Geodézie a Důlní Měřictví 2014
Mezinárodní konference
XXI. konference Společnosti Důlních Měřičů a Geologů, z. s.
9. sjezd SDMG, zapsaného spolku
POD ZÁŠTITOU
prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc. - děkana HGF, VŠB - TU Ostrava
Dr.h.c. prof. Ing. Gabriela Weisse, PhD. - děkana Fakulty BERG, TU Košice
Ing. Ivo Pěgřímka, Ph.D. - předsedy Českého báňského úřadu
13. – 15. ŘÍJNA 2014
Hotel Palcát
9. května 2471, 390 02 Tábor, Česká republika; www.hotelpalcat.cz
Organizátoři konference:
Společnost Důlních Měřičů a Geologů, z. s.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika
www.sdmg.cz
Institut Geodézie a Důlního Měřictví
Hornicko-geologická fakulta
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika
http://igdm.vsb.cz/
Tematická zaměření
Geodézie, kartografie a důlní měřictví:
 Legislativa, organizace a výchova v oboru





geodézie, kartografie a důlní měřictví,
Metody, technologie a přístroje,
Kartografické aspekty geodézie a důlního měřictví,
Digitální kartografie,
Geodynamika, inženýrská geodézie, deformační
měření a další aplikované aspekty v geodézii
a důlním měřictví,
Družicová, kosmická a astronomická geodézie,
Geodetické sítě a zpracování měření.
Katedra geodézie

Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
Slovenská republika
www.stuba.sk
Geografické informační systémy (GIS):
Ústav geodézie, kartografie a geografických
informačných systémov
 3D vizualizace prostorových dat,
Fakulta BERG
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
Slovenská republika
http://web.tuke.sk/ugkagis/sk/
Katastr nemovitostí:
Glówny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Polská republika
www.gig.eu/pl
 Historie a současné trendy v GIS,
 Modely dat a struktur,
 Plánování a projektování GIS technologií.
 Legislativa, organizace a aktuální problémy
v katastru nemovitostí,
 Katastrální základ a katastrální systémy,
 3D katastr - perspektivy využití,
 Aplikace katastrálních dat.
Programový výbor
Organizační výbor
Ing. Martin Vrubel, Ph.D.
Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
Člen rady SDMG, z. s.
Institut kombinovaného studia Most
VŠB -TU Ostrava
Předseda SDMG, z. s.
Severočeské doly a.s.
tel.: +420 47 460 2064
mobil: +420 725 551 841, +420 59 732 5707
[email protected]
[email protected]
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
[email protected]
Ing. Rostislav Dandoš
Záležitosti ve věci sborníku
Předseda revizní komise SDMG, z. s.
Institut geodézie a důlního měřictví
prof. Dr. Ing. Janka Sabová
tel.: +420 59 732 3326
[email protected]
Místopředseda SDMG, z. s.
VŠB - TU Ostrava
tel.: +420 59 732 1234
Technická univerzita v Košicích
[email protected]
Sylva Talácková
Administrátor SDMG, z. s.
Institut geodézie a důlního měřictví
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
Slovenská technická univerzita v Bratislavě
[email protected]
tel.: +420 59 732 3149
[email protected]
dr hab. inž., prof. Andrzej Kowalski
Ing. Petr Jadviščok
Institut geodézie a důlního měřictví
Glówny Instytut Górnictwa, Katowice
[email protected]
tel.: +420 59 732 3326
[email protected]
Důležité termíny:
Zaslání závazné přihlášky
do 31. 8. 2014
Zaslání anotace (max. 15 řádků)
Zaslání konečného znění příspěvku
do 31. 8. 2014
do 5. 9. 2014
Referát musí mít následující strukturu:
Název, anotace a klíčová slova česky (slovensky, polsky) a anglicky.
Samotný text článku česky (slovensky, polsky).
Sborník referátů bude formou CD. Tištěn bude sborník anotací.
Vše potřebné najdete v pokynech pro autory na www.sdmg.cz
Referáty budou recenzovány,
prosíme o dodržení termínu odevzdání !!
Časový rozvrh dne 13. 10. 2014
12:00 - 13:00 oběd
od 13:00 prezence
13:30 zahájení konference
16:30 9. sjezd SDMG, z. s.
Poplatky
Účastnický poplatek do 31. 8. 2014
2 800,- Kč
Na místě a po termínu
3 000,- Kč
Ve vložném jsou zahrnuty náklady na organizaci konference, stravování a poplatky na exkurzích.
Pro firmy : Panel/stánek: 5.000/10.000 Kč
Nabídka reklamy ve sborníku: 1 strana A5 černobílá 1 000,-- Kč
1 strana A5 barevná
Ubytování v hotelu Palcát: Jednolůžkový 1100/noc
Třílůžkový
1900/noc
2 000,-- Kč
Dvoulůžkový 1500/noc
Apartmán pro 4 osoby 2200/noc
Ubytování zajišťuje SDMG, z. s. (kontakt Sylva Talácková, +420 597 323 149).
Ubytování si účastníci konference hradí sami.
Bližší informace najdete na http://www.sdmg.cz/
(pokyny k vypracování referátu, šablona, přihláška)
Jak se dostanete na místo určení:
GPS: 49°24'47.261"N, 14°39'59.865"E
Download

Geodézie a Důlní Měřictví 2014