Co potvrdila
věda?
Kdo pro vás
biovejce produkuje?
BIOVEJCE V OBCHODNÍ SÍTI:
EKOFARMA ABATIS, Zvole u Prahy 319, 252 45, www.eko-farma.cz
KÝR PAVEL, Heroltice 8, 789 91 Štíty, [email protected]
Bio
Biovejce
ZLATÁ VEJCE, Tyršova 2075, 25601 Benešov, www.zlatavejce.cz
BIOVEJCE ZE DVORA ČLENOVÉ SVAZU PRO-BIO:
BIOFARMA EPONA, Verušice 5, 364 52 Žlutice, tel. 353 393 850, 607 952 125,
www,epona.wz.cz
BIOFARMA SLUNEČNÁ, Slunečná 3, 384 51 Volary, tel. 388 336 108,
www.biofarma-slunecna.cz
EKOFARMA ABATIS, Zvole u Prahy 319, 252 45, www.eko-farma.cz
EKOHERBA, VÁCLAV ŠIMÁK, Ohnišov 106, 517 84 Ohnišov, tel. 602 116 228,
www.ekoherba.cz
FARMA OLŠOVKA, Březí 37, 335 54 Žinkovy, tel. 604 296 204, www.nord.cz/olsovka
FARMA STRÁNSKÉ, Stránské 32, 793 51 Břidličná, tel. 554 212 555, [email protected]
KARAFIÁTOVÁ ALENA, Vyšínek 5, 273 71 Zlonice, tel. 312 592 140,
karafi[email protected]
KÝR PAVEL, Heroltice 8, 789 91 Štíty, tel.: tel. 777 046 165
MACH JAROSLAV, Osová Bitýška 161, 594 53 Osová Bitýška 161, tel. 776 844 335
OSTATNÍ:
Výsledky studie* prokázaly:
MEDITO, Mlékovice 5, Kolín,
tel. 603 275 795, [email protected]
• biovejce mají vyšší výživově – fyziologickou kvalitu,
tzn. vyšší obsah lecitinu, tuků a karotenoidů
• vejce slepic z volného chovu mají výrazně nižší P-hodnoty,
kterými se měří stres slepic z klecového chovu
• vejce ekologicky krmených slepic jsou těžší,
váha žloutku je výrazně vyšší
* Velimirov, A. & Müller, W (2003): Die Qualität biologisch erzeugter Lebensmittel. Umfassende Literaturrecherche zur Ermittlung potenzieller Vorteile
biologisch erzeugter Lebensmittel. Im Auftrag von BIO ERNTE AUSTRIA
– Niederösterreich/Wien
Vytištěno na 100% recyklovaném papíře.
Fotoarchiv: svaz PRO-BIO, PRO-BIO LIGA a VH Press.
Leták vydal: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Leták vznikl s laskavou podporou MZe ČR.
Z K U S T E
B I O
Jak poznáte
biovejce?
Proč je
bio lepší?
Je to
eko – logické!
Jak poznáte biovejce v obchodě?
Proč je bio lepší?
Není vejce jako vejce
Česká biovejce jsou balena v krabičce z recyklovaného
papíru, na které naleznete logo BIO, tzv. biozebru s nápisem
„Produkt ekologického zemědělství“, a kód kontrolní organizace
(CZ-KEZ–01, CZ-ABCERT–02, CZ-BIOKONT–03).
O původu vajec z ekologického zemědělství svědčí i razítko
přímo na vejci začínající „0“.
Ekologický zemědělec plně respektuje životní potřeby nosnic, které mají
prostor k:
Při nákupu vajec se nenechte zmást zavádějícím
a klamavým obrázkem idylického chovu na obale,
ale zaměřte se na číselný kód přímo na vejci.
Jak poznáte biovejce ze dvora ekofarmy?
• hrabání a vyhledávání
potravy
• popelení se
• nerušené snůšce
do hnízda
0 – ekologický chov zcela respektující přirozené potřeby nosnic
1 – výběhový chov – v hale s podestýlkou a možností výběhu
2 – podestýlkový chov – v hale s podestýlkou bez přístupu ven
3 – klecový chov s otřesnými a nepřirozenými podmínkami
• vzájemnému kontaktu
Ekologický původ vajec prodávaných ze dvora prokazuje
zemědělec certifikátem od kontrolní organizace.
• soužití v hejnu s kohouty,
jejichž přítomnost přirozeně snižuje agresivitu mezi větším počtem nosnic
Váš prodejce biovajec
Nosnice mají přístup do venkovního výběhu, pokrytého z velké
části vegetací, kde jsou vhodné úkryty před dravci, jako stromy,
keře a přístřešky.
Nosnice v ekochovu žijí déle. Jejich snůšku ovlivňuje roční období
a cyklus dne, nikoliv umělé osvětlení a ziskuchtivý majitel.
Krmivo slepic pochází min. z 80 % z produkce ekologického
zemědělství a z části ho tvoří čerstvá tráva, seno nebo naklíčené obilí.
Naopak zakázány jsou extrahované šroty, tedy krmiva chemického
původu a krmiva s příměsí GMO.
DEJTE PŘI NÁKUPU VAJEC NAJEVO, ŽE ŽIVOT ZVÍŘAT
BEZ UTRPENÍ PRO VÁS MÁ CENU!
Jak správně vejce uchovávat?
Vždy špičkou dolů, při teplotě mezi 5 až 18°C. Pro trvanlivost vajec jsou
nejhorší změny teploty!
Více informací o biopotravinách
a ekologickém zemědělství najdete na:
www.biospotrebitel.cz / www.pro-bio.cz
Download

Biovejce