NÁSTUPIŠTĚ
2013/2014
výběr produkce CZ/SK
Betonový nástupištní přístřešek
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
PRVKY PRO NÁSTUPIŠTĚ
• mimoúrovňová nástupiště jednostranná - výška hrany 0,55 m
• mimoúrovňová nástupiště ostrovní - výška hrany 0,55 m
• úrovňová nástupiště - výška hrany od 0,20 m do 0,50 m
• zakončení nástupišť a svahování
• předložená schodiště
• rampy
3
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÁSTUPIŠTĚ S BLOKY L130 – s konzolovými deskami
4
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÁSTUPIŠTĚ S HRANOU H 130 – s dlážděnými plochami
Provedení bez hlukově pohltivé vrstvy.
5
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÁSTUPIŠTĚ S BLOKY L130 – pro rampy nebo dlážděná nástupiště
6
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÁSTUPIŠTĚ S BLOKY H 95 – akustik
NOVINKA
MIMOÚROVŇOVÁ OSTROVNÍ NEBO JEDNOSTRANNÁ
NÁSTUPIŠTĚ S HRANOU + 0,55 M NAD TEMENEM
KOLEJNICE
2013
Nástupištní dlažební deska
– s přerušením
Hluková
pohltivost
materiálu min. A3
Hrana H 95
- akustik
Nástupištní
dlažební deska
Konstrukce nástupiště
umožňuje strojní čištění
kolejového lože
s odsunem koleje
Betonový základový blok
7
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍK S KONZOLOVÝMI DESKAMI
MIMOÚROVŇOVÁ OSTROVNÍ NEBO JEDNOSTRANNÁ
NÁSTUPIŠTĚ S HRANOU + 0,55 M NAD TEMENEM
KOLEJNICE
Nástupištní
konzolová deska
NOVINKA
2013
8
Nástupištní
dlažební deska
Konstrukce nástupiště
umožňuje strojní čištění
kolejového lože
bez odsunu koleje
Betonový
základový
blok
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
ROZDÍLY VE TVARU DÍLCŮ L 130 - H 130
Protiskluzový dezén nástupištní
hrany H 130
Univerzální zkosení hrany a prostor
pro hlukově pohltivé tvárnice
9
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
UNIVERZÁLNÍ PROVEDENÍ ZKOSENÍ HRANY H 130
PRO STAVBY NÁSTUPIŠŤ VE VŠECH SMĚROVÝCH POMĚRECH
Vyhoví podmínkám pro min. vzdálenost převýšené koleje od hrany nástupiště (1,650+S) dle ČSN 73 4959
Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.
10
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
NÁSTUPIŠTNÍ DLAŽEBNÍ DESKA PRO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
Nástupištní dlažební deska je vyráběna z prostého betonu a vytváří plochu nástupiště mezi nástupištní hranou H 130 až
po vodící proužek.
Zámková dlažba nebo nástupištní dlaždice
Nástupištní dlaždice
Hrana H 130
11
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ Z DÍLCŮ ŽPSV
Nástupištní dlažební deska
NOVINKA
2013
Nástupištní dlažební deska
Nástupištní dlažební deska
Hlukově
pohltivá
tvárnice
Hrana H 130
Hlukově
pohltivá
tvárnice
12
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ Z DÍLCŮ ŽPSV
= STAVEBNICE PRO PROJEKTANTY A STAVITELE
Zámková dlažba
UNI KLASIK 2 - 80
Zámková dlažba
UNI KLASIK 2 – 80 s výstupky
(přírodní nebo probarvená)
Hrana H 130 nebo H75
Zámková dlažba
UNI KLASIK 2 - 80
Nástupištní dlažební
deska - průběžná
Hrana H 130 nebo H75
NOVINKA
2013
Nástupištní dlažební
deska– s přerušením
Hrana H 130 nebo H75
Hlukově pohltivá tvárnice
Nástupištní dlažební
deska z probarveného
betonu (na zakázku)
13
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ Z DÍLCŮ ŽPSV
= STAVEBNICE PRO PROJEKTANTY A STAVITELE
Styčné spáry zatmeleny trvale pružným tmelem
Pohltivá
tvárnice
Ukončení prefabrikátu L
s prostupem
pro položení dlažby
Kapsa mezi dílci
Nástupištní blok L 100 - atyp
Sestava nástupištních
bloků L
pro stavbu rampy
Nástupištní hrana
H 130 s otvory
Podkladní
vyrovnávací beton
C 25/30 - tl. 270 mm
Nástupištní hrana H 130 s otvory
Svislé spáry zatmelit trvale pružným tmelem
šedé barvy s těsnícím profilem
14
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ Z DÍLCŮ ŽPSV
= STAVEBNICE PRO PROJEKTANTY A STAVITELE
NOVINKA
2013
Nástupištní dlažební
deska – s přerušením
Nástupištní dlažební deska
Nástupištní dlažební
deska - průběžná
Hrana H 130
Blok L 100 - atyp
Blok L pro rampy
Nástupištní hrana s hlukově
pohltivými tvárnicemi snižuje
hlukové emise min. o 2.5 dB(A)
15
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ Z DÍLCŮ ŽPSV
= STAVEBNICE PRO PROJEKTANTY A STAVITELE
Zámková dlažba UNII KLASIK 2 – 80
s výstupky ( přírodní nebo probarvená)
Hrana H 130
nástupištní dlažební
deska - průběžná
16
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ Z DÍLCŮ ŽPSV
= STAVEBNICE PRO PROJEKTANTY A STAVITELE
Detail provedení nástupištní dlažební desky s vodící linií
Nástupištní dlažební deska
Hrana H 130
17
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Protihluková tvárnice z recyklované pryže tvaru vlny 30/100mm – ekologické zpracování odpadní pryže
Hluková pohltivost
materiálu min. A3
18
Pojený pryžový recyklát
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
VYTVÁŘENÍ RAMP Z PREFABRIKÁTŮ L 130
Pro stavbu ramp slouží
nástupištní bloky L levý,
pravý viz tabulka.
Jedná se o prefabrikát
určené pro vytváření
ramp o sklonu 8 %, lišící se
od běžných nástupištních
bloků L pouze skosenou
horní plochou ve spádu 8 %
a odstupňovanou výškou.
Nástupištní bloky levé jsou
ty, které mají skosení (spád)
nalevo při pohledu na čelní
lícovou plochu, tzn. při
pohledu z koleje daného
nástupiště.
Nástupištní bloky pravé jsou
zrcadlově otočené k levým.
19
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
ZAKONČENÍ OSTROVNÍCH NÁSTUPIŠŤ, PŘEDLOŽENÁ SCHODIŠTĚ
Pro zakončení ostrovních nástupišť, stavbu
obrubníků, zídek apod. s výškou do 750 mm
nebo i pro úrovňová nástupiště jsou určeny
prefabrikované nástupištní obrubníky L 75.
NOVINKA
2013
Pro předložená schodiště, např. vstup do kolejiště
z nástupišť, je určen prefabrikát schodišťového bloku.
Prefabrikáty lze variantně sesazovat do funkčních celků
podle dispozic stavby. Jednotlivé schodišťové stupně
lze následně doplnit obklady dle požadavků architekta.
20
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
ÚROVŇOVÁ NÁSTUPIŠTĚ
Pro stavbu úrovňových nástupišť (regionální dráhy, tramvajové tratě, autobusové zastávky apod.) je určena sada nových
prefabrikovaných dílců:
- Nástupištní hrana H 75
- Nástupištní obrubník L75
- Nástupištní dlažební deska
NOVINKA
2013
Nástupištní dlažební deska
Nástupištní hrana H75
Nástupištní obrubník L75
21
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
Nástupiště SUDOP – s konzolovými deskami
22
ŽPSV a.s.,Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Oddělení techniky a technologie
www.zpsv.cz
TECHNICKÁ PODPORA INVESTORŮM, PROJEKTANTŮM A ZHOTOVITELŮM
Výrobky pro nástupiště jsou navrhovány nejmodernější projektovou technologií.
Pro partnerské projekční kanceláře je poskytována CAD podpora, včetně vzorových řešení a návrhů.
23
ŽPSV a.s.
Třebízského 207, CZ - 687 24 Uherský Ostroh
Vypracoval autorský kolektiv ŽPSV, a.s. – Oddělení techniky a technologie
Ing. Jiří Horehleď, Ing. Josef Grombíř, Jan Eisenreich
[email protected], [email protected]
© ŽPSV, Uherský Ostroh, 11/2013
www.zpsv.cz
Download

výběr produkce ŽPSV - nástupiště