TWINSOLAR COMPACT
Technické údaje
U vzduchových kolektorů TWINSOLAR
Compact jsou ty nejdůležitější technické díly
jako je ventilátor a fotovoltaický panel
integrované.
Tyto komponenty jsou již elektricky propojeny a
připraveny k okamžitému provozu. To umožňuje
snadnou a časově nenáročnou montáž celého
systému a tím snížení pořizovacích nákladů.
Instalace uvnitř budovy se omezuje na potrubí a
jednoduchý termostat, čímž se otevírají nové
možnosti pro montáž na fasády nebo na budovy s
otevřeným podstřeším.
TwinSolar 1.3 / 2.0 Compact
Kompaktní kolektor se
zabudovaným ventilátorem a FVpanelem, připravený k okamžitému
provozu
SolarníVzduch – topení a větrání
Vzduchové solární kolektory firmy Grammer Solar se
vyznačují vysokou výkonností a kvalitou. Vysoce
jakostní materiál, pečlivé zpracování a optimalizovaná
konstrukce zaručují dlouhou životnost.
- povrch ze skla ESG 4 mm
- rám kolektoru z hliníku
- žebrový absorbér z hliníku
- tepelná izolace z minerální vlny 50 mm
- vysoce kvalitní vzduchový filtr - integrovaný do
kolektoru
- integrovaný ventilátor (výtlačný, umístěný v oblasti
vstupu vzduchu)
TwinSolar 4.0 – 6.0 Compact
Panelový systém kolektorů
s integrovaným ventilátorem, FVpanelem a rozběhovým vypínačem
Snadná montáž všech systémů díky nízké hmotnosti
jednotlivých kolektorů – max. 45 kg.
TwinSolar Compact 1.3 / 2.0
TwinSolar Compact 4.0 - 6.0
Výfuk: 125 mm
Výfuk: 160 mm
TwinSolar 1.3
vytápěná plocha 10-20 m²
1450x890x138 mm
TwinSolar 4.0 Compact
vytápěná plocha 40-60 m²
4000x1006x138 mm
TwinSolar 2.0
vytápěná plocha 15-30 m²
2000x1006x138 mm
TwinSolar 6.0 Compact
vytápěná plocha 60-80 m²
6000x1006x138 mm
TwinSolar 4.5 Compact
vytápěná plocha 40-60 m²
2250x2122x138 mm
TWINSOLAR COMPACT | Technické údaje | 1/2
GRAMMER Solar GmbH
Oskar-von-Miller-Straße 8
92224 Amberg
Německo
Vždy
na
Tel. : +49 (0)9621 / 308 570
Fax : +49 (0)9621 / 308 57 10
[email protected]
www.grammer-solar.de
výsluní
SVK kolektor – charakteristické hodnoty
(všechny údaje se vztahují na plochu výfuku)
Charakteristické hodnoty
Symbol Jednotka
TWINSOLAR - účinnost v závislosti
na intenzitě záření
0,9
Typické
hodnoty
200 W/m²
400 W/m²
600 W/m²
800 W/m²
1000 W/m²
0,8
0,7
Konverzní faktor pro
rozdíl teplot
(tm–ta) = 0
η0
Lineární stupeň účinnosti
kolektoru
A1
W/(m²K)
3,197
Kvadratický stupeň účinnosti
kolektoru
A2
W/(m²K²)
0,034
0,6
%
0,834
Koeficient korekce úhlu záření
0,5
0,4
0,3
0,2
0
Kθ(50°)
Doporučený rozsah proudění
0,1
0,96
m³/(hm²)
30 - 60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
rozdíl teplot v K
Vztažné plochy
Hrubá plocha
AG
m²
2,01
Plocha ústí
Aa
m²
1,86
°C
150°C
Teplota v klidovém stavu
TWINSOLAR - výkon v závislosti
na intenzitě záření
900
200 W/m²
400 W/m²
600 W/m²
800 W/m²
1000 W/m²
800
Montáž
700
na střechu, na volnou plochu,
montáž na fasádu – zavěšení
600
W/m²
Druhy
500
400
300
200
100
0
0
Integrováno do kolektoru:
- ventilátor
- FV-panel
10
20
30
40
50
60
70
80
rozdíl teplot v K
Solárně ohřátý
vzduch
Venkovní vzduch
TWINSOLAR
Compact 4.0 - 6.0
PV
Termostat
v místnosti
SOLAR
Ventilátor
TWIN 1.3
TWIN 2.0
TWIN 4.0 - 6.0
Typ
4312NN
6224N
2 x 6224N
Nominální výkon
4W
18 W
2 x 18 W
Umístění
integrovaný; DC
integrovaný ; DC
integrovaný; DC
Max.proudění vzduchu
80 m³/h
při 10 Pa ext. tlaku
120 m³/h
při 10 Pa ext. tlaku
200 m³/h
při 50 Pa ext. tlaku
Proudění
s přesměrováním
s přesměrováním
lineární
Regulace
termostat v místnosti
termostat v místnosti
termostat v místnosti + rozběhový
vypínač
TWINSOLAR COMPACT | Technické údaje | 2/2
Download

TWINSOLAR COMPACT Technické údaje