Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy, U Školy 285, 102 00
Č.j.: ZŠMŠ/157/2015
Registrační čísla žáků přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Štěrboholy pro školní rok 2015/2016:
15/02
15/20
15/03
15/22
15/04
15/23
15/05
15/25
15/06
15/26
15/07
15/27
15/08
15/28
15/09
15/30
15/10
15/32
15/11
15/34
15/13
15/35
15/14
15/36
15/15
15/37
15/16
15/38
15/18
15/39
15/19
V Praze dne 13. 2. 2015
Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ
url: www.zssterboholy.cz
email: [email protected]
telefon: 272 700 409
272 655 335
ičo: 70 88 54 51
Download

Základní škola a Mateřská škola, Praha 10 – Štěrboholy, U Školy