VATIZOL – zateplovací, akustický a protikondenzační
nástřik – montážní návod
Metoda vlhkého nástřiku směsi celulózové izolace VATIZOL s vhodným pojivem na stěny a stropy (beton,
dřevo, plech, plast, kov, omítka) průmyslových hal, zemědělských staveb, podzemních garáží, hlučných
provozů, nahrávacích studií i jiných objektů splňuje požadavky na zateplení, snížení hladiny hluku,
protikondenzační účinky.
Jedná se o jednoduché, rychlé a efektivní řešení, bez nutnosti rozebírat části staveb nebo jinak zasahovat do
konstrukce. Výsledný povrch má velmi dobré izolační, akustické a protikondenzační vlastnosti, potřebné protipožární
parametry, je odolný proti plísním, houbám, hmyzu. (obr. 1)
(obr. 1)
1. Pracovní stroje, nástroje a pomůcky (obr. 2)
(obr. 2)
- aplikační stroj ACCU1
- dopravní hadice pro VATIZOL
- výstupní hubice se speciální aplikační tryskou (obr. 3)
(obr. 3)
1
- barel pro směs vody a pojiva (200l)
- celokovové čerpadlo pro dopravu směsi vody a pojiva (230V) (obr. 4)
(obr. 4)
- krycí fólie, izolační pásky
- ochranné pomůcky pracovní obsluhy (nepromokavá kombinéza, přilba, ochranné brýle, rukavice,
pevné vysoké boty)
- bezpečné a zkontrolované zajištěné lešení či montážní plošiny pro práci ve výškách
2. Kontrola a příprava pracoviště
Celé pracoviště pozorně a pečlivě prohlédneme a připravíme k rychlé a bezpečné aplikaci nástřiku
- odstraníme všechny nevhodné předměty a překážky
- připravíme speciální izolace u komínů, rozvodů elektrických, horkovzdušných, tepla i vody
- očistíme a odmastíme zaprášené a mastné plochy
- krycí fólií překryjeme světla, vypínače, zásuvky, rozvodné krabice, radiátory, dveře, okna a ostatní
3. Pracovníci obsluhy
Nástřik provádí dle konkrétního pracoviště minimálně tři pracovníci. Všichni musí být ve vzájemném dohledu a
doslechu, aby mohli bezpečně a srozumitelně komunikovat a spolupracovat při obsluze všech součástí aplikačního
systému. Při práci ve výškách a hlavně pak na stropních plochách, je nutné opakované střídání pracovníků
nástřiku, protože práce u trysky je velice namáhavá a dá se efektivně a kvalitně dělat maximálně 20 - 30 minut. Při
střídání obsluhy je nutné zastavit celý systém a po bezpečném vystřídání a pečlivé přípravě ho opět rozjet.
A. Obsluha pozemní aplikační stanice – obsluhuje a seřizuje ACCU1, doplňuje pohotovostní množství
celulózy, vkládá otevřené balíky do zásobníku, obsluhuje čerpadlo, míchá směs pojiva s vodou, kontroluje
chod celé stanice
B. Obsluha a manipulace s dopravními hadicemi – pomáhá pracovníkovi na trysce manipulovat s hadicemi,
posunuje lešení či pracovní plošinu, průběžně uklízí podlahu
C. Obsluha výstupní hubice s tryskou - provádí samotný nástřik celulózy na stropy a stěny budovy,
zodpovídá za výslednou kvalitu povrchu
2
4. Provedení nástřiku (obr. 5)
(obr. 5)
Nastavíme aplikační stroj, připevníme dopravní hadici, hubici s tryskou, v barelu namícháme směs pojiva s vodou
v poměru 1 : 25, připravíme si čerpadlo, naplníme zásobník stroje VATIZOLem, v blízkosti obsluhy máme nachystáno
dostatečné množství balíků izolace, zapneme ACCU1.
Po dostatečném prvním načechrání materiálu pouštíme postupně jednotlivá zařízení stanice: čerpadlo (voda),
ventilátor (vzduch), otevřeme posuvnou klapu komory (VATIZOL).
Při nástřiku udržuje obsluha hubici s tryskou ve vzdálenosti 50 – 100cm od povrchu stěny nebo stropu. Postupujeme
od stropu k podlaze, pohyby trysky jsou krouživé, ze strany na stranu.
Povrch nástřiku je nepravidelný, tvořený kopečky či boulemi, nijak ho neupravujeme (obr. 6)
(obr. 6)
Při ukončení práce postupujeme v následujícím pořadí – zavřeme posuvnou klapu (materiál), po odchodu materiálu
z dopravní hadice vypneme čerpadlo (voda), poté zastavíme ventilátor (vzduch), na závěr vypneme ACCU1.
Po provedení nástřiku je bezpodmínečně nutné ihned uklízet přebytečný materiál z podlahy. Je to ještě snadné
a rychlé, po zaschnutí materiál tvrdne a jeho úklid je velice pracný.
Po ukončení práce pečlivě očistíme celou aplikační stanici – ACCU1, čerpadlo, hadice, hubici s tryskou, barel, lešení,
montážní plošiny, pracovní pomůcky.
3
5. Nezbytné podmínky
- Nástřik venkovních přístřešků a otevřených hal, nevytápěných uzavřených hal – pracujeme při minimálně
teplotě 10 °C
- Nástřik v uzavřených vytápěných halách je možný i v zimním období, prostory však musí být pro řádné
proschnutí izolace dobře odvětrávané
- Materiál proschne za 1 až 3 týdny
6. Nastavení stroje ACCU1
- posuvná klapa komory – pozice 6–8 (obr. 7)
(obr. 7)
- ventilátor – pozice 8–9 (obr. 8)
(obr. 8)
Toto nastavení stroje zajistí objemovou hmotnost 70 – 80 kg/m3.
POZOR – napětí na digitálním ukazateli nesmí klesnout pod 220V !!
7. Izolační vrstva – maximální vrstva izolace je 60mm.
4
Download

Stáhnout - Ekocell CZ sro