Kapsch Group
Případová studie implementace
EMC Avamar ve společnosti Teleplan.
02.12.2009 | Titel der Präsentation
Untertitel der Präsentation | 1
TELEPLAN AT A GLANCE
September , 2013
OUR VISION:
Recognized Number One Global Partner for
Integrated After Market Supply
Chain & Service Solutions
3
TELEPLAN TODAY
HISTORY
Founded in Germany in 1983 –30 years of proven
performance in the After-Market-Service (AMS) industry
RANKING
Ranked top tier in the “pure play” AMS market
LOCATED
Headquarters in Amsterdam/The Netherlands.
22 Sites in North America, Europe & Asia Pacific.
CORE
COMPETENCE
NUMBERS
TELEPLAN CONFIDENTIAL
After-Market End-To-End Service Solutions for the 3C’s:
Computers. Communications. Consumer Electronics.
With 5,297 employees, our annual 2012
revenue was € 321 million, $ 420 million.
ONE OF THE LEADING INTERNATIONAL AMS PROVIDER IN POLAND
Tallinn
Roseville
Mexicali
Dallas
Reynosa
Colchester
Amsterdam
New Castle
Havan
Zoetermeer
t
Hasselt
Bydgoszcz
Prague
Suzhou
Hong
Kong
Bangkok
Penang
Singapore
Jakarta
Sydney
São Paulo
Service Facility
Amsterdam - Worldwide HQ;
P. 5
TELEPLAN HIGH LEVEL REQUIREMENTS
• 
Protection of company business critical data stored on local HDDs
against loss and damage
• 
Globally consistent and reliable solution
• 
Running on existing communication infrastructure – no upgrade
required
• 
Future scale-up possibility for more clients or servers
P. 6
Kapsch Group
Požadavky zákazníka
§  Nutno zálohovat v první fázi cca 500 uživatelských stanic
§  Možnost zálohování geograficky rozprostřených poboček po celém světě po slabých
WAN linkách (typicky 2 Mbit)
§  Škálovatelnost, možnost následně přidat zálohování serverů v datových centrech
§  Centralizovaný management
§  Vyřešit duplicitu uživatelských dat
§  UI pro možnost zálohy/obnovy bez zásahu Administrátorů
§  Jednododuché ovládání (správce i koncový uživatel)
§  Možnost rozdělit administraci nad skupinou desktopů mezi jednotlivé správce
(multitenancy)
09.09.2013
| Title of the presentation
Subheading of the presentation | 7
Kapsch Group
Co je to EMC Avamar
§  Deduplikační backup systém (software a hardware)
§  Redukuje dobu zálohy a eliminuje potřebu
přenosového pásma
§  Deduplikuje na straně klienta
Avamar
VM
§  Každý backup má charakter plné zálohy, byť
se provádí pouze přírůstek
§  Optimalizován pro fyzickou a virtuální
infrastrukturu
§  Vysoce dostupný a spolehlivý
§  Snižuje TCO náklady a business rizika
09.09.2013 | Title of the presentation
Subheading of the presentation | 8
Kapsch Group
EMC Avamar ve WAN prostředí
ROBO
Malá pobočka – jen klient
Větší pobočka s VMWare –
lokální Avamar Virtual Ed.
Větší pobočka – lokální
Avamar Data Store
Avamar
Multi-node
Data Store
Avamar
Single-node
Data Store
AVE
Local
System
Klient/Agent
OS
Local
AVE
Legenda
Šifrovaná komunikace
SSL k serveru
Šifrovaná AES
replikace
Enterprise
Manager
Šifrovaná VPN
Primární datové centrum
Sekundární datové centrum
(DR Systém)
09.09.2013 | Title of the presentation
Subheading of the presentation | 9
Kapsch Group
Návrh řešení
§  Definice zadání – stanice ve scope projektu (počty, kapacita dat, geografické umístění,
konektivita, retence, SLA požadavky
§  Definice dalšího rozvoje – zálohování serverů v datových centrech – maximalizovat
ochranu investic z první fáze
§  Proof of Concept – testovací nasazení technologie ověření možnosti dosažení
požadovaných parametrů na stávající WAN, seznámení s možnostmi správy
§  Kompetitivní srovnání s řešením od konkurence
§  Finalizace nákupu a nastartování realizace
09.09.2013 | Title of the presentation
Subheading of the presentation | 10
Kapsch Group
Implementace a design
§  11 x Avamar single node umístěných v 11 lokalitách
§  Implementace mezinárodního projektu byla rozdělena do několika fází
§  Dodávka HW do KBC nastavení IP adres + základní instalace
§  Distribuce do lokalit + instalace Avamarů (služby Kapsch Česká Republika)
§  Konfigurace backup jobů, reportingu, domén a nastavení uživatelských oprávnění
§  Automatická instalace a aktivace klientů pomocí vytvořených skriptů
§  Nastavení omezení využití LAN a CPU pro starší typy pc
§  Prvotní zálohy trvaly v řádu minut až několika dnů
§  Akceptace dodaného řešení
§  Zaškolení a předání do provozu zákazníkovi – backup joby trvají převážně jednotky
minut
§  Plán dalšího rozšiřování Avamaru i pro zálohování dat v datových centrech
09.09.2013 | Title of the presentation
Subheading of the presentation | 11
Kapsch Group
Výhody použití EMC Avamar
§  Zálohování trvá několik minut
§  Uživatelé si sami mohou obnovovat a zálohovat pomocí UI
§  Vynikající deduplikační poměr 30:1
§  Možnost zálohování poboček
§  Centrální management
§  100% úspěšnost při obnově oproti páskám
§  Možnost replikace záloh mezi Avamar nody, umístěnými na různých kontinentech
§  Nízká zátěž datových linek
§  Společnost plánuje návratnost investice ( ROI ) cca 9 měsíců
§  Řešení poskytlo jednoduchou správu – minimální požadavky na stávající tým
administrátorů
09.09.2013 | Title of the presentation
Subheading of the presentation | 12
Kapsch Group
Díky za pozornost
Jiří Turčányi – Consultant
Mobile +420 725 800 428
[email protected]
Petr Diviš – EMC BRS Consultant
Mobile +420 606730490
[email protected]
Jozef Novikmec – Teleplan IT Director DC and Infrastructure
Mobile +420 732 598 419
[email protected]
Please Note:
The content of this presentation is the intellectual property of Kapsch AG and all rights are reserved with respect to the copying, reproduction, alteration, utilization, disclosure or
transfer of such content to third parties. The foregoing is strictly prohibited without the prior written authorization of Kapsch TrafficCom AG. Product and company names may be
registered brand names or protected trademarks of third parties and are only used herein for the sake of clarification and to the advantage of the respective legal owner without the
intention of infringing proprietary rights.
19.09.13 | Title of the presentation
Subheading of the presentation | 13
Download

Případová studie implementace EMC Avamar ve společnosti Teleplan.