V
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Vánoc
ˇ
ní
koncert
Na koncertě zazní hudba J. S. Bacha,
G. F. Händela, J. J. Ryby a dalších
Download

Vánoční koncert Musica Dolce Vita - plakát.pdf