POZNÁVÁME EVROPU
5. ročník
Poř.
číslo
EVR5.21
EVR5.22
EVR5.23
EVR5.24
EVR5.25
Název materiálu
Stručná charakteristika
Formát materiálu
Mapa
Opakování učiva ze 4. ročníku - práce s
mapou, barevné značení na mapě,
měřítko mapy, symboly.
SMART Notebook File
(.notebook)
Evropa - povrch (1. část)
Výukový materiál obsahuje opakovací
část (členění planety na polokoule,
polohy světadílů a oceánů) a
procvičovací a výukovou část (povrch
Evropy - poloostrovy, ostrovy).
SMART Notebook File
(.notebook)
Evropa - povrch (2. část)
Výukový materiál obsahuje opakovací
část (povrch Evropy - ostrovy,
SMART Notebook File
poloostrovy) a procvičovací a výukovou
(.notebook)
část (povrch Evropy - pohoří).
Evropa - povrch (3. část)
Procvičovací materiál pro zopakování a
upevnění vlastivědného učiva o povrchu
SMART Notebook File
Evropy (ostrovy, poloostrovy, pohoří) (.notebook)
zábavná a hravá forma (domino,
předpověď počasí).
Vlastivědný klíč - Evropa
(geografie)
Opakovací a procvičovací materiál
soutěžní formou upevňuje učivo o
povrchu Evropy. Žáci plní úkoly opačně - SMART Notebook File
postupně skládají indicie podle
(.notebook)
zadaného zeměpisného pojmy tak, aby
se k němu nakonec opravdu dostali.
EVR5.26
Evropa - podnebné pásy,
vodstvo (1. část)
EVR5.27
Evropa - vodstvo (2. část)
EVR5.28
Střední Evropa (1. část)
Výukový materiál obsahuje opakovací
část (podnebné pásy, rostliny a
SMART Notebook File
živočichové v Evropě) a procvičovací a
(.notebook)
výukovou část (vodstvo Evropy - moře,
řeky).
Výukový a procvičovací materiál pro
SMART Notebook File
upevnění učiva o vodstvu Evropy - řeky,
(.notebook)
úmoří, pramen, jezera.
Výukový materiál pro vyvození učiva o
středoevropských státech doplněný o
testovací a procvičovací část (kvíz,
poznávání státních hymen).
SMART Notebook File
(.notebook)
EVR5.29
Střední Evropa (2. část)
EVR5.30
Střední Evropa a naši blízcí
sousedé
EVR5.31
Evropa - středoevropské státy
EVR5.32
EVR5.33
EVR5.34
EVR5.35
EVR5.36
Testovací a procvičovací materiál pro
upevnění vědomostí o
SMART Notebook File
středoevropských státech (vyřazovací
(.notebook)
úkoly).
Výukový a procvičovací materiál pro
upevnění povědomí o středoevropských SMART Notebook File
státech (gastronomie, hlavní města,
(.notebook)
jazyky).
Jihovýchodní a jižní Evropa
Procvičovací materiál pro zopakování a
upevnění vlastivědného učiva otátech
jihovýchodní Evropy (zeměpisná
charakteristika, hlavní města, historie,
osobnosti).
SMART Notebook File
(.notebook)
Jižní Evropa
Procvičovací a doplňující digitální
materiál pro upevnění učiva o
jihoevropských státech (umění,
kuchyně, zařazení čtenářské
gramotnosti).
SMART Notebook File
(.notebook)
Západní Evropa
Vyvozovací a upevňovací digitální
materiál pro výuku učiva o
SMART Notebook File
západoevropských státech (chakteristika
(.notebook)
států, poloha na mapě, hlavní města).
Západní Evropa - zajímavosti
Procvičovací a zpestřující digitální
materiál pro upevnění učiva o
západoevropských státech (hlavní
města, charakteristiky Francie a Velké
Británie, osobnosti).
Severní Evropa
Procvičovací a doplňující digitální
materiál pro upevnění učiva o
SMART Notebook File
severoevropských státech (zajímavosti).
(.notebook)
Zařazení čtenářské gramotnosti.
EVR5.37
Východní Evropa
EVR5.38
Evropská unie
EVR5.39
Výukový materiál pro vyvození učiva o
středoevropských státech
prostřednictvím práce s mapou
SMART Notebook File
doplněný o testovací a procvičovací část
(.notebook)
(skládání mapy, vyhledávání na mapě,
přiřazování k jednotlivým státům).
Literárně filmové toulky
Evropou
SMART Notebook File
(.notebook)
Procvičovací a doplňující digitální
SMART Notebook File
materiál pro upevnění a zpestření učiva
(.notebook)
o východní Evropě.
Doplňující a zpestřující digitální materiál SMART Notebook File
o Evropské unii.
(.notebook)
Doplňující a zpestřující digitální materiál
o evropských dětských knížkách a
SMART Notebook File
dětských filmech a televizních seriálech.
(.notebook)
(Materiál se zaměřuje i na čtenářskou a
informační gramotnost žáků).
EVR5.40
Vlastivědný klíč - Evropa
(státy)
Opakovací a procvičovací materiál
soutěžní formou upevňuje učivo o
státech Evropy. Žáci plní úkoly opačně - SMART Notebook File
postupně skládají indicie podle
(.notebook)
zadaného evropského státu tak, aby se
k němu nakonec opravdu dostali.
Download

POZNÁVÁME EVROPU 5. ročník