IVECO BUS CNG technologie
autobusech emisní normy Euro VI
Roman Koblása – Produkt Manager
Praha
2014
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
2
IVECO BUS
Globální značka
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
4
Group structure
CNHI
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
STAVEBNÍ TECHNIKA
NÁKLADNÍ AUTA, UŢITKOVÉ VOZY A AUTOBUSY
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
POHONNÉ JEDNOTKY
PRO PRŮMYSLOVÉ
A LODNÍ APLIKACE
CNH Industrial
Celosvětový lídr
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
6
CNH Industrial
Celosvětový lídr
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
7
CNH Industrial
Celosvětový lídr
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
8
CNH Industrial
Celosvětový lídr
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
9
CNH Industrial
Celosvětový lídr
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
10
IVECO BUS
NAŠE HODNOTY
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
TECHNOLOGIE
TOTAL COST OF OWNERSHIP
VYSOKÁ HODNOTA
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
IVECO BUS
ZCELA NOVÁ ŘADA AUTOBUSŮ EURO VI.
MĚSTSKÉ
MINIBUSY
MEZIMĚSTSKÉ
TURISTICKÉ
řada autobusů
od
Minibusů až k Turistickým Autokarům
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
12
IVECO BUS
ZCELA NOVÁ ŘADA AUTOBUSŮ EURO VI.
ŠETŘIT PALIVEM NEBYLO NIKDY TAK SNADNÉ
5% AŽ 10%
ÚSPORA
PALIVA
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
13
IVECO BUS
Zaměřen na trvalou udržitelnost rozvoje
Sniţování celkových nákladů na
provoz/vlastnictví (TCO)
Sniţování emisí CO2
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
14
Emise – znečišťující látky
Zaměřen na trvalou udržitelnost rozvoje
Pevné částice
se skládají z drobných částic
škodících zdraví
Přispívají k NO2 v ovzduší, ke
kyselému dešti a ke snižování
vrstvy ozónu
PM
Listopad 2014
Oxidy dusíky
NOX
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
Evropa - On Road emisní předpisy
Heavy Duty motory
Years
EMISSIONS ROADMAP
2008
2007
2009
2010
2011
EURO IV
EURO V
Euro IV
Euro V
2012
2013
2015
2016
2017
EURO VI
NR
NH
HEAVY DUTY
2014
- ON HIGHWAY -
Emission Limits
(g/kWh)
Euro VI
CO
HC
NOx
PM
CO
HC
NOx
PM
CO
HC
NOx
PM
PN
1,5
0,46
3,5
0,02
1.5
0.46
2,0
0,02
1.5
0,13
0,40
0,01
8*10 11
NOx emisní limity
výrazné snížení
• Euro IV and V emission limits according to European Static Cycle (ESC)
• Euro VI emission limits according to World Harmonized Static Cycle (WHSC)
CO: Carbon Monoxide
HC: Hydrocarbons
NOx: Nitrogen Oxides
PM: Particulate Matter
PN: Part Number
NH: New Homologations
NR: New Registrations
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
Evropa - On Road emisní předpisy
Výzva pro náš průmysl, významný závazek k životnímu prostředí
Euro VI.
emissions decrease
compared to 1990
NOTE: Dates refers to new homologations
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
CO
-66%
HC
-88%
PM
-98%
NOx
-98%
Technologie
HI-SCR technologie
Vyuţití vlastních inovací
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
Technologie
HI-SCR technologie
Pouze čistý
vzduch
HI- SCR : Selektivní katalytická redukce
E
 Pasivní regenerace
 Méně údrţby
N
G
I
TURBO
DPF
N
Filtr pevných
částic
E
Chlazení
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
SCR
Vstřikování
AD-Blue
Porovnání 2 technologií
HI-SCR Technologie a SCR+EGR Technologie
Pouze
1 válec
zečistý
6 nasává
vzduchplyny
výfukové
HI- SCR : Selektivní katalytická redukce
SCR + EGR : Recirkulace výfukových plynů
E E



N
Více pevných částic s EGR
Pasivní
regenerace
Větší
DPF
filtr
Méně
údrţby
Aktívní regenerace DPF
G
I
TURBO
Ventil
EGR
N
E
Filtr pevných
částic
Potřeba
sloţitějšího turba
Vstřikování
paliva
SCR
Vstřikování
AD-Blue
Méně AD-Blue,
ale více paliva
Chlazení
Listopad 2014
DPF
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
Technologie CNG
HI-SCR technologie (diesel) a CNG technologie
Pouze čistý
vzduch
HI- SCR : Selektivní katalytická redukce
E
 Pasivní regenerace
 Méně údrţby
N
G
I
TURBO
3-cestný
SCR
DPF katalyzátor
N
E
Filtr pevných
částic
Jednoduchá
výfukových plynů k
dosaţení emisních limitů
Chlazení
Listopad 2014
Vstřikování
úprava
AD-Blue
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
Výhody CNG technologie
CNG technologie
VLASTNOSTI
VÝHODY
SYSTÉM ELECTRONICKÉHO VSTŘIKOVÁNÍ
Vícebodové nepřímé sekvenční vstřikování
zajišťuje přesné dávkování paliva a stabilní
spalování. Díky specifickým pístům, je spalování
optimalizováno a CNG hoří rychle a úplně.
ÚČINNOST SPALOVÁNÍ,
OKAMŽITÁ ODEZVA MOTORU,
BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST
PŘEPLOOVÁNÍ VZDUCHEM
Mezichladič vzduchu a turbo s Waste Gate
ventilem k zajištění dobré přechodové odezvy
motoru.
VYSOKÝ VÝKON, VYNIKAJÍCÍ ODEZVA
MOTORU A NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA
ARCHITEKTURA MOTORU
Nepřímé vstřikování a stechiometrické
spalování plynových motorů umožňují snížení
hluku a vibrací kolem 3-5 dB ve srovnání s
dieselovými motory.
SNÍŽENÍ VIBRACÍ & HLUKU
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
Výhody CNG technologie
CNG technologie
VLASTNOSTI
VÝHODY
CNG PALIVO (COMPRESSED NATURAL GAS)
CNG je jedním z nejlevnějších typů paliv. Silné
ekonomické výhody pro konečného uživatele
po celou dobu životnosti vozidla
SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
DOBRÉ MOŽNOSTI SERVISU A UDRŽBY
Řídící jednotka motoru (ECU) s ovládáním
CAN-BUS a monitorovacím rozhraním pro
pokročilou diagnostiku v reálném čase a
efektivní řízení motoru.
RYCHLÝ A PŘESNÝ SERVIS
SNÍŽENÍ PROSTOJŮ VOZIDLA
ARCHITEKTURA ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
Díky lambda sondě a použití jednoduchého
třícestného katalyzátoru, jsou CNG motory
schopné snížit množství znečišťujících látek
(NOx, HC, CO) o 95%, v souladu s požadavky
na emise Euro VI.
Listopad 2014
JEDNODUCHÁ ÚPRAVA VÝFUKOVÝCH
PLYNŮ K DOSAŽENÍ EMISNÍCH LIMITŮ
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
IVECO BUS
NAŠE HODNOTY
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
TECHNOLOGIE
TOTAL COST OF OWNERSHIP
VYSOKÁ HODNOTA
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
ZCELA
NOVÝ MĚSTSKÝ AUTOBUS
EFFEKTIVNOST
EURO VI HI-SCR –
UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE
NOVÉ MOTORY TECTOR 7
A CURSOR 9
AŽ O 800 KG LEHČÍ
Listopad 2014
PROSTOR PRO
CESTUJÍCÍ
EBSF PRACOVNÍ
MÍSTO ŘIDIČE
NOVÉ STŘEŠNÍ LED
OSVĚTLENÍ
VÝKONNÁ KLIMATIZACE
NOVÁ SEDADLA
DOSTATEK PROSTORU
TEPELNÝ KOMFORT
OPTIMALIZOVANÉ ÚLOŽNÉ
PROSTORY
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
DESIGN
NOVÝ STYL S LED SVĚTLY
SNADNÁ ÚDRŽBA
VELKÁ NABÍDKA
BHLS DOPLŇKŮ
25
CNG TECHNOLOGIE ZŮSTÁVA NADÁLE
NEJČÍSTČÍM ŘEŠENÍM PRO MĚSTSKOU DOPRAVU
CNG technologie
CNG je : •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osvědčená spolehlivá technologie
Nejnižší emise PM a NOx
Nízká produkce hluku
Není spojena s potravinovým řetězcem
Lze využít bioplyn
Velké zkušenosti se CNG
CNG autobusy Euro VI. jsou k dispozici
bez AdBlue/EGR, jednoduchý ATS, 3-cestný katalyzátor
Žádné baterie, likvidace, výměny
Budoucí připravenost – požití bio plynu
CNG je pozitivní ekonomicky a ekologicky
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
IVECO BUS
Zcela nový městský autobus
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
39
IVECO BUS
The money maker
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
40
IVECO BUS
AUTOKAR s vysokou přidanou hodnotou
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
41
IVECO BUS
Zcela nové minibusy a podvozky
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
42
IVECO BUS
DĚKUJI ZA POZORNOST
Listopad 2014
IVECO BUS CNG technologie Euro VI.
Download

IVECO BUS CNG technologie autobusech emisní normy Euro VI "pdf"