Požár průmyslového areálu v Chropyni
monitoring imisí znečištujících látek
Zadavatel:
Měření:
Vydání protokolu:
Odpovědný pracovník:
KHS ZK se sídlem ve Zlíně
8.4. - 9.4.2011
13.4.2011
Mgr. Jiří Bílek
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří, oddělení ovzduší
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
tel.: 596 397 232, mob.: 602 583 970, http.: www.zuova.cz
1. OBSAH A PROHLÁŠENÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obsah a prohlášení
Metody měření
Metody měření meteorologických veličin
Obrazová příloha a orientační situace
Přehled výsledků měření a závěrečné hodnocení monitoringu
Přílohy
str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
str. 13
str. 16
Okamžitý monitoring imisí znečišťujících látek vznikajících při požáru průmyslového areálu
fi. na zpracování a recyklaci plastových odpadů REMIVA, s.r.o.
Monitoring byl proveden na měřicích místech určených velitelem hasičského záchranného
sboru nebo členů výjezdového krizového týmu KHS ZK.
Délka odběru jednotlivých vzorků byla zvolena na základě požadavků pracovníka KHS ZK
se sídlem ve Zlíně.
Výsledky měření se týkají pouze vzorků volného ovzduší na uvedeném místě
a v uvedenou dobu měření.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Mgr. Jiří Bílek
odborný garant
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
1 / 41
2. METODY MĚŘENÍ
Měření koncentrace CO
analyzátor
detekční limit
měříci rozsahy
princip měření
výrobní číslo
APMA-350E, Horiba
0,006 ppm
0 … 10 / 20 / 50 / 100 ppm
nedispersní absorbce v infračervené oblasti
112003
Měření koncentrace SO2
analyzátor
detekční limit
měříci rozsahy
princip měření
výrobní číslo
APSA-370, Horiba
0,0001 ppm
0 … 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 ppm
ultrafialová fluorescence
SRJ000Y M64
Měření koncentrace O3
analyzátor
detekční limit
měříci rozsahy
princip měření
výrobní číslo
APOA-370, Horiba
0,0003 ppm
0 … 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 ppm
absorbce v ultrafialové oblasti
E2RF5000
Měření koncentrace NO, NO2, NOx
analyzátor
detekční limit
měříci rozsahy
princip měření
měřené veličiny
číslo:výrobní číslo:
APNA-370, Horiba
0,002 ppm
0 … 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 ppm
chemiluminiscence
NO, NO2, NOx
4361620002
Měření prašnosti PM10, PM2,5, PM1
analyzátor
GRIMM 180
0,001 mg/m3
detekční limit
princip měření
rozptyl světla
výrobní číslo
18A07086
2 / 41
3. MĚŘENÍ METEOROLOGICKÝCH VELIČIN
Rychlost větru
Windsonic
měřící rozsah
princip měření
výrobní číslo
0,3 … 35 m/s
rychlost ultrazvukových vln
0293076 (číslo 199)
Směr větru
Windsonic
měřící rozsah
princip měření
0 … 360 o
rychlost ultrazvukových vln
Thies Clima
měřící rozsah
princip měření
výrobní číslo
-35 … 50 oC
termočlánek
0293076 (číslo 199)
Teplota
Relativní vlhkost
Thies Clima
měřící rozsah
princip měření
výrobní číslo
10 … 100 % rel.vlhkosti
vlhkostní čidlo
0293076 (číslo 199)
Barometrický tlak
Thies Clima
měřící rozsah
princip měření
výrobní číslo
945 … 1052 hPa
teplotně kompenzovaný aneroid
0293076 (číslo 199)
3 / 41
4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA A ORIENTAČNÍ SITUACE
4 / 41
MM1 - Chropyně - křižovatka u průmyslového areálu
typ vzorku: volné ovzduší
umístění odb. místa: křižovatka před průmyslovým areálem
terén: rovina
porost: řídce rostoucí stromy podél cesty
zástavba: v těsném sousedství průmyslového areálu budova zemědělského družstva
doprava: častý průjezd hasičských záchranných vozidel Tatra T815 transportujících vodu k hašení
průmysl: bez průmyslu
počasí: jasno, silný nárazový vítr
GPS souřadnice: 49°21'26.395"N, 17°22'15.325"E
5 / 41
MM1 - Chropyně - křižovatka u průmyslového areálu
Měřící vůz
HORIBA
Měřící vůz
HORIBA
6 / 41
MM2 - Chropyně - křižovatka na Skaštice
typ vzorku: volné ovzduší
umístění odb. místa: na silnici za polem zahrady rodinného domu
terén: rovina
porost: řídce vysazené ovocné stromy
zástavba: na okraji zástavby rodinných domů
doprava: v době monitoringu byla veškerá doprava zastavena Policií ČR
průmysl: bez průmyslu
počasí: jasno, silný nárazový vítr
GPS souřadnice: 49°21'20.742"N, 17°22'27.2"E
7 / 41
MM2 - Chropyně - křižovatka na Skaštice
Měřící vůz
HORIBA
Měřící vůz
HORIBA
8 / 41
MM3 - Skaštice - okraj obce nejblíže k hořícímu areálu
typ vzorku: volné ovzduší
umístění odb. místa: nedaleko prvnho rodinného domu v obci Skaštice
terén: rovina
porost: bez porostu
zástavba: rodinné domy obce Skaštice jihovýchodním směrem od měřicího vozu
doprava: měřicí vůz umístěn na krajnici silnice vedoucí do Skaštic - občasný průjezd nákladních
vozidel
průmysl: bez průmyslu
počasí: jasno, silný nárazový vítr
GPS souřadnice: 49°20'2.909"N, 17°24'56.018"E
9 / 41
MM3 - Skaštice - okraj obce nejblíže k hořícímu areálu
Měřící vůz
HORIBA
Měřící vůz
HORIBA
10 / 41
MM4 - Chropyně, ulice Hrad
typ vzorku: volné ovzduší
umístění odb. místa: na jižním okraji obce Chropyně v ulici Hrad, na silnici před rodinnými domy
terén: rovina
porost: bez porostu
zástavba: rodinné domy
doprava: v době monitoringu byla veškerá doprava zastavena Policií ČR
průmysl: bez průmyslu
počasí: jasno, silný nárazový vítr
GPS souřadnice: 49°21'17.425"N, 17°22'28.652"E
11 / 41
MM4 - Chropyně, ulice Hrad
Měřící vůz
HORIBA
Měřící vůz
HORIBA
12 / 41
5. PŘEHLED VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
MONITORINGU
13 / 41
14 / 41
15 / 41
6. PŘÍLOHY
16 / 41
MM1 - VÝSLEDKY MĚŘENÍ VOZEM HORIBA
MM1 - Chropyně - křižovatka u průmyslového areálu
zadavatel
druh vzorku
datum
délka měření
odebral
KHS ZK se sídlem ve Zlíně
volné ovzduší
8.4. - 9.4.2011
8.4.2011 16:28-16:42, 9.4.2011 9:30-9:45
Kiča David
MM2 - VÝSLEDKY MĚŘENÍ VOZEM HORIBA
MM2 - Chropyně - křižovatka na Skaštice
zadavatel
druh vzorku
datum
délka měření
odebral
KHS ZK se sídlem ve Zlíně
volné ovzduší
8.4. - 9.4.2011
8.4.2011 16:50-17:02, 9.4.2011 9:55-10:10
Kiča David
MM3 - VÝSLEDKY MĚŘENÍ VOZEM HORIBA
MM3 - Skaštice - okraj obce nejblíže k hořícímu areálu
zadavatel
druh vzorku
datum
délka měření
odebral
KHS ZK se sídlem ve Zlíně
volné ovzduší
8.4. - 9.4.2011
8.4.2011 17:17-17:40, 9.4.2011 10:25-10:40
Kiča David
MM4 - VÝSLEDKY MĚŘENÍ VOZEM HORIBA
MM4 - Chropyně, ulice Hrad
zadavatel
druh vzorku
datum
délka měření
odebral
KHS ZK se sídlem ve Zlíně
volné ovzduší
9.4.2011
11:00 - 11:15
Kiča David
Download

POŽÁR CHROPYNĚ