T.C
FOÇA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, REHA MİDİLLİ EĞİTİM VAKFI
VE
REHA MİDİLLİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ İLE
ORTAOKULLAR ARASI KİTAP OKUMA; LİSELER ARASI HİKAYE YAZMA
ŞARTNAMESİ
KONU:
İzmir genelindeki ortaokul 5, 6, 7,8. Sınıfa giden öğrenciler arasında KİTAP OKUMA; lise 9,
10, 11 ve 12’nci sınıfa giden öğrenciler arasında da HİKAYE YAZMA YARIŞMASI
AMAÇ:
-Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda, İzmir genelindeki bütün ortaokul 5, 6,
7 ve 8’inci sınıf öğrencileri arasında kitap okumayı alışkanlık haline getirmek ve okumaya
karşı farkındalık oluşturmak, öğrencilerin kitap okumaya ilgi duymalarını sağlamak, anlama
ve anlatma kapasitelerini güçlendirmek, ait olduğu toplumu temsil etme yeteneğini
kazandırmak,
-Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları çerçevesinde İzmir genelindeki tüm lise 9, 10, 11 ve
12 sınıflarda okuyan öğrenciler arasında yazma yeteneğini geliştirmek, yazmayı alışkanlık
haline getirmek, duygu ve düşünce hayal ve tasarılarını yazılı ifade etme gayretini
geliştirmek, gelecekte ülkemize nitelikli yazarlar yetiştirmektir.
ORTAOKULLAR İÇİN OKUTULACAK KİTAPLAR:
SIRA NO
KİTABIN ADI
YAZARI
YAYINEVİ
SAYFASI
1
Şermin
Tevfik FİKRET
Yapı Kredi
2
Kaşağı
Ömer SEYFETTİN
BKY Yayınları 95
3
Ülkemin Efsaneleri
İ. Zeki BURDURLU Tudem Yayın.
88
4
Beyaz Diş
Jack LONDON
Can Yay.
256
5
Beyaz Yele
Rene’ GUİLLOT
Can Yay.
118
6
Üç Anadolu Efsanesi
Yaşar KEMAL
Yapı Kredi
222
7
Benim Küçük Dostlarım
Timaş
144
Ötüken Yay.
112
8
9
H.Nusret
ZORLUTUNA
Cengiz Han’a Küsen Bulut
Cengiz
AYTMATOV
Ak Güvercin ile Yeşil Gülten DAYIOĞLU
Salkım’n Aşkı
112
Doğan Egmont 233
10
Bitmeyecek Öykü-Fantezya Michael ENDE
Kabalcı Yay.
230
Sözlüğü
Denemeler
Michel
de Siyah Beyaz 248
MONTAİGNE
Yayınları
Mevlana Mes. Seçmeler
Mehmet ZEREN
Pırıltı Yay.
160
11
12
HİKAYE YAZMA DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ:
SIRA NO
ÖLÇÜTLER
PUAN DEĞERİ
1
Başlığın İçerikle Uyumu
10
2
İmla
ve
Noktalama
Yönünden Uygunluk
10
3
Özgünlük
20
4
Kurgu
20
5
Üslup
20
6
Türkçenin Doğru Kullanımı
20
VERİLEN PUAN
LİSELER İÇİN ESER YAZILACAK KONU
Yazılacak hikayede konu serbesttir.
KATILIM ŞARTLARI:
1)Ortaokullar İçin:
a)Yarışmaya İzmir ve ilçelerindeki özel/devlet bütün ortaokulların 5,6,7, ve 8. Sınıflarında
okuyan öğrenciler katılabilecektir.
b)Yarışmaya bir rehber öğretmen en fazla iki öğrenciyle katılabilir.(Rehber Öğretmenler her
branştan olabilir) Bir okulun birden fazla rehber öğretmeni olabilir. Okulda yarışmaya
katılmak isteyen öğrenci sayısının fazla olması durumunda okul kendi içinde seçme yapabilir.
c)Yarışma günü, katılımcı okul adına her iki öğrenci için bir danışman bulunmak zorundadır.
2)Liseler İçin:
a)Yarışmaya İzmir ve ilçelerindeki özel/devlet bütün liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında
okuyan öğrenciler katılabilecektir.
b)Yarışmaya her okul istediği kadar eserle katılabilecektir. Fakat bir öğretmen en fazla, hangi
branştan olursa olsun, iki (2) öğrenciye rehberlik edebilecektir.
c)Okul derecelerinin belirlenmesinde aynı okulda yarışmaya katılan öğrencilerin aldığı
puanların toplamı öğrenci sayısına bölünerek tespit edilecektir.
d)Hikayeler Times New Roman, 12 punto şeklinde ve 5 sayfayı geçmeyecek şekilde olacaktır.
e)Hikayeler, kapalı zarf içinde, posta veya kargo ile Reha Midilli Anadolu Lisesi Atatürk
Mah. 172/5 Sokak Foça/İzmir adresine gönderilecektir.
f)Zarfın içine yazılan hikaye konulacak ve eserin arkasına rumuz yazılacaktır. Zarfın içine bir
iç zarf daha hazırlanacak bu zarfın içinde de eseri yazan öğrencinin adı soyadı, okulu, doğum
tarihi, sınıfı ve rehber öğretmeni yer alacaktır. Kapatılan iç zarfın arkasına yine kişinin
rumuzu yazılacaktır.
KİTAP OKUMA YARIŞMASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
*Yarışma komisyon tarafından tespit edilen eserlerden oluşacak 100 (Yüz) sorudan ve çoktan
seçmeli şeklinde olacaktır.
*Sınava girecek öğrenciler kalem, silgi, açacak, su vb. ihtiyaçlarını kendileri temin edecektir.
*Sınav süresi 100 dakikadır. Sınav saat 10.00’da başlayıp 11. 40’ta bitecektir ve her soru 1
puan şeklinde olacaktır.
*Sorular dört seçenekli olup 3 yanlış bir doğruyu götürecektir.
*Sorular komisyon tarafından belirlenen kitapların anlama, kavrama, analiz etme becerilerini
ölçmeye yönelik olacaktır.
*Soru kitapçıkları sınav sonunda öğrencilerde kalacaktır.
*Dereceler cevap kağıtlarının optik okuyucuda okunmasından sonra ilan edilecektir. Doğru ve
yanlış sayılarının eşitlik olması durumunda:
a)Alt sınıf öğrencisi önde sayılır.
b)Eşitliğin devamı halinde yaşı küçük olan
c)Yaşların eşit olması halinde doğum ayı sonra olan
d)Bu durumda da eşitlik bozulmazsa kura çekimi ile eşitlik bozulur.
ÖNEMLİ TARİHLER:
Kaymakamlık İçin Onaya Gönderim Tarihi
01.12.2014
İl MEM ve Valilik Onayına Gönderim Tarihi
Duyuru
Başvuru Tarihleri
Başvuru Adresi
03.12.2014
15.12.2014/31.03.2015
09.02.2015/31.03.2015
Yarışmanın Yapılacağı Yer
Yarışma Tarihi ve Saati
Liselerin Hikayelerini En Son Gönderim
Tarihi
Yazılan
Hikayelerin
Komisyonca
Değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
Ödül Töreni Tarihi, Yeri ve Saati
Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi
16.05.2015
30.04.2015
http://goo.gl/forms/UMx5b0Czux
01.05.2015/15.05.2015
16.05.2015
16.05.2015 /Reha Midilli Kültür Merkezi
14.30
ÖDÜLLER:
Ödüller bireysel ve takım olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.
Birinciye
İkinciye
Üçüncüye
Dördüncüye
Beşinciye
Altıncıya
Yedinciye
Sekizinciye
Dokuzuncuya
Onuncuya
Ortaokul
Lise
750,00 TL
Madalya
Sertifika
500,00 TL
Madalya
Sertifika
250.00 TL
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Lap-Top Bil.
Madalya
Sertifika
Notebook
Madalya
Sertifika
MP5
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Madalya
Sertifika
Takım Ödülleri
(Okullara)
Yazıcı
Plaket
Sertifika
Yazıcı
Plaket
Sertifika
Yazıcı
Plaket
Sertifika
Öğretmen
Plaket
Sertifika
Plaket
Sertifika
Plaket
Sertifika
Not: Katılımcı her okula ayrıca Katılım Belgesi verilecektir.
ULAŞIM:
Yarışmaya katılacak okullar ulaşım giderlerini kendi imkanları ile karşılayacaklar. Yarışma
günü verilecek öğlen yemeği proje ortakları tarafından verilecektir.
GİDERLERİNİN KARŞILANMASI:
Giderler proje ortaklarından Reha Midilli Eğitim Vakfı tarafından karşılanacaktır.
SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜL TÖRENİ:
Sınav sonuçları yarışma günü 16.05.2015 Cumartesi günü saat 14.30-17.30 öğleden sonra
Foça Reha Midilli Kültür Merkezi toplantı salonunda duyurulacaktır. Ödül töreninde kendi
kategorilerinde dereceye giren ilk onar öğrenci ile her iki kategoride ilk üç dereceyi elde eden
okullara ve her iki kategoride öğrencileri ilk üç içinde yer alan öğretmenlere ödül verilecektir.
ORGANİZASYON:
Proje Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Reha Midilli Anadolu
Lisesi Müdürlüğünün sorumluluğunda, Reha Midilli Eğitim Vakfının ortaklığında
düzenlenmektedir.
TERTİP KOMİTESİ:
Şuayip ÜNER
Mustafa YAYLALI
Ali ÖZTÜTÜNCÜ
Selçuk YOLDAŞ
Birgül NALBANTOĞLU
Habibe KESKİN
Şenay US
Ayşe Betül ALTUNTAŞ
Haydar ÇELEBİ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Reha Midilli Anadolu Lisesi Müdürü
Bağarası Cemil Midilli Ortaokulu Müdürü
Reha Midilli Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni
Cemil Midilli ÇPL Edebiyat Öğretmeni
Bağarası Cemil Midilli Ortaokulu Türkçe Öğrt.
Reha Necla Midilli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Reha Midilli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Bşk.
İRTİBAT
Adres: Reha Midilli Anadolu Lisesi Atatürk Mahallesi 172/5 Sokak
35680
Foça/İZMİR
Telefon ve Belgegeçer: 0232 812 61 00 (Tel)
0232 812 69 64 (Bel.)
İnternet: www.rehamidillianadolulisesi.meb.k12.tr
foca.meb.gov.tr
E-Posta:
Bilgi ve İletişim: 0 505 640 3613
Ali ÖZTÜTÜNCÜ (Reha Midilli Anadolu Lisesi Müdürü)
Download

tc foça kaymakamlığı ilçe milli eğitim müdürlüğü, reha midilli eğitim