Ventily
Ermeto Original
Ventily
Přehled zpětných ventilů
RHD / str. L11
připojení EO 24°/připojení EO 24°
RHV-R-ED / str. L12
RHZ-R-ED / str. L13
připojení EO 24°/
vnější palcový závit – ED (ISO 1179)
vnější palcový závit – ED (ISO 1179)/
připojení EO 24°
RHV-M-ED / str. L14
RHZ-M-ED / str. L15
připojení EO 24°/
vnější metrický závit – ED (ISO 9974)
vnější metrický závit – ED (ISO 9974)/
připojení EO 24°
RHDI / str. L16
Vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)/
Vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)
RVP / str. L17
Těleso zpětného ventilu
I-TL / str. L18
Vnitřní díl zpětného ventilu
L2
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Přehled zpětných ventilů O-Lok® ISO 8434-3
RHDMLOS / kat. 4100-7/UK
O-Lok® připojení ORFS/O-Lok® připojení ORFS
RHV42EDMLOS / kat. 4100-7/UK
RHZ42EDMLOS / kat. 4100-7/UK
s vnějším palcovým závitem – ED (ISO 1179)/
O-Lok® připojení ORFS
O-Lok® připojení ORFS/
s vnějším palcovým závitem – ED (ISO 1179)
RHV50MLOS / kat. 4100-7/UK
RHZ50MLOS / kat. 4100-7/UK
s vnějším (UN/UNF) závitem – O-kroužek (ISO 11926)/
O-Lok® připojení ORFS
O-Lok® připojení ORFS /
s vnějším (UN/UNF) závitem – O-kroužek (ISO 11926)
RHV82EDMLOS / kat. 4100-7/UK
RHZ82EDMLOS / kat. 4100-7/UK
s vnějším metrickým závitem – ED (ISO 9974)/
O-Lok® připojení ORFS
O-Lok® připojení ORFS/
s vnějším metrickým závitem – ED (ISO 9974)
L
L3
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Přehled zpětných ventilů Triple-Lok® ISO 8434-2
RHDMTXS / kat. 4100-7/UK
Triple-Lok® 37° rozválcování/
Triple-Lok ® 37° rozválcování
RHV42EDMXS / kat. 4100-7/UK
RHZ42EDMXS / kat. 4100-7/UK
Triple-Lok® 37° rozválcování/
s vnějším palcovým závitem – ED (ISO 1179)
s vnějším palcovým závitem – ED (ISO 1179)/
Triple-Lok ® 37° rozválcování
RHV50MXS / kat. 4100-7/UK
RHZ50MXS / kat. 4100-7/UK
Triple-Lok® 37° rozválcování/
s vnějším (UN/UNF) závitem – O-kroužek (ISO 11926)
s vnějším (UN/UNF) závitem – O-kroužek (ISO 11926) /
Triple-Lok ® 37° rozválcování
RHV82EDMXS / kat. 4100-7/UK
RHZ82EDMXS / str. L20
Triple-Lok® 37° rozválcování/
s vnějším metrickým závitem – ED (ISO 9974)
s vnějším metrickým závitem – ED (ISO 9974)/
Triple-Lok ® 37° rozválcování
L4
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Přehled uzavíracích ventilů a kulových kohoutů
DV
str. L21
LD
str. L22
EO 24° připojení/EO 24° připojení
EO 24° připojení/EO 24° připojení
WV
str. L23
ELA/ELAE
kat.4100-7/UK
EO 24° připojení/EO 24° připojení/EQ 24° připojení
Odvzdušňovací ventil
KH (S)
str. L24
KH (71)
str. L25
EO 24° připojení/EO 24° připojení
EO 24° připojení/EO 24° připojení
KH-BSPP (S)
str. L26
KH-BSPP (71)
str. L27
vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)/
vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)
vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)/
palcový vnitřní závit (ISO 1179-1)
KH-NPT (S)
str. L28
KH-NPT (71)
str. L29
vnitřní NPT závit (SAE 476)/
vnitřní NPT závit (SAE 476)
vnitřní NPT závit (SAE 476)/
vnitřní NPT závit (SAE 476)
KH 3/2 (S)
str. L30
EO 24° připojení/EO 24° připojení/EO 24° připojení
KH 3/2-BSPP(S)
str. L31
vnitřní palcový závit (ISO 1179-1) / vnitřní palcový závit (ISO 1179-1) / vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)
L5
Katalog 4100-5/CZ
L
Ventily
Výrobní program zpětných ventilů
a trojcestných ventilů
Provozní hodnoty uzavíracích ventilů
a kulových kohoutů
Zpětné ventily pro jmenovité tlaky PN
do 420 barů:
Ruční ventily:
– Použití pro vysoké tlaky do PN 400
Povolená netěsnost kulových kohoutů
0 kapek za min. (podle technických podmínek DIN 3230 T3)
Údaj o tlaku PN pro uzavírací ventily a kulové kohouty
obsahuje bezpečnostní faktor 1,5 (podle DIN 3230 T5
a ISO 5208).
– Oboustranné připojení trubek
RHD
– Připojení trubky/ hrdlo
RHV/RHZ
– Oboustranné vniřtní trubkové závity
RHDI
– Těleso zpětného ventilu
RVP
– Vnitřní část zpětného ventilu
I-TL
Povolený únik pro zpětné ventily a uzavírací ventily při hydraulické
zkoušce zkušebním tlakem = přípustným provozním tlakem: 1
kapka při zkušební době 1 minuta.
Ocel
Materiály:
Těleso z oceli, brynýrováno (povlak DIN 50938-FE/A/T4), koule
z oceli/chromatována, páka z pozinkované oceli.
Trojcestné ventily:
– Provozní tlaky do PN 160 barů
Povolený únik trojcestných ventilů
20 kapek za min.
(hydraulická zkouška zkušebním tlakem = Pmax)
WV
Těsnění:
Těsnění uzavírací koule z POM (např. Delrin), těsnění páky
z NBR (např. Perbunan).
Ruční ventily:
– Bezpečnostní faktor 1,5 podle
DIN 3230 T5 a ISO 5208
– Použití pro nízké tlaky do PN 10 bar
– Použití pro střední tlaky do PN 40 bar
Oblasti použití:
Pro hydraulický olej, mazací olej a lehký topný olej.
Pro vzduch do 100 bar.
Teplotní rozsah:
–10 až +100 °C.
DV
LD
Provedení:
Nerezová ocel
1. Materiály, přípustné provozní tlaky a teploty, média,
utahovací momenty atd. je nutné vyhledat na
odpovídajících stranách katalogu.
2. Montáž trubek je nutné provádět podle montážních
předpisů Parker EO/EO 2 (včetně předmontáže).
3. Ventily se musí při montáži trubek přidržovat.
Materiály:
Těleso z nerezové oceli, koule z nerezové oceli a spojovací
části z nerezové oceli.
Těsnění:
Těsnění uzavírací koule z POM (např. Delrin), těsnění
páky z NBR (např. Perbunan), DOZ funkční matice FPM (např.
Viton).
Utahovací momenty
4. Zkušební tlak pro všechny ventily a kulové kohouty:
PN podle vysvětlení v kapitole C.
5. Hodnoty tlakových ztrát viz strana C12 a diagramy.
Oblasti použití:
Vhodné pro hydraulický olej, mazací olej a lehký topný olej.
Pro vzduchem do 100 barů.
Pozor!
Respektujte údaje o přípustných tlacích trubkových šroubení.
Teplotní rozsah:
–30 až +100 °C.
Poznámky:
Pro zjištění vhodnosti ventilů pro určitá média prosíme o uvedení přesného označení média eventuálně také koncentrace,
max. prvozního tlaku včetně tlakových špiček, teploty a četnosti otevírání ventilu.
L6
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
DN
Zpětný ventil RHD/V/Z
5
4
3
2
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
1
1:
2:
3:
4:
5:
6:
6
Kužel
Těsnicí podložka
Krycí podložka
Pružina
Propouštěcí podložka s vodicím kolíkem
Eolastikové těsnění
DN = jmenovitý průměr (mm)
RHD
RHV
RHZ
Charakteristika:
•
Zpětný ventil těsněný 90° kuželem a pryžovou podložkou. Doraz
omezující zdvih kuželky. Proces otevírání je tlumený a nehlučný.
Žádné zužování průřezu. Rychlost průtoku ne vyšší než 8 m/s.
(pro vyšší rychlosti proudění jsou vyžadovány speciální testy). U
typů RHV a RHZ utěsnění závitu hrdlového šroubení eolastickým
těsněním.
Mosaz (CuZn35NiZ; 2.0540), vnitřní části 1.4571, těsnění z
NBR (např. Perbunan).
do otvíracího tlaku 3 bary
L
Montáž:
Viz montážní návod Parker EO/EO-2
Otevírací tlak:
Balení:
1 bar – na přání také 0,2 baru; 0,5 baru; 2; 3; 4; 5 a 6 barů
(uvést při objednávce). Přípustné provozní tlaky viz tabulky
rozměrů. Tolerance otvíracího tlaku ±20 %.
Všechny zpětné ventily jsou zabaleny v prachotěsném obalu.
Rozsah použití:
Materiály:
•
•
Hydraulické oleje, nehořlavé hydraulické kapaliny (kromě skupiny
HFC, u skupiny HFD jsou zapotřebí těsnění z FKM), stlačený
vzduch (uvést při objednávce).
Není určeno pro páru, kyslík a hořlavé/výbušné plyny.
Pozinkovaná ocel (A3C) nebo CF (bez obsahu chromu6),
těsnění z NBR (např. Perbunan).
Na přání z FKM (např. Viton).
Nerezová ocel (1.4571), těsnění z FKM (např. Viton).
do otvíracího tlaku 3 bary
L7
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Ve všech diagramech je maximalní hodnota
průtoku (l/min.) vztažena na maximální
přípustnou rychlost proudění v = 8 m/s.
Tlaková ztráta v barech
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 06L/06+08S; velikost 4;
G 1/8, G 1/4; IG DIN ISO 228 T1; RVP 13; DN 3,5
Průtok v l/min.
1 bar pružina
Tlaková ztráta v barech
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 8L/10S; velikost 5;
RVP 16; DN 5,5
Průtok v l/min.
1 bar pružina
Tlaková ztráta v barech
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 10L/12S; velikost 6;
G 3/8; IG DIN ISO 228 T1; RVP 20; DN 7,5
Průtok v l/min.
1 bar pružina
L8
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Ve všech diagramech je maximalní hodnota
průtoku (l/min.) vztažena na maximální
přípustnou rychlost proudění v = 8 m/s.
Tlaková ztráta v barech
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 12L/14S; velikost 8;
RVP 24; DN 9,5
Průtok v l/min.
1 bar pružina
Tlaková ztráta v barech
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 15L/16S; velikost 10;
G 1/2; IG DIN ISO 228 T1; RVP 27; DN 11,5
Průtok v l/min.
Tlaková ztráta v barech
1 bar pružina
L
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 18L/20S; velikost 12;
G 3/4; IG DIN ISO 228 T1; RVP 35; DN 15,0
Průtok v l/min.
1 bar pružina
L9
Katalog 4100-5/CZ
Tlaková ztráta v barech
Ventily
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 22L/25S; velikost 16;
G 1; IG DIN ISO 228 T1; RVP 40; DN 19
Ve všech diagramech je maximalní hodnota
průtoku (l/min.) vztažena na maximální
přípustnou rychlost proudění v = 8 m/s.
Průtok v l/min.
Tlaková ztráta v barech
1 bar pružina
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 28L/30S; velikost 20;
G 11/4; IG DIN ISO 228 T1; RVP 47; DN 24
Průtok v l/min.
Tlaková ztráta v barech
1 bar pružina
Tlaková ztráta trubky s vnějším průměrem 35+42L/38S;
velikost 24;
G 11/2; IG DIN ISO 228 T1; RVP 55; DN 29
Průtok v l/min.
1 bar pružina
L10
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětný ventil RHD
připojení EO 24°/připojení EO 24°
PN (bar)1)
D1
konstr.
řada
L 3)
S 4)
1)
3)
4)
hmotnost
g/1 ks
DN
L1
L2
L3
S1
S2
S3
objednací kód*
CF
A3C
71
06
08
10
12
15
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
43
44
54,5
57,5
61,5
29,0
30,0
40,5
43,5
47,5
58,0
59,0
69,5
72,5
77,5
17
19
22
27
27
17
19
24
30
32
14
17
19
22
27
46
61
104
166
192
RHD06LOMD
RHD08LOMD
RHD10LOMD
RHD12LOMD
RHD15LOMD
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
18
22
28
35
42
14,0
18,0
23,0
29,0
29,0
66,5
76,5
84,5
95,5
96
51,5
61,5
69,5
74,5
74,0
83,5
93,5
102,5
117,5
119,0
36
41
50
60
65
36
46
55
60
70
32
36
41
50
60
292
472
746
1062
1518
RHD18LOMD
RHD22LOMD
RHD28LOMD
RHD35LOMD
RHD42LOMD
400
250
250
250
250
160
160
100
100
100
160
160
100
100
100
06
08
10
12
14
3,5
3,5
5,5
7,5
9,5
48,5
48,5
55,5
57,5
63,5
34,5
34,5
40,5
42,5
47,5
63,5
63,5
72,5
74,5
82,5
19
19
22
24
27
19
19
24
27
32
17
19
22
24
27
70
74
121
148
218
RHD06SOMD
RHD08SOMD
RHD10SOMD
RHD12SOMD
RHD14SOMD
420
420
420
420
420
400
400
400
400
315
400
400
400
400
315
16
20
25
30
38
11,5
15,0
19,0
24,0
29,0
67,5
75,5
82,5
96,5
107,5
50,5
54,5
58,5
69,5
75,5
86,5
97,5
106,5
122,5
136,5
32
41
46
60
65
36
46
50
60
70
30
36
46
50
60
286
506
639
1157
1650
RHD16SOMD
RHD20SOMD
RHD25SOMD
RHD30SOMD
RHD38SOMD
420
420
420
250
250
315
250
250
250
250
315
250
250
250
250
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
S = těžká konstrukční řada
L
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná, bez chromu6
Ocel, pozinkovaná
CF
A3C
71
Nerez
L11
RHD06LOMDCF
RHD06LOMDA3C
RHD06LOMD71
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
NBR
NBR
VIT
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětný ventil RHV-R-ED
připojení EO 24°/ vnější palcový závit – ED těsnění (ISO 1179)
X1) Pryžové těsnění
PN (bar) 1)
D1
konstr.
řada
L 3)
S4 )
1)
3)
4)
hmotnost
g/1 ks
T1
DN
D3
L1
L2
L3
L4
S1
S2
S3
objednací kód*
CF
A3C
71
06
08
10
12
15
G 1/8 A
G 1/4 A
G 1/4 A
G 3/8 A
G 1/2 A
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
14
19
19
22
27
35
37
45,5
49,5
52,5
28,0
30,0
38,5
42,5
45,5
8
12
12
12
14
42,5
44,5
53,0
57,0
60,5
17
19
22
27
27
17
19
24
30
32
14
17
19
22
27
47
62
105
175
205
RHV06LREDOMD
RHV08LREDOMD
RHV10LREDOMD
RHV12LREDOMD
RHV15LREDOMD
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
18
22
28
35
42
G 1/2 A
G 3/4 A
G1A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
14,0
18,0
23,0
29,0
29,0
27
32
40
50
55
57,5
62,5
70,5
79,5
79,5
50,0
55,0
63,0
69,0
68,5
14
16
18
20
22
66,0
71,0
79,5
90,5
91,0
36
41
50
60
65
36
46
55
60
70
32
36
41
50
60
294
450
720
1050
1560
RHV18LREDOMD
RHV22LREDOMD
RHV28LREDOMD
RHV35LREDOMD
RHV42LREDOMD
400
250
250
250
250
160
160
100
100
100
160
160
100
100
100
06
08
10
12
14
G 1/4 A
G 1/4 A
G 3/8 A
G 3/8 A
G 1/2 A
3,5
3,5
5,5
7,5
9,5
19
19
22
22
27
38,5
38,5
45,5
48,5
52,5
31,5
31,5
38,0
41,0
44,5
12
12
12
12
14
46,0
46,0
54,0
57,0
62,0
19
19
22
24
27
19
19
24
27
32
17
19
22
24
27
73
79
132
153
230
RHV06SREDOMD
RHV08SREDOMD
RHV10SREDOMD
RHV12SREDOMD
RHV14SREDOMD
420
420
420
420
420
400
400
400
400
315
400
400
400
400
315
16
20
25
30
38
G 1/2 A
G 3/4 A
G1A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
11,5
15,0
19,0
24,0
29,0
27
32
40
50
55
56,5
62,5
66,5
77,5
85,5
48,0
52,0
54,5
64,0
69,5
14
16
18
20
22
66,0
73,5
78,5
90,5
100,0
32
41
46
60
65
36
46
50
60
70
30
36
46
50
60
293
511
648
1176
1624
RHV16SREDOMD
RHV20SREDOMD
RHV25SREDOMD
RHV30SREDOMD
RHV38SREDOMD
420
420
420
250
250
315
250
250
250
250
315
250
250
250
250
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
S = těžká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Ocel, pozinkovaná, bez chromu6
Ocel, pozinkovaná
Nerez
L12
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
a materiálu
CF
A3C
71
RHV06LREDOMDCF
RHV06LREDOMDA3C
RHV06LREDOMD71
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
NBR
NBR
VIT
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětný ventil RHZ-R-ED
vnější palcový závit – ED (ISO 1179) / připojení EO 24°
X1) Pryžové těsnění
PN (bar)1)
D1
konstr.
řada
L3 )
S 4)
1)
3)
4)
hmotnost
g/1 ks
T1
DN
D3
L1
L2
L3
L4
S1
S2
S3
objednací kód*
CF
A3C
71
06
08
10
12
15
G 1/8 A
G 1/4 A
G 1/4 A
G 3/8 A
G 1/2 A
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
14
19
19
22
27
33,5
35,5
45,5
47,5
49,5
26,5
28,5
38,5
40,5
42,5
8
12
12
12
14
41,0
43,0
53,0
55,0
57,5
17
19
22
27
27
17
19
24
30
32
14
17
19
22
27
44
59
125
161
186
RHZ06LREDOMD
RHZ08LREDOMD
RHZ10LREDOMD
RHZ12LREDOMD
RHZ15LREDOMD
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
18
22
28
35
42
G 1/2 A
G 3/4 A
G1A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
14,0
18,0
23,0
29,0
29,0
27
32
40
50
55
55,5
63,5
71,5
80,5
81,5
48,0
56,0
64,0
70,0
70,5
14
16
18
20
22
64,0
72,0
80,5
91,5
93,0
36
41
50
60
65
36
46
55
60
70
32
36
41
50
60
275
463
721
1073
1602
RHZ18LREDOMD
RHZ22LREDOMD
RHZ28LREDOMD
RHZ35LREDOMD
RHZ42LREDOMD
400
250
250
250
250
160
160
100
100
100
160
160
100
100
100
06
08
10
12
14
G 1/4 A
G 1/4 A
G 3/8 A
G 3/8 A
G 1/2 A
3,5
3,5
5,5
7,5
9,5
19
19
22
22
27
38,5
38,5
45,5
48,5
51,5
31,5
31,5
38,0
41,0
43,5
12
12
12
12
14
46,0
46,0
54,0
57,0
61,0
19
19
22
24
27
19
19
24
27
32
17
19
22
24
27
71
74
128
152
223
RHZ06SREDOMD
RHZ08SREDOMD
RHZ10SREDOMD
RHZ12SREDOMD
RHZ14SREDOMD
420
420
420
420
420
400
400
400
400
315
400
400
400
400
315
16
20
25
30
38
G 1/2 A
G 3/4 A
G1A
G 1 1/4 A
G 1 1/2 A
11,5
15,0
19,0
24,0
29,0
27
32
40
50
55
54,5
60,5
66,5
77,5
87,5
46,0
50,0
54,5
64,0
71,5
14
16
18
20
22
64,0
71,5
78,5
90,5
102,0
32
41
46
60
65
36
46
50
60
70
30
36
46
50
60
275
490
647
1180
1670
RHZ16SREDOMD
RHZ20SREDOMD
RHZ25SREDOMD
RHZ30SREDOMD
RHZ38SREDOMD
420
420
420
250
250
315
250
250
250
250
315
250
250
250
250
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
S = těžká konstrukční řada
L
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná, bez chromu6
Ocel, pozinkovaná
CF
A3C
71
Nerez
L13
RHZ06LREDOMDCF
RHZ06LREDOMDA3C
RHZ06LREDOMD71
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
NBR
NBR
VIT
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětný ventil RHV-M-ED
připojení EO 24° / vnější metrický závit – ED (ISO 9974)
X1) Pryžové těsnění
PN (bar) 1)
D1
Konstr.
řada
L 3)
S4 )
1)
3)
4)
Hmotnost
g/1 ks
T1
DN
D3
L1
L2
L3
L4
S1
S2
S3
Objednací kód*
CF
A3C
71
06
08
10
12
15
M 10 × 1
M 12 × 1,5
M 14 × 1,5
M 16 × 1,5
M 18 × 1,5
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
14
17
19
22
24
35
36
45,5
49,5
52,5
28,0
29,0
38,5
42,5
45,5
8
12
12
12
12
42,5
43,5
53,0
57,0
60,5
17
19
22
27
27
17
19
24
30
32
14
17
19
22
27
46
58
108
173
192
RHV06LMEDOMD
RHV08LMEDOMD
RHV10LMEDOMD
RHV12LMEDOMD
RHV15LMEDOMD
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
18
22
28
35
42
M 22 × 1,5
M 26 × 1,5
M 33 × 2
M 42 × 2
M 48 × 2
14,0
18,0
23,0
29,0
29,0
27
32
40
50
55
57,5
62,5
70,5
79,5
79,5
50,0
55,0
63,0
69,0
68,5
14
16
18
20
22
66,0
71,0
79,5
90,5
91,0
36
41
50
60
65
36
46
55
60
70
32
36
41
50
60
298
446
722
1053
1563
RHV18LMEDOMD
RHV22LMEDOMD
RHV28LMEDOMD
RHV35LMEDOMD
RHV42LMEDOMD
400
250
250
250
250
160
160
100
100
100
160
160
100
100
100
06
08
10
12
14
M 12 × 1,5
M 14 × 1,5
M 16 × 1,5
M 18 × 1,5
M 20 × 1,5
3,5
3,5
5,5
7,5
9,5
17
19
22
24
26
38,5
38,5
45,5
48,5
52,5
31,5
31,5
38,0
41,0
44,5
12
12
12
12
14
46,0
46,0
54,0
57,0
62,0
19
19
22
24
27
19
19
24
27
32
17
19
22
24
27
70
76
124
157
215
RHV06SMEDOMD
RHV08SMEDOMD
RHV10SMEDOMD
RHV12SMEDOMD
RHV14SMEDOMD
420
420
420
420
420
400
400
400
400
315
400
400
400
400
315
16
20
25
30
38
M 22 × 1,5
M 27 × 2
M 33 × 2
M 42 × 2
M 48 × 2
11,5
15,0
19,0
24,0
29,0
27
32
40
50
55
56,5
62,5
66,5
77,5
85,5
48,0
52,0
54,5
64,0
69,5
14
16
18
20
22
66,0
73,5
78,5
90,5
100,0
32
41
46
60
65
36
46
50
60
70
30
36
46
50
60
296
521
648
1178
1627
RHV16SMEDOMD
RHV20SMEDOMD
RHV25SMEDOMD
RHV30SMEDOMD
RHV38SMEDOMD
420
420
420
250
250
315
250
250
250
250
315
250
250
250
250
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
S = těžká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná, bez chromu6
Ocel, pozinkovaná
CF
A3C
71
Nerez
L14
RHV06LMEDOMDCF
RHV06LMEDOMDA3C
RHV06LMEDOMD71
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
NBR
NBR
VIT
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětný ventil RHZ-M-ED
vnější metrický závit – ED (ISO 9974) / připojení EO 24°
X1) Pryžové těsnění
PN (bar)1)
D1
Konstr.
řada
L3 )
S 4)
1)
3)
4)
hmotnost
g/1 ks
T1
DN
D3
L1
L2
L3
L4
S1
S2
S3
Objednací kód*
CF
A3C
71
06
08
10
12
15
M 10 × 1
M 12 × 1,5
M 14 × 1,5
M 16 × 1,5
M 18 × 1,5
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
14
17
19
22
24
33,5
35,5
45,5
47,5
49,5
26,5
28,5
38,5
40,5
42,5
8
12
12
12
12
41,0
43,0
53,0
55,0
57,5
17
19
22
27
27
17
19
24
30
32
14
17
19
22
27
44
58
104
169
174
RHZ06LMEDOMD
RHZ08LMEDOMD
RHZ10LMEDOMD
RHZ12LMEDOMD
RHZ15LMEDOMD
400
400
400
400
400
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
18
22
28
35
42
M 22 × 1,5
M 26 × 1,5
M 33 × 2
M 42 × 2
M 48 × 2
14,0
18,0
23,0
29,0
29,0
27
32
40
50
55
55,5
63,5
71,5
80,5
81,5
48,0
56,0
64,0
70,0
70,5
14
16
18
20
22
64,0
72,0
80,5
91,5
93,0
36
41
50
60
65
36
46
55
60
70
32
36
41
50
60
279
459
721
1078
1601
RHZ18LMEDOMD
RHZ22LMEDOMD
RHZ28LMEDOMD
RHZ35LMEDOMD
RHZ42LMEDOMD
400
250
250
250
250
160
160
100
100
100
160
160
100
100
100
06
08
10
12
14
M 12 × 1,5
M 14 × 1,5
M 16 × 1,5
M 18 × 1,5
M 20 × 1,5
3,5
3,5
5,5
7,5
9,5
17
19
22
24
26
38,5
38,5
45,5
48,5
51,5
31,5
31,5
38,0
41,0
43,5
12
12
12
12
14
46,0
46,0
54,0
57,0
61,0
19
19
22
24
27
19
19
24
27
32
17
19
22
24
27
70
75
123
157
214
RHZ06SMEDOMD
RHZ08SMEDOMD
RHZ10SMEDOMD
RHZ12SMEDOMD
RHZ14SMEDOMD
420
420
420
420
420
400
400
400
400
315
400
400
400
400
315
16
20
25
30
38
M 22 × 1,5
M 27 × 2
M 33 × 2
M 42 × 2
M 48 × 2
11,5
15,0
19,0
24,0
29,0
27
32
40
50
55
54,5
60,5
66,5
77,5
87,5
46,0
50,0
54,5
64,0
71,5
14
16
18
20
22
64,0
71,5
78,5
90,5
102,0
32
41
46
60
65
36
46
50
60
70
30
36
46
50
60
279
487
647
1180
1669
RHZ16SMEDOMD
RHZ20SMEDOMD
RHZ25SMEDOMD
RHZ30SMEDOMD
RHZ38SMEDOMD
420
420
420
250
250
315
250
250
250
250
315
250
250
250
250
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
S = těžká konstrukční řada
L
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná, bez chromu6
Ocel, pozinkovaná
CF
A3C
71
Nerez
L15
RHZ06LMEDOMDCF
RHZ06LMEDOMDA3C
RHZ06LMEDOMD71
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
NBR
NBR
VIT
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětný ventil RHDI
palcový vnitřní závit (ISO 1179-1) / palcový vnitřní závit (ISO 1179-1)
PN (bar)1)
Konstr.
řada
L3)
1)
3)
Hmotnost
g/1 ks
T1
DN
D1
L1
L2
L3
S1
S2
Objednací kód*
CF
A3C
71
G1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
3,5
3,5
7,5
11,5
15,0
19
19
24
32
41
42,5
51,0
60,0
72,0
84,0
12,0
16,0
17,0
20,0
22,0
8,0
12,0
12,0
15,0
16,5
19
19
24
32
41
19
19
27
36
46
76
82
157
344
664
RHDI1/8
RHDI1/4
RHDI3/8
RHDI1/2
RHDI3/4
400
400
400
315
250
400
400
400
315
250
400
400
400
315
250
G1
G 11/4
G 11/2
19,0
24,0
29,0
46
60
65
95,0
110,0
114,0
25,5
28,0
28,5
19,0
21,5
22,0
46
60
65
50
60
70
821
1581
1919
RHDI1
RHDI11/4
RHDI11/2
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Pokyny pro objednávku kompletního šroubení,
případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná, bez chromu6
Ocel, pozinkovaná
CF
A3C
71
Nerez
L16
RHDI1/8CF
RHDI1/8A3C
RHDI1/871
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
NBR
NBR
VIT
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Těleso zpětného ventilu RVP
X1) Opěrný kroužek PTFE
X2) O-kroužek NBR
X3) Těsnicí podložka NBR
PN (bar)1)
Vnitřní
části ventilu
6-L/6u,8-S
DN
3,5
D1
D2
12,945 ± 0,055
L2
L3
CF
A3C
71
+0,12
+0,05
23,15
9,5
6,0
8,3x2,4
SRA 13-2,05-1,0
21
RVP13
420
400
400
+0,12
+0,05
+0,142
+0,065
+0,149
+0,065
+0,149
+0,065
26,65
9,5
6,5
11,3x2,4
SRA 16-2,05-1,0
32
RVP16
420
400
400
30,15
9,5
6,5
15,3x2,4
SRA 20-2,05-1,0
54
RVP20
420
400
400
35,15
12,0
7,5
18,2x3
SRA 24-2,6-1,0
80
RVP24
420
315
315
38,15
12,0
7,5
21,2x3
SRA 27-2,6-1,0
105
RVP27
420
315
315
+0,18
+0,08
+0,18
+0,08
+0,18
+0,08
+0,22
+0,1
44,65
12,0
9,5
29,2x3
SRA 35-2,5-1,0
204
RVP35
420
250
250
50,65
12,0
11,0
34,2x3
SRA 40-2,5-1,0
275
RVP40
420
250
250
60,15
13,0
13,0
41,2x3
SRA 47-2,6-1,5
412
RVP47
250
250
250
70,15
16,0
13,0
44,2x5,7
SRA 55-5,1-1,5
607
RVP55
250
250
250
8-L/10-S
5,5
15,945 ± 0,055
16
7,5
19,935 ± 0,065
20
12-L/14-S
9,5
23,935 ± 0,065
24
15-L/16-S
11,5
26,935 ± 0,065
27
15,0
34,92 ± 0,08
35
22-L/25-S
19,0
39,92 ± 0,08
40
28-L/30-S
24,0
46,92 ± 0,08
47
35-L/38-S
29,0
54,905 ± 0,095
55
1)
Hmotnost
O-kroužek Opěrný kroužek g/1 ks Objednací kód*
13
10-L/12-S
18-L/20-S
L1
± 0,15
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně
alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.
L
Materiál
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Zkratka
Příklad
označení
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná, bez chromu 6 CF
Ocel, pozinkovaná
A3C
Nerez
71
L17
RVP13CF
RVP13A3C
RVP1371
Standardní těsnicí
materiál (žádná
další identifikační
písmena nejsou
zapotřebí)
NBR
NBR
VIT
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Vnitřní část zpětného ventilu I-TL
X1)
X2)
X3)
X4)
X5)
1)
Kužel
Těsnicí podložka (hladká strana ke kuželu)
Krycí podložka
Pružina
Propouštěcí podložka s vodicím kolíkem
PN (bar)1)
Konstr.
řada
Trubka
Vnějsí
průměr
D1 +0,1
D2 +0,1
D3 +0,1
L1 ±0,1
L2
Zdvih
Objednací kód*
A3C
71
L/S/S
L/S
L/S
L/S
L/S
06/06/08
08/10
10/12
12/14
15/16
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
7,5
10,2
13,0
16,7
19,5
8,6
11,6
14,1
18,1
20,6
8,2
11,0
14,0
16,5
19,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
1,0
1,7
2,3
2,9
3,5
2
4
7
13
18
ITL06L/06+08S
ITL08L/10S
ITL10L/12S
ITL12L/14S
ITL15L/16S
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
L/S
L/S
L/S
L/L/S
18/20
22/25
28/30
35/38/42
15,0
19,0
24,0
29,0
25,2
30,8
38,6
45,7
27,1
32,6
40,6
48,1
22,5
27,0
32,5
37,5
3,0
3,0
3,5
3,5
4,4
5,5
7,3
8,9
37
54
107
144
ITL18L/20S
ITL22L/25S
ITL28L/30S
ITL35L+42l/38S
*
*
*
*
*
*
*
*
Hmotnost
g/1 ks
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně
alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
Zkratkou označení
pro požadovaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Standardní těsnicí
materiál (žádná další
identifikační písmena
nejsou zapotřebí)
ITL06L/06+08S
NBR
ITL06L71/06+08S V I T
Zkratka
označení
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná A3C
Nerez
71
Materiál
L18
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětné ventily RHD/V/Z s připojením O-Lok® nebo Triple-Lok®
Materiály
•
•
Pozinkovaná ocel (A3C) nebo CF (bez obsahu chromu6),
těsnění z NBR (např. Perbunan).
Vnitřní části z nerezu a těsnění FKM (Viton) se dodávají
na objednávku.
L
L19
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Zpětný ventil RHZ82EDMXS
rozválcování Triple-Lok® 37°/ vnější metrický závit – ED (ISO 9974)
trubka
s vnějším průměrem
PN (bar)1)
palce
závit
metrický
T82
závit
JIC
SAE
T
C1
C2
L5
6
8
10
12
14, 15, 16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
M10 × 1,0
M12 × 1,5
M14 × 1,5
M16 × 1,5
M18 × 1,5
7/16-20UNF
1/2-20UNF
9/16-18UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNS
19
22
24
27
32
19
24
27
32
36
18, 20
25
28, 30, 32
35, 38
3/4
1
1 1/4
1 1/2
M27 × 2,0
M33 × 2,0
M42 × 2,0
M48 × 2,0
1 1/16-12UN
1 5/16-12UN
1 5/8-12UN
1 7/8-12UN
41
46
60
65
46
50
60
70
mm
1)
LL
DN
(jmen.
průměr)
hmotnost
g/1 ks
objednací kód*
CF
A3C
48,0
59,5
62,0
66,0
71,5
40,0
47,5
50,0
54,0
59,5
3,5
5,5
7,5
9,5
11,5
89
156
195
272
352
4M10RHZ82EDMXS
5M12RHZ82EDMXS
6M14RHZ82EDMXS
8M16RHZ82EDMXS
10M18RHZ82EDMXS
420
420
420
420
350
350
350
350
315
315
82,5
89,5
102,0
115,0
66,5
71,5
82,0
93,0
15,0
19,0
24,0
29,0
608
965
1396
1807
12M27RHZ82EDMXS
16M33RHZ82EDMXS
20M42RHZ82EDMXS
24M48RHZ82EDMXS
350
280
250
210
250
250
210
140
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně
alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Materiál
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Ocel, pozinkovaná,
bez chromu6
Ocel, pozinkovaná
L20
CF
A3C (žádné
identifikační není
zapotřebí)
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
4M10RHZ82EDMXSCF NBR
4M10RHZ82EDMXS
NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Uzavírací DV ventil PN 10 – těleso DIN 3512
připojení EO 24°/připojení EO 24°
Koeficient bezpečnosti 1,5 podle DIN 3230 T5 a ISO 5208
(se závitem vřetena uvnitř)
Pro studenou a teplou vodu* do 80 °C, stlačený vzduch, minerální oleje a toplné oleje jakostní třídy EL a L, 6 barů a do 80 °C.
X1)
X2)
X3)
X4)
X5)
X6)
X7)
X8)
X9)
X10)
Ruční kolečko
Dřík
Ucpávka:
Hlavice:
Těsnění:
Pouzdro:
Talíř ventilu:
Uzavírací těsnění:
Hrdlo s vnějším závitem:
Těsnění:
materiál: polyamid
materiál: Ms 2.0401
PTFE (např. teflon) speciální směs
materiál: Ms 2.0401
o-kroužek NBR (např Perbunan) 70 Shore A
materiál: Ms 2.0340.02
materiál: Ms 2.0401
NBR (např. Perbunan)
materiál: Ms 2.0540
Pryžové těsnění NBR (např. Perbunan)
DVAE
Připojení trubky EO
Vnější závit DIN ISO 228-1
DVAA
Vnější závit DIN ISO 228-1
Připojení trubky EO
D1
konstr.
řada
L3 )
1)
3)
L2
L3
hmotnost
g/1 ks
objednací kód*
PN (bar)1)
(bez
povrchové plochy
T1
DN
D3
L1
L4
L5
S1
S2
S3
06
08
10
12
15
M 12 × 1,5
M 14 × 1,5
M 16 × 1,5
M 18 × 1,5
M 22 × 1,5
5
6
8
10
12
50
50
50
50
50
102
102
104
104
107
88
88
90
90
93
63
63
63
63
65
7
7
7
7
8
117
117
119
119
123
22
22
22
22
27
21
21
21
21
25
14
17
19
22
27
313
305
308
304
426
DV06LX
DV08LX
DV10LX
DV12LX
DV15LX
10
10
10
10
10
18
22
28
35
M 26 × 1,5
M 30 × 2
M 36 × 2
M 45 × 2
16
20
25
32
50
60
60
70
109
123
140
166
94
108
125
145
67
67
95
102
8
8
10
10
126
140
158
188
27
32
41
50
25
32
38
47
32
36
41
50
434
670
1030
1640
DV18LX
DV22LX
DV28LX
DV35LX
10
10
10
10
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Materiál
Mosaz 2.0340.02
L21
Zkratka označení Příklad
povrchu
a materiálu
(bez
DV06LX
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
PTFE / NBR
Katalog 4100-5/CZ
L
Ventily
Uzavírací LD ventil PN 40
připojení EO 24°/připojení EO 24°
Koeficient bezpečnosti 1,5 podle DIN 3230 T5 a ISO 5208 (se závitem vřetena uvnitř)
Pro hydraulické oleje, minerální oleje, topný olej, motorovou naftu, vodu* atd.
teploty do 150 °C. Pro páru do 10 barů.
Pro stlačený vzduch do 35 barů na objednávku.
Ozn. DIN CS DIN 86501 Rg.-N.
Připojení trubky EO:
Pro měděné trubky
převlečné matice
a zářezné kroužky z mosazi
POZOR:
Pro ocelové trubky
převlečné matice a zářezné
kroužky z oceli
(uvést při objednávce)
Doporučuje se předmontáž
v kalené předmontážní sadě
(viz montážní návod)
X1)
X2)
X3)
X4)
X5)
X6)
X7)
X8)
plastická hmota typ 74 podle DIN 388 tvar C
materiál: Cu Zn 35 Ni 2
AF/15 (speciální směs syntetika/elastomer/PTFE)
materiál: Cu Zn 39 Pb 3
měděný kroužek
materiál: ocel 37
pohyblivý materiál: Cu Zn 35 Ni 2
materiál: G-Cu Sn 5Zn Pb (Rg 5 podle DIN 1705)
Ruční kolečko
Dřík
Ucpávka:
Hlavice:
Těsnění:
Pojistné plechy:
Kužel ventilu:
Pouzdro:
LDV = EVGE + LD (vstup)
LDZ = LD + EVGE (výstup)
Ventily LD se závitem hrdlového
šroubení
mohou být vytvořeny
kombinací LD + EVGE popř. EGE.
T1
DN
D3
L1
L2
L3
L5
S1
objednací kód*
PN (bar)1)
(bez
Povrch
10
12
14
16
20
M18 × 1,5
M20 × 1,5
M22 × 1,5
M24 × 1,5
M30 × 2
6
8
10
12
16
63
63
63
80
80
60
64
70
84
90
45
49
54
67
69
98
98
98
110
110
7
7
7
9
9
77
81
89
103
112
22
24
27
30
36
383
401
417
631
688
LD10SX
LD12SX
LD14SX
LD16SX
LD20SX
40
40
40
40
40
25
30
38
M36 × 2
M42 × 2
M52 × 2
20
25
32
100
100
100
110
120
140
86
93
108
129
129
158
12
12
12
134
146
169
46
50
60
1191
1322
2268
LD25SX
LD30SX
LD38SX
40
40
40
D1
konstr.
řada
S 4)
1)
4)
L4
hmotnost
g/1 ks
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
S = těžká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Materiál
Doplnění objednacího kódu
Zkratka označení Příklad
povrchu
a materiálu
Červený bronz (Rg 5) (bez
2.1096
L22
LD10SX
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
Grafit/kov
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Trojcestný ventil WV
připojení EO 24°/připojení EO 24°/připojení EO 24°
Trojcestné ventily jsou ventily se dvěma střídavě uzavíratelnými
přítoky a jedním odtokem. Přítoková strana je větším tlakem
spojena s odtokem, druhý přítok je proto uzavřen.
Funkce probíhá samočinně.
Směry
Materiál: ocel
Ochranná povrchová úprava: pozinkovaná a žlutě chromátovaná (A3C).
proudění:
B A C = A uzavřen
A A C = B uzavřen
Nepoužitelné pro stlačený vzduch a plyny.
Nepoužitelné ve spojení s přivařovacími kužely SKA, SKM, těsnícimi
kužely atd., u nichž nedochází k dosednutí na doraz trubky.
Teplotní rozsah bez poklesů tlaku: –40 °C až +120 °C.
Doporučená montáž je znázorněna na obrázku.
Povolená netěsnost pro trojcestné ventily při hydraulické zkoušce zkušebním
tlakem = Pmax: asi 20 kapek za 1 minutu.
PN (bar)1)
D1
Konstr.
řada
L3 )
1)
3)
T1
8
10
12
15
M 14 ×
M 16 ×
M 18 ×
M 22 ×
1,5
1,5
1,5
1,5
DN
L1
L2
L3
S1
S2
4,5
6,0
7,5
10,0
21
22
24
28
14
15
17
21
29
30
32
36
14
17
19
19
17
19
22
27
Hmotnost
g/1 ks
53
73
96
134
Objednací kód*
CF
A3C
WV08LOMD
WV10LOMD
WV12LOMD
WV15LOMD
160
160
160
160
160
160
160
160
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
L
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
Doplnění objednacího kódu
Materiál
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Zkratka označení Příklad
povrchu
a materiálu
Ocel, pozinkovaná,
bez chromu6
CF
Ocel, pozinkovaná A3C
L23
WV08LOMDCF
WV08LOMDA3C
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
Ocelová kulička
Ocelová kulička
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
2/2 cestný kulový kohout KH, ocelový
připojení EO 24°/připojení EO 24°
D1
Konstr.
řada
L 3)
S4 )
1)
3)
4)
DN
L1
L2
L7
PN (bar)1)
Hmotnost
g/1 ks
Objednací kód* brunýrován
L3
L4
L5
L6
S1
S2
S3
S4
06
08
10
12
15
4
6
8
10
12
67
67
75
75
83
53
53
61
61
69
10,0
10,0
14,5
14,5
17,0
25
25
35
35
40
55,0
55,0
68,0
68,0
92,0
76
76
100
100
112
82
82
90
90
99
19
19
24
24
30
7
7
8
8
10
20
20
30
30
35
14
17
19
22
27
195
190
420
410
631
KH06LX
KH08LX
KH10LX
KH12LX
KH15LX
500
500
500
500
500
18
22
28
35
35
16
20
25
25
32
82
99
108
116
121
67
84
93
95
100
20,0
24,0
26,0
26,0
36,5
45
55
60
60
80
105,0
113,0
118,0
118,0
180,5
166
187
187
187
320
99
116
126
138
143
36
41
50
50
60
11
14
14
14
17
45
45
55
55
73
32
36
41
50
50
850
1210
1750
1820
3158
KH18LX
KH22LX
KH28LX
KH35LXDN25
KH35LX
400
400
400
400
315
42
42
25
40
121
118
99
96
26,0
42,5
60
90
118,0
190,5
187
320
144
141
55
70
14
17
55
85
60
60
1940
3788
KH42LXDN25
KH42LX
400
315
08
10
12
14
16
4
6
8
10
12
73
73
77
81
87
59
58
62
65
70
10,0
10,0
14,5
14,5
17,0
25
25
35
35
40
55,0
55,0
68,0
68,0
92,0
76
76
100
100
112
88
90
94
100
106
19
19
24
24
30
7
7
8
8
10
20
20
30
30
35
19
22
24
27
30
214
220
430
440
649
KH08SX
KH10SX
KH12SX
KH14SX
KH16SX
500
500
500
500
500
20
25
30
38
38
16
20
25
25
32
90
107
120
134
127
69
83
93
102
95
20,0
24,0
26,0
26,0
36,5
45
55
60
60
80
105,0
113,0
118,0
118,0
180,5
166
187
187
187
320
112
131
146
163
156
36
41
50
55
60
11
14
14
14
17
45
45
55
55
73
36
46
50
60
60
900
1290
1880
1950
3266
KH20SX
KH25SX
KH30SX
KH38SXDN25
KH38SX
400
400
400
400
315
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
S = těžká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, černěná
DIN 50938-FE//A/T4
L24
KH06LX
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
POM/NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
2/2 cestný kulový kohout KH, nerezová ocel
připojení EO 24°/připojení EO 24°
PN (bar)1)
D1
Konstr.
řada
L3 )
S 4)
1)
3)
4)
DN
L1
L2
L5
Hmotnost
g/1 ks
L3
L4
L6
L7
S1
S2
S3
S4
Objednací kód*
71
06
08
10
12
15
4
6
8
10
12
73
73
87
87
91
59
59
73
73
77
13,7
13,7
18,0
18,0
21,0
30,0
30,0
40,0
40,0
45,0
55
55
85
85
90
76
76
130
130
130
88
88
102
102
107
22
22
30
30
32
7
7
8
8
10
30
30
40
40
45
14
17
19
22
27
383
381
809
821
1020
KH06L71X
KH08L71X
KH10L71X
KH12L71X
KH15L71X
500
500
500
500
500
18
22
28
35
42
16
20
25
32
40
91
102
107
126
136
76
87
92
105
114
21,0
26,0
28,0
45,0
52,5
45,0
60,0
65,0
93,2
104,4
90
103
108
174
185
130
187
187
320
320
108
119
125
148
159
32
46
50
70
80
10
14
14
19
19
45
50
55
100
110
32
36
41
50
60
1037
1610
2032
4780
7754
KH18L71X
KH22L71X
KH28L71X
KH35L71X
KH42L71X
500
315
315
420
420
08
10
12
14
16
4
6
8
10
12
76
76
89
93
96
62
61
74
77
79
13,7
13,7
18,0
18,0
21,0
30,0
30,0
40,0
40,0
45,0
55
55
85
85
90
76
76
130
130
130
91
93
106
112
115
22
22
30
30
32
7
7
8
8
10
30
30
40
40
45
19
22
24
27
30
392
460
840
847
1055
KH08S71X
KH10S71X
KH12S71X
KH14S71X
KH16S71X
500
500
500
500
500
20
25
30
38
16
20
25
32
99
110
120
132
78
86
93
100
21,0
26,0
28,0
45,0
45,0
60,0
65,0
93,2
90
103
108
174
130
187
187
320
121
134
146
161
32
46
50
70
10
14
14
19
45
50
55
100
36
46
50
60
1079
1720
2150
6066
KH20S71X
KH25S71X
KH30S71X
KH38S71X
500
315
315
420
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L = lehká konstrukční řada
S = těžká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Nerezová ocel
(bez
L25
KH06L71X
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
POM/NBR
Katalog 4100-5/CZ
L
Ventily
2/2 cestný kulový kohout KH, BSPP ocel
vnitřní palcový závit (ISO 1179-1) / vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)
T1
DN
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 5/8
4
6
10
12
16
G 3/4
G1
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/2
G 1 1/2
1)
L1
Objednací kód*
PN (bar) 1)
71
220
210
430
670
973
KH1/8X
KH1/4X
KH3/8X
KH1/2X
KH5/8X
500
500
500
500
400
45
55
73
55
85
1280
1982
2620
2066
3989
KH3/4X
KH1X
KH11/4X
KH11/4DN25X
KH11/2X
400
400
315
400
315
55
2200
KH11/2DN25X
400
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
S1
S2
S3
69
69
73
82
88
36
36
45
51
50
12
12
14
15
18
10,0
10,0
14,5
17,0
20,0
25
25
35
40
45
55,0
55,0
68,0
92,0
105,0
76
76
100
112
166
–
–
–
–
–
19
19
24
30
36
7
7
8
10
11
20
20
30
35
45
20
25
32
25
40
93
113
110
134
114
60
70
70
70
75
18
20
20
20
22
24,0
26,0
36,5
26,0
42,5
55
60
80
60
90
113,0
118,0
180,5
118,0
190,5
187
187
320
187
320
–
–
58,5
–
57,0
41
50
60
50
70
14
14
17
14
17
25
139
70
22
26,0
60
118,0
187
–
55
14
Hmotnost
g/1 ks
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, černěná
DIN 50938-FE//A/T4
L26
KH1/8X
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
POM/NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
2/2 cestný kulový kohout KH, BSPP nerezová ocel
vnitřní palcový závit (ISO 1179-1) / vnitřní palcový závit (ISO 1179-1)
T1
DN
L1
L2
L3
L4
L5
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
4
6
10
12
20
69
75
86
92
102
41
41
53
55
62
11
14
14
16
18
13,7
13,7
18,0
21,0
26,0
G1
G 1 1/4
G 1 1/2
25
32
40
112
116
120
67
86
92
20
24
26
28,0
45,0
52,2
1)
Hmotnost
g/1 ks
Objednací kód*
PN (bar)1)
71
L6
L7
L8
S1
S2
S3
30,0
30,0
40,0
45,0
60,0
55
55
85
90
103
76
76
130
130
187
–
–
–
–
–
22
22
30
32
46
7
7
8
10
14
30
30
40
45
50
421
422
891
1093
1944
KH1/871X
KH1/471X
KH3/871X
KH1/271X
KH3/471X
500
500
500
500
315
65,0
93,2
104,5
108
174
185
187
320
320
–
58
60
50
70
80
14
19
19
55
100
110
2200
5300
7230
KH171X
KH11/471X
KH11/271X
315
420
420
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
L
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Nerezová ocel
(bez
L27
KH1/871X
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
POM / NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
2/2 cestný kulový kohout KH, NPT ocel
vnitřní NPT závit (SAE 476) / vnitřní NPT závit (SAE 476)
T1
DN
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
4
6
10
12
20
69
69
73
82
93
36
36
45
51
60
7,0
10,0
10,4
13,6
14,0
10,0
10,0
14,5
17,0
24,0
25
25
35
40
55
55,0
55,0
68,0
92,0
113,0
76
76
100
112
187
1-11 1/2 NPT
1 1/4-11 1/2 NPT
1 1/2-11 1/2 NPT
25
32
40
113
110
114
70
70
75
16,8
17,3
17,3
26,0
36,5
42,5
60
80
90
118,0
180,5
190,5
187
320
320
1/8-27
1/4-18
3/8-18
1/2-14
3/4-14
1)
L8
58,5
57,0
PN (bar) 1)
Objednací kód* brunýrován
S1
S2
S3
Hmotnost
g/1 ks
19
19
24
30
41
7
7
8
10
14
20
20
30
35
45
225
210
430
670
1280
KH1/8NPTX
KH1/4NPTX
KH3/8NPTX
KH1/2NPTX
KH3/4NPTX
500
500
500
500
400
50
60
70
14
17
17
55
73
85
1970
3074
3976
KH1NPTX
KH11/4NPTX
KH11/2NPTX
400
315
315
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, černěná
DIN 50938-FE//A/T4
L28
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
KH1/8NPT71X POM / NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
2/2 cestný kulový kohout KH, NPT nerezová ocel
vnitřní NPT závit (SAE 476) / vnitřní NPT závit (SAE 476)
1/8-27
1/4-18
3/8-18
1/2-14
3/4-14
T1
DN
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
NPT
NPT
NPT
NPT
NPT
4
6
10
12
20
72
82
95
108
112
41
41
53
55
62
6,9
10,0
10,3
13,6
14,1
13,7
13,7
18,0
21,0
26,0
30,0
30,0
40,0
45,0
60,0
55
55
85
90
103
76
76
130
130
187
25
32
40
126
116
120
67
86
92
16,8
17,3
17,3
28,0
45,0
52,2
65,0
93,2
104,4
108
174
185
187
320
320
1-11 1/2 NPT
11/4-11 1/2 NPT
11/2-11 1/2 NPT
1)
L8
58
60
PN (bar)1)
Objednací kód* brunýrován
S1
S2
S3
Hmotnost
g/1 ks
22
22
30
32
46
7
7
8
10
14
30
30
40
45
50
461
441
943
1177
2054
KH1/8NPT71X
KH1/4NPT71X
KH3/8NPT71X
KH1/2NPT71X
KH3/4NPT71X
500
500
500
500
315
50
70
80
14
18
19
55
100
110
2451
5300
7230
KH1NPT71X
KH11/4NPT71X
KH11/2NPT71X
315
420
420
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
L
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
Materiál
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Ocel, černěná
L29
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
DIN 50938-FE//A/T4 KH1/8NPT71X POM / NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
3/2 cestný kompaktní kulový kohout KH, ocel
připojení EO 24°/připojení EO 24°/připojení EO 24°
PN (bar)1)
D1
Konstr.
řada
L 3)
S4 )
DN
L1
Hmotnost
g/1 ks
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
S1
S2
S3
S4
06
08
10
12
15
4
6
8
10
12
67
67
75
75
83
53
53
61
61
69
15,0
15,0
14,5
14,5
22,0
30
30
35
35
45
59,5
59,5
67,5
67,5
96,5
76
76
100
100
112
33,5
33,5
37,5
37,5
41,5
26,5
26,5
30,5
30,5
34,5
82
82
90
90
99
41,0
41,0
45,0
45,0
49,5
19
19
24
24
30
7
7
8
8
10
30
30
40
40
45
14
17
19
22
27
317
214
445
537
678
Objednací kód* brunýrován
KH3/2-06LX
KH3/2-08LX
KH3/2-10LX
KH3/2-12LX
KH3/2-15LX
500
500
500
500
500
18
22
28
08
10
16
20
25
4
6
82
99
108
73
73
67
84
93
59
58
25,0
29,0
31,0
15,0
15,0
50
60
65
20
30
110,0
126,0
131,0
59,5
59,5
166
187
187
76
76
41
49,5
54
36,5
36,5
33,5
42,0
46,5
29,5
29,0
99
116
126
88
90
49,5
58,0
63,0
44,0
45,0
36
41
50
19
19
11
14
14
7
7
50
55
65
30
30
32
36
41
19
22
850
1340
2274
350
300
KH3/2-18LX
KH3/2-22LX
KH3/2-28LX
KH3/2-08SX
KH3/2-10SX
400
400
400
500
500
12
14
16
20
25
8
10
12
16
20
77
81
87
90
107
62
65
70
69
83
14,5
14,5
22,0
25,0
29,0
35
35
45
50
60
67,5
67,5
96,5
110,0
126,0
100
100
112
166
187
38,5
40,5
43,5
45
53,5
31,0
32,5
35,0
34,5
41,5
94
100
106
112
131
47,0
50,0
53,0
56,0
65,5
24
24
30
36
41
8
8
10
11
14
40
40
45
50
55
24
27
30
36
46
469
500
909
949
1714
KH3/2-12SX
KH3/2-14SX
KH3/2-16SX
KH3/2-20SX
KH3/2-25SX
500
500
500
400
400
30
25
120
93
31,0
65
131,0
187
60
46,5
146
73,0
50
14
65
50
2462
KH3/2-30SX
400
1)
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
3) L = lehká konstrukční řada
4) S = těžká konstrukční řada
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, černěná
DIN 50938-FE//A/T4
L30
KH3/2-06LX
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
POM / NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
3/2 cestný kompaktní kulový kohout KH, BSPP ocel
vnitřní palcový závit (ISO 1179-1) / vnitřní palcový závit (ISO 1179-1) / vnitřní palcový závit (ISO
1179-1)
1)
T1
DN
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
4
6
10
12
20
G1
25
L1
Hmotnost
g/1 ks
PN (bar)1)
Objednací kód* brunýrován
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
S1
S2
S3
69
69
73
82
93
36
36
45
51
60
12
12
14
15
18
15,0
15,0
14,5
22,0
29,0
30
30
35
45
60
55
55
68
92
113
76
76
100
112
187
34,5
34,5
36,5
41,0
48,0
19
19
24
30
41
7
7
8
10
14
30
30
40
45
55
270
342
563
932
1724
KH3/2-1/8X
KH3/2-1/4X
KH3/2-3/8X
KH3/2-1/2X
KH3/2-3/4X
500
500
500
500
400
118
70
20
31,0
65
118
187
56,5
50
14
65
2643
KH3/2-1X
400
Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
PN (bar)
= PN (MPa)
10
Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů
viz strana H7.
L
*Doplňte prosím objednací kód
zkratkou označení
pro žádaný materiál.
Doplnění objednacího kódu
Příklad
Materiál
Zkratka označení
povrchu
a materiálu
Ocel, černěná
DIN 50938-FE//A/T4
L31
KH3/2-1/8X
Standardní těsnicí
materiál (žádná příd.
písmena označení
nejsou nutná)
POM / NBR
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Automatický odvzdušňovací ventil ELA
Hydraulické systémy se účinně odvzdušňují odvzdušňovacím ventilem ELA.
Snadná montáž – bez údržby – prakticky neomezená životnost – jednoduché – bezpečné – spolehlivé – hospodárné. Zařízení
může být okamžitě spuštěno. Žádné nepřesnosti při řízení v důsledku vzduchových bublin v médiu pod tlakem. Vhodné jen pro
přerušovaný provoz. Úspora nákladů, protože odpadají prostoje při odvzdušňování.
Pracovní rozsah (systém je odvzdušňován mezi):
– otevírací tlak 0,05 baru
– uzavírací tlak ! 0,5 baru
Princip funkce odvzdušňovacího ventilu ELA spočívá v různém
způsobu chování plynných a kapalných médií pod tlakem v
závislosti na viskozitě. Píst vedený v otvoru pouzdra s určitou
vůlí způsobuje otevírání a zavírání vždy poté, co je zařízení
spuštěno nebo zastaveno. Při spuštění uniká nashromážděný
vzduch do ovzduší, dokud hladina tekutiny natlakovaného média
nedosáhne pístu a neposune ho směrem nahoru, aby spolehlivě
zavřel hrdlo pro výstup vzduchu (eventuálně je možný nepatrný
únik oleje). Při poklesu tlaku povolí pružina pístu, čímž se uvolní
předtím uzavřený vypouštěcí otvor a proces se může opakovat.
Zvláštní konstrukce uzavíracího pístu zabraňuje nasávání
vzduchu při případném podtlaku.
Odvzdušňovací ventil montovat svisle v nejvyšším bodě
hydraulického systému nebo tam, kde by se mohly tvořit vzduchové
polštáře.
Odvzdušňovací ventily ELA se dodávají pouze pro minerální oleje a v
teplotních rozsazích od –20 °C do +90 °C.
L32
Katalog 4100-5/CZ
Ventily
Automatický odvzdušňovací ventil ELA
Připojení: válcový trubkový závit s pryžovým těsněním ED
PN
(barů)
400
Dry
Technology
Ocel
ELA1/4EDA3C
Hmotnost
g/1 ks
109
Připojení: těsnicí kužel EO 24°
PN
(barů)
315
Dry
Technology
Ocel
ELAE10LA3C
Hmotnost
g/1 ks
125
L
L33
Katalog 4100-5/CZ
Download

Ventily