Pořádáme vzdělávací kurz Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře
Tak jako v předchozích letech pořádáme pro veřejnost vzdělávací kurz Delegát a technický
průvodce cestovní kanceláře.
Delegát je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu, v přímořských
destinacích, horských a rekreačních oblastech. Jeho hlavních úkolem je organizační a
administrativní práce, řešení mimořádných situací. Technický průvodce je doprovodem
autobusových pobytových zájezdů většinou do letních přímořských destinací. Obdobně jako
delegát cestovní kanceláře musí ovládat metodiku práce průvodce, řešit mimořádné situace a
podávat stručný výklad o projížděných místech. Práce delegáta a technického průvodce
cestovních kanceláří je prací s lidmi, proto je nedílnou součástí kurzu vyučovací předmět
zaměřený na komunikační dovednosti a společenskou etiketu.
Výuka v kurzu probíhá o víkendech (9.00 – 14.00 hodin) v malých studijních skupinách
v učebnách AHOL – Vyšší odborné škole, Petruškova 4, Ostrava – Zábřeh, vybavených
moderní technikou vysokého standardu.
Kurz Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře je ukončen zkouškou, úspěšným
absolventům kurzu je předáno osvědčení.
Termín:
14. březen 2015 – 18. duben 2015
Cena kurzu (včetně zkoušky):
2 700 Kč
1 500 Kč (pro žáky a studenty všech škol AHOL)
Kontaktní osoba:
Mgr Stanislava Špirková
e-mail: [email protected]
tel:
+420 597 582 679
Download

Pořádáme vzdělávací kurz Delegát a technický průvodce