inzerce
SIMA – veletrh ve
znamení inovace
Již 76. pokračování mezinárodního veletrhu
zemědělské techniky a chovu hospodářských zvířat
SIMA-SIMAGENA se bude konat od 22. do 26. února 2015
v Paříži, tradičně na severním výstavišti Villepinte.
O veletrh je velký zájem a akce se rozrůstá, přestože
situace na trhu není tak příznivá. Plocha bude větší,
stoupne i počet vystavovatelů a nabídka v sekcích
bude doslova „našlapaná”.
„Veletrh SIMA-SIMAGENA 2015 bude
větší, víc novátorský a víc mezinárodní”, vysvětluje Martine Dégremont,
ředitelka veletrhu. „Opravdu registrujeme víc vystavovatelů, což nás
přimělo k přeskupení veletrhu do
hal 3–7”.
Novinky, které tvoří jádro veletrhu, ponesou označení „Innovation
First!”. Očekává se jich hodně.
„Naše ústřední téma letošního konání je Inovace, koncept, který zasahuje do všech našich průvodních akcí.
A dále, mezinárodní zastoupení je
silné a významné, SIMA-SIMAGENA
jej neustále rozvíjí, a to díky síti 45
zástupců ve 100 zemích pěti kontinentů, kteří náborují jak vystavovatele, tak i návštěvníky”, dodává
Martine Dégremont. Tři země budou
čestnými hosty veletrhu: Jihoafrická
republika, Japonsko, Mexiko.
Z českých firem se zatím pro účast
rozhodly společnosti: BEDNAR FMT,
Farmet, Mitas, RAVAK – Strojírny
Rožmitál a SMS Rokycany.
SIMA-SIMAGENA se
rozrůstá
Veletrh SIMA-SIMAGENA, jako důkaz svého dynamického vývoje, avizuje dvě novinky pro rok 2015 –
dvě nové sekce, které dříve návštěvníkům veletrhu chyběly: malá zemědělská technika pro údržbu lesoparků a zelených ploch a zařízení pro
pěstování tropických a speciálních
plodin.
Nové uspořádání (haly 3 až 7) umožní pořadateli získat víc plochy s lepším komfortem. Do haly 7 bude
umístěna část SIMAGENA – chov hospodářských zvířat, technika na dojení a vše pro chovatele. Návštěvníci
zde najdou také manipulační a do-
www.mechanizaceweb.cz
11-2014-mechanizace.indd 25
0(=,1È52'1Ë9(/(75+=(0ċ'ċ/6.e7(&+1,.<
$&+29$7(/679Ë
FÉVRIER
2222>26
.-26.
ÚNORA 2015
2015
Paris Nord Villepinte - France
pravní techniku a sekci obnovitelné
zdroje energie (zplyňování biomasy,
biometan).
Innovation First!
Hlavní motto příštího konání veletrhu, „Innovation First!” se zaměří na
tři témata (stroje, plodiny, lidé a území). V rámci veletrhu se uskuteční
řada doprovodných akcí, jako např.
Sekce Výzva a co zítra?, která vykreslí podobu zemědělství zítřka; Sekce
Od zítřka!, která představí historické
stroje a vývoj v zařízení v zemědělství. A nesmíme zapomenout na Galerii Inovací, která představí oceněné
exponáty v rámci soutěže SIMA Innovation Awards.
V nabídce máme autobusový zájezd
a návštěvníkům s vlastní dopravou
rádi pomůžeme s ubytováním. Vstupenky zajišťujeme zdarma.
RX
6,0$VYČWãtSORFK
haly 3 a 7
1$%Ë'.$6/8ä(%352
9$â,632.2-(1267
Q 3ĜLMHWt - 0H]LQiURGQtNOXEXYVWXSXGRKDO\
RVREQtXYtWiQt]iVWXSFHPYHOHWUKXSURKOtGND
YHOHWUKXVGRSURYRGHPDWG
first!
by SIMA
Q 9êPČQD]NXãHQRVWt - ]GDUPDQiYãWČY\
]HPČGČOVNêFKIDUHPYRNROt3DĜtåH.
Q %\]Q\V - VFKĤ]N\VY\VWDYRYDWHOLGtN\VOXåEČ
6,0$%XVLQHVV0HHWLQJV
Volejte českou kancelář veletrhu:
Active Communication Praha,
tel.: +420 222 518 587,
[email protected]
Q =iEDYD - YHþHUQtSURJUDPDUHVWDXUDFHY3DĜtåLVHVOHYRX
9$â(96783(1.$='$50$ 1$
:(%89(/(75+86328ä,7Ë0.Ï'8
SIMA-SIMAGENA v číslech
– 1700 vystavovatelů ze 42 zemí,
– 248 800 vstupů ze 145 zemí,
– více než 50 konferencí a akcí,
– 330 zahraničních skupin,
– 92 % spokojených návštěvníků,
– pro 75 % návštěvníků je veletrh místem, kde si rozhodují své investice.
MECZE15
www.simaonline.com
fr
9ROHMWHþHVNRXNDQFHOiĜYHOHWUKX
$FWLYH&RPPXQLFDWLRQ3UDKDWHO
LQIR#IUDQFRX]VNHYHOHWUK\F]
Zdroj SIMA 2013
Active Communication Praha
25
11/2014
31.10.2014 8:49:21
Download

SIMA – veletrh ve znamení inovace