grafický manuál
březen 2014
manuál loga a stylu
Obsah
1 | Logotyp BIOCEV
1
1.1 Základní barevná verze logotypu
2
1.2 Základní barevná verze loga s textem
3
v jazykových mutacích; česky a anglicky
4
5
4.2.1 Hlavičkový papír – kancelářský
5 | Prezentační materiály
1
1.3 Barevnost logotypu
4
1.4 Černá verze logotypu
5
5.1 Powerpointová prezentace
2
1.5 Negativní verze logotypu
6
5.2 Desky
3
7
5.3 Poznámkový blok
4
1.6 Zakázané varianty logotypu
8
5.4 Rollup
5
1.7 Ochranná zóna logotypu
9
5.5 Vlajka
6
5.6 PVC Banner
8
5.7 Taška
9
5.8 Leták
10
1.5.1 Negativní barevná verze logotypu
1.8Minimální velikost logotypu
10
2 | Písmo
1
2.1 Písmo – definice hlavního písma
2
2.1.1 Písmo – definice kancelářského písma
3
3 | Vizuální prvky
1
3.1 Doplňkový vizuální motiv
2
3.2 Motto BIOCEV
4
4 | Merkantilie
2
4.2 Hlavičkový papír – oficiální
1
4.1 Vizitka
2
3
4.1.1 Vizitka – varianty
úvod logotyp biocev
6 | Propagační předměty
1
6.1 USB flash disk
2
6.2 Tužky
3
6 | Povinná publicita
1
7.1 Logolinky
2
7.2 Štítek
3
7.3 Vědecký poster
4
úvod logotyp biocev
3
manuál loga a stylu
Úvod – logotyp BIOCEV
Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci
se značkou (logotypem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost) a pokyny pro jejich použití. Pro opravdu účinnou
konstruktivní komunikaci je nutné zachovávat vše, co je v manuálu definováno. Dokumenty vytvořené mimo platné vzory (formuláře, zprávy atd.), kde je
použito logo BIOCEV, musí vycházet ze zde uvedených materiálů. Teprve pak
je možné zajistit, aby projekt BIOCEV vystupoval pod konzistentní hlavičkou
ve všech komunikačních kanálech, vůči svým partnerům i na veřejnosti.
Nejdůležitějším prvkem jednotné vizuální identity je základní ochranná
známka (logotyp). Dalšími prvky jsou barevnost a typy písma. Na těchto třech
základních aspektech je postaven vizuální projev BIOCEV.
1 | Logotyp BIOCEV
Zásady jednotného vizuálních stylu jsou shrnuty v tomto grafickém manuálu,
který obsahuje souhrn informací, které pomáhají pochopit a aplikovat vizuální
styl BIOCEV.
4
úvod logotyp biocev
1 | logotyp
1
manuál loga a stylu
1 | Logotyp
1 | Logotyp
1.1 Základní barevná verze logotypu
1.2 Základní barevná verze loga s textem
v jazykových mutacích; česky a anglicky
» biocev_horizont_textCZ.eps
» biocev_horizont_textCZ.jpg
» biocev_horizont_textCZ.png
» biocev_vertikal_cmyk.eps
» biocev_vertikal.jpg
» biocev_vertikal.png
» biocev_horizont_textAJ.eps
» biocev_horizont_textAJ.jpg
» biocev_horizont_textAJ.png
» biocev_horizont_cmyk.eps
» biocev_horizont.jpg
» biocev_horizont.png
» biocev_vertikal_textCZ.eps
» biocev_vertikal_textCZ.jpg
» biocev_vertikal_textCZ.png
2
1 | logotyp
» biocev_vertikal_textAJ.eps
» biocev_vertikal_textAJ.jpg
» biocev_vertikal_textAJ.png
1 | logotyp
3
manuál loga a stylu
1 | Logotyp
1 | Logotyp
1.3 Barevnost logotypu
1.4 Černá verze logotypu
Barvy jsou definovány v různých barevných systémech.
Systémy CMYK a Pantone se používají při tiskařském zpracování.
Systém RGB se používá při užití na obrazovce (web, powerpoint prezentace apod.).
Systém WEB (hexadecimální zápis) se používá při aplikaci loga na internetu.
CMYK 0/0/100/0
Pantone Process Yellow C
RGB 255/242/0
HEX #FFF200
CMYK 0/0/0/100
Pantone Black C
RGB 0/0/0
HEX #000000
» biocev_vertikal_black.eps
» biocev_vertikal_B.jpg
» biocev_vertikal_B.png
Doplňkové barvy
CMYK 50/20/20/0
Pantone 550 C
RGB 131/174/189
HEX #83AEBD
CMYK 4/0/0/0
Pantone 7457 C 30%
RGB 241/250/254
HEX #F1FAFE
CMYK 80/15/30/0
Pantone 320 C
RGB 0/162/177
HEX #00A2B1
» biocev_horizont_black.eps
» biocev_horizont_B.jpg
» biocev_horizont_B.png
CMYK 30/90/0/0
Pantone 246 C
RGB 180/62/151
HEX #B43E97
4
1 | logotyp
CMYK 0/0/0/72
Pantone 7540
RGB 105/105/105
HEX #696969
1 | logotyp
5
manuál loga a stylu
1 | Logotyp
1 | Logotyp
1.5 Negativní verze logotypu
1.5.1 Negativní barevná verze logotypu
Negativní barevná verze logotypu je další varianta použítí logotypu na tmavých podkladech pro zdůraznění firemní žluté
barvy v kruhu.
6
1 | logotyp
» biocev_vertikal_white.eps
» biocev_vertikal_W.png
» biocev_vertikal_whitecolor.eps
» biocev_horizont_white.eps
» biocev_horizont_W.png
» biocev_horizont_whitecolor.eps
1 | logotyp
7
manuál loga a stylu
1 | Logotyp
1 | Logotyp
1.6 Zakázané varianty logotypu
1.7 Ochranná zóna logotypu
Tvar a barevnost loga jsou v tomto manuálu závazně defnovány. Jiné varianty loga jsou nepřípustné. Není možné měnit danou
barevnost loga, jeho tvar či tvořit jeho jiné varianty, které nesouhlasí s předepsanou podobou loga.
Ochranná zóna je definována písmenem „V“ z logotypu, tak jak je vyobrazeno. Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost loga opticky narušit. Ochranná zóna také
slouží ke správnému umístění loga na okraji formátu papíru apod. Logo je nutné učinit součástí celkové kompozice.
Minimální odstup loga od
ostatních grafických prvků
a textu je daná šíří písmene
„V“ v logu.
» biocev_vertikal_cmyk.eps
» biocev_vertikal.jpg
» biocev_vertikal.png
Všechny varianty logotypu
mají v digitalizované verzi
zanesenou svoji ochrannou
zónu.
» biocev_horizont_cmyk.eps
» biocev_horizont.jpg
» biocev_horizont.png
8
1 | logotyp
1 | logotyp
9
manuál loga a stylu
1 | Logotyp
1.8 Minimální velikost logotypu
Minimální velikost loga je dána šířkou značky. Minimální velikost je určena pouze pro speciální případy (např. razítka,
propisky, atd.).
2 | Písmo
10 mm
18 mm
10
1 | logotyp
2 | písmo
1
manuál loga a stylu
2 | Písmo
2 | Písmo
2.1 Písmo – definice hlavního písma
2.1.1 Písmo – definice kancelářského písma
Hlavním písmem značky BIOCEV je font-face s názvem Teuton.
Doplňkovým neboli kancelářským písmem je Arial, které používáme všude tam, kde není možnost instalace fontu Teuton do
operačního systému. Arial můžeme použít ve všech jejích základních řezech (regular, italic, bold, bold italic).
Toto písmo je součástí kompletního balíku jednotné vizuální identity značky BIOCEV a je doporučeno jej použít všude tam, kde
je možnost font nainstalovat do operačního systému.
Teuton
2
Arial
1234567890!@#$%&*()
1234567890!@#$%&*()
1234567890!@#$%&*()
1234567890!@#$%&*()
1234567890!@#$%&*()
1234567890!@#$%&*()
2 | písmo
2 | písmo
3
manuál loga a stylu
3 | Vizuální prvky
4
2 | písmo
3 | vizuální prvky
1
manuál loga a stylu
3 | Vizuální prvky
3.1 Doplňkový vizuální motiv
Základním elementem doplňkového vizuálního motivu je krychlička, která je obsažena již v samotném logu. Tu můžeme poskládat do komplexnějších celků. Ať už konkrétních obrazů jako je portrét Einsteina vpravo nebo abstrakních v podobě “molekul“
pod textem.
2
3 | vizuální prvky
3 | vizuální prvky
3
manuál loga a stylu
3 | Vizuální prvky
3.2 Motto BIOCEV
Součástí vizuální stylu BIOCEV je motto v české verzi: excelentní věda ve prospěch moderní společnosti a anglické verzi:
excellent science in favour of modern society. Jeho umístění je vhodné na všechny základní dokumenty tam, kde to dovoluje
prostor dokumentu.
Barevnost bloku je variabilní a záleží na daném dokumentu a druhu tisku. Doporučená je Pantone 550, ale je možné ho použít
i v jiných barvách, např. černé, či negativní.
Doporučená barevnost:
CMYK 50/20/20/0
Pantone 550 C
RGB 131/174/189
HEX #83AEBD
4 | Merkantilie
CMYK 0/0/0/100
Pantone Black C
RGB 0/0/0
HEX #000000
» motto biocev CZ.eps
» motto biocev AJ.eps
4
3 | vizuální prvky
4 | merkantilie
1
manuál loga a stylu
4 | Merkantilie
4 | Merkantilie
4.1 Vizitka
4.1.1 Vizitka – varianty
biocev_horizont_textCZ.eps
šíře 65 mm
2
Jméno
a příjmení
Teuton 24 Pro 9b/10,8b
Funkce
Teuton 22 Pro 8b/9b
85 mm
13
ÚMG AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4 – Pankrác
www.biocev.eu
M
+420 774 727 981
T
+420 226 201 528
E
[email protected]
2
55 mm
3
4
3
39 mm od horního okraje
13
5
3
linka: 10 mm 0,25b, black
4
Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy
of Sciences and Charles University in Vestec
6
Jan Novák
7
PR and Marketing Manager
IMG ASCR, v. v. i., Division BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a
140 62 Prague 4 – Pankrác
Czech Republic, www.biocev.eu
6
3
M
+420 774 727 981
T
+420 226 201 528
E
[email protected]
5
5
8
anglická varianta:
EU + texty en barva.ai
OP research logo.eps
6
b iocev_horizont_textAJ.eps
šíře 73 mm
7
krychlicky.eps
8
p odklad 4% Cyan
šíře 73 mm
» vizitka biocev 85x55mm_novak.pdf
2
4 | merkantilie
Funkce
4
ÚMG AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4 – Pankrác
www.biocev.eu
Jméno
a příjmení
Teuton 24 Pro 9b/10,8b
Funkce
Teuton 22 Pro 8b/9b
T
E
+420 226 201 629
jméno.příjmení@biocev.eu
34 mm od horního okraje
5
linka: 10 mm 0,25b, black
lok s kontakty
B
Teuton 22 Pro 7b/11b
zarovnání vlevo
Teuton 24 Pro 5b/11b
pro symboly M T E
2
20 mm od horního okraje
Jméno Příjmení
lok s adresou
B
Teuton 22 Pro 6b/7,2b
zarovnání vpravo
Teuton 24 Pro 6b/7,2b
pro www
Logo EU a OP VaVpI
česká varianta:
eu cmyk.ai
1.2 cz cmyk.eps
5
biocev_horizont_textCZ.eps
šíře 65 mm
10,5 mm od horního okraje
Biotechnologické a biomedicínské centrum
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci
1
20 mm od horního okraje
2 Bc. Jan Novák
Manažer PR a marketingu
1
85 mm
10,5 mm od horního okraje
Biotechnologické a biomedicínské centrum
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci
1
Formát: 85 mm × 55 mm, upravený blok s kontakty
55 mm
Formát: 85 mm × 55 mm, česko-anglická verze
1
Biotechnologické a biomedicínské centrum
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci
Jméno Příjmení
3
lok s adresou
B
Teuton 22 Pro 6b/7,2b
zarovnání vpravo
Teuton 24 Pro 6b/7,2b
pro www
4
lok s kontakty krátké
B
Teuton 22 Pro 7b/11b
zarovnání vlevo
Teuton 24 Pro 5b/11b
pro symboly M T E
5
Logo EU a OP VaVpI
6
krychlicky.eps
7
p odklad 4% Cyan
šíře 73 mm
6
Funkce
ÚMG AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4 – Pankrác
www.biocev.eu
6
3
T
E
+420 226 201 629
jméno.příjmení@biocev.eu
7
5
» vizitka biocev 85x55mm_vzor.pdf
4 | merkantilie
3
manuál loga a stylu
4 | Merkantilie
4 | Merkantilie
4.2 Hlavičkový papír – oficiální
4.2.1 Hlavičkový papír – kancelářský
Oficiální hlavičkový papír (náročnější na tisk) je určen pro oficiální dopisní komunikaci vně BIOCEV.
Kancelářský hlavičkový papír je určen pro interní komunikaci uvnitř BIOCEV.
Formát: 210 mm × 297 mm, 50% velikost v zobrazení, česká a anglická verze
Formát: 210 mm × 297 mm, 50% velikost v zobrazení, česká a anglická verze
2
2
Záhlaví česká verze
biocev_horizont_textCZ.png
šíře 120 mm
1
1
Záhlaví česká verze
biocev_horizont_textCZ.png
šíře 120 mm
vizuál: krychle_hl papir.jpg
vizuál: krychle_hl papir.jpg
Zápatí česká verze
2loga-rgb-CZ.png
šíře 90 mm
Zápatí česká verze
2loga-rgb-CZ.png
šíře 90 mm
Text: Arial 7b
Text: Arial 7b
Podklad:
RGB 241/250/254
Linka: 0,75b
RGB 241/250/254
Záhlaví anglická verze
biocev_horizont_textCZ.png
šíře 120 mm
Záhlaví anglická verze
biocev_horizont_textCZ.png
šíře 120 mm
vizuál: krychle_hl papir.jpg
vizuál: krychle_hl papir.jpg
Zápatí anglická verze
2loga-rgb-ENG.png
šíře 90 mm
Zápatí anglická verze
2loga-rgb-ENG.png
šíře 90 mm
Text: Arial 7b
Text: Arial 7b
Podklad:
RGB 241/250/254
Linka: 0,75b
RGB 241/250/254
2
1
1
2
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i., Division BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Prague 4 – Pankrác, Czech Republic
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i., Division BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Prague 4 – Pankrác, Czech Republic
phone: +420 226 201 526 | mobile: +420 774 798 102
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
phone: +420 226 201 526 | mobile: +420 774 798 102
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
1/1
1/1
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4 – Pankrác
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV
City Point, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4 – Pankrác
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 102
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
tel: +420 226 201 526 | mobil: +420 774 798 102
e-mail: [email protected] | web: www.biocev.eu
1/1
» BIOCEV_hlpapir_CZ_oficialni_adresa Hvezodva_brezen2014.docx
» BIOCEV_hlpapir_EN_oficialni_adresa Hvezodva_brezen2014.docx
4
4 | merkantilie
1/1
» BIOCEV_hlpapir_CZ_kancelarsky_adresa Hvezodva_brezen2014.docx
» BIOCEV_hlpapir_EN_kancelarsky_adresa Hvezodva_brezen2014.docx
4 | merkantilie
5
manuál loga a stylu
5 | Prezentační materiály
6
4 | merkantilie
5 | prezentační materiály
1
manuál loga a stylu
5 | Prezentační materiály
5 | Prezentační materiály
5.1 Powerpointová prezentace
5.2 Desky
Šablona ppt prezentace v české a anglické mutaci.
Příklad použití grafických prvků na deskách.
Desky biocev_vnejsi strana tisk.pdf
Desky biocev_vnitrnii strana tisk.pdf
#'+"&'$'!/&#'%##&&+)
' +"%/' #&*&")$*&#-)*#+/#&*+
www.biocev.eu
www.biocev.eu
#&',
*+0"(,$#
$
%#$#'-#'-,
Our vision
Our vision is to establish a centre of excellence as part of the European Research Area and to guarantee development of modern
biotechnologies and biomedicine in favour of scientific progress and society.
...#'-,
The uniqueness of the project lies in well-balanced activities and goals set within the pillars of the knowledge triangle, in BIOCEV
supported by modern infrastructure and novel approaches to conducting research, which is based on the experience of top-quality
world research institutes.
Teaching and education
Research and development
Transfer of research results into practice
Core Facilities
Czech Centre for Phenogenomics
Centre for functional analysis of individual genes
Centre for Molecular Structure
Crystallography and mass spectrometry
Imaging Methods
Microscopic techniques including confocal and electron microscopy
Areas of Scientific Programme
www.biocev.eu
www.biocev.eu
www.biocev.eu
4
Functional Genomics
Cellular Biology and Virology
Structural Biology and Protein Engineering
Biomaterials and Tissue Engineering
Development of Therapeutic and Diagnostic Approaches
OMICS
DNA sequencing and characterization, microchip and proteomic analysis
Cryotechnologies
Fully computerised storage for cell lines, mouse sperm, and embryos in
liquid nitrogen or nitrogen vapour
www.biocev.eu
» prezentace-CZ-new_zakladnisablona2.ppt
» sablona_pptprez_EN.ppt
2
5 | prezentační materiály
5 | prezentační materiály
3
manuál loga a stylu
5 | Prezentační materiály
5 | Prezentační materiály
5.3 Poznámkový blok
5.4 Rollup
» poznamkovy blok A5 PRINT.pdf
Formát: 148 mm × 210 mm (A5), 50% zobrazení
70 mm od horního okraje
na střed stránky
6
1
1
40% zobrazení, vnitřní listy
1
67 mm
od horního
okraje
(text pod logotypem je přizpůsobený
velikosti rozměru rollupu)
7
www.biocev.eu
1
134 mm
od horního
okraje
2
Logolink EU OP VaVpI v aj
EU + texty en barva.ai
šíře 43 mm
1 aj cmyk.eps
šíře 24 mm
3
4
Motto excellent
motto biocev AJ.eps
šíře 115 mm
5 | prezentační materiály
5
Vizuál krychle
krychle A5.eps
Pozadí
4% cyan
4
www adresa
Teuton 24 Pro 155b
CMYK 80/15/30/0
5
Logolink EU OP VaVpI v aj
2loga cmyk ENG.eps
šíře 350 mm
6
Vizuál krychle
krychle rollup.eps
krytí 30 %
5
Přechod – pozadí
prechod sedomodra.eps
9 mm
od spodního
okraje
4
Text
Teuton 22 Pro 98/117,6b
Teuton 22 Pro 64/176,8b
4
4
Logotyp biocev s textem
biocev_vertikal_textAJ.eps
šíře 83 mm
3
3
1
Motto excellent
motto biocev AJ.eps
šíře 812 mm
2
3
2
2
2
5
3
1
Logotyp biocev Black
biocev_horizont_black.eps
šíře 39 mm
2
www adresa
Teuton 22 Pro 12b
3
Logolink EU OP VaVpI v aj black
2loga CMYK ENG_B_FLASH.eps
šíře 21 mm
šíře 39 mm
4
Linka
0,25 b, rozestup 6,5 mm
Logotyp biocev s textem
logo s textem rollupAJ.eps
šíře 605 mm
» biocev rollup 00 1000x2000mm_C1.pdf
163 mm
4
5
82 mm
65 mm od spodního okraje
Doporučené zápatí
s povinnými logy v bílé liště,
výška 163 mm
5 | prezentační materiály
5
manuál loga a stylu
5 | Prezentační materiály
5.5 Vlajka
Rozměr: 110 × 160 mm, anglická a česká verze
Rozměr: 160 × 110 mm, anglická a česká verze
Doporučený podklad vlajky je bílý nebo 4% cyan.
» vlajka 110x160mm_CZ.pdf
» vlajka 110x160mm_EN.pdf
» vlajka 160x110mm_CZ.pdf
» vlajka 160x110mm_EN.pdf
6
5 | prezentační materiály
5 | prezentační materiály
7
manuál loga a stylu
5 | Prezentační materiály
5 | Prezentační materiály
5.6 PVC Banner
5.7 Taška
Ukázka rozmístění grafických prvků na velkoplošném banneru.
Ukázka rozmístění grafických prvků a povinného logolinku na tašku.
Formát: 4000 mm × 2400 mm
Formát: 380 mm × 310 mm, materiál: papír, zpevněné ucho
1
2
3
4
5
30 mm
od spodního
okraje
1
23 mm
od spodního
okraje
2
1
Logotyp biocev s textem
biocev_horizont_textCZ.eps
šíře 1675 mm
Blok s textem
100% černá, násobit, 60% krytí
Teuton 24 Pro 394/430 b
barva bílá a 100% yelow
2
3 Vizualizace areálu
foto ve stupních šedi se zvýrazněnými
barevnými prvky
8
5 | prezentační materiály
4
www adresa
Teuton 24 Pro390 b
72% černá
5
Logolink EU a OP VaVpI v čj
2loga cmyk CZ.eps
šíře: 1228 mm
1
Logotyp biocev
biocev_horizont_cmyk.eps
šíře 980 mm
2
Logolink EU a OP VaVpI v čb
2loga CMYK ENG_B_TASKA.eps
šíře 156 mm
Teuton 24 Pro 394/430 b
barva bílá a 100% yelow
30 mm
» Banner Biocev 4000x2400mm_PRINT.pdf
» taska 38x31x13mm_biocev potisk_PRINT.pdf
5 | prezentační materiály
9
manuál loga a stylu
5 | Prezentační materiály
5.8 Leták
Ukázka rozmístění grafických prvků na letáku v české mutaci.
Formát: 434 mm × 230 mm, čistý formát 170 mm × 230 mm
HELSINKY
MOSKVA
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM
Biotechnologické
centrum
AKADEMIE VĚD aA biomedicínské
UNIVERZITY KARLOVY
Akademie věd a Univerzity
VE VESTCIKarlovy ve Vestci
BERLÍN
LONDÝN
VARŠAVA
PRAHA
6 | Propagační předměty
VESTEC
PAŘÍŽ
VÍDEŇ
BERN
BUDAPEŠŤ
ŘÍM
MADRID
LISABON
ATÉNY
Kontakt
Listopad 2012
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. – útvar BIOCEV
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Tel.: +420 226 201 526
+420 774 798 102
E-mail: [email protected]
www.biocev.eu
www.biocev.eu
www.facebook.com/biocevczechrepublic
O projektu
Vize projektu
Sdílené laboratoře
Projekt BIOCEV je společným projektem šesti ústavů
Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze,
jehož cílem je kompletní realizace evropského vědeckého
centra excelence v oborech biotechnologie a biomedicína.
Vybudovat centrum excelentního výzkumu,
které se stane nedílnou součástí Evropského
výzkumného prostoru, a garantovat rozvoj
moderních biotechnologií a biomedicíny ve
prospěch vědeckého pokroku a společnosti.
Řešení komplexních projektů vyžaduje kvalitní základnu
nejmodernějších technologií. Špičkové servisní laboratoře
(tzv. Core Facilities) centra BIOCEV, které budou součástí
nové výzkumné infrastruktury, budou sloužit nejenom vědeckým pracovníkům samotného centra, ale zároveň budou
k dispozici českým i zahraničním výzkumníkům a firmám.
Smyslem projektu BIOCEV je poskytnout renomovaným
výzkumníkům zázemí pro inovativní výzkum, stimulovat
podmínky pro excelentní vědeckou práci v České republice
a podpořit národní i evropský rozvoj biotechnologického
průmyslu. Mezi další cíle projektu patří posílení spolupráce
a vytváření nových partnerství s významnými zahraničními
vědecko-výzkumnými institucemi stejně jako s komerčními
subjekty, které budou nezbytnými partnery pro přenos
výsledků výzkumu do praxe.
Unikátnost projektu je založena na kombinaci a vyváženosti výzkumných, vzdělávacích
a aplikačních aktivit a cílů, postavených na
třech pilířích znalostního trojúhelníku. Ty budou
v BIOCEVu posíleny moderní vědeckou infrastrukturou a inovativním systémem řízení vědeckého výzkumu, které vychází ze zkušeností
nejprestižnějších světových vědeckých center.
České centrum pro fenogenomiku – národní infrastruktura
a centrum pro analýzu funkce jednotlivých genů
Laboratoř OMICS – sekvenace DNA a její charakterizace,
mikročipové a proteomické analýzy
Výzkumný program
Projekt BIOCEV a jeho náplň jsou
postavené na třech pilířích znalostního
trojúhelníku: výzkum a vývoj, výuka
a vzdělávání a transfer výsledků výzkumu
do praxe.
Kvalitní a mezinárodně konkurenceschopný vědecký program
BIOCEV, reagující na nejaktuálnější trendy a výzvy v odvětvích biotechnologií a biomedicíny, je složen z pěti synergických oblastí biomedicínského a biotechnologického výzkumu.
Výzkum a vývoj
• společný projekt předních
vědeckých institucí ČR
• zaměření na celosvětově
významné, rychle se rozvíjející obory
• výrazné vědecké osobnosti v roli
vedoucích výzkumných programů
• 5 spolu souvisejících vědeckých programů
v oblasti základního i aplikovaného výzkumu
• vznik komplexně technologicky
vybaveného pracoviště se špičkovými
přístroji
• integrace do Evropského
výzkumného prostoru
Transfer výsledků výzkumu
do praxe
• důraz na převedení výsledků
základního výzkumu do praxe, zejména
v humánní a veterinární medicíně
• intenzivní spolupráce s komerčním sektorem
• vznik samostatného oddělení
transferu technologií BIOCEV, jehož
náplní bude ochrana duševního
vlastnictví a maximalizace
socioekonomických přínosů
vědecké práce
Výuka a vzdělávání
• vzdělávání studentů
magisterského a doktorského
studia ve stimulujícím prostředí
předních vědeckých kolektivů
• rozvoj nových studijních oborů
• školení pracovníků soukromého sektoru
• popularizace a medializace
biomedicínských
a biotechnologických oborů
Základním výzkumným cílem projektu BIOCEV je detailní
poznání buněčných organismů na molekulární úrovni, které
bude inspirací pro aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů. Mezi ně patří včasná diagnostika chorob,
vývoj biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik,
proteinové inženýrství a další inovativní technologie, které
povedou ke zlepšování kvality života člověka, rozvoji a růstu znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR.
1 Funkční genomika – charakterizace komplexní funkce
genů včetně jejich interakcí, zejména se zaměřením na
molekulární podstatu chorob
2 Buněčná biologie a virologie – výzkum asociací nádorových onemocnění s virovými infekcemi, regulační mechanismy transformovaných a kmenových buněk a mechanismy
interakce mezi patogeny a hostitelem
3 Strukturní biologie a proteinové inženýrství – vývoj
a produkce rekombinantních proteinů s praktickým
využitím, jako je např. příprava léčiv cíleně směrovaných
do patologicky postižených oblastí organismů
4 Biomateriály a tkáňové inženýrství – vývoj syntetických polymerních terapeutik a diagnostik a vývoj polymerních materiálů pro tkáňové náhrady cév, srdečních chlopní,
chrupavek a kostí nebo skeletů pro obnovení funkce
poškozené míchy v regenerativní medicíně
5 Vývoj léčebných a diagnostických postupů – studium molekulární podstaty chorob směřující ke zlepšení
diagnostiky a získání údajů využitelných pro další studium
terapeutických možností
Centrum molekulární struktury – krystalografie
a hmotnostní spektrometrie
ústavů Akademie věd, ale i přítomností několika biotechnologických firem, které ve Vestci sídlí. Pozemek připravený pro výstavbu centra má rozlohu 5,5 ha a je vlastněn
Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Celková
plánovaná podlahová plocha nových prostor BIOCEV činí
zhruba 25,5 tis. m2.
Kryotechnologie – uchovávání biologických vzorků
v tekutém dusíku nebo jeho parách
Základní fakta
Centrum zobrazovacích metod – mikroskopické techniky
včetně konfokální a elektronové mikroskopie
Kvalitu vědeckých záměrů projektu BIOCEV dokládá i časné
zapojení výzkumu a laboratoří BIOCEV do významných
evropských konsorcií. Od prosince 2009 je BIOCEV členem
celoevropské sítě výzkumných infrastruktur Infrafrontier
(panevropské konsorcium pro fenotypizaci a archivaci
myších modelů), v roce 2010 se zapojil do konsorcia EuroBioImaging (výzkum v oblasti zobrazování biologických
objektů ve vysokém rozlišení a analýzy jejich struktury)
a v březnu 2012 vstoupil do sítě Instruct – evropské infrastruktury pro integrovanou strukturní biologii. Všechny tyto
projekty jsou součástí Evropského strategického fóra pro
infrastruktury výzkumu (ESFRI), jež je strategickým nástrojem pro rozvoj výzkumné integrace Evropy a pro posílení její
mezinárodní spolupráce.
Financování projektu
Projekt financují Evropský fond pro regionální rozvoj
prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace – prioritní osa 1, státní rozpočet ČR a jednotliví
partneři projektu.
Celková výše dotace: 2,3 mld. Kč
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 2,8 mld. Kč
Lokalita
Výzkumné centrum bude postaveno v průmyslové části
obce Vestec ve Středočeském kraji. Poloha je výhodná
nejenom svojí blízkostí ke krčskému areálu biomedicínských
7 partnerů projektu
400 vědeckých pracovníků (2019)
200 Mgr. a Ph.D. studentů (2019)
25 500 m2 nových laboratoří
5 výzkumných programů
54 výzkumných skupin
5 supermoderních servisních laboratoří (Core Facilities)
2,3 mld. Kč – způsobilé výdaje z OP VaVpI
Příjemce dotace
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Partneři projektu
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta
www.natur.cuni.cz
www.lf1.cuni.cz
Akademie věd ČR
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
www.ibt.cas.cz
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
www.fgu.biomed.cas.cz
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
www.biomed.cas.cz/mbu
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
www.iem.cas.cz
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
www.imc.cas.cz
» Letak 170x230_cj_2012_F_PRINT.pdf
10
5 | prezentační materiály
6 | propagační předměty
1
manuál loga a stylu
6 | Propagační předměty
6 | Propagační předměty
6.1 USB flash disk
6.2 Tužky
Ukázka nejpoužívanějšího umístění a barevnosti loga BIOCEV na USB disk.
Ukázka nejpoužívanějšího umístění a barevnosti loga BIOCEV na tužky.
Umístění povinného logolinku EU a OP VaVpI z druhé strany tužky v příslušné barvě:
černé, bílé nebo gravírované
» 2loga CMYK ENG_B_TUZKA.eps
Umístění povinného logolinku EU a OP VaVpI z druhé strany USB disku v příslušné barvě:
gravírované, negativní barevné nebo bílé
» 2loga CMYK ENG_B_FLASH.eps
2
6 | propagační předměty
6 | propagační předměty
3
manuál loga a stylu
7 | Povinná publicita
Projekt BIOCEV je projektem podpořeným z evropských fondů,
konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, skrze Operační
program pro Výzkum a vývoj pro inovace. Do roku 2015, kdy jsou
i všechny propagační materiály hrazeny z evropské dotace, musí
tyto materiály obsahovat loga povinné publicity EU a OP VaVpI,
jejichž použití se řídí dle Manuálu vizuální identity Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace a dle Přílohy č. 3 příruček
pro žadatele a příjemce OP VaVpI: Pravidla pro publicitu v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v aktuálním
znění.
Následující kapitola se zabývá některými zakotvenými pravidly
v oblasti povinné publicity.
4
6 | propagační předměty
7 | povinná publicita
1
manuál loga a stylu
7 | Povinná publicita
7 | Povinná publicita
7.1 Logolinky
7.2 Štítek
Inzeráty, registrační formuláře, zadávací dokumentace, pozvánky a další materiály vznikající v souvislosti s podpořeným projektem musí vždy obsahovat prvky povinné publicity (logo OP VaVpI a EU v příslušném formátu). Často dochází k situacím,
kdy na materiál je potřeba umístit i další loga jiných programů. V těchto případech je nutné se řídit i manuály dalších programů (respektive log). Pro potřeby tohoto manuálu zde uvádíme příklad povinného logolinku OP VaVpI s logem BIOCEV,
umisťovaný na formát A4 v záhlaví spolu s povinným logolinkem OPVK, umístěným v zápatí. Velikosti a formát logolinku se
vždy přízpůsobuje formátu dokumentu.
Každý předmět zakoupený z evropské dotace je nutné povinně označit štítkem, který obsahuje loga EU a OP VaVpI v příslušném znění. U větších předmětů MŠMT doporučuje umístit plakát vhodné velikosti. Štítky i plakát se umisťují na viditelné místo.
Formát: 70 mm × 32 mm
» horni lista.eps
» horni lista.png
» horni lista_cb.eps
» horni lista_cb.png
» spodni lista.eps
» spodni lista.png
» spodni lista_cb.eps
» spodni lista_cb.png
» stitek 70x32_PRINT.pdf
2
» horni lista_cj.eps
» horni lista_cj.png
» horni lista_cb_cj.eps
» horni lista_cb_cj.png
» spodni lista_cj.eps
» spodni lista_cj.png
» spodni lista_cb_cj.eps
» spodni lista_cb_cj.png
7 | povinná publicita
7 | povinná publicita
3
manuál loga a stylu
7 | Povinná publicita
7.3 Vědecký poster
Na vědecký poster je nutné VŽDY u prezentace výzkumného projektu podporovaného v rámci BIOCEV umístit dedikaci, která
bude jasně deklarovat podporu projektu/výzkumné práce z BIOCEV a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Loga EU a OP
VaVpI není nutné umisťovat.
Development of Diagnostic and Therapeutic Procedures
Ukázka šablony pro zhotovení vědeckého posteru.
Formát: A0, 841 mm × 1189 mm
5.2.4. Structure and Function of Cells in Their Normal State
and in Pathology – Integrative Biology and Pathology
ZDE ZAČÍNÁ GRAFIKA, ČI TEXT POSTERU
» Sablona vedecky poster A0.pdf
Name of BIOCEV Research Program
Number and name of BIOCEV research project
35 mm verciliquat. Duisit volor sismodo do consequis enit
Iquis nos niatums andiam dolut veliquam acidunt at
do delit nos do consed tissi tate feu facilit aliquatisi
blamcorem velesequis nibh eliquis niamcon sequisi scidunt alis dio delissent la con ute eum dolobor
perostrud tet wisim vel ulla accumsan exerostrud
deliquiscin velit venit praestin eratuerit doluptatis
am del ero esenim dui blan eugiam nis at, qui blaor
senisi.
prat. Summodio corer autat nostrud min vullummy
nos euis niamet dolor si.
Met, quat augait am velit dolor ipsusci lisisis aliquate ex et wis num nis et, sis nos amcorpe ratummo
lessequ amcons delesto eugue te mincill aorerat
prate tionumm olenisi tiscill uptatue do conullutpat.
Iduis nosto odolummodio del dolorer se dolorper
suscinc iduisl elisl ea faci tat, consenim dolore coOlorer alit adio er in enit lut wis alit dolor sequate
nulla metummy nosto dignisi blamconsed elestio
nsequam
modolore dolutat volobor sed moluptat veliquamet
Sandigna feugiam iriliquat dolesto ex eum dipit,
quatum quatis alis dolor auguero odigna facipsusut wis doloborpero odignibh ent incilis dignim veliTextem: Number and name of BIOCEV research project
vzhled
záhlaví
dalšídotext
a grafika
qui tat. posteru,
Et ex eugueraessim
do consequat,
sus- obsahu
Xerat. Sum quissed doloreetuero odio od mod tem
tin henimkončí
vel ut alitpředepsaný
autet eugue te dipismo
dolenim
tie dolortis
eu feuip
ex ese delit
ecte commyand
niam name
ilis accummy
sed magnim
aute tie conullu3msandre
eratet, textu
posteru dle vašich zvyklostí. Text či grafika by měla ver
začínat
minimálně
a víceex řádků
pod
názvem
Number
of nostie feumsandre velesequamet amcortie eugiat. Iquisl il endre commod tat, quismod
quat vulla feui erillaor sed modolore min ero duisit,
velenibh eugiamc onsecte dolummod enibh eugait
BIOCEV research project. Poster vždy končí předepsaným
acil ut praesendre exerilit nullaore faccummy nulla
eniat, quis niamet nullandrem iuscidunt aciliquis
volorem nullazápatím.
facilissed dolestie modolore modofeui tatumsa ndignis cincilis aliquam coreet praesse nulput lan vel ea faciliquisi.
loreet alit acing ea faccum niam in er sequametum
Adigna feu faccum zzril iliscincing et luptat. Ut
vendre exer si.
feugue et, consenisi er ipit, commy num volendre
alis nulluptatie molutat venis erci ea conse corerci
Rit prat ute magna facilis aci bla feuipsu scidunt ve- eriure feuis eliquis modipsustrud duis autpat nonullaore modo consequisim vero od et nibh ea feugiat. nismodit lum zzrit, quat. Sequat in ea feugiam, cons
lit pratio con henis num volendrem irilis nulla alit in
alit diat
henis aut lore te facilismod ecte magnim zzriure rilUt utat nullumsan hendre magnim vullandit iriureet,
lutpat lore velendre dolobore diamcon sequat. Duisi core ea corperos et adipit nullaore eum nim deblandipis exer augiam eugait, sit vulputpate dolorpe lit inci eu facin enim vel ut lortie tincip esectet in ut
ratet, velit at lumsan esenim elisl ilit nulla corpercilis nissed magnis nonse cor sum augue feugiat venibh
FONT Arial bold 60b/72b
cmyk
86 0te23
0, rgb
63 166 190
ulputatumsan
ulla consed
eu facilis
molortie
niamet nisi.proklad, vystředěno na střed,etBARVA
ZDE ZAČÍNÁ GRAFIKA, ČI TEXT POSTERU
Příklady anglického textu
povinné dedikace:
It laore el dio ex eu feummodiat, quam nis adionse
consectem dolobor eriurerostin vel eugue feuis ea
faci tisl eum zzrit augiam nostrud mincipit del doluptat dolore modolesto digna consenim in heniat
in ut am aute ent lumsandit wisl ulluptatie veliquat,
veril ut pratem dipis ea faci eratissi tat, volore dolesequat, sit ulputem aut loreet voluptat adiam volenis dolorpero ea feugiam nim nullaorper autem
et, commolenis del ulputet at, quate faciduisim iriustrud dolortisi.
Name of BIOCEV ...
Number and name of BIOCEV ... FONT Arial regular 66b/79b proklad, vystředěno na střed,
This work was supported
by the project „BIOCEV
– Biotechnology and
Biomedicine Centre
of the Academy of
Sciences and Charles
University in Vestec“
(CZ.1.05/1.1.00/02.0109),
from the European
Regional Development
Fund.
BARVA cmyk 30 90 20 0, rgb 158 56 116
Záhlaví:
poster biocev zahlavi A0.eps
poster biocev zahlavi A0.png
Zápatí:
poster biocev zapati A0.eps
poster biocev zapati A0.png
This work was
supported from BIOCEV
– Biotechnology and
Biomedicine Centre of
Academy of Sciences
and Charles University in
Vestec, project supported
from European Regional
Development Fund.
4
7 | povinná publicita
7 | povinná publicita
5
Download

grafický manuál