KATALOG PRÁDELEN
“Je bezvadné, že Fagor Industrial bere ohled na naše pipomínky
a názory pi výrobním procesu praek. Koneckonc jsme to my, kdo
tuto technologii zná nejlépe”.
- technik zodpovdný za údržbu prmyslových praek,
Ricardo Núez Mluvili jsme s techniky z celého svta, ptali jsme se distributor
a žádali o názor konené spotebitele.
Díky jejich podntm jsme zalenili do našich stroj více než 100
zlepšení.
Odborníci na prádelenskou technologii navíc zkoumají a zkoušejí
naše nové praky více než rok.
A na základ jejich poznatk jsou naše pístroje bezpenjší.
Spokojenost našich zákazník je tou nejlepší garancí.
Pedstavujeme naši novou adu Evolution Technology.
Jak tvrdí experti, jde o zcela nové pojetí praky.
PRANÍ
SUŠENÍ
ŽEHLENÍ A SKLÁDÁNÍ
ÚPRAVY A DOKONOVÁNÍ
PÍSLUŠENSTVÍ
PRÁDELNY PRO MALÉ PROVOZY
SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY
WET CLEANING
9
PRANÍ
SUŠENÍ
ŽEHLENÍ
A SKLÁDÁNÍ
ÚPRAVA
A DOKONENÍ
PÍSLUŠENSTVÍ
MALÉ PROVOZY
SAMOOBSLUHA
WET CLEANING
1. SEKCE PRANÍ
Praky s nízkými otákami
14
Ždímaky
15
Praky s vysokými otákami
Praky na 10 a 13 Kg
Praky na 18 a 25 Kg
Praky na 40 a 60 Kg
Praky na 120 Kg
16
17
18
19
Systém naklápní
Pamová karta
Tabulka kód
20
20
21
Praky s hygienickou bariérou
22
36
36
2. SEKCE SUŠENÍ
Sušiky s malým objemem
(10 a 13 kg)
Sušiky se stedním objemem
(23 a 31 kg)
Sušiky s velkým objemem
(40, 60 a 80 Kg)
Sušiky s velkým objemem
(120 Kg) naklápcí
Sušiky s malým objemem
“Economic Line” (10 a 13 Kg)
30
Sušící mandly Ø 60 a 80 cm
s vestavným skladaem
35
33
34
Doplky
35
Skladae
Skladae runík
skladae ubrousk
38
39
panny a napaovací kabiny
Panny na kabáty a saka
Panny na košile
40
40
Panny na kalhoty
Napaovací kabiny
41
41
44
44
44
45
Klece pro pepravu prádla
Balící stroje na prádlo
Doplky
45
46
46
Šicí stroj
Desková váha
Pojízdný všák
46
46
46
Vertikální sestava sušiek
Poloprmyslové prádelny
Poloprmyslové praky
Poloprmyslové sušiky
51
48
49
50
Vertikální sestava myky a sušiky
Formas de Pago
53
54
56
56
57
Sekce žehlení
Stolní mandly
Poloprmyslové mandly
Poloprmyslové sušicí mandly
Sekce úprav
Stoly na úpravy
Parní vyvíjee s žehlikou
Stoly na úpravu s topným tlesem
59
59
59
26
27
29
28
3. SEKCE ŽEHLENÍ
Mandly pístnné
Sušící mandly
Válcové mandly 35 cm
Válcové mandly 50 cm
32
4. SEKCE ÚPRAV A DOKONOVÁNÍ
Žehlicí stoly
Pneumatické lisy
5. PÍSLUŠENSTVÍ
Vozíky pro prádelny
Pro pokojovou službu
Pro suché prádlo
Pro vlhké prádlo
S pohyblivým dnem
6. SAMOOBSLUŽNÉ PROVOZY
Prmyslové prádelny
Praky s nízkými otákami
Praky s vysokými otákami
Sušiky
52
52
7. PRÁDELNY PRO MALÉ PROVOZY
Praní a sušení
Prmyslové praky
Poloprmyslové sušiky
Vertikální sestava praky a sušiky
8. WET CLEANING
Systém Wet Cleaning
61
58
58
58
SEKCE
PRANÍ
SEKCE PRANÍ
PRAKY S NÍZKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
S
NÍZKÝMI OTÁKAMI
Vyrobeno z nerezové oceli.
16 standardních pracích program se 42 možnými variantami.
Kontrola mikroprocesorem typu ,,M’’. 7 dílný displej se 4 znaky.
Sledování fází prostednictvím 8 LED kontrolek.
Zásobník na prací prostedky se 4 oddíly:
(pedpírka, praní, blící prostedky a aviváž).
Až 4 signály dávkování.
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
Motor se zabudovaným frekvenním mniem.
Možnost snadného pipojení automatického dávkovae pracího
prostedku ze zadní strany pístroje.
Vybavena prvky pro povinné ukotvení na podlahu.
•••••
Model LB-10 M E
Model
Obj. íslo
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Ø × hl.
Dvee
mm
Ždímání
ot. / min. - G
Píkon (*)
kW
Rozmry
mm
LB-10 M E
1310021100
10
532×425
290
500
75
6.75
MT
692×805×1.155
LB-10 M AC
1310021101
10
532×425
290
500
75
2.75
MT
692×805×1.155
LB-10 M V
1310021102
10
532×425
290
500
75
0.75
MT
692×805×1.155
LB-13 M E
1310012100
13
620×430
373
500
87
10.00
T
788×870×1.300
LB-13 M AC
1310012101
13
620×430
373
500
87
4.00
MT
788×870×1.300
LB-13 M V
1310012102
13
620×430
373
500
87
1.00
MT
788×870×1.300
LB-18 M E
1310013100
18
700×470
373
475
87
14.20
T
884×914×1.404
LB-18 M AC
1310013101
18
700×470
373
475
87
6.20
MT
884×914×1.404
LB-18 M V
1310013102
18
700×470
373
475
87
2.20
MT
884×914×1.404
LB-25 M E
1310024100
25
770×530
373
450
87
21.00
T
980×1.040×1.565
LB-25 M AC
1310024101
25
770×530
373
450
87
9.00
T
980×1.040×1.565
LB-25 M V
1310024102
25
770×530
373
450
87
3.00
T
980×1.040×1.565
Cena
CZK
EUR
(*): Standardní naptí:
T:
MT:
400 V 3N
400 V 3N; 230 V 1N
UKOTV. PRVEK PRO LB-10 1300000161
Pístroje musí být ukotveny na podlahu. Proto je nutný
UKOTV. PRVEK PRO LB-13 1300000084
specický ukotvovací prvek, který je nutno objednat.
Cena tohoto prvku je zahrnuta v cen pístroje. Obj. ísla pro
PRO LB-18
(*) : Voltajes :
T:
Código para conexión Trifásica 230 V III y 400 VUKOTV.
III +N+TPRVEK
- Consultar
para1300000085
otros voltajes
tyto prvky jsou obsaženy
pipojené
tabulce.
MT : v Código
para
conexión Trifásica 230 V III y 400 V III +N+T y Monofásica 230 V 1+N+T
UKOTV. PRVEK PRO LB-25 1300000165
14
Sekce praní
ODSTEDIVKY
ODSTEDIVKY
Odstedivka je nepostradatelným doplkem procesu
praní u praek s nízkými otákami.
Po ždímání je možné prádlo pesunout s dostaten nízkým stupnm vlhkosti do sušiky nebo sušícího mandlu,
aby byl sušící proces dokonen.
Pláš a buben z nerezové oceli.
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Automatické brždní bubnu.
asova pro ždímací cykly po 15 min.
Bezpenostní pojistka proti otevení vkládacího prostoru.
Buben a motor voln zavšeny.
Obsahuje prvky pro ukotvení na podlahu (nutné).
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
Kapacita
kg
Faktor
G
Ždímání
ot. / min.
Píkon
kW
Rozmry
Ø x hl. mm
CE-9
1320100100
9
530
1.500
0,6
586×831
CE-15
1320100200
15
600
1.500
1,1
665×949
Cena
CZK
EUR
Systém ohevu u praek 10 - 13 - 18 - 25:
E:
Systém elektrického ohevu
Ohev pomocí opláštných topných tlesy z nerezové oceli.
AC: Pívod teplé vody
Praní s pípojkou na teplou vodu.
Vybaveny topnými tlesy s nízkým výkonem pro zvýšení teploty vody
v pracích programech s teplotou vyšší než 60 °C.
V:
Ohev párou
Ohev párou vytvoenou v externích generátorech,
pístupný tlak mezi 2–10 kg/cm2.
Sekce praní
15
PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
NA
10
A
13
KG.
Vyrobeno z nerezové oceli.
Kontrola elektronickým mikroprocesorem ,,M nebo MP’’
(viz popisy dle jednotl. verzí na následující stránce).
Zásobník na prací prostedky se 4 oddíly:
- pedpírka
- praní
- blící prostedky
- aviváž
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
Motor se zabudovaným frekvenním mniem.
Možnost snadného pipojení automatického dávkovae
pracího prostedku ze zadní strany pístroje.
Není nutné ukotvení na podlahu.
•••••
Volitelná výbava: Dvojité vypouštní od LA 13 MP
Model LA-10 M E
Model
(#)
Obj. íslo
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Ø × hl.
Dvee
mm
Ždímání
ot. / min. - G
Píkon (*)
kW
Rozmry
mm
LA-10 M E
1312021100
10
532×425
290
1.000
300
6,75
MT
692×805×1.155
LA-10 M AC
1312021101
10
532×425
290
1.000
300
2,75
MT
692×805×1.155
LA-10 M V
1312021102
10
532×425
290
1.000
300
0,75
MT
692×805×1.155
LA-10 MP E
1312021200
10
532×425
290
1.000
300
6,75
MT
692×805×1.155
LA-10 MP AC
1312021201
10
532×425
290
1.000
300
2,75
MT
692×805×1.155
LA-10 MP V
1312021202
10
532×425
290
1.000
300
0,75
MT
692×805×1.155
LA-13 M E
1312012100
13
620×430
373
1.000
350
10,00
T
788×870×1.300
LA-13 M AC
1312012101
13
620×430
373
1.000
350
4,00
MT
788×870×1.300
LA-13 M V
1312012102
13
620×430
373
1.000
350
1,00
MT
788×870×1.300
LA-13 MP E
1312022200
13
620×430
373
1.000
350
10,00
T
788×870×1.300
LA-13 MP AC
1312022201
13
620×430
373
1.000
350
4,00
MT
788×870×1.300
LA-13 MP V
1312022202
13
620×430
373
1.000
350
1,00
MT
788×870×1.300
Volba
Obj. íslo
Cena
CZK
EUR
Popis
Cena
CZK
KDD-13-18
1300000166
EUR
Výbava pro dvojité vypouštní pro LA-13 MP a LA-18 MP
(*):
Standardní naptí u model 10 - 13 - 18 - 25 :
Systémy ohev u model 10 - 13 - 18 - 25:
T:
400 V 3N
E:
MT:
400 V 3N; 230 V 1N
Systém elektrického ohevu
Ohev pomocí opláštných topných tles z nerezové oceli.
AC: Pívod teplé vody
Praní s pípojkou na teplou vodu. Vybaveny topnými tlesy malého
výkonu pro zvýšení teploty vody u pracích program s teplotou vyšší
než 60 °C
V:
16
Sekce praní
Ohev párou
Ohev párou vytvoenou v externích generátorech,
pípustný tlak mezi 2
10 kg/cm2.
PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
NA
18
A
25
KG.
Vyrobeno z nerezové oceli.
Kontrola elektronickým mikroprocesorem ,,M nebo MP’’
(viz popisy jednotl. verzí na konci stránky).
Zásobník na prací prostedky se 4 oddíly:
- pedpírka
- praní
- blící prostedky
- aviváž
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
Motor se zabudovaným frekvenním mniem.
Možnost snadného pipojení automatického dávkovae
pracího prostedku ze zadní strany pístroje.
Není nutné ukotvení na podlahu
•••••
Volitelná výbava: Dvojité vypouštní pouze u MP
Model LA-25 MP E
Model
(#)
Obj. íslo
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Ø × hl.
Dvee
mm
Píkon (*)
kW
18
700×470
373
950
350
LA-18 M AC
1312013101
18
700×470
373
950
350
6,20 MT
884×914×1.404
LA-18 M V
1312013102
18
700×470
373
950
350
2,20 MT
884×914×1.404
LA-18 MP E
1312023200
18
700×470
373
950
350
LA-18 MP AC
1312023201
18
700×470
373
950
350
6,20 MT
884×914×1.404
LA-18 MP V
1312023202
18
700×470
373
950
350
2,20 MT
884×914×1.404
LA-25 M E
1312024100
25
770×530
373
900
350
21,00
T
980×1.040×1.565
LA-25 M AC
1312024101
25
770×530
373
900
350
9,00
T
980×1.040×1.565
LA-25 M V
1312024102
25
770×530
373
900
350
3,00
T
980×1.040×1.565
LA-25 MP E
1312024200
25
770×530
373
900
350
21,00
T
980×1.040×1.565
LA-25 MP AC
1312024201
25
770×530
373
900
350
9,00
T
980×1.040×1.565
LA-25 MP V
1312024202
25
770×530
373
900
350
3,00
T
980×1.040×1.565
14,20
T
Cena
CZK
1312013100
Obj. íslo
14,20
Rozmry
mm
LA-18 M E
Volba
T
KDD-13-18
1300000166
Výbava pro dvojité vypouštní pro LA-13 MP y LA-18 MP
KDD-25
1300000168
Výbava pro dvojité vypouštní pro LA-25 MP
T:
MT:
400 V 3N
400 V 3N; 230 V 1N
Typy mikroprocesoru u model 10 - 13 - 18 - 25
M : Standardní mikroprocesor
16 pracích program se 42 variantami.
Sledování fází prostednictvím 8 LED kontrolek.
7 dílný display se 4 znaky.
Až 4 oznaení dávkování.
EUR
884×914×1.404
884×914×1.404
Cena
CZK EUR
Popis
(*): Standardní naptí:
(#)
Ždímání
ot. / min. - G
MP: Programovatelný mikroprocesor
Obsahuje 16 standardních pracích program s možností vytvoit dalších
84 program, s volným výbrem všech promnných (teplota, rychlost,
atd.). Gracký display pro sledování a programování. Tlaítka pro
snadné programování a ovládání (4 tlaítka). Výstup RS-232 pro PC.
Možnost programování z PC nebo penosu program. Až 7 oznaení
dávkování.
-
Zabudovaný systém ,,WET CLEANING”:
Možnost nastavení hladiny vody
Možnost runího dávkování bhem praní pro každý ze 7 signál
Minimální otáky: 15 ot. / min.
Min. rytmus ON-OFF: 1 sekunda
Sekce praní
17
PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
NA
40
A
60 KG.
Kontrola programovatelným mikroprocesorem ,,MP”
16 standardních pracích program s možností vytvoit
dalších 84 program, volný výbr všech promnných
(teplota, rychlost, atd.).
Gracký displej pro sledování fází praní a sestavování
programu.
9 standardních jazyk, navíc 1 uživatelský.
Tlaítka pro snadné programování a ovládání (4 tlaítka).
Výstup RS-232 pro PC. na externí pamovou kartu.
Možnost programování v PC a penos program.
Zásobník na prací prášek s 5 oddíly (pedpírka, praní,
doplnk a aviváž).
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
Motor se zabudovaným frekvenním mniem.
Možnost pipojení automatického dávkovae pracího
prostedky ze zadní strany pístroje.
Není nutné ukotvení na podlahu.
•••••
Až 7 oznaení dávkování.
3 pívody vody ( teplá nebo použitá, zmkená,
nezmkená )
Volitelná výbava: Dvojité vypouštní
Naklápcí systém pro LA-60 MP
Model
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Ø × hl.
Dvee
mm
Ždímání
ot. / min. - G
1312035200
40
918×594
560
820 350
31,50
LA-40 MP AC 1312035201
40
918×594
560
820 350
15,50
310×1.325×1.650
LA-40 MP V
1312035202
40
918×594
560
820 350
7,50
310×1.325×1.650
LA-60 MP E
1312036200
60
1048×684
560
770 350
47,00
1.430×1.425×1.800
LA-60 MP AC 1312036201
60
1048×684
560
770 350
23,00
1.430×1.425×1.800
LA-60 MP V
60
1048×684
560
770 350
11,00
1.430×1.425×1.800
LA-40 MP E
Obj. íslo
1312036202
Volba
18
Obj. íslo
Píkon (*)
kW
.
Popis
KDD-40-60
1300000169
Výbava pro dvojité vypouštní pro LA-40 MP a LA-60 MP
KB-60
1300000173
Naklápcí systém pro LA-60
Sekce praní
Rozmry
mm
CZK
Cena
EUR
310×1.325×1.650
Cena
CZK
EUR
PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
NA
120
KG.
Kontrola programovatelným mikroprocesorem „MP“
Obsahuje 16 standardních pracích program a možnost
vytvoení dalších 84 program, volný výbr všech
promnných (teplota, rychlost, atd.).
Gracký displej pro sledování fází praní a program
Tlaítka pro snadné programování a ovládání (4 tlaítka).
Výstup RS-232 pro PC a externí pamová karta.
Možnost programování z PC nebo penosu program.
9 standardních jazyk, navíc 1 uživatelský.
Až 7 signál dávkování.
3 pívody vody (AC+AF+AD)
Zavírání dvíek s pojistkou otvírání.
Motor se zabudovaným frekvenním mniem.
Možnost snadného pipojení automatického dávkovae
pracího prostedku ze zadní strany pístroje.
Není nutné ukotvení na podlahu.
•••••
Model LA-120 MP V s naklápcím
systémem pro snadnou manipulaci
Volitelná výbava: Dvojité vypouštní
Naklápcí systém pro LA-120 MP
Model
Obj. íslo
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Ø ×hl.
Dvee
mm
Ždímání
ot. / min. - G
Píkon (*)
kW
Rozmry
mm
LA-120 MP AC 1312038201
120
1350×840
700
700 350
15,00
1.780×1.715×2.250
LA-120 MP V
120
1350×840
700
700 350
15,00
1.780×1.715×2.250
Volba
1312038202
Obj. íslo
Cena
CZK
EUR
Popis
Cena
CZK
KDD-120
1300000170
Sada pro dvojité vypouštní pro LA-120 MP
KB-120
1300000174
Naklápcí systém pro LA-120
(*):
Naptí u model 40, 60, 120:
EUR
400 V 3N
Systém ohevu u model 40, 60, 120
E:
Systém elektrického ohevu (krom modelu LA 120 )
Ohev pomocí opláštných topných tles z nerezové oceli.
AC: Pívod teplé vody
Praní s pípojkou na teplou vodu. Vestavna topná tlesa malého výkonu
pro zvýšení teploty vody u pracích program s teplotou vyšší než 60 °C
V:
Ohev párou
Ohev párou tvoenou v externích generátorech,
Tlak páry 2
10 kg/cm2.
Sekce praní
19
PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
SE
SYSTÉMEM NAKLÁPNÍ
Systém naklápní u praek LA-120 MP
Naklápní dozadu:
plnní prádlem
Volba
Obj. íslo
Normální pozice:
chod stroje
Naklápní dopedu:
vyjímání prádla
Popis
CZK
KB-60
1300000173
Naklápcí systém pro LA-60
KB-120
1300000174
Naklápcí systém pro LA-120
Cena
EUR
PAM
OVÁ SADA
Systém vlastního programování od Fagor Industrial,
“Wash Control”, k dispozici v 10 jazycích.
Použitelný u všech model s programátorem typu MP.
Pamová sada obsahuje :
- externí pamovou kartu
- adaptaní kabel pro pipojení k poítai
- instalaní CD
- manuál
Programový software “Wash Control” umožuje vytvoení
nových pracích program pímo v PC. Pamová karta slouží
k penosu dat do (nebo z) praky. Vytvoené prací programy
je možné uložit do souboru a poslat e-mailem. Dále pamová
karta umožuje také stáhnutí statistik a kontrolních
údaj pro techniky.
Kombinace programového softwaru “Wash Control”
a Pamové karty nabízí velkou exibilitu pro ty, kteí používají
specické prací programy, usnaduje jejich tvoení a penos.
•••••
Model
Obj. íslo
Popis
Cena
CZK
KM
20
1300000172
Sekce praní
Pamová sada
EUR
PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
110 I+T 60 Hz
440 III SN 60 Hz
230 I+T 60 Hz
230 III+T 60 Hz
400 III+N+T 60 Hz
Model
230 I+T 50 Hz
RZNÉ NAPTÍ
230 III+T 50 Hz
Kód ST
PRO
400 III+N+T 50 Hz
TABULKA KÓD
Pracky o nízkých rychlostech odstredèní
1310021100
1310021101
1310021102
1310012100
1310012101
1310012102
1310013100
1310013101
1310013102
1310024100
1310024101
1310024102
LB-10
LB-10
LB-10
LB-13
LB-13
LB-13
LB-18
LB-18
LB-18
LB-25
LB-25
LB-25
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
E
AC
V
E
AC
V
E
AC
V
E
AC
V
1310021103
1310021104
1310012103
1310012104
1310013103
1310013104
LB-10
LB-10
LB-13
LB-13
LB-18
LB-18
MA
MA
MA
MA
MA
MA
E
AC
E
AC
E
AC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
1310012110
ST
ST
ST
ST
ST
1310013110
ST
ST
ST
ST
1310024110
NO
1310024111
NO
1310024112
NO
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
1310021106
ST
ST
NO
ST
ST
NO
ST
1310012110 1310012106
ST
ST
NO
ST
ST
NO
ST
1310013110 1310013106
ST
ST
NO
ST
ST
NO
1310024110
NO
1310024106
1310024111
NO
NO
1310024112
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
NO
ST
NO
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
NO
ST
NO
ST
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Pracky o vysokých rychlostech odstredení
1312021100
1312021101
1312021102
1312021200
1312021201
1312021202
1312012100
1312012101
1312012102
1312022200
1312022201
1312022202
1312013100
1312013101
1312013102
1312023200
1312023201
1312023202
LA-10
LA-10
LA-10
LA-10
LA-10
LA-10
LA-13
LA-13
LA-13
LA-13
LA-13
LA-13
LA-18
LA-18
LA-18
LA-18
LA-18
LA-18
ME
M AC
MV
MP E
MP AC
MP V
ME
M AC
MV
MP E
MP AC
MP V
ME
M AC
MV
MP E
MP AC
MP V
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
1312012110
ST
ST
1312022210
ST
ST
1312013110
ST
ST
1312023210
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
1312012110
ST
ST
1312022210
ST
ST
1312013110
ST
ST
1312023210
ST
ST
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1312021103
1312021104
1312012103
1312012104
1312013103
1312013104
LA-10
LA-10
LA-13
LA-13
LA-18
LA-18
MA
MA
MA
MA
MA
MA
E
AC
E
AC
E
AC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
NO
ST
NO
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
NO
ST
NO
ST
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1312024100
1312024101
1312024102
1312024200
1312024201
1312024202
LA-25
LA-25
LA-25
LA-25
LA-25
LA-25
ME
M AC
MV
MP E
MP AC
MP V
ST
ST
ST
ST
ST
ST
1312014110
1312014111
1312014112
1312024210
1312024211
1312024212
NO
NO
NO
NO
NO
NO
ST
ST
ST
ST
ST
ST
1312014110
1312014111
1312014112
1312024210
1312024211
1312024212
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1312035200 LA-40 MP E
1312035201 LA-40 MP AC
1312035202 LA-40 MP V
ST
ST
ST
1312035210
1312035211
1312035212
NO
NO
NO
ST
ST
ST
1312035210
1312035211
1312035212
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1312036200 LA-60 MP E
1312036201 LA-60 MP AC
1312036202 LA-60 MP V
ST
ST
ST
1312036210
1312036211
1312036212
NO
NO
NO
ST
ST
ST
1312036210
1312036211
1312036212
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1312038201 LA-120 MP AC
1312038202 LA-120 MP V
ST
ST
1312038211
1312038212
NO
NO
ST
ST
1312038211
1312038212
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Sekce praní
21
HYGIENICKÉ PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
S
HYGIENICKOU BARIÉROU
NA
16
KG
Bariérové praky, na jedné stran dvíka pro plnní špinavého
prádla a na druhé stran dvíka pro vyjímání istého prádla
(hygienický systém, který eliminuje kontakt istého a špinavého
prádla).
Elektronické programování prostednictvím mikroprocesoru MPP.
5 standardních pracích program s možností programování dalších
25, s výbrem teploty, asu a pracího rytmu.
Digitální displej terminálu oznauje fáze a sekvence programu.
Elektronický termostat.
Zásobník na prací prostedky se 4 oddíly:
pedpírka, praní, zesilova a aviváž.
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
1 dílný buben s horizontálním otáením.
Motor se zabudovaným frekvenním mniem.
Možnost pipojení automatického dávkovae pracího prostedku.
Elektrický pívod: 400 V 3N
Nutné ukotvení na podlahu.
•••••
Model
(#)
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Ø × hl.
2351324910
16
LBS/V-16 MPP 2351324912
16
(#)
LBS/E-16 MPP
Obj. íslo
ot. / min. - G
Ždímání
Píkon
kW
633×500
1.000
361
14,20
633×500
1.000
361
2,20
(#)
Systém ohevu
E:
Systém elektrického ohevu
Elektrický ohev prostednictvím topných tles.
V:
Ohev párou
Pístroje pipravené pro pívod páry tvoené
v exetrních generátorech.
Systém ohevu, který využívá páru pro ohev vody v prace, pípustný
tlak mezi 2–10 Kg/cm2.
Fotograe:
Ohev
(dle verze)
12 kW
-
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
980×910×1.385
980×910×1.385
Pohled z prolu na praku LBS/E-16 MPP
otevené dvee ilustrují zóny plnní a vyjímání.
Usazením praky ke stn zstávají jednotl. zóny
pln izolovány, s jednmi dvíky na každé stran
stny a zabraují tak kontaktu istého a špinavého
prádla.
22
Sekce praní
HYGIENICKÉ PRAKY S VYSOKÝMI OTÁKAMI
PRAKY
S
HYGIENICKOU BARIÉROU
DO
90
KG.
Bariérové praky, na jedné stran dvíka pro vkládání špinavého
prádla a na stran druhé vyjímání istého prádla (hygienický
systém, zabraující kontaktu istého a špinavého prádla).
Elektronické programování mikroprocesorem.
5 stálých program a možnost programování dalších 25, výbr
teploty, asu a rytmu praní.
Digitální displej terminálu oznauje fáze a sekvence programu.
Elektronický termostat.
Zásobník na prací prostedky se 4 oddíly:
pedpírka, praní, istící prostedky a aviváž.
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
1 dílný buben s horizontálním otáením.
(modely 27, 33 a 49) nebo 2 díly (67 a 90).
Motor se zabudovaným frekvenním mniem.
Možnost pipojení automatického dávkovae pracího prostedku.
Elektrický pívod: 400 V 3N
Nutné ukotvení na podlahu.
•••••
Model LBS/E-27 MPP
Model
(#)
LBS/E-27 MPP
Obj. íslo
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Ø × hl.
Ždímání
ot. / min. - G
Píkon
kW
Ohev
(dle verze)
Rozmry
mm
CZK
2351324920
27
800×534
1.000 448
22
18 KW
1.172×1.053×1.665
LBS/V-27 MPP 2351324922
27
800×534
1.000 448
4
4-6 bar
1.172×1.053×1.665
LBS/E-33 MPP 2351324930
33
800×694
1.000 448
31
27 KW
1.292×1.053×1.665
LBS/V-33 MPP 2351324932
33
800×694
1.000 448
4
4-6 bar
1.292×1.053×1.665
LBS/E-49 MPP 2351324940
49
800×974
1.000 448
41,5
LBS/V-49 MPP 2351324942
49
800×974
1.000 448
5,5
LBS/E-67 MPP 2351324960
67
800×1327
900 366
50,5
LBS/V-67 MPP 2351324962
67
800×1327
900 366
5,5
LBS/E-90 MPP 2351324962
90
1050×1032
750 300
70,0
LBS/V-90 MPP 2351324962
90
1050×1032
750 300
15,0
Cena
EUR
36 KW 1.612×1.053×1.665
4-6 bar
1.612×1.053×1.665
45 KW 1.965×1.053×1.665
4-6 bar
1.965×1.053×1.665
60 KW 1.680×1.345×2.000
4-6 bar
1.680×1.345×2.000
Sekce praní
23
SEKCE SUŠENÍ
SEKCE SUŠENÍ
BUBNOVÉ SUŠIKY
SUŠIKY
S
MALÝM OBJEMEM NÁPLN (10–13
KG)
Vnjší skí ze “skin plate” bílé barvy.
Bezpenostní idlo pro pípad otevení dveí.
Dvee o prmru 574 mm.
Vestavný frekvenní mni. Nouzové zastavení.
Filtr na chloupky ve spodní ásti.
Buben z nerezové oceli. Inverze smru otáení bubnu.
•••••
Standardní modely
asové nastavení sušicího cyklu.
Voli teploty. Cyklus koncového zchlazení.
Startovací tlaítko. Ukazatel chodu a vytápní.
Modely MP s mikroprocesorem
Elektronický mikroprocesor, s 10 pednastavenými programy,
a jedním uživatelským se snadnou obsluhou.
Kontrola teploty a asu sušicího cyklu.
Cyklus koncového zchlazení.
Digitální zobrazení teploty a asu. Ukazatel cyklu.
Systém proti makání.
•••••
Fotograe: Model SR/E-13
Model
(#)
Obj. íslo
Kapacita kg.
1:20 1:25
Buben (mm)
Ø- hl.
Píkon (*)
Ohev - Celkem elektr.
Rozmry
mm
SR/E-10
1500011100
10,5
8,4
750-475
Elektr. 12 kW
SR/G-10
1500011101
10,5
8,4
750-475
Plyn 20,51 kW
0,4 kW T(1)
785×857×1.665
SR/V-10
1500011102
10,5
8,4
750-475
Pára 50 Kg/h
0,4 kW T(1)
785×857×1.665
SR/E-10 MP 1500011300
10,5
8,4
750-475
Elektr. 12 kW
SR/G-10 MP 1500011301
10,5
8,4
750-475
Plyn 20,51 kW
0,4 kW T(1)
785×857×1.665
SR/V-10 MP 1500011302
10,5
8,4
750-475
Pára 50 Kg/h
0,4 kW T(1)
785×857×1.665
SR/E-13
1500012100
16,5
13,2
750-746
Elektr. 18 kW
SR/G-13
1500012101
16,5
13,2
750-746
Plyn 20,51 kW
0,4 kW T(1)
785×1.127×1.665
SR/V-13
1500012102
16,5
13,2
750-746
Pára 50 Kg/h
0,4 kW T(1)
785×1.127×1.665
SR/E-13 MP 1500012300
16,5
13,2
750-746
Elektr. 18 kW
SR/G-13 MP 1500012301
16,5
13,2
750-746
Plyn 20,51 kW
0,4 kW T(1)
785×1.127×1.665
SR/V-13 MP 1500012302
16,5
13,2
750-746
Pára 50 Kg/h
0,4 kW T(1)
785×1.127×1.665
(#):
Systém ohevu:
E:
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných tles.
G:
Systém plynových hoák
S bezpenostním systémem a zapalování zážehem.
Nutno uvést dostupný plyn (propan butan, zemní
plyn...).
V:
Ohev párou
Vnjší zdroj páry o vstupním tlaku 5–8 kg/cm2.
12,4 kW T
785×857×1.665
12,4 kW T
18,4 kW T
18,4 kW T
785×857×1.665
785×1.127×1.665
785×1.127×1.665
(*): Standardní naptí:
T:
400 V 3N
T(1): 400 V 3N; na pání 230 V 1N
26
Sekce sušení
CZK
Cena
EUR
BUBNOVÉ SUŠIKY
SUŠIKY
SE
STEDNÍM OBJEMEM NÁPLN (23–31
KG)
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Bezpenostní idlo pro pípad otevení dveí.
Dvee o prmru 574 mm.
Vestavný frekvenní mni. Nouzové zastavení.
Filtr na chloupky ve spodní ásti.
Buben z nerezové oceli. Inverze smru otáení bubnu..
•••••
Standardní modely
asové nastavení sušicího cyklu.
Voli teploty. Cyklus koncového zchlazení, krom páry.
Startovací tlaítko. Ukazatel chodu a vytápní.
Modely MP s mikroprocesorem
Elektronický mikroprocesor, s 10 pednastavenými programy, a jedním uživatelským se snadnou obsluhou.
Kontrola teploty a asu sušicího cyklu.
Cyklus koncového zchlazení.
Digitální zobrazení teploty a asu. Ukazatel cyklu. Systém proti
makání.
•••••
Fotografíe: Model SR/E-23 MP
Model
(#)
Obj. íslo
Kapacita kg.
1:20 1:25
Buben (mm)
Ø - hl.
Píkon (*)
Ohev - Celkem elek.
Rozmry
mm
CZK
SR/E-23
1500013100
28,75
23,0
855 - 905
Elektr. 30 kW
30,8 kW T
890×1.330×1.781
SR/G-23
1500013101
28,75
23,0
855 - 905
Plyn 30 kW
0,85 kW T(1)
890×1.330×1.781
SR/V-23
1500013102
28,75
23,0
855 - 905
Pára. 42 kW
0,85 kW T(1)
890×1.330×1.781
SR/E-23 MP 1500013300
28,75
23,0
855 - 905
Elektr. 30 kW
30,8 kW T
890×1.330×1.781
SR/G-23 MP 1500013301
28,75
23,0
855 - 905
Plyn 30 kW
0,85 kW T(1)
890×1.330×1.781
SR/V-23 MP 1500013302
28,75
23,0
855 - 905
Pára 42 kW
0,85 kW T(1)
890×1.330×1.781
SR/E-31 MP 1500004300
37,70
30,1
1048 - 873
Elektr. 34,2 kW 35,5 kW T
1.118×1.342×1.781
SR/G-31 MP 1500004301
37,70
30,1
1048 - 873
Plyn 46 kW
1,5 kW T
1.118×1.342×1.781
SR/V-31 MP 1500004302
37,70
30,1
1048 - 873
Pára 54 kW
1,5 kW T
1.118×1.342×1.781
(#):
Systém ohevu:
E:
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných tles.
G:
Systém plynových hoák
S bezpenostním syst. a zapalování zážehem.
Nutno uvést dostupný plyn (propan butan, zemní
plyn...).
Cena
EUR
(*): Standardní naptí:
T:
400 V 3N
T(1): 400 V 3N; na pání 230 V 1N
V:
Možnost piobjednání bez dodatených náklad:
Naptí pro lod 440 V III, 60 Hz.
Ohev párou
Fungují s párou tvoenou v externích generátorech.
Vstupní tlak páryr: 5-8 kg/cm2.
Sekce sušení
27
BUBNOVÉ SUŠIKY
SUŠIKY
S
VELKÝM OBJEMEM NÁPLN (40–60–80
KG)
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Bezpenostní ip pro pípad otevení dveí.
Modely 40 a 60 Kg: dvee Ø 931 mm.
Modely 80 Kg: dvee Ø 720 mm.
Vestavný mni otáek.
Nouzové zastavení.
Filtr na chloupky ve spodní ásti.
Buben z nerezové oceli.
Inverze smru otáení bubnu.
•••••
Modely s mikroprocesorem
Programování elektronickým mikrioprocesorem,
10 pednastavených program, a 1 uživatelský se snadnou
obsluhou.
Kontrola teploty a asu sušicího cyklu.
Cyklus nálního zchlazení.
Digitální zobrazení teploty a asu.
Ukazatel probíhajícího cyklu.
Systém proti makání.
•••••
Voliteln: SYSTÉM VÝKLOPNÉHO BUBNU PRO 80 Kg.
Model
(#)
Obj. íslo
Kapacita kg.
1:20 1:25
Buben (mm)
Ø - hl.
Píkon (*)
Ohev - Celkem elektr.
SR/E-40 MP 1500014300
45,0
36,0
1.225 - 760
Elektr. 54 kW
56,2 kW
T
1.270×1.085×2.490
SR/G-40 MP 1500014301
45,0
36,0
1.225 - 760
Plyn 60 kW
2,25 kW
T
1.270×1.085×2.490
SR/V-40 MP 1500014302
45,0
36,0
1.225 - 760
Pára 100 kW
2,25 kW
T
1.270×1.085×2.490
SR/E-60 MP 1500015300
60,0
48,0
1.225 -1.020
Eletr. 72 kW
74,20 kW
T
1.270×1.345×2.490
SR/G-60 MP 1500015301
60,0
48,0
1.225 -1.020
Plyn 80 kW
2,2 kW
T
1.270×1.345×2.490
SR/V-60 MP 1500015302
60,0
48,0
1.225 -1.020
Pára 124 kW
2,2 kW
T
1.270×1.345×2.490
SR/G-80 MP 1500006301
83,8
67,1
1.400 -1.089
Plyn 139,5 kW 5,50 kW
T
1.466×1.695×2.600
SR/V-80 MP 1500006302
83,8
67,1
1.400 - 1.089
Pára 244 kW
T
1.466×1.695×2.600
(#):
Systém ohevu:
E:
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných tles.
G:
Systém plynových hoák
S bezpenostním systémem a zapalování zážehem.
Nutno uvést dostupný plyn (Propan-butan, zemní
plyn...).
V:
Ohev párou
Vnjší zdroj páry o vstpním tlaku 5–8 kg/cm2.
28
Fotograe: Model SR/E-40 MP
Sekce sušení
5,50 kW
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
(*): Standardní naptí:
T:
400 V 3N
Možnost piobjednání bez dodatených náklad
Naptí pro lod 440 V III, 60 Hz.
BUBNOVÉ SUŠIKY
SUŠIKY
S
VELKÝM OBJEMEM NÁPLN
A SE
SYSTÉMEM NAKLÁPNÍ (120
KG)
Sušika velkého objemu se systémem naklápní
Kapacita plnní:
101,8 kg. (pomr 1:25) a 127,2 kg (pomr 1:20).
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Buben z nerezové oceli.
Buben: Ø: 1.500 mm. - hloubka: 1.440 mm.
Prmr dveí: 955 mm.
Inverze smru otáení bubnu.
Programování elektronickým mikroprocesorem,
10 pednastavených program a 1 uživatelský se snadnou
obsluhou.
Digitální zobrazení teploty a asu sušení.
Programovatelná teplota i as sušení.
Systém proti makání.
Cyklus koncového zchlazeníl.
Startovací a ukonovací tlaítko.
Bezpenostní idlo pro pípad otevení dveí.
Nouzové zastavení.
Diagnostikování poruchy.
Frekvenní mni otáek.
Samostatný kontrolní panel.
Upozornní na konec cyklu.
Filtr na chloupky ve spodní ásti.
Objem extrahovaného vzduchu: 11.320 m3/h.
Zabudována píprava pro pipojení pívodu páru z vnjšího
zdroje, o tlaku 6 - 8 kg/cm2.
Elektrický pívod: 400 V 3N - 50 Hz.
Vestavný systém naklápní.
Spoteba stlaeného vzduchu: 65 Nl/hod (tlak 6 kg/cm2)
Rozmry: 1.800×2.110×2.780 mm.
(výška modelu bez vytápní: 2.250 mm)
•••••
Model
Obj. íslo
SF/V-120 MP TILT
Kapacita kg
1:20 1:25
1500008312
127,2
101,8
Píkon
Ohev - Celkem elek.
Pára 385 kW
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
6,6 kW T1.800×2.110×2.780
MOŽNOSTI PIOBJEDNÁNÍ
Možnost piobjednání, Fagor Industrial mže dodávat modely sušiek vybavené senzory vlhkosti. Stejn tak mže být
sušika na 80 Kg vyrobena se systémem naklápní bubnu.
•••••
Senzor vlhkosti
Možné naprogramování procenta zbytkové vlhkosti v látce, aby byl sušicí proces ukonen pi detekci požadované hodnoty.
Instalován pouze v modelech MP.
•••••
Systém naklápní bubnu na 80 kg.
Specický systém pro sušiky na 80 kg, který umožuje naklápní bubnu pro pohodlnjší vyjímání prádla po skonení sušení.
•••••
Model
Obj. íslo
Zboží
Cena
CZK
SH
1500009002
TB
-
EUR
Senzor vlhkosti pro modely MP
Systém naklápní bubnu pro sušiky na 80 Kg
Konzultovat
Sekce sušení
29
BUBNOVÉ SUŠIKY
SUŠIKY
S
NÍZKÝM OBJEMEM “ECONOMIC LINE”
Sušiky ECONOMIC LINE
Vnjší kryt lakovaný v bílé barv.
asova sušicího cyklu.
Voli teploty.
Cyklus nálního zchlazení.
Startovací tlaítko.
Ukazatel chodu a vytápní.
Bezpenostní ip pro pípad otevení dveí.
Pevod emenový.
Filtr na chloupky ve spodní ásti.
Buben z galvanizované oceli.
Prmr bubnu: 750 mm.
Prmr dveí: 574 mm.
•••••
Model
Obj. íslo
Kapacita kg.
1:20 1:25
Buben (mm)
Ø - hl.
Píkon (*)
Ohev - Celkem elektr.
SC/E-10
1500011400
10,5
8,4
750-475
Elektr. 12 kW
12,4 kW
T
785×857×1.665
SC/G-10
1500011401
10,5
8,4
750-475
Plyn 20,51 kW
0,4 kW
T
785×857×1.665
SC/E-13
1500012400
16,5
13,2
750-746
Elektr. 18 kW
18,4 kW
T
785×1.127×1.665
SC/G-13
1500012401
16,5
13,2
750-746
Plyn 20,51 kW
0,4 kW
T
785×1.127×1.665
Systém ohevu
E:
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných pancéových tles z nerez
oceli.
G:
Systém plynových hoák
S bezpenostním systémem a zapalováním
zážehem. Nutné uvést dostupný plyn (propan butan,
zemní plyn...).
30
Rozmry
mm
Sekce sušení
(*): Standardní naptí:
T:
400 V 3N
Cena
CZK
EUR
ŽEHLENÍ
A SKLÁDÁNÍ
ŽEHLENÍ A SKLÁDÁNÍ
ŽEHLIE
PÍSTNNÉ ŽEHLIE
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Pítlaná deska z hliníku.
Válec potažený materiálem NOMEX.
Uvedení do chodu pedálem.
Nakládání a vykládání z elní strany.
Bezpenostní chráni rukou.
Elektronický mikroprocesor pro regulaci teploty.
Bezpenostní termostat.
Systém elektrického zahívání.
ízení procesu microprocesorem.
•••••
Poznámka:
Doporuujeme vkládat prádlo se stupnm
vlhkosti mezi 15 % a 20 %
Model
Kód
Válec (mm)
Ø
délka
Rychlost
m/min
2304922200
250
1.000
3,9
25
-
PE-25/120 MP
2304922220
250
1.200
3,9
30
-
6 + 0,18
1.600×420×1.005
PE-25/140 MP
2304922240
250
1.400
3,9
35
-
7 + 0,18
1.800×420×1.005
PE-30/160 MP
2304922360
300
1.600
2 - 4 (*)
50
S
13,2 + 0,50
2.200×500×1.100
PE-30/200 MP
2304922380
300
2.000
2- 4 (*)
60
S
16,8 + 0,70
2.600×500×1.100
Frekvenní mni
Frekvenní mni umožuje volbu ze 7 rychlostí.
S:
Systém odtahu
Systém odtahu vlhkého vzduchu sériov vestavný
v pístroji.
Žehlení a skládání
5 + 0,18
Rozmry
mm
PE-25/100 MP
(*):
32
Produkce Odtah Píkon kW (*)
kg/h
Ohev+Motor
(*): Standardní naptí:
1.400×420×1.005
400 V 3N
Cena
CZK
EUR
SUŠÍCÍ MANDLY
SUŠÍCÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIE (MANDLY) 35
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Válec potažený ocelí.
Tažné pásy z NOMEX-POLYESTERu.
Žehlicí pásy ze speciálního NOMEXu.
Nakládání a vyjímání z elní strany.
Bezpenostní chráni rukou.
ízení rychlosti a teploty mikroprocesorem s detekcí závad.
Bezpenostní termostat.
Systém automatického zastavení pi ochlazení (80 °C).
Zabudovaný systém odtahu: 500 m3/h.
Prmr válce: 325 mm.
Rychlost žehlení: 7 rychlostí regulovatelných prostednictvím
frekvenního mnie mezi 1 a 6,5 m/min.
•••••
Poznámka:
Doporuujeme vkládat prádlo se stupnm
vlhkosti 45 %.
Model
Obj .íslo
Válec (mm)
Ø Délka
Produkce
kg/h
PSE-35/140 MP
2351324200
325
1.400
10 - 16
PSG-35/140 MP
2351324201
325
1.400
10 - 16
PSE-35/160 MP
2351324202
325
1.600
20 - 25
PSG-35/160 MP
2351324203
325
1.600
20 - 25
PSE-35/200 MP
2351324204
325
2.000
30 - 35
PSG-35/200 MP
2351324205
325
2.000
30 - 35
Systém ohevu
PSE :
Systém elektrického ohevu
Ohev topnými tlesy z nerezové oceli umístnými
uvnit válce podél celého povrchu.
PSG :
Systém plynového ohevu
Ohev plamenem prostednictvím trubkového
hoáku z nerezové oceli uvnit válce.
Systém zapalování zážehem.
Kontrola bezpenosti plamene. Bezpenostní
termostat.
Dvojí systém odtahu
Dva motory a dva nezávislé vývody na každé
stran pístroje.
(E)
Píkon ohevu
Píkon (*)
El. (kW) Plyn (kW) celkem kW
12,00
14,00
16,00
20,05
20,00
(E) 30,00
Rozmry
mm
12,50
1.942×660×1.112
0,50
1.942×660×1.112
16,50
2.192×660×1.112
0,50
2.192×660×1.112
20,50
2.542×660×1.112
0,50
2.542×660×1.112
(*): Standardní el. pipojení:
Cena
CZK
EUR
400 V 3N
Žehlení a skládání
33
SUŠÍCÍ ŽEHLIE
VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIE 50
Vnjší skí z lakované oceli bílé barvy.
Válec potažený ocelí.
Tažné pásy z NOMEX-POLYESTERu.
Žehlící pás ze speciálního NOMEXu.
Zakládání a vyjímání z elní strany.
Bezpenostní chráni na ruce.
Kontrola rychlosti a teploty mikroprocesorem s detekcí
poruch.
Bezpenostní termostat.
Systém automatického zastavení pi ochlazení (80 °C).
Vestavný systém odtahu: 600 m3/h.
Prmr válce: 500 mm.
Rychlost žehlení: 7 rychlostí ízených frekvenním
mniem mezi 1 a 7,5 m/min.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Poznámka:
Doporuuje se vkládat prádlo o vlhkosti kolem 45%.
Model
Kód
Délka
válce
(mm)
Poet Produkce
odtah
kg/h
PSE-50/190 MP
2351324210
1.900
1
55 - 60
PSG-50/190 MP
2351324211
1.900
2
55 - 60
PSV-50/190 MP
2351324212
1.900
1
55 - 60
PSE-50/250 MP
2351324213
2.500
2
65 - 70
PSG-50/250 MP
2351324214
2.500
2
65 - 70
PSV-50/250 MP
2351324215
2.500
2
65 - 70
PSE-50/320 MP
2351324216
3.200
2
75 - 80
PSG-50/320 MP
2351324217
3.200
2
75 - 80
PSV-50/320 MP
2351324218
3.200
2
75 - 80
Systémy ohevu
PSE:
PSG:
PSV:
34
Elektrický, prostednictvím nerezových topných
odpor umístných uvnit válce podél celého
vnitního povrchu.
Plynový, ohev plamenem trubkového hoáku
z nerezové oceli umístného uvnit válce.
Zapalování systémem žhavící svíky.
Kontrola bezprnosti zapalování i hoení.
Bezpenostní termostat.
Parní, kdy pára se vytváí ve vnjším zdroji.
Vstupní i výstupní ventily páry jsou souástí stroje.
Tlak páry pro dosažení maximální teploty.
Teplota páry není regulovatelná.
Žehlení a skládání
Píkon ohevu
Elektr. Plyn Pára
kW kg/h kW
Píkon
elektr.
kW
31,50
32,50
2.974×1.070×1.170
1,00
2.974×1.070×1.170
1,00
2.974×1.070×1.170
41,50
3.574×1.070×1.170
1,00
3.574×1.070×1.170
1,00
3.574×1.070×1.170
55,00
4.274×1.070×1.170
1,00
4.274×1.070×1.170
1,00
4.274×1.070×1.170
40,00
50
40,50
55,00
67
54,00
69,00
85
Rozmry
Cena
mm
CZK
EUR
SUŠÍCÍ ŽEHLIE
SUŠÍCÍ ŽEHLIE
SE
SKLADAEM
Pístnný kalandr s válcem o prmru 60 cm s podélným skladaem prádla. Maximální kapacita pro 2 podélné sklady.
Výstup prádla z pední ásti stroje, výstup ze zadní ásti jenom na pání.
Funkce a skládání v 1 nebo 2 pracovních smrech na sob zcela nezávislých.
ízení mikroprocesorem, který umožuje skládat podle rozmr prádla.
Opláštní stroje z barevn lakovaného plechu.
Válec opláštn ocelovým plechem.
Posuvné pásy z materiálu NOMEX - POLYESTER.
Žehlící pásy z materiálu NOMEX speciál.
Rychlost ízená elektronickým mniem: 3
13 m/min.
Bezpenostní ochrana rukou.
Elektronický termostat se sondou pro regulaci teploty.
Volitelné verze s automatickým vkladaem,
výstupním stolem v zadní ásti s motorem nebo bez nj
a a se sbraem ubrousk 2 nebo 4 cestným
Zabudovaný systém odtahu: 2×400 m3/h.
Potebný tlak stlaeného vzduchu: 7 kg/cm2
Spoteba stlaeného vzduchu: 9.000 Nl/h.
(11.000 Nl/h v modelech s válcem 320)
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Kód
Válec
mm
prmr délka
Produkce
kg/h
(*)
PSE-60/320 PL
2305639160
600
3.200
135
PSG-60/320 PL
2305639161
600
3.200
135
PSV-60/320 PL
2305639162
600
3.200
135
PSE-80/320 PL
2305639190
800
3.200
180
PSG-80/320 PL
2305639191
800
3.200
180
PSV-80/320 PL
2305639192
800
3.200
180
(*)
Plyn
kW
Píkon
Pára Elektr.
kg/h
kW
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
65,00 4.295×1.514×1.800
2,80 4.295×1.514×1.800
75,00
145,00
2,80 4.295×1.514×1.800
78,00 4.295×1.910×2.053
2,80 4.295×1.910×2.053
116,50
160,00
2,80 4.295×1.910×2.053
Produkce odhadované pro textilie o vlhkosti kolem 30 %. Pi vlhkosti 50 % klesá produkce o 30 %
PÍSLUŠENSTVÍ
Model
Kód
Píslušenství
Cena
CZK
VKLÁDA 60-80
2305639180
Vkláda prádla pro modely PS-60 a PS-80
2. M. SAL. 60-80
2305639181
Druhý výstupní stl pro modely PS-60 a PS-80
M. P. MOTOR 60-80
2305639182
Zadní výstupní stl s motorem pro modely PS-60 a PS-80
REC. PO. 2 VIAS 60-80
2305639183
Sbra ubrousk 2 cestný pro modely PS-60 a PS-80
REC. PO. 4 VIAS 60-80
2305639184
Sbra ubrousk 4 cestný pro modely PS-60 a PS-80
EUR
Žehlení a skládání
35
SKLADAE
SKLADA RUNÍK
Automatický sklada runík
Jednocestný pracovní smr.
Snadný zpsob programování (PLC), 15 program.
Dotykový displej.
Vstupní stl s pisáváním prádla.
Postranní stohova prádla.
Nejvýše 2 sklady podélné a 2 píné.
Podélné sklady na 1/2 nebo 1/3.
Píné sklady na 1/2, 1/3 nebo 1/4.
Produkce až 650 ks/hod
Maximální rozmr prádla: 1.060×1.750 mm.
Minimální rozmr prádla: 400×460 mm.
Na pání: systém odmítnutí prádla.
Orientace stohovae volitelná pi objednávce.
Poteba stlaeného vzduchu 6-7 kg/cm2.
Spoteba stlaeného vzduchu: 9.000 Nl/h
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
LIBRA
Kód
2305639400
Max. rozmr
prádla v mm
Produkce
kg/h
Píkon
kW
Rozmry
mm
1.060×1.750
650
2,55
3.723×2.100×1.450
Produkce
kg/h
Píkon
kW
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
SKLÁDA UBROUSK
Automatické skládae ubrousk a mmalých kousk.
5 program s možností vytvoit další 4.
Rychlost: 54 m/min.
Vstupní stl s pisáváním prádla..
Nejvýše 2 sklady podélné a 2 píné.
Podélný sklad: sklad francouzský
o max. šíce 190 mm.
Píný sklad: francouzský
o max. šíce 190 nebo 350 mm,
nebo sklad na 1/2 o šíce nejvýše 500 mm.
Produkce až 1.180 ks/h, podle modelu.
Maximální rozmr prádla: 600 ×1.000 mm.
Poteba stlaeného vzduchu 6,5 kg/cm2.
Spoteba stlaeného vzduchu: 5.200 Nl/hora
•••••
Model
36
Kód
Max. rozmr
prádla v mm
SMARTY
2305639430
600×1.000
1.180
1,03
4.230×600×1.340
SMARTY MINI
2305639440
600×600
1.180
0,99
2.840×600×1.340
Žehlení a skládání
Cena
CZK
EUR
DOKONENÍ
A ÚPRAVY
SEKCE ÚPRAV
A DOKONOVÁNÍ
DOKONOVACÍ STOLY
ŽEHLÍCÍ STOLY
Stoly vybavené runí žehlikou a odsáváním.
Modely ( s / bez ) vestavným bojlerem pro tvorbu páry.
Pracovní stl 1.200×400×250 mm.
Vybaveny vyhívaným rukávníkovým ramenem pro
žehlení rukáv.
Uvedení do chodu pedálem.
Elektricky ohívané, nastavitelné termostatem.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
Spec.
vlast.
MRP/AC
2303852200
C
MRP/A
2303852210
V
MRP/ASC
2303852300
C-S
MRP/AS
2303852310
V-S
MRP/ASC-BA
2303852400
C-S-G
MRP/AS-BA
2303852410
V-S-G
Bojler
3,9
3,9
3,9
Píkon (kW)
žehlika stl rameno odtah erpadlo
0,83
1,0
0,14
0,45
0,83
1,0
0,14
0,45
0,83
1,0
0,14
0,45
0,83
1,0
0,14
0,45
0,83
1,0
0,14
0,45
0,83
1,0
0,14
0,45
0,375
0,375
0,375
Celk.
Rozmry
mm
6,7
1.550×580×1.120
2,5
1.480×480×1.100
6,7
1.700×450×1.100
2,5
1.700×450×1.100
6,7
1.700×450×2.230
2,5
1.700×450×2.230
Cena
CZK
EUR
Specické vlastnosti
S : Ofuk
Žehlící stl vybavený ofukem.
Spínací pneumatický ventil pohánjící odsávání nebo ofuk.
Ofuk potebuje vnjší pívod stlaeného vzduchu nebo kompresor. Pívod vzduchu: 1/4 “ - Tlak: 5 kg/cm2.
C: Vestavné topné tleso pro tvorbu páry
Elektrické topné tleso s automatickým pívodem vody a tvorbou páry.
Pracovní tlak: 2,6 kg/cm.
G : Vedení žehliky
Žehlicí stl je vybavený pro snadný pohyb žehliky.
Osvtlení záivkou na horní tyi.
V: Pipojení na vnjší parní vyvíje
Vyžaduje vnjší pívod páry.
Tlak: 3 kg/cm.
38
Sekce úprav a dokonování
PNEUMATICKÉ LISY
UNIVERZÁLNÍ PNEUMATICKÉ ŽEHLÍCÍ LISY
Pneumatický lis univerzálního typu.
Spodní napaovací deska u všech model.
Vrchní napaovací deska krom verzí “L”.
Rozmry univerzální desky: 1.180×380×220 mm.
Pohyb vrchního ramene prostednictvím dvou tlaítek.
Vstup páry do vrchní desky prostednictvím tlaítka.
Zvyšování spodní desky ovládané tlaítkem.
Vstup páry do spodní desky ovládaný pedálem.
Všechny modely vybavené vakuovou jednotkou.
Verze “L” s vrchní leštnou deskou, speciáln pro prádelny.
Nejsou vybaveny vrchní napaovací deskou.
Modely “C” - Centralizované lisy
Potebují kompresor nebo externí pívod vzduchu.
Tlak vzduchu: 6 kg/cm2..
Nutný vstup a návrat páry. Tlak páry: 4,5 kg/cm2.
Objem extrahovaného vzduchu: 400 m3.
Elektrický pívod: 400 V 3N
Modely “A” - Autonomní lisy
Vybavené kompresorem na stlaený vzduch.
Opatený elektrickým bojlerem, pívodem vody a automatickou
tvorbou páry.
Tlak vzduchu: 6 bar. Tlak páry: 4,5 kg/cm2..
Objem extrahovaného vzduchu: 400 m3.
Vybaveny odsáváním pro odvod par ze spodní desky.
Vrchní a spodní napaovací deska (ve verzích «L» napaovací
pouze spodní deska).
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
Stlaený
vzduch
(l/min)
Pára
Píkon
Kompresor erpadlo Odtah
kg/h
kW
kW
kW
Bojler
kW
Celk.
kW
Rozmry
mm
PU-88 C
2303852600
45
20
-
-
0,60
-
-
1.450×1.070×1.500
PU-88 LC
2303852601
45
20
-
-
0,60
-
-
1.450×1.070×1.500
PU-88 A
2303852610
-
-
0,70
0,60
18,00
22,00
1.450×1.070×1.500
PU-88 LA
2303852611
-
-
0,70
0,60
18,00
22,00
1.450×1.070×1.500
L:
2,00
2,00
Cena
CZK
EUR
Modely s leštným povrchem vrchní desky
Sekce úprav a dokonování
39
NAPAOVACÍ PANNY A KABINY
NAPAOVACÍ PANNY
PRO
KABÁTY, SAKA
A
ŠATY
Speciáln navržené pro žehlení kabát,
sak a dámských šat.
Pln automatizované pracovní cykly s regulací teploty páry
a ofukem prostednictvím asova.
Otvor pro ramena a potah jsou nastavitelné.
Rozsah otáení 360°.
•••••
Model “C” - Centralizovaný
S vnjším píodem páry.
Model bez bojleru, pipravený pro pipojení na vnjší pívod páry.
Vyžaduje vstup a návrat páry.
Elektrický pívod: 400 V 3N
Model “A” - Autonomní
Vestavný kotel na 24,9 litr, s elektrickým pívodem.
Automatická kontrola tlaku (4,5 kg/cm2.).
Automatické napájení.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
Tlak
bar
Pára
Spoteba
kg/h
erpadlo
kW
Píkon
Vtrák
kW
Bojler
kW
Celkem
kW
Rozmry
mm
MA-360 C
2303852700
3-6
10 - 15
-
-
-
-
1.200×580×1.620
MA-360 A
2303852710
-
-
0,8
1,0
12,0
13,5
1.360×610×1.780
NAPAOVACÍ PANNY
PRO
KOŠILE
A
Cena
CZK
EUR
SAKA
Centralizované panny, speciáln navržené pro žehlení
košil a sak.
Programátor s 9 pln automatizovaným pracovními cykly
s regulací asu a doby psobení páry a ofukem
prostednictvím asova.
Boní kontrolní panel pro pneumatické funkce, kontrola sání
a funkce zapnuto/vypnuto.
Pneumatické ovládání (napínae rukáv, zadní, pední
a spodní)
Speciální systém napínání ve spodní ásti pro dlouhé i kratší
odvy, ovládaný fotobukou.
Žehlika pro žehlení komplikovaných ástí odvu.
Frekvenní mni pro nastavení ventilátoru.
Opatené zrcadlem.
Elektrický nastavitelný termostat.
Tlakový regulátor pro napínae.
Výkonný vtrák na 2,4 kW.
Vyžaduje pipojení na kompresor na stlaený vzduch.
Pracovní tlak vzduchu: 5
6 kg/cm2.
Spoteba vzduchu: 20 Nl/min.*****
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
MC-101
40
Obj.íslo
2303852760
Stla.vzduch
Tlak
kg/cm2
Spoteba
*****/min
5-6
20
Sekce úprav a dokonování
Píkon
Celkem kW
Rozmry
mm
3,50
2.000×1.900×1.700
Cena
CZK
EUR
NAPAOVACÍ PANNY A KABINY
ŽEHLÍCÍ STROJ
NA
KALHOTY
Speciáln navržený stroj pro žehlení kalhot.
Programátor s 9 pln automatizovanými cykly s regulací doby
napaování a ofuku prostednictvím asova.
Nastavitelný napína kalhot do výšky a spony pro uchycení
spodních okraj.
Ti regulátory tlaku (kalhotová spona, opasek a napína
kalhot).
Runí ukazatel velikostí.
Mechanická regulace proudu vzduchu.
Vyžaduje pipojení na centrální zdroj páry.
Pracovní tlak páry: 5 kg/cm2.
Spoteba páry: 20 kg/hod.
Vyžaduje pipojení na kompresor se stlaeným vzduchem.
Pracovní tlak vzduchu: 5 kg/cm2.
Spoteba vzduchu: 40 Nl/min. *****
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
T-3000
Obj. íslo
Tlak páry
kg/cm
2303852740
Pára Spoteba
kg/h
5,0
20
Celk.
výkon
kW
Rozmry
mm
1,00
1.115×630×1.950
Cena
CZK
EUR
NAPAOVACÍ KABINA
Žehlící kabina speciáln navržená pro žehlení kalhot,
košil, sak, kabát, župan...
Jednoduché použití a velký výkon.
Kabina je vybavená souborem doplk, aby mohla být
používána s rznými typy odv.
Kontrola mikroprocesorem, s 9 programy,
které je mžné mnit.
Automatické a nastavitelné pracovní cykly.
Systém automatického cyklu po uzavení dveí.
Vybavena doplky pro žehlení rzných odv.
•••••
Model “C” - Centralizovaný
S externím pívodem páry.
Model s bojlerem, pipravený pro pipojení na externí pívod páry.
Vyžaduje vstup a odsávání páry.
Elektrický pívod: 400 V 3N
Model “A” - Autonomní
Vestavný bojler na 24,9 litr, s elektrickým napájením.
Automatická kontrola tlaku (4,5 kg/cm2).
Automatické napájení.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
BOX-1 C
2303852800
BOX-1 A
2303852810
Pára
Spoteba - Tlak
kg/h
kg/cm2
16-204 -
erpadlo
kW
5
Výkon
vtrák
kW
Bojler
kW
1,00
0,75
1,00
18,00
Celk.
kW
Rozmry
mm
1,0
1.080x960x1.850
19,5
1.080x960x1.850
Cena
CZK
EUR
Sekce úprav a dokonování
41
DOPLKY
A PÍSLUŠENSTVÍ
DOPLKY
A PÍSLUŠENSTVÍ
VOZÍKY
VOZÍKY
PRO
POKOJOVOU SLUŽBU
Rám z chromované oceli.
tyi otoná koleka.
Vybaveny temi nerezovými regály.
Plátný pytel na suché prádlo.
•••••
Model
Obj.íslo
Popis
Rozmry
mm
CSH-S
2351502504
Plátný pytel po stran
CSH-D
2351502503
Dva plátné pytle po stranách
VOZÍKY
NA
Cena
CZK
EUR
700×500×1.100
1.220×500×1.100
SUCHÉ PRÁDLO
Konstrukce z chromované oceli.
Dv pevná boní koleka a dv malá otoná koleka.
Plátný pytel na suché prádlo.
•••••
Model
Obj.íslo
Rozmry
mm
CRS-1200
2351502501
1.200×560×885
CRS-1600
2351502502
1.600×560×885
VOZÍKY
PRO
Cena
CZK
EUR
VLHKÉ PRÁDLO
Pepravka z polyesteru.
tyi otoná koleka.
Modely CRH-40 a CRH-60: vypouštcí kohout ve spodní ásti.
•••••
Model
44
Obj.íslo
Kapacita
Vybavení
Rozmry
mm
CRH-20
2351134301
20 kg vlhkého prádla
CRH-40
2351134302
40 kg vlhkého prádla
Vypouštcí kohout
875×560×715
CRH-60
2351134303
60 kg vlhkého prádla
Vypouštcí kohout
930×560×715
Doplky a píslušenství
655×560×715
Cena
CZK
EUR
VOZÍKY
VOZÍKY
S
POHYBLIVÝM DNEM
Konstrukce z lehké slitiny. Eloxovaný povrch.
Pohyblivé dno.
Pružiny ve spodní ásti vozíku pro udržení stálé výšky.
Vybaveny dvma pevnými a dvma otonými koleky.
•••••
Model
Obj.íslo
Vnitní rozmry
mm
Koleka
prmr v mm
Rozmry
mm
CFM-1
2305593100
1.000×420×545 mm
100
CFM-2
2305593200
1.000×600×545 mm
100
1.030×630×800
CFM-3
2305593300
1.360×645×545 mm
125
1.390×675×800
POJÍZDNÝ KONTEJNER
PRO
Cena
CZK
EUR
1.030×450×800
PEVOZ PRÁDLA
Kovová pojízdná základna se dvma boními panely
a zadní pepážkou z pozinkovaného železa.
Zhuštná mížka na boních panelech.
Základna zesílená obvodovou lištou pro bezpené
ukotvení.
Nosnost až 2.000 kg.
Boky s plechovými deskami se znakami.
Snadná manipulace a pístupnost.
•••••
Model
Obj.íslo
Popis
Rozmry
mm
CR-L
2305451100
Otvírání zepedu i zezadu
680×800×1.700
CR-A
2305451110
Pední vyklápcí dvíka na 60%
680×810×1.700
CR-P
2305451120
Dv otvírací polodvíka. Stední police.
680×810×1.700
Cena
CZK
EUR
Doplky a píslušenství
45
RZNÉ DOPLKY
BALÍCÍ STROJE
Lakovaná ocelová skí bílé barvy.
Svar ve tvaru “L”.
Provádjí ez a svar plastové folie prostednictvím nikronového vlákna s elektronickou regulací teploty.
Na bocích vybaveny držákem na role plastové folie.
Mohou pracovat s plasty typu PVC, PO a PE.
Rozmry svaované kapsy: 800×600 mm.
Pibližná kapacita: 15 - 20 pytl / min.
Elektrický pívod: 400 V 3N Píkon: 1 kW
•••••
Model
Obj.íslo
Popis
Píkon
kW
Rozmry
mm
SLS-8060
2305099100
Runí zavírání - asovaný cyklus
1,0
1.945×1.150×1.100
SLA-8060
2305099200
Tlaítko pro zavírání - asovaný cyklus
Nutný pívod stlaeného vzduchu. 80 lit/min
1,0
1.945×1.150×1.100
SLA-8060 M
2305099210
Id - Speciální elist pro polyethylen
1,0
1.945×1.150×1.100
Cena
CZK
EUR
ŠICÍ STROJ
Volné rameno pro šití válcových odv. Sklopné držadlo.
Dvojí výška pítlané patky pro silné látky.
Tlaítko zptného šití, výbru steh, výbru šíky entlovacího stehu
a regulace délky stehu (0 a 4 mm).
Bezpenostní zaízení pro umístní jehly.
Pedál ovládání rychlostí. Automatické šití knoíkové dírky ve 4 krocích.
Automatické stehy: 10 vzor; superautomatické: 10 vzor.
Obsahuje sadu doplk a ezáek na nit.
Motor 70 W. Lampa 15 W. Celkový píkon: 85 W.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj.íslo
ALFA-1318
DESKOVÁ VÁHA
2303397100
S
Píkon motoru
W
Celkový píkon
W
70
85
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
JEDNÍM SENZOREM
Vnitní konstrukce z nerezové slitiny z hliníku, hoíku a kemíku, vysoká odolnost
vi vlhkosti a korozi. Základna a ochranný plech z nerezové oceli.
Zátžový senzor z nerezové oceli.
Nohy z nerezové oceli a pírodní gumy SBR.
Zatížitelnost pro 150 kg. Rozmry váhy: 400×400 mm.
Zabudovaný displej
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
PB-40
Obj.íslo
2304829100
Zatížitelnost
Kg
Rozmry
mm
150
400×400×100
POJÍZDNÝ VŠÁK
Pojízdný všák vyrobený z chromované oceli.
Pevná neteleskopická konstrukce.
tyi otáivá koleka.
•••••
Model
PM-15
46
Obj.íslo
2303702100
Doplky a píslušenství
Rozmry
mm
1.500×1.500×530
Cena
CZK
EUR
Cena
CZK
EUR
SAMOOBSLUŽNÉ
PRÁDELNY
SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY
SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY - SEKCE PRANÍ
PRMYSLOVÉ PRAKY
S
NÍZKÝMI OTÁKAMI ODSTEOVÁNÍ
Kontrola mikroprocesorem
Elektronický mincovník pro samoobslužné prádelny,
programovatelný pro rzné mince a žetony.
16 standardních pracích program se 42 možnými variacemi.
Možnost sestavit vlastní výbr program.
Možnost deaktivace termického zastavení.
7 dílný display se 4 íslicemy.
Sledování fází prostednictvím 8 LED kontrolek.
Digitální displej pro kontrolu programu.
Zásobník na prací prostedky se 4 oddíly.
(pedpírka, praní, blící prostedky a aviváž).
Až 4 signály pro dávkování chemie.
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
Motor s vestavným frekvenním mniem.
Možnost snadného pipojení automatického dávkovae
pracího prostedku ze zadní strany pístroje.
Praka je vybavena prvky pro ukotvení na podlahu.
•••••
Model
Obj. íslo
Model LB-1O MA E
Kapacita
Buben
Dvíka
kg (1:10)
Ø - hl.
mm
ot./min. - G
Ždímání
Píkon (*)
Rozmry
kW
mm
Cena
CZK
LB-10 MA E
1310021103
10
532×425
290
500
75
6.75
MT
692×805×1.155
LB-10 MA AC
1310021104
10
532×425
290
500
75
2.75
MT
692×805×1.155
LB-13 MA E
1310012103
13
620×430
373
500
87
10.00
T
788×870×1.300
LB-13 MA AC
1310012104
13
620×430
373
500
87
4.00
MT
788×870×1.300
LB-18 MA E
1310013103
18
700×470
373
475
87
14.20
T
884×914×1.404
LB-18 MA AC
1310013104
18
700×470
373
475
87
6.20
MT
884×914×1.404
(#): Systém ohevu
E:
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných tles z nerez oceli.
EUR
(*): Standardní naptí:
MT : 400 V 3N; 230 V 1N
T:
400 V 3N
AC: Pívod teplé vody
Pístroje pipravené pro pívod teplé vody ze sít. Vestavna
topná tlesa o malém výkonu (2, 3 nebo 4 kW, dle modelu)
pro zvýšení teploty vody v pracích programech s teplotou vyšší
než 60 °C.
Zboží
Obj.íslo
Cena
CZK
SADA 100 ŽETON pro samoobsluhu
Pístroje je nutné ukotvit.
Je nutné objednat specický ukotvovací prvek.
Cena tohoto prvku je již zahrnutá v cen pístroje.
Kódy pro objednání ukotvovacích prvk viz pilož. tabulka.
48
Samoobslužné prádelny
EUR
2306001100
UKOTVOVACÍ PRVEK PRO LB-10 1300000161
UKOTVOVACÍ PRVEK PRO LB-13
1300000084
BASE PARA MODELO LB-18
1300000085
SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY- SEKCE PRANÍ
PRMYSLOVÁ PRAKA
S
VYSOKÝMI OTÁKAMI ODSTEOVÁNÍ
Kontrola mikroprocesorem.
Elektronický mincovník pro samoobslužné prádelny,
programovatelný pro rzné mince a žetony.
16 standardních pracích program se 42 možnými variacemi.
Možnost sestavit vlastní výbr program
Možnost deaktivace termického zastavení.
7 dílný display se 4 íslicemi.
Sledování fází prostednictvím 8 LED kontrolek.
Digitální displej pro kontrolu programu.
Zásobník na prací prostedky se 4 oddíly:
(pedpírka, praní, blící prostedky a aviváž)
Až 4 signály dávkování chemie.
Zavírání dvíek s pojistkou proti samovolnému otevení.
Motor s vestavným frekvenním mniem.
Možnost snadného pipojení automatického dávkovae prac.
prostedku ze zadní strany pístroje.
Není nutné ukotvení k podlaze.
•••••
Model
Obj.íslo
(#)
Model LA-10 MA E
Kapacita
kg (1:10)
Buben
Dvee
Ø - hl.
mm
Píkon (*)
Rozmry
kW
Cena
mm
CZK
LA-10 MA E
1312021103
10
532×425
290
1.000
300
6,75
MT
692×805×1.155
LA-10 MA AC
1312021104
10
532×425
290
1.000
300
2,75
MT
692×805×1.155
LA-13 MA E
1312012103
13
620×430
373
1.000
350
10,00
T
788×870×1.300
LA-13 MA AC
1312012104
13
620×430
373
1.000
350
4,00
MT
788×870×1.300
LA-18 MA E
1312013103
18
700×470
373
950
350
14,20
T
884×914×1.404
LA-18 MA AC
1312013104
18
700×470
373
950
350
6,20
MT
884×914×1.404
(#): Systém ohevu
E:
Ždímání
ot./min. - G
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných tles z nerez oceli.
EUR
(*): Standardní naptí:
MT : 400 V 3N; 230 V 1N
T:
400 V 3N
AC: Pívod teplé vody
Pístroje pipravené pro pívod teplé vody ze sít. Vestavná
topná tlesa s nízkým výkonem (2, 3, nebo 4 kW, dle modelu)
pro zvýšení teploty vody u pracích program s teplotou vyšší
než 60 °C.
Zboží
Obj.íslo
Cena
CZK
SADA 100 ŽETON pro samoobsluhu
EUR
2306001100
Samoobslužné prádelny
49
SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY - SEKCE SUŠENÍ
PRMYSLOVÉ SUŠIKY
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Elektronický mincovník pro samoobslužné prádelny,
programovatelný pro rzné mince a žetony.
Kontrola mikroprocesorem
Kontrola teploty a asu sušícího cyklu.
Cyklus nálního zchlazení.
Digitální zobrazení teploty a asu. Ukazatel cyklu.
Systém proti pomakání prádla.
Bezpenostní pojistka v pípad otevení dveí.
Dvee Ø 574 mm.
Vestavný mni otáek.
Nouzové zastavení.
Filtr na chloupky ve spodní ásti.
Buben z nerezové oceli.
Inverze smru otáení bubnu.
•••••
Model
(#)
Obj. íslo
Kapacita kg.
1:20 1:25
Buben (mm)
Ø - hl.
Píkon (*)
Ohev - Celkem el.
SR/E-10 A
1500011130
10,5
8,4
750 - 475
Elektr. 12 kW
SR/G-10 A
1500011131
10,5
8,4
750 - 475
Plyn 20,51 kW
SR/E-13 A
1500012130
16,5
13,2
750 - 746
Elektr. 18 kW
SR/G-13 A
1500012131
16,5
13,2
750 - 746
Plyn 20,51 kW
SR/E-23 A
1500013130
28,75
23,0
855 - 905
SR/G-23 A
1500013131
28,75
23,0
855 - 905
(#): Systém ohevu
E:
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných tles z nerezové
oceli.
G:
Systém plynových hoák
Bezpenostní systém a zapalování zážehem.
Nutno uvést typ dostupného plynu:
(propan butan, zemní plyn)
Zboží
Rozmry
mm
CZK
12,4 kW
785×857×1.665
0,4 kW
785×857×1.665
18,4 kW
785×1.127×1.665
0,4 kW
785×1.127×1.665
Elektr. 30 kW
30,8 kW
890×1.330×1.781
Plyn 30 kW
0,85 kW
890×1.330×1.781
(*): Standardní naptí:
400 V 3N
Obj. íslo
Cena
CZK
SADA 100 ŽETON pro samoobsluhu
50
Samoobslužné prádelny
2306001100
Cena
EUR
EUR
SAMOOBSLUŽNÉ - SUŠENÍ
VERTIKÁLNÍ SESTAVA SUŠIEK
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Elektronický mincovník pro samoobslužné prádelny,
programovatelný pro rzné mince a žetony.
Kontrola teploty a asu sušícího cyklu.
Cyklus nálního zchlazení.
Digitální zobrazení teploty a asu. Ukazatel cyklu.
Bezpenostní pojistka v pípad otevení dveí.
Dvee Ø 574 mm.
Buben z galvanizované oceli.
Filtr na chloupky ve spodní ásti.
•••••
Model
(#)
Obj. íslo
Kapacita kg.
Buben (mm)
Ø - hl.
Píkon (*)
Ohev - Celkem el.
SD/E-14 MA 2351029403
2 x 6,8 Kg
762 - 762
Elektr. 21 kW
SD/G-14 MA 2351029404
2 x 6,8 Kg
763 - 762
Plyn 42,8 kW
(#): Systém ohevu
E:
Systém elektrického ohevu
Prostednictvím topných tles z nerezové
oceli.
G:
Systém plynových hoák
S bezpenostním systémem a zapalováním zážehem.
Nutno uvést typ dostupného plynu:
( propan butan, zemní plynl )
21,8 kW
Rozmry
mm
T
800×1.089×1.937
0,8 kW MT
800×1.089×1.937
Cena
CZK
EUR
(*): Standardní naptí:
MT:
T:
400 V 3N; 230 V 1N
400 V 3N
Samoobslužné prádelny
51
POLOPRMYSLOVÉ SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY
POLOPRMYSLOVÁ PRAKA
S
VYSOKÝMI OTÁKAMI ODSTEOVÁNÍ
Samoobslužná poloprmyslová praka
Na žetony nebo mince (pouze EUR)
Buben z nerezové oceli.
Opláštní v provedení bílém nebo nerez.
Kapacita nápln: 8 kg.
Pružné zavšení se tymi tlumii.
Prací programy: Normální - Intenzivní - Jemné prádlo.
Teplota praní: 30–40–60–90 °C.
Prmrná délka cykl: 50 min,
Objem bubnu: 80 litr - (dvee: 270 mm)
Ždímání: 500–1.000 ot./min. Faktor G: 300
Motor s indukním mniem rychlosti,
Píkon motoru 750 W, termická ochrana.
Pikon ohevu: 4,8 kW.
Maximální výkon: 5,5 kW.
Elektrický pívod:
400 V 3N
230 V 1N
Rozmry: 683×711×1.092 mm
•••••
LA-8 MA E NEREZ
LA-8 MA E
VIZ DOPLKOVÁ OBJ. ÍSLA NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE
Model
Obj. íslo
LA-8 MA E
2351029210
LA-8 MA E NER. 2351029230
Povrch.
Kapacita
Faktor
Ždímání
Píkon kW
Rozmry
úprava
kg (1:10)
G
ot. / min.
ohev celkem
mm
BÍLÁ
8
300
1.000
4,8
5,5
683×711×1.092
NEREZ
8
300
1.000
4,8
5,5
683×711×1.092
Cena
CZK
EUR
POLOPRMYSLOVÁ SUŠIKA
Samoobslužná poloprmyslová sušika
Na žetony nebo mince ( pouze EUR )
Kapacita nápln: 8 Kg.
Oplaštní v provedení bílém nebo nerez.
tyy programy pro sušení, podle typu látky.
Vestavný cyklus nálního zchlazení.
Program na studené sušení.
asova na 60 min.
Bezpenostní pojistka pro otvírání dveí.
Filtr na vlákninu v rámu dveí.
Buben: 660×580 mm. Objem: 198 litr
Výkon ohevu: 5 kW.
Maximální píkon: 5,4 kW.
(*)
M:
T:
•••••
Elektrický pívod:
230 V 1N
400 V 3N
Sušika SR/E-8 A INOX
VIZ DOPLKOVÁ OBJ. ÍSLA NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE
Model
52
Obj. íslo
(*)
Povrch.
úprava
Nápl
kg.
SR/E-8 A
2351029140
BÍLÁ
8
660 - 580
5,00
5,40 (M)
683×711×1.080
SR/E-8 A INOX
2351029160
8
660 - 580
5,00
5,40 (T)
683×711×1.080
Samoobslužné prádelny
NEREZ
Buben (mm)
Ø
hl.
Píkon (kW)
Ohev. - celkem
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
POLOPRMYSLOVÉ SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY
VERTIKÁLNÍ SESTAVA PRANÍ
A
SUŠENÍ
Vertikální sestava praky a sušiky CLS/E-8 MA
Sestava v samoobslužném provedení s elektronickým
mincovníkem na žetony nebo mince (pouze EUR)
Rozmry sestavy: 683×711×950 mm
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
PRAKA
Buben a kryty z nerezové oceli.
Kapacita plnní: 8 kg. (pomr 1:10).
Pružné zavšení se tymi tlumii.
Elektronický programátor.
Cykly: Normální, intenzivní, jemný.
Teplota praní: 30–40–60–90 °C
Prmrná délka cykl: 50 min,
Objem bubnu 80 litr.
Odsteování: 500
1.000 ot. / min. Faktor G: 300.
Motor s indukním mniem rychlosti otáek,
Píkon motoru 750 W, termická ochrana.
Pikon ohevu: 4,8 kW. - Maximální píkon: 5,5 kW.
Rozmry: 683×711×1.090 mm
•••••
SUŠIKA
Kapacita nápln: 8 Kg.
Elektronický programátor.
Bezpenostní pojistka pro otevírání dveí.
Buben: 660×580 mm, objem bubnu: 198 litr.
Píkon ohevu: 4,8 kW.
Rozmry: 683×711×860 mm.
•••••
VIZ DOPLKOVÁ OBJ. ÍSLA V TABULCE NA KONCI STRÁNKY
•••••
Model
Obj. íslo
CLS/E-8 MA
2351029310
DOPLKOVÁ OBJ. ÍSLA
NA
Popis
Rozmry
mm
Sestava myky a sušiky
Cena
CZK
EUR
683×711×1.950
POLOPRMYSLOVÉ PRAKY
A
SUŠIKY
SE
SAMOOBSLUHOU
DOPLKOVÉ PRVKY
Obj.íslo
Sestava
Množství pro jeden pístroj
Pi objednání samoobslužných pístroj, musí být
na objednávce spolu s obj. íslem stroje i obj. ísla
píslušných mincovník a mincovních pokladen,
v množství uvedeném v tabulce.
2351029351
Mincovník
Ceny tchto sestav jsou již zahrnuty
v cen samoobslužného pístroje.
2351029352
Mincová pokladna
Zboží
LA-8 MA E
SR/E-8 A
CLS/E-8 MA
1
1
2
1
1
2
Obj. íslo
Cena
CZK
SADA 100 ŽETON pro samoobsluhu
EUR
2306001100
Samoobslužné prádelny
53
SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY - MINCOVNÍKY
MINCOVNÍKY
NA
MINCE
A
ETONY ZABUDOVANÉ
DO
PÍSTROJ
Mincovník na mince a žetony
u prmyslových stroj:
Nastavení micovníku je velmi jednoduché.
Umožuje
snadno
mnit nastavení na mice nebo
žetony. Žetony jsou k dispozici
v balících po 100 ks.
Stejn jednoduše lze mnit ceny nebo
použitý typ mince.
Krom žeton pijímá i 4 rzné hodnoty mincí pro každý ze 7 typ akceptovaných mincí (euro, dolar, libra, ruský rubl, polský zloty, koruna
a forint).
Tento mincovník je k dispozici pro
praky na 10, 13 a 18 kg. Pro sušiky
na 10, 13 a 23 kg.
Mincovník na žetony pro zaízení malého objemu:
Tento typ mincovníku je odlišný od pedcházejícího, akoliv je
stejn jednoduchý na ovládání.
Mže být používán na eura nebo žetony (stejný typ žetonu jako
u pedcházejícího modelu)
Instaluje se v prakách, sušikách a sestavách na 8kg stejn jako
ve vertikální sestav dvou sušiek na 14 kg.
PLATEBNÍ CENTRÁLA
Platební centrála je aplikovatelná na všechny samoobslužné
pístroje od Fagor Industrial a umožuje kontrolu zaízení z jediné
centrální jednotky.
Tento zpsob je jednoduše ovladatelný (s dotykovým displejem),
velmi bezpený (platba se realizuje v centrální pancéované
kase), k dispozici jsou rzné volby jazyk a krom toho umožuje
absolutní kontrolu a sledování prádelny.
Dále je opatena sérií rzných volitelných doplk: penženka na
bankovky, tiskárna lístk, bezpenostní kamera,
pipojení na internet atd.
Zboží
Obj. íslo
Cena
CZK
SADA PRO MONTÁŽ PLATEBNÍ CENTRÁLY : pro pipojení standardní praky k centrále
PLATEBNÍ CENTRÁLA PRO 8 PÍSTROJ
PÍSTROJ NAVÍC
ZAÍZENÍ PRO PÍJEM BANKOVEK
TISKÁRNA LÍSTK
ROZŠÍENÍ O JEDEN JAZYK
BEZPENOSTNÍ KAMERA
54
Samoobslužné prádelny
1300000159
EUR
MALÉ PRÁDELNY
MALÉ PRÁDELNY
POLOPRMYSLOVÉ PRÁDELNY - PRANÍ A SUŠENÍ
POLOPRMYSLOVÁ PRAKA
S
VYSOKÝMI OTÁKAMI
Bubny a kryty z nerezové oceli.
Kapacita plnní: 8 kg.
Závsný systém se tymi tlumii.
Prací programy: Normální - Intenzivní - Jemné prádlo.
Teplota praní: 30
40
60
90 °C.
Délka trvání cykl: 31
35 min,
bez kalkulace asu ohevu.
Objem bubnu: 80 litr. - Ø dveí: 270 mm.
Rychlost otáek: 500
650
1.000 rpm.
Faktor G: 300.
Motor s indukním mniem otáek,
750 W, s tepelnou ochranou.
Píkon ohevu: 4,8 kW.
Maximální píkon: 5,5 kW.
Elektrický pívod:
400 V 3N
230 V 1N
Rozmry: 683×711×1.092 mm
•••••
LA-8 M E NEREZ
LA-8 M E
Model
Obj. íslo
LA-8 M E
2351029200
LA-8 M E INOX 2351029220
POLOPRMYSLOVÁ
Vnjší
skí
Kapacita
kg (1:10)
Faktor
G
Ždímání
ot/min
Píkon kW
Ohev Celk.
Rozmry
mm
Bílá
8
300
1.000
4,8
5,5
683×711×1.092
NEREZ
8
300
1.000
4,8
5,5
683×711×1.092
CZK
Cena
EUR
SUŠIKA
Kapacita plnní: 8 kg.
tyi programy sušení, dle druhu látky.
Vestavný cyklus koncového zchlazení.
Program studeného sušení.
asova na 60 min.
Startovací tlaítko.
Bezpenostní ip pro otvírání dveí.
Filtr na vlákninu v rámu dveí.
Buben: Ø 660×580 mm.
Objem: 198 litr.
Píkon ohevu: 5 kW.
Maximální píkon: 5,4 kW.
(*)
M:
T:
•••••
Elektrický pívod:
230 V 1N
400 V 3N
SR/E-8
Model
56
Obj. íslo
(*)
Skí
Plnní
kg
Buben (mm)
Ø - Dno
Píkon (kW)
Ohev. - Celk.
SR/E-8 NEREZ
Rozmry
mm
SR/E-8
2351029120 (M)
2351029130 (T)
Bílá
8
660 - 580
5,00
5,40
683×711×1.080
SR/E-8 INOX
2351029150 (T)
NEREZ
8
660 - 580
5,00
5,40
683×711×1.080
Malé prádelny
Cena
CZK
EUR
POLOPRMYSLOVÉ PRÁDELNY - PRANÍ A SUŠENÍ
VERTIKÁLNÍ SESTAVA MYKY
A
SUŠIKY
VERTIKÁLNÍ SESTAVA MYKY A SUŠIKY, CLS/E-8 M
Sestava složená z poloprmyslové praky a sušiky
Rozmry zaízení: 683×711×1,950 mm
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
PRAKA
Buben a kryty z nerezové oceli.
Kapacita plnní: 8 kg. (pomr 1:10).
Závsný systém se tymi tlumii.
Elektronický programátor.
Cykly: Normální, Intenzivní nebo jemné prádlo.
Teplota praní: 30
40
60
90 °C
Intenzivní / 60 °C - Jemný/ 30 vC.
Délka cykl: 31
35 min,
bez kalkulace asu ohevu.
Objem bubnu: 80 litr.
Otáky: 500
650
1.000 rpm. - Faktor G: 300.
Motor s indukním mniem otáek,
750 W, s tepelnou ochrannou
Ohev: 4,8 KW. - Maximální píkon: 5,5 kW.
Rozmry: 683×711×1.090 mm
•••••
SUŠIKA
Kapacita plnní: 8 Kg.
Elektronický programátor.
Bezpenostní ip otvírání.
Buben: Ø 660 mm, hloubka 580 mm.
Objem bubnu: 198 litr.
Elektrický ohev. Píkon: 4,8 kW.
Rozmry: 683×711×860 mm.
•••••
Model
Obj. íslo
Charakteristika
Rozmry
mm
CLS/E-8 M
2351029300
Vertikálmí sestava praky a sušiky
Cena
CZK
EUR
683×711×1.950
Malé prádelny
57
POLOPRMYSLOVÉ PRÁDELNY - SEKCE ŽEHLENÍ
STOLNÍ MANDL
Vnjší pláš z lakovaného plechu.
Kryt z hliníku. Zavádcí deska ze deva.
Válec potažený bavlnou.
Bezpenostní chráni rukou.
Tlaítko pro volbu tí typ teplot: 100 °C, 150 °C a 200 °C.
Elektronická kontrola teploty.
Systém ochrany proti pehátí poklopu.
Bezpenostní termostat. Nouzové zastavení.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
Válec (mm)
Délka
ø
Rychlost - Výroba
m/min
kg/h
Model
Píkon
s nožikami
kW
Rozmry
mm
PME-80 S
2304922000
180
800
2,1
16
-
2,45
1.000×360×470
PME-80 SP
2304922010
180
800
2,1
16
4 nožiky
2,45
1.000×360×1010
Píkon
kW
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
POLOPRMYSLOVÉ MANDLY PÍSTNNÉ
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Pítlaná deska z hliníku.
Válec potažený bavlnou.
Uvedení do chodu pedálem.
Nakládání a vyjímání z elní strany.
Bezpenostní chráni rukou.
Elektronický mikroprocesor pro regulaci teploty. Bezpenostní
termostat.
Systém elektrického ohevu.
ízení procesu mikroprocesorem.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
Válec (mm)
Délka
ø
Rychlost- Produkce
m/min
kg/h
Systém
odtahu
PE-18/100 S
2304922100
180
1.000
2,8
20
-
3,35
1.150×400×940
PE-18/120 S
2304922120
180
1.200
2,8
25
-
4,05
1.350×400×940
Píkon
kW
Rozmry
mm
11
1.940×500×1.200
Cena
CZK
EUR
POLOPRMYSLOVÝ SUŠICÍ MANDL
Vnjší skí z lakované oceli v bílé barv.
Válec potažený ocelí. Tažné pásy ze NOMEX-POLYESTERu.
Žehlicí pásy ze speciálního NOMEXu.
Nakládání a vyjímání z elní strany.
Bezpenostní chráni na ruce.
Ohev elektrickými topnými tlesy.
ízení teploty mikroprocesorem.
Vestavný systém odtahu: 500 m3/h.
Elektrický pívod: 400 V 3N
•••••
Model
Obj. íslo
PSE-20/140 MP 2351324220
58
Malé prádelny
Válec (mm)
ø Délka
200
1.400
Rychlost - Výroba
m/min
kg/h
Systém
odtahu
1 - 4,5
Ø 50 mm
12 / 14
Cena
CZK
EUR
POLOPRMYSLOVÉ PRÁDELNY - SEKCE ÚPRAV
ŽEHLICÍ POLOPRMYSLOVÉ STOLY
Skládací pracovní stl, s ofukem elektricky ohívaným.
Rozmry pracovní plochy: 1.100×380 mm.
Spodní police z pytloviny.
Píslušenství: Elektrické generátory
pro tvorbu páry
Elektrický pívod: 230 V 1N
•••••
Model
Obj. íslo
MPA
Bojler
Kapacita
Tlak
2303852110
-
Píkon (kW)
Bojler Žehlika Stl
Ofuk Celkem
-
-
-
0,33
0,10
0,43
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
1.380×380×930
ELEKTRICKÝ GENERÁTOR PÁRY
Spoívá v malém bojleru nebo elektrickém generátoru tepeln
izolovaném a vybaveném runí žehlikou.
Bojler vyrobený ze slitiny hliníku.
Runí pívod vody.
Automatická kontrola tlaku prostednictvím termostatu.
Rozmry: 230×420×300 mm.
Model BETA-3
Elektrický pívod: 230 V 1N
•••••
Model
11 040
BETA-3L4
Model
CP-R
Obj. íslo
Bojler
Kapacita
Tlak
Doba
Píkon (kW)
provozu (hod) Bojler
Žehlika
BETA-3 na pohyblivém podstavci CP-R
Rozmry
mm
Celkem
CZK
Cena
EUR
460
2303852170
4,00 l.
Obj. íslo
2303852140
2,6 bar
7-8
1,40
0,83
2,23
230×420×300
Charakteristika
Cena
CZK
EUR
Podstavec na 5 nožikách s koleky Rozmry plošiny: 420×300 mm
POLOPRMYSLOVÝ ŽEHLICÍ STL
S
BOJLEREM
Žehlicí stl vybavený runí žehlikou, ofukem a bojlerem.
Ohívaný elektricky a regulovatelný termostatem.
Teplotní rukávníkové rameno.
Elektrický bojler, s pívodem vody z vyjímatelného zásobníku.
Ovládání ofuku pedálem.
Rozmry pracovní plochy: 1.100×380×240 mm.
Spodní police z pytloviny.
Pracovní tlak: 2,8 bar
Elektrický pívod: 230 V 1N
•••••
Model
MRP/AD
Obj. íslo
2303852160
Bojler
Kapacita
Tlak
1,2 l.
2,8 bar
Píkon (kW)
Bojler Žehlika Stl Ofuk
2
0,8
0,7 0,13
Celkem
3,7
Rozmry
mm
Cena
CZK
EUR
1.380×380×930
Malé prádelny
59
WET CLEANING
WET CLEANING
WET CLEANING
PROFESIONÁLNÍ IŠTNÍ BUDOUCNOSTI
IŠTNÍ VYSOKÉ KVALITY VŠECH DRUH LÁTEK
A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTEDÍ
Prádelny Wet Cleaning zn. Fagor, umožují již dnes práci
s profesionálním ištním budoucnosti. Maximální pée
o všechny druhy tkanin. Maximální ohleduplnost
k životnímu prosedí. To vše díky používání biologicky
odbouratelných prostedk a snížené spoteb vody.
Tento systém již umožuje ,praní jemného prádla
a dosahovat pitom skvlých výsledk u všech typ
vláken, aniž by bylo nutné použít chemické ištní.
Wet cleaning simuluje tradiní runí praní díky využití
speciálního chemického procesu a eliminuje tak riziko
pi manipulaci.
Tato komplexní technologie nabízí profesionální službu na
vysoké úrovni, která splní všechny poteby zákazníka.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Kvalita praní
Umožuje praní velmi jemného prádla, které až doposud
bylo nutné ošetovat chemicky. Je dosahováno znamenitých výsledk dokonce i s tmi nejchoulostivjšími
vlákny, jako jsou vlákna acetátová, viscoza, hedvábí
a dutá vlákna typu cupro. Je dosahováno vtší jemnosti
a píjemnjší vn než u chemického ištní, protože
tento postup nezanechává zápach jiných chemických
produkt.
Ohleduplnost vi životnímu prostedí
Menší spoteba vody a používání biologicky odbouratelných složek místo rozpouštdel, minimalizuje dopady na
životní prostedí. “Suché” ištní vyžaduje na ochlazení
až ptkrát více vody než Wet Cleaning, kde se prádlo
neponoí zcela do vody.
Vtší bezpenost pro profesionály
Používání netoxických produkt eliminuje
podráždní nebo inhalace.
rizika
Výkonnost
Praka na 18 kg má v systému WET Cleaning kapacitu
9kg, pizpsobuje se tak nápl, aby bylo docíleno co
možná nejvtší úinnosti pracího procesu.
Kontrola mikroprocesorem
Rychlost otáek bubnu závisí na typu prádla a je ízená
mikroprocesorem v závislosti na intenzit, délce a stanovené hladin vody.
62
Wet Cleaning
WET CLEANING
Nová generace praek Fagor zahrnuje seriovou
funkci pro Wet Cleaning.
Tato nová ada praek s oznaením ,,MP” na (10, 13,
18, 25, 40, 60 a 120 kg) již má sériov zabudovaný programátor který umožuje jednoduše nastavit jednotlivé
fáze praní pro režim “Wet Cleaning”. Prostednictvím
tohoto nového programátoru praka disponuje všemi
potebnými doplky:
•
•
•
•
snížená rychlost praní (15 r.p.m)
pomalé cykly praní (cyklus ON/OFF po 1 sekund)
možnost manuáln zasahovat do jakéhokoliv fáze
praní
hladiny vody zcela modikovatelné atd.
Dále je možné dodat Fagor Memory Kit, který usnaduje
nastavení jednotlivých program v PC a poté je pouze
na speciální pamové kart penést do praky.
Detaily procesu
• Tradiní praní na bázi vody kombinuje tyi faktory;
teplotu, as, mechanickou innost a chemické psobení
rovnomrn, zatím co Wet Cleaning vkládá do chemického psobení 85% úspšnosti celého procesu.
• Teplota se musí udržet mezi 25
28 °C bhem celého
procesu, jak pi praní tak pi máchání, voda je pitom
rovnomrn ohívána, aby nedocházelo k opotebení
prádla.
• Délka pracího cyklu závisí na typu prádla.
• Sušení je v tomto systému velmi dležité, protože vtší
mechanická innost by mohla poškodit strukturu vláken.
• Nejdležitjším faktorem Wet Cleaningu je chemické
psobení a hodnota pH tak, aby bylo docíleno ochranny
látek. V souasnosti existuje široký sortiment specických chemických produkt pro Wet Cleaning.
VHODNÉ DOPLKY
Dobré technické vybavení je základem k dosažení
maximální kvality v konené úprav prádla, a zárove
je garantem rychlého provedení. Proto Fagor industrial
dopluje svou adu Wet Cleaning kompletním balíkem
zaízení pro sušení a konené úpravy jemného prádla:
•
•
programovatelné sušiky se senzorem vlhkosti.
Kompletní sortiment zaízení na žehlení (dokonovací
stoly, napaovací panny a kabiny, lisy atd.)
Wet Cleaning
63
Download

KATALOG PRÁDELEN PRANÍ ŽEHLENÍ A SKLÁDÁNÍ ÚPRAVY A