz/rc/D8GP
Dům, 125 m²
Dům, 184 m², tř. A
Řadový dům, 4+kk, 175 m²
Řadový dům, 5+1, 168 m²
Dům, 4+1, 180 m²
CENTURY 21 Energy
RK Reality IQ a.s.
AKTIVA REALITY
HVB Real Estate s.r.o.
ERA VLTAVÍN
Tel.: 734 204 302
Tel.: 725 293 189
Tel.: 774 110 007
Tel.: 733 710 719
Tel.: 721 434 869
Tel.: 602 402 502
6 400 000 Kč
6 450 000 Kč
6 490 000 Kč
6 490 000 Kč
6 490 000 Kč
6 490 000 Kč
PRAHA 9
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DEZ2
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHPK
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DFQ6
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHPL
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHPM
www.realcity.cz/rc/DHPN
Dům, 155 m²
Rohový dům, 175 m², tř. B
Dům, 397 m²
Dům, 122 m², tř. A
Dům, 127 m², tř. A
Dům, 310 m²
Soccer Reality s.r.o.
RE/MAX Reality Plus+
M&M reality holding a.s.
RK Reality IQ a.s.
RK Reality IQ a.s.
Reality5
Tel.: 775 256 550
Tel.: 725 293 493
Tel.: 800 100 446
Tel.: 774 110 007
Tel.: 774 110 007
6 490 000 Kč
6 499 000 Kč
6 500 000 Kč
6 790 000 Kč
7 290 000 Kč
22
Tel.: 730 823 304
7 300 000 Kč
více než 80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.
Výběr z webu www.realcity.cz
prodej byty od 3+kk
PRAHA 8
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHNC
Byt, 3+1, 80 m²
Duna House
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DBJ1
Byt, 3+kk, 70 m²
RK Donna s.r.o.
Tel.: 777 444 889
1 580 000 Kč
PRAHA 9
Byt, 3+1, 60 m²
Reality5
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DFQP
Byt, 4+1, 93 m²
Duna House
Tel.: 723 835 390
2 190 000 Kč
PRAHA 4
PRAHA 9
Byt, 3+kk, 63 m²
AKTIVA REALITY
PRAHA 4
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHNE
www.realcity.cz/rc/DHNF
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/D7UB
Byt, 3+1, 75 m²
Burdareality
Tel.: 605 254 032
2 250 000 Kč
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHNI
www.realcity.cz/rc/DGTM
Byt, 3+1, 72 m²
Byt, 3+kk, 62 m²
ARCHER reality, a.s.
RK Honzík
Tel.: 608 958 634
Tel.: 602 107 903
2 290 000 Kč
2 295 000 Kč
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHNJ
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHNH
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DFQR
Tel.: 724 593 303
2 300 000 Kč
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHNK
www.realcity.cz/rc/DHNL
Byt, 3+kk, 65 m²
Byt, 3+1, 78 m²
Byt, 3+kk, 76 m²
Byt, 3+1, 70 m²
Byt, 3+1, 81 m²
M&M reality holding a.s.
HVB Real Estate s.r.o.
AKTIVA REALITY
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Tel.: 604 938 411
Tel.: 800 100 446
Tel.: 603 119 283
Tel.: 605 254 032
Tel.: 776 741 459
Tel.: 800 100 446
2 390 000 Kč
2 390 000 Kč
2 392 000 Kč
2 400 000 Kč
2 400 000 Kč
2 400 000 Kč
PRAHA 5
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DDUP
Byt, 3+kk, 76 m²
QARA s.r.o.
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHND
www.realcity.cz/rc/DD2H
Tel.: 774 079 851
2 200 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DFQT
Byt, 3+kk, 62 m²
AKTIVA REALITY
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/D7PL
Byt, nespecifikováno
Byt, 3+kk, 74 m²
Byt, 3+1, 77 m²
Byt, 3+1, 73 m²
REAL- TREUHAND REALITY
HVB Real Estate s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Znalecká a porad. k.
Tel.: 773 509 003
Tel.: 731 125 516
Tel.: 604 122 459
Tel.: 800 100 446
Tel.: 773 792 942
1 800 000 Kč
1 821 994 Kč
1 899 000 Kč
1 900 000 Kč
1 990 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHNG
Více z této rubriky
naleznete zde:
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHNM
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHNN
Byt, 3+1, 62 m²
Byt, 3+1, 77 m²
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
Duna House
Tel.: 608 443 850
Tel.: 777 604 068
2 450 000 Kč
2 450 000 Kč
PRAHA 9
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHNQ
Byt, 3+1, 68 m²
Duna House
Tel.: 774 081 346
2 480 000 Kč
PRAHA 4
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DDUU
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHNV
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHNT
Byt, 3+1, 67 m²
AKTIVA REALITY
Tel.: 777 886 289
2 490 000 Kč
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DDV2
www.realcity.cz/rc/DHNU
Byt, 3+kk, 83 m²
Znalecká a porad. k.
Tel.: 604 938 411
Tel.: 773 792 942
2 490 000 Kč
2 490 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHNX
www.realcity.cz/rc/DHNP
Byt, 3+1, 70 m²
M&M reality holding a.s.
Tel.: 732 612 903
Tel.: 800 100 446
2 460 000 Kč
2 470 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHNS
Byt, 3+1, 75 m²
Byt, 3+1, 77 m²
ERA Reality Inspirace
Aktivreality
Tel.: 606 122 422
Tel.: 773 977 719
2 487 000 Kč
2 490 000 Kč
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DDUJ
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHNO
Byt, 3+kk, 65 m²
Byt, 3+kk, 65 m²
ARCHER reality, a.s.
Duna House
Tel.: 773 520 983
Tel.: 602 107 903
2 450 000 Kč
2 450 000 Kč
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHNR
Byt, 3+1, 68 m²
QARA s.r.o.
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DDUZ
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHNY
www.realcity.cz/rc/DHNZ
Byt, 3+kk, 67 m²
Byt, 3+1, 66 m²
Byt, 3+1, 83 m²
Byt, 3+1, 73 m²
Byt, 3+kk, 68 m²
Byt, 3+1, 68 m²
ERA Reality Inspirace
RE/MAX Reality Plus+
1.Real - Invest , s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
Duna House
Tel.: 773 977 719
Tel.: 725 293 491
Tel.: 608 148 897
Tel.: 777 275 457
Tel.: 739 385 037
2 490 000 Kč
2 490 000 Kč
2 490 000 Kč
2 495 000 Kč
2 499 000 Kč
Tel.: 734 530 933
2 500 000 Kč
23
Výběr z webu www.realcity.cz
prodej byty od 3+kk
PRAHA 9
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DEDE
Byt, 3+kk, 78 m²
QARA s.r.o.
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHO1
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHO2
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHO3
Byt, 3+1, 68 m²
Byt, 3+1, 78 m²
Byt, 3+1, 71 m²
ARCHER reality, a.s.
HVB Real Estate s.r.o.
Ráj nemovitostí
Tel.: 608 443 850
Tel.: 602 107 903
Tel.: 737 750 253
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 550 000 Kč
PRAHA 10
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHO6
Byt, 3+1, 72 m²
AKTIVA REALITY
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHO7
Byt, 3+kk, 70 m²
ERA VLTAVÍN
Tel.: 605 254 032
2 590 000 Kč
PRAHA 9
Byt, 3+1, 80 m²
Ráj nemovitostí
PRAHA 4
PRAHA 5
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHOF
Byt, 3+1, 80 m²
ERA DOMOV
PRAHA 4
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHOC
www.realcity.cz/rc/C68K
Byt, 3+kk, 77 m²
Pražská správa nemov.
Tel.: 605 076 583
Tel.: 841 600 700
2 600 000 Kč
2 616 000 Kč
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHOD
www.realcity.cz/rc/DHOE
Byt, 3+kk, 67 m²
Byt, 3+1, 78 m²
Byt, 3+kk, 61 m²
HVB Real Estate s.r.o.
FARAON reality. s.r.o.
Reality5
Tel.: 603 194 017
Tel.: 608 333 828
Tel.: 224 829 322
2 650 000 Kč
2 680 000 Kč
2 690 000 Kč
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHOG
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DDX7
Tel.: 734 204 301
2 600 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHOB
www.realcity.cz/rc/DHO5
Byt, 3+1, 72 m²
M&M reality holding a.s.
Tel.: 602 402 502
Tel.: 800 100 446
2 590 000 Kč
2 590 000 Kč
PRAHA 5
Byt, 3+1, 80 m²
Ponte reality s.r.o.
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHOA
Tel.: 603 493 168
2 570 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DDVY
Tel.: 603 493 168
2 600 000 Kč
Byt, 3+1, 65 m²
Byt, 3+1, 54 m²
ARCHER reality, a.s.
Aktivreality
Tel.: 774 470 097
Tel.: 602 107 903
2 640 000 Kč
2 650 000 Kč
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHO4
Byt, 3+kk, 65 m²
ERA VLTAVÍN
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHO8
Tel.: 602 402 502
2 595 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHO9
Byt, 3+1, 80 m²
CBRE s.r.o.
Více z této rubriky
naleznete zde:
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHOH
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DDX1
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/D7EK
www.realcity.cz/rc/DHOI
Byt, 3+1, 74 m²
Byt, 3+1, 75 m²
Byt, 3+1, 77 m²
Byt, 3+1, 82 m²
Byt, nespecifikováno
Byt, 3+kk, 64 m²
CENTURY 21 - Coloseum
CENTURY 21 Gold Team
CENTURY 21 New Home
RK Reality IQ a.s.
REAL- TREUHAND REALITY
AD Internet
Tel.: 725 293 282
Tel.: 737 404 003
Tel.: 732 136 864
Tel.: 774 110 007
Tel.: 731 125 516
2 690 000 Kč
2 690 000 Kč
2 700 000 Kč
2 700 000 Kč
2 700 000 Kč
PRAHA 5
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHOJ
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHOK
Byt, 3+1, 68 m²
Byt, 3+kk, 72 m²
JURIS REAL spol. s r.o.
AD Internet
Tel.: 774 335 502
2 750 000 Kč
PRAHA 10
Byt, 3+kk, 67 m²
REALITY 5 s.r.o.
24
Byt, 3+kk, 86 m²
Viva Reality, s.r.o.
Tel.: 800 666 667
2 779 091 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DDXE
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHCE
Byt, 3+kk, 72 m²
AD Internet
Tel.: 773 957 750
2 790 000 Kč
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DDXA
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHOL
Tel.: 800 666 667
2 793 441 Kč
Byt, 3+kk, 68 m²
Byt, 3+1, 78 m²
FARAON reality. s.r.o.
QARA s.r.o.
Tel.: 602 325 777
Tel.: 224 829 322
2 800 000 Kč
2 840 000 Kč
Byt, 3+1
Ráj nemovitostí
Tel.: 608 443 850
2 990 000 Kč
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHBM
Byt, 3+1, 75 m²
Viva Reality, s.r.o.
Tel.: 603 493 168
2 990 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DFR5
Byt, 3+kk, 54 m²
FARAON reality. s.r.o.
Tel.: 774 110 007
Tel.: 224 829 322
2 795 000 Kč
2 799 000 Kč
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHON
Tel.: 800 666 667
2 721 783 Kč
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHOM
Byt, 3+1, 81 m²
RK Reality IQ a.s.
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DGFX
Tel.: 773 220 055
2 690 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DHOO
Byt, 4+kk, 80 m²
QARA s.r.o.
Tel.: 602 789 166
3 190 000 Kč
Tel.: 728 772 010
3 200 000 Kč
více než 80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.
Výběr z webu www.realcity.cz
pronájem bytů 2+kk, 2+1
PRAHA 10
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHLB
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHLC
PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DHLD
Byt, 2+1, 72 m²
Byt, 2+kk, 53 m²
Byt, 2+kk, 45 m²
RK JUDr. Josef Křen
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
Rent4Ever.cz
Tel.: 775 323 649
Tel.: 777 235 414
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 5
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHLG
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 45 m²
M&M reality holding a.s.
Rent4Ever.cz
Tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.
PRAHA 9
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHLI
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHLN
PRAHA 5
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHLR
Byt, 2+kk, 56 m²
iReality, s.r.o.
PRAHA 1
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHLY
www.realcity.cz/rc/DHLL
Byt, 2+kk, 49 m²
M&M reality holding a.s.
Tel.: 733 213 500
Tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 6
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHLT
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHLZ
Tel.: 773 589 475
10 000 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DHLP
PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DHLQ
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHLU
Byt, 2+kk, 56 m²
Byt, 2+kk, 54 m²
Byt, 2+1, 55 m²
1. Zbraslavská real. k.
TRIO reality s. r. o.
QARA s.r.o.
Tel.: 773 548 537
Tel.: 721 444 111
Tel.: 777 233 240
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA
PRAHA
www.realcity.cz/rc/B1LU
Byt, 2+kk, 48 m²
Byt, 2+kk, 50 m²
Byt, 2+kk, 54 m²
Soccer Reality s.r.o.
RE/MAX Reality Plus+
PALLADIO CONSULTING
Tel.: 773 589 475
Tel.: 725 716 502
Tel.: 725 293 509
Tel.: 224 817 803
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHLS
www.realcity.cz/rc/DHLF
www.realcity.cz/rc/DHLK
Byt, 2+kk, 39 m²
ERA Central
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHLO
Byt, 2+kk, 52 m²
Byt, 2+kk, 67 m²
Byt, 2+kk, 52 m²
Century 21 Coloseum Praha
Viva Reality, s.r.o.
Rent4Ever.cz
Tel.: 607 000 021
Tel.: 773 957 750
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DEF9
www.realcity.cz/rc/DHLJ
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 54 m²
Soccer Reality s.r.o.
Rent4Ever.cz
Tel.: 773 589 475
Tel.: 777 276 667
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHLM
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHLE
Byt, 2+1, 52 m²
Byt, 2+1, 60 m²
Byt, 2+1, 60 m²
Soccer Reality s.r.o.
CENTURY 21 Bonus Praha
Soccer Reality s.r.o.
Tel.: 773 589 475
Tel.: 725 716 502
Tel.: 608 662 147
Tel.: 725 716 502
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHLH
Více z této rubriky
naleznete zde:
Byt, 2+kk, 45 m²
RK Honzík
Tel.: 606 122 200
10 000 Kč/měs.
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHM1
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHLV
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHM2
www.realcity.cz/rc/DHLX
Byt, 2+kk, 49 m²
Soccer Reality s.r.o.
Tel.: 724 593 303
Tel.: 739 385 037
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DHM3
www.realcity.cz/rc/DHM4
Byt, 2+kk, 46 m²
Ponte reality s.r.o.
Byt, 2+kk, 52 m²
Byt, 2+1, 50 m²
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+1, 50 m²
Byt, 2+kk, 50 m²
M&M reality holding a.s.
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
ORION Realit, s.r.o.
Agentura Věra Průšová
Tel.: 734 204 301
Tel.: 800 100 446
Tel.: 777 799 963
Tel.: 777 799 963
Tel.: 739 544 411
Tel.: 602 281 581
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 3
PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DHM5
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHM6
Byt, 2+1, 50 m²
Byt, 2+1, 38 m²
M&M reality holding a.s.
ERA Exclusive
Tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.
PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DHM7
Byt, 2+kk, 58 m²
I.E.T. Reality, s.r.o.
Tel.: 734 853 452
10 000 Kč/měs.
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHM8
Byt, 2+kk, 43 m²
Rent4Ever.cz
Tel.: 725 492 315
10 000 Kč/měs.
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHM9
Byt, 2+kk, 52 m²
ERA Central
Tel.: 773 589 475
10 000 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DHMA
Byt, 2+kk, 55 m²
Rent4Ever.cz
Tel.: 608 445 322
10 000 Kč/měs.
Tel.: 773 589 475
10 000 Kč/měs.
25
Výběr z webu www.realcity.cz
pronájem bytů 2+kk, 2+1
PRAHA 4
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHMB
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DEF8
Více z této rubriky
naleznete zde:
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHMC
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHMD
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHME
www.realcity.cz/rc/DHMF
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+1, 48 m²
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+1, 56 m²
Byt, 2+kk, 37 m²
Byt, 2+kk, 43 m²
ORION Realit, s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
REALITY 5 s.r.o.
1. Zbraslavská RK
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Tel.: 739 544 411
Tel.: 777 276 667
Tel.: 725 293 026
Tel.: 602 200 200
Tel.: 777 799 963
Tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
PRAHA 2
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHMG
Byt, 2+1, 76 m²
RK Honzík
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHMH
Byt, 2+1, 57 m²
QARA s.r.o.
Tel.: 724 593 303
10 200 Kč/měs.
PRAHA 3
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHMJ
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 2+kk, 49 m²
M&M reality holding a.s.
ERA Central
Tel.: 606 728 157
Tel.: 800 100 446
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHMM
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHMI
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHMN
Byt, 2+1, 76 m²
REALITY 5 s.r.o.
Tel.: 777 308 449
10 500 Kč/měs.
PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DHMO
PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/DHMK
www.realcity.cz/rc/DHML
Byt, 2+kk, 57 m²
ERA Central
Tel.: 725 293 026
10 500 Kč/měs.
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHMP
Tel.: 608 445 322
10 500 Kč/měs.
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHMQ
www.realcity.cz/rc/DHMR
Byt, 2+kk, 50 m²
Byt, 2+kk, 41 m²
Byt, 2+kk, 63 m²
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 44 m²
Byt, 2+1, 50 m²
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
RE/MAX Reality Plus+
Ing. Eva Melišová
PARADOX REALITY
VÝBĚR REALITY,s.r.o.
TRIO reality s. r. o.
Tel.: 777 799 963
Tel.: 725 293 492
Tel.: 608 333 876
Tel.: 608 515 606
Tel.: 776 741 459
Tel.: 602 343 993
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 700 Kč/měs.
10 900 Kč/měs.
PRAHA 9
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHMS
Byt, 2+kk, 55 m²
RealExpert s.r.o.
PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DHMT
Byt, 2+1, 53 m²
RealExpert s.r.o.
Tel.: 739 522 204
10 990 Kč/měs.
PRAHA 4
PRAHA 4
Byt, 2+kk, 57 m²
TRIO reality s. r. o.
Tel.: 777 233 240
11 500 Kč/měs.
Byt, 2+1, 57 m²
RK Donna s.r.o.
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHN1
PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DHN6
Byt, 2+kk, 61 m²
RealExpert s.r.o.
Byt, 2+1, 54 m²
RK Honzík
PRAHA 9
Tel.: 606 122 200
11 000 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DHMY
Byt, 2+kk, 66 m²
Advokátní Realitní
Tel.: 724 593 303
11 000 Kč/měs.
PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DHN3
Byt, 2+kk, 66 m²
iReality, s.r.o.
Tel.: 603 194 333
11 000 Kč/měs.
PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/DHN4
www.realcity.cz/rc/DHN5
Byt, 2+kk, 48 m²
Byt, 2+kk, 35 m²
Agentura Věra Průšová
iReality, s.r.o.
Tel.: 773 548 537
Tel.: 602 281 581
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHN8
PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/DHMX
Tel.: 604 583 121
10 999 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DHN2
PRAHA
www.realcity.cz/rc/DHN7
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHMV
Tel.: 773 590 054
10 999 Kč/měs.
Byt, 2+kk, 50 m²
Byt, 2+1, 59 m²
WINGSREAL.CZ s.r.o.
QARA s.r.o.
Tel.: 724 593 303
Tel.: 601 310 930
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
PRAHA 9
26
Byt, 2+kk, 55 m²
RK Donna s.r.o.
Tel.: 733 400 593
10 999 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DHMZ
Byt, 2+1, 70 m²
RK Honzík
PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DHMU
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHN9
Tel.: 773 548 537
11 000 Kč/měs.
PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DHNA
Byt, 2+kk, 52 m²
Byt, 2+1, 57 m²
Byt, 2+kk, 47 m²
CENTURY 21 Bonus Praha
RealExpert s.r.o.
QARA s.r.o.
Tel.: 733 400 593
Tel.: 605 039 900
Tel.: 739 522 204
11 500 Kč/měs.
11 900 Kč/měs.
11 990 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DHNB
Byt, 2+kk, 47 m²
PARADOX REALITY
Tel.: 736 610 021
Tel.: 775 343 307
12 500 Kč/měs.
12 500 Kč/měs.
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
číslo 301 od 2. 2. do 22. 2. 2015
RODINNÉ DOMY ROZTOKY
ŮM
D
Ý
V
O
VZOR ŘEN
OTEV
CENY JIŽ OD 6 855 000,- vč. DPH
NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY TŘÍDY B
DVOJDOMY: 5+kk, 163 m2, POZEMEK AŽ 466 m2
VILY: 6+kk, 306,4 m2, POZEMEK AŽ 1063 m2
AUTEM DO DEJVIC DO 10ti MINUT
tel.: 773 697 602 l www.dubecnice.cz
HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu.
www.realnovostavby.cz .
AKTUÁLNĚ Z NOVÉ VÝSTAVBY
AKTUÁLNÍ ÚROKOVÉ SAZBY
HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ
POPTÁVKA
PO NOVÝCH BYTECH ROSTE
Autor: redakce REALCITY
Rok 2014 byl pro developerské společnosti rokem velmi úspěšným. Prodávalo se sice
z větší části na území hlavního města, ale nikoli však pouze zde. Z výsledků společné
práce společností Trigema, Ekospol a Skanska Reality to byl již pátý růstový rok developerského trhu v řadě. Průzkumy potvrzují, že zájem o nové byty roste. Prodeje z loňského roku tento fakt jen potvrzují.
TRHU VÉVODÍ PRAHA
Celkem se za rok 2014 prodalo na území hlavního
města 5 950 nových bytů. Prodeje v loňském
roce dokonce překročily poslední předkrizový
rok 2007, a to o celých 11 %. Z podrobné analýzy,
kterou významné společnosti aktualizují, se během
posledních pěti let zvýšila tržní poptávka dokonce
na trojnásobek. Vzhledem k současným úrokovým
sazbám a k očekávanému vývoji těchto sazeb lze
předpokládat, že by mohl trh i nadále nepatrně růst.
Hodnota prodaných bytů se v roce 2014 vyšplhala
nad hranici 22 miliard korun. To znamená nárůst
o 5 miliard korun oproti roku 2014.
Je zřejmé, že prodeje nových bytů v Praze v roce
2014 předčily i ty nejoptimističtější odhady z počátku
roku. V posledním čtvrtletí se ještě vyšplhaly na 1 700
bytů. Byl zaznamenán 18% meziroční nárůst oproti
roku 2013. V půlce ledna bylo na území hlavního
města dostupných celkem 6 750 bytů.
JAK SI VEDE DEVELOPMENT
MIMO HLAVNÍ MĚSTO?
Z analýz je patrné jedno. Praha se už dlouhodobě podílí
na výstavbě nových bytů v celé ČR z více než 40 %.
Tento poměr se rok od roku zvyšuje a dnes je nad
hranicí 50 %. 60 % dokonce činí dokončená výstavba.
Podle nejaktuálnějších dat bylo na začátku prosince
roku 2014 v celé republice k dispozici přibližně 11 300
dostupných nových bytů. Hlavní město se na tomto
počtu podílelo z dvaašedesáti procent. Průměrná
cena nových bytů nabízených v regionech byla
přitom o 33 % nižší než v metropoli. Ale průměrné
ceny za metr čtvereční se v jednotlivých lokalitách
výrazně liší.
KONKRÉTNÍ ČÍSLA PRO PŘEDSTAVU
Pro příklad v Jihomoravském kraji bylo na konci roku
dostupných přibližně 1 100 bytů a průměrná cena
za metr čtvereční činila 47 000 korun. Ve východních
Čechách (Liberecký, Pardubický, Královehradecký
a Budějovický kraj) to bylo okolo 1 000 nových b ytů
a cena 40 000 korun za metr čtvereční. Na Moravě
(kraj Zlínský, Olomoucký, Severomoravský, Vysočina)
bylo k dispozici cca 700 bytů a průměrná cena
činila 33 000 za metr čtvereční. V západních
Čechách se průměrná cena pohybuje okolo
43 000. (Zdroj: Trigema) Ceny ale ovlivňuje mnoho
faktorů. Např., jak uvádí zdroj, průměrná cena za m2
plochy bytů v regionu Hradec Králové je ovlivněna
vysokým počtem luxusních horských apartmánů.
Pro průměrnou cenu v regionu na Ústecku nebylo
možné zajistit dostatečný počet relevantních zdrojů
apod. Údaje nemusí sedět zcela dokonale, neboť
cena bytů se zjišťuje z veřejně dostupných zdrojů
developerských projektů. Ale pro určitou představu
to rozhodně stačí.
K financování koupě novostavby lidé nejčastěji využívají hypotečních úvěrů. Asi není třeba
připomínat, že úroková sazba
hypoték je základní a velmi
důležitou složkou, která ovlivňuje konečnou cenu hypotéky
– potažmo i nemovitosti jako
takové. Současný stav příjemně
motivuje zájemce o nemovitosti. Ale! Mějte na paměti, že
nabízené super nízké úrokové
sazby hypoték jsou často marketingovým nástrojem, který má
přilákat pozornost zákazníků
jako např. sazba od a konečný
rozdíl mezi takovým lákadlem
a realitou bývá značný.
JE DOBRÉ SI UVĚDOMIT, ŽE…
•
Ne všichni dostanou stejné
podmínky a stejnou úrokovou sazbu.
•
Sazby většinou slouží jako
orientační měřítko.
•
Každého klienta banka
posuzuje jinak.
•
Banka prověří vaši bonitu.
•
Významnou roli hraje
i odhad nemovitosti
a do jaké výše půjčky si
chcete od banky půjčit.
V prosinci 2014 klesla průměrná úroková sazba na 2,37
procenta. Celkové objemy ze
sjednaných hypotečních úvěrů
dosáhly neuvěřitelných 14,390
miliard korun, což je nejvyšší
prosincový objem od roku 2011.
Zdroj: Trigema
CO OVLIVŇUJE VÝŠI ÚROKOVÉ SAZBY
• typ a účel úvěru
• míra LTV (poměr požadovaného úvěru
k odhadní ceně nemovitosti
• typ úrokové sazby
• délka fixace úrokové sazby
• doba splatnosti úvěru
Více článků a dalších aktualit naleznete na www.realcity.cz/magazin.
28
• bonita klienta
NOVOSTAVBY A PROJEKTY
Rodinný dům A3
Nízkoenergetické domy
U KLÁNOVICKÉHO LESA
Praha
A3
B1
Dispozice: 5+kk (5+1)
Orientace: J, S
Podlahová plocha: 117 m2
Pozemek: 225 m2
9FHQČ]GČQêNUENXFK\ĖVNiOLQNDVYČWORYRG
4.950.000 Kč
Rodinný dům B1
Dispozice: 5+kk (5+1)
Orientace: V, Z
Podlahová plocha: 117 m2
Pozemek: 404 m2
&HQD]DGRNRQþHQêGĤP
4.900.000 Kč
Myslíkova 23, 110 00 Praha 1
telefon: 224 931 617, 724 511 511
www.uklanovickeholesa.cz
29
NOVOSTAVBY A PROJEKTY
39 BYTŮ V KATEGORIÍCH 2±KK AŽ 5±KK
GARÁŽOVÉ A PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU
ULICE K ŠEBEROVU 508, PRAHA 4 - HRNČÍŘE
CENY OD 34.545.- KČ/M2
KOMORNÍ BYDLENÍ V UZAVŘENÉM PROSTŘEDÍ STATKU
AKCE: PARKOVACÍ STÁNÍ K BYTU ZDARMA
WWW.STATEKSEBEROV.CZ
PRODEJ OD DEVELOPERA - 603 933 909
[email protected] SEBEROV.CZ
HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
POMŮŽEME VÁM!
Na našich webových portálech
naleznete kompletní souhrn
informací, které vám pomohou.
JAKO JEDEN Z PRVNÍCH
REALITNÍCH SERVERŮ
MÁ RESPONZIVNÍ DESIGN!*
* automaticky se otevře
na tabletu, notebooku
i v telefonu v přizpůsobené verzi
WWW.REALCITY.CZ
30
Více informací najdete na WWW.REALNOVOSTAVBY.CZ
UNHOŠŤ
Super město
pro život
• BYDLENÍ BEZ BARIER A BEZ STRESU
• AKTIVNÍ ŽIVOT, ŽIVOT BEZ AUTA
NOVĚ
byty 2+kk - 4+kk
v žádané lokalitě, 500 m M Flora
Nabízíme: • Blízkost Prahy • Zahradu za domem
• Občanskou vybavenost v místě, přírodu za oknem
• Vysoký uživatelský standard bydlení za přijatelnou cenu
• Možnost vestavěného podkroví • Možnost klientských úprav
Hypotéka s námi je hračka
H
[email protected]
a k c i o v á
s p o l e č n o s t
www.jung.cz
✆ 602 189 707
www.zlatahortenzie.cz
Tel: 227 085 085, mob: 733 123 400
Zjistěte více:
SLEVA AŽ
300.000 Kč
NA NOVÉ BYTY
A RODINNÉ DOMY
800 500 506
více info na finep.cz
015-15_FIN_kampan_UNOR-BREZEN__inz_REALCITY_210x133mm_2-2-2015.indd 1
31
22.1.2015 19:47:59
NOVOSTAVBY A PROJEKTY
MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
OBČANSKÁ VYBAVENOST
ZELENÁ ČTVRŤ
SATPO-RSC2_RealCity-02-2015_103-5x133.indd 1
erce_DolniPocernice_RealCity_103.5x133.indd 1
20.1.15 10:22
INFOLINKA
284 841 101
WWW.UGYMPLU.CZ
32
30.1.2015 9:53:28
Více informací najdete na WWW.REALNOVOSTAVBY.CZ
www.domy-u-prahy.cz
Doprodej luxusních
dvojdomů 4+kk 5+kk s garáží a dvěmi
terasami v Obříství (PV)
po kolaudaci k rychlému
nastěhování.
Plocha pozemků
398 m2 - 993 m2.
Ceny od
4 961 250 Kč
Dva domy ihned k pronájmu s následným odkupem
P R O D E J H O R S KÝC H BY T Ů
nad 1000 m n.m.
P‘«À–ž‡ s ž”‘«‘— Ž‹‡–‡Ž‘—ǡ ’”‘–‘ Œ•‡ vsadili na —‹ž–À ƒ”…Š‹–‡–—”—
a Àœké ’”‘˜‘œÀ žŽƒ†› ’”‘ Vaši ˜ý„‘”‘— ‹˜‡•–‹…‹Ǥ ‡Ž‘”‘«À ˜›ā‹–À
•˜ýŒ‹‡«ý‹•’‘”–‘˜À‹œžā‹–›˜„ŽÀœk‘•–‹•Œ‡œ†‘˜›Ǥ
âij®te se ’⇕v³†«it!
III. A POSLEDNÍ ETAPA NA PRODEJ
Abychom se Vám mohli individuálně věnovat, objednejte se, prosím, předem
na tel.: 733 123 400 nebo na [email protected]
www.sumavskydvur.cz
společné prostory v duchu luxusní residence
celoprosklená zábradlí, luxusní koupelny,
velké terasy již jako STANDARD
byty od 1kk až 4kk (37m2 – 120m2)
výborná dostupnost MHD
TRAM -> 12 min do centra (Muzeum)
BUS -> 6 min Budějovická, Kačerov, Pankrác
STAVBA
ZAHÁJENA
www.artdecmichle.cz
773 683 180
33
NOVOSTAVBY A PROJEKTY
CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
PROSTŘEDNICTVÍM
ČASOPISU REALCITY?
Požádejte svého makléře,
o možnost inzerce v tomto časopise
a na stránkách www.realcity.cz.
Měsíčně nás aktivně využívá v průměru
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR,
kteří hledají napříč všemi médii.
ATPO-RJ_RealCity-02-2015_103-5x133.indd 1
30.1.2015 9:50:34
DOMY A POZEMKY NA PRODEJ
Vysoký Újezd / moderní rodinné domy a vily na prodej / zasíťované pozemky / ceny od 2.000 Kč/m2
v těsné blízkosti golfu / na dosah lesa / Praha v dojezdu 15 minut /
www.zameckezahrady.cz
34
Tel.: 605 590 739
Y
Í CEN
N
Č
AK
DEJ
RO CH
P
Í
DO
DN
SLE Ů
O
P
BYT
Í
ČEN
N
5
KO
DO O 201
T
É
L
• 35 unikátních bytů
• úžasný výhled na celou Prahu
RADLICKÁ - PRAHA 5
Tel.: 731 125 515
www.142.cz
3 + KK
84 m2 + 2 balkóny 10 m2
5 299 733 Kč
PRAHA 4 - HODKOVIČKY
Tel.: 731 125 516
www.hodkovičky-byty.cz
www.rt-reality.cz
Skutečně pasivní a nízkoenergetické domy
7 DŮVODŮ PROČ BAHAL:
Jsme architekti, projektanti, stavební a servisní firma.
Uspoříte na energiích 2,5 milionu Kč za 20 let.
Vždy dodržíme fixní cenu uvedenou ve smlouvě.
Dopřejte si komfort, krásu a pohodlí v domech BAHAL.
Inteligentní dům, který pracuje za vás.
Bydlení, které prospívá Vašemu zdraví a přírodě.
Používáme pouze prvotřídní materiály a technologie.
Bahal ČR a.s. dodává typové i individuální rodinné domy včetně varianty
dodávky domu na klíč, a to výhradně v pasivním nebo nízkoenergetickém
standardu dle české TNI 730329.
WWW.DOMYBAHAL.CZ
Download

zaostřeno na aktuálně nová výstavba nový standard bydlení