Program konference
Laboratorní diagnostika v onkologii 2013
STŘEDA 22. 5. 2013
ČTVRTEK 23. 5. 2013
12:00 – 17:30
8:00 – 13:00
12:00 – 12:30 Registrace a zahájení
8:00 – 8:30
Registrace a zahájení
12:30 – 14:00 Laboratorní postupy v moderní terapii
Předsedá: doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD.
8:30 – 10:20
Laboratorní vyšetření v diagnostice a léčbě onkologických
onemocnění
Předsedá: MUDr. Miroslava Nekulová, CSc.
Klinická hodnocení a moderní terapie
MUDr. Regina Demlová, PhD. (MOÚ a LF MU, Brno)
Práce v čistých prostorách
Mgr. Eva Matoulková (LF MU, Brno)
Izolace a kultivace mezenchymálních kmenových buněk
Petra Vidláková (LF MU, Brno)
Příprava monoklonálních protilátek
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (RECAMO MOÚ, Brno)
14:00 – 14:20 Přestávka, prezentace posterů
14:20 – 15:50 Genetické predispozice a epidemiologie nádorových onemocnění
Předsedá: Mgr. Martina Mrkvicová, PhD.
Vyšetření mozkomíšního moku a jeho význam pro onkologickou diagnostiku
RNDr. Alena Mikušková (FN Brno)
Tyroidální diagnostika: přehled + včetně onkologické kazuistiky
Mgr. Naďa Pospíchalová (MOÚ Brno)
Průtoková cytometrie – zajímavé kazuistiky
Bc. Ladislava Bačíková (MOÚ Brno)
Screening karcinomu děložního čípku
Jana Kalenská (FN Hradec Králové)
10:20 – 10:50 Přestávka, prezentace posterů
Somatické mutace u gastrointestinálních stromálních tumorů
Mgr. Jitka Berkovcová, PhD. (MOÚ, Brno)
10:50 – 12:30 Aktuality v laboratorní medicíně zaměřené na péči
o onkologického pacienta
Předsedá: Mgr. Kristína Greplová
Dědičný syndrom nádoru prsu a ovaria
Mgr. Eva Sťahlová Hrabincová (MOÚ, Brno)
Preanalytická variabilita sérových nádorových markerů
Eva Nakládalová (MOÚ, Brno)
Vzácné hereditární malignity
MUDr. Věra Hořínová (Sanatorium Helios, Brno)
Systémy externího hodnocení kvality se zaměřením na testy související s péčí o
onkologického pacienta
Lucie Burdová, DiS. (MOÚ, Brno)
Epidemiologie nádorů ve světě: přehled kauzalit
MUDr. Andrea Jurečková, MUDr. Michaela Všianská (MOÚ, Brno)
15:50 – 16:10 Přestávka, prezentace posterů
16:10 – 17:20 Laboratorní nálezy a protinádorová terapie
Předsedá: RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.
Laboratorní vyšetření před podáním chemoterapie
MUDr. Markéta Palácová (MOÚ, Brno)
Růstové faktory a jejich vliv na hematologická vyšetření
Mgr. Kateřina Pilátová (MOÚ, Brno)
Laboratorní nálezy po protinádorové terapii
RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD. (MOÚ, Brno)
Diskuze k příspěvkům 1. dne
Novinky v akreditaci laboratoří podle normy ISO15189
Mgr. Martina Mrkvicová, PhD. (MOÚ Brno)
Specializační vzdělávací pro zdravotní laboranty podle zákona 96/2004Sb. se
zaměřením na program klinická biochemie
Bc. Iva Votavová (NCONZO, Brno)
Diskuze k příspěvkům 2. dne
12:30 – 13:00 Závěr: vyhodnocení nejlepšího posteru, ukončení konference
Download

Program Lab diag v onkol 2013_final_KP